Область наук:

 • Філософія, етика, релігієзнавство

 • Рік видавництва: 2002


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Актуалізація філософських категорій і їх застосування в аналізі соціокультурного процесу'

  Текст наукової роботи на тему «Актуалізація філософських категорій і їх застосування в аналізі соціокультурного процесу»

  ?Секція теорії права і правової інформатики

  ББК 65.9

  О.А. Андрєєва

  Актуалізація ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В АНАЛІЗІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕСУ

  Проблеми культури стали об'єктом пильної уваги в сучасній суспільній науці. Поставлено питання глибокого осягнення культури, її сутності, закономірності появи і розвитку не тільки на культурологічному, але і філософському рівні.

  Актуалізації філософських категорій і їх застосування в аналізі соціокультурного процесу є найважливішим моментом розвитку соціальної науки, т. К. В даний час існує проблема недостаточ-, -

  ретних наукових дослідженнях. Актуалізація є редукція філософських принципів до наукових знань, наближення філософської культури до конкретного наукового дослідження, коли філософія безпосередньо виконує свою методологічну роль і бере участь в досягненні об'єктив. , -,. філософія грала в середні століття, наприклад, в номеналізме або реалізмі, т. е. показала приклад чистого абстрактного знання.

  Актуалізація є одним з логічних прикладів операції над , -

  рактного до конкретного, від загального до конкретного. У філософії абстрагування визначається як метод сходження від часткового до загального: зворотний процес - від загального до конкретного - власної назви не має. Введення поняття «актуалізація» заповнює цю прогалину. Адже методи індукції і дедукції, як це видно зі змісту понять, являють собою , ,

  .

  В якості протилежного прикладу можна послатися на релігійну методологію, яка, незважаючи на всі зусилля, не змогла проникнути в

  . - -рий в застосуванні до реального світу, цим актуалізація відрізняється від умогляду. Умогляд є уявний погляд, спрямований поверх реального світу. Спіноза побудував свою філософську систему на математиці, що є частиною формальної логіки, провівши своєрідну актуалізацію логічних законів і категорій. Він перевів на мову формальної логіки все філософські поняття, як і математика, яка перевела їх на . -

  Тегор не вийшло, т. к. формально-логічні закони були покладені на абстрактні принципи математики. Піфагор, комп'ютер, технології і т. Д. І є приклади уявної актуалізації філософських категорій тому, що в цілому це не веде до появи нового знання.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити