У статті представлені результати досліджень АТФазной активності цитоплазматичних і ядерних мембран еритроцитів курчат-бройлерів при включенні в їх раціон різних варіантів біостимуляторів на основі бурштинової кислоти (сукцинат). У курчат, які отримували біостимулятори, відзначається достовірне підвищення активності аденозінтріфосфатаза в тих і інших клітинних мембранах. Це свідчить про стимулюючу дію компонентів, що входять до складу препаратів, на метаболічні процеси в організмі сільськогосподарської птіциц

Анотація наукової статті по агробіотехнології, автор наукової роботи - Рижкова Галина Федорівна, Александроваа Катерина Всеволодовнаа, Евглевскійа Олексій Олексійович, Евглевскаяа Олена Павлівна


Область наук:
 • Агробіотехнології
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Вісник Курської державної сільськогосподарської академії

  Наукова стаття на тему 'Активність транспортних аденозінтріфосфатаза у курчат-бройлерів при включенні в раціон біостимуляторів на основі бурштинової кіслотиц'

  Текст наукової роботи на тему «Активність транспортних аденозінтріфосфатаза у курчат-бройлерів при включенні в раціон біостимуляторів на основі бурштинової кіслотиц»

  ?Бактеріальна активність сироватки крові в дослідній групі телят при народженні становила 29,31 од / мл і була вищою, ніж у контрольній на 11,8%. Фагоцитарна активність нейтрофілів в крові телят дослідної групи до випоювання молозива становила 38,21%, що на 26,1% вище, ніж у контрольній групі. Після випоювання молозива фагоцитарна активність в дослідній групі піднялася в 1,7 рази, а в контрольній -на 28,1%.

  Надалі збільшення показника відбувалося в обох групах, але в дослідній було достовірно вище, ніж у контрольній. Таким чином, введення «Бурштинового біостимулятора» сухостійним коровам сприяло підвищенню фагоцитарної активності нейтрофілів у отриманих від них телят.

  У новонароджених телят дослідної та контрольної груп вміст імуноглобулінів Про не мало достовірних відмінностей і становило 0,66 г / чи 0,62 г / л відповідно. У триденних телят дослідної групи вміст імуноглобулінів Про значно перевищувало показники контрольної групи тварин і становило 16,21 г / л, проти 9,83 г / л в контролі. До 14-денного віку вміст імуноглобуліну Про в дослідній групі було на 41,6% вище, ніж у контрольній групі, до 30 дня різниця дещо зменшилася і становила 21,8%.

  Отримані дані свідчать про те, що внутрішньоутробна иммунокоррекция підвищувала здатність телят засвоювати молозиво.

  Результати досвіду свідчать про трансплацентарному вплив корів-матерів на формування захисних механізмів у плода. Застосування стельним коровам «Бурштинового біостимулятора» призводило до нормалізації показників природної резистентності та імунологічної реактивності у новонароджених телят.

  В процесі широкого виробничого випробування, проведеного протягом 2007-2010 рр. в 207 господарствах Курської області встановлено, що «Бурштиновий біостимулятор» профилактирует виникнення желу-дочно-кишкових і респіраторних захворювань молодий-

  молодняку. Захворюваність телят і молодняку ​​в дослідних господарствах знизилася з 70-80% до 10% і менше.

  висновок

  Результати проведених досліджень свідчать про те, що застосування препарату «Бурштиновий біостимулятор» коровам і отриманим від них телятам нормалізує метаболічний статус тварин, підвищує природну резистентність, має виражену профілактичну і лікувальну дію при шлунково-кишкових і респіраторних захворюваннях молодняку, знижуючи захворюваність на 60-70 %.

  Список використаних джерел

  1 Іванов, A.B. Фармако-токсикологічні властивості ефективність застосування «Янтарос плюс» і природних мінералів в тваринництві / А.В.Іванов // Автореферат дис ... докт. вет. наук, - М., 1999, - 36 с.

  2 Ивницкий, Ю.Ю. Янтарна кислота в системі засобів метаболічної корекції функціонального стану і резистентності організму / Ю.Ю. Ивницкий, - С.Пб .: Лань, 1998, -82с.

  3 Пат. 2303979 МПК А 61К 3194 Спосіб отримання препарату «Бурштиновий біостимулятор» для підвищення резистентності організму тварин / Лебедєв А.Ф. та ін.; заявник і власник патенту Управління ветеринарії Курської області, ГНУ Курський НДІ АПВ, ФГТУ ВПО Курська ГСХА - № 20055115601/15; заявл. 23.05.05; опубл. 10.08.07, Бюл. № 22.

  4 Янтарна кислота в медицині, харчовій промисловості, сільському господарстві / під ред. М.Н. Кондрашової, Ю.Г. Камінського, Є.І. Маєвського, - Пущино: ОНТИ РАМН, 1996, 300С.

  Інформація про авторів

  Швець Ольга Михайлівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, ФГТУ ВПО «Курська ГСХА», e-mail: oshvec @ yan-dex.org.ua, тел. 53-15-55.

  Арутюнова Ірина Петрівна, кандидат ветеринарних наук, доцент, ФГТУ ВПО «Курська ГСХА», тел. 53-15-55.

  Евгаевская Олена Павлівна, кавдвдаг сільськогосподарських наук, доцент, ФГТУ ВПО «Курська ГСХА», тел. 53-15-55.

  АКТИВНІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ аденозінтріфосфатаза У курчат-бройлерів ПРИ ВКЛЮЧЕННІ В РАЦИОН біостимуляторів НА ОСНОВІ

  ЯНТАРНОЇ КИСЛОТИ

  Г.Ф. Рижкова, Е.В. Александрова, Ал.А. Євглевський, Є.І. Євглевська

  Анотація, У статті представлені результати досліджень АТФазной активності цитоплазматичних і ядерних мембран еритроцитів курчат-бройлерів при включенні в їх раціон різних варіантів біостимуляторів на основі бурштинової кислоти (сукцинат). У курчат, які отримували біостимулятори, відзначається достовірне підвищення активності аденозінтріфосфатаза в тих і інших клітинних мембранах. Це свідчить про стимулюючу дію компонентів, що входять до складу препаратів, на метаболічні процеси в організмі сільськогосподарської птиці.

  Ключові слова: біостимулятори, антисептик -стимулятор Дорогова 2-ий фракції (АСД-2Ф), бурштинова кислота, сукцинат натрію, металлосукцінат, транспортні аденозінтріфосфатази, іонні насоси, цито-плазматичні і ядерні мембрани, курчата-бройлери.

  Найважливішим показником, що дозволяє дати об'єктивну оцінку фізіологічного і біохімічного

  стану живого організму, є обмін речовин, ключове місце в якому відводиться активному транспорту іонів за участю АТФазной насосів і витраті енергії АТФ.

  Транспортні аденозинтрифосфату є сполучною ланкою в здійсненні строго скоординованих біохімічних процесів, що протікають в клітинах і міжклітинному середовищі організму тварин і птиці. Тому їх функціональна активність являє собою найважливіший критерій оцінки метаболічного стану, як всього організму, так і його окремих органів, тканин, клітин і їх органоїдів.

  Активний транспорт катіонів та аніонів через клітинні мембрани відбувається за участю іонних АТФазной насосів, специфічно активуються переносяться ними іонами. У зв'язку з цим розрізняють такі іонні насоси: натрій-калієвий, магнієвий, кальцієвий, протонний і аніонний.

  До + -АТФаза - фермент клітинної мембрани тканин організму птиці і тварин, який вибірково викачує з клітини іони натрію й акумулятор-

  Таблиця 1 - Активність транспортних АТФаз цітоілазматіческіх мембран еритроцитів курчат-бройлерів

  Групи курчат-бройлерів АТФазна активність, нмоль Рг / мг білка / хв

  До + - АТФази М§2 + -АТФаза Са2 + - АТФази НСО'з - АТФаза

  1 2 1 2 1 2 1 2

  Контрольна 14,78 ± 1,66 15,41 ± 1,78 12,24 ± 1,24 13,32 ± 1,42 15,09 ± 1,62 14,76 ± 1,80 15,73 ± 0,98 15,67 ± 1,12

  1-дослідна 14,95 ± 1,60 18,12 ± 2,22 * 12,32 ± 1,17 16,54 ± 2,12 * 14,69 ± 1,34 18,75 ± 2,52 * 15, 95 ± 1,13 19,98 ± 2,02 **

  2-дослідна 14,84 ± 1,72 17,98 ± 3,02 13,06 ± 1,38 16,18 ± 2,06 14,24 ± 1,48 18,38 ± 2,22 15,78 ± 2 , 17 18,84 ± 2,64 *

  3-дослідна 14,23 ± 1,64 18,23 ± 2,74 12,51 ± 2,08 16,05 ± 2,20 * 14,65 ± 2,08 17,88 ± 2,34 * 14,66 ± 1,98 17,72 ± 1,98 *

  1 - початок досвіду 2 - кінець досвіду * - р<0,1; ** - р<0,05

  Таблиця 2 - Активність транспортних АТФаз ядерних мембран еритроцитів курчат-бройлерів

  Групи курчат-бройлерів АТФазна активність, нмоль Рг / мг білка / хв

  До + - АТФази М§2 + -АТФаза Са2 + - АТФази НСО'з - АТФаза

  1 2 1 2 1 2 1 2

  Контрольна 4,87 ± 0,36 4,92 ± 0,44 3,95 ± 0,24 4,02 ± 0,28 4,58 ± 0,48 4,67 ± 0,44 14,54 ± 2,02 13,75 ± 1,87

  1-дослідна 4,87 ± 0,24 6,96 ± 1,02 ** 4,32 ± 0,38 6,01 ± 0,86 ** 4,69 ± 0,34 6,98 ± 0,82 * ** 13,85 ± 2,14 17,65 ± 2,57 *

  2-дослідна 4,42 ± 0,30 5,96 ± 0,94 * 4,89 ± 0,52 6,12 ± 1,02 ** 4,07 ± 0,38 6,86 ± 0,68 ** * 14,95 ± 1,88 17,08 ± 2,42 *

  3-дослідна 4,62 ± 0,54 6,45 ± 0,98 * 3,85 ± 0,16 6,08 ± 0,98 ** 4,65 ± 0,45 6,75 ± 0,71 ** * 13,24 ± 2,36 16,83 ± 2,53 *

  1 - початок досвіду 2 - кінець досвіду * - р<0Д; ** - р<0,05; *** - р<0,02

  рует в ній іони калію, використовуючи для цієї роботи енергію АТФ. Створювана ферментом різниця концентрацій одновалентних катіонів використовується для протікання ключових реакцій життєдіяльності -генераціі збудження, водно-сольового обміну, а також регуляції клітинного метаболізму.

  Основним універсальним регуляторним іоном в організмі є Са2 +, транспорт якого здійснюється Са2 + -АТФази. Відзначено сильний вплив концентрації іонізованого кальцію на активність насоса, який в основному функціонує в плазматичних мембранах і мембрані саркоплазматической мережі. Він забезпечує низький вміст іонів Са2 + в клітинах за рахунок викиду макроелементи в позаклітинне середовище.

  М§2 + - АТФази є комплексом АТФ з іонами М§ (М§2 + - АТФ) і виконує роль насоса, здійснюючи зв'язування, транспорт і вивільнення перенесеного магнію. М§ + - АТФази забезпечує обмін іонів Са2 + на іони М ^ 2 +.

  Поряд з іонними насосами, що транспортують катіони (Иа +, К +, Са2 +, М ^ 2 +), існують системи, що здійснюють транспорт аніонів - аніонні АТ-фази, зокрема НС03 "- АТФаза.

  АТФазні іонні насоси є не тільки обов'язковими компонентами цитоплазми мембран, але також входять в біомембрани різних клітинних органоїдів, зокрема мітохондрій і ядер, здійснюючи активний транспорт речовин в ці органели з цитозолі, а також виводячи метаболіти.

  Активність транспортних ферментних систем залежить від різних фізико-хімічних факторів, віку та фізіологічного стану тварин.

  Таким чином, АТФаза є вельми лабільною системою, чуйно реагує на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

  Для ветеринарної та зоотехнічної науки важливе значення має вивчення АТФазной активності в залежності від харчування, віку тварин і птиці, а також інших фізіологічних і патологічних факторів. Залишається недостатньо вивченим питання залежності активності даних ферментних систем від введення в раціон біостимуляторів. Розробка і пошук ефективних засобів для профілактики і лікування порушень обміну речовин, корекції біохімічних показників і підвищення природної резистентності

  організму тварин і птиці є однією з актуальних проблем сучасної ветеринарії.

  Метою наших досліджень було вивчення впливу биостимулирующих препаратів на основі бурштинової кислоти на активність К + -, Са2 + -, М ^ 2 + - і НС03 "- АТФаз цитоплазматических і ядерних мембран еритроцитів курчат-бройлерів.

  У своїх дослідах для досягнення вищепоставлені цілей ми використовували комплексні препарати підвищеної біологічної активності, способи отримання яких розроблені і запатентовані нами. До складу препаратів входять: бурштинова кислота водорозчинні солі мікроелементів (ТЕ3 +,, Сі З +), сукцинат натрію, антисептик - стимулятор Дорогова 2-ий фракції (АСД-2Ф).

  Експериментальну частину роботи проводили в умовах лабораторії кафедри органічної та біологічної хімії Курської державної сільськогосподарської академії, а також в умовах лабораторії дитячої обласної інфекційної лікарні міста Курська. Досліди проводили на курчатах-бройлерах від 1-до 60 денного віку. Умови утримання курчат всіх груп були однаковими, відповідали зоотехнічним нормам. Доступ до води і корму був вільний. З метою профілактики інфекційно-інвазійних хвороб проводилися ветеринарно-профілактичні заходи.

  За схемою досвіду курчата контрольної групи отримували основний раціон, збалансований за поживністю, без додаткових добавок, трьох досвідчених групах - основний раціон + Випоювання препарату: першої - металлосукціната + АСД-2Ф, другий - металлосукціната без АСД-2Ф, третьої - сукцината натрію . Всі препарати додавали з розрахунку 3: 1 (3 мл Н20: 1 мл випробуваного препарату).

  Матеріалом для дослідження слугувала кров. Виділення мембран еритроцитів проводили за методикою, рекомендованою Іващенко А. Т. Активність транспортних АТФаз у мембранах еритроцитів визначали за методикою, запропонованою Бушнева І.А., при цьому активність ферменту розраховували за приростом неорганічного фосфату (Р1) і висловлювали в нмоль Рь мг білка / хв; неорганічний фосфат визначали спік-трофотометріческім методом Лоурі і Лопеца.

  У таблицях 1 і 2 представлені результати досліджень активності АТФаз цитоплазматических і ядерних мембран еритроцитів курчат-бройлерів при

  введенні їм биостимулирующих препаратів на основі бурштинової кислоти. З аналізу таблиць видно, що достовірне підвищення всіх досліджуваних аденозінтріфосфа-таз в тих і інших клітинних мембранах спостерігається у всіх дослідних групах.

  При цьому активність К + -, Са2 + -, АТФази в цитоплазматичних мембранах еритроцитів в 3,0-3,3 рази вище, ніж в ядерних, як в контрольній, так і в дослідних групах, і лише НС03 "- АТФазна активність в досліджуваних фракціях знаходиться приблизно на одному рівні у всіх групах.

  Порівнюючи дані показники всіх дослідних груп курчат-бройлерів, можна відзначити, що найбільш значне підвищення АТФазной активності відбувається в 1-ій дослідній групі, де курчатам Випоюють металлосукцінат в комплексі з АСД-2Ф. На кінець досвіду в цій групі в цитоплазматичних мембранах еритроцитів активність № К - АТФази в 1,18; -АТФази - в 1,24; Са2 + - АТФази - в 1,27 і НС03 "- АТФази - в

  1,28 рази вище, ніж в контролі; в ядерних мембра-нах-в1,41; 1,50; 1,50 і 1,28 рази відповідно.

  У другій дослідній групі в цитоплазматичних мембранах активність досліджуваних ферментів була вище в порівнянні з контрольною в 1,17; 1,21; 1,25; 1,20 рази, а в ядерних мембранах - в 1,21; 1,52; 1,47 і 1,24 рази відповідно.

  У третій дослідній групі в цитоплазматичних і ядерних фракціях еритроцитів також відзначалося збільшення АТФазной активності в порівнянні з контролем. Але це збільшення було трохи нижче, ніж в першій і другій дослідних групах, за винятком активності № + К + - АТФази.

  Таким чином, найбільш позитивний вплив на активність транспортних ферментних систем в крові курчат-бройлерів надає включення в їх раціон металлосукціната в комплексі з антисептиком стимулятором Дорогова (АСД-2Ф).

  Відомо, що застосування фізіологічних доз бурштинової кислоти робить позитивний вплив на клітинний метаболізм і транспортні процеси в тканинах, зокрема, в еритроцитах (Коваленко А.Л., 1999). Крім того, сукцинат позитивно впливає на іонний обмін в клітині, є індуктором синтезу деяких білків, так як в основі лікувально-профілактичних властивостей бурштинової кислоти та її сполук лежить модифікуючий вплив на процеси тканинного метаболізму - клітинне дихання, іонний транспорт, синтез білків.

  Що входять до складу препарату мікроелементи (залізо, цинк, марганець, мідь, кобальт) відіграють важливу роль в організмі птиці. Вони є одними з складових складних органічних сполук як структурні елементи клітин, включаються в біохімічні процеси на рівні внутрішньоклітинного обміну; в складі биокатализаторов виконують ферментні, вітамінні і гормональні функції (Георгіївський В.І., 1970), а також впливають на функцію кровотворення, захисні реакції організму, регулюють обмін речовин, проникність клітинних мембран, беруть участь в біосинтезі білка і т.д. (Кузнецов С.Г., Кузнецов А.С., 2003).

  Фізіологічне значення мікроелементів визначається їх участю в структурі та функціях більшості ферментних систем і процесів, що протікають в організмі; в пластичних процесах і побудові тканин організму.

  Препарат АСД-2Ф, застосовуваний в першій дослідній групі, робить позитивний вплив на загальний обмін речовин, стимулює біохімічні і фізіологічні реакції в організмі (Мозгов І.Є., 1956; Миколаїв A.B., 1968). Мабуть, стимулюючий ефект АСД обумовлений накопиченням в організмі тварин і птиці біологічно активних комплексів, в тому числі ферментів. Стимуляція фізіологічних функцій здійснюється через нервову систему, яка реагує на введення дуже малих доз препарату. Висока чутливість нервової системи обумовлена, мабуть, зміною активності її ферментних систем.

  Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про те, що входять до складу досліджуваних біологічно активних добавок компоненти надають явно виражену стимулюючу дію на метаболічні процеси в організмі сільськогосподарської птиці, що виражається в більш інтенсивній роботі АТФазной іонних насосів, структурними компонентами яких є аденозин-тріфосфатази.

  Список використаних джерел

  1 Георгіївський, В.І. Мінеральне живлення сільськогосподарської птиці - М .: Колос, 1970. - 327 с.

  2 Коваленко, А.Л. Біологічна дія та фармакологічна активність бурштинової кислоти / А.Л. Коваленко // Інформаційний лист, 1999..

  3 Кузнецов, С.Г. Мікроелементи в годуванні тварин. /С.Г. Кузнецов, A.C. Кузнецов // Тваринництво Росії. -2003. -№3, -С. 16-20.

  4 Мозгов, І.Є. Значення біогенних стимуляторів в тваринництві / І.Є. Мозгов // Вісник сільськогосподарської науки. - 1956, - ​​№3.

  5 Миколаїв, A.B. Теорія і практика хіміко-токсикологічного аналізу в ветеринарії /A.B. Миколаїв. -М .: Колос, 1968.-224 з.

  Інформація про авторів

  Рижкова Галина Федорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри органічної та біологічної хімії ФГТУ ВПО «Курська ГСХА», тел. (4712) 53-14-04, E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Александрова Катерина Всеволодівна, аспірант ФГТУ ВПО «Курська ГСХА», тел. (4712) 53-14-04.

  Євглевський Олексій Олексійович, доктор ветеринарних наук, завідувач лабораторією Курського НДІ агропромислового виробництва Россельхозакадеміі, професор кафедри епізоотології, радіобіології та фармакології ФГТУ ВПО «Курська ГСХА», тел. (4712) 53-15-55.

  Євглевська Олена Павлівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи та біотехнології ФГТУ ВПО «Курська ГСХА», тел. (4712) 53-14-04.


  Ключові слова: БІОСТІМУЛЯТОРИЦ / АНТИСЕПТИК СТИМУЛЯТОР Дорогова 2-ОЙ ФРАКЦІЇ (АСД-2Ф) Ц / ЯНТАРНА КІСЛОТАЦ / сукцинат НАТРІЯЦ / МЕТАЛЛОСУКЦІНАТЦ / ТРАНСПОРТНІ АДЕНОЗІНТРІФОСФАТАЗИЦ / ІОННІ НАСОСИЦ / Цитоплазматичні І ядерні МЕМБРАНИЦ / КУРЧАТА-БРОЙЛЕРИЦ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити