активність Y-глутамілтрансферази в тканинах різних зон шлунка в ранній постнатальний період розвитку у помісних поросят змінюється нерівномірно, з різною інтенсивністю. Найбільш виражені зміни рівня ферменту виявляються у поросят в перші чотири тижні життя. Характер вікових змін після відлучення поросят в тканинах дивертикулу і кардіальної зони істотно відрізняється від такого в тканинах фундальной і пилорической зон.

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Ігнатьєв Н. Г., Терентьєва М. Г.


GAMMA-GLUTAMILTRANSFERASA ACTIVITY IN PIGLET STOMACH TISSUE

Gamma-glutamiltransferasa activity in different stomach areas during earli past birth development period of hybrid piglets changes irregularly, with different intensity. The most expressed ferment level changes in piglets are revealed during first four weeks. Age changing characteristics after piglet weaning in diverticulitis tissue and cordial area greatly distinguishes from that one in the tissue of fundal and pyloric zones.


Область наук:

 • ветеринарні науки

 • Рік видавництва: 2011


  Журнал: Аграрний вісник Уралу


  Наукова стаття на тему 'Активність гамма-глутамілтрансферази в тканинах шлунка у поросят'

  Текст наукової роботи на тему «Активність гамма-глутамілтрансферази в тканинах шлунка у поросят»

  ?________________________________ Біологія

  3. Сидорова І.С., Альошкін В. А., Афанасьєв С. С., Матвієнко Н. А. Стан імунної системи у вагітних і новонароджених групи високого ризику по внутрішньоутробного інфікування // Російський вісник перінатоло-гии і педіатрії. 1999. № 6. С. 10-16.

  4. Фактори клітинного і гуморального імунітету при різних фізіологічних і патологічних станах / під ред. І. І. Долгушина. Челябінськ: Книга, 1990. 243 с.

  АКТИВНІСТЬ ГАММА-глутамілтрансферази В ТКАНИНАХ ЖЕЛУДКА У ПОРОСЯТ

  Н. Г. ІГНАТЬЄВ,

  доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології та екології,

  М. Г. ТЕРЕНТЬЄВА,

  кандидат біологічних наук, Чуваська ГСХА

  428003, Чуваська Республіка, м Чебоксари, вул. К. Маркса, д. 29

  Ключові слова: Y-глутамілтрансферази, зони шлунка, поросята. Keywords: Y-glutamiltransferasa, stomach areas, piglets.

  Фермент Y-глутамілтрансферази (y-ГТП), або гамма-глутамілтранспептідаза (ГГТП) каталізує відщеплення гамма-глутамінової кислоти від пептидів або перенесення цього залишку на інший пептид або інший субстрат. В організмі фермент бере участь в обміні глутатіону - пептиду, що складається із залишків глутамінової кислоти, цистеїну, гліцину. У клітинах цей фермент входить до складу клітинної мембрани, виявляється в цитоплазмі і лизосомах [1, 2, 3].

  Разом з тим моніторинг наукових робіт показав, що дослідження з визначення активності y-ГТП в тканинах органів травлення в онтогенезі у сільськогосподарських тварин поодинокі, що не дає можливості більш всебічно оцінити обмінні процеси, що відбуваються в тканинах органів у тварин.

  Мета і методика досліджень.

  Мета нашої роботи - встановити закономірності вікових змін y-ГТП в тканинах шлунка у різновікових помісних поросят в умовах вирощування їх в свинокомплексі. Дослідження проведені на хрячков і Боровков поросят-гібридів, вирощених в умовах свинокомплексу ТОВ «Вурнарскій м'ясокомбінат» Вурнарского району Чуваської Республіки. Помісні поросята отримані послідовним схрещуванням свиноматок великої білої породи з кнурами породи дюрок і Йоркшир. Використано поросята у віці 1, 7, 14, 21, 28, 60, 120 діб. Витягнутий шлунок зважували, і з кожної зони шлунка (дивертикул, кардіальна, фундальна і пілорична) брали проби тканини, їх заморожували в рідкому азоті для подальших досліджень. Активність ферменту визначали фотометрірованія, з використанням реагентів компанії ТОВ «Вітал Діагностиці» (СПб.).

  У господарстві кастрацію кнурців проводять в двотижневому, відбирання поросят - в чотиритижневий віці. З п'ятидобової віку поросятам-сосунам згодовують престартер WEAN виробництва Німеччини. Корм згодовують в період підсосу і через 5 днів після отьема поросят від свиноматок. У наступні п'ять діб життя поросят Престартер поступово заміщають з СК-4 і з двомісячного віку їх переводять на основний раціон, приготований в кормовому цеху свинокомплексу.

  Результати досліджень.

  Отримані результати представлені на рис. 1.

  Дивертикул. У однодобових поросят-гібридів активність Y-ГТП (мкмоль / ч * г) в тканинах дивертикулу становить 52,3 ± 4,1. Через тиждень життя поросят вона значно підвищується, в 3,2 рази, р < 0,001, і визначається на рівні 168,1 ± 12,6. У другий тиждень життя рівень ферменту в тканинах дивертикулу істотно, на 80,2%, р < 0,001, до 33,2 ± 3,6, знижується. У третій тиждень активність Y-ГТП в тканинах цієї зони шлунка знову значно зростає, в 5,3 рази, р < 0,001, до 177,4 ± 12,1. У чотиритижневий поросят рівень ферментів в тканинах дивертикулу зменшується повторно, до 60,7 ± 3,1, що нижче тритижневих на 69,8%, р < 0,001. До двомісячного віку активність Y-ГТП продовжує падати і визначається на рівні 24,7 ± 3,5, що нижче попереднього віку на 53,3%, р < 0,001. До чотиримісячного віку поросят рівень досліджуваного ферменту в тканинах дивертикулу знову значно збільшується і досягає 178,9 ± 12,4, що вище, ніж у двомісячних, в 7,2 рази, р < 0,001.

  Кардиальная зона. Характер вікових змін активності Y-ГТП в тканинах кардіальної зони шлунка такий же, що і в тканинах дивертикулу протягом усього досліджуваного чотиримісячного періоду життя поросят. У добових поросят вона становить 61,4 ± 3,3. Протягом першого тижня життя в тканинах кардіальної зони

  90 100 110 120

  Вік, доба

  -Дивертикул І Кардиальная до фундальний

  -пілорична

  Малюнок 1

  Вікові зміни активності Y-ГТП в тканинах різних зон

  шлунка у поросят

  біологій It

  активність ферменту також підвищується, до 153,9 ± 8,7, однак ступінь її підвищення в цій зоні менш виражена, в 2,5 рази, р < 0,001, проти 3,2 рази в тканинах дивертикула. Протягом другого тижня життя поросят активність Y-ГТП зменшується до 52,2 ± 4,7, на 66,1%, р < 0,001, проти такої в тканинах попереднього віку. Протягом третього тижня життя поросят в тканинах кардіальної зони, так само як і дивертикула, рівень ферменту зростає і досягає 159,8 ± 7,9, що в 2,7 рази, р < 0,001, вище двотижневих, тоді як в тканинах дивертикулу за цей проміжок життя він збільшується набагато інтенсивніше, в 5,3 рази. У чотиритижневий поросят в тканинах досліджуваної зони активність ферменту становить 68,6 ± 7,5, що нижче тритижневих на 57,1%, р < 0,001. До двомісячного віку поросят в тканинах кардіальної зони, так само як і дивертикула, рівень Y-ГТП зменшується значно, на 72,9%, р < 0,001, до 18,6 ± 1,7. Чергове і значне підвищення рівня ферменту виявляється до чотиримісячного віку поросят, до 149,5 ± 12,8, в 8,0 раз, р < 0,001.

  Фундальна зона. У тканинах цієї зони шлунка у однодобових поросят активність Y-ГТП найвища і складає 98,1 ± 3,4, що приблизно на 52,1-87,5% вище, ніж в тканинах інших зон. За перший тиждень життя поросят активність ферменту збільшується в 1,9 рази, р < 0,001, до 194,2 ± 7,9. За другий тиждень рівень Y-ГТП, як і в тканинах інших зон, істотно падає, на 70,1%, р < 0,001, до 58,7 ± 2,1. Повторне підвищення активності ферменту в тканинах фундальной зони виявляється у тритижневих поросят, в 3,6 рази, р < 0,001, і становить 210,7 ± 12,2. У чотиритижневий поросят в тканинах цієї зони рівень ферменту, так само як і в тканинах інших зон, достовірно (р < 0,05) знижується, однак в меншій мірі, на 18,5%, до 171,7 ± 11,1. На відміну від тканин попередніх зон шлунка, в тканинах фундальной зони у двомісячних поросят рівень ферменту, навпаки, зростає, в 1,3 рази, р < 0,05, до 217,7 ± 15,3. У чотиримісячних поросят в тка-

  альної зони, достовірно (р < 0,01) знижується, на 22,8%, до 155,1 ± 8,9.

  Пілорична зона. У тканинах цієї зони шлунка активність Y-ГТП у однодобових становить 64,5 ± 4,2. Протягом перших трьох тижнів життя рівень досліджуваного ферменту в тканинах пилорической зони з віком поросят змінюється за таким же характером, що і в тканинах дивертикула, кардіальної і фундаль-ної зон шлунка. За перший тиждень життя поросят рівень Y-ГТП збільшується до 152,5 ± 11,2, в 2,4 рази, р < 0,001, за другий тиждень зменшується до 75,2 ± 5,1, в 2,0 рази, р < 0,01. На відміну від інших зон шлунка, в тканинах пилорической зони рівень ферменту у чотиритижневий поросят зберігається на рівні тритижневих і становить 148,3 ± 8,6. У двомісячних поросят активність Y-ГТП в тканинах цієї зони, так само як і фун-далекої, зростає, однак більшою мірою. Якщо до двомісячного віку поросят в тканинах фундаль-ної зони рівень ферменту підвищується в 1,3 рази, то в пилорической зоні до цього віковою терміну збільшується набагато інтенсивніше, в 1,8 рази, р < 0,001, і визначається на рівні 271,8 ± 15,5. У чотиримісячних поросят активність Y-ГТП в тканинах пилорической зони, так само як і в тканинах фундальной зони, істотно знижується, на 75,3%, р < 0,001, до 66,4 ± 3,1.

  висновки.

  Вікові зміни активності Y-ГТП в тканинах різних зон шлунка протягом перших трьох тижнів життя помісних поросят мають однаковий характер.

  Активність Y-ГТП в тканинах дивертикулу і кардіальної зони значно знижується до двомісячного і підвищується до чотиримісячного віку, в тканинах фундальной і пилорической зон, навпаки, істотно підвищується до двомісячного і знижується до чотиримісячного віку поросят.

  Інтенсивність вікових змін активності Y-ГТП найбільш виражена в тканинах всіх зон шлунка протягом перших трьох тижнів життя поросят.

  нях цієї зони, на відміну від тканин дивертикулу і кардіо-

  література

  1. Ройтберг Г. Е., Струтинскій А. В. Лабораторна та інструментальна діагностика захворювань внутрішніх органів. М.: Біном, 1999. 662 с.

  2. Камишніков В. С. Довідник з клініко-біохімічної лабораторній діагностиці. Мінськ: Білорусь, 2000. Т. 1. 450 з.

  3. Енциклопедія клінічних лабораторних тестів / пер. з англ., під ред. Н. Тіца. М.: Лабінформ, 1997. 942 с.

  До ТЕОРІЇ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦІЇ непарного шовкопряда на Уралі

  С. А. МАКСИМОВ, кандидат біологічних наук,

  В. Н. МАРУЩАК,

  кандидат сільськогосподарських наук, Ботанічний сад УрО РАН вул. 8 Березня, д. 202!

  Ключові слова: непарний шовкопряд, спалахи масового розмноження, тонкі коріння берези, 29 квітня.

  Keywords: gypsy moth, outbreaks, fine roots of Betula pendula, 29 April.

  Успішна боротьба з шкідниками лісу, побудова основному в березових лісах лісостеповій та степовій оптимальних систем лісозахисних заходів віз зони, що складаються з берези бородавчастої, або повис-можна тільки за умови хорошого знання причин лій [2].

  коливання чисельності шкідливих лісових комах [1]. Іноді після дефолиации непарним шелкопря-поміж тих, хто гризе філлофагов Уралу перше місце по будинок в березових насадженнях спостерігається значитель-площі вогнищ займає непарний шовкопряд [2,3]. ний отпад дерев [2] і з шкідником борються з Помона Уралі він дає спалахи масового розмноження в гою хімічних або бактеріальних інсектицидів.


  Ключові слова: Y-глутамілтрансферази /ЗОНИ ЖЕЛУДКА /ПОРОСЯТА /?-GLUTAMILTRANSFERASA /STOMACH AREAS /PIGLETS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити