В результаті досліджень встановлено, що в сироватці крові індичок активність ферментів змінюється в залежності від віку та статі птиці. Реєструється хвилеподібна зміна значень цих показників, що, на нашу думку, обумовлено функціональними процесами, що протікають в організмі індичок.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Сапрунов Д. А., квочка А. Н., Криворучко А. Ю.


As a result of researches it is established that in serum of turkeys, activity of enzymes varies depending on age and a sex of a bird. Changes of serum values, what are we registered, in our opinion, is caused by the functional processes in an organism of turkeys.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2010
  Журнал: Аграрний вісник Уралу
  Наукова стаття на тему 'Активність ферментів в сироватці крові індичок в постнатальному онтогенезі'

  Текст наукової роботи на тему «Активність ферментів в сироватці крові індичок в постнатальному онтогенезі»

  ?№ 2 (68), 2010 р.

  Аграрний вісник Уралу

  65

  АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ У СИРОВАТЦІ КРОВІ індичок В ПОСТНАТАЛЬНОМУ

  ОНТОГЕНЕЗІ

  Д.А. Сапрунов,

  аспірант кафедри фізіології та хірургії,

  А.Н. Квочка,

  доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології і хірургії, Ставропольський ГАУ

  А.Ю. КРИВОРУЧКО,

  доктор біологічних наук, професор кафедри біології та екології, Ставропольський ДПІ

  Ключові слова: індичка, ферменти, кров, АлАТ, АсАТ,

  ГГТ, біохімія.

  Ферменти, або ензими є високоспеціалізований клас речовин білкової природи, які використовуються живими організмами для здійснення багатьох тисяч взаємопов'язаних хімічних реакцій, включаючи синтез, розпад і взаємоперетворення великої різноманітності хімічних сполук [1]. В літературі відсутні дані по активності ферментів сироватки крові індичок в постнатальному онтогенезі, а ці дані необхідні для пізнання функціональних процесів і своєчасної діагностики патологій.

  Мета досліджень Вивчення визначення рівня активності ферментів сироватці крові індичок в постнатальному онтогенезі. Матеріали і методи досліджень Дослідження проведені з 2007 по 2009 рік в клініці кафедри фізіології та хірургії ФГТУ ВПО «Ставропольський державний аграрний університет» і ФГУП «Племінний птахівничий завод« Північно-Кавказька зональна дослідна станція з птахівництва »РАСГН.

  Для виконання експериментальної частини роботи було відібрано 70 самців і самок індичок породи біла широкогруда у віці від доби до 6 місяців.

  Для вивчення показників у птахів відбирали зразки крові з підкрила-цовой вени вранці до годування, з яких отримували сироватку для подальших досліджень [2]. У сироватці визначали активність аспартат-нотрансферази (АсАТ, К.Ф.2.6.1.1.), Аланінамінотрансферази (АлАТ, К.Ф.2.6.1.2.), Гаммаглутамілтрансфе-рази (ГГТ, К.Ф.2.3.2.1.).

  Всі біохімічні дослідження проводили на автоматичному біохімічному аналізаторі ARCHITECT. Числові дані обробляли за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу і множинного порівняння Ньюмен-на-Кейлса в програмі Primer of Biostatistics 4.03 для Windows 95 на IBM-сумісному комп'ютері.

  Результати досліджень Вивчаючи активність АлАТ, установ-

  лено, що у самців у віці з доби до одного місяця вона знижується в 2,2 рази. У період від одного до двомісячного віку значення активності цього ферменту збільшуються на 42,08% (р<0,05). У віці з двох до трьох місяців реєструється зниження активності на 3,01%, а з трьох до чотирьох місяців активність даного показника збільшується на 16,53% (р<0,05). З чотирьох до п'яти місяців значення цього показника практично не змінилися, а в період з п'яти до шести місяців активність аланінамінотрансфе-рази збільшилася на 15,53% (р<0,05).

  У самок з добового до місячного і з одномісячного до двомісячного віку середні значення активності АлАТ знижуються в 2,2 рази і на 6,31%. З двох до трьох і з трьох до чотирьох місяців активність даного ферменту зростає на 23,28% (р<0,05) і 49,57% (р<0,05) відповідно. У віці з чотирьох до п'яти і з п'яти до шести місяців значення даного показника знижуються на 17,35% (р<0,05) і 52,64% (р<0,05) відповідно.

  Порівнюючи активність аланін-нотрансферази в сироватці крові самців і самок, встановлено, що у віці одного і п'яти місяців достовірних відмінностей не виявлено, а у віці двох, трьох і шести місяців активність АлАТ у самців виявилася достовірно (р<0,05) на 45,74%, 27,07% і 60,00% відповідно вище, ніж у самок, а в чотиримісячному віці активність даного ферменту у самок виявилася на 17,15% (р<0,05) вище, ніж у самців.

  Досліджуючи активність аспартату-мінотрансферази, виявлено, що у самців у віці з доби до одного місяця життя активність даного ферменту знижується на 14,37% (р<0,05). У віці з одного до двох місяців значення даного показника збільшуються в 2,3 рази. В період життя з двох до трьох місяців активність АсАТ залишається практично на одному і тому ж рівні. У віці з трьох до чотирьох місяців спостерігається підвищення активності (на 24,84%; р<0,05), а з чотирьох до п'яти і з п'яти до шести дос-

  Ветеринарія

  355017, м Ставрополь, пров. Зоотехнічний, д. 12; тел .: 8-9288107590,

  8 (8652) 28-72-01;

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Про ^ (Л

  ТЙА \

  355037, м Ставрополь, вул. Леніна, д. 417; тел. 8 (8652) 55-00-49; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  товерное (р<0,05) зниження активності аспартатамінотрансферази на 21,55 і 24,51% відповідно.

  У самок у віці з доби до одного місяця активність АсАТ знижується на 12,75% (р<0,05). В період життя з одного до двох і з двох до трьох місяців реєструється підвищення активності даного ферменту в 2,4 рази і на 10,09% відповідно. З трьох до чотирьох і з чотирьох до п'яти місяців реєструється зниження середніх значень показника на 7,46% (р<0,05) і 30,58% (р<0,05) відповідно. У віці з п'яти до шести місяців значення даного показника збільшуються в 2,2 рази.

  Зіставляючи активність аспартатамінотрансферази в сироватці крові самців і самок, виявлено, що у віці одного (на 1,85%), двох (на 4,20%), трьох (на 14,79%) і шести місяців (в 2,2 рази ) у самок активність цього ферменту достовірно (р<0,05) вище, ніж у самців. У віці чотирьох і п'яти місяців у самців активність даного ферменту вище, ніж у самок, на 18,43% (р<0,05) і 27,84% відповідно.

  Досліджуючи активність гаммаглута-мілтрансферази, виявлено, що у самців у віці з доби до одного місяця, з одного до двох і з двох до трьох місяців активність даного ферменту достовірно знижується на 33,33%, 21,75% і в 2,4 рази відповідно. В період життя з трьох до чотирьох і з чотирьох до п'яти місяців активність ГГТ значно збільшується (в 11,8 і 1,8 рази відповідно). З п'яти до шести місяців середні значення даного показника знижуються в 1,9 рази.

  У самок в період життя з доби до одного місяця активність ГГТ знижується на 33,33%, а у віці з одного до двох місяців життя активність цього ферменту зростає на 6,10%. З двох до трьох місяців реєструється значне зниження його активності (в 1,8 рази). У період з трьох до чотирьох місяців реєструється різке збільшення активності ГГТ (в 16,9 рази). З чотирьох до п'яти і з п'яти до шести місяців від-

  Turkey, enzymes, blood, serum, AlAT, AsAT, GGT, biochemistry.

  66

  Аграрний вісник Уралу

  № 2 (68), 2010 р.

  Ветеринарія

  Активність ферментів в сироватці крові індичок в постнатальному онтогенезі (п = 70)

  Таблиця

  № п.п. Показу тель, підлогу Вік птиці

  1 добу. М ± т 1 міс. М ± т 2 міс. М ± т 3 міс. М ± т 4 міс. М ± т 5 міс. М ± т 6 міс. М ± т

  1. АлАТ, мккат / л

  Самець 14,23 ± 0,57 6,33 ± 0,33 10,93 ± 0,85 10,60 ± 0,40 12,70 ± 0,10 ± 76 (0 (0 (Ч про '15,00 ± 0,57

  Самка 6,33 ± 0,33 5,93 ± 0,37 7,73 ± 0,64 15,33 ± 0,66 12,67 ± 0,66 6,00 ± 0,00

  2. АсАТ, мккат / л

  Самець 185,70 ± 3,48 159,00 ± 4,58 367,70 ± 10,32 ± 02 СО зі зі ' <про 61 3 483,30 ± 18,78 379,30 ± 6,35 286,30 ± 4,17

  Самка 162,02 ± 2,20 383,10 ± 4,36 426,10 ± 7,55 394,30 ± 12,86 273,70 ± 8,09 594,00 ± 3,51

  3. ГГТ, мккат / л

  Самець 6,00 ± 0,11 4,00 ± 0,00 3,13 ± 0,54 1,30 ± 0,11 15,33 ± 0,66 ± 36 СО зі N про '2 14,00 ± 0, 00

  Самка 4,00 ± 0,00 4,26 ± 0,20 2,36 ± 0,26 40,00 ± 1,15 13,33 ± 1,33 4,00 ± 0,00

  Примітка: достовірність відмінностей вказана по тексту (р<0,05).

  мечено зниження середніх значенні цього показника в 3 і 3,3 рази.

  Зіставляючи середні значення активності гаммаглутамілтрансферази в сироватці крові між самцями і самками, встановлені наступне дані: у віці одного місяця середні значення однакові; в два, три і чотири місяці активність ГГТ в сироватці крові самок на 26,52%, 44,91% і 61,67% (р<0,05) відповідно вище, ніж в сироватці крові самців; у віці п'яти і шести місяців активність даного ферменту у самців вище, ніж у самок, в 2 і 3,5 рази відповідно.

  висновок

  В результаті дослідженні встановлено, що в сироватці крові індичок активність ферментів змінюється в залежності від віку і половоі приналежності птиці. Реєструється хвилеподібна зміна значенні цих показників, що, на нашу думку, обумовлено функціональними процесами, що протікають в організмі індиків в постнатальному онтогенезі.

  література

  1. Хазіпов Н. 3., Аскарова А. Н. Біохімія тварин. Вид. 2-е, перераб. і доп. Казань, 1999. 286 с.

  2. Кононский А. І. Біохімія тварин. Вид. 3-е, перераб. і доп. М.: Колос, 1992. 526 с.


  Ключові слова: ИНДЕЙКА / ферменти / КРОВ / АлАТ / АСАТ / ГГТ / БІОХІМІЯ / АlAT / Turkey / enzymes / Blood / serum / ASAT / Ggt / biochemistry

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити