Мета: дослідити активність? -Глюкуронідази в екстрактах калу у пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника ЯК і БК при різного ступеня тяжкості і визначити значимість як лабораторного критерію в діагностиці, лікуванні та прогнозі перебігу ВЗК. Матеріали та методи. У дослідження проспективно було включено 105 осіб 82 пацієнтів з ВЗК (29 пацієнта з БК, 53 пацієнтів з ЯК) і 23 здорових добровольців без клінічних та лабораторних ознак запальних процесів в організмі і захворювань кишечника, що склали групу порівняння. Всім визначалася активність? -Глюкуронідази в фекаліях із застосуванням фенолфталеин глюкуронида як субстрат. Результати. Активність? -Глюкуронідази в калі у хворих з ВЗК не відрізнялася від групи здорових: при ВЗК цей показник становив 86,81 ± 8,4 мкМ / г / год, а в нормі 76,04 ± 10,13мкМ / г / год (р>0,05). Ми також не виявили достовірних відмінностей в активності ферменту ні у пацієнтів з БК і ЯК в порівнянні з нормою, ні між собою. При обох формах ВЗК не виявлено достовірних відмінностей в активності ферменту при важкій, легкого та середнього ступеня тяжкості ні в порівнянні з нормою, ні між собою. Висновок. Встановлено, що активність фекальної? -глюкуронідази при БК і ЯК при різного ступеня тяжкості не відрізнялася від норми. визначення активності фекальної? -глюкуронідази не може служити об'єктивним лабораторним критерії для визначення ступеня тяжкості ВЗК і прогнозування перебігу хвороби і, по всій видимості, не має істотного значення в патогенезі ВЗК.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Зінкевич О.Д., Сафіна Н.А., Абдулганіева Д.І., Коровіна М.О., Мухаметова Д.Д.


Activity of fecal? -Glucuronidase in patients with inflammatory bowel diseases

The aim of research: to investigate the activity of? -Glucuronidase in coprofiltrates (OR feces) in patients with inflammatory bowel diseases UC and CD at different severity levels (form of diseasemild, middle, severe) and to determine the significance as a laboratory criterion in the diagnosis, treatment and prognosis of IBD. Materials and methods. In research was prospectively studied 105 patients 82 patients with IBD (29 patients with CD, 53 patients with UC) and 23 healthy volunteers without clinical laboratory indicators of inflammatory processes in the organism and diseases of the colon as the comparison group. The activity of? -Glucuronidase in feces was determined using phenolphthalein glucuronide as a substrate. Results. The activity of? -Glucuronidase in feces in patients with IBD did not differ from the healthy group (comparison group): in patients with IBD 86.81 ± 8.4? M / g / hr, and in norm, healthy group (comparison group) 76.04 ± 10.13? M / g / hr (p> 0.05). Also we did not find significant differences in the activity of? -Glucuronidase in patients with CD and UC, in comparison with the norm (healthy group), or between groups of patients with IBD (CD and UC). In both forms of IBD, we did not find significant differences in the activity of? -Glucuronidase in patients with severe, mild or middle severity level of disease, as in comparison with healthy group so as between group of severity level. Conclusion. We have established that the activity of fecal? -glucuronidase in patients with different severity levels CD and UC did not differ from in patients of healthy group. Determination of the activity of fecal? -Glucuronidasecan not use as objective laboratory criteria for determining the severity of IBD and predicting the course of the disease and, apparently, does not have essential value in the pathogenesis of IBD.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Експериментальна і клінічна гастроентерологія

  Текст наукової роботи на тему «АКТИВНІСТЬ фекальні? -ГЛЮКУРОНІДАЗИ У ХВОРИХ НА запальних захворювань кишечника»

  ?ra шніцеская ramm яерол про я

  tnJ clinical gastroenterology

  DOI: 10.31146 / 1682-8658-ecg-162-2-14-18 УДК 615.099.097: 616-00

  Активність фекальної? -Глюкуронідази у хворих з запальними захворюваннями кишечника

  Зінкевич О. Д.1, Сафіна Н. А.1, Абдулганіева Д. И.2, Коровіна М. О.1, Мухаметова Д. Д.2, Одинцова А. Х.3, Зімалеева Д. Е.2

  1 Казанська державна медична академія - філія федерального державного бюджетного освітнього закладу додаткової професійної освіти «Російська медична академія неперервної професійної освіти» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, 420012, м Казань, Росія

  2 Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти «Казанський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації, 420012, м Казань, Росія

  3 Державне автономне установа охорони здоров'я «Республіканська клінічна лікарня Міністерства охорони здоров'я Республіки Татарстан», 420064, м Казань, Росія

  Activity of fecal? -Glucuronidase in patients with inflammatory bowel diseases

  O. D. Zinkevich1, N. A. Safina1 2, D. I. Abdulganieva2, M. O. Korovina1, D. D. Mukhametova2, A. Kh. Odintsova3, D. Е. Zimaleeva2

  1 Kazan State Medical Academy - Branch Campus of the Federal State Budgetary Educational Institution of Further Professional Education "Russian Medical Academy of Continuous Professional Education" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 420012, Kazan, Russia

  2 Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Kazan Medical University" of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 420012, Kazan, Russia

  3 State autonomous health care institution "Republican Clinical Hospital Department of Health of the Republic of Tatarstan", 420064, Kazan, Russia

  Для цитування: Зінкевич О. Д., Сафіна Н. А., Абдулганіева Д. І., Коровіна М. О., Мухаметова Д. Д., Одинцова А. Х., Зімалеева Д. Е. Активність фекальної? -Глюкуронідази у хворих із запальними захворюваннями кишечника. Експериментальна і клінічна гастроентерологія. 2019; 162 (2): 14-18. DOI: 10.31146 / 1682-8658-ecg-162-2-14-18

  For citation: Zinkevich O. D., Safina N. A., Abdulganieva D. I., Korovina M. O., Mukhametova D. D., Odintsova A. Kh., Zimaleeva D. E. Activity of fecal? -Glucuro-nidase in patients with inflammatory bowel diseases. Experimental and Clinical Gastroenterology. 2019; 162 (2): 14-18. (In Russ.) DOI: 10.31146 / 1682-8658-ecg-162-2-14-18

  І Corresponding author: Зінкевич Олег Данилович Zinkevich Oleg D.

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Зінкевич Олег Данилович, к.б.н., провідний науковий співробітник ЦНДЛ Сафіна Неллі Ахметовна, к.б.н., старший науковий співробітник ЦНДЛ Абдулганіева Діана Ильдаровна, д.м.н., зав. каф госпітальної терапії Коровіна Марина Олегівна, науковий співробітник ЦНДЛ

  Мухаметова Діляра Дамировна, к.м.н., асистент кафедри госпітальної терапії

  Одинцова Альфия Харисовна, к.м.н., керівник гастроентерологічного відділення

  Зімалеева Діана Едуардівна, студент кафедри біохімії та КЛД

  Oleg D. Zinkevich, PhD, leading researcher of central scientific research laboratory

  Nellya A. Safina, PhD, senior researcher of central scientific research laboratory

  Diana I. Abdulganieva, D. Med.Sc., head Department of hospital therapy

  Marina О. Korovina, researcher of central scientific research laboratory

  Dilyara D. Mukhametova, PhD, assistant researcher of Department of hospital therapy

  Alfiya Kh. Odintsova, PhD, head of Department of gastroenterology

  Diana Е. Zimaleeva, student of the Department of biochemistry and clinical laboratory diagnostics

  Активність фекальної 0-глюкуронідази у хворих з запальними захворюваннями кишечника | Activity of fecal ^ -glucuronidase in patients with inflammatory bowel diseases

  резюме

  Мета: дослідити активність p-глюкуронідази в екстрактах калу у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника - ЯК і БК при різного ступеня тяжкості і визначити значимість як лабораторного критерію в діагностиці, лікуванні та прогнозі перебігу ВЗК.

  Матеріали та методи. У дослідження проспективно було включено 105 осіб-82 пацієнтів з ВЗК (29 пацієнта з БК, 53 пацієнтів з ЯК) і 23 здорових добровольців без клінічних та лабораторних ознак запальних процесів в організмі і захворювань кишечника, що склали групу порівняння.

  Всім визначалася активність p-глюкуронідази в фекаліях із застосуванням фенолфталеин глюкуронида як субстрат.

  Результати. Активність p-глюкуронідази в калі у хворих з ВЗК не відрізнялася від групи здорових: при ВЗК цей показник становив 86,81 ± 8,4 мкМ / г / год, а в нормі 76,04 + 10,13м км / г / год ( р>0,05).

  Ми також не виявили достовірних відмінностей в активності ферменту ні у пацієнтів з БК і ЯК в порівнянні з нормою, ні між собою.

  При обох формах ВЗК не виявлено достовірних відмінностей в активності ферменту при важкій, легкого та середнього ступеня тяжкості ні в порівнянні з нормою, ні між собою.

  Висновок. Встановлено, що активність фекальної p-глюкуронідази при БК і ЯК при різного ступеня тяжкості не відрізнялася від норми.

  Визначення активності фекальної p-глюкуронідази не може служити об'єктивним лабораторним критерії для визначення ступеня тяжкості ВЗК і прогнозування перебігу хвороби і, по всій видимості, не має істотного значення в патогенезі ВЗК.

  Ключові слова: запальні захворювання кишечника, виразковий коліт, хвороба Крона, фекальні р-глюкуронідаза

  Summary

  The aim of research: to investigate the activity of p-glucuronidase in coprofi Itrates (OR feces) in patients with inflammatory bowel diseases - UC and CD at different severity levels (form of disease- mild, middle, severe) and to determine the significance as a laboratory criterion in the diagnosis, treatment and prognosis of IBD.

  Materials and methods. In research was prospectively studied 105 patients - 82 patients with IBD (29 patients with CD, 53 patients with UC) and 23 healthy volunteers without clinical laboratory indicators of inflammatory processes in the organism and diseases of the colon as the comparison group. The activity of p-glucuronidase in feces was determined using phenolphthalein glucuronide as a substrate.

  Results. The activity of p-glucuronidase in feces in patients with IBD did not differ from the healthy group (comparison group): in patients with IBD - 86.81 ± 8.4 pM / g / hr, and in norm, healthy group (comparison group) 76.04 ± 10.13 pM / g / hr (p> 0.05).

  Also we did not find significant differences in the activity of p-glucuronidase in patients with CD and UC, in comparison with the norm (healthy group), or between groups of patients with IBD (CD and UC).

  In both forms of IBD, we did not find significant differences in the activity of p-glucuronidase in patients with severe, mild or middle severity level of disease, as in comparison with healthy group so as between group of severity level.

  Conclusion. We have established that the activity of fecal p-glucuronidase in patients with different severity levels CD and UC did not differ from in patients of healthy group.

  Determination of the activity of fecal p-glucuronidasecan not use as objective laboratory criteria for determining the severity of IBD and predicting the course of the disease and, apparently, does not have essential value in the pathogenesis of IBD.

  Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease, fecal p-glucuronidase

  Вступ

  Запальні захворювання кишечника (ВЗК) - виразковий коліт (ЯК) і хвороба Крона (БК) - широко поширені патології з неясною етіологією, які, як прийнято вважати, розвиваються в результаті складної взаємодії між певними факторами навколишнього

  середовища, кишкової мікрофлорою і імунною системою у генетично схильних осіб.

  За сучасними уявленнями кишкова мікробіота, прямо або побічно, включається в патогенез запальних захворювань кишечника (ВЗК) і, хоча точні механізми залучення окремих представників мікробіоти НЕ

  встановлені, існує ряд гіпотез, що пояснюють їх участь в розвиток ВЗК [1,2].

  Згідно з однією з гіпотез, значну роль в патогенезі ВЗК може грати мікробна р-глю-куронідаза - фермент, який в кишечнику ги-дролізует зв'язок між глюкуроновоюкислотою і ксенобіотиками, а також ендогенними компонентами, роблячи їх менш розчинними, більш токсичними і збільшуючи їх гепато -ентеральную рециркуляцию [3,4].

  Є літературні дані про значні індивідуальних коливаннях р-глюкуронідази в кишечнику в залежності від віку, характеру харчування і складу кишкової мікробіоти [5,6].

  Висока концентрація цього ферменту реєструється у хворих з онкологією кишечника, тоді як у хворих з ВЗК, навпаки, відзначено зниження майже в 2-3 рази в порівнянні з нормою [7,3].

  Разом з тим, в літературі недостатньо даних про зміст фекальної р-глюкуронідазу хворих з ЯК і БК залежно від ступеня тяжкості патологічного процесу.

  Мета: дослідити активність р-глюкуронідази в екстрактах калу у пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника - ЯК і БК при різного ступеня тяжкості і визначити значимість як лабораторного критерію в діагностиці, лікуванні та прогнозі перебігу ВЗК.

  Матеріали і методи дослідження

  У дослідження проспективно було включено 105 осіб - 82 пацієнта з ВЗК (29 -БК, 53 -як) і 23 здорових добровольців без клінічних та лабораторних ознак запальних процесів в організмі і захворювань кишечника, що склали групу порівняння. Постановку діагнозу, класифікацію хворих ЯК і БК проводили у відповідність з клінічними рекомендаціями з діагностики та лікування дорослих пацієнтів з ЯК [8] і БК [9]. Тяжкість загострення оцінювали за індексом активності ЯК (Мейо) [10]: легка ступінь відзначена у 23 пацієнтів, середня - 22, важка - 8; і індексу активності БК (індекс Беста) [11]: легка-ястепень-10, середня-11, важка-8.

  Визначення р-глюкуронідази. 0,1 мл зразка змішували з 0,1 мл розчину фенолфталеїн глюкуроніду (Sigma) і 0,8 мл 0,2 М ацетатного буфера (рН 5,0), інкубували при 370С в щільно

  закритих пробірках. Через 18 годин в кожну пробірку доливали 0,5 мл 0,01 М розчину ИаОН, 1 мл Н2Оі заміряли оптичну густину (ОГ) при 550 нм. Концентрацію р-глюкуроніду в пробах визначали по калібрувальної кривої залежності ОП від концентрації фенолфталеина і висловлювали в мкМ / г / год.

  Статистична обробка. Використовувалися методи описової статистики. Опис ознак, що мають невелику вибірку, представлені у вигляді Ме ^ 1; Q3], де Ме - медіана, Q1 і Q3 - відповідно перший і третій квартили. Статистична обробка отриманих результатів проводилася з використанням непараметричних критеріїв: критерії Манна - Уїтні для міжгрупового порівняння в двох незалежних групах для кількісних показників.

  Результати дослідження

  Наші дослідження показали, що активність р-глюкуронідази в калі як хворих, так і здорових добровольців варіювала в дуже широких межах - від нульових значень до 245,8мкМ / г / год. Відсутність цього ферменту реєструвалося частіше у хворих, ніж у здорових осіб (таблиця 1). Найбільш часто активність р-глюкуронідази була відсутня у хворих з БК (24% випадків).

  Нами було показано, що активність р-глюку-ронідаза в калі у хворих з ВЗК виявилася навіть дещо вище в порівнянні з контрольною групою, Хоча різниця мала не достовірний характер: так, при ВЗК цей показник становив 86,81 ± 8,4 мкМ / г / год, а в нормі 76,04 ± 10,13мкМ / г / год (р>0,05).

  Далі був проведений аналіз активності ферменту окремо у пацієнтів з БК і ЯК. Результати представлені на рис. 1.

  Ми не виявили достовірних відмінностей в активності ферменту ні у пацієнтів з БК і ЯК в порівнянні з нормою, ні при порівнянні груп між собою.

  Дані про активність р-глюкуронідази у хворих з ЯК і БК при різного ступеня тяжкості представлені в таблицях 2 і 3.

  При обох формах ВЗК не виявлено достовірних відмінностей в активності ферменту при важкій, легкого та середнього ступеня тяжкості ні в порівнянні з нормою, ні при порівнянні між групами хворих.

  Таким чином, нами було показано відсутність достовірних відмінностей активності р-глюкуро-нідази в фекаліях у хворих з ВЗК і здорових добровольців.

  Обговорення отриманих результатів

  В останні роки ключова роль у розвитку ВЗК надається кишкової мікробіоти, хоча молекулярні медіатори і механізми пошкодження кишечника точно не встановлені.

  Одним з можливих медіаторів може бути мікробна р-глюкуронідаза, яка бере участь в метаболізмі ксено-і ендобіотіков, таких як лікарські препарати, гормони,

  Активність фекальної в-глюкуронідази у хворих з запальними захворюваннями кишечника | Activity of fecal ^ -glucuronidase in patients with inflammatory bowel diseases

  Обстежувані групи Р-глюкуронідаза +? -Глюкуронідаза -

  ЯК (N = 53) 90,6% (N = 48) 9,4% (N = 5)

  БК (N = 29) 75,9% (N = 22) 24,1% (N = 7)

  Здорові (N = 23) 95,7% (N = 22) 4,3% (N = 1)

  Таблиця 1.

  Частота народження в-глюкуронідази в калі у хворих з ВЗК і здорових добровольців.

  280

  220

  160

  100

  40

  -20

  контроль ЯК БК

  ?= Мін-Макс? 25% -75% і Значення медіани

  Малюнок 1.

  Активність фекальної? -Глюкуронідази у пацієнтів з ВЗК (мкМ / г / год)

  № Ступінь тяжкості Активність глюкуронідази в мкМ / г / год Р, Р2-3 РР г 3-4 г 2-4

  1 Норма ^ = 23) 76,05 ± 48,61

  2 Легка (N = 23) 96,05 ± 76,16 0,3 0,45

  3 Середня (N = 22) 70,38 ± 68,5 0,75 0,5

  4 Важка (N = 8) 89,5 ± 47,94 0,52 0,15

  № Ступінь тяжкості Активність глюкуронідази Р, Р Р Р

  в мкМ / г / год 2-3 3-4 2-4

  1 НормаШ = 23) 76,05 ± 48,61

  2 Легка ^ = 10) 67,27 ± 57,44 0,68 0,15

  3 Середня ^ = 11) 129,38 ± 97,5 0,05 0,33

  4 Важка (N = 8) 80,38 ± 76,16 0,86 0,71

  Таблиця 2.

  активність фекальної

  в-глюкуронідази у хворих

  з ЯК при різного ступеня

  тяжкості.

  Примітка:

  Рх - в порівнянні з групою

  контролю; Р2-3, Р3-4, Р2-4 -

  порівняння між групами

  пацієнтів.

  Таблиця 3.

  Активність фекальної в-глюкуронідази у хворих з БК при різного ступеня тяжкості.

  Примітка:

  Рх - в порівнянні з групою контролю

  Р2-3, Р3-4, Р2-4 - порівняння між групами пацієнтів

  білірубін. Добре відомо, що вони піддаються біотрансформації в печінці шляхом кон'югуються-вання з глюкуроновою кислотою [4]. Це надає їм більшу розчинність і можливість видалення з жовчю в кишечник. Фекальні? -Глюкуроні-даза, джерелом якої є багато представників комменсальной мікрофлори, може піддавати їх декон'югірованію, результатом чого є збільшена їх ентерогепатогенная рециркуляція і, в деяких випадках, утворення токсичних продуктів і мутагенів, що збільшує їх канцерогенність. Також в кишечнику під її дією кон'югований білірубін перетворюється в некон'югований, який може, в свою чергу, значно знижувати активність протеолітичних ферментів, таких як трипсин, хімотрипсин [12,13]. Кон'югірованнийбіліру-бінтакойспособностьюнеобладает.

  За даними Xiaofa Qin і інших авторів, у хворих з ВЗК є знижене, у порівнянні з нормою, кількість? -Глюкуронідази в кишечнику

  [13]. На їхню думку, наслідком низького вмісту фекальної? -Глюкуронідази є недостатня інактивація травних ферментів -тріпсіна і хімотрипсину, які в синергизме з іншими, можливо, мікробними, протеазами викликають деградацію муцина і порушення кишкового бар'єра. Це може призводити до транслокації бактерій і їх антигенів, в стінку кишечника, з подальшим формуванням нейтрофильного запалення і (або) підтримці вже має процесу.

  Отримані нами результати не узгоджуються з літературними даними про низький вміст? -Глюкуронідази в фекаліях хворих ВЗК: як при ЯК, так і при БК нами не було отримано достовірних відмінностей в її кількості в порівнянні з нормою.

  Залежно від ступеня тяжкості БК і ЯК нами також не було виявлено достовірних відмінностей в рівні фекальної? -Глюкуронідази між групами і в порівнянні з контролем.

  Причини невідповідності наших результатів деякими літературними даними пояснити в даний час не представляється можливим. Рівень р-глюкуронідази в калі залежить від ряду факторів, наприклад, від характеру харчування: так, на експериментальних тварин було показано, що переважання білкової і жирної їжі призводить до підвищення активності ферменту, а вуглеводної - до зниження [6]. Крім того, мало відомо про поширеність даного ферменту серед мікроорганізмів кишкової мікрофлори; за деякими даними, серед них тільки близько 50 видів мають генами, що кодують даний фермент, тому, очевидно, невеликі зрушення в кишкової

  екосистемі можуть призводити до її значних індивідуальних варіацій, як це показано в наших дослідженнях [14].

  Висновок. Отримані нами результати свідчать про несуттєве значення фекальної р-глюкуронідази в патогенезі запальних захворювань кишечника. Встановлено, що активність фекальної р-глюкуронідази при БК і ЯК при різного ступеня тяжкості не відрізнялася від норми.

  Визначення активності фекальної р-глюкуро-нідази не може служити об'єктивним лабораторним критерії для визначення ступеня тяжкості ВЗК і прогнозування перебігу хвороби.

  література | References

  1. Bien J. The intestinal microbiotadysbiosis and Clostridium difficile infection: is there a relationship with inflammatory bowel disease? / J. Bien, V. Palagani, P. Bozko // TherapAdvGastroenterol. - 2013. - № 6.- P. 53-68.

  2. Monaghan T. M. Pathogenesis of Clostridium difficile Infection and Its Potential Role in Inflammatory Bowel Disease / T. M. Monaghan, A. Cockayne, Y. R. Mahida // Inflamm Bowel Dis.- 2015.- № 21 (8) .- Р. 1957-1966.

  3. Mroczynska M, Galecka M, Szachta P, Kamoda D, Li-budziszZ, RoszakD. Beta-glucuronidase and Beta-gluco-sidase activity in stool specimens of children with inflammatory bowel disease.// Pol J Microbiol. 013; 62 (3): 319-25.

  4. Samuel J. Pellock and Matthew R. Redinbo. Glucuronides in the gut: Sugar-driven symbioses between microbe and host // J. Biol. Chem. (2017) 292 (21) 8569-8576

  5. McBain A. J., Macfarlane G. T. (1998) Ecological and physiological studies on large intestinal bacteria in relation to production of hydrolytic and reductive enzymes involved in formation of genotoxic metabolites. J Med Microbiol 47: 407-416

  6. Shiau S. Y., Chang G. W. (1983) Effects of dietary fiber on fecal mucinase and? -Glucuronidase activity in rats. J Nutr 113: 138-144

  7. Kim DH, JinYH (2001) Intestinal bacterial? -Glucuroni-dase activity of patients with colon cancer. Arch Pharm Res 24: 564-567

  8. Івашкін Т. Проект клінічних рекомендацій з діагностики та лікування дорослих пацієнтів з виразковим колітом / В. Т. Івашкін, Ю. А. Шелигін, Д. І. Абдулганіева і ін. // Колопроктологія.- 2013.-№ 3 (45) .- С. 2-21.

  Ivashkin V. T., Shely'ginYu.A., Abdulganieva D. I. i dr. Proekt klinicheskix rekomendacij po diagnostike i lech-eniy u vzrosly'x pacientov s yazvenny'm kolitom [Draft clinical guidelines for the diagnosis and treatment

  of adult patients with ulcerative colitis]. Koloproktologi-ya - [Coloproctology], 2013, no. 3 (45), - pp. 2-21.

  9. Івашкін Т. Проект клінічних рекомендацій з діагностики та лікування дорослих пацієнтів з виразковим колітом / В. Т. Івашкін, Ю. А. Шелигін, Д. І. Абдулганіева і ін. // Колопроктологія.- 2013.-№ 3 (45) .- С. 22-38.

  Ivashkin V. T., Shely'gin Yu. A., Abdulganieva D. I. i dr. Proekt klinicheskix rekomendacij podiagnostike i lech-eniy u vzroslyx pacientov s yazvennym kolitom [Draft clinical guidelines for the diagnosis and treatment of adult patients with ulcerative colitis]. Koloproktologiya - [Coloproctology], 2013, no. 3 (45), - pp. 22-38.

  10. James D. Lewis Use of the Non-invasive Components of the Mayo Score to Assess Clinical Response in Ulcerative Colitis / James D. Lewis, ShaokunChuai, Lisa Nessel et al. // Inflamm Bowel Dis.- 2008.- № 14 (12) .- Р. 1660-1666.

  11. Best W. R. Rederived values ​​of the eight coefficients of the Crohn's disease activity index (CDAI) / W. R. Best, J. M. Becktel, J. W. Singleton // Gastroenterology.- 1979.-№ 77.- Р. 843-846.

  12. Qin X. Etiology of inflammatory bowel disease: a unified hypothesis./ Qin X // World J Gastroenterol. 2012 Apr 21; 18 (15): 1708-1722.

  13. Qin XF. Impaired inactivation of digestive proteases by deconjugated bilirubin: the possible mechanism for inflammatory bowel disease. Med Hypotheses 2002; 59: 159-163 [PMID: 12208202D0I: 10.1016 / S0306-9877 (02) 00243-8]

  14. Mcintosh FM, Maison N, Holtrop G, YoungP, Stevens VJ, Ince J, et al. Phylogenetic distribution of genes encoding beta-glucuronidase activity in human colonic bacteria and the impact of diet on faecal glycosidase activities. // Environ Microbiol. 2012


  Ключові слова: Запальні захворювання КИШКІВНИКА / ЯЗВЕНИЙ КОЛІТ / ХВОРОБА КРОНА / Фекальні? -ГЛЮКУРОНІДАЗА / INFLAMMATORY BOWEL DISEASE / ULCERATIVE COLITIS / CROHN'S DISEASE / FECAL? -GLUCURONIDASE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити