Вивчено фунгицидная активність сучасних дезінфікуючих засобів на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС) і хлорвмісних препаратів щодо мікроміцетів роду Coccidioides (RixfordetGilchrist, 1896). В результаті проведених експериментів відпрацьовані режими знезараження чистих культур гриба, дезінфекції білизни, різних типів поверхонь і виробів медичного призначення (ВМП).

Анотація наукової статті по ветеринарним наук, автор наукової роботи - Вьючнова Надія Василівна, Спиридонов В.А., Гришина М.А., Маркін А.М., Шаров Т.М.


ACTIVITY OF SOME DISINFECTANTS AGAINST COCCIDIOIDOSIS CAUSATIVE AGENT

Fungicide activity of modern disinfectants which are classified as quaternary ammonium compounds and chlorine-containing substances against Coccidioides spp. (Rixford et Gilchrist, 1896) was investigated. As a result of carried experiments the procedures for sterilization of fungal pure cultures, clothes decontamination and disinfection of different types of surfaces and medical accessories were developed.


Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал
  Проблеми медичної мікології
  Наукова стаття на тему 'АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ дезінфектантів ЩОДО ЗБУДНИКА кокцідіоідоз'

  Текст наукової роботи на тему «АКТИВНІСТЬ ДЕЯКИХ дезінфектантів ЩОДО ЗБУДНИКА кокцідіоідоз»

  ?УДК 648.63: 616.993.192.1

  Вступ

  АКТИВНІСТЬ

  ДЕЯКИХ

  дезінфектантів

  У ВІДНОСИНАХ

  зБУДНИКА

  кокцідіоідоз

  Вьючнова Н.В. (Н.с.) *, Спиридонов В.А. (С.н.с.), Гришина М.А. (Зав. Лаб.), Маркіян А.М. (Н.с.), Шаров т.зв. (Н.с.), Антонов В.А. (директор Інституту)

  Волгоградський науково-дослідний протичумний інститут Росспоживнагляду, Волгоград, Росія

  © Колектив авторів, 2014

  Вивчено фунгицидная активність сучасних дезінфікуючих засобів на основі четвертинних амонієвих сполук (ЧАС) і хлорвмісних препаратів щодо мікроміцетів роду Coccidioides (Rixford et Gilchrist, 1896). В результаті проведених експериментів відпрацьовані режими знезараження чистих культур гриба, дезінфекції білизни, різних типів поверхонь і виробів медичного призначення (ВМП).

  Ключові слова: Coccidioides spp., «Форекс-Хлор Дісолід», чутливість до дезінфектантів, «Екор-Форте»

  ACTIVITY OF SOME DISINFECTANTS AGAINST COCCIDIOIDOSIS CAUSATIVE AGENT

  vyuchnova N.v. (Scientific collaborator), spiridonov v.A. (Senior scientific collaborator), Grishina M.A. (Head of the laboratory), Markin A.M. (Scientific collaborator), sharov Т. П. (Scientific collaborator), Antonov v.A. (Head of the institute)

  Volgograd Research Institute for Plaque Control, Russia

  © Collective of authors, 2014

  Fungicide activity of modern disinfectants which are classified as quaternary ammonium compounds and chlorine-containing substances against Coccidioides spp. (Rixford et Gilchrist, 1896) was investigated. As a result of carried experiments the procedures for sterilization of fungal pure cultures, clothes decontamination and disinfection of different types of surfaces and medical accessories were developed.

  Key words: Coccidioides spp., «Ecor-Forte», «Forex-Chlor Disolid», sensitivity to disinfectants

  * Контактна особа: Вьючнова Надія Василівна, тел .: 8927-254-64-55

  Кокцідіоідоз - важке захворювання людини, що викликається мікроміцетами роду Coccidioides. Са-пробна форма Coccidioides ЗРР. у вигляді міцелію зростає і активно розвивається у вологому грунті. При настанні посушливого періоду міцелій гриба розпадається з утворенням основного инфицирующего елемента - артроспор (артроконідій). Зараження людини відбувається при попаданні артроконідій в дихальні шляхи, де здійснюється їх конверсія у сферул з подальшим розвитком специфічного патологічного процесу в макроорганизме з характерними клінічними проявами [1, 2].

  До ендемічним територіям Coccidioides ЗРР. традиційно відносять частину південного заходу США (штати: Каліфорнія, Невада, Юта, Нью-Мексико, Техас, Джорджія, Арізона), країни Центральної і Південної Америки (Мексика, Бразилія, Венесуела, Гватемала, Аргентина, Парагвай, Гондурас) [3, 4]. Незважаючи на те, що Coccidioides ЗРР. має певний ареал проживання, випадки захворювання кокцідіоідоз зареєстровані в Австралії, Фінляндії, Чехії, Бельгії, Польщі, Франції, Нової Зеландії, Сполученому Королівстві, Індії, Японії, Таїланді [2, 5-7]. Поширення цього захворювання по всьому світу пов'язане, в першу чергу, зі збільшенням потоку туристів в країни, ендемічні для даного патогена. Не можна виключати ймовірність виявлення завезених випадків кокцідіоідоза, а також виявлення мікроміцетів в продуктах рослинництва, що імпортуються на територію РФ з ендемічних територій.

  Дезінфекційним заходам відводять важливу роль в разі виділення Coccidioides spp. з об'єктів навколишнього середовища або виявленні хворого з діагнозом «кокцідіоідоз».

  Згідно з діючими СП 1.3.1285-03 «Безпека роботи з мікроорганізмами 1-11 групи пато-генності (небезпеки)», рекомендованими препаратами для дезінфекції по відношенню до патогенних мі-кроміцетов є хлорамін Б, хлорне вапно і водню пероксид.

  На сьогоднішній день розроблені і широко представлені на ринку дезінфектантів нові препарати, що володіють не тільки дезінфікуючі властивості, але і низькою токсичністю, а також меншою агресивністю щодо медичних виробів.

  Одним з актуальних аспектів досліджень, на наш погляд, є розширення переліку сучасних ефективних дезінфектантів для знезараження різних об'єктів, всіяні збудниками роду Coccidioides.

  Мета нашого дослідження - оцінка ефективності дезінфікуючих препаратів «Екор-Форте» і «Форекс-Хлор Дісолід» щодо мікроміцетів роду Coccidioides.

  матеріали та методи

  Як тест-штаму був обраний С. розаёалі 36 БПуега, що володіє сукупністю специфічних морфологічних ознак і імунологічних характеристик, притаманних роду Сосайтйвз.

  Культуру мікроміцетів вирощували на агарі Са-буро ( «ШшеШа», Індія) при (28 ± 1) ° С протягом 30 діб. Після закінчення термінів культивування, посіви суспендованих в 0,15 М розчині натрію хлориду, рН (7,1 ± 0,1). З метою отримання артроспор маткову суспензія фільтрували через двошаровий марлевий фільтр. Для визначення КУО з отриманої суспензії мікроміцетів робили висів по 0,1 мл на чашки Петрі з агаром Сабуро. Кількість колоній, що виросли підраховували не пізніше 4-х діб з моменту висіву.

  Експерименти по визначенню чутливості мікроміцетів до дезінфектантів проводили відповідно до рекомендацій Керівництва 4.2. 264310 «Методи лабораторних досліджень і випробувань медико-профілактичних дезінфекційних засобів для оцінки їх ефективності та безпеки», викладеними в розділі 5.3 «Методи вивчення і оцінки фунгіцидної активності дезінфікуючих засобів» [8].

  Як тест-об'єктів використовували кахель, скло, кераміку, лінолеум, пофарбовані дерево і метал, підкладну клейонку, забруднене і не забруднена виділеннями хворого білизна і ганчір'я, вироби медичного призначення (ВМП) і предмети догляду за хворими із пластику, скла, силікону, гуми та металу (ножиці, скальпелі, корнцанги, пінцети, трубки з гуми і силікону, скляні та пластикові стаканчики).

  Для імітації органічного забруднення білизни додавали 40% інактивовану кінську сироватку (НАС).

  Посіви вирощували в термостаті при 28 ± 1 ° С. Облік результатів виконували через 21 добу При постановці дослідів варіювали двома параметрами: часом впливу препарату (60 і 120 хв) і концентрацією робочого розчину від 0,1 до 10% по препарату для «Екор-Форте» або активним хлором (від 0,06 до 1,5%) - для «Форекс-Хлор Дісолід». Серії дослідів проводили в трьох повторах.

  результати і обговорення

  Для дослідження нами були обрані зареєстровані в РФ дезінфікуючі препарати: «Екор-Форте» ВАТ НВО «Новодез» (Росія) і «Форекс-Хлор Дісолід» виробництва ТОВ «Донська науково-виробнича компанія« Альфа »(Росія).

  В якості діючих речовин препарат «Екор-Форте» містить в своєму складі 52% комплексу четвертинних амонійних сполук (36% алкілдиметилбензиламоній хлориду і 16% алкіл-діметілетілбензіламмонія хлориду), 3% глутарил-

  вого альдегіду (ГА) та функціональні добавки.

  На першому етапі досліджень були визначені мінімальні фунгіцидні концентрації дезінфекційного засобу «Екор-Форте» на чистих культурах мікроміцетів. В інструкції із застосування препарату концентрації робочих розчинів щодо грибкових інфекцій (кандидози та дермато-мікози) варіювали в межах від 0,1 до 0,4% і часу впливу - від 15 до 60 хв. При використанні рекомендованих режимів дезінфекції загибель артроспор С. розаёазІ 36 БНуега не відбувається. У серії дослідів встановлено, що ефективна концентрація препарату «Екор-Форте» щодо збудника кокцідіоідоза становить 0,5%. Експозиція протягом 60 хв, лише в ряді випадків супроводжувалася пригніченням росту мікроміцетів. Відсутність зростання вдалося досягти при збільшенні часу впливу до 120 хв.

  Наступним етапом роботи був підбір режимів знезараження ( «незабруднених») і з імітацією органічного забруднення ( «забрудненого») білизни. Встановлено, що при замочуванні «забрудненого» і «не забрудненого» білизни, Контаміна-рованного С. розаёазИ 36 БНуега, в концентраціях робочого розчину 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 і 10,0% (за препаратом) мікроміцети гинув в 1,0% концентрації дезінфектанту. Час експозиції складало 120 хв. Відпрацьований режим дезінфекції також був ефективним при стерилізації ВМП і предметів догляду за хворими із пластику, скла, силікону, гуми і металу. Занурення тест-об'єктів в 1,0% розчин «Екор-Форте» протягом 120 хв призводило до загибелі мікроміцетів в 100% випадків.

  Далі вивчали ефективність «Екор-Форте» щодо знезараження різних Контаміна-рова Сосайтйвз ЗРР. поверхонь, на які розпилювали препарат в концентраціях 0,5; 1,0 і 1,5%. Час впливу дезинфектанта у всіх дослідах -120 хв. Встановили, що дворазове аерозольна зрошення поверхонь 1,0% розчином дезінфек-танта призводило до 100% загибелі тест-грибів. Причому значущої різниці між режимами знезараження гладких і пористих поверхонь не було.

  Таким чином, в ході експериментів були відпрацьовані режими дезінфекції препаратом «Екор-Форте» чистих культур, замочування білизни, ВМП і обробки поверхонь, контамінованих збудником кокцідіоідоза. Результати представлені в таблиці 1.

  Таблиця 1.

  Ефективні режими деконтамінації об'єктів розчинами засобу «Екор-форте» при двогодинному впливі щодо С. ровабавн 36 Silvera

  Об'єкт знезараження Концентрація робочого розчину за препаратом,% Спосіб знезараження

  Чисті культури 0,5 Змішування чистої культури з дезрозчином (до робочої концентрації)

  Забруднену і не забруднена виділеннями білизна 1,0 Замочування

  Різні типи поверхонь 1,0 Двократне зрошення

  ВМП і предмети догляду за хворими із пластику, скла, силікону, гуми і металу 1,0 Занурення

  Ефективність хлорсодержащего препарату «Форекс-Хлор Дісолід» щодо СосайШйвз ЗРР. вивчали аналогічно дослідженням, проведеним для «Екор-Форте».

  «Форекс-Хлор Дісолід» в якості діючої речовини містить натрієву сіль дихлоро-зоціануровой кислоти (83,3% в таблетці). Згідно з інструкцією до препарату, для інактивації об'єктів при мікозах (кандидози, дерматомікози) рекомендовані концентрації робочого розчину складають від 0,06 до 0,1%. Використання пропонованих для дезінфекції фірмою-виробником концентрацій препарату щодо опортуністичних грибів не викликало повної загибелі збудника кокцідіоі-доза. Виявили, що збільшення концентрації робочих розчинів до 1,0% і часу впливу з 60 хв до 120 хв призводило до загибелі мікроміцетів в 100% випадків. Даний режим дезінфекції був ефективний і при знезараженні «незабруднених» білизни.

  У разі замочування «забрудненого» білизни в 1,0% розчині «Форекс-Хлор Дісолід», в ряді дослідів спостерігали зростання мікроміцетів. Процес зниження фунгіцидної активності хлорсодержащего препарату в присутності органічних речовин поруч авторів пояснюється взаємодією хлору з органічними речовинами субстрату, в результаті чого на мікроміцети впливає більш низька концентрація активного хлору [9].

  При збільшенні робочих концентрацій препарату «Форекс-Хлор Дісолід» до 1,5% і часу експозиції до 120 хв, в разі замочування «забрудненого» білизни, проростання мікроміцетів не спостерігалося.

  Аналогічні результати були отримані при контамінірованіі різного типу поверхонь. Відсутність зростання мікроміцетів в 100% випадків спостерігали при дворазовому зрошенні тестованих зразків 1,5% розчином хлорсодержащего препарату і часу експозиції 120 хв.

  На завершальному етапі роботи були відпрацьовані оптимальні режими знезараження ВМП. У серії експериментів виявили, що повне занурення ВМП в 1,5% розчин «Форекс-Хлор Дісолід» на 120 хв призводило до загибелі мікроміцетів.

  Узагальнюючі результати по ефективності пре-

  парата «Форекс-Хлор Дісолід» представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2.

  Ефективні режими деконтамінації об'єктів розчинами засобу «форекс-Хлор дісолід» при двогодинному впливі щодо С.ровабавІ 36 Silvera

  Об'єкт знезараження Концентрація робочого розчину за препаратом,% Спосіб знезараження

  Чисті культури і не забруднена виділеннями білизна 1,0 Змішування чистої культури з дезрозчином (до робочої концентрації)

  Забруднена виділеннями білизна 1,5 Замочування

  Різні типи поверхонь 1,5 Двократне зрошення

  ВМП і предмети догляду за хворими із пластику, скла, силікону, гуми і металу 1,5 Занурення

  висновок

  В результаті проведених досліджень було показано, що препарати «Екор-Форте» «Форекс-Хлор Дісолід» мають фунгіцидну дію відносно мікроміцетів роду СосайШ ^. У серії експериментів були підібрані оптимальні робочі концентрації дезінфікуючих засобів.

  Препарат «Екор-Форте» на основі ЧАС забезпечував загибель чистої культури мікроміцетів в концентрації 0,5%. Для замочування білизни ( «забрудненого» і «не забрудненого»), ВМП і обробки поверхонь необхідно підвищення концентрації робочого розчину до 1,0%. У всіх випадках мінімальний час експозиції складало 120 хв.

  Препарат «Форекс-Хлор Дісолід», в якому в якості основної діючої речовини вступає натрієва сіль дихлоризоциануровой кислоти, також викликає загибель клітин мікроміцетів. У концентрації 1,0% (за активним хлором) і часу впливу 120 хв засіб забезпечує дезінфекцію не тільки чистих культур, а й проявляє ефективність в разі замочування не забруднення органічними виділеннями білизни. При збільшенні робочої концентрації дезінфектанту до 1,5% (за активним хлором) можна знезаражувати «забруднене» білизна, ВМП, а також деконтамініровать різні типи поверхонь.

  На підставі отриманих результатів дослідження, встановлена ​​можливість розширення набору дезінфікуючих засобів і перспективність впровадження вищеназваних препаратів на основі четвертинних амонієвих і хлорвмісних сполук щодо мікроміцетів роду Сосайтйвз.

  цитована література

  1. Антонов В.В., Липницький А.В., Лісовий В.С. та ін. Особливо небезпечні мікози / під ред. В.В. Малєєва. - Волгоград: вид. Волга-Паблишер, 2013. - 193 с.

  2. Гришина М.А., Кочубеєва Е.Н., Вьючнова Н.В. та ін. Лабораторна діагностика кокцидіоїдомікоза // Проблеми ГОІ. - 2012. - №1 (111). - С. 70-77.

  3. Saubolle M.A., McKellar P.P., Sussland D. Epidemiologic, clinical and diagnostic aspects of coccidioidomycosis // J. Clin. Microbiol. - 2007. - Vol. 45, №1. - P. 26-30.

  4. 4. Galgiani J.N., AmpelN.M., Blair J.E., et al. Coccidioidomycosis // Clin. Infect. Dis. - 2005. - Vol. 41, №9. - P. 1217-1223

  5. 5. Chandesris M.O., Hot A., Dannaoui E., et al. Coccidioidomycosis: an imported invasive fungal disease in France // Med. Mal. Infect. - 2008. - Vol. 38. - P. 336-342.

  6. 6. Cox R.A., Magee M.D. Coccidioidomycosis: host response and vaccine development // Clin. Microbiol. Rev. - 2004. -Vol.17. - P. 804-839.

  7. 7. Kishi K., Fujii T., Takaya H., et al. Pulmonary coccidioidomycosis found in healthy Japanese individuals // Respirology. - 2008. - Vol. 13. - P. 252-256.

  8. 8. Керівництво 4.2. 2643-10 «Методи лабораторних досліджень і випробувань медико-профілактичних дезінфекційних засобів для оцінки їх ефективності та безпеки». Затверджено Г.Г. Онищенко 01.06.2012 р.

  9. 9. ФедороваЛ.С., Цвірова І.М., Бєлова А.С., ЛевчукН.С. Дезінфікуючі властивості хлорактивних з'єднань і засобів на їх основі (огляд літератури) // Дезінфекційне справу. - 2011. - №4. - С. 11-19.

  Надійшла до редакції журналу 07.02.14 Рецензент: І.А. Босак


  Ключові слова: COCCIDIOIDES SPP / "ФОРЕКС-ХЛОР ДІСОЛІД" / ЧУТЛИВІСТЬ до дезінфектантів / SENSITIVITY TO DISINFECTANTS / "ЕКОР-ФОРТЕ" / "ECOR-FORTE" / "FOREX-CHLOR DISOLID"

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити