Область наук:

 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології

 • Рік видавництва: тисяча дев'ятсот дев'яносто дев'ять


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Активні RC-фільтри в трьохпрограмну приймачі'

  Текст наукової роботи на тему «Активні RC-фільтри в трьохпрограмну приймачі»

  ?Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  (5А1 п ОЬ

  40.00

  20.00

  0.00

  -20.00

  -40.00

  -60.00

  1 К

  10К

  Тгедіепсу

  I п Нг

  100К

  Ріаз

  Еед

  90.0

  -90.0

  -180.0

  -270.0

  -360.0

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Довідник з розрахунку і проектування АІС-схем / Букашкін С.А., Власов В. П., Змій Б.Ф. та ін.; Під ред. А.А. Ланне.- М .: Радио и связь, 1984, 368 с.

  2. Мошіц Г., Хорн П. Проектування активних фільтрів: Пер. з англ.-М .: Світ, 1984. - 320 с.

  3. Патент РФ № 2096910. Активний ІС-фільтр / А.І. Калякін, Ю.І. Іванов. Опубл. 20.11.97. Бюл. № 32.

  УДК 621.372.54

  Ю.І. Іванов

  АКТИВНІ КС-ФІЛЬТРИ В трьохпрограмну приймач

  З часу опублікування роботи [1] активні ЯС-фільтри завдяки своїй технологічності помітно потіснили область застосування ЬС-фільтрів. У свою чергу область застосування АЛС-фільтрів обмежується тим, що вони мають підвищену чутливість основних параметрів до зміни номінальних значень елементів і обмежений діапазон частот через вплив частотних властивостей активних елементів. У зв'язку з цим численні публікації по АЛС-фільтрам були присвячені вирішенню зазначених проблем. Так, наприклад, в роботі [2] була опублікована схема АІС-фільтра другого порядку, по чутливості порівнянна з ЬС-фільтрами. До недоліків цієї схеми слід віднести досить сильну залежність її основних параметрів (затухання і частоти полюса) від частотних властивостей операційних підсилювачів (ОУ) [3]. Застосування ідей компенсації [4] впливу активних елементів дозволило розробити ряд низькочутливих схем ланки-

  Секція систем автоматичного управління

  ів другого порядку з розширеним частотним діапазоном [5]. Одна з цих схем, виконана на чотирьох ОУ, використана в трьохпрограмну приймачі.

  Рішення апроксимаційної завдання показало, що при смузі пропускання 6 кГц і центральних частотах фільтрів 78 і 120 кГц, які відповідають II і III програмами проводового мовлення, а також при реалізації виборчих фільтрів 4-го порядку по связнокаскадной структурі, добротності ланок повинні бути 18 і 28 відповідно.

  Макет приймача був виконаний на ОП типу К544УД2А. Для вибору каналу (зміни частот і затуханий полюсів ланок) використані аналогові комутатори К590КН5. Принципова схема приймача розроблена з урахуванням особливостей гибридно-плівкової технології, тому при використанні зчетверених ОУ, наприклад, К1401УДЗ, може бути реалізована у вигляді ГИМС.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. R.P. Sallen and E.L. Key. A Practical Method of Designing RC Active Filters, IRE Trans, on Circuit Theory CT-2, 74-85. 1955.

  2. W.J. Kerwin, L.P. Huelsman and R.W. Newcomb. State-Variable Synthesis for Insensitive Integrated Transfer Functions. IEEE J. Solid-State Circuts SC-2, 82-92. September 1967.

  3. L.P. Huelsman. Effects of Gain Bandwith on Cascaded Active RC Filters. 29th Midwest Symposium on Circuits and Systems. Ismail. 37-40. 1987.

  4. Довідник з розрахунку і проектування ARC-схем / Букашкін С.А, Власов В.П., Змій Б.Ф. та ін.; Під ред. А.А. Ланне. М .: Радио и связь, 1984. 368 с.

  5. Іванов Ю.І. Низькочутливих ланки ARC-фільтрів другого порядку з розширеним частотним діапазоном. Известия ТРТУ. Таганрог: Вид-во ТРТУ. Вип. №2. С. 92-93. одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити