Область наук:
 • фізика
 • Рік видавництва: +1997
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки

  Наукова стаття на тему 'Активні і пасивні нелінійні гідроакустичні системи виявлення об'єктів'

  Текст наукової роботи на тему «Активні і пасивні нелінійні гідроакустичні системи виявлення об'єктів»

  ?Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  УДК 621.385.

  І. Б. Доценко

  АВТОРЕЗОНАНСНОЕ ВЗАЄМОДІЯ ЗАРЯДЖЕНИХ ЧАСТИНОК З ПОПЕРЕЧНО - неоднорідність ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ХВИЛЯМИ В коаксіальним ХВИЛЕВОДІ

  У доповіді представлені результати дослідження фізичних особливостей нелінійних ефектів, істотних для практичної реалізації авторезонансу-ного взаємодії електромагнітних хвиль і електронів для генерації і усиле-. ,

  коаксіальному хвилеводі спрямовані на підвищення ККД пристроїв релятивіст.

  Розв'язана задача про рух релятивистского електрона в поперечнонеоднородном поле ТЄМ-хвилі в коаксіальному хвилеводі при точній авторезонансу в наближенні, коли Лармора радіус електрона малий у порівнянні з радіусом внутрішнього електрода коаксиала. Отримано вирази, що визначають еволюцію енергії і ларморовой радіусу частинки. Знайдений режим точного синхро-.

  Розглянуто в наближенні заданого поля і в самоузгодженому по потоку енергії режимі динаміка енергообміну між релятивістським електронним пучком і ТЕМ-хвилею під час відсутності точного авторезонансу. Визначено час, -Меню в системі пучок-хвиля. Визначено оптимальну довжина простору взаємо-, .

  , -са дозволяє істотно підвищити ефективність енергообміну, наблизивши його до максимально досяжним значенням, незалежно від початкового розподілу часток пучка щодо оптимальної для енергообміну фази.

  УДК 534.222.2

  ..

  АКТИВНІ І ПАСИВНІ НЕЛІНІЙНІ гідроакустичні СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ОБ'ЄКТІВ

  Представлені результати огляду структурних схем і тактико-технічних характеристик активних і пасивних нелінійних гідроакустичних систем виявлення об'єктів ближнього і далекого дії, проаналізовані переваги і недоліки пристроїв.

  Докладно розглянута пасивна нелінійна гідроакустична система виявлення об'єктів (акустичний пеленгатор), що дозволяє також визначати і відстань до пеленгованого мети, що досягається за рахунок обробки спектральних компонент сигналу. Показана можливість застосування гідроакустичних локаційних пристроїв, в яких використовується формується вторинне високочастотне випромінювання, для лоцірованія поблизу протяжних перешкод і різних кордонів розділу.

  секція фізики

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Новиков Б.К., Руденко О.В., Тимошенко В.І. Нелінійна гідроакустика .: Суднобудування,

  тисячу дев'ятсот вісімдесят одна.

  2. АС. 122 8659 (СРСР). Акустичний луна-імпульсний локатор /В.Ю. Волощенко, В.Н.

  Максимов, В.І. Тимошенко. Опубл. 3.01.86.

  3. АС. 1210571 (СРСР). Акустичний імпульсний локатор /В.Ю. Волощенко, В.Н. Мак-

  симов. Опубл. 8.10.85.

  4. АС. 1514230 (СРСР). Спосіб градуювання акустичних перетворювачів /В.Ю. воло-

  щенко, В.Н. Максимов, Ю.В. Максимов. Опубл. 8.06.89.

  621.382. (088.8)

  ..

  РОЗПОДІЛ ДОМІШКИ СУРМИ І ФОСФОРУ В СТРУКТУРІ ТРАНЗИСТОРА З МЕТАЛЕВОЇ БАЗОЮ

  В роботі представлені результати розрахунку розподілу домішки сурми і

  ().

  атомів домішки при дифузії в процесі виготовлення ТМБ визначалося крайової завданням для системи рівнянь Фіка з урахуванням початкових і граничних умо-

  . ,

  17 _3 13 _3

  2 • 10 ст, фосфору - 7 • 10 ст. Отримані результати можуть бути використані при розрахунку енергетичної діаграми ТМБ.

  УДК 534.23

  В.Г. Сапогін, Д.І. Чередниченко

  СЕПАРАЦІЯ ДІПОЛ неоднорідність електростатичним полем ПОСТІЙНОГО НАПРЯМКИ - ,

  діюча на періодично обертається диполь. Показано, що ефективність взаємодії з неоднорідним полем визначається проекцією електричного моменту на напрямок поля, усередненої за період. Середні значення моменту знайдені для наступних станів: плоскі коливальні, плоскі обертальні, прецесії і нутації. Показано, що середня сила призводить до сепарації диполів по і проти градієнта поля в залежності від їх повної енергії. , Ня різних інтервалів часу.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити