Проведено аналіз ступеня активації гіпоталамічних структур (AHN, PVH, DMH, VMH, LHA, РН) в перші години після введення антигенів різної природи (липополисахарид і бичачий сироватковий альбумін). У всіх досліджених гіпоталамічних структурах після введення антигенів спостерігалося збільшення числа c-Fos позитивних клітин в порівнянні з контролем. Реакція на ЛПС характеризувалася активацією більшого числа нейронів. Найбільш активно на липополисахарид реагували структури AHN, PVH, LHA і РН. Вступ бичачого сироваткового альбуміну ініціювало активацію меншої кількості клітин, але зміст в них білка c-Fos було вищим, що проявлялося в підвищенні оптичної щільності клітин VMH, LHA і РН. Таким чином, в даній роботі показано, що при введенні антигенів різної природи патерн активації гіпоталамічних структур різний.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Перехрест Софія Володимирівна, Гаврилов Ю. В., Абрамова Т. В., Новікова Н. С., Корнєва Є. А.


ACTIVATION OF CELLS FROM HYPOTHALAMIC STRUCTURES AFTER INJECTION OF ANTIGENS DIFFERENT IN THEIR NATURE (by the c-Fos expression)

Activation levels of hypothalamic structures (AHN, PVH, DMH, VMH, LHA, PH) were analyzed within first hours after injection of antigens [lipopolysaccharide (LPS) and bovine serum albumine [BSA]). For all investigated hypothalamic structures, an increase of c-Fos positive cells numbers was observed after injection of the antigens, as compared to the controls. LPS injection caused activation of more multiple neuron populations. AHN, PVH, LHA, and PH structures exhibited the highest levels of c-Fos activation upon LPS application. BSA injection induced activation of lesser cells quantities, but their enrichment in c-Fos protein was higher, thus resulting into increased optical density of VMH, LHA and PH neurons. Hence, the present work has shown that activation pattern of hypothalamic structures differs upon application of antigens that are different by their origin.


Область наук:

 • фундаментальна медицина

 • Рік видавництва: 2006


  Журнал: медична імунологія


  Наукова стаття на тему 'Активація клітин гіпоталамічних структур при введенні антигенів різної природи (за експресією c-Fos гена)'

  Текст наукової роботи на тему «Активація клітин гіпоталамічних структур при введенні антигенів різної природи (за експресією c-Fos гена)»

  ?ШГ "Я5Ім7ТР7з7бзб Оригінальні статті

  © 2006, СПб РВ РААКІ

  АКТИВАЦІЯ клітин гіпоталамічному СТРУКТУР ПРИ ВВЕДЕННЯ АНТИГЕНІВ РІЗНОГО ПРИРОДИ (за експресією c-Fos гена)

  Перехрест С.В., Гаврилов Ю.В., Абрамова Т.В., Новикова Н.С., Корнєва Е.А.

  Відділ загальної патології і патофізіології;

  ГУ НДІ Експериментальної медицини РАМН, Санкт-Петербург

  Резюме. Проведено аналіз ступеня активації гіпоталамічних структур (AHN, PVH, DMH, VMH, LHA, PH) в перші години після введення антигенів різної природи (ліпополісахарид і бичачий сироватковий альбумін). У всіх досліджених гіпоталамічних структурах після введення антигенів спостерігалося збільшення числа c-Fos позитивних клітин в порівнянні з контролем. Реакція на ЛПС характеризувалася активацією більшого числа нейронів. Найбільш активно на липополисахарид реагували структури AHN, PVH, LHA і PH. Введення бичачого сироваткового альбуміну ініціювало активацію меншої кількості клітин, але зміст в них білка c-Fos було вищим, що проявлялося в підвищенні оптичної щільності клітин VMH, LHA і PH. Таким чином, в даній роботі показано, що при введенні антигенів різної природи патерн активації гіпоталамічних структур різний.

  Ключові слова: c-Fos, гіпоталамус, липополисахарид, бичачий сироватковий альбумін.

  Perekrest S.V., Gavrilov Yu.V., Abramova T.V., Novikova N.S., Korneva E.A.

  ACTIVATION OF CELLS FROM HYPOTHALAMIC STRUCTURES AFTER INJECTION OF ANTIGENS DIFFERENT IN THEIR NATURE (by the c-Fos expression)

  Abstract. Activation levels of hypothalamic structures (AHN, PVH, DMH, VMH, LHA, PH) were analyzed within first hours after injection of antigens [lipopolysaccharide (LPS) and bovine serum albumine [BSA]). For all investigated hypothalamic structures, an increase of c-Fos positive cells numbers was observed after injection of the antigens, as compared to the controls. LPS injection caused activation of more multiple neuron populations. AHN, PVH, LHA, and PH structures exhibited the highest levels of c-Fos activation upon LPS application. BSA injection induced activation of lesser cells quantities, but their enrichment in c-Fos protein was higher, thus resulting into increased optical density of VMH, LHA and PH neurons. Hence, the present work has shown that activation pattern of hypothalamic structures differs upon application of antigens that are different by their origin. (Med. Immunol., 2006, vol.8, № 5-6, pp 631-636)

  Введення як гормони, цитокіни, нейромедіатори і нейро-

  Одним з перспективних наукових напрямків, пептиди, не тільки функціонують в обох систе-інтенсивно розвиваються в світі, є имму- мах але і продукують клітини і нейро ° енд ° к-нофізіологія, яка розглядає процеси взаємодії рінной, і імунної систем. Виявлення рецепто-дії нервової та імунної системи. Сукупна рів до гормонів і нейромедіатора на іммуноком-робота цих систем забезпечує підтримку посто- петентних Клетт ^ з одного боку, і рецепторів янства внутрішнього середовища організму, збереження його цитокінів на клітинах нейроендокринної системи, гомеостазу. Багато регуляторні фактори, такі з зробило зрозумілим механізм впливу е_шх

  ___________________________________________ регуляторних факторів як на імунологічні

  Адреса для листування: процеси, так і на функціональний стан струк-

  Перехрест Софія Володимирівна, ГУ НДІ тур центральної нервової системи (ЦНС) [6].

  експериментальної медицини, 197376, Оскільки гіпоталамус бере участь в регуляції

  Санкт-Петербург, вул. Акад. Павлова, д.12. всіх ендокринних і вегетативних функцій, особливий

  Тел .: 234-07-64, факс 234-93-94. інтерес представляє вивчення ролі активації ги-

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  поталаміческіх структур для виявлення механізмів регуляції розвитку імунної відповіді з боку нервової системи.

  Показана активація різних гіпоталамічних структур за інтенсивністю експресії маркера активації нейронів - білка з ^ ое у відповідь на різноманітні впливи [1, 5, 7-11, 14, 15, 16, 18]. При введенні антигенів різної природи і різного ступеня імуногенності відбувається збільшення інтенсивності експресії білка з ^ ое в різних областях мозку щурів, включаючи гіпоталамічні структури [8, 9, 12, 14, 18], але в подібних дослідженнях не проводилося порівняльного аналізу впливу різних антигенів на активацію структур мозку. Наявні дані свідчать про те, що інтенсивність, локалізація і тривалість змін експресії гена с-Юе в ЦНС залежить від характеру стимулу і способу впливу. Наприклад, уже через 2 години після введення липополисахарида (ЛПС) спостерігається активація експресії білка з ^ ое в паравент-рікулярном (РУН), супраоптіческого (БО) та арку-атном (АКН) ядрах гіпоталамуса, структур амігдала-ли, а також ядрах таламуса [14]. У той же час при введенні антигену іншої природи (стафілококовий ентеротоксин В) відбувається переважно активація нейронів амігдалли [12, 13]. Така відмінність реакцій може бути пов'язано з природою антигену. Як відомо, ЛПС - тимус-незалежний антиген, відповідь на нього не вимагає Т-В-клітинної кооперації і тому розвивається швидше, ніж імунну відповідь на стафілококовий ентеротоксин В, який є тимус-залежним антигеном. Крім того, ЛПС є потужним індуктором синтезу додаткового пулу прозапальних цитокінів, зокрема 1Ь-

  1, що може посилювати сигнал, одержуваний ЦНС при введенні ЛПС. Відомо, що такі гипоталамичес-кі структури, як переднє ядро ​​(АН ^ і заднє ги-поталаміческое поле (PH) мають найбільший вплив на динаміку розвитку імунних реакцій [2-4]. У зв'язку з цим, особливий інтерес представляє вивчення паттерна активації даних структур мозку при впливі різних антигенів різної природи і ступеня імуногенності, що ініціюють різні шляхи розвитку імунної відповіді.

  Мета цієї роботи полягала в тому, щоб визначити особливості активації клітин гіпотало-вів структур при розвитку імунних реакцій у відповідь на введення антигенів різної природи: липополисахарида (ЛПС) і бичачого сироваткового альбуміну (БСА), за експресією білка з ^ ое.

  матеріали та методи

  Робота виконана на 50 щурах, дорослих самцях породи '^ зіаг вагою 200-250 г., адаптованих до умов експерименту. Тварин утримували в умовах віварію при кімнатній температурі з 12-

  годинним циклом світло / темрява, вільним доступом до води та їжі, на стандартній дієті відповідно до норм утримання лабораторних тварин.

  Експериментальні групи:

  Група 1. Інтактні тварини.

  Група 2. Контрольні тварини, яким внутрішньовенно вводили 2ОО мкл фізіологічного розчину.

  Група 3. Тварини, яким внутрішньовенно вводили 2Б мкг / кг липополисахарида (E.coli 055: B5, SIGMA) в 2ОО мкл фізіологічного розчину.

  Група 4. Тварини, яким внутрішньовенно вводили 2Б мг / кг бичачого сироваткового альбуміну (SIGMA) в 2ОО мкл фізіологічного розчину.

  Через 2 години після ін'єкції щурів наркотизуйте внутрибрюшинно фенобарбіталом (6О мг / кг). Фіксацію мозку здійснювали шляхом інтракарді-альної перфузії, охолодженим розчином параформальдегіду (i00 мл 4% параформальдегіду на 0, iM PBS (рН 7,4), що містить О, 2% пікринової кислоти), попередньо промивши Б0 мл фізіологічного розчину з гепарином (20 од ./мл).

  Иммуногистохимическое виявлення c-Fos білка

  Через i2 години у перфузованих тварин вилучали мозок з подальшою дофіксаціей в новій порції фіксує суміші, що містить iS% сахарозу, протягом i2 годин при + 4 ° С, після чого перекладали в 20% розчин сахарози. Фронтальні зрізи (30 мкм) готували на заморожувати мікротому при -27 ° C. Готові зрізи збирали в десятілуночние планшети (обсяг лунок - 3 мл) в 20% розчин сахарози з подальшою відмиванням фосфатно-сольовим буфером (ФСБ) 2 рази по Б хвилин, потім на i0 хвилин перекладали в 3% розчин перекису водню і знову двічі відмивали ФСБ . Після цього для придушення неспецифічної реакції зрізи поміщали в 0, i% розчин БСА на 0,4% тритоні. Планшет зі зрізами 2 години тримали на шейкері, а потім зрізи протягом i2 годин інкубували з первинними поліклональних антитіл до сімейства c-Fos білків (Sigma) при + 4 ° C (розведення i: S000 в ФСБ, що містить 0, i% БСА та 0,4% тритона). Тричі відмивання зрізи в ФСБ, їх інкубували з вторинними антикроличьих IgG антитілами, міченими пероксидазою (Sigma), в розведенні i: 300 в ФСБ, що містить 0,4% тритона. На весь час інкубації планшети зі зрізами поміщали на шейкер. Після закінчення двох годин зрізи двічі відмивали ФСБ і одноразово в 0,0i% трис-HCl буфері (pH = 7,4). Візуалізацію імуногістохімічної реакції виробляли 0,02% розчином діамінобензідіна (ДАБ) на 0,0i% трис-HCl буфері, що містить

  0,00i% перекису водню, протягом iS хвилин. Після цього зрізи відмивали в ФСБ, поміщали в дистильовану воду і монтували на скла. Висушені на повітрі препарати занурювали на iS

  хв в 100% етиловий спирт і на 10 хв в ксилол, після чого укладали в канадський бальзам.

  Підрахунок клітин:

  Підрахунок клітин проводили, використовуючи систему Іста-Відео-Тест. Зрізи мозку досліджували при 40-кратному збільшенні світлового мікроскопа. За допомогою комп'ютерної програми Іста-Відео-Майстер визначали площа зрізу, на якій проводили підрахунок клітин і оптичну щільність забарвлення клітин і фону для кожного зрізу і структури. При аналізі кількості з ^ ое позитивних клітин враховували тільки ті клітини, оптична щільність яких перевищувала забарвлення фону як мінімум в 1,25 рази і вище. Для зіставлення кількості з ^ ое позитивних клітин дані кількісних підрахунків перераховували на уніфіковану площа, рівну 10000 мкм2. Для порівняльного аналізу ступеня активації експресії з ^ ое-подібного білка в структурах гіпоталамуса визначали відносний коефіцієнт (ОК) і відносну оптичну щільність (ООП) забарвлення з ^ ое-позитивних клітин за формулами:

  число з-Роб-позітів.клеток після введення антигену (ЛПС або БСА)

  ОК = --------------------------------------------------------

  число з-Роб-позитив. клітин після введення фіз. розчину

  ср.опт.плотность з-Роб-позітів.клеток

  ООП = -------------------------------------------------------

  ср.опт.плотность фону

  Крім того, с- ^ 05-позитивні клітини розподіляли на кілька класів у залежності від їх оптичної щільності, при цьому наступний клас відрізнявся від попереднього на 25%. Для кожної структури оцінювали процентне співвідношення кількості клітин різних класів.

  2 25,00

  -0 рах

  I! 20,00 8 § 15,00

  з °

  8 5 10,00

  * I, 00

  | 1 0,00

  Статистична обробка:

  Статистичну обробку результатів проводили з використанням описової статистики, а також по t-критерію Ст'юдента. Для побудови діаграм використовували пакет програм Microsoft Office XP.

  результати

  Проаналізовано реакція клітин різних гіпоталамічних структур: паравентрикулярного ядра (PVH-25); переднього гипоталамического ядра (AHN-25); латеральної гіпоталамічної області (LHA-25; LHA-28); дорзомедіального ядра (DMH-28); ВМЯ (VMH-28); заднього гіпоталамічного поля (PH-30) на 25, 28 і 30 рівнях відповідно до атласу Swanson's [17].

  Аналіз кількості c-Fos-позитивних клітин показав, що у тварин, яким внутрішньовенно вводили антиген (ЛПС або БСА), у всіх досліджуваних структурах гіпоталамуса відбувалося збільшення числа активованих нейронів в порівнянні з їх кількістю у інтактних і контрольних тварин (рис. 1). Тенденція до більш вираженою активації гіпоталамічних структур після введення ЛПС, в порівнянні з реакцією на введення БСА, спостерігалася в більшості структур, хоча достовірність була показана тільки для LHA-28 і PVH-25 (рис. 1).

  Оскільки початково кількість клітин в різних структурах не однаково, то по абсолютній кількості c-Fos позитивних клітин можна судити лише про ступінь активації кожної даної структури у відповідь на різноманітні впливи. Крім того, при введенні фізіологічного розчину (контрольна група) в різних гіпоталамічних структурах інтенсивність експресії білка c-Fos була оди-

  AHN-25 PVH-25 LHA-25 DMH-28 VMH-28 LHA-28 PH-30

  ? інтактні тварини? контрольні тварини

  ? тварини після введення БСА? тварини після введення ЛПС

  Мал. 1. Зміна кількості c-Fos позитивних клітин різних гіпоталамічних структур мозку щурів після введення антигенів ЛПС і БСА. * - Р<0,01 по відношенню до кількості з-Роб-позитивних клітин у контрольних тварин (введення фізіологічного розчину), * - Р<0,01 по відношенню до кількості з-Роб-позитивних клітин у тварин після введення БСА; ** - Р<0,05 по відношенню до кількості з-Роб-позитивних клітин у контрольних тварин, ** - Р<0,05 по відношенню до кількості з-Роб-позитивних клітин у інтактних тварин.

  наково, тому для проведення порівняння ступеня активації нейронів різних структур були ОК і ООП.

  Аналіз результатів ОК дозволив виявити, що виражена реакція на введення ЛПС відбувається в AHN-25, PVH-25, LHA-28 і PH-ЗО. Після введення БСА активація гіпоталамічних структур була менш виражена (рис. 2).

  Ступінь активації структури визначали не тільки за кількістю c-Fos позитивних клітин, але і по їх оптичної щільності, що відбиває зміст c-Fos білка в клітині. Порівняння ступеня активації гіпоталамічних структур проводилося на основі аналізу ООП. Аналіз досліджуваних структур за даним показником виявив, що після введення

  ЛПС при зростанні кількості c-Fos-позитивних клітин не спостерігається збільшення їх середньої оптичної щільності по відношенню до контролю. При введенні БСА показник ОВП c-Fos-позитивних клітин зростав по відношенню до контролю в уми-28, ЬИА-28 і ри-30 (рис. 3).

  Ранжування c-Fos позитивних клітин по класах відповідно до їх оптичної щільності дозволило виявити, що зростання показника ООП c-Fos-позитивних клітин в уми-28, ЬИА-28 і ри-30 у відповідь на введення БСА відбувається в основному за рахунок збільшення числа активованих клітин з більш високою оптичною щільністю (рис. 4, 5). В інших досліджених структурах при введенні БСА, як і після введення ЛПС, розподіл

  Ь 0,00

  AHN-25 PVH-25 LHA-25 DMH-28 VMH-28 LHA-28 PH-30

  ? БСА

  ? ЛПС

  Мал. 2. Зміна відносного коефіцієнта активації гіпоталамічних структур мозку щурів за експресією білка cFos при введенні антигенів. * - P<0,001 по відношенню до його значенню для LHA-25, DMH-28, VMH-28; ** - P<0,05 по відношенню до його значенню для AHN-25, LHA-25, VMH-28, ** - P<0,05 - AHN-25; * - P<0,01 по відношенню до його значенням у тварин після введення БСА. Величина відносного коефіцієнта розраховувалася як відношення числа c-Fos-позитивних клітин після введення антигену до їх кількості у контрольних тварин (введення фізіологічного розчину).

  1,750

  1,550

  1,350

  1,150

  AHN-25 PVH-25 LHA-25 DMH-28 VMH-28 LHA-28 PH-30

  ? контрольні тварини? тварини після введення ЛПС Пжівотние після введення БСА

  Мал. 3. Зміна відносної оптичної щільності c-Fos позитивних клітин гіпоталамічних структур мозку щурів при введенні антигенів ЛПС і БСА. * - Р<0,01 по відношенню до значення відносної оптичної щільності з-Роб-позитивних клітин у тварин контрольної групи ** - Р<0,05 по відношенню до значення відносної оптичної щільності з-Роб-позитивних клітин у тварин контрольної групи.

  PH-30

  90%

  80%

  70%

  60%

  50%

  40%

  30%

  20%

  10%

  0%

  -

  *

  #

  * #

  ? клас 1

  ? клас 2

  ? клас 3

  ? клас 4

  ? клас 5

  контроль

  введення БСА

  Мал. 4. Розподіл кількості c-Fos позитивних клітин в задньому гіпоталамічному поле щурів за класами відповідно до їх оптичної щільності. * - Р<0,01; * - Р<0,05 по відношенню до кількості з ^ Про-позитивних клітин певного класу у тварин контрольної групи (введення фізіологічного розчину). Відносна щільність клітин кожного наступного класу відрізняється від попередньої на 25%.

  ? клас 1

  ? клас 2

  ? клас 3

  ? клас 4

  ? клас 5

  100%

  80%

  60%

  40%

  20%

  0%

  *

  *

  1-1 #

  ? клас 1

  ? клас 2

  ? клас 3

  ? клас 4

  ? клас 5

  контроль

  введення БСА

  B

  Мал. 5. Розподіл кількості c-Fos позитивних клітин в різних структурах гіпоталамуса щурів за класами відповідно до їх оптичної щільності. А - вентромедіальної ядро, рівень 28 (VMH-28); B - латеральна гипоталамическая область, рівень 28 (LHA-28) по атласу Swanson's; * - P<0,01; * - P<0,05 по відношенню до кількості c-Fos-позитивних клітин певного класу у тварин контрольної групи. Відносна щільність клітин кожного наступного класу відрізняється від попередньої на 25%.

  з ^ ое позитивних клітин по класах не відрізнялося від контролю.

  Обговорення

  У даній роботі проведено аналіз ступеня активації гіпоталамічних структур у відповідь на введення відносно малих доз різних антигенів. Як антигени були використані такі принципово різні за своєю природою і механізмам ініціації імунних процесів препарати, як ЛПС і БСА, що володіють різним ступенем імуно-генності. Аплікація тимус-залежних і тимус-незалежних антигенів призводить до синтезу різних комбінацій цитокінів, і сигнали, одержувані структурами ЦНС, обумовлюють активацію різних нейронів [14].

  Використання в роботі методу визначення індукції синтезу з ^ ое білка дає можливість судити про надходження в клітини ЦНС інформації про певний вплив, в конкретному випадку, про введе-

  ванні антигену. Вперше проведено порівняльний аналіз активації гіпоталамічних структур у відповідь на дію таких принципово різних за своєю природою і ступеня імуногенності антигенів, як ЛПС і БСА. Хоча всі досліджені структури активізувалися після їх введення, рівень експресії c-Fos білка був різний, що дозволило виявити структури гіпоталамуса, в перші години після введення антигену відповідають найбільшою активацією на дію ЛПС або БСА. Спостерігалася тенденція до більш вираженої активації структур по білку c-Fos через 2 години після введення ЛПС, в порівнянні з БСА, може бути пов'язана з тим, що даний антиген, на відміну від БСА, здатний викликати більш інтенсивний імунну відповідь і призводити до появи пулу прозапальних цитокінів (ІЬ-1, ІЬ-6, Т№а), що сприяє ампліфікації сигналу, сприйманого клітинами нервової системи.

  Більш виражена активація таких структур, як АШ-25, РУН-25, ША-28, РН-30, після введення ЛПС узгоджується з уже наявними даними:

  саме ці структури (AHN-25, PVH-25, LHA-28, PH-30) мають найбільший вплив на динаміку розвитку імунних реакцій [2-4].

  Після введення БСА найбільш високий ступінь активації спостерігалася в задньому гіпоталамічному поле (PH-30). Слід зазначити, що LHA має гетерогенний склад клітин, які по-різному відповідають на антигенні стимули. Більш виражена активація експресії c-Fos білка була констатована в клітинах каудальной області цієї структури (LHA-28) при введенні як ЛПС, так і БСА.

  Ранжування клітин на класи згідно з їх оптичної щільності дозволило встановити, що у відповідь на введення БСА при меншій кількості c-Fos позитивних клітин спостерігається більш виражена експресія гена в клітинах VMH-28, LHA-28 і PH-30, ніж при введенні ЛПС.

  Таким чином, показано, що при введенні малих доз антигенів різної природи, відбувається активація ряду гіпоталамічних структур: PVH-25, AHN-25, LHA-25, LHA-28, VMH-28, DMH-28, PH-30, але патерн цієї активації різний, що свідчить на користь диференційованого відповіді нервової системи на сигнали, викликані впливом антигенів різної природи.

  Список літератури

  1. Барабанова С.В., Головко О.І., Казакова Т.Б., Корнєва Е.А., Новикова Н.С., Носов М.А. Вплив стресу на експресію індуцибельних генів з-fos і ІЛ-2 в клітинах нервової та імунної систем // Нейрохимия. - 1998. - т.15. - №4. - С.380-387.

  2. Корнєва Е.А., Хай Л.М. Вплив руйнування ділянок гіпоталамічної області на процес імуногенезу // фізіолого. ж. - 1963. - Т.49. - №1. - С.42-48.

  3. Корнєва Е.А. Про вплив локального руйнування структур заднього гіпоталамуса на інтенсивність синтезу білків крові і органів у кроликів // фізіолого. ж. СРСР. - 1969. - Т.55. - №1. -С.93-98.

  4. Лісників В.А., Аджиева С.Б., Ісаєва Е.Н. Ги-поталаміческая модуляція гемопоетичних функції кісткового мозку // Зб. I Всесоюз. Іммунол. З'їзду. Тез. - М., 1989. - Т.1. - C.331.

  5. Носов М.А. Експресія генів c-Fos і інтерлейкіну-2 в гіпоталамічних структурах головного мозку щурів після антигенного впливу .: дис. к.б.н .: 03.00.04 .; 14.00.16. - СПб., 2001. - 115 с. (РАМН НІІЕМ).

  6. Besedovsky H.O., del Rey A. Immune-neuroendocrine interactions: facts and hypotheses // Endocrine rev. - 1996. - Vol.17. - №1. - P.64-102.

  7. Chang S.L., Ren T., Zadina J.E. Interleukin-1 activation of FOS proto-oncogene protein in the rat hypothalamus. Brain Res - 1993 - Vol. 617. -P.123-130.

  8. Elmquist J.K., Saper C.B. Activation of neurons projecting to the paraventricular hypothalamic nucleus by intravenous lipopolysaccharide // J. of comp. neurol.

  - 1996. - Vol.374. - №3. - P.315-331.

  9. Elmquist J.K., Scammell T.E., Jacobson C.D., Saper C.B. Distrubution of Fos-like immunoreactivity in the rat brain following intravenous lipopolysaccharide administration // J. of comp. neurol. - 1996. - Vol.371.

  - №1. - P.85-103.

  10. Ericsson A., Kovacs K.J., Sawchenko P.E. A functional anatomical analysis of central pathways subserving the effects of interleukin- 1 on stress-related neuroendocrine neurons // J. Neurosci - 1994 .- Vol.14.

  - P. 897-913.

  11. Gavrilov Y. LPS induced expression of c-Fos-like protein in the cells of hypothalamic structures after painful electrical stimulation // The 6th meeting of the International Society for NeuroImmunoModulation (Athens, Greece, September 25-28, 2005). - Athens, Greece, 2005. - 87 p.

  12. Gaykema R.P. A., Goehler L.E., Armstrong C.B., Khorsand J., Maier S.F., Watkins L.R. Differential FOS expression in rat brain induced by lipopolisaccharide and staphylococcal enterotoxin B. // Neuroimmuno-modulation. - 1999. - Vol.6. - 220 p.

  13. Goehler L.E., Gaykema R.P.A., Hansen K. Staphylococcal enterotoxin B induces fever, brain c-Fos expression, and serum corticosterone in rats // Am. J. Physiol. Regulatory Integrative Comp. Physiol. - 2001.

  - Vol.280. - P. 1434-1439.

  14. Goehler L.E., Gaykema R.PA., Hansen M K. Vagal immune-to-brain communication: a visceral chemosensory pathway. // Autonomic Neuroscience: Basic and clinical. - 2000. - Vol.85. - P.49-59.

  15. Kovacs K. J. Invited review c-Fos as a transcription factor: a stressful (re) view from a functional map // Neurochem. int .- 1998.- Vol. 33.-P.287-297.

  16. Rivest S., Torres G., Rivier C. Differential effects of central and peripheral injection of interleukin-1-beta on brain c-fos expression and neuroendocrine function // Brain res. - 1992. - Vol.587. - №1. - P.13-23.

  17. Swanson L.W. Brain maps III. Structure of the rat brain. - Trd. rev. ed. - San-Diego, Cal. USA: Elsevier acad. press, 2004. - 183p.

  18. Zhang Y.-H., Jan Lu J.K., Elmquist J.K., Saper C.B. Lipopolysaccharide activates specific populations of hypothalamic and brainstem neurons that project of the spinal cord // J. of Neuroscience. - 2000. -Vol.20 (17). - P.6578-6586.

  надійшла до редакції 24.03.2006 прийнята до друку 17.06.2006


  Ключові слова: гіпоталамуса /ліпополісахаридом /БИЧАЧИЙ сироватковогоальбуміну /C-FOS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити