Актуальність дослідження викликана в НЕ розробленості підготовки синхроністок молодшій віковій категорії до акробатичним елементам синхронного плавання. Мета розробити і перевірити ефективність методики акробатичній підготовки в синхронному плаванні молодшій віковій категорії 12 років і молодше. Методологія дослідження педагогічний експеримент, антропометрія, тестування, математична статистична обробка даних. В результаті обгрунтовано застосування методики акробатичній підготовки в синхронному плаванні молодшій віковій категорії 12 років і молодше

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Золотова Олена Анатоліївна, Золотов Володимир Миколайович, Лех Яна Анатоліївна


ACROBATIC TRAINING IN SYNCHRONIZED SWIMMING AT THE ELEMENTARY STAGE OF EDUCATION

The relevance of the study is due to the lack of development of the training of synchronized swimmers of the younger age category for acrobatic elements of synchronized swimming. The aim is to develop and test the effectiveness of acrobatic training methods in synchronized swimming of the younger age category of 12 years and younger. Research methodology pedagogical experiment, anthropometry, testing, mathematical statistical data processing. As a result the use of acrobatic training methods in synchronized swimming of the younger age category of 12 years and younger is substantiated


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Освіта і право


  Наукова стаття на тему 'акробатичні ПІДГОТОВКА в синхронному плаванні НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ'

  Текст наукової роботи на тему «акробатичні ПІДГОТОВКА в синхронному плаванні НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ»

  ?Золотова Олена Анатоліївна,

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри ФГБОУ ВО «Поволжская державна академія

  фізичної культури, спорту і туризму », е-таИ^о151еп@уапбех.ги

  ЗОЛОТОВ Володимир Миколайович,

  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Казанського кооперативного інституту (філія) АНОО ВО Центросоюзу Російської Федерації «Російський університет кооперації», e-тай: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ЛЕХЯна Анатоліївна,

  викладач кафедри ФГБОУ ВО «Поволжская державна академія

  фізичної культури, спорту і туризму », e-тай: уапа_1е ^ @ таІш

  Акробатичні ПІДГОТОВКА в синхронному плаванні НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

  Анотація. Актуальність дослідження викликана в НЕ розробленості підготовки синхроністок молодшій віковій категорії до акробатичним елементам синхронного плавання. Мета - розробити і перевірити ефективність методики акробатичній підготовки в синхронному плаванні молодшій віковій категорії 12 років і молодше. Методологія дослідження - педагогічний експеримент, антропометрія, тестування, математична статистична обробка даних. В результаті обгрунтовано застосування методики акробатичній підготовки в синхронному плаванні молодшій віковій категорії 12 років і молодше.

  Ключові слова: синхронне плавання, артистичне плавання, акробатика, акробатична підготовка, методика навчання.

  ZOLOTOVA Elena Anatol'evna,

  Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the department of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism"

  ZOLOTOV Vladimir Nikolaevich,

  Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the department of the Kazan Cooperative Institute (Branch) of the Autonomous Non-Profit Educational Organization

  of Higher Education of the Central Union of the Russian Federation

  "Russian University of Cooperation"

  LEKH Yana Anatol'evna,

  Lecturer of the department of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Volga State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism"

  ACROBATIC TRAINING IN SYNCHRONIZED SWIMMING AT THE ELEMENTARY STAGE OF EDUCATION

  Annotation. The relevance of the study is due to the lack of development of the training of synchronized swimmers of the younger age category for acrobatic elements of synchronized swimming. The aim is to develop and test the effectiveness of acrobatic training methods in synchronized swimming of the younger age category of 12 years and younger. Research methodology - pedagogical experiment, anthropometry, testing, mathematical statistical data processing. As a result the use of acrobatic training methods in synchronized swimming of the younger age category of 12 years and younger is substantiated.

  Key words: synchronized swimming, artistic swimming, acrobatics, acrobatic training.

  ОСВІТА І ПРАВО № 11 • 2019

  Синхронне плавання один з видовищних видів спорту. Включає змагання спортсменів в обов'язковій та довільній програмах [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9]. Саме видовищність синхронного плавання можна побачити в довільних групових програмах. У правилах FINA 2017-2021 року обов'язковою умовою є виконання спортсменками в довільній групі і комбінованої програмі акробатичних елементів різної складності: викиди, підтримки, платформи [10]. Для їх виконання потрібна акробатична підготовка у вигляді елементарних вправ, що ускладнюються з кожним новим етапом і перенесенням їх на воду. Аналіз відеофайлів і перегляд групових програм з всеукраїнських змагань серед спортсменок вікової групи 12 років і молодше показав, що юні спортсменки, що займають лідируючі позиції, виконують складні гвинтові викиди, багаторівневі плоти і підтримки, не поступаючись спортсменкам середньої вікової групи. З 2017 року в програму змагань серед юніорів введена нова дисципліна - акробатична група [10]. У зв'язку з даною обставиною перед тренерами стоїть завдання в якісному і послідовному оволодінні акробатичними елементами синхроністами молодшій віковій категорії 12 років і молодше, а також створення базової акробатичній підготовки для подальшого освоєння більш складних акробатичних елементів. У зв'язку з цим ускладнюється принцип підготовки молодшої вікової групи до виконання складних елементів.

  Існуючий в даний час Федеральний Державний стандарт по даному виду спорту не враховує нововведення, що відбуваються в синхронному плаванні, зокрема, включення акробатичній групи і роботу акробата зі спортсменками [1; 2; 3; 4; 5]. Тому дослідження даної проблеми і не розробленість методик і програм по акробатичній підготовці в синхронному плаванні, які відповідали віковим особливостям дітей є актуальними [8].

  Мета дослідження: розробити і перевірити ефективність методики акробатичній підготовки в синхронному плаванні молодшій віковій категорії 12 років і молодше.

  Дослідження проводилося на базі ГБУ РСШОР з водних видів спорту «Акватика» в УСК «Палац водних видів спорту» м Казань в період з травня 2018 по травень 2019 р дослідженні взяли участь 24 дівчинки 8-9 років, що займаються синхронним плаванням (масові розряди). Після проведеного попереднього тестування нами були сформовані дві

  однорідні групи: контрольна (КГ) і експериментальна (ЕГ) по 12 осіб у кожній. Синхро-ністкі контрольної групи займалися за типовою програмою для спортивних шкіл з виду спорту: синхронне плавання. В експериментальній групі синхроністок тренувальний процес включав в себе методику акробатичній підготовки в синхронному плаванні молодшій віковій категорії 12 років і молодше. Так з вересня по травень нами були проведені 58 занять (протягом 36 тижнів, 2 рази на тиждень, тривалість заняття 60 хвилин).

  Аналіз відеоматеріалів показав, що найчастіше спортсменки молодшій віковій категорії 12 років і молодше виконують підтримки (55%), трохи рідше - викиди (30%), і рідко плоти (8,3%) і комбіновані елементи (6,7%).

  Виходячи з отриманих даних, ми можемо зробити висновок, що спортсменок можна готувати або до популярних елементів (підтримок і викидів), або до менш популярним (плотам і комбінованим елементам), але виконувати їх ефектніше і вище. Це дозволить складати більш складні і вражаючі програми.

  Розроблена нами методика акробатичній підготовки в синхронному плаванні молодшій віковій категорії 12 років і молодше. використовувалася протягом року в основній частині тренування підготовчого і перехідного періодах. І складалася з трьох груп. Перша група - вправи на килимі. До яких відносяться: рівноваги (стрілочка, «ластівка», фронтальне), стійки (на голові, руках), перекиди (вперед, назад), упори (кутом ноги нарізно, ноги разом, на підлозі і стояв-ках), перекидання (на дві і одну). Друга група -вправи на доріжці: стрибки з різної роботою рук і ніг (з підтягуваннями ніг, з різною висотою), колесо з вальсета, рондат, перевороти на дві і одну. Третя група - акробатичні елементи: акробатичні піраміди (включаючи роботу верхньої і середньої, верхньої та нижніх), хвати, зчеплення, приземлення і «падіння» (для закріплення звички надалі при будь-якому падінні групуватися і «падати» без ризику отримати травму).

  У перші два місяці (вересень, жовтень) ми працювали над підводять вправами, розучували елементи в полегшеній формі, використовуючи метод навчання по частинах, з інтервалами відпочинку 3-5 хвилин. Почали з перекатів, перекидів, рівноваг, стійок на голові в угрупованні, найпростіших стрибків і переворотів. Багато елементів виконувалися тільки зі страховкою, щоб уникнути травм і розвитку почуття страху. Для наочності всі елементи пояснювалися за допомогою розповіді та демонстрації. Далі з кожним місяцем елементи ускладнювалися, метод навчання сме-

  ОСВІТА І ПРАВО № 11 • 2019

  зміни спостерігаються в експериментальній групі.

  В тестові вправи фізичної і спеціальної підготовки на початок дослідження групи однорідні. До кінця дослідження спостерігається достовірний приріст у всіх тестових вправах (Табл. 1).

  У тестовому вправі човниковий біг 3 * 10 м, що відбиває координаційні здібності спортсменок, а саме спритність і якісний баланс, приріст за весь період дослідження в експериментальній групі склав 8,51%, в контрольній групі - 6,67%.

  У тестовому вправі стрибок у висоту, який відображає швидкісно-силові здібності спортсменок, вибухову силу, приріст за весь період дослідження в ЕГ - 8,16%, в КГ -4,17%.

  У тестовому вправі стрибок в довжину з місця, також відбиває швидкісно-силові здібності спортсменок, приріст за весь період дослідження в ЕГ - 10,42%, в КГ - 6,38%.

  У тестовому вправі згинання-розгинання рук в упорі лежачи, що відбиває силові здібності, приріст за весь період дослідження в ЕГ - 8,00%, в КГ - 4,00%.

  У тестовому вправі підйом ніг на гімнастичній стінці, який також відображає силові здібності спортсменок, приріст за весь період дослідження в ЕГ - 11,11%, в КГ -8,89%.

  Таблиця 1

  Результати в тестових вправах з фізичної підготовки синхроністок експериментальної і контрольної груп, (в балах)

  Період досліджень Тестові вправи

  Група Човниковий біг 3 * 10 м Стрибок у висоту Стрибок у довжину з місця Згинання-розгинання рук в упорі лежачи Підйом ніг на гімнастичній стінці

  ЕГ, п = 12 3,9 ± 0,29 * Л 4,1 ± 0,51 * Л 4,0 ± 0,43 * Л 4,2 ± 0,58 * Л 3,8 ± 0,45 * Л

  Сент.2018

  КГ, п = 12 3,8 ± 0,62 * Л 4,0 ± 0,43 * Л 3,9 ± 0,67 * Л 4,2 ± 0,83 * Л 0,45 ± 0,45 * Л

  Травня ЕГ, п = 12 4,3 ± 0,45 * Л 4,4 ± 0,67 * Л 4,4 ± 0,51 * Л 4,5 ± 0,52 * Л 4,2 ± 0,39 * Л

  2019. КГ, п = 12 4,0 ± 0,43 * Л 4,2 ± 0,39 * Л 4,2 ± 0,58 * Л 4,3 ± 0,65 * Л 4,1 ± 0,67 * Л

  * - достовірна відмінність між початком і кінцем року в групі. Л достовірне розходження між експериментальною і контрольною групами.

  ОСВІТА І ПРАВО № 11 • 2019

  нілся на цілісний, інтервали відпочинку скоротилися до 2-3 хвилин. Вивчали стійки на руках у стіни і з підтримкою партнера, кути, спічагі, перекидання, перевороти, стрибки, піраміди, хвати, приземлення. Елементи як і раніше пояснювалися за допомогою розповіді та демонстрації, але вже за допомогою спортсменок.

  До останнього місяця більшість спортсменок виконували розучені елементи без страховки, перекидання, перевороти стрибки, перекидання, піраміди. Технічні комбінації були відпрацьовані за допомогою «прикидок».

  Для визначення ефективності методики акробатичній підготовки в синхронному плаванні для вікової категорії 12 років і молодше нами були проведені тести із загальної фізичної (човниковий біг 3 * 10м., Стрибок у висоту, стрибок в довжину з місця, згинання - розгинання рук в упорі лежачи) спеціальної (нахил, шпагати, міст з положення стоячи) і акробатичній (стійка махом - на руках, «спічаг» - вихід в стійку силою, упор кутом на гімнастичних стоялках, обов'язкова технічна комбінація на килимі, обов'язкова технічна комбінація на доріжці) підготовка. Які були представлені в федеральному стандарті з виду спорту синхронне плавання і спортивна акробатика.

  В результаті проведеного нами дослідження були отримані позитивні результати як в експериментальній, так і в контрольній групах. Але більш виражені позитивні

  У таблиці 2 представлені результати в тестових вправах зі спеціальної фізичної підготовки.

  У тестовому вправі нахил, що відбиває гнучкість, яка особливо важлива для верхніх, приріст за весь період дослідження в ЕГ -7,84%, в КГ - 5,88% (Табл. 2).

  Таблиця 2

  Результати в тестових вправах зі спеціальної фізичної підготовки синхроністок експериментальної і контрольної груп, (в балах)

  Період досліджень Тестові вправи

  Група Нахил Міст з положення стоячи Поздовжній шпагат Поперечний шпагат

  Сент.2018 ЕГ, п = 12 4,3 ± 0,45 * Л 3,7 ± 0,89 * л 4,3 ± 0,45 * л 4,1 ± 0,51 * л

  КГ, п = 12 4,3 ± 0,45 * л 3,4 ± 1,31 * л 4,3 ± 0,45 * л 4,1 ± 0,51 * л

  Травня 2019 р. ЕГ, п = 12 4,6 ± 0,51 * л 4,2 ± 0,72 * л 4,6 ± 0,51 * л 4,4 ± 0,51 * л

  КГ, п = 12 4,5 ± 0,52 * л 3,8 ± 1,29 * л 4,5 ± 0,52 * л 4,3 ± 0,49 * л

  - достовірне розходження між початком і кінцем року в групі. | Достовірне розходження між експериментальною і контрольною групах.

  У тестовому вправі міст з положення період дослідження в ЕГ - 7,84%, в КГ -коштують, що відбиває гнучкість, приріст за весь 5,88%.

  У тестовому вправі поперечний шпагат, що відбиває гнучкість, приріст за весь період

  період дослідження в ЕГ - 13,64%, в КГ | 9,76%.

  У тестовому вправі поздовжній шпагат, дослідження в ЕГ - 8,16%, в КГ - 6,12%. який відображає гнучкість, приріст за весь

  експериментальна контрольна група група

  Стійка махом (на руках) Упор кутом на стоялках Комбінація на доріжці

  I "Спічаг"

  I Комбінація на килимі

  Мал. 1. Результати в тестових вправах по акробатичній підготовці, (в балах)

  ОСВІТА І ПРАВО № 11 • 2019

  У тестовому вправі стійка махом, яке відображає координацію і відчуття балансу, приріст за весь період дослідження в ЕГ -37,50%, в КГ - 29,17%.

  У тестовому вправі «спічаг», відображає координацію і відчуття балансу, приріст за весь період дослідження в ЕГ - 43,48%, в КГ -38,10%.

  У тестовому вправі упорі кутом на сто-ялках, що відбиває координацію і відчуття балансу, а так само силу, приріст за весь період дослідження в ЕГ - 29,27%, в КГ - 23,81%.

  У тестовій комбінації на килимі, що відбиває координацію, почуття балансу і гнучкість, приріст за весь період дослідження в ЕГ -38,46%, в КГ - 30,77%.

  У тестовій комбінації на доріжці, яка відображає координацію і стрибучість, приріст за весь період дослідження в ЕГ - 33,33%, в КГ -29,63%. Результати в тестових вправах з фізичної, спеціальної та акробатичній підготовкою в обох групах має позитивний приріст, але в експериментальній групі достовірно вище.

  Таким чином, вищевикладене дозволяє стверджувати, що методика акробатичній підготовки в синхронному плаванні молодшій віковій категорії 12 років і молодше справила позитивний вплив на фізичну і спеціальну фізичну підготовленість дівчаток. А також послідовно підібрані вправи, методи даної методики допомогли синхроністки експериментальної групи ефективно освоїти акробатичні елементи в залі. А також дана методика позитивно вплинула на підготовленість спортсменок цієї вікової категорії до виконання акробатичних елементів на воді і рекомендована для широкого використання тренерами в тренувальному процесі.

  За результатами проведеного нами експерименту ми можемо зробити висновки про ефективність застосованої методики акробатичній підготовки в синхронному плаванні.

  Список літератури:

  [1] Водні види спорту: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Н.Ж. Булгакова, М.Н. Максимова, М.Н. Маринич та ін. - М .: Академія, 2003. - 320 с.

  [2] Багаторічна спортивна тренування в синхронному плаванні: навч. посібник / М.М. Максимова, А.Р. Воронцов, Г.В. Максимова, В.М. Максимов, М.С. Боголюбська. - М .: РГУФК, 2004. -58 з.

  ОСВІТА І ПРАВО № 11 • 2019

  [3] Максимова М.Н. Принципи та методи навчання в синхронному плаванні: методична розробка для студентів спеціалізації тренерського факультету. - М .: ГЦОЛІФК, 1987. -18 з.

  [4] Максимова М.Н. Синхронне плавання: програма для тренерських факультетів ІФК (курс спеціалізація) I М.Н. Максимова з співавт. - М., 1983. - 102 с.

  [5] Максимова М.Н. Фактори, що визначають спортивні досягнення в синхронному плаванні: методичні розробки. - М .: Фізкультура і спорт, 1991. - 157 с.

  [6] Максимова М.Н. Теорія і методика синхронного плавання: підручник. 2-е изд., Испр. і доп.

  - М .: Спорт, 2017. - 304 с.

  [7] Максимова М.Н. Теорія і методика синхронного плавання: навч. для образоват. установ вищ. проф. освіти, які здійснюють освітні. діяльність у напрямку 034300.62: річок. УМО вузів РФ за освітою в обл. фіз. культури. - М .: Сов. спорт, 2012. -304 с.

  [8] Нікітушкін В.Г. Багаторічна підготовка юних спортсменів: монографія. - М .: Фізична культура, 2010. - 240 с.

  [9] Jennifer Gray. Coaching synchronized swimming figure transitions, Standart Studio Unit H. Boyn, 1993.

  [10] FINA Handbook 2017-2021 Federation international de nation constitution and Rules. -382 p.

  Spisok literatury:

  [1] Vodnye vidy sporta: uchebnik dlya studentov vysshih uchebnyh zavedenij I N.ZH. Bulgakova, M.N. Maksimova, M.N. Marinich i dr. - M .: Akademiya, 2003. - 320 s.

  [2] Mnogoletnyaya sportivnaya trenirovka v sinhronnom plavanii: ucheb. posobie I M.N. Maksimova, A.R. Voroncov, G.V. Maksimova, V.N. Maksimov, M.S. Bogolyubskaya. - M .: RGUFK, 2004.

  - 58 s.

  [3] Maksimova M.N. Principy i metody obucheniya v sinhronnom plavanii: metodicheskaya razrabotka dlya studentov specializacii trenerskogo fakul'teta. - M .: GCOLIFK, 1987. - 18 s.

  [4] Maksimova M.N. Sinhronnoe plavanie: programma dlya trenerskih fakul'tetov IFK (kurs specializaciya) I M.N. Maksimova s ​​soavt. - M., 1983.

  - 102 s.

  [5] Maksimova M.N. Faktory, opredelyayushchie sportivnye dostizheniya v sinhronnom plavanii: metodicheskie razrabotki. - M .: Fizkul'tura i sport, 1991. - 157 s.

  [6] Maksimova M.N. Teoriya i metodika sinhronnogo plavaniya: uchebnik. 2-e izd., Ispr. i dop.

  - M .: Sport, 2017. - 304 s.

  [7] Maksimova M.N. Teoriya i metodika sinhronnogo plavaniya: ucheb. dlya obrazovat. uchrezhdenij vyssh. prof. obrazovaniya, osushchestvlyayushchih obrazovat. deyatel'nost 'po napravleniyu 034300.62: rek. UMO vuzov RF po obrazovaniyu v obl. fiz. kul'tury. - M .: Sov. sport, 2012.

  - 304 s.

  [8] Nikitushkin V.G. Mnogoletnyaya podgotovka yunyh sportsmenov: monografiya. - M .: Fizicheskaya kul'tura, 2010. - 240 s.

  [9] Jennifer Gray. Coaching synchronized swimming figure transitions, Standart Studio Unit H. Boyn, 1993.

  [10] FINA Handbook 2017-2021 Federation international de nation constitution and Rules. -382 p.

  V.

  юркомпанії

  www. law-books, ru

  Л_

  юридичне видавництво

  «Юркомпанії»

  Видання підручників, навчальних і методичних посібників, монографій, наукових статей.

  професійно.

  У максимально короткі терміни.

  Розміщуємо в РИНЦ, Е-ПЬгагу.

  Г

  ОСВІТА І ПРАВО № 11 • 2019


  Ключові слова: СИНХРОННЕ ПЛАВАННЯ /артистичний ПЛАВАННЯ /акробатика /акробатичні ПІДГОТОВКА /МЕТОДИКА НАВЧАННЯ /SYNCHRONIZED SWIMMING /ARTISTIC SWIMMING /ACROBATICS /ACROBATIC TRAINING

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити