Область наук:
 • ветеринарні науки
 • Рік видавництва: 2009
  Журнал: Сибірський онкологічний журнал

  Наукова стаття на тему 'Академік РАМН, професор Володимир Петрович Харченко (до 75-річчя від дня народження)'

  Текст наукової роботи на тему «Академік РАМН, професор Володимир Петрович Харченко (до 75-річчя від дня народження)»

  ?ювілеї

  Академік РАМН, професор Бладімір петрович Харченко (до 75-річчя від дня народження)

  18 вересня 2009 виповнилося 75 років від дня народження і 50 років наукової, науково-організаційних, лікувальної, педагогічної та громадської діяльності директора Російського наукового центру рентгенорадіологіі МОЗ і СГ РФ, заслуженого діяча науки РФ, лауреата Державної премії СРСР, академіка РАМН, доктора медичних наук професора Володимира Петровича Харченко.

  Після закінчення в 1959 р Кримського медичного інституту Володимир Петрович протягом двох років працював районним хірургом в одній з областей Казахстану. У 1961 році вступив до аспірантури з торакальної хірургії Московського НДІ онкології ім. П.А. Герцена

  В.П. Харченко брав участь в операціях та інтенсивно розробляв питання лікувальної та профілактичної бронхоскопії, вперше ввів термін «санаційна бронхоскопія», брав активну участь в розробці нового для того часу напрямки в лікуванні онкологічних хворих - комбінованої терапії. Кандидатська дисертація Володимира Петровича присвячена профілактиці і лікуванню післяопераційних ускладнень при операціях з приводу раку легені.

  Після закінчення аспірантури В.П. Харченко очолив наукову групу МНІОІ ім. П.А. Герцена на базі Московської клінічної онкологічної лікарні № 62. Почався новий етап його творчої діяльності, що ознаменувався цілою низкою оригінальних наукових розробок, зокрема реконструктивно-пластичних операцій при раку легені. В.П. Харченко вперше і світі були проведені експериментальні роботи з вивчення репаративних процесів в межброн-хіальних і межтрахеальних анастомозах при поєднанні органощадящіх операцій з хіміо- та променевою терапією, які довели безпеку цього методу. Результати проведених досліджень були успішно перенесені в клінічну практику.

  У 1974 р В.П. Харченко був обраний на посаду старшого наукового співробітника МНІОІ ім. П.А. Герцена і направлений на стажування по онкології в провідні медичні центри США. Після повернення В.П. Харченко захистив докторську дисертацію "Резекція і пластика бронхів і трахеї при раку легкого». У 1976 р він був призначений на посаду керівника багатопрофільної хірургічної клініки Московського науково-дослідного рент-

  До 75-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА РАМН, ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ПЕТРОВИЧА ХАРЧЕНКО 88 ---------------------------------------------------------------------------------------

  генорадіологіческого інституту (МНІРРІ). Починається новий етап професійної діяльності - реорганізація хірургічної клініки МНІРРІ, удосконалення і пошук нових методик комбінованого лікування, формування наукового колективу, що відповідає новим завданням.

  У 1983 р В.П. Харченко стає заступником директора інституту з наукової роботи МНІРРІ і одночасно керує хірургічною клінікою. Він кардинальним чином змінив планування наукових розробок МНІРРІ: виходячи з оцінок, тенденцій і характеру розвитку світової рентгенорадиологии, онкології, променевої діагностики, ввів систему аналізу планованих наукових робіт відповідно до світових стандартів. Проведена реорганізація принесла свої плоди - інститут заслужив визнання медичної громадськості колишнього СРСР як центр комбінованого і комплексного лікування онкологічних хворих. Будучи провідним фахівцем з хірургії трахеї, В.П. Харченко розробив принципові питання діагностики та лікування її захворювань. Керована ним клініка стала центром по лікуванню важких хворих з пухлинними і непухлинних стенозами бронхів і трахеї і має в своєму розпорядженні найбільшим в світі досвідом реконструктивно-пластичних операцій на цих органах.

  Коли сталася Чорнобильська трагедія, завдяки енергії і самовідданості Володимира Петровича інститут в той же день розгорнув ліжка, підготував відділення для прийому хворих, надання допомоги. Був організований дозиметричний контроль. Для здійснення науково-практичної роботи в цьому напрямку вперше створені відділ радіаційної медицини, відділення цитогенетичних досліджень, диспансерне відділення, Російський міжвідомча експертна рада. В даний час рада представляє собою організаційно-методичний і консультативний центр по експертній оцінці причинного

  зв'язку захворювань, інвалідності і смерті осіб, які зазнали радіаційного впливу в результаті аварії на Чорнобильській АЕС і при інших радіаційних аваріях.

  У 1987 р В.П. Харченко обраний директором МНІРРІ. З'являється можливість реалізувати програми реорганізації служб променевої діагностики, променевої терапії, налагодити повномасштабний процес розробки і впровадження комбінованих методів лікування. Одночасно збувається давня мрія про створення першої в світі кафедри онкології та рентгено-радіології, де готуються фахівці, які володіють комбінованими методами лікування онкологічних хворих. В.П. Харченко створює кафедру при Російському університеті дружби народів для поширення досвіду МНІРРІ в міжнародному масштабі.

  В.П. Харченко багато уваги приділяє педагогічній діяльності, під його керівництвом підготовлено понад 40 докторів і 140 кандидатів медичних наук, опубліковано 24 монографії та понад 1100 наукових робіт. За роботи в галузі реконструктивної, відновної хірургії трахеї В.П. Харченко в 1988 р став лауреатом Державної премії СРСР. У 1994 р за заслуги в розвитку науки і підготовці наукових кадрів йому присвоюється звання «Заслужений діяч науки», в 1995 р В.П. Харченко обирається членом-кореспондентом, у 2000 р - дійсним членом РАМН.

  Академік В.П. Харченко нагороджений орденами Пошани і «За заслуги перед вітчизною" IV ступеня, золотими медалями за заслуги перед вітчизняним охороною здоров'я, за міжнародний внесок у розвиток медицини, обраний президентом Російської асоціації радіологів і головним радіологом МОЗ.

  Адміністрація і колектив НДІ онкології Сибірського відділення РАМН, редакція «Сибірського онкологічного журналу» вітають Володимира Петровича Харченко з ювілеєм і бажають здоров'я, благополуччя і подальших успіхів у розвитку онкології і лікуванні хворих.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити