Область наук:
 • Науки про здоров'я
 • Рік видавництва: 2005
  Журнал: Сибірський онкологічний журнал
  Наукова стаття на тему 'АКАДЕМІК РАМН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ПОТАПОВ (до 70-річчя від дня народження)'

  Текст наукової роботи на тему «АКАДЕМІК РАМН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ПОТАПОВ (до 70-річчя від дня народження)»

  ?ЮВІЛЕЇ

  АКАДЕМІК РАМН АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ ПОТАПОВ (до 70-річчя від дня народження)

  22 серпня 2005 виповнилося 70 років з дня народження академіка РАМН, професора Анатолія Івановича Потапова - великого організатора вітчизняної охорони здоров'я, видного російського вченого, заслуженого діяча Російської Федерації, почесного професора Сибірського медичного університету, Воронезької, Іванівської медичних академій, ряду зарубіжних університетів.

  А.І. Потапов народився в сел. Добринка Єлань-Ко-леновского району Воронезької області. Після закінчення середньої школи Биш призваний на дійсну військову службу в Збройні сили СРСР. У 1964 році закінчив лікувальний факультет Томського медичного інституту, працював головним лікарем дільничної, центральної районної, обласної клінічної лікарні, потім - завідувачем Томський обласним відділом охорони здоров'я. У ці роки яскраво проявилися рідкісні організаторські здібності Анатолія Івановича, масштабність і перспективність практичного та наукового мислення, вміння реалізувати в конкретник життєвих обставинах складні проблеми охорони здоров'я народу.

  У 1979 р з ініціативи та за безпосередньої участі А.І. Потапова в Томську створюється перший в Сибіру Науковий центр АМН СРСР у складі п'яти науковий установ: НДІ онкології, НДІ кардіології, НДІ психіатрії, НДІ медичної генетики і НДІ фармакології, діяльність яких була спрямована на створення єдиної наукової основи первинної профілактики захворювань, надання ефективної допомоги органам практичної охорони здоров'я Сибіру і Далекого Сходу. Анатолій Іванович стає першим його директором. Під його керівництвом Томський науковий центр пройшов всі етапи становлення і став провідною науковою установою в галузі клінічної медицини на території Сибіру і Далекого Сходу.

  А.І. Потаповим теоретично обгрунтована і впроваджена в практику система нових науково-організаційних підходів до створення великих науково-дослідних академічних інститутів в Сибіру, ​​що передбачає формування єдиного комплексу науково-дослідних установ, єдність прінімаемик ними методологічних рішень, організацію специфічних метаструктур, адекватних поставленим цілям. Нові принципи розвитку медичної науки дали можливість розгорнути великі наукові підрозділи на сході країни в гранично стислі терміни, відповідні темпами економічного розвитку регіонів.

  Фундаментальні наукові розробки А.І. Потапова засновані на концепції вивчення здоров'я людини як цілісного біосоціальних об'єкта наукового пізнання, що стало основою при визначенні головних напрямків в розвитку і вдосконаленні медичної науки в східний регіонах країни. Їм дано глибокий наукознавчими аналіз особливостей організації медичної науки в районах нового освоєння з урахуванням орієнтації охорони здоров'я на вирішення завдань, пов'язаний з вивченням регіональний особливостей впливу на людину факторів природного та виробничого середовища і

  розробкою комплексної системи первинної профілактики захворювань населення.

  Значним є внесок А. І. Потапова в розвиток соціально-гігієнічної науки. Їм вперше дана досить повна епідеміологічна характеристика здоров'я населення Сибіру і позначені комплексні епідеміологічні підходи до дослідження захворюваності в східних регіонах країни. Під керівництвом А. І. Потапова і при його особистій участі реалізовано масштабний цикл робіт з вивчення епідеміологічних закономірностей онкологічних, психічних і серцево-судинних захворювань на території Сибіру і Далекого Сходу, досліджено зв'язок регіональних особливостей захворюваності основними формами неінфекційної патології з соціально-гігієнічними, клімато -географічний-ми і техногенними середовищні фактори. Підсумком цих робіт з'явився вихід у світ 2 атласів: «Атлас основних психічних захворювань в Сибіру і на Далекому Сході» (1988) і «Атлас захворюваності на злоякісні новоутворення населення Сибіру і Далекого Сходу» (1990), істотно розширили аналітичні можливості і показали загальні тенденції розвитку медичної ситуації на сході країни.

  Роботи А.І. Потапова і сформульовані в них соціально-гігієнічні принципи мали важливе теоретичне і практичне значення не тільки для розвитку охорони здоров'я в східному регіоні, а й для охорони здоров'я в цілому, будучи модельним експериментом фундаментального значення для вдосконалення основ первинної профілактики захворювань населення на всій території Росії.

  У роботах А.І. Потапова великий розвиток отримали дослідження причинно-наслідкових взаємозв'язків людини і чинників навколишнього середовища і середовища життєдіяльності людини. Предметом досліджень в серії його праць став аналіз зв'язку епідемічних процесів з метаболічної иммунодепрессией і іншими формами імунодефіцитних станів, що формуються під впливом сумарних негативних впливів екзо і ендогенних факторів, хронічних стресів, широким поширенням алергій і парааллергій.

  У 1980 р А.І. Потапов захистив докторську дисертацію, в 1986 році обраний членом-кореспондентом РАМН, в 1994 р - академіком РАПН, а в 1995 році - академіком РАМН. Він є автором 269 наукових робіт, в тому числі 12 монографій і 3 атласів заболе-

  ваний населення Сибіру і Далекого Сходу. Під його редакцією опубліковано 15 монографій.

  У 1985 р А.І. Потапов призначений міністром охорони здоров'я РРФСР. З граничною відповідальністю і принциповістю він проводив організаторську роботу по збереженню і зміцненню здоров'я населення Російської Федерації, переведення закладів охорони здоров'я на нові умови господарювання, прискорення розвитку медичної науки в республіці на основі вдосконалення економічних механізмів управління, по переводу діяльності наукових установ на цільове фінансування за господарськими договорами , впровадження нових організаційних форм в діяльність лікувально-профілактичних установ, органи ації діагностичних центрів, зміцненню сільської охорони здоров'я, вдосконалення стилю, форм і методів роботи центрального апарату Міністерства охорони здоров'я РРФСР.

  Високі цивільні, професійні, моральні, особистісні якості Анатолія Івановича, його вміння об'єднати і спрямувати людей на рішення поставлених завдань особливо яскраво проявилися при ліквідації медичних наслідків стихійних лих в Читинській області, катастрофи на нафтопроводі в Башкирської АРСР, аварій на залізничних станціях Арзамас Горьківської області, Свердловськ-сортувальна, в Вірменії, катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, де А.І. Потапов був заступником голови Урядової комісії з медичної частини.

  Велика увага А.І. Потапов приділяє підготовці наукових кадрів. Їм створена велика школа підготовки гігієністів, соціал-гігієністів і організаторів охорони здоров'я, здатних до ефективної діяльності в складних сучасних умовах. Під керівництвом і при консультації А.І. Потапова підготовлено 65 докторів і 62 кандидати наук.

  Праця А.І. Потапова оцінений урядовими нагородами: орденами Леніна, Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, Дружби народів, «Знак Пошани», багатьма медалями. Він неодноразово обирався депутатом Верховної Ради Української РСР.

  У 1990 р А. І. Потапов був призначений директором Московського НДІ гігієни ім. Ф. Ф. Ерісмана МОЗ Російської Федерації. Під його керівництвом в діяльності інституту значно посилилися напрямки досліджень, пов'язані з комплексним вивченням проблем гігієни, науковим обеспечени-

  ем санітарно-епідеміологічного благополуччя населення Російської Федерації, участю інституту у виконанні найважливіших державних програм. Все це послужило підставою для перетворення установи в Федеральний науковий центр гігієни ім. Ф.Ф. Ерісмана в складі 3 інститутів: НДІ комплексних проблем гігієни, НДІ гігієни, токсикології пестицидів та хімічної безпеки, НДІ загальної та професійної патології.

  Великий внесок вніс А.І. Потапов в вдосконалення діяльності на основі комплексування науково-дослідних установ гігієни та центрів держсанепіднагляду в вирішенні проблемних санітарних ситуацій на територіях Росії, в створення наукових основ соціально-гігієнічного моніторингу, підготовку кандидатів і докторів наук з числа

  практичних працівників центрів держсанепіднагляду.

  А.І. Потапов проводить велику науково-організаційних і науково-громадську роботу в якості члена Наукової ради М3 і СР РФ, члена Ради безпеки РФ, головного редактора журналу «Охорона здоров'я Російської Федерації», голови спеціалізованої вченої ради.

  А.І. Потапов зустрічає ювілей повним творчих ідей і планів їх реалізації.

  Редакція «Сибірського онкологічного журналу», адміністрація і колектив НДІ онкології Томського наукового центру СВ РАМН сердечно вітають Анатолія Івановича зі славним ювілеєм, бажають йому завжди бути в гущі подій вітчизняної охорони здоров'я і медичної науки, творчих успіхів, здоров'я, щастя, оптимізму.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити