Стаття присвячена 70-річчю від дня смерті академіка Ріхарда Михайловича Фронштейна, видатного клініциста, вченого і педагога. Представлені основні етапи науково-педагогічної та практичної діяльності. Р.М. Фронштейн опублікував понад 140 наукових робіт, в тому числі керівництво по оперативної урології. У 1922 р спільно з проф. С.П. Федоровим заснував журнал «Урологія» і протягом 19 років був його відповідальним редактором.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Моргошія Темурі Шакроевіч, Сасова Валерія Дмитрівна, Бєляєва Дар'я Олегівна


Academician R.M. Fronshtein - outstanding urologist, scientist, teacher (on the 70th anniversary of the death)

The article is dedicated to the 70th anniversary of the death of Academician Richard Mikhailovich Fronshtein who was an outstanding clinician, scientist and teacher. The main stages of scientific, pedagogical activity and practical activity are presented. R.M. Fronshtein published more 140 scientific papers, including manuals on operative urology. In 1922 together with prof. S.P. Fedorov he founded the journal "Urologiia" and for 19 years was its responsible editor.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: урологічні відомості

  Наукова стаття на тему 'АКАДЕМІК Р.М. ФРОНШТЕЙН - ВИДАТНИЙ ЛІКАР-УРОЛОГ, ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ (ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ) '

  Текст наукової роботи на тему «АКАДЕМІК Р.М. ФРОНШТЕЙН - ВИДАТНИЙ ЛІКАР-УРОЛОГ, ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ (ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ) »

  ?ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

  https://doi.org/10.17816/uroved9481-84

  АКАДЕМІК Р.М. ФРОНШТЕЙН - ВИДАТНИЙ ЛІКАР-УРОЛОГ, ВЧЕНИЙ, ПЕДАГОГ (ДО 70-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ СМЕРТІ)

  © Т.Ш. Моргошія, В.Д. Сасова, Д.О. Бєляєва

  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурзький державний педіатричний медичний університет» МОЗ Росії, Санкт-Петербург

  Для цитування: Моргошія Т.Ш., Сасова В.Д., Бєляєва Д.О. Академік Р.М. Фронштейн - видатний лікар-уролог, вчений, педагог (до 70-річчя від дня смерті) // Урологічні відомості. - 2019. - Т. 9. - № 4. - С. 81-84. doi: 10.17816 / uroved9481-84

  Надійшла: 09.10.2019 Схвалено: 12.11.2019 Прийнята до друку: 18.12.2019

  <©> Стаття присвячена 70-річчю від дня смерті академіка Ріхарда Михайловича Фронштейна, видатного клініциста, вченого і педагога. Представлені основні етапи науково-педагогічної та практичної діяльності. Р.М. Фронштейн опублікував понад 140 наукових робіт, в тому числі керівництво по оперативної урології. У 1922 р спільно з проф. С.П. Федоровим заснував журнал «Урологія» і протягом 19 років був його відповідальним редактором.

  <©> Ключові слова: Р.М. Фронштейн; біографія; історія медицини.

  ACADEMICIAN R.M. FRONSHTEIN - OUTSTANDING UROLOGIST, SCIENTIST, TEACHER (ON THE 70th ANNIVERSARY OF THE DEATH) © T.Sh. Morgoshiia, V.D. Sasova, D.O. Beljaeva

  Saint Petersburg State Pediatric Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

  For citation: Morgoshiia TSh, Sasova VD, Beljaeva DO. Academician R.M. Fronshtein - outstanding urologist, scientist, teacher (on the 70th anniversary of the death). Urologicheskie vedomosti. 2019; 9 (4): 81-84. doi: 10.17816 / uroved9481-84

  Received: 09.10.2019 Revised: 12.11.2019 Accepted: 18.12.2019

  # The article is dedicated to the 70th anniversary of the death of Academician Richard Mikhailovich Fronshtein who was an outstanding clinician, scientist and teacher. The main stages of scientific, pedagogical activity and practical activity are presented. R.M. Fronshtein published more 140 scientific papers, including manuals on operative urology. In 1922 together with prof. S.P. Fedorov he founded the journal "Urologiia" and for 19 years was its responsible editor.

  <©) Keywords: R.M. Fronshtein; biography; history of medicine.

  У 2019 виповнилося 70 років від дня смерті Ріхарда Михайловича Фронштейна, ім'я якого нерозривно пов'язане зі становленням і розвитком вітчизняної урології. Він належав до тих людей, чий великий творчий «багаж» гідний уважного вивчення. Любов до медичної науки - відмінна риса його діяльності як науковця і педагога. Він з'явився новатором в області викладання урології студентам на основі нового нозологического принципу. Наукова спадщина Ріхарда Михайловича велике і багатогранно. Характерним для його праць є їх тісний зв'язок з найбільш актуальними проблемами практичної охорони здоров'я. У цих працях відображена ерудиція автора, його вміння на основі глибокого

  філософського, клінічного аналізу явищ давати їм свою принципову оцінку, яка породжує подальший науковий пошук.

  Народився Р.М. Фронштейн (рис. 1) в Москві 8 лютого 1882 р У 1900 р він вступив на медичний факультет Московського університету. Закінчивши в 1905 р V курс, він на знак протесту проти реакційної політики царського уряду не став здавати державні іспити і поїхав в Рязанську губернію, де протягом року працював ординатором повітової земської лікарні. У 1906 р він з відзнакою закінчив медичний факультет, отримав звання лікаря і поступив ординатором в андрологічну клініку, якою керував професор Ф.І. Синіцин.

  Мал. 1. Академік Р.М. Фронштейн Fig. 1. Academician R.M. Fronshtein

  У 1910 р після закінчення ординатури працював в тій же клініці, а в 1911 був обраний асистентом кафедри. У 1916 р після захисту докторської дисертації на тему «Вакцинотерапія і вакцінодіагностіка гонорейних захворювань» Ріхарда Михайловичу було присуджено ступінь доктора медицини. У тому ж році він стає асистентом в госпітальної хірургічної клініці Московського університету, якою керував професор А.В. Мартинов, де отримав хорошу клінічну і хірургічну підготовку. У 1917 р йому було присвоєно звання приват-доцента, і він почав читати курс лекцій «Вибрані глави з урології».

  У дні Жовтневої революції Р.М. Фронштейн брав активну участь в лікуванні поранених і хворих, будучи головним лікарем госпіталю на 1000 ліжок. У 1920 р він став завідувати хірургічним відділенням загальноклінічної амбулаторії і одночасно, будучи асистентом, читав лекції з урології і вів курс «Поліклініка хірургічних хвороб». З 1922 р Р.М. Фронштейн був професором кафедри урології Вищої медичної школи (пізніше медичний факультет 2-го Московського державного університету (МДУ), 2-й Московський медичний інститут (ММІ)) в Москві, а з 1923 р - завідувачем кафедрою урології медичного факультету 1-го МГУ (з 1930 р - 1-й ММІ) [1, 2]. Одночасно з 1921 р він завідував відділенням чоловічої гонореї і був завідувачем кафедрою гонореї в Державному венерологічному інституті (пізніше Центральний науково-дослідний шкірно-венерологічний інститут).

  Р.М. Фронштейн - автор понад 140 наукових робіт, в тому числі керівництва за оперативною урології, написаного спільно з проф. С.П. Федоровим. Основні праці присвячені питанням гонореї, хронічних гонорейних і парагонорей-них захворювань статевих залоз, розладів статевої функції у чоловіків. У 1947 р під редакцією Р.М. Фронштейна опубліковано монографію «Військова травма сечостатевих органів і її лікування».

  Як великий уролог, прекрасно освічений лікар і науковець Ріхард Михайлович сформувався в перші роки Радянської влади (в 20-х роках минулого століття). Слід особливо підкреслити, що саме з цього періоду почалася його найбільш плідна наукова, педагогічна та громадська діяльність по розвитку урології як самостійної дисципліни, збагачення її цінними науковими працями і створення оригінальної урологічної школи. У статті, присвяченій 75-річчю урологічної клініки 1-го ММІ, Ріхард Михайлович Фронштейн писав: «Розквіт клініки починається лише після Великої Жовтневої соціалістичної революції, яка внесла в життя її, як і в життя всієї країни, нове, цілюще начало» [2].

  Як уже зазначалося, в 1923 р Р.М. Фронштейн був обраний завідувачем кафедри урології 1-го ММІ, яку очолював 26 років. За цей час в клініці знаходилися на лікуванні понад 12 000 хворих і було вироблено понад 9000 операцій [1].

  Ріхард Михайлович і його учні (А.М. Гаспе-Рян, Г.І. Гольдін, Я.Г. Готліб, І.М. Порудоминский, І.М. Епштейн, Я.В. Гудинскій, Л.І. Дунаєвський, Л.Н. Погожева і ін.) провели велику науково-дослідницьку роботу з різних проблем клінічної урології: нефролитиаза, туберкульозу, онкоурології, вад розвитку та травматичних пошкоджень сечостатевих органів, енурезу. Також велика заслуга Ріхарда Михайловича в удосконаленні процесу викладання урології. За написаним ним підручника «Урологія» навчалися багато поколінь студентів медичних ВУЗів (рис. 2).

  Плідні творчі стосунки пов'язували Р.М. Фронштейна і С.П. Федорова - двох видатних вітчизняних урологів першої половини XX століття [3]. У 1923 р за їх ініціативою був заснований журнал «Урологія», а Ріхард Михайлович став відповідальним редактором журналу. У 1934 р Р.М. Фронштейн і С.П. Федоров підготували перше вітчизняне керівництво по оперативної

  РМ.ФРОНШТЕЙН

  і J Б Р л Н В И? ПРАЦЯ И

  урології, не втратило актуальності і на сьогоднішній день.

  У 1929 р Р.М. Фронштейном засновано Всесоюзне наукове товариство урологів. Беззмінним головою Московського і Всесоюзного наукових товариств урологів він був до останніх днів свого життя. За його ініціативою і під його керівництвом були успішно проведені чотири Всесоюзних з'їзду і одна конференція урологів.

  Ріхард Михайлович володів винятковим умінням помічати і узагальнювати, здавалося б, незначні факти, давати їм належне теоретичне пояснення і намічати нові перспективи для наукових досліджень. Він висловлював оригінальні думки, які згодом розвивалися його учнями; таким чином народжувалося багато тем для наукових досліджень. Він прагнув розвивати у своїх співробітників ініціативу і клінічний метод мислення, що особливо яскраво проявлялося на клінічних обходах і розборах хворих.

  Напрями наукових досліджень Р.М. Фрон-штейну зачіпали багато питань урології. Він вивчав ендокринну функцію передміхурової залози, першим серед вітчизняних урологів досліджував гормональні чинники патогенезу сечокам'яної хвороби. Р.М. Фронштейн підкреслював, що поки не будуть виявлені патогенетичні основи нефролитиаза, неможливо ефективно лікувати таких хворих [4]. Виконані під його керівництвом дослідження з туберкульозу органів сечової системи до цих пір не втратили свого значення. Слід особливо відзначити, що співробітниками клініки Р.М. Фронштейна опубліковано понад 500 наукових робіт і захищено 20 докторських і кандидатських дисертацій [1].

  Ріхард Михайлович був блискучим клініцистом. Надаючи великого значення лабораторним дослідженням, він був категорично проти відриву клініки від лабораторії. Лабораторія клініки користувалася особливою увагою Р.М. Фронштейна, оскільки «лікар, провідний хворого, особисто бере активну участь в лабораторії, легше орієнтується в досліджуваному матеріалі, і висновок його є ближчим до істини» [4]. Він вважав обов'язковою участь лікарів-лаборантів в професорських обходах, в наукових конференціях лікарів.

  Р.М. Фронштейн надавав важливе значення в діагностиці ретельному збору та аналізу анамнезу хвороби. У доповіді «Спостереження з клінічної діяльності» (1938) він зазначав: «Розпізнавання

  Мал. 3. Р.М. Фронштейн «Вибрані праці» (1953) Fig. 3. R.M. Fronshtein "Selected Works" (1953)

  захворювань повинно грунтуватися послідовно на анамнезі, суб'єктивних відчуттях хворого, а потім на даних об'єктивного дослідження ». Говорячи про діагностичної цінності рентгенологічного дослідження, він застерігав від забуття простих методів обстеження хворих, «що може бути чревате важкими наслідками» [2].

  Під час Великої Вітчизняної війни Р.М. Фронштейн брав безпосередню участь в лікуванні поранених, виїжджаючи на фронт. Під його керівництвом була розроблена єдина методика лікування поранених на різних етапах евакуації, що лягли в основу інструкції Головного військово-медичного управління Міністерства оборони СРСР. Опублікована під редакцією професора Р.М. Фронштейна монографія «Військова травма сечостатевих органів і її лікування» (1947) зберегла своє значення до теперішнього часу.

  Ріхард Михайлович користувався великим авторитетом, будучи принциповим і чесним людиною. Він був суворий і вимогливий до співробітників, добиваючись від них виконання обов'язків. Лікар, халатно відноситься до своєї роботи, втрачав його довіру і не міг продовжувати працювати в клініці. Одночасно, будучи добрим, чуйним людиною, він завжди цікавився сімейним життям і здоров'ям співробітників, питав, чи не може бути чимось корисним. У той же час він був вкрай вимогливим до себе. У дебатах по доповідях на I Українському з'їзді урологів в 1938 він заявив: «Багато що з того, що мною було написано, я сам особисто вважаю вже неправильними в зв'язку з новими винаходами, відкриттями і т. Д ...» Останні роки життя Ріхарда Михайловича були зразком

  Мал. 2. Р.М. Фронштейн «Урологія» (підручник, 1949) Fig. 2. R.M. Fronshtein "Urology" (textbook, 1949)

  стійкості людського духу і особистої мужності. Тяжко хворий, він ні на один день не переривав трудової діяльності. За день до смерті, 13 квітня 1949 р він в останній раз обходив хворих. Помер вчений 14 квітня 1949 р Поховали Р.М. Фрон-штейну на Новодівичому кладовищі в Москві.

  В історію радянської медицини Р.М. Фронштейн увійшов як творець радянської урологічної школи, видатний вчений і лікар, який виховав плеяду великих радянських урологів, керівників кафедр урології, завідуючих урологічними відділеннями, як великий організатор радянської охорони здоров'я. Діяльність Р.М. Фронштейна високо оцінена радянським урядом і медичною громадськістю. Він був обраний академіком АМН СРСР, йому присвоєно звання заслуженого діяча науки СРСР, нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, багатьма медалями. Ріхард Михайлович був почесним членом Московського, Ленінградського, Італійського, Угорського та Берлінського товариств урологів. У 1949 р урологічній клініці 1-го ММІ ім. І.М. Сеченова присвоєно ім'я Р.М. Фронштейна. Вибрані праці вченого видані окремою збіркою (рис. 3).

  Ріхард Михайлович пройшов великий і цікавий творчий шлях, на якому були досягнення і успіхи, помилки і невдачі, але завжди присутній працю, завзятий, наполегливий, цілеспрямований. Він став видатним хірургом, урологом, дослідником, вченим, зачинателем нових напрямків, творцем великої в вітчизні школи російських урологів. Багато колег пишалися, що вони були його сучасниками, а більшість радянських урологів були не тільки його послідовниками, а й учнями в широкому сенсі слова.

  Образ академіка Р.М. Фронштейна - цього надзвичайно талановиту людину, який прославив

  вітчизняну урології за межами нашої країни, яке приваблювало за життя численних учнів, з яких виросла ціла плеяда видатних учених, і зараз є для молодого покоління лікарів яскравим прикладом безкорисливого служіння науці. Варто зазначити, що колеги, послідовники і учні з великою повагою згадують Ріхарда Михайловича, людини великого таланту, чудового вченого і громадського діяча, який посів одне з почесних місць серед видатних вітчизняних урологів першої половини XX століття.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Питель Ю.А., Золотарьов І.І. Ріхард Михайлович Фронштейн (до 100-річчя від дня народження) // Урологія і нефрологія. 1982. - № 1. - C. 61. [Pytel 'YuA., Zolotapev II. Rihard Mihajlo-vich Fronshtein (k 100-letiju so dnja rozhdenija). Urologiia i ne-frologiia. 1982; (1): 61 (In Russ.)].

  2. Фронштейн Р.М. До 75-річчя урологічної клініки I Московського ордена Леніна медичного інституту // Урологія. - 1941. - Т. 8. - № 2. - С. 3-7. [Fronshtein RM. K 75-letiju urologicheskoj kliniki I Moskovskogo ordena Lenina medicinsk-ogo instituia. Urologiia. 1941; 8 (2): 3-7. (In Russ.)]

  3. Ткачук В.М., Кузьмін І.В. Сергій Петрович Федоров (1869-1936) - видатний російський хірург і уролог (до 150-річчя від дня народження) // Урологічні відомості. -2019. - Т. 9. - № 1. - С. 57-60. [Tkachuk VN, Kuzmin IV. Sergey Petrovich Fyodorov (1869-1936) - an outstanding Russian surgeon and urologist (the 150th anniversary of the birth). Uro-logicheskie vedomosti. 2019; 9 (1): 57-60. (In Russ.)]. https: // doi. org / 10.17816 / uroved9157-60.

  4. Фронштейн Р.М. Показання до хірургічного лікуванню не-фролітіаза // Вісник сучасної медицини. -1926. -№ 5. - С. 6-11. [Fronshtein RM. Pokazanija k hirurgicheskomu lecheniju nefrolitiaza. Vestnik sovremennoj mediciny. 1926; (5): 6-11. (In Russ.)]

  Відомості про авторів:

  Темурі Шакроевіч Моргошія - канд. мед. наук, доцент кафедри факультетської хірургії ім. проф. А.А. Русанова. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурзький державний педіатричний медичний університет» МОЗ Росії, Санкт-Петербург. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Валерія Дмитрівна Сасова - студент. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурзький державний педіатричний медичний університет» МОЗ Росії, Санкт-Петербург.

  Дарина Олегівна Бєляєва - студент. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербурзький державний педіатричний медичний університет» МОЗ Росії, Санкт-Петербург.

  Information about the authors:

  Temuri Sh. Morgoshiia - Candidate of Medical Science, Associate Professor of the Department of Faculty Surgery named after Professor A.A. Rusanov. Saint Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg, Russia. E-mail: temom1972 @ mail.org.ua.

  Valerija D. Sasova - Student. Saint Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg, Russia.

  Darya O. Beljaeva - Student. Saint Petersburg State Pediatric Medical University, Saint Petersburg, Russia.


  Ключові слова: Р.М. ФРОНШТЕЙН / БІОГРАФІЯ / ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ / R.M. FRONSHTEIN / BIOGRAPHY / HISTORY OF MEDICINE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити