Дослідження, присвячені розробці предикторов академічної успішності учнів на різних етапах освітнього процесу, становлять значний інтерес для організації освітнього процесу в медичному вузі. Мета дослідження: виявлення критеріїв і непрямих предикторов успішності освітнього процесу у студентів молодших курсів навчання в медичному вузі. Матеріали і методи: було обстежено 580 студентів на 1 і 3 курсах навчання в медичному вузі із застосуванням методики поділу на категорії в залежності від вихідного інтелектуального рівня і адаптаційного потенціалу, аналізом результатів ЄДІ, оцінок, отриманих під час навчання у вузі і фактів відрахування. Статистичний аналіз проводився з використанням пакетів прикладних програм Statistica for windows. Висновки: було показано, що академічна успішність студентів медичного вузу взаємопов'язана не тільки з рівнем базових знань, які оцінюються за результатами ЄДІ, а й з їх інтелектуальним рівнем і адаптаційним потенціалом. У студентів з низьким інтелектуальним рівнем і адаптаційним потенціалом виявлені нижчі показники академічної успішності в процесі навчання в медичному вузі.

Анотація наукової статті з психологічних наук, автор наукової роботи - Шапорев Антон Михайлович, Ісаєва Олена Рудольфівна, Тюсова Ольга Вікторівна, Юсупов Владислав Вікторович, Ладнов Дмитро Володимирович


Academic success of the studying of junior courses of medical school

The applicability. The investigations regarding predictors of the academic success in all stages of the educational process continue to be actual. Study objective is to find the academic success criteria and predictors of efficiency of the educational process in the group of the medical students at 1, 2 and 3 stages of education. Materials and methods. 580 medical students had been examined. The process of examination has been performed during the 3 years (1-3 stages). We used the method of profiling by categories due to altitude of the intelligence and capacity potential. The school final exam results, as well as the academic educational results in the 1st and 2nd years of University education have been assessed. The statistical inference has been performed with the application of the program pack "Statistica for windows". Conclusions. The medical student'S academic success is connected not only with the basic level of education, but also with the level of intelligence and capacity potential. The students with low level of intelligence and capacity potential have low academic success results.


Область наук:

 • психологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'АКАДЕМІЧНА успішність НАВЧАЮТЬСЯ МОЛОДШИХ КУРСІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ'

  Текст наукової роботи на тему «АКАДЕМІЧНА успішність НАВЧАЮТЬСЯ МОЛОДШИХ КУРСІВ МЕДИЧНОГО ВНЗ»

  ?8. Калинникова, О.Б. Модернізація освітнього процесу в сучасному вузі / О.Б. Калинникова, О.В. Романова, А.І. Калинников // Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта. - 2014. - № 5 (111). - С. 60-63.

  9. Формування навчальної мотивації студентів в умовах підвищення якості триступінчатого вищої освіти / В.А. Гіжов, А.І. Калинников, А.А. Позднікін, О.Б. Калинникова // Якість. Інновації. Освіта. - 2016. - № 12 (139). - С. 24-27.

  REFERENCES

  1. Antsiferov, G.N. (2013), "System of cross-cutting higher technical education", Council of rectors, No. 10, pp. 28-33.

  2. Boldyreva, E.P. (2018), "About risks in higher professional education in the conditions of modernization of the educational environment", Risks in the modern educational space: monograph, publisher Saratov socio-economic Institute (branch) of Plekhanov Russian University of Economics, Saratov, pp . 62-76.

  3. Gorylev, A.I., Ponomareva, E.A. and Rusakov, A.V. (2011), TUNING methodology: competency-based approach in determining the content of educational programs. Electronic methodical manual, N. Novgorod, available at: http://www.unn.ru/cie/GorylevPonomarevaRusakov.pdf.

  4. Dyukarev, I.A., Kotlobovskiy, I.B., Karavaeva, E.V., Demchuk, A.L., Teleshova, I.G., Ech-enique, B.H. and Ulyanova, M.E. (2013), "About the project« Tuning »Russia", Higher education in Russia, No. 8-9, pp. 78-87.

  5. 12 solutions for new education. Report of the center for strategic development and Higher school of Economics, available at: https://www.hse.ru/data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obra-zovanie_Web.pdf.

  6. Laptev, S.V. (2017), "What should higher education become to ensure the modernization of the Russian economy?", Russia: trends and prospects. Yearbook, publisher Institute of scientific information on social Sciences of RAS, Moscow, pp. 777-780.

  7. Makeeva, A. (2018), "Universities want new grades", Kommersant, available at: https://www.kommersant.ru/doc/3674951.

  8. Kapichnikova, O.B., Romanova, O.V. and Kapichnikov, A.I. (2014 року), "Modernization of the educational process in a modern University", Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 5 (111), pp. 60-63.

  9. Gigov, V.A., Kapichnikov, A.I., Pozdnikin, A.A. and Kapichnikova, O.B. (2016), "Formation of educational motivation of students in terms of improving the quality of three-stage higher education", Quality. Innovations. Education, No. 12 (139), pp. 24-27.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 05.05.2019

  УДК 378.14.05.62

  АКАДЕМІЧНА успішність НАВЧАЮТЬСЯ МОЛОДШИХ КУРСІВ

  МЕДИЧНОГО ВНЗ

  Антон Михайлович Шапорев, асистент, Олена Рудольфівна Ісаєва, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедри, Ольга Вікторівна Тюсова, кандидат соціологічних наук, доцент, Перший Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені академіка І.П. Павлова; Владислав Вікторович Юсупов, доктор медичних наук, професор, начальник відділу, Науково-дослідний центр Військово-медичної академії імені С.М. Кірова, м.Санкт-Петербург, Дмитро Володимирович Ладнов, студент, Перший Санкт-Петербурзький державний медичний університет імені академіка І.П. Павлова

  анотація

  Дослідження, присвячені розробці предикторов академічної успішності учнів на різних етапах освітнього процесу, становлять значний інтерес для організації освітнього процесу в медичному вузі.

  Мета дослідження: виявлення критеріїв і непрямих предикторов успішності

  освітнього процесу у студентів молодших курсів навчання в медичному вузі.

  Матеріали і методи: було обстежено 580 студентів на 1 і 3 курсах навчання в медичному вузі із застосуванням методики поділу на категорії в залежності від вихідного інтелектуального рівня і адаптаційного потенціалу, аналізом результатів ЄДІ, оцінок, отриманих під час навчання у вузі і фактів відрахування. Статистичний аналіз проводився з використанням пакетів прикладних програм Statistica for windows.

  Висновки: було показано, що академічна успішність студентів медичного вузу взаємопов'язана не тільки з рівнем базових знань, які оцінюються за результатами ЄДІ, а й з їх інтелектуальним рівнем і адаптаційним потенціалом. У студентів з низьким інтелектуальним рівнем і адаптаційним потенціалом виявлені нижчі показники академічної успішності в процесі навчання в медичному вузі.

  Ключові слова: успішність навчання, медичний вуз, студент.

  ACADEMIC SUCCESS OF THE STUDYING OF JUNIOR COURSES OF MEDICAL

  SCHOOL

  Anton Mikhaylovich Shaporov, the assistant, Elena Rudolfovna Isaeva, the doctor of psychological sciences, senior lecturer, department chairman, Olga Viktorovna Tyusova, the candidate of sociological sciences, senior lecturer, Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State Medical University; Vladislav Viktorovich Yusupov, the doctor of medical sciences, professor, head of department, Research Center of the Military Medical Academy, St. Petersburg; Dmitry Vladimirovich Ladnov, the student, Academician I.P. Pavlov First St. Petersburg State

  Medical University

  Annotation

  The applicability. The investigations regarding predictors of the academic success in all stages of the educational process continue to be actual.

  Study objective is to find the academic success criteria and predictors of efficiency of the educational process in the group of the medical students at 1, 2 and 3 stages of education.

  Materials and methods. 580 medical students had been examined. The process of examination has been performed during the 3 years (1-3 stages). We used the method of profiling by categories due to altitude of the intelligence and capacity potential. The school final exam results, as well as the academic educational results in the 1st and 2nd years of University education have been assessed. The statistical inference has been performed with the application of the program pack "Statistica for windows".

  Conclusions. The medical student's academic success is connected not only with the basic level of education, but also with the level of intelligence and capacity potential. The students with low level of intelligence and capacity potential have low academic success results.

  Keywords: success of training, medical institution, student.

  ВСТУП

  Для поліпшення процесу навчання в медичному вузі з урахуванням постійно оновлюються в останні роки освітніх стандартів, вимог до програм підготовки, методів оцінки знань і практичних навичок необхідно виявлення чинників, що впливають на навчальну успішність студентів, і чинників, які перешкоджають досягненню ними позитивних результатів в навчанні або їх відрахування. При цьому комплекс заходів по організації навчального процесу з використанням різних методів і технологій навчання повинен враховувати рівень інтелекту, особливості особистості студентів і структуру їх мотивації до навчання [1].

  Термін «успішність в освіті» був введений Б.Г. Ананьєва [2]. Навчальна успішність зазвичай трактується як позитивний результат при освоєнні певних освітніх програм і ототожнюється з хорошою академічною успішністю студентів, яка оцінюється як результат досягнення певних освітніх показників, встановлених державних освітніх стандартів, що діють в даний період навчання. Мірою академічної успішності при цьому найчастіше вважають оцінку отриманих знань, виражену у вигляді позначки (по 5-ти бальною, 10-

  бальною або будь-якої іншої шкалою) [3]. Відмітка дозволяє оцінити рівень знань і умінь студентів на основі використання фонду оціночних засобів і є найбільш зручною і поширеною формою оцінки результату навчального процесу. Однак, найбільш часто використовувана п'ятибальна шкала не дає повної картини придбання знань і практичних навичок кожним навчаються [4].

  Проблема критеріїв оцінки результатів навчання в сучасній літературі вирішується по-різному [5]. В даний час для визначення академічної успішності в вузах широко використовується рейтингова оцінка успішності. Вважається, що вона дає уявлення про успіх навчальної діяльності студентів в цілому. При використанні рейтингової системи для оцінки результатів навчання використовується кілька параметрів. Студенти, завершуючи вивчення певного розділу навчальної дисципліни, повинні вирішити контрольні тестові завдання і продемонструвати практичні навички відповідно до одним з необхідних рівнів: знаю, володію, можу. Рейтинг, заснований на цілому переліку параметрів, не тільки є більш об'єктивним показником, ніж оцінка [5,6], він дозволяє розділити учнів на 2 групи: освоїли і не освоїли даний розділ програми [4].

  Однак, оскільки навчання - це процес взаємодії між викладачем і навчаються, поняття «успішність навчання» є більш широким порівняно з поняттям «академічні досягнення», і його ефективність може бути розглянута з різних точок зору. По-перше, вона може взаємопов'язана зі складністю освітньої методики, пов'язаної з тимчасовими, матеріальними та іншими витратами, необхідними для навчання. По-друге, її можна розглядати з точки зору продуктивності праці, пов'язаної з часом, яке необхідно студентами для вивчення певної теми. При цьому студенти, що володіють різними базовими знаннями, різними інтелектуальними й особистісними характеристиками, по-різному будуть опановувати певним обсягом знань. Тому для оцінки успішності навчання не менше значимо порівняння студентів між собою по ефективності досягнення певних результатів. Це передбачає поділ студентів на кілька груп залежно від різної успішності навчання [4]. Методики поділу учнів на потоки для визначення їх придатності до навчання були розроблені і випробувані для успішного виконання службових обов'язків у військовому колективі при відсутності негативної мотивації до військової служби [7]. Однак ці методики можуть бути використані і в цивільних медичних вузах для виявлення групи потенційно проблемних студентів, що потребують підвищеної уваги викладачів, додаткової навчальної та психологічної підтримки.

  Тому метою дослідження було виявити критерії успішності навчання студентів на молодших курсах навчання в медичному Університеті і отримати непрямі предиктори ефективності освітнього процесу.

  Матеріали та методи дослідження

  В процесі виконання роботи було обстежено 580 студентів 1-го курсу, що надійшли в ПСПбГМУ в 2013 році. З них 354 жіночого і 226 чоловічої статі. Середній вік студентів становив 18,22 ± 0,43 року. Аналіз місця проживання студентів до вступу виявив, що 107 обстежених були жителями Санкт-Петербурга, 100 учнів проживали в Північно-Західному Федеральному окрузі, 373 в інших регіонах Росії.

  У 2015 році повторно були обстежені 424 студента 3 курсу з числа надійшли до Університету в 2013 році. З них 274 особи - жіночого і 150 чоловічої статі. Середній вік обстежених склав 19,89 ± 0,21 року. Серед включених в аналіз студентів -96 були жителями Санкт-Петербурга, 86 - Північно-Західного Федерального округу, 242 -Інших регіонів Росії.

  В ході обстеження використовувалися наступні методики: батарея інтелектуальних тестів [8], багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО) [7]. Уро-вень розвитку пізнавальних психічних процесів оцінювався за допомогою батареї інтелектуальних тестів, до складу якої входили методики: «Аналогії», «Числові ряди», «Зорова пам'ять», «Образне мислення», «Арифметичний рахунок», «Установ -льон закономірностей» , спрямовані на визначення рівня розвитку вербально-логи-чеського і образного мислення, а також особливостей пам'яті, уваги і темпових характеристик розумової діяльності. Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО) призначений для вивчення адаптаційних можливостей на основі оцінки деяких соціально-психологічних і психологічних характеристик особистості, що відображають інтегральні особливості психічного та соціального розвитку.

  На підставі тестування виводився загальний інтегральний показник - категорія психологічної готовності (ПГ) до навчання в залежності від рівня розвитку когнітивних (пізнавальних) і адаптаційних (особистісних) здібностей. На підставі цього інтегрального показника всі студенти були розділені на 4 категорії:

  1 категорія ПГ - найбільш високий рівень розвитку інтелектуального і особистісного адаптаційного потенціалу,

  2 категорія ПГ - достатній рівень розвитку інтелектуального і особистісного адаптаційного потенціалу,

  3 категорія ПГ - задовільний рівень розвитку інтелектуального і особистісного адаптаційного потенціалу,

  4 категорія ПГ - недостатній рівень розвитку інтелектуального і особистісного адаптаційного потенціалу [7].

  РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  Для оцінки успішності навчання студентів молодших курсів медичного Університету було проведено аналіз оцінки психологічної готовності студентів до навчання на 1 і 3 курсах. Аналіз показав, що в 2013 році, тільки у 5% студентів 1 курсу спостерігався найбільш високий рівень розвитку інтелектуального і особистісного адаптаційного потенціалу, вони були включені до групи 1 категорії психологічної готовності (рисунок 1). Достатній рівень розвитку інтелектуального і особистісного адаптаційного потенціалу був виявлений у 46% студентів, що були віднесені до 2 категорії. У 42% обстежених осіб показники інтелектуального та особистісного адаптаційного потенціалу були оцінені як задовільні, вони увійшли в 3 категорію психологічної готовності. І, нарешті, 7% студентів мали недостатній рівень інтелектуального і

  24 36

  212

  / 231

  ? кат 1? кат 2? кат 3? кат 4

  Малюнок 1 - Розподіл студентів 1 курсу по категорії психологічної готовності до навчання у вузі (кат - категорія учнів, число в круговій діаграмі - абсолютне число віднесених включені в категорію студентів)

  12 8

  | 152

  176 \

  ? кат 1? кат 2? кат 3? кат 4

  Малюнок 2 - Розподіл студентів 3 курсу по категорії психологічної готовності до навчання у вузі (кат - категорія учнів, число в круговій діаграмі - абсолютне число віднесених включені в категорію студентів)

  Аналіз студентів 3-го курсу, проведений в 2015 році, показав, що до 1-ої категорії психологічної готовності до навчання було зараховано всього 2% студентів з найбільш високим рівнем розвитку інтелектуального і особистісного адаптаційного потенціалу, до 2 категорія - 44%, до 3 категорії - 51% і до 4 категорії - 3% обстежених осіб (малюнок 2). Таким чином, в процесі навчання у вузі спостерігалося зменшення кількості студентів, віднесених до 1 і 2 категорій психологічної готовності, і збільшення студентів 3 категорії. При цьому кількість студентів з недостатнім вихідним рівнем інтелектуального і особистісного адаптаційного потенціалу (4 категорія психологічної готовності) зменшилася частково за рахунок відрахування, частково за рахунок перерозподілу їх в 3 категорію психологічної готовності навчалися.

  У процесі подальшого аналізу порівнювалися студенти з різною успішністю освоєння певних освітніх програм, а також відраховані в процесі навчання. Результати аналізу академічної успішності обстежених студентів представлені в таблиці 1. Найбільша кількість відрахованих студентів було з 4-ої категорії психологічної готовності (47,2%). Потім по частоті відрахування перебували студенти з 3 категорією психологічної готовності (30,3%). На третьому місці - студенти з 2 категорією психологічної готовності (20,8%). Найменша кількість відрахованих (16,7%) було з 1 категорією психологічної готовності обстежених осіб.

  Аналіз успішності показав, що найбільшу кількість п'ятірок було у студентів 1 категорії психологічної готовності (37,5%), потім у студентів 2-ої категорії психологічної готовності (24,5% випадках), потім у студентів 3 категорії психологічної готовності 17,2% і найменшу кількість у студентів 4 категорії психологічної готовності - всього 8,3%.

  Оцінку «4» частіше за інших отримували студенти, віднесені у 2 категорію психологічної готовності (45,9%,), а студенти 1 і 3 категорії отримували оцінку «4» приблизно з однаковою частотою (33,3% і 35,3% відповідно).

  Оцінку «3» як середній бал найчастіше отримували респонденти 4 категорії в 50% випадків. Решта категорії учнів рідше в якості оцінки своїх знань отримували «3»: студенти 1-ої категорії в 25%, студенти 2-ий в 24,7% і респонденти 3-ої категорії в 39,1% випадків.

  Таблиця 1 - Процентне співвідношення студентів з різною категорією психологічної готовності і рівнем успішності освоєння освітніх програм у вузі (%) _

  Параметри 1 категорія ПГ 2 категорія ПГ 3 категорія ПГ 4 категорія ПГ

  Відраховані 16,7 20,8 30,3 47,2

  Студенти без заборгованостей 50 43,7 32,8 25

  Середня оцінка «5» 37,5 24.2 17,2 8,3

  Середня оцінка «4» 33,3 45,9 35,3 25

  Середня оцінка «3» 25 24,7 39,1 50

  Загальний розподіл студентів за категоріями 4,5 43,7 45 6,8

  Також нами було проаналізовано показники вихідної і поточну успішність студентів у взаємозв'язку з різним рівнем інтелектуальних можливостей і адаптаційного потенціалу: середня оцінка успішності навчання, середнє число заборгованостей з усіх предметів, середній бал ЄДІ, середній бал ЄДІ з біології та російської мови, вони представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Показники успішності студентів з різним рівнем інтелектуальних можливостей і адаптаційного потенціалу (М ± т) ___

  Показники 1, 2, 3 категорії ПГ 4 категорія ПГ Т-тест

  Середній рівень академічної успішності (оцінка) 3,95 ± 0,04 3,55 ± 0,02 р <0,05

  Середнє число заборгованостей з усіх предметів 0,76 ± 0,15 1,08 ± 0,11 р <0,05

  Середній бал ЄДІ (бал) 76,74 ± 0.42 71,95 ± 1.35 р <0,001

  Біологія ЄДІ (бал) 84,24 ± 0.5 81,17 ± 1.32 р <0,03

  Російська мова ЄДІ (бал) 83,14 ± 0.51 79,56 ± 1.53 р <0,03

  Аналіз показав, що студенти з 1, 2 і 3 категоріями психологічної готовності статистично значимо мали більш високі оцінки з предметів, що викладаються у ВНЗ, ніж студенти з 4 категорією психологічної готовності (3,95 ± 0,02 і 3,55 ± 0,04 відповідно, р <0,05).

  Дослідження числа заборгованостей з усіх предметів показало, що студенти з 4 категорією психологічної готовності мають найбільшу кількість заборгованостей (1,08 ± 0,11 і 0,76 ± 0,15 відповідно, р <0,05), що, найімовірніше, пов'язане з низьким рівнем інтелектуального розвитку і адаптаційного потенціалу.

  Середній бал ЄДІ студентів з 1, 2 і 3 категоріями психологічної готовності виявився достовірно вище, ніж у студентів 4 категорії ПГ (76,74 ± 0,42 і 71,95 ± 1,35 відповідно, р <0,001). Аналогічні дані були отримані за результатами ЄДІ з біології та російської мови. За біології середній бал студентів з 1, 2 і 3 категоріями психологічної готовності був достовірно вище, ніж у студентів 4 категорії психологічної готовності (84,24 ± 0,5 і 81,17 ± 1,32 відповідно, р <0,03). З російської мови середній бал по ЄДІ також виявився достовірно вище у студентів з 1, 2 і 3 категоріями психологічної готовності (83,14 ± 0,51 і 79,56 ± 1,53 у студентів, віднесених до 4 категорії).

  Таким чином, найбільш високі показники успішності навчання в вузі, більш низька кількість заборгованостей з предметів виявлено у студентів з самого початку високим рівнем ЄДІ з біології та російської мови і високим рівнем психологічної готовності до навчання. Найбільше число заборгованостей і найбільш високий відсоток відрахованих виявлено у студентів з 4 категорією психологічної готовності, що пов'язано з низьким рівнем інтелектуального і особистісного потенціалу.

  Аналіз студентів, відрахованих на 1 і 2 курсах навчання, показав, що студенти з високим рівнем розвитку особистісного адаптаційного потенціалу (5,8) і пізнавальних здібностей (інтелектуального розвитку) (6,4) продовжують навчання в вузі (таблиця 3). При цьому у студентів, відрахованих на 1 курсі, виявлені найбільш низькі показники особистісного адаптаційного потенціалу (4,9) у порівнянні зі студентами, відрахованими на 2 курсі і продовжують навчання в медичному вузі.

  Таблиця 3 - Студенти з різним рівнем особистісного адаптаційного потенціалу та пізнавальних здібностей, які продовжують навчатися в вузі і відраховані в процесі навчання .___

  Особистісний адаптаційний потенціал Пізнавальні здатності (ТВР)

  Відраховані на 1 курсі 4,9 5,7

  Відраховані на 2 курсі 5,5 5,8

  Продовжують навчання 5,8 6,4

  ВИСНОВОК

  Отримані дані показують, що на академічну успішність студентів медичного вузу впливають не тільки рівень базових знань (бал ЗНО з предметів), але і показники інтелектуального та адаптаційного потенціалу студентів, кото -рие є взаємопов'язаними. Найбільш висока ймовірність збільшення числа заборгованостей і відрахування з вузу у студентів з низьким показником особистісного адаптаційного потенціалу. Отже, оцінка цих показників важлива не тільки з метою прогнозу академічної успішності студентів, а й для розробки індивідуальних освітніх траєкторій, що враховують особливості інтелектуального і адаптаційного потенціалу студентів.

  ВИСНОВКИ

  1. Академічна успішність студентів медичного вузу взаємопов'язана не тільки з рівнем базових знань, які оцінюються за результатами ЄДІ, а й з інтелектуальним рівнем і адаптаційним потенціалом самого студента.

  2. Студенти з низьким інтелектуальним рівнем і адаптаційним потенціалом демонструють більш низькі показники академічної успішності в процесі навчання в медичному вузі.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Смирнов, С.Д. Педагогіка і психологія вищої освіти: від діяльності до особистості: навч. посібник для слухачів фак-тов і ін-тів підвищення кваліфікації викладачів вузів і аспірантів / С.Д. Смирнов. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 271 с. - ISBN 57567-0012-9.

  2. Ананьєв, Б.Г Про проблеми сучасного людинознавства: навчальний посібник / Б. Г Ананьєв. - 2-е вид. - СПб. : Пітер, 2001. - 261 с. - ISBN 5-272-00289-Х.

  3. Єремєєв, Б.А. Навчальна успішність і цінності у студентів педвузу: психологічні підстави, технологія і процедури вимірювання, деякі результати: монографія / Б.А. Єремеєв.

  - Москва: Директ-Медіа, 2014. - 202 с. - ISBN 978-5-4458-7202-3.

  4. Мамаєва, І.А. Методика оцінки успішності навчання студентів / І.А. Мамаєва // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2008. - № 4. - C. 85-86.

  5. Методологія рейтингової оцінки знань і навичок студентів, які навчаються на кафедрі анестезіології та реаніматології / О.Т. Прасмицкій [и др.] // Медичний журнал. - 2012.

  - № 2. - С. 92-97.

  6. Factors Contributing to Academic Performance of Students in a Tertiary Institution in Singapore / S.V. Jayanthi [et al.] // American Journal of Educational Research. - 2014. - Vol. 2, N. 9. - С. 752-758.

  7. Формування психологічної та інтелектуальної готовності студентів, призваних на військову службу / М.Д. Дідур [и др.] // Вчені записки Спбгму ім. акад. І.П. Павлова. - 2010. - Т. XVII, вип. 1. - С. 28-31.

  8. Фактори психологічної готовності студентів до навчання в медичному вузі / В.В. Юсупов, Л.О. Марченко, С. Левич, А.В. Старков // Здоров'я, демографія, екологія фінно-угорських народів. - 2018. - № 2. - С. 29-33.

  REFERENCES

  1. Smirnov, S.D., (2001), Pedagogy and psychology of higher education: from activity to personality, Aspect-Press, Moscow.

  2. Ananev, B.G., (2001), On the problems of modern human studies, Peter, St. Petersburg.

  3. Eremeev B.A., (2014 року), Educational success and values ​​of students of a teacher training university: psychological bases, technology and measurement procedures, some results, Direct-Media, Moscow.

  4. Mamaeva I.A., (2008), "Methods of assessing the success of student learning", Modern problems of science and education, No. 4, pp. 85-86.

  5. Prasmyitskiy, O.T., YAlonetskiy, I.Z., Rjeutskaya, R.E. and Grachev, S.S., (2012), "Methodology of knowledge and skills rating for students studying at the anesthesiology and intensive care chair of« BSMU »", Medical Journal, No. 2, pp. 92-97.

  6. Jayanthi, SV, Balakrishnan, S., Ching, ALS, Latiff, NAA, and Nasirudeen AMA, (2014 року), "Factors Contributing to Academic Performance of Students in a Tertiary Institution in Singapore.", American Journal of Educational Research, No. 2 (9), pp. 752-758.

  7. Didur, M.D., Starkov, A.V., TSvetkov, YU.V., Lyikov, I.V., Yusupov, V.V. and Goncharov, K.N., (2010), "Formation of psychological and intellectual readiness of students called up for military service", The Scientific Notes of the Pavlov university, Vol. 17, No. 1, pp. 28-31.

  8. Yusupov, V.V., Marchenko, L.O., Levich, S.N. and Starkov, A.V. (2018), "Factors of psychological readiness of students to study at a medical university", Health, Demography, Ecology of Finno-Ugric People, No 2, pp. 29-33.

  Контактна інформація: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Стаття надійшла до редакції 22.05.2019


  Ключові слова: успішність НАВЧАННЯ /МЕДИЧНИЙ ВНЗ /СТУДЕНТ /SUCCESS OF TRAINING /MEDICAL INSTITUTION /STUDENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити