У статті аналізуються особливості поширення міжнародної громади ахмадійя в країнах Південно-Східної Азії (Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Бруней), а також розкриваються причини і обставини переслідування цієї громади в Індонезії.

Анотація наукової статті з філософії, етики, релігієзнавства, автор наукової роботи - Мартиненко Олександр Валентинович


AHMADIYA IN SOUTH EAST ASIA: DIFFICULT WAY OF RELIGIOUS MINORITY

The article analyzes the characteristics of the spread of the Ahmadiya international community in the countries of Southeast Asia (Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei), and also reveals the causes and circumstances of the persecution of this community in Indonesia.


Область наук:

 • Філософія, етика, релігієзнавство

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Сучасний мусульманський світ. Міжнародний науковий журнал Російського ісламського інституту


  Наукова стаття на тему 'АХМАДІЙЯ В ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ: ВАЖКИЙ ШЛЯХ РЕЛІГІЙНОГО МЕНШОСТІ'

  Текст наукової роботи на тему «АХМАДІЙЯ В ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ: ВАЖКИЙ ШЛЯХ РЕЛІГІЙНОГО МЕНШОСТІ»

  ?СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  Мартиненко Олександр Валентинович

  доктор історичних наук, професор, кафедра вітчизняної та зарубіжної історії і методики навчання, Федеральне державне бюджетне освітня установа вищої освіти «Мордовський державний педагогічний інститут імені

  М. Є. Евсевьева », м Саранськ arkanaddin @ mail. ги

  УДК 297 (592.3) (045)

  АХМАДІЙЯ В ПІВДЕННО-СХІДНОЇ АЗІЇ: ВАЖКИЙ ШЛЯХ РЕЛІГІЙНОГО МЕНШОСТІ

  У статті аналізуються особливості поширення міжнародної громади ахмадійя в країнах Південно-Східної Азії (Сінгапур, Індонезія, Малайзія, Бруней), а також розкриваються причини і обставини переслідування цієї громади в Індонезії.

  Ключові слова: іслам, ахмадійя, Махді, Сінгапур, Індонезія, Маніслор.

  Ахмаді (ахмадійя, ахмадійят, кадіані) - мусульманська громада, яка сформувалася на території Британської Індії в кінці Х1Х-початку ХХ ст. Засновником громади став проповідник Мірза Гулам Ахмад Кадіані (18351908 рр.), Який проголосив себе новим пророком і Махді (мусульманським Месією - Божим посланцем, який з'явиться людству в день Страшного суду). Своє вчення він виклав у ряді робіт, таких як «Ісус в Індії» [3], «Філософія ісламських навчань» [4], «Послання світу» [8] та ін.

  Необхідно визнати, що Ахмаді, в цілому, дотримуються основних ідей і приписів ісламу. Так, вони слідують п'яти стовпів мусульманської віри (араб. «Аркан аль-іслам хамса», «аркан ад-дін»): визнають шахаду ( «Немає Бога, крім Аллаха, і Мухаммед - посланник Аллаха»), читають щоденну п'ятикратну молитву, тримають пост у священний місяць рамазан, надають допомогу бідним і вважають важливим обов'язком здійснення хаджу в Мекку. Як все, без винятку мусульманські громади і течії, Ахмаді вірять в

  СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  Аллаха як єдиного і єдиного Бога, а також в священні писання, в ангелів, пророків і в Судний день.

  У той же час важливою частиною навчання Ахмаді є віра в те, що Мірза Гулам Ахмад є пророком, обітованим Месією і Махді, поява якого передрікав і пророк ісламу Мухаммад. Вони вірять в те, що Мірза Гулам Ахмад був справжнім відображенням пророцтва Мухаммада і був посланий для того, щоб знову відстояти принцип таухида - єдності і єдиності Бога-Аллаха, тобто, по суті, принцип суворого монотеїзму.

  Ахмаді вважають, що засновники всіх релігій, так чи інакше, сприяли створенню ісламу в найширшому значенні, декларуючи тим самим універсальність всіх релігійних одкровень, навчань і традицій. У зв'язку з цим, на відміну від інших мусульман, Ахмаді стверджують, що Веди індуїстів і Авеста зороастрійців, тобто книги, що знаходяться за межами авраамістичних традиції, теж мають божественне походження. Більш того, крім пророків, що згадуються в Корані, Ахмаді шанують як такі Зороастра, Крішну, Будду, Конфуція. Відповідно до поглядів Ахмаді, поняття «пророк» (араб. «Набі») і «посланник» (араб. «Расул») є синонімами. У той же час вони розрізняють два види пророків. По-перше, це пророки, які принесли новий закон, такі як Мойсей, який приніс людям Тору, і Мухаммад, який передав людству Коран. По-друге, це пророки, які прийшли без нового релігійного закону (Єремія, Ісус Христос). До їх числа Ахмаді відносять і засновника своєї громади - Мірзу Гулама Ахмада з Кадіан. На основі цієї тези Ахмаді пояснюють, чому явищу світу нового пророка - Мірзи Гулама Ахмада - чи не суперечить відомому ісламському положенню про Мухаммада як «хатм ан-Набі» (араб. «Друк пророків»). Ахмаді, як і всі інші мусульмани, вважають, що пророк ісламу дав остаточний і досконалий закон для всього людства, який вже не буде змінений. Однак це, на їхню думку, не виключає можливості появи пророків і після Мухаммада. Ці пророки повністю підпорядковані Мухаммаду і не можуть змінити норм ісламу, або створити якусь іншу віронавчальний систему. Саме таким пророком і став Мірза Гулам Ахмад, згідно ахмадійскому віровченню. У цьому сенсі Мірза Гулам Ахмад Кадіані сприймається як своєрідний пророк-відображення-відображення Мухаммада.

  Особливе місце у віровченні Ахмаді займає особистість Ісуса Христа, який в ісламі шанується як пророк Іса. Ахмаді вірять в порятунок Ісуса від смерті на Голгофі і в те, що Ісус потім здійснив подорож до Індії,

  СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  де він, згідно з їхніми уявленнями, прожив до глибокої старості і помер у віці ста двадцяти років в Кашмірі, в місті Шрінагар. Метою ж подорожі Ісуса в Індію був пошук «десяти втрачених колін Ізраїлю», тобто єврейських родів, які не повернулися на батьківщину в Палестину після ассірійського полону в VIII столітті до н. е. Згідно Ахмаді, могила Ісуса Христа під назвою Юз Асаф знаходиться в місті Шрінагар.

  Крім того, Ахмаді категорично засуджують будь-які прояви насильства, екстремізму і тероризму як не мають нічого спільного зі справжнім ісламом. Широку популярність здобув гасло цієї громади: «Любов до всіх, ненависть ні до кого!».

  Після смерті Мірзи Гулама Ахмада Кадіані його громаду очолили особливі духовні вожді - халіфи. Особливо значний внесок у розробку доктринального комплексу писань ахмадійята внесли другий халіф Мірза Башіруддін Махмуд Ахмад (рід. 1889 р .; керував громадою в 1914-1965 рр.) І четвертий халіф Мірза Тахір Ахмад (рід. 1928 р керував громадою в 19822003 рр .). З 2003 р громаду очолює п'ятий халіф Мірза Масрур Ахмад Шах. Ахмаді шанують свого халіфа, перш за все, як духовного лідера, хоча він, безумовно, наділений і вищої адміністративної владою в громаді.

  У ХХ столітті ахмадійское рух поширився в більш ніж 200 країнах світу; чисельність його послідовників, за різними оцінками, коливається від 10 млн. до 20 млн. чол. Особливо широко ахмадійскіе громади представлені в країнах Заходу і в Тропічній Африці. Невеликі громади багаї є в Російській Федерації, Білорусі, Литві, а також в деяких середньоазіатських державах пострадянського простору. Ахмаді реалізують масштабні благодійні та соціально орієнтовані програми -Відкриття шкіл і лікарень, допомога бідним і постраждалим в ході природних катаклізмів, воєн і т. П.

  З 1984 р штаб-квартира ахмадійята знаходиться в Великобританії, в Лондоні (резиденція халіфа розташована в лондонській мечеті «Фазл»). «Духовної» штаб-квартирою ахмадійя є місто Кадіан в Індії - рідне місто засновника руху. Ще одним важливим центром громади є пакистанське місто Рабва (Чинаб Нагар), в якому розташовані додаткові структури управління громадою - Центральний ахмадійскій рада, Рада нової схеми, Рада нового посвячення. Всі зазначені структури підпорядковуються безпосередньо халіфу.

  Регіоном досить швидкого поширення ахмадійского руху стала Південно-Східна Азія. Тут Ахмаді, в основному - вихідці з Індії та

  СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  Пакистану, створили громади в Індонезії, Малайзії, Сінгапурі, де вони ведуть проповідь не тільки серед мусульманського, а й серед індуїстського населення [6, с. 18]. Окрема місія Ахмаді діє і в султанаті Бруней [6, с. 50].

  Важливим регіональним центром Ахмаді в Південно-Східній Азії став Сінгапур. Сінгапурська громада була заснована у травні 1935 р ахмадійскім місіонером на ім'я Маулана Гулам Хусейн Аяз, який був відправлений проповідувати в тодішніх британських володіннях в Малайзії другим ахмадійскім халіфом мірзою Башіруддіном Махмудом Ахмадом. Його проповідь привернула нечисленних прихильників, але викликала сильне роздратування з боку малайських ревнителів сунітського правовірності, в основному, звичайно, духовенства, представники якого навіть закликали до страти ахмадійского місіонера. В кінці 1930-х рр. на Маулана Гулама Хусейна Аяза з боку релігійних фанатиків було зроблено декілька спроб здійснення над ним самосуду. Його навіть скидали з другого поверху мечеті, в результаті чого він отримав важкі травми. Характер цього сінгапурського проповідника багато в чому втілював в собі головний девіз громади - «Любов до всіх, ненависть ні до кого», хоча окремі його вчинки можуть викликати неоднозначну реакцію і суперечки. Наприклад, під час Другої світової війни, коли в Сінгапурі діяв жорстокий окупаційний режим Японії, Маулана Гулам Хусейн Аяз прийшов на допомогу японському офіцерові, потерпілому в автомобільній аварії. Після цього маленька сінгапурська громада Ахмаді фактично потрапила під заступництво з боку японських окупаційних властей. В кінці 1950-х рр. Маулана Гулам Хусейн Аяз проповідував на острові Борнео (Індонезія), де помер в 1959 р [7].

  В даний час сінгапурська громада Ахмаді об'єднує пакистанців, індійців, малайців; тут функціонує видавництво «Аль-Ахмадійа Прес», що публікує релігійну літературу і періодику, в основному на малайською мовою [6, с. 137].

  В Індонезії також працюють ахмадійскіе місіонерські центри, а місцева громада налічує близько 400 тисяч чоловік - індійців, пакистанців, представників окремих індонезійських народностей.

  Ще на початку 1920-х рр. три мусульманина з острова Ява - Ахмад Нурдін, Абубакар Аюб, Зайна Дахлан - дісталися до Індії, до священного для Ахмаді міста Кадіан, де взяли ахмадійское вчення. Ці троє вважаються першими «піонерами» ахмадійята на території сучасної Індонезії. Проникнення ж Ахмаді на територію сучасної Індонезії почалося в 1925 р, тобто в період, коли ця острівна країна ще була голландської

  СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск ^ D-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  колонією, відомої як Нідерландська Індія. У зазначеному році, за розпорядженням другого халіфа Мірзи Башіруддіна Махмуда Ахмада, на острів Суматра прибув ахмадійскій місіонер на ім'я Рахмат Алі. У жовтні 1925 року він заснував першу ахмадійскую місію на території Індонезії, в Суматранського місті Тапактуан, а в 1926 р - другу місію-громаду, в місті Паданг на тому ж острові. У 1931 р Рахмат Алі перебрався на Яву, в Батавию (тоді - центр голландської колоніальної адміністрації, а нині столицю Індонезії - Джакарти). До середини 1930-х рр. зусиллями місіонера і новонавернених жителів Яви і Суматри було створено мережу ахмадійскіх громад на островах Нідерландської Індії.

  Діяльність і проповідь Ахмаді в Індонезії спочатку викликала невдоволення місцевого сунітського духовенства. Так, вже в 1929 р мусульманське суспільство «Мухаммадийе» на Яві опублікувало фетву, в якій будь-який заперечує завершення пророцтв особистістю Мухаммада, оголошувався невірним. Незважаючи на те, що даний релігійний указ навіть не згадував про Ахмаді, було очевидно, що саме Ахмаді опинилися під прицілом цієї гнівної критики. А в 1935 р прозвучала перша відкрита загроза: рада сунітських улемів Східної Суматри оголосив Ахмаді «невірними».

  Неоднозначним було ставлення до ахмадійя з боку першого президента суверенної Республіки Індонезія Ахмеда Сукарно. З одного боку, цей державний діяч схвалював модернізм Ахмаді. Але в той же час він, як мусульманин-суніт, категорично відмовлявся визнавати Мірзу Гулама Ахмада Кадіані пророком. А в 1936 році він навіть публічно спростував що з'явилися у пресі чутки про його вступ в ахмадійскую громаду [1, с. 302].

  Проте, аж до падіння в 1998 році авторитарного режиму так званого «нового порядку» другого в історії Індонезії президента-генерала Мухаммада Сухарто - положення місцевої ахмадійской громади було відносно благополучним.

  Однак в 2000-2010-і рр. Індонезія стала однією з країн з переважно мусульманським населенням, в якій Ахмаді зазнали гонінь, як з боку влади, так і з боку фанатиків.

  У липні 2005 р рада улемів Індонезії опублікував фетву, що обвинувачує Ахмаді в віровідступництво. Саме ця фетва стала програмою для подальших переслідувань Ахмаді по всій країні, а голоси про заборону «девіантною» громади стали лунати все гучніше...

  СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск ^ D-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  У грудні 2007 р натовп влаштував погром в одному з ахмадійскіх центрів на острові Ява - поселенні Маніслор, в якому проживає близько двох тисяч прихильників цієї громади. Одна з небагатьох індонезійських газет, які виявили співчуття до гнаної громаді, назвала Маніслор «найбільшим ахмадійскім гетто», яке «є епіцентром розгортається трагедії дискримінації меншості» [9].

  9 червня 2008 року тодішній президент країни, Сусіло Бамбанг Юдхойоно, видав декрет, який закликав їх повернутися до «істинного ісламу», заборонив їм брати участь у богослужінні, тобто фактично оголосив індонезійських Ахмаді поза законом. При цьому влада фактично закривали очі на дедалі частіші акти насильства по відношенню до індонезійських Ахмаді.

  У 2011 р індонезійська угруповання «Фронт захисників ісламу» висунула ультиматум уряду цієї країни, згідно з яким місцева ахмадійская громада буде винищена, якщо її не заборонять офіційно. Типовою в цьому плані була риторика ватажка зазначеного «фронту», аль-Хабіба Мухаммада Різіека Сійхаба, який назвав Ахмаді «збоченням» ісламу. Зокрема, цей діяч заявив: «Уряд повинен розуміти, що є релігійною свободою, а що оскверненням релігії. В ім'я Аллаха, клянусь, що до останньої краплі крові, чого б це не коштувало, ми будемо прагнути до того, щоб Ахмадія не існувала в Індонезії »[2].

  Ці войовничі заяви не були порожньою загрозою - 6 лютого того ж року відбулися жорстокі вбивства індонезійських Ахмаді. У селі Сайкьюзік на Яві натовп з декількох сотень людей в присутності і при потуранні поліції забила на смерть трьох Ахмаді - Тубагус Чандру, Роні Пасароні і Варсоно - а потім знущалася над їх оголеними знівеченими тілами. Моторошні відеозапису цієї розправи були викладені в Інтернеті ... Що стосується більшості індонезійських ЗМІ, то вони спробували представити цю подію мало не як «чесний бій», тобто як зіткнення протиборчих сторін, вказуючи на те, що Ахмаді теж билися, перш ніж загинули, хоча цілком очевидно, що ці нещасні люди просто вважали за краще захищатися перед обличчям неминучості смерті від натовпу. Пізніше дванадцять учасників кривавого самосуду були засуджені до формальних тюремних термінів - від трьох до шести місяців ув'язнення (!), Знову-таки під надуманим приводом, що Ахмаді нібито самі спровокували насильство. Це зайвий раз підтвердило беззахисність Ахмаді в сьогоднішньої Індонезії.

  П'ятий халіф Мірза Масрур Ахмад в своїй промові в лондонській мечеті «Байт-уль-Футух» (26 березня 2011 року) зробив з приводу трагедії в Сайкьюзік

  СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  заяву, в якій наголосив ненасильницький характер очолюваної ним громади: «В Індонезії наші брати-Ахмаді були недавно закатовані самим звірячим і варварським чином. Ми не відповіли на це насильством і нападами з-за рогу. Незважаючи на все це, мусульмани-Ахмаді Пакистану та Індонезії залишаються громадянами своїх країн. Наші мусульмани-Ахмаді - представники місцевих народів і етнічних груп »[5, с. 10].

  Таким чином, положення ахмадійскіх громад в Південно-Східній Азії (особливо в Республіці Індонезія) є, по суті, положенням дискриминируемого меншини, що зайвий раз підтверджує негативне ставлення значної частини глобальної мусульманської умми до даного міжнародного релігійного руху.

  Список використаних джерел

  1. Бєлєнький А. Б. Ідеологія національно-визвольного руху в Індонезії 1917-1942 рр. Радикальний дрібнобуржуазний націоналізм. М.: Наука, 1978. 392 с.

  2. В Індонезії ісламські фундаменталісти вимагають знищити «антиісламське» рух «Ахмаді» // Седмиця. RU. Церковно-науковий центр «Православна енциклопедія»: сайт. URL: https://www.sedmitza.ru/text/2024818.html (дата звернення: 22.03.2019).

  3. Хазрат Мірза Гулам Ахмад Кадіані. Ісус в Індії. Islamabad: Islam international publications Ltd, 1991. 119 c.

  4. Хазрат Мірза Гулам Ахмад Кадіані. Філософія ісламських навчань. Islamabad: Islam International Publications Ltd, 1991. 139 c.

  5. Хазрат Мірза Масрур Ахмад. Віра в творця - умова миру в усьому світі. London: Russian Desk, 2011. 11 с.

  6. гладіолуси Г. А. Релігії країн Південно-Східної Азії. М.: Наука, 1980.

  247 з.

  7. Ahmadiyya Muslim Mission Singapore // Сайт ахмадійской мусульманської місії в Сінгапурі. URL: www.ahmadiyya.org.sg_ (дата звернення: 22.03.2019).

  СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  8. Hadrat Mirza Ghulam Ahmad (a. S.). A Message of Peace. Tilford: Islam International Publications Ltd, 2007. 50 p.

  9. Manislor, the largest Ahmadiyah ghetto. January 17, 2011 // The Jakarta Post: сайт періодичного видання. URL: thejakartapost.com>tag / ahmadiyah (дата звернення: 11.03.2019).

  Martynenko Alexander

  Doctor of History, Professor, Department of National and Foreign History and Methods of Education, Federal state budgetary educational institution of higher education "M. E. Evsevyev Mordovian State Pedagogical Institute », Saransk

  AHMADIYA IN SOUTHEAST ASIA: DIFFICULT WAY OF RELIGIOUS MINORITY

  The article analyzes the characteristics of the spread of the Ahmadiya international community in the countries of Southeast Asia (Singapore, Indonesia, Malaysia, Brunei), and also reveals the causes and circumstances of the persecution of this community in Indonesia.

  Key words: Islam, Ahmadiya, Mahdi, Singapore, Indonesia, Manislor.

  © АНО СНОЛД «Партнер», 2019 © Мартиненко А. В., 2019

  Засновник і видавець журналу:

  Автономна некомерційна організація сприяння науково-освітньої і літературної діяльності «Партнер» свідоцтва про Державну реєстрацію 1161300050130 ІПН / КПП 1328012707/132801001 Адреса редакції:

  430027, Республіка Мордовія, м Саранськ, вул. Ульянова, д.22 Д, пом.1 тел. / Факс: (8342) 32-47-56; тел. заг .: +79271931888; E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  СУЧАСНИЙ МУСУЛЬМАНСЬКИЙ СВІТ

  МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ РОСІЙСЬКОГО ІСЛАМСЬКОГО ІНСТИТУТУ www.islamjournal.ru

  Мартиненко А В. Ахмадійя в південно-східній Азії: важкий шлях релігійної меншини [Електронний ресурс] / А В. Мартиненко // Сучасний мусульманський світ: електрон. журнал. - 2019. - № 2. - 1 електрон. опт. диск ^ D-ROM). Систем. вимоги: Pentium III, процесор з тактовою частотою 800 Мгц; 128 Мб; 10 Мб; Windows XP / Vista / 7/8/10; Acrobat 6 x.

  Сучасний мусульманський світ. 2019. № 2. ID 60 ISSN: 2587-6848

  Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ: ЕЛ № ФС 77 - 69532 від 25.04.2017

  Про журнал

  S Журнал має державну реєстрацію ЗМІ й йому присвоєно міжнародний стандартний серійний номер ISSN.

  S Журнал є офіційним виданням. Посилання на нього враховуються так само, як і на друкована праця.

  S Редакція здійснює рецензування всіх вступників матеріалів, відповідних тематиці видання, з метою їх експертної оцінки.

  S Журнал виходить на компакт-дисках. Обов'язковий примірник кожного випуску проходить реєстрацію в Науково-технічному центрі «Информрегистр».

  S Журнал знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою: www.islamjournal.ru. Користувачі можуть безкоштовно читати, завантажувати, копіювати, поширювати, використовувати в освітньому процесі всі статті.

  Прийом заявок на публікацію статей і текстів статей, оплата статей здійснюється через функціонал Особистого кабінету сайту видавництва "Партнер" (www.anopartner.ru) і не вимагає відвідування офісу.


  Ключові слова: ІСЛАМ /АХМАДІЙЯ /Махді /СИНГАПУР /ІНДОНЕЗІЯ /МАНІСЛОР /ISLAM /AHMADIYA /MAHDI /SINGAPORE /INDONESIA /MANISLOR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити