У статті представлений аналіз сівалок з різним типом сошників: Дводисковим, однодисковим, анкерних, стрельчатая лапа. Показані переваги та слабкі сторони різних моделей. Запропоновано нову модель дводискового сошника зі зменшеним в два рази кутом розлучення дисків (з 10 ° до 5 °). Представлені результати польових випробувань на підставі яких зроблено висновок про переваги нової моделі дводискового сошника над прототипом.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Тупіцин Н.В., Тупіцин В.Н.


AGRONOMIC ANALYSIS OF OPENERS IN SOME GRAIN DRILLS

The article deals with the analysis of drills with different openers types: two-disk, single disk, anchor, arrow-shaped sweep. Advantages and disadvantages of various models is shown by the authors. A new model of two-disk opener with twice reduced angle of separation (з 10 ° до 5 °) is presented. The research results of field experiments are given, on the basis of these results advantages of the new model of two-disk opener are proved.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал: Нива Поволжя

  Наукова стаття на тему 'АГРОТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ СОШНИКІВ У ДЕЯКИХ ЗЕРНОВИХ СЕЯЛОК'

  Текст наукової роботи на тему «АГРОТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ СОШНИКІВ У ДЕЯКИХ ЗЕРНОВИХ СЕЯЛОК»

  ?17. Kaminski, Ya. R. Tendencies and prospects for the development of on-board computers for agricultural tractors / Ya. R. Kaminski // Tractors and agricultural machinery. - 2003. - № 6.

  18. Automatic control of operating modes of machine-tractor units / А. P. Savelyev [et al.] // Selsky mekhanizator. - 2015. - № 12.

  19. VDI - Richtlinie 2056: Beurteulungs mabstabe fur mechanische Schwingunden von Maschinen VDI. Verlag GmbH, Dusseldorf, 1964.

  20. ISO 10816-6: 1995. Mechanical vibration. Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts. Part 6. Reciprocating machines with power ratings above 100 kW.

  21. Pat. 2624892 RF, IPC F02M65 / 00, G01M15 / 00. Method for monitoring the technical condition of diesel fuel equipment / A. P. Savelyev, S. V. Glotov, S. B. Timonin, V. S. Glotov (Russia). Dated. 07/07/2017. Bul. № 30.

  22. Nishizawa K., Ishiwata H., Yamaguchi S. A New Concept of Diesel Fuel Injection - Timing and Injection Control System // SAE Technical Paper Series. - 1987. - N 870434. - P. 9.

  23. Lange W. W. The Effect in Fuel Properties on Particulates Emission in Heavy-Duty Truck Engines Under Transient Operating Condi-tions // SAE Technical Paper Series. - 1991. - N 912425. - P. 1-24.

  24. Decker R., Schmoeller R., Prescher K. Einfluss der Kraftstoffhochdruckeinspritzung auf die VerbrennungimDieselmotor // MTZ. - 1990. - Jg. 51. - N 9. - р. 388-394

  25. Parker R. F. Future Fuel Injection Requirements for Mobile Equipment Diesel Engines // Diesel and Gas Turbine Progress. - 1976. - V. 42. - N 10. - P. 18-19

  26. Tsujimura K., Kobayashi S. The Effect of Injection Parameters and Swirl on Diesel Combustion with High Pressure Fuel Injection // SAE Technical Paper Series. - 1991. - N 910489. - P. 13

  27. GOST 10578-95. Pumps fuel diesel engines. General specifications.

  28. Savelyev, A. P. Tests of the fuel system of engines under unsteady high-speed mode / A. P. Savelyev [et al.] // Selsky mekhanizator. - 2015. - № 8.

  УДК 631.33

  АГРОТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ СОШНИКІВ У ДЕЯКИХ ЗЕРНОВИХ СЕЯЛОК

  Н. В. Тупіцин, доктор с.-г. наук, професор, В. Н. Тупіцин, канд. с.-г. наук

  ТОВ Науково-виробничий центр «Селекція», Росія, e-mail: seleksiya73. mail.org.ua

  У статті представлений аналіз сівалок з різним типом сошників: дводисковим, однодіс-ковим, анкерних, стрельчатая лапа. Показані переваги та слабкі сторони різних моделей. Запропоновано нову модель дводискового сошника зі зменшеним в два рази кутом розлучення дисків (з 10 ° до 5 °). Представлені результати польових випробувань на підставі яких зроблено висновок про переваги нової моделі дводискового сошника над прототипом.

  Ключові слова: сошник, сівалка, агротехнічні вимоги.

  Вступ.

  Леміш - основний робочий орган будь-якої сівалки. Він покликаний вирішувати наступні агротехнічні завдання:

  1. Витримувати задану глибину загортання насіння в грунт.

  2. Створювати умови для рівномірного розподілу насіння в рядку.

  3. Створювати умови для дотримання заданої норми висіву насіння.

  4. Мати широку амплітуду допусків до роботи грунтах, на різних за механічним складом і вологості, при різній обробці, на різних швидкостях.

  У цій статті проведено аналіз деяких типів зернових сівалок з різною конструкцією сошників: сівалки з дводисковими сошниками (класу СЗ - 3,6; СЗ -5,4 і ін.); сівалки з однодисковими сошниками (класу Chervona zirka Orion 9,6;

  D2PRFS 17 і ін.); сівалки з сошниками в формі стрілчастої лапи (класу Партнер-7,5; СКП-2,1Б і ін.); сівалки з анкерними сошниками (класу Amazone Primera DMC, Versatile і ін.). Всі ці типи зернових сівалок досить добре описані в літературі [4-16].

  Дводискові сошники індивідуально копіюють поверхню поля, мають відносно невеликий опір, так як котяться по полю, добре працюють на грудкуватої грунті, менш схильні до залипнув-нию і забивання рослинними залишками, але при збільшенні швидкості руху, за рахунок посилення тиску грунту на диски, вони здатні самовиглубляться. Це призводить до недотримання заданої глибини загортання насіння, що негативно може позначатися на польову схожість і перезимівлю озимих хлібів. При швидкості більше

  12 км / год спостерігається частковий викид насіння на поверхню поля. Норма робочої швидкості сівалки з такими сошниками не велика (до 7 км / год).

  Сівалки з однодисковими сошниками мають всі переваги дводискових. При примусової подачі насіння такі сівалки працюють на високих швидкостях (понад 12 км / год), але вони розраховані на добре оброблену грунт перед посівом (пухку, оструктуренность). На грудкуватих, кам'янистих, щебенчатой, неоднорідне оброблених, важких грунтах такі сошники частіше за інших виходять з ладу, т. К. Механічні навантаження і перевантаження йдуть на один диск, на одну вісь і один підшипник.

  Плуга в формі стрілчастої лапи, як і анкерні, покликані одночасно рихлити ґрунт і сіяти. Сівалки з такими сошниками - плід нульових і мінімальних обробок грунтів. Вони дозволяють мінімізувати витрати. Але у них є два недоліки.

  Перший - сошники індивідуально копіюють поверхню поля, оскільки кріпляться групою на поздовжніх балках. Чим довше балки і більше на них кріпиться сошників, тим неоднорідність глибина загортання насіння. Особливо це актуально на полях з вираженим макро- і мікрорельєфом (ухили, горбки, ямки, борозни і ін.). Поля для роботи такими сівалками повинні бути вирівняні.

  Нива Поволжя № 3 (48) август 2018 133

  Таблиця 1

  Показники ефективності загортання насіння

  Варіант випробувань Кількість не присипати грунтом насіння, шт. / 1 ​​м. П. Ширина борозенки у верхньої кромки грунту, см

  Експериментальний сошник Стандартний сошник Експериментальний сошник Стандартний сошник

  Відвальна оранка, боронувати в 2 сліду 5,4 8,6 3,8 5,7

  Стерня діскованная з осені 2,9 11,0 1,3 2,2

  Озима пшениця по чистому пару (підсів) 8,5 20,3 1,8 5,2

  Другий полягає в тому, що грунт на всій площі поля повинна бути по вологості такий, щоб сошники не забиває і не груди. При використанні сівалок з стрілчастими і анкерними сошниками зазвичай на 3-5 днів затримуються з посівом навесні, в порівнянні з сівалками, у яких дискові сошники. У посушливих землеробських зонах, в умовах сухої та спекотної весни це може привести до істотного зниження польової схожості і врожайності.

  Аналізуючи агротехнічні плюси і мінуси перерахованих типів сошників, ми прийшли до висновку, що дводискові сошники найбільш надійні в наших реальних умовах. Але у них було б зменшити кут розлучення дисків, як би «загострити», що дозволило б, зберігши наявні плюси, розширити можливості роботи на більш жорстких, мінімально оброблених, засмічених рослинними залишками, перезволожених ґрунтах на більш високих швидкостях.

  Така конструкція була розроблена і виготовлена ​​(малюнок).

  Леміш пропонованої конструкції містить корпус 1, на якому закріплені: козирок 2, насіннєвий патрубок 3, виконаний заодно з семянаправітелем, шпильки 4, чистик 5 і дві осі 6, встановлені під кутом один до одного, на які встановлюються обертові диски 7.

  Виготовлення корпусу з листової сталі і кріплення осей до корпусу за допомогою зварювання дозволило заощадити до 33% металу в порівнянні з базовим варіантом

  і зменшити кут розлучення дисків з 10 до 5 °, т. е. загострити сошник в два рази.

  Польові випробування показали, що пропонована конструкція дводискового сошника, на відміну від прототипу, характеризується підвищеною прорізає здатністю жорстких грунтів (по колії трактора, на ділянках з мінімальною обробкою, на підсіву озимих і ін.). Це призводить до більш якісного сівби (табл. 1).

  Одне з важливих умов появи сходів при посіві - закладення насіння. Випробування показали, що по сліду експериментального сошника кількість не привалений грунтом насіння на першій-ліпшій нагоді було істотно менше. Пояснюється це тим, що пропонована конструкція сошника залишає на грунті борозенку меншої ширини (в 1,5-2,5 рази), що і сприяє кращому осипання грунту всередину рядка.

  Випробування сошників на різних швидкостях показало, що глибина загортання насіння стійко знижувалася зі збільшенням швидкості трактора (табл. 2).

  Однак у досвідченого сошника це зниження виражене в меншій мірі. Він краще витримував глибину, ніж стандартний, що також позитивно його характеризує.

  При ранневесеннем посіві до дисків досвідченого сошника менше прилипала перезволожених грунт, ніж на контролі.

  Сівалки, укомплектовані сошниками зі зменшеним в два рази кутом розлучення дисків, мають меншу, ніж базові зразки, опір при роботі, що по-

  Таблиця 2

  Вплив конструкції сошників на глибину загортання насіння при різних швидкостях руху трактора (по культивації на 8,5 см)

  Глибина загортання насіння на різних передачах Різниця

  Варіант руху т рактора, см між

  2н 3Н 4н 5н 6н 7н 2н і 7н,%

  Експериментальний сошник 8,16 7,96 7,85 7,76 7,58 7,07 13,4

  Стандартний сошник 7,60 7,19 6,47 6,07 5,90 5,57 26,7

  Різниця,% 6,9 9,7 17,6 21,8 22,2 21,2

  ложітельно позначається на продуктивності посівного агрегату.

  Наприклад, розрахунки показують, що якщо такими сошниками укомплектувати сівалки СЗ-5,4, то це дасть можливість тракторів класу МТЗ працювати зі зчепилися з двох сівалок. При ширині захвату 10,8 м, швидкості руху 10 км / год і робочій зміні 10 годин, можна буде засівати до 100 га зернових. Така продуктивність одного посівного агрегату оптимальна для

  полів із середнім розміром 100-200 га.

  висновок.

  За результатами проведеної роботи можна зробити основний висновок про те, що пропонована модель дводискового сошника на відміну від прототипу має в два рази (з 10 до 5 °) зменшений кут розлучення дисків, що і дозволяє нової моделі якісніше виконувати посів на грунтах жорстких, з мінімальною обробкою, на великих швидкостях [1-3].

  література

  1. Тупіцин, Н. В. Від пшеничного зернятка до хлібних полів I Н. В. Тупіцин II Palmarium Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Банхофштрассе 28, 66111 Саарбрюкен, Німеччина. - 2016. 237 с.

  2. Нова конструкція дводискового сошника I Н. В. Тупіцин [и др.] II Вибрані праці. -Ульяновск, 2007. - 140 с.

  3. Дисковий сошник для жорстких грунтів I Н. В. Тупіцин [и др.] II Патент на корисну модель № 5611. - 2006.

  4. Бузенков, Г. М. Машини для посіву сільськогосподарських культур I Г. М. Бузенков. - М .: Машинобудування, 1976. - 270 с.

  5. Оганесян, К. Г. Дослідження сошників туковисевающих машин I К. Г. Оганесян. - Єреван, 1968. - 16 с.

  6. Сільськогосподарські машини. (Конструкція, теорія і розрахунок): навчальний посібник I Є.І. Трубілін [и др.] - Ч. 1. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Краснодар: КГАУ, 2008. - 200 с.

  7. Нова сільськогосподарська техніка за кордоном (за матеріалами Міжнародної виставки «Agritechnika-2007», Ганновер): науч. аналіт. огляд I В. Ф. Федоренко. - Москва: ФГБНУ «Ро-сінформагротех», 2008. - 132 с.

  8. Халанський, В. М. Сільськогосподарські машини I В. М. Халанський, І. В. Горбачов. - Москва: Колос, 2004. - 624 с.

  9. Інструкція по експлуатації сівалки Condor 12001-C фірми AMAZON.

  10. Зернові сівалки. Моделі 455 і 1590 No-till »[Електронний ресурс]. URL: https: llwww. deere. ruIruI

  11. Посівна техніка [Електронний ресурс]. URL: https: llrostselmash.comlproductslseedersl New_anchor_seedersI

  12. Сівалка пневматична однодискова ORION 9,6 [Електронний ресурс]. URL: http: llwww. shopelvorti.comI

  13. Сівалка зернотуковая пресова VITA СЗП-3,6А. [Електронний ресурс]. URL: http: llalmaztd. ruItechnikaIseyalka-szp-3.6a.

  14. Сівалка прямого посіву Primera DMC [Електронний ресурс]. URL: http: llwww. amazone.org.uaI270.asp

  15. Посівний комплекс ПАРТНЕР [Електронний ресурс]. URL: http: llagrosvit. kzlpartnyor

  16. Сівалка-культиватор зернотуковая СКП-2.1б [Електронний ресурс]. URL: http: llmtzchita.org.ual seyalka-skp-2-1 b-omichka.

  UDK 631.33

  AGRONOMIC ANALYSIS OF OPENERS IN SOME GRAIN DRILLS

  N. V. Tupitsin, doctor of agricultural sciences, professor;

  V.N. Tupitsin, candidate of agricultural sciences

  JSC Research and Production Center "Selektiya", Russia, e-mail: seleksiya73. mail. ru The article deals with the analysis of drills with different openers types: two-disk, single disk, anchor, arrow-shaped sweep. Advantages and disadvantages of various models is shown by the authors. A new model of two-disk opener with twice reduced angle of separation (c 10 ° go 5 °) is presented. The research results of field experiments are given, on the basis of these results advantages of the new model of two-disk opener are proved.

  Key words: opener, drill, agronomic requirements.

  Нива Поволжя № 3 (48) август 2018 135

  References:

  1. Tupitsyn N. V. From a wheaten kernel to grain fields / N.V. Tupitsin // Palmarium Academic Publishing, OmniScriptum GmbH & Co. KG, Bankhofshtrasse 28, 66111 Saarbruecken, Germany. - 2016. -237 p.

  2. A new design of two-disk opener / N.V. Tupitsin [et al.] // Selected works. - Ulyanovsk, 2007. -140 p.

  3. A disk opener for rigid soils / N.V. Tupitsin // Patent for useful model No. 5611. - 2006.

  4. Buzenkov, G. M. Machines for sowing crops / G.M. Buzenkov. - M .: Mashinostroyeniye, 1976. -270 p.

  5. Oganesyan, K. G. Examining openers of fertilizer-distributing machines / K. G. Oganesyan. -Yerevan, 1968. - 16 p.

  6. Farm machines. (Design, theory and calculation): textbook / Ye.I. Trubilin [et al.] - Part 1. -2nd edition, revised and added. - Krasnodar: KSAU, 2008. - 200 p.

  7. New agricultural machinery abroad (on materials of the International Agritechnika-2007 exhibition, Hanover): scientific analytic review / V.F. Fedorenko. - Moscow: FSBSU «Rosinformagrotekh», 2008. -132 p.

  8. Halansky, V. M. Farm machines / V.M. Khalansky, I.V. Gorbachov. - Moscow: KolosC, 2004. -624 p.

  9. Maintenance instruction of a seeder Condor 12001-C of AMAZON firm.

  10. Grain seeders. Models 455 and 1590 No-till »[An electronic resource] - the access Mode: https: // www. deere. ru / ru /

  11. Sowing equipment [Electronic resource]. URLhttps: //rostselmash.com/products/seeders/New_ anchor_seeders /

  12. Seeder pneumatic one-disk ORION 9,6. [An electronic resource]. the access Mode: http: // www. shopelvorti. com /

  13. Grain seeder VITA SZP-3,6A. [An electronic resource]. the Mode dostupa: http: // almaztd. ru / technika / seyalka-szp-3.6a.

  14. Seeder of direct sowing Primera DMC. [An electronic resource]. the access Mode: http: // www. amazone. ru / 270. asp

  15. Sowing complex PARTNER [An electronic resource]. URL: http: // agrosvit. kz / partnyor

  16. Grain seeder-cultivator SKP-2.1B. [An electronic resource]. URL: http: // mtzchita. ru / seyalka-skp-2-1b-omichka.


  Ключові слова: СОШНИК / OPENER / СЕЯЛКА / DRILL / Агротехнічні вимоги / AGRONOMIC REQUIREMENTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити