Метою роботи було визначення найбільшого стокорегулірующего і протиерозійного ефекту від застосовуваних різних способів обробітку грунту. Для цього були проаналізовані численні агротехнічні прийоми обробки грунту. Встановлено, що агротехнічні протиерозійні заходи сприяють збільшенню протиерозійної стійкості і всмоктуючої здатності грунтів, рівномірному зволоженню грунту, скорочення обсягу і інтенсивності стоку і змиву, запобігання концентрації стоку на ріллі, створення умов для безпечного скидання надлишку талої або дощової води і зниження змиву грунту до екологічно допустимих значень. Вони повинні застосовуватися в комплексі з іншими протиерозійними заходами.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Балакай Наталія Іванівна


AGROTECHNICAL EROSION-PREVENTIVE MEASURES

The objective of the research was the determination of the maximum runoff control and erosion-preventive effect due to applied methods of tillage. Thereto many agrotechnical methods of tillage were analyzed. It was established that agrotechnical erosion-preventive measures promoted to increase erosion-preventive resistance and blotting capacity of soil as well as the uniform of soil wetting; to decrease volume and intensity of runoff and ablation, to prevent the runoff concentration at arable area; to create the conditions for safety escape of excess melt and rain water and decrease of soil ablation down to ecological allowable values. The agrotechnical erosion-preventive measures should be applied in complex with the other erosion-protective measures.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2012


  Журнал

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації


  Наукова стаття на тему 'Агротехнічні протиерозійні заходи'

  Текст наукової роботи на тему «Агротехнічні протиерозійні заходи»

  ?Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89]

  УДК 631.5: 631.459

  Н. І. Балакай (ФГБНУ «РосНІІПМ»)

  Агротехнічні протиерозійні заходи

  Метою роботи було визначення найбільшого стокорегулірующего і про-тівоерозіонного ефекту від застосовуваних різних способів обробітку грунту. Для цього були проаналізовані численні агротехнічні прийоми обробки грунту. Встановлено, що агротехнічні протиерозійні заходи сприяють збільшенню протиерозійної стійкості і всмоктуючої здатності грунтів, рівномірному зволоженню грунту, скорочення обсягу і інтенсивності стоку і змиву, запобігання концентрації стоку на ріллі, створення умов для безпечного скидання надлишку талої або дощової води і зниження змиву грунту до екологічно допустимих значень. Вони повинні застосовуватися в комплексі з іншими протівоерозі-оннимі заходами.

  Ключові слова: агротехнічні протиерозійні заходи, глибока зяблева обробка, оранка поперек схилу, штучний мікрорельєф, щелеваніе, плоскорезная обробка.

  N. I. Balakay (FSBSE "RSRILIP")

  AGROTECHNICAL EROSION-PREVENTIVE MEASURES

  The objective of the research was the determination of the maximum runoff control and erosion-preventive effect due to applied methods of tillage. Thereto many agrotechnical methods of tillage were analyzed. It was established that agrotechnical erosion-preventive measures promoted to increase erosion-preventive resistance and blotting capacity of soil as well as the uniform of soil wetting; to decrease volume and intensity of runoff and ablation, to prevent the runoff concentration at arable area; to create the conditions for safety escape of excess melt and rain water and decrease of soil ablation down to ecological allowable values. The agrotechnical erosion-preventive measures should be applied in complex with the other erosion-protective measures.

  Keywords: agrotechnical erosion-preventive measures, deep autumn ploughing, ploughing across the slope, artificial microrelief, soil slot cutting, wing-chisel tillage.

  Успішна боротьба з ерозією грунтів може бути здійснена тільки при проведенні комплексів протиерозійних заходів, що розробляються з урахуванням місцевих природно-економічних умов. Одним з основних елементів протиерозійного комплексу є агротехнічні протиерозійні заходи [1].

  За характером впливу і призначенням агротехнічні протидії ерозійні прийоми можна розділити на чотири основні групи.

  До першої групи входять прийоми, спрямовані на поліпшення водно-фізичних властивостей ґрунтів і, в першу чергу, на підвищення відпр-

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89] ніцаемості: поглиблення орного шару (глибока оранка і безотвальное розпушування), окультурення, штучне оструктуріваніе грунту, щеле-вання, кротованіе і ін. [ 2].

  До другої групи належать прийоми, спрямовані на поверхневе водоутримання: поперечна і контурна оранка зябу, створення штучного мікрорельєфу (лункованіе, переривчасте борознування, обвалування, Мікролімано).

  До третьої групи можна віднести прийоми, що забезпечують високу протиерозійну стійкість ґрунту: поверхневі обробки, плоскорезная обробка, мульчування поверхні грунту та ін.

  У четверту групу відносять прийоми, спрямовані на регулювання сніговідкладень і сніготанення: снегозадержание (снегопахамі, лаштунками, лісосмугами і ін.), Смуговий зачерненого, ущільнення, розорювання снігу з метою регулювання сніготанення.

  Для проектування комплексу протиерозійних заходів важливо знати кількісне вираження впливу кожного прийому. Питанням оцінки стокорегулірующей і протиерозійної ролі агротехнічних прийомів надається дуже велике значення як найбільш ефективним і не вимагає великих додаткових витрат.

  Глибока зяблева обробка. Численні досліди показали високу ефективність застосування глибокої оранки (на 27-30-35 см) зябу. Оранка на зяб на глибину 20-22 см з грунтопоглиблення до 37 см сприяла скороченню стоку з 97 до 23 мм, а безотвальное розпушування на глибину 35-40 см - до 36 мм [3].

  Дослідження, проведені на северопріазовскіх чорноземах Ростовської області [2], показали, що збільшення глибини оранки на зяб до 28-30 см сприяло зниженню стоку на 5-7 мм.

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89]

  Г. П. Сурмач [3] прийшов до висновку, що поглиблення оранки на 1 см сприяє скороченню стоку від 1,5 до 4,5 мм, це означає, що якщо поглибити оранку на 8 см, то буде досягнуто скорочення стоку на 12- 34 мм.

  На світло-каштанових грунтах Волгоградської області проводилися дослідження впливу глибокої зяблевої оранки на стік талих вод і змив грунту. Глибока оранка зябу сприяла зниженню стоку в маловодні роки на 3-5 мм, а в багатоводний на 12 мм. Середня величина зниження стоку склала 5 мм. Змив грунту знизився з 1,4 до 0,5 м / га. Узагальнені дані щодо впливу глибини зяблевої обробки грунту на стік талих вод і змив чорноземів наведені в таблиці 1 [3].

  Таблиця 1 - Середні показники стокорегулірующей і

  протиерозійної ефективності глибокої зяблевої обробки на чорноземах

  Агрофон Снегозапа-си снігової води, мм Кількість води, що просочилася в ґрунт, мм Сток, мм коеф- фіці- ент стоку Змив грунту, т / га

  Оранка, см 20-22 63 41 22 0,35 3,46

  27-30 64 50 14 0,22 1,80

  20-22 52 28 24 0,46 2,19

  Те ж з грунтопоглиблення, см 12-15 53 30 23 0,43 2,97

  Передпосівна підготовка, см 20-22 60 39 21 0,35 1,72

  30-35 72 51 21 0,29 1,70

  Збільшення глибини оранки на зяб з 20-22 до 27-30 см скорочує стік на чорноземах в середньому на 8 мм. Коефіцієнт стоку знижується на 0,13. Змив грунту зменшується на 1,66 т / га. Обробка з почвоуглубітелямі сприяла зменшенню стоку на чорноземах на 1 мм.

  Таким чином, на світло-каштанових грунтах глибока зяблева оранка сприяла скороченню стоку в середньому на 5 мм, змиву -на 0,9 м / га, на звичайних чорноземах - відповідно на 6 мм і 0,4 м / га, на чорноземах - Центрально -Черноземной області і Нечорнозем-

  3

  Мья на 8 мм і 1,6 м / га.

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89]

  Оранка впоперек схилу і по контуру. Оранці зябу впоперек схилу надають великого значення. Г. П. Сурмач [3] прийшов до висновку, що на варіантах з поперечної оранкою в порівнянні з поздовжньою стік в більшості випадків скорочувався на 5-6 мм, а в ряді випадків він був однаковим.

  Дослідження С. С. Трегубова [1] на чорноземах показали, що поперечна оранка зябу в порівнянні з поздовжньою сприяла скороченню стоку на 2-3 мм, а така ж обробка пара зменшувала стік на 7-10 мм.

  Таким чином, можна зробити висновок про те, що стокорегулірующая ефективність поперечної і контурної обробки грунту забезпечує зниження змиву за рахунок наявності розвальний борозен.

  Штучний мікрорельєф. Аналіз даних свідчить, що в протиерозійних відношенні всі прийоми вироби штучного мікрорельєфу були малоефективні. Середня величина скорочення змиву на сірих лісових ґрунтах при застосуванні обвалування склала 0,7 т / га, а на лункованной зябу змив збільшився в середньому на 0,2 т / га [3].

  Кілька велика стокорегулірующая ефективність обвалування і переривчастого борознування на дерново-підзолистих грунтах, а скорочення стоку на обвалованої зябу на сірих лісових ґрунтах в середньому на 19 мм. Середня величина скорочення стоку становить всього 2 мм (таблиця 2) [3].

  Таким чином, створені штучні ємності мікрорельєфу не компенсують втрати на вбирання і стік не скорочується. Стокорегулірующій ефект штучного мікрорельєфу буде залежати при інших рівних умовах від ступеня зниження всмоктуючої здатності грунту при його пристрої.

  Щілювання грунту. Його дія спрямована на затримання стоку в основному на ущільненої ріллі: озимих, багаторічних травах, природних кормових угіддях.

  5

  Таблиця 2 - Середні показники стокорегулірующей, протиерозійної та агрономічної ефективності

  штучного мікрорельєфу (плюс - збільшення, мінус - зменшення в порівнянні з контролем)

  Прийоми Сток, мм Змив, т / га Урожай, ц / га

  дерно- по-подзо- листові грунту сірі грунту чорнозем вилужених чорнозем обикно- венний каштанові і світло-каштанові грунти дерно- по-подзо- листові грунту сірі грунту чорнозем вище- лочен- ний чорнозем обик Новен - ний каштанові і світло-каштанові грунти дерно- по-подзо- листові грунту чорно зем вище- лочен- ний чорно зем обик новен- ний

  Обвалування - 12 - 19 - 1 - 5 - + 0,1 - 0,7 - 0,1 - - + 2,0 + 0,2 -

  Ступінчаста оранка - - + 1 - 3 - - - - 0,1 - 2,1 - - + 0,1 + 2,3

  Комбінована оранка - + 6 + 2 - 2 + 1 - + 0,1 0 0 0 - 1,3 - 0,4 + 2,0

  Переривчасте бо-роздованіе - 19 - 30 + 3 - 2 0 - 0,1 + 0,1 + 0,2 - 0,4 + 1,2 + 1,3 + 0,4 -

  Лункованіе - - 6 + 1 + 7 + 2 - + 0,2 + 0,2 0 - 0,1 + 1,5 + 0,1 - 0,3

  Мікролімано і крестованіе - - 5 + 2 - 1 - - - - - - - + 1,3

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [] 78-89

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89]

  Щілювання ущільненої ріллі сприяє невеликого скорочення стоку і підвищенню продуктивності. При невеликій глибині промерзання, коли грунт на дні щілин буває тала (глибина щелевания зазвичай не більше 50 см), стокорегулірующій ефект щелевания високий.

  Щілини, заповнені соломою або іншим мульчматеріалом, який охороняє грунт від замерзання, також мають високу ефективність. Відкриті щілини засипаються землею, зазвичай глибоко промерзають, після відлиг заповнюються льодом, стають водонепроникними, і ефект від щелевания буває негативний. Величина затримання стоку не перевищує 5-7 мм. Проти-ерозійна роль щілин тим більше невисока. Цей прийом можна вдосконалювати, створюючи більш глибокі (понад глибини промерзання грунту) відкриті або заповнені мульчматеріаламі щілини [1, 3].

  Таким чином, матеріали досліджень показали, що стокорегулірующій ефект щелевания ущільнених видів ріллі та інших сільськогосподарських угідь восени по талої грунті становить в середньому 5-7 мм. Щілювання замерзлої зверху (на 10-12 см) зябу на глибину до 50 см сприяє скороченню стоку в середньому на 4 мм (таблиця 3). Протівоеро-Зіон ефект щелевания низький.

  Плоскорезная обробка набула широкого поширення в останні роки. Вона сприяє більшому накопиченню снігу, збільшення стоку при одночасному підвищенні водопоглинання.

  На сірих лісових ґрунтах півдня Центрального району Нечорноземної зони в середньому за 15 років плоскорезная обробка зумовила збільшення снегозапасов на 4 мм (з 97 до 101 мм), стоку на 6 мм (з 20 до 26 мм) і скорочення змиву з 1,06 до 0 , 07 м / га. У багатоводні і средневодние роки стік при плоскорезной обробці грунту був вище, ніж при відвальної на 15-32 мм [3]. Змив грунту плоскорезная обробка запобігала повністю. У багатоводні роки зниження змиву досягало 6,7 м / га.

  Таблиця 3 - Показники стокорегулірующей, протиерозійної та агрономічної ефективності щелевания зябу по замерзлій на глибину 10-12 см грунті

  Показники 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Середнє

  кон- троль1 щеле- вання кон- троль1 щеле- вання кон- троль1 щеле- вання кон- троль1 щеле- вання кон- троль1 ще- лева- ня кон- троль1 щеле- вання кон- троль1 щелева- ня

  Запаси води в снігу + опади за період стоку, мм 123 128 42 34 62 63 80 78 105 104 138 138 92 91

  Водопо- глоще- ня, мм 50 65 29 19 31 34 27 36 105 104 138 138 64 66

  Сток, мм 73 63 13 15 31 29 53 42 0 0 0 0 28 25

  Коефіцієнт стоку 0,59 0,42 0,31 0,44 0,50 0,46 0,66 0,54 0 0 0 0 0,30 0,27

  Змив грунту, 3/2 м / га т / га 5,50 1,13 4,60 1,0 0 1,03 0 0,4 2,2 0,9 0,7 0,8 12 0,13 16 0 , 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1,50 0,4 12 0,5

  НСРо, 5 1,3 1,8 3,5 19,7 5,6 5,7

  Примітка: 1 контроль- оранка поперек схилу на глибину 25-27 см; 2 - в чисельнику змив, врахований по водороінам, в знаменнику - по каламутності

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [] 78-89

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89]

  На чорноземах ЦЧО плоскорезная обробка сприяла збільшенню снегозапасов на 11 мм, водопоглинання на 8 мм і стоку на 3 мм. Змив грунту при плоскорезной обробці в порівнянні з відвальної знижувався на сірих лісових ґрунтах з 1 до 0,14 м / га, на чорноземах - з 0,78 до 0,30 м3 / га.

  На звичайних чорноземах плоскорезная обробка грунту сприяла збільшенню снегозапасов на 15 мм, водопоглинання на 13 мм, а стоку на 2 мм. Змив грунту зменшився з 0,78 до 0,50 м / га.

  На південних чорноземах плоскорезная обробка сприяла збільшенню снегозапасов на 11 мм, водопоглинання на 9 мм. Різниця в стоці була незначна (2 мм), а коефіцієнт стоку був однаковий (0,12), змив грунту при плоскорезной обробці знизився з 5,8 до 4,6 т / га [1, 2].

  Таким чином, при плоскорезной обробці відзначається тенденція до підвищення снегозапасов, стоку талих вод і водопоглинання. Проти-ерозійна роль плоскорезной обробки висока. Причому в зональному плані вона збільшується при русі з півдня на північ.

  Мульчування зябу соломою. Мульча сприяє збереженню грудочок грунту від руйнування і підтримці верхнього шару в більш пухкому стані.

  Це, в свою чергу, забезпечує просочування вологи під час зимових відлиг з верхнього шару в більш глибокі і охороняло пори від закупорки льодом. Результати дослідів з оцінки ефективності мульчування зябу, проведені Е. Я. Тубольцева [3] на сірих лісових ґрунтах Новосільскій ЗАГЛОС, наведені в таблиці 4.

  На контролі без мульчування грудочки грунту руйнувалися під дією осінніх опадів і поверхню грунту ставала рівною і монолітною, місцями на ній утворювалася крижана кірка. Водопогло-щення грунтом під мульчею було вище.

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89]

  Таким чином, стокорегулірующая ефективність мульчування зябу склала 5-7 мм. Мульчування було недостатньо для тривалого збереження водопрочной структури і значного скорочення стоку. В протиерозійних щодо мульчування зябу виявилося високоефективним.

  Заорювання соломи в грунт. Цей прийом застосовується з метою збагачення грунту органічною речовиною, підвищення її порозности і всмоктуючої здатності грунту. Перед запашкой солому (10-12 т / га) розкидають рівним шаром по поверхні грунту. Дані про стокорегулірующей, протидії ерозійної і агрономічної ефективності оранки соломи наведені в таблиці 5. Цей прийом сприяв скороченню стоку на 5-6 мм. [3].

  Регулювання сніготанення. До прийомів регулювання сніготанення відносяться полосное зачерненого, ущільнення, валкування і мульчування снігу. Дослідження показали, що полосное зачерненого снігу в багатосніжна році сприяє прискоренню танення снігу на смугах і скорочення стоку зі 150 до 128 мм. Однак змив грунту збільшується в два рази, оскільки на звільнених від снігу ділянках тала вода концентрується в струмки і стікає з більшою швидкістю, що підсилює ерозію [3].

  Спостереження показали, що при рівномірному сніготаненні (без зачер-вати) частка води, що виробляє змив грунту, становила 52%, а при за-чорніння 73% від величини стоку.

  Стокорегулірующая ефективність уповільнення сніготанення (полосное укриття снігу соломою) виявилася невисокою. Сток в 1973 р скоротився з 31 до 27 мм, а коефіцієнт стоку з 0,50 до 0,40. На шпальтах, покритих соломою, сніготанення проходило повільніше. Основна маса снігу танула після сходу його в межполосного просторі, де в цей час грунт вже починала відтавати зверху. Тала вода частково просочувалася, а інша стікала, проробляючи проходи в не розтануло смугах снігу.

  від

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89]

  Таблиця 4 - Показники стокорегулірующей, протиерозійної та агрономічної ефективності мульчування зябу соломою

  1972 1973 1974 1975

  Показники контроль мульчіро- контроль мульчі- кон- мульчі- кон- мульчують-

  вання вання троль вання троль вання

  Запаси води в снігу + опади за період стоку, мм 42 46 62 71 80 79 105 115

  Кількість інформації, що просочилася в ґрунт води, мм 29 41 31 45 27 39 105 115

  Сток, мм 13 5 31 26 53 40 0 ​​0

  Коефіцієнт стоку 0,13 0,11 0,50 0,37 0,66 0,51 0 0

  Змив грунту, 32 м / га т / га 0 0 2,2 0 12 0 0 0

  0,03 0,02 0,9 0 0,13 0 0 0

  Врожайність с.-г. культур, ц / га 2,0 2,7 31,2 33,7 137,0 168,0 20,9 28,9

  Таблиця 5 - Показники стокорегулірующей, протиерозійної та агрономічної ефективності оранки ___________ соломи в грунт ___________________________________________________________________________

  1972 1973 1974 1975

  Показники контроль заорювання соломи контроль заорювання соломи контроль заорювання соломи контроль заорювання соломи

  Запаси води в снігу + опади за період стоку, мм 51 48 70 66 64 62 86 82

  Кількість інформації, що просочилася в ґрунт води, мм 38 40 39 41 14 13 86 82

  Сток, мм 13 8 31 25 50 49 0 0

  Коефіцієнт стоку 0,26 0,17 0,44 0,38 0,78 0,80 0 0

  Змив грунту, м3 / ГА2 0 0 0,9 0,5 2,2 2,10 0 0

  т / га 0,08 0,04 0,9 0,4 0,03 0,41 0 0

  Врожайність с.-г. культур, ц / га 1,6 1,4 30,5 33,1 213,0 211,0 35,3 37,4

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89]

  В результаті кількісної оцінки ефективності агротехнічних прийомів Г. П. Сурмач і А. І. Крупчатніковим [3] розроблені коефіцієнти їх почвозащитного впливу (таблиця 6), які використовуються при проектуванні комплексу протиерозійних заходів. Таблиця 6 - Коефіцієнти протиерозійного впливу

  агротехнічних прийомів

  Найменування прийомів Чорноземи Сірі лісові грунти

  Несміт-ті і слабо-змиті сред- не- змиті силь- но змиті Несміт-ті і слабо-змиті середньо- змиті силь- но змиті

  Г лубок зяблева оранка 0,88 0,88 0,88 0,83 0,83 0,83

  Штучний мікрорельєф на просапних культурах (переривчасте борознування, підгортання) 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

  Плоскорезная обробка 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70

  Узкорядний і перехресний сівши 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

  Внесення добрив 0,80 0,75 0,70 0,75 0,70 0,65

  Г лубок щелеваніе зябу, озимих і багаторічних трав 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

  Регулювання снегоотло-вання (снігозатримання) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

  Таким чином, агротехнічні протиерозійні заходи сприяють збільшенню протиерозійної стійкості і всмоктуючої здатності грунтів, рівномірному зволоженню грунту, скорочення обсягу і інтенсивності стоку і змиву, запобігання концентрації стоку на ріллі, створення умов для безпечного скидання надлишку талої або дощової води і зниження змиву грунту до екологічно допустимих значень. Вони повинні обов'язково застосовуватися в комплексі з іншими протиерозійними заходами.

  Список використаних джерел

  1 Щедрін, В. Н. Система меліоративних заходів для різних типів агроландшафтів, що забезпечують стійкість до деградації-

  Науковий журнал Російського НДІ проблем меліорації, № 3 (07), 2012, [78-89] онним процесам і підвищення родючості грунтів: рекомендації / В. Н. Щедрін [и др.]. - М .: Столична друкарня, 2008. - 84 с.

  2 Балакай, Н. І. Визначення оптимального співвідношення зрошуваних і богарних сільгоспугідь на різних агроландшафтах півдня Росії / Н. І. Балакай, Г. Т. Балакай // Меліорація і водне господарство. - 2010. -№ 6. - С. 39-41.

  3 Барабанов, А. Т. Агролісомеліорація в грунтозахисних землеробстві / А. Т. Барабанов Волгоград. 1993. - 156 с.

  Балакай Наталія Іванівна - кандидат сільськогосподарських наук, Федеральне державне бюджетна наукова установа «Російський науково-дослідний інститут проблем меліорації», старший науковий співробітник.

  Контактний телефон: 8-905-426-78-31. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Balakay Natalya Ivanovna - Candidate of Agricultural Sciences, Federal state budget scientific establishment "Russian scientific research institute of land improvement problems", Senior Researcher.

  Contact telephone number: 8-905-426-78-31. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: Агротехнічні протиерозійні заходи /ГЛИБОКА зяблевоїобробці /Оранка впоперек схилу /ШТУЧНИЙ Мікрорельєф /щілювання /плоскорезной обробітку /AGROTECHNICAL EROSION-PREVENTIVE MEASURES /DEEP AUTUMN PLOUGHING /PLOUGHING ACROSS THE SLOPE /ARTIFICIAL MICRORELIEF /SOIL SLOT CUTTING /WING-CHISEL TILLAGE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити