Виконано комплексний аналіз агротехнічних прийомів обробітку грунту під лісові культури на території республіканського державного підприємства на праві господарського відання «Жасил аймак» (РГП «Жасил Аймак»). На основі отриманих даних вибраний оптимальний варіант обработкізасоленних грунтів, що вийшли з-під сільськогосподарського використання. Зазначений варіант обробки грунту дозволяє успішно боротися з бур'янами в умовах типчаково-ковилового степу на темно-каштанових грунтах. Обробка грунту виконується протягом чотирьох років і включає цілий ряд операцій, спрямованих на підвищення ґрунтової родючості і розсоленням верхніх горизонтів грунту. Крім традиційних способів обробки, таких як оранка, дискування, боронування, перелік робіт включає снегозадержание, що забезпечує накопичення вологи і вимивання солей в більш глибокі горизонти почви.Предложенний варіант обробки грунту сприяє кращій приживлюваності і збереження лісових культур, забезпечує підвищений приріст центральних пагонів рослин і в кінцевому рахунку створює основу для науково обґрунтованого використання засолених грунтів при створенні лісових культур різних деревних порід в умовах Північного Казахстану. Досвід застосування зазначеного способу агротехнічної обробки грунту показав його високу ефективність і перспективність.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Рахімжанов А.Н., Данчева А.В., Магасумова А.Г., Залесова Е.С.


Agrotechnical methods for salinated soils exploitation

On the territory of state republic enterprise entitled to manage "Zhasyl Imak» (SRE «Zhasyl Imak») complex analysis of soil treatment for forest cultures agrotechnical methods has been carried out.Jy the base of data received the optimal treatment variant of soils having got into disuse have been chosen. The above mentioned soil treatment variant makes possible to suppress weed growth successfully in condition of feather grass steppe on dark chestnut soils. Soil treatment is being carried out for 4 years and includes the whole number of operation aimed at soil fertility increasing as well as at upper soil horizons exfoliation. Besides of traditional soil treatment measures such as ploughing, disking, harrowing the list of worns includes snowretention that results in moisture accumulating and salts washing out into deeper soil horisons.The variant proposed promotes better survival ability and forest cultures conservation. It guarantees the central shoots of plants heightened growth and as a result forms the base for scientifi cally substantiate utilization al salinated soils when creating forest cultures of various woody species in condition of the north Kazakhstan. This method of agrotechic soil treaties application has shown high effectiveness and perceptiveness.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2018


  Журнал

  Ліси Росії і господарство в них


  Наукова стаття на тему 'Агротехнічні прийоми ОСВОЄННЯ засолених грунтів'

  Текст наукової роботи на тему «Агротехнічні прийоми ОСВОЄННЯ засолених грунтів»

  ?Електронний архів УГЛТУ

  20 Ліси Росії і господарство в них № 2 (65), 2018 р.

  6. Tretyakov V.M., Zalesov S.V., Zalesova E.S. The Oldest geographical cultures of Scots pine (Pinus syl-vestris L.) in the subzone of the TRANS-Ural forest-steppe // Agrarian bulletin of the Urals. 2017. No. 11 (165). P. 51-55.

  7. Growth larch stands on former arable lands / S.V. Zalesov, V.E. Yurovsky, L.A. Belov, A.G. Magasumova, A.S. Opletaev // Agrarian bulletin of the Urals. 2015. No. 5 (135). P. 50-54.

  8. The Formation of artificial plantations in zolootvala Reftinskaya GRS / S.V. Zalesov, E.S. Zalesova, A.A. Zverev, A.S. Opletaev, A.A. Therin // IVUZ. Forest journal. 2013. No. 2. P. 66-73.

  9. Freiberg I.A., Zalesov S.V., Tolkach O.V. Experience in creating artificial plantations in the forest-steppe of the TRANS-Urals. Yekaterinburg: Ural state forestry un-t, 2012. 121 p.

  10. Experience in creating forest crops on Solonets of good forest suitability / S.V. Zalesov, O.V. Tolkach, I.A. Freiberg, N.F. Chernousova // Ecology and industry of Russia. 2017. Vol. 21. No. 9. P. 42-47.

  11. Artificial afforestation around Astana / S.V. Zalesov, B.O. Azbaev, A.V. Dancheva, A.N. Rakhim-zhanov, M.R. Roganov, J.O. Suyundikov // Modern problems of science and education. 2014. No. 4. URL: www.science-education.ru/118-13438

  12. Aboveground phytomass, and surface area of ​​the assimilation of the artificial birch stands in the green area of ​​Astana / S.V. Zalesov, L.A. Belov, A.V. Dancheva, E.S. Zalesova, A.S. Opletaev, J.O. Suyundikov // Bulletin of Altai state agrarian university. 2015. No. 3 (125). P. 55-62.

  13. Soil of the Kuibyshev region. Kuibyshev: The book. izd-vo, 1984. P. 112-144.

  14. Materials of the forestry regulations of the Stavropol forestry, approved by the order of the Ministry of Forestry, Environment and Nature Management of the Samara Region No. 215 dated August 17.

  15. Sukhikh V.I., Black V.L. Forest management. Yoshkar-Ola: PSTU, 2014. P. 91-114.

  16. Miroshnikova V.S. Directory of the taxator. Minsk: Harvest, 1980. P. 216-250.

  17. Anuchin N.P. Forest taxation. M .: VNIILM, 2004. P. 10-264.

  18. Sennov S.N. Forest Science and Forestry. SPb .: Lan, 2011. P. 114-210.

  УДК 631.345.52

  Агротехнічні прийоми ОСВОЄННЯ засолених грунтів

  АН. РАХІМЖАНОВ - директор ТОВ «КазНІІЛХА» * А.В. Данчева - науковий співробітник ТОВ «КазНІІЛХА» *

  А.Г. МАГАСУМОВА - доцент **

  ЄС. Залесова - доцент ** * Казахстан, Щучинск, вул. Кірова, 58, тел / факс 8 (71636) 4-11-53 ** кафедра лісівництва ФГБОУ ВО «Уральський державний

  лісотехнічний університет »620100, Росія, Єкатеринбург, Сибірський тракт, 37

  Тел .: +7 (343) 261-52-88.

  Ключові слова: Північний Казахстан, засолені грунти, лісорозведення, агротехнічна підготовка грунту.

  Виконано комплексний аналіз агротехнічних прийомів обробітку грунту під лісові культури на території республіканського державного підприємства на праві господарського відання «Жасил аймак» (РГП «Жасил Аймак»). На основі отриманих даних вибраний оптимальний варіант обробки

  засолених грунтів, що вийшли з-під сільськогосподарського використання. Зазначений варіант обробки грунту дозволяє успішно боротися з бур'янами в умовах типчаково-ковилового степу на темно-каштанових грунтах. Обробка грунту виконується протягом чотирьох років і включає цілий ряд операцій, спрямованих на підвищення ґрунтової родючості і розсоленням верхніх горизонтів грунту. Крім традиційних способів обробки, таких як оранка, дискування, боронування, перелік робіт включає снегозадержание, що забезпечує накопичення вологи і вимивання солей в більш глибокі горизонти грунту.

  Запропонований варіант обробки грунту сприяє кращій приживлюваності і збереження лісових культур, забезпечує підвищений приріст центральних пагонів рослин і в кінцевому рахунку створює основу для науково обґрунтованого використання засолених грунтів при створенні лісових культур різних деревних порід в умовах Північного Казахстану. Досвід застосування зазначеного способу агротехнічної обробки грунту показав його високу ефективність і перспективність.

  AGROTECHNICAL METHODS FOR SALINATED SOILS EXPLOITATION

  A.N. RAKHIMZHANOV - director of LLP «KazSRI» * A.V. DANCHEVA - researcher of LLP «KazSRI» * AG. MAGASUMOVA - associate Professor **

  E.S. ZALESOVA - associate Professor ** * Republic of Kazakhstan, the town of Shchuchinsk, st. Kirov, 58,

  phone / fax: 8 (71636) 4-11-53 ** of forestry Ural state forest engineering University »620100, Russia, Yekaterinburg, Siberian tract, 37 Phone: +7 (343) 261-52-88

  Key words: the north Kazakhstan, salinated soils, forestation, agrotechnical preparation of soil.

  On the territory of state republic enterprise entitled to manage "Zhasyl Imak» (SRE «Zhasyl Imak») complex analysis of soil treatment for forest cultures agrotechnical methods has been carried out.Jy the base of data received the optimal treatment variant of soils having got into disuse have been chosen. The above mentioned soil treatment variant makes possible to suppress weed growth successfully in condition of feather grass steppe on dark chestnut soils. Soil treatment is being carried out for 4 years and includes the whole number of operation aimed at soil fertility increasing as well as at upper soil horizons exfoliation. Besides of traditional soil treatment measures such as ploughing, disking, harrowing the list of worns includes snowretention that results in moisture accumulating and salts washing out into deeper soil horisons.

  The variant proposed promotes better survival ability and forest cultures conservation. It guarantees the central shoots of plants heightened growth and as a result forms the base for scientifically substantiate utilization al salinated soils when creating forest cultures of various woody species in condition of the north Kazakhstan. This method of agrotechic soil treaties application has shown high effectiveness and perceptiveness.

  Вступ

  Протягом багатьох десятиліть серед лісівників точаться суперечки про переваги і недоліки різних способів лісовідновлення. ряд авто-

  рів зазначає, що продуктивність вище у штучних насаджень [1, 2], і цим обґрунтовує створення лісових культур. Інші, навпаки, віддають перевагу природному

  способу лісовідновлення як більш дешевому і забезпечує формування стійких насаджень [3, 4]. Однак якщо в умовах тайговій зони дискусії про переваги

  природного і штучного лісовідновлення цілком обгрунтовані, то в аридних умовах лісостепу і степу переваги штучного лісорозведення сумніву не викликають. Не випадково створення, формування та аналізу зростання і продуктивності штучних насаджень в даних умовах присвячено значну кількість наукових робіт [5-12]. Особлива увага в роботах приділяється можливостям створення лісових культур і вирощування посадкового матеріалу на умовно лесопрігодних грунтах [13, 14], а також методам підвищення ґрунтової родючості і лісо-придатності внесенням різних видів добрив і меліорантів [15-17]. Для підвищення ефективності лісокультурних-го виробництва виконується спеціалізоване районування [18]. Крім того, в науковій літературі розглядаються питання штучного лісовідновлення порушених земель [19].

  Метою наших досліджень було вивчення можливості зниження засоленості грунтів агротехнічними прийомами обробки грунту.

  Об'єкти і методика досліджень

  Об'єктом досліджень служили лісові культури, створені на території республіканського державного підприємства на праві господарського відання «Жасил Аймак» (РГП «Жасил Аймак»).

  Територія РГП «Жасил Аймак» розташована в Шортан-динском, Целіноградського і Аршалінском районах Акмолинської області, а також на землях м Астани.

  Клімат району проведення робіт характеризується як різко континентальний і сухий. Континентальність проявляється в різких коливаннях добових, місячних і сезонних температур при малій кількості атмосферних опадів і нерівномірному розподілі їх протягом року, а також в наявності частих вітрів.

  Абсолютний температурний максимум припадає на липень і досягає 43,0 ° С, абсолютний мінімум (-44,0 ° С) припадає на січень. Негативний вплив на рослини надають пізні весняні (до третьої декади травня і навіть першої декади червня) і ранні осінні (з третьої декади серпня) заморозки.

  Середньорічна кількість опадів, за багаторічними даними, становить 302 мм, при цьому 60% річної кількості опадів припадає на вегетаційний період.

  До чинників, які обмежують лісорозведення, відноситься засоленість ґрунтів. Тому в районі досліджень домінують трав'янисті асоціації. Деревна рослинність представлена ​​бе-різів-осиковими і сосновими кілками і рідкісною чагарникової рослинністю в заплавах річок.

  У процесі дослідження узагальнено досвід підготовки грунту під лісові культури в РГП «Жасил Аймак». Перспективність різних агротехніче-

  ських прийомів встановлювалася за показниками приживлюваності і збереження лісових культур. В результаті були відібрані агротехнічні прийоми, в максимальному ступені відповідні грунтово-кліматичних-ським умов району досліджень.

  Результати та обговорення

  Деревні насадження, притіняючи грунт своїм пологом, сприяють вимиванню легкорозчинних солей. Тому одним із способів освоєння засолених земель є створення проміжних посадок з солестійких чагарників (лоха, тамариксу, жимолості татарської) з подальшою заміною їх більш цінними насадженнями. Однак навіть при створенні попередніх лісових культур необхідна продумана агротехніка підготовки грунту. У РГП «Жасил Аймак» зі всієї великої кількості випробовуваних агротехнічних прийомів при створенні штучних насаджень на засолених грунтах перевага віддається чорному пару. Останній застосовується на ділянках, що вийшли з-під сільськогосподарського використання, з дуже сильним засміченням на цілинних ділянках і ділянках з посівом багаторічних трав.

  З урахуванням високої конкуренції з боку степових видів підготовка грунту здійснюється протягом чотирьох років. При цьому в результаті продуманих агротехнічних прийомів забезпечується вирішення цілого ряду

  № 2 (65), 2018 р.

  23

  задач. Зокрема, відбувається розсоленням верхніх горизонтів грунту, мінімізується кількість однорічних і багаторічних бур'янів, поліпшується грунтову родючість та інші водно-фізичні властивості грунту.

  У перший рік на ділянках, запланованих під створення лісових культур, проводиться перехресне дискування грунту з використанням трактора ДТ-75М з бороною БДТ-3,0 або трактора МТЗ-82 з бороною БДТ-3,0. Через 12-15 днів після проведеного дискування виконується відвальна оранка на глибину 25-27 см плугом ПЛН-4-35, що агрегатуються з трактором ДТ-75 (рис. 1).

  Виконання глибокої відвальної оранки сприяє накопиченню зимових опадів, виморожування шкідників і коренів трав'янистих рослин.

  Після осінньої оранки виконується дискування грунту бороною БДТ-3,0, агрегатіруе-мій з тракторами ДТ-75М або МТЗ-82.

  У зимовий період здійснюється 2-кратне снегозадержание по всій площі в напрямку, перпендикулярному переважаючим зимовим вітрам. В процесі снігозатримання створюються вали зі снігу через 10 м один від одного. Снігозатримання здійснюється снегопахамі СВУ-2,6А, що агрегатуються з трактором ДТ-75М (рис. 2).

  На другий рік проводиться ранньовесняне боронування бороною БЗСС-1,0, агрегатіруе-мій з трактором МТЗ-82. Крім того, протягом літа проводиться

  3-4-кратна суцільна обробка грунту Лапова культиваторами або важкими дисковими боронами. При цьому перші дві обробки виробляються на гли-біну 10-12 см, а наступні -на 5-7 см з одночасним боронуванням. Для виконання робіт застосовуються культиватор КПС-4 з трактором МТЗ-82

  і борона БДТ-3,0 з трактором ДТ-75М.

  У другій половині літа проводиться безотвальная переорювання грунту на глибину 30-35 см плугом ПЛН-4-35 з трактором ДТ-75 А. Глибока обробка грунту забезпечує руйнування подпахотного горизонту грунту, при цьому засолений шар

  I »

  Мал. 1. Осіння відвальна оранка на глибину 25-27 см Fig. 1. Autumn ploughing to a depth of 25-27 sm

  ^ I ^ fctss * At jflt Jm

  У _

  Мал. 2. Снігозатримання зі створенням снігових валів Fig. 2. Retention with the creation of the snow banks

  не піднімається на поверхню грунту.

  У зимовий період проводиться 2-кратне снегозадержание за технологією, описаної раніше.

  На третій рік виконується ранньовесняне боронування боронами БЗСС-1,0, агрегатіруе-мимі з трактором МТЗ-82.

  Протягом літа здійснюється 2-3-кратна культивація або плоскорезная обробка грунту культиватором КПС-4 з трактором МТЗ-82 або ПГ-3-100 з трактором ДТ-75М. Крім того, у другій половині серпня проводиться плантажна оранка на глибину 45-50 см плугом ППН-40 з трактором ДТ-75М або ППН-50 з трактором Т-4А.

  У зимовий період проводиться 2-кратне снегозадержание.

  На четвертий рік, перед створенням лісових культур, проводиться ранневесеннее бо-

  ронованіе бороною БЗСС-1,0, що агрегатуються з трактором МТЗ-82. Зазначене боронування зменшує витрату вологи на випаровування з поверхні грунту за рахунок руйнування капілярних ходів.

  Виконання зазначених агротехнічних прийомів дозволяє вирощувати на засолених грунтах, крім в'яза присадкуватого, лохів вузьколистого і сріблястого, акації жовтої, жимолості татарської і смородини золотистої, такі види, як в'яз звичайний, клени ясені-листная і татарський, яблуню сибірську, бузину червону і вишню степову.

  висновки

  1. На засолених грунтах Північного Казахстану можна вирощувати штучні лісові насадження.

  2. Підвищення ефективності лісокультурної виробництва забезпечується підбором соле-стійких деревних видів, а також продуманою системою агротехнічних прийомів підготовки ґрунту.

  3. З метою зниження засоленості верхніх горизонтів грунту підготовка її включає глибоку безвідвальну плантажну оранку.

  4. З метою вимивання солей в глибокі горизонти здійснюється снегозадержание.

  5. Реалізація пропозицій щодо вдосконалення агротехнічних прийомів освоєння засолених грунтів дозволяє розширити асортимент створюваних лісових культур, а отже, і збільшити біорізноманіття штучних насаджень.

  бібліографічний список

  1. Залєсов С.В., Лобанов А.Н., Луганський Н.А. Зростання і продуктивність сосняков штучного і природного походження. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т, 2002. 112 с.

  2. Юсупов І.А., Луганський Н.А., Залєсов С.В. Стан штучних соснових молодняків в умовах аеропромвибросов. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. акад., 1999. 185 с.

  3. Луганський Н.А., Залєсов С.В., Азаренка В.А. Лісівництво. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. акад. 2001. 320 с.

  4. Азаренка В.А., Залєсов С.В. Екологізованих рубки лісу. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т, 2015.97 з.

  5. Рекомендації з лісовідновлення та лісорозведення на Уралі / В.Н. Данілік, Р.П. Ісаєва, Г.Г. Терехов, І.А. Фрейберг, С.В. Залєсов, В.Н. Луганський, Н.А. Луганський. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. акад., 2001. 117 с.

  6. Фрейберг І.А., Залєсов С.В., Толкач О.В. Досвід створення штучних насаджень в лісостепу Зауралля. Єкатеринбург: Урал. держ. лесотехн. ун-т, 2012. 121 с.

  7. Штучне лісорозведення навколо м Астани / С.В. Залєсов, Б.О. Азбаев, А.В. Данчева, А.Н. Ра-хімжанов, М.Р. Ражанов, Ж.О. Суюндіков // Сучасні проблеми науки та освіти. 2014. № 4. URL: http: // www.science - education.ru/118-13438

  8. Досвід лісорозведення в сухий типчаково-ковилового степу Північного Казахстану / С.В. Залєсов, Ж.О. Суюндіков, А.В. Данчева, А.Н. Рахімжанов, М.Р. Ражанов // Захисне лісорозведення, меліорація

  земель, проблеми агроекології та землеробства в Російській Федерації. Волгоград: ВНІІАЛМІ, 2016. С.109-113.

  9. Продуктивність штучних насаджень в северостепном лісорослинних окрузі Свердловської області / С.В. Залєсов, А.С. Оплетаев, Е.С. Залесова, Н.П. Бунькова // Вісник Алтайськ. держ. аграрн. ун-ту. 2015. № 11 (133). С. 65-70.

  10. Досвід лісорозведення в ковилового степу Північного Казахстану / С.В. Залєсов, Б.О. Азбаев, Ж.О. Суюндіков, А.Н. Рахімжанов, М.Р. Ражанов, А.В. Данчева // Проблеми відтворення лісів в Російській Федерації: актуальні питання відтворення лісів Росії. Пушкіно: ВНІІЛМ, 2015.С. 69-73.

  11. Продуктивність штучних березових насаджень в зеленій зоні міста Астани / С.В. Залєсов, Л.А. Бєлов, А.В. Данчева, Б.М. Муканов, А.С. Оплетаев, Ж.О. Суюндіков // Вісник с.-г. наук Казахстану. 2014. № 9. С. 53-60.

  12. Залєсов С.В., Фрейберг І.А., Толкач О.В. Проблема підвищення продуктивності насаджень лісостепового Зауралля // Сиб. лісови. жур. 2016. № 3. С. 84-89.

  13. Залєсов С.В., Толкач О.В., Фрейберг І.А. Досвід створення лісових культур на солонцях хорошою лісо-придатності // Екологія і пром-сть Росії. 2017. № 9. С. 42-47.

  14. Фрейберг І.А., Залєсов С.В., Терин А.А. Сучасні технології відновлення хвойних насаджень // Сучасні проблеми науки та освіти. 2013. № 5. URL: http: // www.science - education. ru / 111-10263

  15. Кан В.М., Залєсов С.В., Рахімжанов А.Н. Меліоративні прийоми боротьби з коркообразованія на лісовому розсаднику «Ак кайин» в Республіці Казахстан // Сучасні проблеми науки та освіти. 2015. № 1. URL: http: // www.science - education.ru/121-17592

  16. Вплив внесення нетрадиційних добрив на ріст сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) / С.В. Залєсов, А.Г. Магасумова, Є.П. Платонов, Е.А. Фролова, Я.І. Вайсман // Сучасні проблеми науки та освіти. 2014. № 6. URL: http: // www.science - education.ru/120-14823

  17. Кан В.М., Рахімжанов А.Н., Залєсов С.В. Підвищення родючості грунтів лісового розплідника «Ак Кайин» Республіки Казахстан // Аграрна. вісник Уралу. 2013. № 8 (114). С. 39-43.

  18. Фрейберг І.А., Залєсов С.В. Лісорослинних районування Зауральской лісостепу // ІВУЗ. Лесн. жур. 2007. № 2. С. 34-40.

  19. Формування штучних насаджень на золовідвалі Рефтинской ГРЕС / С.В. Залєсов, Е.С. Залесова, А.А. Звєрєв, А С. Оплетаев, А.А. Терин // ІВУЗ. Лесн. жур. 2013. № 2. С. 66-73.

  Bibliography

  1. Zalesov S.V., Lobanov A.N., Lugansky N.A. Growth and productivity of artificial and natural pine forests. Yekaterinburg: Ural state forestry un-t, 2002. 112 p.

  2.Yusupov I.A., Lugansky N.A., Zalesov S.V. State of artificial Castel-out of young stands in terms of Agroprombiznes. Yekaterinburg: Ural state forestry. akad., 1999. 185 p.

  3. Lugansky N.A. Zalesov S.V., Azarenok V.A. Forestry. Yekaterinburg: Ural state forestry akad. 2001. 320 p.

  4. Azarenok V.A., Zalesov S.V. Ecologized logging. Yekaterinburg: Ural state forestry un-t, 2015. 97 p.

  5. Recommendations for reforestation and afforestation in the Urals / V.N. Danilik, R.P. Isayeva, G.G. Tere-khov, I.A. Freyberg, S.V. Zalesov, V.N. Lugansky, N.A. Lugansky. Yekaterinburg: Ural state forestry akad., 2001. 117 p.

  6. Freyberg I.A., Zalesov S.V., Tolkach O.V. Experience in Creating artificial plantations in the forest-steppe of the TRANS-Urals. Yekaterinburg: Ural state forestry un-t, 2012. 121 p.

  7. Artificial afforestation around Astana / S.V. Zalesov, B.O. Abaev, A.V. Dancheva, A.N. Rakhimzhanov, M.R. Rozanov, J.O. Suyundikov // Modern problems of science and education. 2014. No. 4. URL: http: // www. science - education.ru/118-13438

  8. The experience of afforestation in dry fescue-feather grass steppes of the Northern Kazakhstan / S.V. Zalesov, J.O. Suyundikov, A.V. Doncheva, A.N. Rakhimzhanov, M.R. Roganov // Protective forestation, land reclamation, the problems of Agroecology and agriculture in the Russian Federation. Volgograd: VNIILM, 2016. P. 109-113.

  9. Production of artificial plantations in the North-steppe forest-growing district of the Sverdlovsk region / S.V. Zalesov, A.S. Opletaev, E.S. Zalesova, N.P. Bunkova // Bulletin of the Altai state agrarian University. 2015. № 11 (133). P. 65-70.

  10. The experience of afforestation in feather-grass steppes ofNorthern Kazakhstan / S.V. Zalesov, B.O. Azbaev, J.O. Suyundikov, A.N. Rakhimzhanov, M.R. Rozanov, A.V. Dancheva // Problems of forest regeneration in the Russian Federation: current issues of reproduction of Russian forests. Pushkino: VNIILM, 2015. P. 69-73.

  11. The performance of artificial birch stands in the green zone of Astana / S.V. Zalesov, L.A. Belov, A.V. Gancheva, B.M. Mukanov, A.S. Opletaev, J.O. Suyundikov // Bulletin of agricultural Sciences of Kazakhstan, 2014. No. 9. P. 53-60.

  12. Zalesov S.V., Freiberg I.A., Tolkach O.V. The Problem of increasing the productive-ness of the plantations of the forest-steppe TRANS-Urals // Siberian journal of forest. 2016. No. 3. P. 84-89.

  13. Zalesov S.V., Tolkach O.V., Freiberg I.A. The experience of the forest culture on the Solonets of good forestry // Ecology and industry of Russia. 2017. No. 9. P. 42-47.

  14. Freiberg I.A., Zalesov S.V., Terin A.A. Modern technologies of coniferous plantations // Modern problems of science and education. 2013. № 5. URL: http: // www.science - education.ru/111-10263

  15. Kan V.M., Zalesov S.V., Rakhimzhanov A.N. Meliorative methods of control of crust formation at the forest nursery «AK kayyn» in the Republic of Kazakhstan // Cotemporary problems of science and education. 2015. No. 1. URL: http: // www.science - education.ru/121-17592

  16. The impact of any non-traditional fertilizer on growth of pine seedlings (Pinus sylvestris L.) / S.V. Zalesov, A.G. Magasumova, E.P. Platonov, E.A. Frolova, I.I. Vaisman // Modern problems of science and education. 2014. № 6. URL: http: // www.science - education.ru/120-14823

  17. Kahn V.M., Rakhimzhanov A.N., Zalesov S.V. Enhancement of soil fertility in the forest-nogo nursery «AK Kayyn» of the Republic of Kazakhstan // Agrarian Bulletin of the Urals. 2013. № 8 (114). P. 39-43.

  18. Freiberg I.A., Zalesov S.V. Forest vegetation zoning of the TRANS-Ural forest-steppe // IVUZ. Forest magazine. 2007. No. 2. P. 34-40.

  19. Formation of artificial plantations on the ash Reftinskaya GRES / S.V. Zalesov, E.S. Zalesova, A.A. Zverev, A.S. Opletaev, A.A. Therin // IVUZ. Forest magazine. 2013. No. 2. P. 66-73.


  Ключові слова: ПІВНІЧНИЙ КАЗАХСТАН /засолених грунтів /лісорозведення /АГРОТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ГРУНТУ /NORTH KAZAKHSTAN /SALINATED SOILS /FORESTATION /AGROTECHNICAL PREPARATION OF SOIL

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити