Ус т а н о в л е н о, що оптимальним терміном і нормою посіву для сортів озимого ячменю є 15 вересня з нормою посіву 500 схожих зерен на 1 м2, глибина загортання насіння для ячменю є 6 см.Optimal planting dates, plant density and seeding of barley are estimated.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Янковський М. Г.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2006


  Журнал: Известия вищих навчальних закладів. Північно-Кавказький регіон. Природні науки


  Наукова стаття на тему 'Агротехнічне обгрунтування оптимальних строків, норм посіву і глибини загортання насіння, що забезпечують отримання максимально можливої ​​врожайності зерна ячменю на півдні Ростовської області'

  Текст наукової роботи на тему «Агротехнічне обгрунтування оптимальних строків, норм посіву і глибини загортання насіння, що забезпечують отримання максимально можливої ​​врожайності зерна ячменю на півдні Ростовської області»

  ?4. Спиридонов Ю.Я. // Укр. захисту рослин. 2001. № 1. С. 54-62.

  5. Brautigamm V., LeberB. // Pflanzenschutz-Praxis. 1991. Vol. 3. 1991. S. 34-36.

  6. Протасов Н.І. // Актуальні проблеми боротьби з бур'янистої рослинністю в сучасному землеробстві та шляхи їх зниження. Жодіно, 1999. Т. 1. С. 33-36.

  7. ЗубковА.Ф. Агробіоценологія. СПб., 2000..

  8. Інтегровані системи захисту сельскохозяйсвенного культур від шкідників, хвороб і бур'янів: Рекомендації: У 2 кн. / Под ред. С.В. Сорока. Мінськ, 2003. Кн. 1.

  9. ЗахаренкоА.В. // Землеробство. 1997. № 3. С. 42-43.

  10. Kreye H. et al. // Getreide Mag. 1999. Vol. 5. № 4. S. 180-183.

  11. Zwerger P., Ammon H.U. Unkraut - Okologie und Bekampfung. Verlag Eugen Ulmer Stuttgart, 2002.

  12. Новожилов К.В. та ін. // Сільськогосподарська біологія. 1993. № 5. С. 54-62.

  13. Танський В.І. та ін. // Збірник методичних рекомендацій щодо захисту рослин. СПб., 1998..

  Ставропольський державний університет 17 травня 2006 р.

  УДК 631.531.11: 633.11

  АГРОТЕХНІЧНИЙ ОБГРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ СТРОКІВ, НОРМ ПОСІВУ І Глибина загортання насіння, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОТРИМАННЯ МАКСИМАЛЬНО МОЖЛИВОЇ врожайності ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ НА ПІВДНІ РОСТОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

  © 2006 р Н.Г. Янковський

  Optimal planting dates, plant density and seeding of barley are estimated.

  Оптимізація термінів і норм посіву озимого і ярового ячменю Вивчення термінів і норм посіву різних сортів озимого ячменю за тривалий період показало, що в середньому за роки вивчення кращим строком сівби для всіх вивчених сортів був 15 вересня [1-3] (табл. 1).

  Урожайність по сортам становила: Іскра - 4,84 ... 4,85; Паллідум 198 -4,53 ... 4,61; Горизонт 5,13.5,18; Силует 5,27.5,44; Ростовський 55 -4,96.5,28 т / га в залежності від норм висіву. Сівши, проведений в інші терміни, призводить до недобору врожаю. Зміна норм висіву в порівнянні з оптимальною в сторону її зниження або підвищення дали несуттєві відмінності. (Сорт Ростовський 55 НСР0,5 термін сівби - 0,22, норма висіву - 0,22 т / га).

  Виявлення провідного фактора показало, що основний вплив на урожай озимого ячменю у всіх сортів надає строк сівби (частка впливу 64,5%), а норма посіву всього 10,5% [4].

  Таким чином, в середньому оптимальною нормою посіву для вивчених сортів озимого ячменю є 500 схожих зерен на 1 м2.

  Таблиця 1

  Вплив строків і норм посіву на врожайність сортів озимого ячменю (попередник кукурудза на силос), т / га

  Сорт Норма, шт. / М2 Рік Термін Середнє по сорту і нормі

  Перший (5.09) Другий (15.09) Третій (25.09) Четвертий (5.10)

  Іскра 600 1975-1982 4,67 4,84 4,57 4,10 4,50

  500 4,68 4,84 4,53 4,00 4,51

  400 4,72 4,85 4,38 3,68 4,40

  Паллідум 198 600 1977-1988 4,40 4,58 4,44 4,11 4,38

  500 4,39 4,61 4,40 4,00 4,35

  400 4,35 4,53 4,23 3,83 4,23

  Горизонт 600 1979-1992 4,80 5,18 4,86 ​​4,54 4,84

  500 4,84 5,17 4,82 4,42 4,81

  400 4,77 5,13 4,73 4,34 4,74

  Силует 600 1984-2001 5,06 5,27 5,27 4,72 5,08

  500 5,12 5,44 5,20 4,60 5,09

  400 5,00 5,40 5,14 4,63 5,04

  Ростовський 55 600 1996-2001 4,55 4,96 4,89 4,61 4,75

  500 4,68 5,28 4,99 4,57 4,88

  400 4,20 5,19 4,71 4,42 4,63

  Однак в окремі роки як строки сівби, так і норми висіву можуть дещо змінюватися. Аналіз даних показав, що провідними чинниками, що впливають на вибір оптимальних термінів і норм сівби, є умови зволоження (80,4%).

  У несприятливі за зволоженням роки оптимальний термін посіву доводиться на більш пізні терміни, і норма висіву повинна бути дещо збільшена (500 шт. / М2).

  У сприятливі роки максимальна врожайність формується при посіві ячменю з 5 по 15 вересня, з нормою на рівні оптимального (500 схожих зерен на 1 м2).

  Наші дослідження дозволили встановити певну закономірність. Раніше районовані сорти Іскра, Паллідум 198, Горизонт, Силует при сівбі в пізні терміни (5 жовтня) різко знижували врожайність зерна. Новий сорт Ростовський 55 (1996-2001 рр.) Виявився більш толерантним до термінів сівби. Урожайність його при сівбі 5 вересня становила 4,68, а при сівбі 5 жовтня - 4,61 т / га, тобто практично не змінювалася.

  Урожайність озимого ячменю суттєво залежить від тривалості осінньої вегетації. Среднемноголетнее припинення осінньої вегетації в умовах південної зони Ростовської області - 5 листопада.

  При ранньому припинення осінньої вегетації більш висока врожайність формується при терміні посіві 5 вересня з нормою 400 схожих

  зерен на 1 м2 (6,21 т / га). При пізньому припинення осінньої вегетації прі посіві 25 вересня з нормою 500 схожих зерен на 1 м2 (4,79 т / га).

  Вплив тривалості осінньої вегетації на врожайність становить 73,5%, строків сівби - 16,5, норма посіву - 8,2%.

  Так, при посіві 5 вересня вміст білка в зерні становило 10,210,3%, а при посіві 5 жовтня - 10,9-11,0.

  Істотне вміст білка відзначено в результаті впливу погодних умов під час наливу зерна. У посушливому 2000 році його зміст за варіантами досвіду коливалося від 10,8 до 11,9%, тоді як в сприятливому за зволоженням 1999 воно склало лише 8,9-9,7%.

  Найвищий збір перетравного білка з одиниці площі отримано при посіві 15 і 25 вересня з нормою 500 схожих зерен на 1 м2 (438 і 433 кг / га відповідно).

  Терміни та норми посіву істотно не позначалася на вмісті білка в зерні озимого ячменю (табл. 2).

  Таблиця 2

  Вплив строків і норм посіву на вміст білка в зерні озимого ячменю і збір білка з 1 га сорти Ростовський 55 (1996-2001 рр.)

  Термін сівби Норма посіву, шт. / М2 Білок,% Збір білка, кг / га

  Перший (5.09) 400 10,3 338

  500 10,2 373

  600 10,3 338

  Другий (15.09) 400 10,7 434

  500 10,6 438

  600 10,6 411

  Третій (25.09) 400 10,8 398

  500 11,1 433

  600 10,8 419

  Четвертий (5.10) 400 11,0 380

  500 11,0 393

  600 10,9 393

  Вивчення впливу строків посіву ярого ячменю на врожайність показало, що всі вивчені сорти формують високу продуктивність при його посіві в найбільш ранній термін при досягненні фізичної стиглості грунту (табл. 3).

  При запізненні з терміном посіву урожай ярового ячменю знижується на 0,13-0,47 т / га.

  В даний час при відсутності достовірного прогнозу погоди оптимальною нормою висіву, що гарантує отримання високої врожайності зерна ярого ячменю, є 500 млн схожих зерен на гектар. У сприятливі роки (2001 г.) високі врожаї цієї культури можна було

  отримувати при висіві 400, а в несприятливі (2002, 2003 г.) кращі результати були отримані при нормі 600 схожих зерен на 1 м2 [5, 6].

  Таблиця 3

  Вплив попередників, строків і норм посіву на врожайність сортів ярого ячменю в середньому за 2001-2003 рр., Т / га

  Норма висіву, шт. / М2 (фактор В) Попередник, термін (фактор С, Д)

  Термін (фактор А) посіву Озима пшениця Соняшник Кукурудза на силос

  1 2 1 2 1 2

  400 2,52 2,21 2,94 2,76 3,92 3,53

  Задонский 8 500 2,54 2,31 3,17 2,80 4,07 3,70

  600 2,49 2,43 3,00 2,81 4,03 3,70

  400 2,23 1,93 2,70 2,44 3,88 3,22

  Приазовський 9 500 2,26 1,97 2,81 2,54 3,91 3,46

  600 2,23 2,02 2,78 2,51 3,93 3,38

  400 2,06 1,74 2,68 2,54 3,46 3,26

  Зерноградец 770 500 2,15 1,82 2,77 2,59 3,68 3,30

  600 2,11 1,77 2,75 2,62 3,72 3,25

  НСРо, 5 Фактор А 0,148-0,160 Фактор В 0,116-0,124 Фактор С 0,077-0,108 Фактор Д 0,061-0,081

  Частка впливу на врожайність строку сівби становить 17,5, попередника - 45,5, сорту - 21,2, норми висіву - 4,5%.

  В окремі роки на Північному Кавказі складаються сприятливі умови для початку весняно-польових робіт, в так звані лютневі і березневі «вікна», коли тривалість відлиг становить 57 днів. У господарствах їх часто використовують для надранніх посівів ярого ячменю.

  В результаті низької польової схожості рослини формують при надранніх посіві менше продуктивних стебел (547) на одиницю площі, ніж при оптимальному терміні (572).

  Нами вивчена можливість посіву ярого ячменю в сверхранний період (табл. 4).

  Дані по врожайності підтверджують перевагу оптимального строку сівби. Надбавка врожаю в 1973 р склала 0,19-0,40, в 1995 р -0,18-0,60 т / га. У 1983 і 1985 р різниця між термінами сівби перебувала в межах помилки досвіду.

  На підставі отриманих даних можна відзначити, що використання надранніх строків сівби для ярового ячменю невиправдано. Цей період більш доцільно використовувати для підготовки техніки та грунту для проведення якісного сівби в оптимальний термін.

  Таблиця 4

  Вплив сверхраннего строку сівби на врожайність сортів ярого ячменю, т / га

  Сорт Рік Термін і дата сівби Попередник

  Озима пшениця Соняшник Кукурудза на зерно

  Одеський 36 1973 Сверхранний 12.03 4,31 4,17 4,06

  Оптимальний 23.03 4,50 4,43 4,46

  ± до оптимального +0,19 +0,26 +0,40

  Зерноградскій 73 1 983 Сверхранний 16.02 4,96 3,98 2,79

  Оптимальний 23.03 5,30 4,07 3,01

  ± до оптимального +0,34 +0,09 +0,22

  Зерноградскій 73 1985 Сверхранний 6.03 3,38 3,65 4,25

  Оптимальний 1.04 3,28 3,80 4,45

  ± до оптимального -0,10 +0,015 +0,20

  Манич 459 1995 Сверхранний 25.02 4,07 3,91 4,84

  Оптимальний 3.04 4,67 4,28 5,02

  ± до оптимального +0,60 +0,37 +0,18

  НСР0,5 термін сівби - 0,18, попередник - 0,11 т / га

  Вплив глибини загортання насіння на врожайність озимого ячменю

  Дослідження, що проводяться в модельних дослідах, показали, що на польову схожість насіння значний вплив чинила вологість грунту в 10 см шару орного горизонту в період сівби ячменю. Осінь в 1996 і 2000 році була посушлива, вологість грунту в шарі 0-10 см не перевищувала відповідно 13,2 і 14,4%. Восени 1997 р запаси продуктивної вологи досягали 22,5%. Це істотно позначилося на врожаї при різній глибині посіву насіння озимого ячменю.

  У посушливих умовах польова схожість в цілому була низькою. Однак на варіантах з посівом на глибину від 2 до 6 см вона була вище, ніж при посіві на глибину 10 см (табл. 5).

  Таблиця 5

  Залежність основних показників продуктивності озимого ячменю від глибини загортання насіння за 1996, 1997, 2000 р.

  Показник Глибина загортання, см

  2 4 6 8 10

  Польова схожість,% 80 80 75 68 45

  Зимостійкість,% 70 74 77 65 64

  Число продуктивних стебел, шт. / М2 366 414 386 355 185

  Озернённость колоса, шт. 42 42 43 44 44

  Маса зерна, г / м2 476 529 545 496 288

  Зимостійкість і число продуктивних стебел були вище при посіві насіння на глибину 4-6 см. В середньому за три роки найбільше число продуктивних стебел при посіві на 4 і 6 см склало 414 і 386 шт. / М2. Це відбилося на величині врожайності озимого ячменю. При закладенні насіння озимого ячменю на глибину 4 і 6 см отримано відповідно 529 і 545 г зерна з 1 м2. Зменшення або збільшення глибини призводить до недобору врожаю.

  література

  1. Трофимовская А.Я. Ячмінь. М., 1972.

  2. КолеснікІ.П. // Зернові і олійні культури. 1966. № 7. С. 26-29.

  3. Коданев І.М. Ячмінь. М., 1968.

  4. Лук'яненко П.П. Методи і результати селекції озимої пшениці. Краснодар, 1966. Вип. 2. С. 16-50.

  5. Синягин І.І. Площі живлення рослин. М., 1966.

  6. Синягин І.І. Площі живлення рослин. М., 1970.

  Всеросійський НДІ зернових культур ім. І.Г. Каліненко 26 квітня 2006 р.

  УДК 631.531.11: 633.11

  РОЛЬ ПОПЕРЕДНИКІВ і способів ОСНОВНИЙ ОБРОБКИ ГРУНТУ В ПІДВИЩЕННІ ВРОЖАЙНОСТІ І ЯКОСТІ ЗЕРНА ЯЧМЕНЮ НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ

  © 2006 р Н.Г. Янковський

  The meaning of precursors and different methods of soil treatment were revealed in grain yield and quality improvement on the North Caucasus.

  Попередники озимого і ярового ячменю

  Дослідження, проведені в 1975-2005 рр. в південній зоні на чорноземах звичайних Ростовської області по вивченню впливу різних попередників на врожайність і якість зерна сортів озимого ячменю, дозволили встановити, що головним фактором, що обмежує реалізацію потенційної продуктивності ячменю в посушливій зоні, є волога [1].

  Вивчення динаміки вологи в грунті показало, що найбільш сприятливі умови для формування урожаю озимого ячменю складаються в посівах по чорному пару протягом всього періоду вегетації і, що особливо важливо, в початкові фази розвитку.

  У фазу сходів запаси продуктивної вологи в шарі 0-100 см в посівах озимого ячменю по пару були в 2,5 рази вище, ніж після таких попередників, як озима пшениця і кукурудза на силос, де вологи міститься в шарі грунту 0-100 см 124 , 4 і 45,2-51,9 мм, а в шарі 0-30 см 30,5 і 11,915,9 мм.


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити