У статті наведені основні результати наукової роботи на польовому стаціонарному досліді кафедри землеробства Орловського ГАУ по вивченню різних за інтенсивністю систем обробітку грунту і їх впливу на формування продуктивності озимої пшениці. Проаналізовано ряд досвідчених даних по фізичних, фізікомеханіческіх властивостями грунту за варіантами досвіду, а також її мікробіологічної активності та виявлення взаємозв'язку способу обробітку грунту з врожайністю цієї культури в умовах Орловської області.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи -


AGROECOLOGICAL RATIONALE FOR SELECTING A METHOD OF TILLAGE IN THE CULTIVATION OF WINTER WHEAT

In the article the main results of the scientific work on the field stationary experiment of the chair of farming of the Orel GAU on studying different in intensity tillage systems and their influence on the formation of winter wheat productivity are given. A number of experimental data on physical, physical and mechanical properties of the soil by experience options as well as its microbiological activity and identification of the interrelation of the tillage method with the productivity of this culture in the conditions of the Orel region are analyzed.


Область наук:
 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство
 • Рік видавництва діє до: 2017
  Журнал: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences

  Наукова стаття на тему 'Агроекологічне обгрунтування ВИБОРУ СПОСОБУ ОБРОБКИ ГРУНТУ ПРИ вирощування озимого ПШЕНИЦІ'

  Текст наукової роботи на тему «Агроекологічне обгрунтування ВИБОРУ СПОСОБУ ОБРОБКИ ГРУНТУ ПРИ вирощування озимого ПШЕНИЦІ»

  ?DOI https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-06.40

  Агроекологічне обгрунтування ВИБОРУ СПОСОБУ ОБРОБКИ ГРУНТУ ПРИ вирощування озимого ПШЕНИЦІ

  AGROECOLOGICAL RATIONALE FOR SELECTING A METHOD OF TILLAGE IN THE CULTIVATION OF WINTER WHEAT

  Бобкова Ю.А. *, кандидат сільськогосподарських наук Bobkova YA, Candidate of Agricultural Sciences Сорокіна М. В., аспірант Sorokina MV, Post-graduate student ФГБОУ ВО Орловський ГАУ, Орел, Росія Orel State Agrarian University, Orel City, Russia * E -mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  АНОТАЦІЯ

  У статті наведені основні результати наукової роботи на польовому стаціонарному досліді кафедри землеробства Орловського ГАУ по вивченню різних за інтенсивністю систем обробки грунту і їх впливу на формування продуктивності озимої пшениці. Проаналізовано ряд досвідчених даних по фізичних, фізико-механічними властивостями ґрунту за варіантами досвіду, а також її мікробіологічної активності та виявлення взаємозв'язку способу обробки грунту з врожайністю цієї культури в умовах Орловської області.

  ABSTRACT

  In the article the main results of the scientific work on the field stationary experiment of the chair of farming of the Orel GAU on studying different in intensity tillage systems and their influence on the formation of winter wheat productivity are given. A number of experimental data on physical, physical and mechanical properties of the soil by experience options as well as its microbiological activity and identification of the interrelation of the tillage method with the productivity of this culture in the conditions of the Orel region are analyzed.

  КЛЮЧОВІ СЛОВА

  Обробка грунту, врожайність, озима пшениця, біологічна активність грунту, вологість грунту, фізичні та фізико-механічні властивості грунту.

  KEY WORDS

  Tillage, productivity, winter wheat, biological activity of the soil, humidity of the soil, physical and physical mechanical properties of the soil

  У світовому землеробстві з другої половини XX ст. намітився поворот від багаторазових і ретельних обробок грунту до їх скорочення і поширенню «мінімальних» і «нульових» обробок з метою зниження антропогенного навантаження на грунт і зменшення енергетичних витрат [14, С.42; 15, С.108-115; 16, С.87; 17, с.233; 19, С.58-59; 20, с.44-48; 22, с.33-39]. В сільськогосподарської літературі залишаються різні точки зору на питання, яким способом обробляти грунт і як різні способи обробки впливають на її агрофізичні властивості [4, С.29; 9, с.45-49; 11, С.53; 12, С.45-46].

  У багатьох регіонах врожайність зернових обмежується влагообеспеченностью. Всі заходи повинні бути спрямовані на більшу збереження грунтової вологи, поліпшення влагосберегающей здатності і зменшення випаровування [13, С.123].

  Вибір заходів з обробки грунту під зернові залежить від виду грунту, співвідношення між культурами в даному сівозміні, клімату і погоди, від

  переважної форми органічного добрива і небезпеки вітрової та водної ерозії [7, С. 10].

  Застосування ресурсозберігаючої обробки грунту замість оранки при вирощуванні культур в польових сівозмінах, забезпечує мелкокомковатую оброблення посівного шару і якісний посів, більш повне збереження і продуктивне використання вологи, отримання сталих врожаїв [8, С.22].

  Для зернопарових і зернопропашной сівозмін Центрально-Чорноземного регіону запропоновані комбіновані різноглибинні системи, засновані на поєднанні оранки під просапні з плоскорезной обробкою на 12-14 см під зернові культури [2, С.126; 5, С.7].

  У польових сівозмінах Нечорноземної зони найбільш ефективні комбіновані системи з елементами мінімалізації, включаючи різні прийоми і комбінації відвальної з дрібної та поверхневої обробками. Під зернові культури суцільного посіву проводять дрібну обробку на 8-10 см дисковими важкими боронами і комбінованими агрегатами. Також широко застосовують більш економічні технології обробітку зернових культур на основі поєднання передпосівної обробки грунту і сівби [1, С.29; 8, С.22; 10, С.37; 18, С.13].

  В Орловському державному аграрному університеті на дослідному полі кафедри землеробства в 2015 році проводилися дослідження, метою яких було обґрунтування використання найбільш раціональної системи основного обробітку грунту під озиму пшеницю на основі аналізу фізичних і фізико-механічних властивостей грунту, а також її мікробіологічної активності та виявлення взаємозв'язку способу обробітку грунту з врожайністю цієї культури в умовах Орловської області.

  Матеріали та методи дослідження

  Грунт дослідного поля - типова для області темно-сірий лісовий среднесуглинистая глеюваті, почвообразующие і підстилають породи - Оглеєні покривні суглинки. Мікрорельєф ділянки вирівняний. Орний шар має слабокислу реакцію ґрунтового розчину, досить високий вміст гумусу (4,76%) і середній вміст рухомого фосфору і обмінного калію.

  Польовий досвід складався з чотирьох варіантів: 1) нульова обробка; 2) обробка плоскорізом на глибину 20-22 см; 3) обробка КОБ на 14-16 см; 4) оранка плугом ПЛН-3-35 на 20-22 см;

  Польовий досвід розміщений методом рендомізірованних повторень в триразовою повторності. Розмір ділянки: довжина - 30 м, ширина - 20 м, облікова площа - 120 м2. Всі спостереження, аналізи і облік проводили за загальноприйнятими методиками. Під час експерименту вирощувалася озима пшениця сорту Московська 39. Погодні умови вегетаційного періоду в цілому були сприятливі для росту і розвитку зернових культур, і зокрема озимої пшениці.

  У дослідженнях використовували такі методики: вологість ґрунту визначали ваговим методом; мікроагрегатний аналізу (сухе і мокре просівання) по Н.І. Савінову; визначення водопрочности структури грунту на приладі І.М. Бакшеева; визначення біологічної активності грунту методом закладки лляних полотен [6, С. 34, 36, 56, 255].

  Облік урожайності проводили поделяночно, суцільним комбайнуванням. Відбиралися зразки на визначення вологості зерна. Розрахунок врожайності виробляли на стандартну вологість (14%) і 100% чистоту зерна.

  РЕЗУЛЬТАТИ І ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

  Основний обробіток грунту - головний засіб впливу на її властивості, і як наслідок, на стан агрофітоценозів. Метою обробки грунту під зернові культури є створення сприятливих умов для проростання насіння і

  подальшого зростання і розвитку рослин. Перш за все, для вирощування озимої пшениці обробка грунту повинна забезпечити накопичення та збереження грунтової вологи, так як пшениця дуже вимоглива до вологи [3, С.53].

  Недолік вологи негативно впливає на врожайність озимої пшениці і якість зерна. За дефіциту вологи в осінній період знижується схожість насіння. У період кущіння недолік вологи призводить до зниження продуктивної кущистості, а в період цвітіння-колосіння - озерненості колоса [13, С.236]. На малюнку 1 представлена ​​динаміка вологості грунту в період з червня по серпень 2015 року.

  нульова КПШ 5 KOS 3,7 ПЛН-5-35 оранка

  обробка оборотним

  плугом

  | Вологість грунту,% (червень) Вологість грунту,% (липень)

  | Вологість грунту,% (серпень)

  Малюнок 1 - Динаміка вологості грунту в шарі 0-30 см,%

  Нами визначалася вологість грунту в ті ж періоди, коли і витягувалися лляні полотна. У перший період експозиції (початок червня) вологість орного шару грунту в посівах озимої пшениці перебувала на рівні 19 ... 24%, в другий період через тривалого періоду без опадів, спостерігалося зниження вологості орного шару грунту на всіх варіантах досліду (8. ..10%), до кінця вегетації озимої пшениці після нетривалих дощів вологість грунту знову підвищилася до 15.19%. Необхідно відзначити, що варіанти з оранкою відрізнялися підвищеними показниками вологості орного шару в усі три відбору, що мало сприяти більшій активності грунтової біоти. Однак цього не сталося.

  Для агрономічної характеристик грунту велике значення має водопрочность її структури, тобто освіту міцних, що не розмиваються в воді отдельностей. Грунти, що володіють водопрочной структурою, мають сприятливий для розвитку рослин водно-повітряний режим, механічні властивості і т.д. Грунти, що не мають такої структури, швидко запливають, стають непроникними для води і повітря, а при висиханні розтріскуються на великі брили (5, С.34).

  Кількість агрегатів певного розміру визначали методом «сухого» агрегатного аналізу. Сухий розсівання показав, що в оброблюваному шарі було виявлено значний вміст (понад 54%) агрегатів агрономічно цінної фракції (рисунок 2).

  Коливання процентного вмісту макроагрегатов і мікроагрегатів становило від 39,7 до 45,5% загальної кількості в орному горизонті.

  Коефіцієнт структурності грунту, на глибині 0-30 см, за варіантами досвіду знаходився в межах від 1,20 до 1,52, це свідчить про те, що на першій-ліпшій нагоді гарне агрегатний стан, а на варіанті з оранкою оборотним плугом - відмінне.

  70 60 50 40 30 20 10 0

  1,52

  1,49

  0 3

  0 0 0 0 0 0 0 0

  5 3 5 3 5 3 5 3-

  -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0

  3 3 3 3

  1 2 3 4 5

  0

  ю про

  3

  X 10-0,25 мм,%

  До стор. (0-30 см) До стр. (30-50 см)

  * Примітка: 1 - нульова обробка; 2 - плоскорезная обробка; 3 - комбінована обробка; 4 - оранка ПЛН 5-35, 5 - оранка оборотним плугом.

  Малюнок 2 - Структурно-агрегатний склад грунту в залежності від способу основного обробітку

  Коефіцієнт структурності грунту, на глибині 30-50 см, знаходився в межах від 0,73 до 1,04, це говорить про те, що грунт має гарне агрегатний стан по всіх варіантах досвіду.

  Водостійкість ґрунтових агрегатів визначали шляхом мокрого просіювання на приладі Бакшеева. Оцінку структури грунту щодо її водостійкість проводили за кількістю агрегатів певного розміру, які утворюються після «мокрого» просіювання. На малюнку 3 наведені дані по утриманню водопрочних агрегатів в структурі грунту під озимою пшеницею.

  1

  2

  4

  5

  Зміст водопрочних агрегатів,%

  | Нульова обробка | Плоскорезная обробка | Комбінована обробка

  | Оранка ПЛН 5-35 | Оранка оборотним плугом

  Малюнок 3 - Зміст водопрочних агрегатів в шарі 0-30 см. В залежності від способу

  основного обробітку грунту

  Агрономічно важливими є, показники водостійкості структури грунту орного шару, а саме водостійкість ґрунтових агрегатів в шарі 0-30 см.

  При посіві озимої пшениці на глибині 0-30 см на варіантах з плоскорезной і нульовий обробкою водостійкість структури грунту характеризується як «хороша», а на варіантах з оранкою і комбінованої обробкою - «надлишково хороша».

  Біологічна активність грунту взаємопов'язана з врожайністю вирощуваної культури (21, С.131). При зниженні активності ґрунтових організмів знижується і врожайність вирощуваних культур. Діяльність мікроорганізмів спрямована на мінералізацію органічних залишків і гумусообразованія, також вони руйнують первинні і вторинні мінерали почвообразующих порід і беруть із них необхідні для рослин поживні елементи. Окрема група бактерій -азотофіксаторов пов'язує молекулярний азот атмосфери і переводить його в доступне для рослин стан.

  Оптимізація ґрунтових умов сприяє збільшення біологічної активності. У таблиці 1 відображено вплив різних видів обробок грунту на біологічну активність.

  Таблиця 1 - Розкладання льняного полотна в орному шарі ґрунту (0-30см) на посівах

  озимої пшениці за варіантами досвіду,%

  Розкладання льняного полотна,% до вихідної масі Варіант обробки грунту

  Нульова обробка Плоскорезная обробка Комбінована обробка Оранка ПЛН 5-35 Оранка оборотним плугом

  Через 30 днів 23,3 23,4 17,9 11,3 12,2

  Через 60 днів 25,7 28,1 19,6 13,8 12,4

  Через 85 днів (перед збиранням) 36,9 32,6 41,7 27,7 26,4

  Аналіз діяльності целлюлозоразрушающіх мікроорганізмів показує, що їх активність за варіантами основного обробітку грунту під озимою пшеницею виявлялася по-різному.

  Уже в перший термін (через 30 днів після закладки полотен) спостерігалося розходження в активності діяльності мікроорганізмів за варіантами досвіду. Варіанти з оранкою відрізнялися зниженими показниками активності мікроорганізмів (11,3.12,2%). За нульовою і плоскорезной обробці розкладання лляного полотна було приблизно однаковим і становило 23%.

  За наступні 30 днів розкладання тканини проходило менш інтенсивно, що пов'язано з недостатньою кількістю вологи в орному шарі (Рис.1) на тлі відсутності опадів в цей період. До моменту збирання найбільший відсоток розклалася тканини був на варіанті комбінованої обробки (41,7%), за нульовою та плоскорезной обробці грунту активність мікроорганізмів характеризувалася середніми значеннями (32,636,9%). В обох варіантах з оранкою активність целлюлозоразлагающіе організмів була найнижча (26,4-27,7%).

  Обробітку грунту, розрізняючи по глибині і інтенсивності, призводять до нерівномірного розподілу рослинних залишків за профілем. При нульовій, безвідвальної і комбінованої обробках найбільшу кількість їх зосереджена у верхній частині орного шару грунту. Так як органічна речовина є для більшості організмів джерелом поживних речовин і енергії, то при поверхневій обробці вони концентруються у верхніх шарах орного шару, при глибокій - більш рівномірно розподіляються по всьому корнеобитаемой шару. Ця закономірність вже неодноразово підтверджувалася дослідженнями ряду авторів (9, С.46; 21, С.135), підтвердилася вона і в наших дослідах.

  У перший період, тобто через 30 днів після закладання досліду найбільша біологічна активність відзначена на ділянці з нульовою обробкою грунту. Перед прибиранням озимої пшениці найбільший відсоток розкладання лляного полотна - 41,7% був на варіанті з комбінованою обробкою грунту. Це пояснюється тим, що при

  обробці KOS поліпшується структура грунту, її аерація, водний і тепловий режим, в результаті створюються сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів.

  Прибирання озимої пшениці проводилася в фазу воскової стиглості методом суцільного комбайнирования. Застосовувався спеціальний комбайн для досвідчених ділянок Тетоп Sampo. Результати польових дослідів показали, що на врожайність озимої пшениці вплинули різні способи обробки грунту.

  В ході дослідження при нормі висіву насіння озимої пшениці 220 кг / га або 5,5 млн. Схожих насінин на га враховувалася кількість рослин восени і збереження рослин за весь період вегетації. Результати представлені в таблиці 2.

  Таблиця 2 - Кількість рослин озимої пшениці за варіантами досвіду

  Варіант Кількість рослин, шт / м2 Сходи осінь 2014 г. Кількість рослин, шт / м2 Сходи весна 2015 р Польова схожість,% Збереження рослин в зимовий період,%

  Нульова обробка 453 369 82,4 81,5

  Плоскорезная обробка КПШ 5 523 341 95,1 65,2

  Комбінована обробка агрегатом KOS 3,7 481 448 87,5 93,1

  Оранка ПЛН 5-35 477 451 86,7 94,5

  Оранка оборотним плугом фірми LEMKEN 527 485 95,8 92,0

  Спочатку найбільша схожість відзначалася на варіантах з оранкою оборотним плугом і плоскорезной обробкою КПШ 5. Густота стояння рослин на цих ділянках склала 527 і 523 шт / м2. Такі результати отримані ймовірно тому, що при оранці з оборотом пласта здійснюється глибока обробка грунту, поліпшуються її фізичні властивості і зменшується засміченість. При обробці плоскорезом, також відбувається видалення бур'янів, але при цьому не порушується верхній родючий шар грунту і відбувається активізація ґрунтової біоти.

  Найменша кількість рослин 453 шт / м2 відзначено при нульового обробітку грунту. Це пов'язано з тим, що грунт переуплотнена і сильно засмічена корнеотприсковимі бур'янами. При обробці KOS 3,7 і оранки ПЛН 5-35 отриманий середній результат сходів (481 і 477 шт / м2).

  Найбільший відсоток збережених за зимовий період рослин - 94,5% отримано на ділянці з оранкою ПЛН 5-35. Також на варіанті з обробкою комбінованим агрегатом KOS 3,7 і оранкою з оборотом пласта результати несильно відрізнялися від оранки ПЛН 5-35. Це пов'язано з тим, що при даних видах обробки грунту в осінній період були створені сприятливі умови для зростання і розвитку озимої пшениці. В результаті на цих варіантах культура була добре розвинена і могла протистояти несприятливим погодним умовам і перенести зимові заморозки з найменшими втратами.

  Найменші результати отримані при плоскорезной обробці КПШ 5. Незважаючи на високу схожість рослин на цьому варіанті, густота стояння їх після зими значно знизилася. В результаті збереження склала лише 65,2%.

  Виходячи з вищевикладеного ясно, що найбільш сприятливі умови для схожості і перезимівлі рослин озимої пшениці складаються при оранці оборотним плугом фірми LEMKEN.

  Урожайність зернових культур залежить від багатьох факторів. Наприклад, погодних умов, фітосанітарного стану поля, попередника і т.д., але основним є технологія обробки грунту.

  З даних таблиці 3 видно, що спосіб обробки грунту значно впливає на врожайність вирощуваних культур. Так, на ділянках з комбінованою обробкою

  агрегатом КОБ 3,7 врожайність значно вище, ніж на варіанті з оранкою плугом ПЛН 5-35 без обороту пласта.

  Таблиця 3 - Урожайність озимої пшениці в залежності від способу основного обробітку грунту, 2015 рік

  Варіант Урожайність, ц / га

  Нульова обробка 38,65

  Плоскорезная обробка КПШ 5 35,83

  Комбінована обробка агрегатом KOS 3,7 39,37

  Оранка ПЛН 5-35 34,79

  Оранка оборотним плугом фірми LEMKEN 37,95

  НСР05 2,12

  Різниця в урожайності становила приблизно 5 ц / га. При нульового обробітку грунту врожайність озимої пшениці трохи нижче, ніж при обробці KOS 3,7. Далі, по зменшенню врожайності, йде оранка оборотним плугом фірми LEMKEN, потім плоскорезная обробка КПШ 5. На цих варіантах отримана врожайність озимої пшениці дорівнює 38,65ц / га, 37,95 ц / га і 35,83 ц / га відповідно.

  ВИСНОВКИ

  Таким чином, найбільша врожайність зерна озимої пшениці отримана на варіанті з комбінованою обробкою грунту (39,4 ц / га). Варіанти по нульового обробітку і оранці оборотним плугом за показником врожайності були близькі і відрізнялися несуттєво. Найбільш сприятливі умови для схожості і перезимівлі рослин озимої пшениці складалися при оранці оборотним плугом фірми Lemken, що дозволило сформувати досить високий урожай (відмінності з максимальним по врожайності варіантом комбінованої обробки несуттєві). Інтенсивність розкладання лляного полотна досить сильно відрізнялася за варіантами досвіду. Дані кореляційного аналізу дозволили встановити достовірну кореляційний зв'язок між показниками врожайності озимої пшениці та інтенсивністю розкладання целюлози мікроорганізмами (коефіцієнт кореляції r = 0,63). Кожен з вивчених способів обробітку грунту дозволяє не тільки запобігати ущільнення грунту, але і поліпшити водно-повітряний режим.

  БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Абакумов Н.І. Вплив основного обробітку і гербіциду «Трізлак» на фітосанітарний стан посівів, урожайність і якість зерна озимої пшениці / Н.І. Абакумов, Ю.А. Бобкова // Вісник Орловського державного аграрного університету. 2012. Т. 37. № 4. С. 26-29.

  2. Бесєдін Н.В. Ресурсозберігаючі прийоми основного обробітку грунту в сівозмінах Центрального Чорнозем'я / Н.В. Бесєдін, Н.П. Митина, Н.М. Чернишова // Наукові відомості Бєлгородського державного університету. Серія: Природничі науки. 2009. Т. 3. № 8. С. 124-126.

  3. Борин А.А., Лощиніна А.Е. Обробка грунту і врожайність культур сівозміни // Володимирський хлібороб. 2016. № 1 (75). С. 51-55.

  4. Дідів А.В. Прийоми основного обробітку як фактори оптимізації агрофізичних властивостей грунту / А.В. Дідів, Т.А. Трофимова, Д.А. Селищев // Вісник Воронезького державного аграрного університету. 2015. № 1 (44). С. 24-29.

  5. Дідів А.В. Удосконалення основного обробітку грунту в ЦЧР / А.В. Дідів, Т.А. Трофимова, Д.А. Болучевский // Землеробство. 2013. № 6. С. 5-7.

  6. Обладунків Б.А., Васильєв І.І., Туликов А.М. Практикум із землеробства. Видання: 2-е, перераб. і доп. Видавництво: Москва: Агропромиздат. 1987. 383с.

  7. Евтефеев Ю.В. Основи агрономії: навчальний посібник / Ю.В. Евтефеев, Г.М. Казанцев. - М .: ФОРУМ, 2013. - 368 с.

  8. Кірдіна В.Ф. Відтворення родючості і мінімізація обробітку грунту в Нечорноземної зоні / В.Ф. Кірдіна // Землеробство. 2007. № 2. С. 21-22.

  9. Лобков В.Т. Родючість без «хімії»: основи біологізації землеробства Центральної Росії на прикладі Орловської області / В.Т. Лобков, Н.І. Абакумов, Ю.А. Бобкова, А.І. Золотухін, Н.К. Гуртків, В.В. Наполов, С.А. Плигуна, М.Ф. Цой. -Орел: Видавництво ОрелГАУ, 2016.-160 з.

  10. Лобков В.Т. Роль обробки грунту і застосування гербіциду «Трізлак» при вирощуванні озимої пшениці на якість зерна / В.Т. Лобков, С.А. Плигуна, Н.І. Абакумов, Ю.А. Бобкова // Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. 2012. Т. 4. № 4. С. 32-37.

  11. Сорокіна М.В. Вплив прийомів основного обробітку сірого лісового грунту на її біологічну активність і врожайність озимої пшениці / М.В. Сорокіна, В.Т. Лобков, Ю.А. Бобкова // Вісник Орловського державного аграрного університету. 2016. Т. 62. № 5. С. 47-53.

  12. Хвостов Е.Н. Вплив обробітку грунту на показники родючості грунту і продуктивність ланки польової сівозміни / О.М. Хвостов, А.А. Артем'єв, Л.Н. Прокіна // Аграрна наука Євро-Північного Сходу. 2015. № 4. С. 41-46.

  13. Шпаара Д. та ін. Зернові культури (вирощування, збирання, доробка і використання) / Під загальною редакцією Д. Шпаара. М .: ІД ТОВ «DLV АГРОДІЛО», 2008. 656 с.

  14. Baker C. J., Choudhary M. A., Collins R. M. Factors affecting the uptake of no-tillage in Australia, the USA and New Zealand // Proceedings I World Congress on Conservation Agriculture. Madrid., 2001. P. 35-42.

  15. Conservation agriculture, a worldwide challenge. I World Congress on Conservation Agriculture / edited by L. Garcia-Torres, J. Benites, A. Martinez-Vilela. Spain: XUL, 2001. -V. II. - 812 p.

  16. Ellies A. «La Degradation Ffsica del Suelo». En Simposio Proyecto Ley de Protection de Suelo./ A. Ellies // Boletin №14. Ed. Sociedad Chilena del Suelo, Comision Nacional del Medio Ambiente. 2000. p.86-93.

  17. Jankauskas P., Schreiberhuber A., ​​Claupein W. Ertrageund Wirtrschaftlichkcit langjahrig unterchiedlicher Bodenbearbeitungs system // Verd. Dt. Landw. Unters. Forsch.-Anst. Darmstadt. Br. 10. 1997. P. 233-234.

  18. Lobkov V.T. The efficiency of different methods of primary tillage at broomcorn millet production in the Оге! region / V.T. Lobkov, N.I. Abakumov, YA Bobkova, Y.L. Mikhaylova // Вісник Орловського державного аграрного університету. 2013. Т. 45. № 6. С. 9-13.

  19. Lobkov V.T., Plygun S.A. Theoretical and practical aspects of agriculture biologization in current trends of world agriculture development // Известия нижневолжские агроуніверсітетского комплексу: Наука і вища професійна освіта. 2014. № 4 (36). С. 58-63.

  20. Maliszewska-Kordybach В., Wilson A. Soil quality, sustainable agriculture and environmental security in central and eastern Europe. Springer, New1. York, 2000. 392 p.

  21. Pavlichenko A., Bondarenko О., Vachniy S. Soil cultivation systems and fertilizer levels in fluence on its biological activity under winter wheat // Агробюлопя. 2014. № 2 (113). С. 131-135.

  22. The Environment and Zero Tillage / edited by H. M. Saturnino, J.N. Landers; translated by J.N. Landers. Brazilia: Associa? Ao di Plantio Direto no Cerrado, 2002. - 122 p.


  Ключові слова: Обробка грунту / врожайність / озима пшениця / біологічна активність грунту / вологість ґрунту / фізичні та фізико-механічні властивості грунту. / Tillage / productivity / winter wheat / biological activity of the soil / humidity of the soil / physical and physical mechanical properties of the soil

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити