Наводиться агробіологічна характеристика двох французьких клонів винограду АТ 57 сорти Мускат білий і 76 сорти Шардоне в загущених насадженнях в Західному передгірної приморському районі Криму. Робиться висновок про обгрунтований використанні обох клонів в культурі для кінцевого виробництва високоякісних столовихі ігристих білих вин.

Анотація наукової статті по сільському господарству, лісовому господарству, рибному господарству, автор наукової роботи - Дикань Олександр Павлович, Мормуль І.І.


AGROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CLONES OF GRAPE VARIETIES MUSCAT WHITE AND CHARDONNAY IN THE FOOTHILLS OF THE WESTERN COASTAL AREA OF THE CRIMEA

The agrobiological characteristics of two French clones of grapes AT 57 varieties of Muscat white and 76 varieties of Chardonnay in thickened plantations in the Western foothill-primorsky region of Crimea are given. A proposal is made for the reasonable use of both clones in culture for the final production of highquality table and sparkling white wines.


Область наук:

 • Сільське господарство, лісове господарство, рибне господарство

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Известия сільськогосподарської науки Тавриди


  Наукова стаття на тему 'Агробіологічні ХАРАКТЕРИСТИКА КЛОНІВ СОРТІВ ВИНОГРАДУ МУСКАТ которое уже ШАРДОНЕ У ЗАХІДНОМУ передгірних-ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ КРИМУ'

  Текст наукової роботи на тему «Агробіологічна характеристика клонів СОРТІВ ВИНОГРАДУ МУСКАТ которое уже ШАРДОНЕ У ЗАХІДНОМУ передгірних-ПРИМОРСЬКОМУ РАЙОНІ КРИМУ»

  ?УДК 634. 84 (477)

  Агробіологічні ХАРАКТЕРИСТИКА КЛОНІВ СОРТІВ ВИНОГРАДУ МУСКАТ которое уже ШАРДОНЕ У ЗАХІДНОМУ передгірних-Примор'я-ському районі КРИМУ

  Дикань А. П., доктор сільськогосподарських наук, професор; Мормуль І. І., бакалавр

  Наводиться агробіологічна характеристика двох французьких клонів винограду АТ 57 сорти Мускат білий і 76 сорти Шардоне в загущених насадженнях в Західному передгірної Примор'я-ському районі Криму. Робиться висновок про обгрунтований використанні обох клонів в культурі для кінцевого виробництва високоякісних столових і ігристих білих вин.

  Ключові слова: виноград, клон, коефіцієнти плодоношення і плодоносності пагонів, урожай, довжина пагонів.

  AGROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CLONES OF GRAPE VARIETIES MUSCAT WHITE AND CHARDONNAY IN THE FOOTHILLS OF THE WESTERN COASTAL AREA OF THE CRIMEA

  Dikan A. P., Doctor of Agricultural Sciences, Professor; Mormul I. I., bachelor

  The agrobiological characteristics of two French clones of grapes AT 57 varieties of Muscat white and 76 varieties of Chardonnay in thickened plantations in the Western foothill-primorsky region of Crimea are given. A proposal is made for the reasonable use of both clones in culture for the final production of high-quality table and sparkling white wines.

  Key words: grapes, clone, coefficients of fruiting and fruitfulness of shoots, yield, length of shoots.

  Вступ. Технічні сорти призначені для переробки на вино, виготовлення соків, родзинок, джемів і інших продуктів. На сьогоднішній день для обробітку в промислових масштабах виноградарі рекомендують безліч технічних сортів з можливістю різного терміну дозрівання (1). Розвиток виноградарства має бути спрямоване на те, щоб забезпечити переробну промисловість сировиною, тим самим підвищивши рівень виробництва столового вина і високоякісних вин в цілому. Це досягається шляхом оптимального використання грунтово-кліматичних умов і потенціалу плодоношення сортів (4).

  Урожайність виноградного куща і культура винограду в цілому залежить від правильності підбору сортів. Сучасний сортовий асортимент досить великий і включає сотні, навіть тисячі сортів. Він представлений гібридами, аборигенами сортами, гібридами прямими виробниками, сортами російської та української селекції, американськими виробниками і філоксеростійких підщеп (5).

  32

  Удосконалення сортового складу винограду з метою підвищення врожайності плантацій і поліпшення якості кінцевої продукції знаходиться під постійною увагою виноградарів і виноробів. У зв'язку з цим як у нас в країні, так і за кордоном приділяється велика увага сортовому складу винограду по регіону, і тут підключаються різні шляхи. Одним з них як найбільш надійним є отримання клонів сортів винограду. Особливу важливість представляють темно забарвлені технічні сорти для приготування червоних вин, на основі відомих всім сортів було отримано ряд клонів, деякі з них вже є у виробництві, а деякі вивчаються (9).

  Якість винограду, так само як і його кількість, залежить від біологічних особливостей сорту з екологічними умовами, агротехнічними прийомами вирощування, метеорологічними умовами і від строків збирання. Найдоступнішим, найменш дорогим і в той же час економічно вигідним заходом є впровадження у виробництво нових селекційних сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, а також інтродукованих сортів і високоврожайних клонів (8).

  Всі сорти винограду розподіляються на сім термінів дозрівання, наявність ранніх сортів дозволяє досить на довгий період продовжити надходження продукції виноградарства в переробну промисловість (5).

  За минулий час в Європі відбувся значний стрибок в селекції по роботах на комплексну стійкість технічного винограду. Незалежно від того, що особливого поширення вони не отримали, так само як території їх поширення, але ці сорти заслуговують на велику увагу і дослідження, в тому числі і як сорти для отримання екологічно якісного вина (14).

  Крім обсягу врожаю для технічних сортів важливими показниками при переробці винограду на вино є цукристість і кислотність, ці показники дуже впливають на отримання якісного і смачного вина. Виходячи з цього, слід при розробці сортової агротехніки встановити оптимальні розміри обрізки пагонів для кущів винограду, що забезпечують отримання досить високого і якісного врожаю. При проведенні досліджень цукристість у технічних сортів змінюється в залежності від довжини обрізки від 170 до 215 г / дм3 і має характер до зниження при збільшенні довжини обрізки від двох до 12 очок (6).

  Клонова селекція здатна виправити сортові відхилення перспективного сорту. Слід зазначити, що завдяки вегетативного розмноження новий сорт або його клон стає генетично старше, стійким до можливих мутацій і сортовим зміною (3). Радикальне поліпшення сорту (оздоровлення, підвищення врожайності) досягається шляхом багаторічний клоновій селекції. Клонова селекція на відміну від масової, має на меті виділити один-два найкращих за високою і стійкою продуктивності клонів для розмноження і отримання без- вірусного матеріалу, безракового матеріалу, який відповідає міжнародним стандартам. Клонових матеріал, різного напрямку і вико-

  33

  вання дає можливість створювати базові маточники і виробляти сертифіковані саджанці, що відповідають міжнародним категоріям якості (15).

  З отриманих даних 2012 року, виноградна рослина ушкоджується шістдесятьма двома вірусами. Велику небезпеку і шкоду представляють віруси і мозаїки, кроткоузлія, скручування листя і вірус А винограду. Контроль цих вірусів повинен проходити за допомогою виробництва матеріалу, який буде контролювати його на віруси (11). На винограді вірусні та бактеріальні захворювання мають хронічний характер, мають повторення. Ці захворювання призводять до загибелі виноградників, випадання з рядів виноградних кущів. Слід зазначити, що головним шляхом в боротьбі з такими захворюваннями є вибір клонів сортів винограду чистих від хвороб і вірусів (2).

  На планеті зафіксовано і подано до опису більше 3000 клонів винограду. У нас, на нашій території клонова селекція розвивається з 30-х років: тільки у деяких районованих сортів вилучені високопродуктивні клони. Однак у виробничих виноградних насадженнях їх питома маса незначна. Клонова селекція широко розвивається в більшості європейських країн. Основне місце належить Німеччині, Франції, Італії. В кінцевому результаті в рослинному потомство виявлено і зафіксовано велику кількість клонів, які мають більш цінні біологічні та господарські показники і властивості, ніж стандартні сорти (17). Клонова селекція стала визнана в усьому світі науковим методом технологічно необхідною в інтенсифікації виноградарства. Вона підтвердила свою практичну цінність в більшості країн, оскільки забезпечила підйом врожаю, однорідність розвитку кущів і їх довговічність. Особливо великих успіхів в цьому напрямку досягли Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, де отримані високоякісні матеріали ставши одними з кращих засобів виробництва. Посадковий матеріал вирощується тільки базовий і сертифікований (16).

  Клонова селекція, проведена в певних природних умовах, виділяє ті мутації, які найбільш адаптовані і дають кращі результати в даних умовах середовища. Здебільшого інтродукованих клонів по пристосованому потенціалу, врожайності і якості отриманої продукції в умовах Росії поступаються якістю свого роду, вирощуваних в Європі, не враховуючи винятки. Кращі пристосовані властивості і урожайний показник клонів проявляється в природних грунтово-кліматичних умовах місця їх народження. На даний час частина вітчизняної клонових селекції в загальному обсязі знаходиться на невиправдано низькому рівні. На отримання нового клону потрібно набагато менше часу і витрат, ніж на отримання нового сорту винограду. Причому терміни виведення нових клонів можна скоротити за рахунок удосконалення методів сучасної селекції (12).

  Виділення клонів винограду забезпечить деяку різноманітність в посадковому матеріалі. Генетична різноманітність в колекціях виноградників

  34

  забезпечить стабільне виробництво при нестабільних агрокліматичних умовах. В даний час важлива проблема використання генетичних ресурсів винограду, не менш важлива стабільність використання цих ресурсів. Однією з головних завдань є виявлення господарсько цінних сортів винограду для виробництва і створення баз даних з інформацією для підвищення продуктивності при використанні генофондів в наукових програмах (13).

  Отже, клони займають і будуть займати належне місце в виноградарстві, так як вони здатні в значній мірі поліпшити стан галузі.

  Мета роботи - вивчити ряд агробіологічних показників французьких клонів АТ 57 сорти Мускат білий і 76 сорти Шардоне в Західному передгірної приморському природно виноградарському районі Криму.

  Матеріал і методи досліджень. Об'єктом дослідження були названі клони щеплені відповідно на філоксеростійких підщепи Шасла х Берландіері 41 (клон 153) і Берландіері х Рупестріс Руджери 140 (клон 265). Місце проведення досліджень - виноградник ТОВ «Адам Плюс», який знаходиться біля села Хмельницьке (м.Севастополь) через р. Чорна. Клімат тут помірно теплий. Середня річна температура повітря +12 оС. Сума активних температур становить 3500 оС. Грунт дерново-підзолистий. Закладка виноградника була проведена в 2009 р Схема посадки кущів 2,50 х 0,91 м. Напрямок рядів з півночі на південь. Шпалера висока вертикальна триярусна.

  Форма куща - двуплечего Гюйо на штамбі висотою 60 см. Грунт на ділянці знаходиться під природним залужением і крапельним зрошенням. По кожному клону була виділено по 20 типових кущів, кущ повторність. Контролем служив клон сорту Мускат білий. Лози плодоношення обрізають на 13 очок, сучки заміщення - на 3 очки, тобто на кущах залишалася по 30 очок. Дослідження були виконані в 2017-2018 рр. за методиками, викладеним в джерелі 10, обробка даних-за джерелом 7.

  Результати та обговорення. Плодоносність досліджуваних клонів представлена ​​в табл. 1. Як випливає з даних навантаження на кущ становила трохи більше 24 пагонів. Істотних відмінностей між варіантами не було. Значення коефіцієнта плодоношення пагонів у контролі дорівнювало 0, 90 і було істотно вище ніж у клона сорту Шардоне - 0,86 (НСР05 = 0,03). Високими були значення коефіцієнта плодоносності пагонів у обох клонів (1,33 і 1,34) і фактично були однаковими. Плодоносних пагонів у клона сорту Мускат білий було 68,6% і у клона сорту Шардоне - 67,9% без істотних відмінностей між даними. Загиблі і нерозвинений оченята в контролі становили 19,1% і в дослідному варіанті 17,7%. Істотних відмінностей між показниками клонів також не було.

  Отже, на етапі відокремилися суцвіть на пагонах особливих відмінностей за показниками родючості пагонів між досліджуваними клонами сортів Мускат білий і Шардоне не спостерігалося.

  35

  Таблиця 1. Плодоносність клонів сортів винограду Мускат білий і Шардоне. 2017-2018 рр.

  Найменування Мускат білий (к) Шардоне НСР05

  Кількість пагонів на кущі, шт. 24,6 24,7 0,6

  Коефіцієнт плодоношення пагонів 0,90 0,86 * 0,03

  Коефіцієнт плодоносності пагонів 1,33 1,34 0,03

  Плодоносні пагони,% 68,6 67,9 2,5

  Загиблі і нерозвинений оченята,% 19,1 17,7 1,6

  * - тут і далі в таблицях істотні відмінності між досвідченим варіантом і контролем.

  Збирання врожаю на дослідних ділянках було проведено 7 вересня 2017 р і 18 вересня 2018 р Середній урожай за два роки з куща у клона АТ 57 сорти Мускат білий склав 3,73 кг / кущ, тоді як у клона 76 сорти Шардоне він дорівнював 1 , 90 кг / кущ, що було в два рази менше (табл. 2). Причому кількість грон на кущах у клонів було практично Однаковим - 21,0 і 21,5 шт. А ось маса грона у клона сорту Мускат білий була в два рази більше, ніж у клона сорту Шардоне. За рахунок цього врожайність клону АТ 57 стала майже в два рази більше (164,0 ц / га) в порівнянні з урожайністю клону Шардоне (83,5 ц / га).

  Таблиця 2. Урожай і якість винограду клонів сортів винограду Мускат білий і Шардоне. 2017-2018 рр.

  Найменування Мускат білий (к) Шардоне НСР05

  Кількість грон на кущі, шт. 21,0 21,5 1,1

  Урожай з куща, кг 3,73 1,90 * 0,20

  Маса грона, г 177,6 88,4 -

  Урожайність, ц / га 164,0 83,5 -

  Масова концентрація - цукрів, г / 100 см3 17,1 18,7 -

  - тітруемих кислот, г / дм3 11,7 14,1 -

  Масова концентрація цукрів клонів АТ 57 і 76 сортів винограду дорівнювала 17,1 і 18,7 г / 100 см3, а тітруемих кислот - 11,7 і 14,1 г / дм3 відповідно. З технічних причин урожай збирався з кущів саме в назву терміни, але зміщення їх на більш пізній час безсумнівно призвело б до більш високої масової концентрації цукрів і менш низькою масової концентрації титрованих кислот. Це дозволить приготувати високоякісні столові та ігристі білі виноградні вина.

  На завершальному етапі досліджень був оцінений приріст кущів досліджуваних клонів шістьма показниками (табл. 3). Як випливає загальний приріст пагонів на кущ дорівнював 52,2 м ухилу сорту Мускат білий і 45, 7 м у клона сорту Шардоне. Це високі показники, що вказують на хороший ріст пагонів, що формують високий урожай. Загальний приріст кущів клону у сорту Мускат білий спостерігався істотно вищим (НСР05 = 1,3 м / кущ). великим

  36

  сумарний по довжині є і визріли приріст на кущ за варіантами досвіду - по клонам Мускату білого і Шардоне він був відповідно 43,3 і 36,5 м. При цьому знову-таки у контрольного клону він був істотно більше.

  Таблиця 3. Приріст клонів сортів винограду Мускат білий і Шардоне. 2017-2018 рр.

  Найменування Муска білий (к) Шардоне НСР05

  Загальний приріст пагонів на кущі, м 52,2 45,7 1,3

  Визріли приріст пагонів на кущі, м 43,3 36,5 * 1,3

  Довжина пагонів, см 154,7 137,3 2,0

  Визріла довжина пагонів, см 138,8 121,6 2,5

  Діаметр пагонів, мм 5,4 5,2 0,1

  Визріла довжина пагонів,% 89,8 88,6 -

  Кращі уявлення про приріст дає довжина пагонів клонів. У клону АТ 57 сорти Мускат білий довжина пагонів дорівнювала 154,7 см, а визріла її частина становила 138,8 см. У клону 76 сорти Шардоне ці величини спостерігалися меншими і відповідно були рівні 137,3 і 121,6 см. Причому однойменні величини сформувалися істотно менше, ніж в контролі. Діаметри пагонів у клонів практично були однакові, хоча є суттєва перевага у контрольного клону. Визрівання пагонів було хорошим і досягало майже 90%. Дані вказують на те, що однорічні пагони формувалися у клонів добре, створюючи надійну основу для навантаження кущів, а значить і врожаю в наступному році.

  Висновки. В результаті досліджень, проведених в 2017-2018 рр. в Західному передгірної приморському районі Криму на клонах АТ 57 сорти Мускат білий і 76 сорти Шардоне було встановлено наступне.

  Значення коефіцієнтів плодоношення пагонів клонів були високими, але вони були істотно вище у клона сорту Мускат білий. Дуже високими були значення коефіцієнтів плодоносності пагонів у досліджуваних клонів сортів Мускат білий і Шардоне і відповідно були рівні 1,33 і 1,34. Особливих відмінностей за показниками родючості пагонів і між клонами сортів не спостерігалося.

  Урожай з куща у клона сорту Мускат білий дорівнював 3,73 кг, у клона сорту Шардоне - 1,90 кг, що було майже в два рази вище у клона АТ 57. Це пояснюється в два рази більшою масою грон у клона сорту Мускат білий ( при їх рівній кількості з куща). В результаті розрахункова врожайність у клонів АТ 57 сорти Мускат білий і 76 сорти Шардоне відповідно склала 164,0 і 83,5 ц / га, що вказує на дуже високу і високу врожайність клонів в даних умовах.

  Масова концентрація цукрів і тітруемих кислот соку ягід досліджуваних клонів дозволяє приготувати високоякісні білі столові та ігристі вина, тим більше при більш пізньому зборі груздів.

  При застосовуваної системі обробітку винограду (в тому числі загущеній посадці) і високих урожайності та якості ягід довжина пагонів і їх

  37

  визрівання були достатніми для отримання таких же результатів в наступні роки. Однак слід зазначити, що названі показники були істотно вище у клона АТ 57 сорти Мускат білий.

  Досліджувані клони АТ 57 сортів Мускат білий і Шардоне заслуговують на увагу для обробітку в Західному предгорного-приморському природно-виноградар-ському районі Криму з метою отримання високих врожаїв винограду для виробництва в кінцевому рахунку високоякісних столових і ігристих білих вин.

  Список використаних джерел:

  1. Аміраджанов А. Г. Оцінка продуктивності сортів винограду і виноградників. - Ялта, 2002. - 40 с.

  2. Бондарчук В. В., Султанова О. Д. Отримання фітосанітарних клонів винограду // Виноградарство i вино-робство: мiжвiдомчій тематичний на-уковій Збiрник. Одеса: ННЦ «IВiВ iм. В. е. Та1рова ». - 2010. - № 47. - 6-9 з.

  3. Будяк М. П. Клонова селекція на власному винограднику // Виноград. Вино. - 2004. - №1. - 6-7 з.

  4. Дикань А. П. Потенційна плодоносність і урожай винограду. - Сімферополь, 1996. - 135 с.

  5. Дикань А. П. Формування плодоносності і врожаю виноградного куща. - Київ: Вид-во УСХА, 1991. - 215 с.

  6. Дикань О. П., Бондаренко А. О., Заморській В. В., Палеха О. Г. Виноградарство. Навчальний поабнік. - Сімферополь: Бізнес-Інформ, 2002. - 208 с.

  7. Обладунків Б. А. Методика польового досвіду. - М .: Агропромиздат. -1985. - 350 з.

  8. Іванченко В. І., Альоша А. Н. Стан і перспективи розвитку виноградарства АР Крим. - Ялта, 2013. - 4-5 с.

  9. Ігненко Г. В. Агробіологічна характеристика клонів сортів винограду Рислінг, Шардоне і Мускат білий // Виноградарство і виноробство. - 2007. - № 37. - 146-150 з.

  References:

  1. Amirajanov A. G. Evaluation of productivity of grape varieties and vineyards. - Yalta, 2002. - 40 p.

  2. Bondarchuk V. V., Sultanova O. D. Obtaining phytosanitary clones of grapes // Viticulture and viniculture: interdepartmental thematic scientific collection. Odessa: NSC «IV&V Tairov's name ». -2010. - № 47. - 6-9 p.

  3. Budyak M. P. Clone breeding in its own vineyard // Grape. Wine. - 2004. -№1. - 6-7 p.

  4. Dikan A. P. Potential fruitful-ness and grape harvest. - Simferopol, 1996. - 135 p.

  5. Dykan A. P. Formation of fruit-fulness and harvest of the grape Bush. -Kyiv: Publishing house of Ukrainian agricultural Academy, 1991. - 215 p.

  6. Dikan O. P., Bondarenko A. O., Zamorsky V. V., Palekha O. G. Viticulture. The first posibnik. - Simferopol: Business Inform, 2002. - 208 p.

  7. Dospekhov B. A. Technique of field experience. - M .: Agropromizdat. -1985. - 350 p.

  8. Ivanchenko V. I., Alyosha A. N. Status and prospects of development of viticulture of Crimea. - Yalta, 2013. - 4-5 p.

  9. Ignanko G. V. Agrobiological characteristics of clones of grape varieties Riesling, Chardonnay and Muscat white. // Viticulture and winemaking. -2007. - № 37. - 146-150 p.

  38

  10. Методичні рекомендації по агротехнічним досліджень у виноградарстві України. - Ялта: Інститут винограду і вина «Магарач», 2004. - 264 с.

  11. Мулюкіна Н. А. і ін. Вивчення генетичних ресурсів винограду і їх фітосанітарний контроль в Європі: історія, сьогодення і перспектива // Виноградарство i виноробство: мiжвiдомчій тематичний науковий Збiрник. Одеса: ННЦ «IВiВ iм. В. С. Та! Рова ». - 2012. - № 49. - 149-152 з.

  12. Петров В. С., Нудьга Т. А., Та-лаш А. І., Сундирева М. А. Клонова селекція - основа сталого розвитку виноградарства. Виноград. Все про виноград. ДНУ «СКЗНІІСіВ» Рос-сільгоспакадемії, м Краснодар. - 6-7 з.

  13. Полулях А. А., Волинкін ​​В. А., Ліховской В. В. Вплив екстремальних зимових температур на продуктивність столових сортів винограду // Магарач. Виноградарство і виноробство. - 2016. - № 1. - 6-9 з.

  14. Приходько А. Технічні сорти винограду в Україні. Виноград. Вино. - 2012. - №1 (89) - 6-7 з.

  15. Хилько В. Ф. Масова і КЛО-нова селекція винограду - реальний шлях підвищення врожайності плантацій // Сад, виноград і вино України. - 2002. - № 9-10. - 12-14 з.

  16. Хилько В. Ф., Чісніков В. С. Клонова селекція - це здоров'я плантації і високий урожай // Сад, виноград і вино України. - 2000. -№ 2-3, - 26-28 з.

  17. Господарсько-технологічна характеристика клонів. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

  10. Methodical recommendations on agrotechnical researches in viticulture of Ukraine. - Yalta: Institute of grapes and wine «Magarach», 2004. - 264 p.

  11. Mulyukina N. A. and others. Study of genetic resources of grapes and their phytosanitary control in Europe: history, present and perspective // ​​Viticulture and viniculture: interdepartmental thematic scientific collection. Odessa: NSC «IV&V Tairov's name ». - 2012. -№ 49. - 149-152 p.

  12. Petrov B. C., Nudga T. A., Talash A. I., Sundyreva M. A. Clone breeding -the basis of sustainable development of viticulture. Grape. All about grapes. GNU «NCZRIIH & V »of the Russian agricultural Academy, Krasnodar. - 6-7 p.

  13. Polulyakh A. A., Volynkin V. A., Likhovskoy V. V. Effect of extreme winter temperature on the productivity of table grapes // Magarach. Viticulture and winemaking. - 2016. - № 1. - 6-9 p.

  14. Prikhodko A. Technical grape varieties in Ukraine. Grape. Wine. - 2012. -№ 1 (89) - 6-7 p.

  15. Hilko V. F. Mass and clone selection of grapes is a real way to increase the yield of plantations // Garden, grapes and wine of Ukraine. - 2002. - № 910. - 12-14 p.

  16. Hilko V. F., V. S. Chisnikov. Clo-nal selection is the health of plantations and high yield // Garden, grapes and wine of Ukraine. - 2000. - № 2-3. - 26-28 p.

  17. Economic and technological characteristics of clones. [Electronic resource.] Mode of access: http: //www.dis sercat.com/content/grobiologicheskaya-i-khozyaistvenno-tekhnologicheskaya-kharakteristika-klonov-sortov-vinograda.

  39

  http://www.dissercat.com/content/agro biologicheskaya-i-khozyaistvenno-tekh nologicheskaya-kharak teristika-klonov-sortov-vinograda.

  Відомості про авторів:

  Дикань Олександр Павлович -доктор сільськогосподарських наук, професор, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. 295492, г. Симферополь, п. Аграрне.

  Мормуль Ілля Ігорович - бакалавр. м Севастополь, тел .: +79785015852.

  Information about authors:

  Dikan Alexander Pavlovich - Doctor of Agricultural Sciences, Professor, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. 295492, Simferopol, p. Agrarnoe.

  Mormul Ilya Igorevich - bachelor, Sevastopol, tel .: +79785015852.

  40


  Ключові слова: ВИНОГРАД /GRAPES /КЛОН /CLONE /КОЕФІЦІЄНТИ плодоношення і плодоносних пагонів /УРОЖАЙ /YIELD /довжина пагонів /LENGTH OF SHOOTS /COEFFICIENTS OF FRUITING AND FRUITFULNESS OF SHOOTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити