Область наук:

 • Комп'ютер та інформатика

 • Рік видавництва: 2004


  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки


  Наукова стаття на тему 'Агрегатна модель нечіткого вибору при розробці систем підтримки прийняття рішення для кредитних організацій'

  Текст наукової роботи на тему «Агрегатна модель нечіткого вибору при розробці систем підтримки прийняття рішення для кредитних організацій»

  ?Секція системного аналізу та телекомунікацій

  681.3

  Ю.Ю. Липко

  Агрегатна МОДЕЛЬ НЕЧІТКОГО ВИБОРУ при розробці СИСТЕМ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ДЛЯ КРЕДИТНИХ

  ОРГАНІЗАЦІЙ

  Запропоновано підхід розробки систем підтримки прийняття рішення при здійсненні кредитування. Перевага запропонованого методу в тому, що співробітник кредитної організації при здійсненні своєї діяльності може отримати рекомендації експерта, що дозволить підвищити не тільки ефективність , .

  Для розробки систем прийняття рішення доцільно використовувати теорію нечіткої логіки і нечітких множин. Це пов'язано з існуванням невизначеності об'єкта кредитування. У сфері кредитування вже пропонувався і навіть був здійснений на практиці (р ^ працює програмний продукт, який використовується в ряді зарубіжних банків) підхід з використанням нечіткої логіки. Але перевага пропонованої методики розробки систем прийняття рішення в тому, що в статті запропоновано розробити агрегатную модель нечіткого вибору, яка дозволить розглядати результат нечіткого вибору як вкладення нечіткого відносини в критеріальне простір - сукупність нечітких одновимірних .

  Агрегатна модель нечіткого вибору зводиться до завдання = {~ 1, р 2, ..., р ^}.

  Нечітке агрегування пов'язано із завданням вкладення в критеріальне простір, яка формулюється в термінах перебування по відношенню Р набору нечітких нестрогих порядків або нечітких лінійних порядків при суворих умовах.

  Заданий експертами нечітке відношення на базовому безлічі варіантів вибору X представимо набором критеріїв за умови відповідного вибору цього .

  Клас представимости відносин р е Q, виходячи з вимог, що пред'являються до них на безлічі векторних оцінок {~} - результатів висновків оцінок критеріїв (р. (Х) за нечіткими критеріями (, 1 = 1, може бути розширений.

  Розглянемо ситуацію при нечітких відносинах р, які можна задати на безлічі векторних оцінок результатів висновків {~, ~ = (р (1), ~ (2), ..., ~ ( ")). Р, якщо для будь-яких векторів X і р, так ЩО р з р, у с р, ступінь істинності імплікації умови

  Секція системного аналізу та телекомунікацій

  а (8 (~, у) = S (u, ~)) ^ upv, u з ~~ з x

  буде більше або дорівнює 0,5.

  Ставлення S (x, у) визначиться в наступному вигляді:

  s (p, p) = {sign [jus (X (1)) - ^ (y (1))], ..., signf ps (x (d y) -jUs (y (d))],

  де sign a = 0; 1; -1, a = 0, a>0, a<0 відповідно.

  Нечітке порядкове ставлення монотонно, так як

  xpy А X < z)) ^ zpv. Якщо при виборі якість варіантів вибору поліпшується зі збільшенням оцінок за нечіткими критеріями, то нечітке порядкове ставлення буде правильним. Ступінь істинності імплікації нечіткого відносини буде більше або дорівнює 0,5.

  Нечітке відношення q нечітко вложімо в нечітке критеріальне простір розмірності d, якщо існують такі d нечітких критеріїв p і нечітке порядкове відношення р на безлічі наборів {~}, що xpy ^ xpz, а ступінь істинності імплікації більше або дорівнює 0,5 [1]. При правильному нечіткому порядковому відношенні р існує нечітке правильне вкладення.

  Вкладення нечіткого відносини в критеріальне простір дає можливість перейти до нечіткого вибору при прийнятті рішень про кредитування за деякою сукупністю нечітких одновимірних критеріїв, що характеризують стан системи управління кредитуванням і позичальника. Мета рішення задачі вкладений-

  - -, -ної оптимізації [2,3].

  Нечітке відношення q вложімо в критеріальне простір розмірності d, якщо можна варіантів xeX приписати набори {х}, p = {x (1), x (2), ..., x (d)) і визначити нечітку порядкове відношення р так, що ступінь істинності висловлювання xqy ^ xpy буде більше або дорівнює 0,5. Якщо застосовується нечітке правильне ставлення р, то будемо говорити про правильне вкладення.

  Якщо набори {х}, відповідні варіантам xe X, задовольняють умові x ^ y ^ xi ^ yi, то нечітке відношення q відповідає вкладенню в простір

  . , q

  відбувається в простір нестрогих критеріїв.

  Нечітке відношення q буде представимо строгим нечітким критерієм Р , .

  Ставлення q буде представлено нестрогим нечітким критерієм Р, якщо воно є відношенням нечіткого строгого порядку, але не є здійснений.

  Розглянемо способи агрегування, які поставимо у вигляді нечітких теоре-

  - ri, -чітка критеріям p, i = 1, d .

  -1

  ri , -

  чим при виконанні умови: riJ = 1 тоді і тільки тоді, коли пара <yJ, xi> нечітко включається в r, або тоді і тільки тоді, коли пара <yJ, xi> нечітко включається в

  -1 -1 x r. У термінах нечітких множин r розглядається як інверсія r .

  Агрегатную модель нечіткого вибору визначимо у вигляді відношення A A = F {x ^ .. ^ xd, x _1, x2-1, ..., xd "1},

  де F - d-місні монотонні операції, так що F {X1, X2, ..., Xd} = 0 і

  F {X 1, X2, ..., Xd} = B (еквівалент - нечітке заперечення і нечітка істина).

  Отже, отримана агрегатна модель нечіткого вибору, яка дозволяє розглядати результат нечіткого вибору як вкладення нечіткого відносини в критеріальне простір - сукупність нечітких одновимірних критеріїв, що характеризують стан системи управління кредитуванням і позичальника.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. фіналу В.К, Ланкин А.В., Бесшапошніков В.В. Формалізація нечітких критеріїв нечіткого Bbi6opa // 6th European Congress on Intelligent Techniques and Soft Computing. Aachen, Germany, September 7-10, 1998.

  2. Hwang C.L., Masud A.S.M. Multiple Objective Decision-Making: Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey // Lecture Notes in Economics and Mathematical System. V. 164 -Berlin: Springer - Verlag, 1979.

  3. Hwang C.L., Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. A State-of-the-Art Survey // Lecture Notes in Economics and Mathematical System. V. 186 -Berlin: Springer - Verlag, 1981.

  УДК 658.012.011

  ЮЛ. Рогозів, P.M. Микита

  ВІЗУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА НА

  ОСНОВІ матриць

  Для успішної автоматизації об'єкт проектування повинен бути перш за все адекватно описаний. Отже, для аналізу діяльності підприємства слід зібрати знання безлічі людей. Для того щоб автоматизувати даний етап збору інформації і побудови моделі підприємства, необхідно з (),

  інформації, отримати візуально представлену модель підприємства, описану методологією Unified Modeling Language (UML). Отриману інформацію кодують в суворій відповідності і формалізують отримані дані в систему


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити