Представлений аналіз досвіду експлуатації агрегатів автоматики багаторазового спрацьовування, в основному ЖРД, виконаний з метою виявлення можливих причин відхилень або відмов агрегатів автоматики при їх експлуатації в складі ЖРД багаторазового використання. Перераховано причини відхилень або відмов агрегатів автоматики, які можуть виникати при експлуатації агрегатів автоматики в складі ЖРД багаторазового використання. Дано деякі рекомендації, в тому числі конструктивні, щодо зниження ймовірності появи відхилень або відмов у роботі агрегатів автоматики при їх експлуатації в складі ЖРД багаторазового використання.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Ефімочкін Олександр Фролович, Лоскутов Іван Павлович


The control units in liquid rocket engines of multiple use. Possible problems during operation and structural features

The article presents the analysis of the operation experience of the units of automation of multiple action, mainly rocket engine, performed to identify the possible causes of deviations or failures of automation units during their operation in the rocket engine of multiple use. The article lists the causes of deviations or failures of automation units that may occur during their operation as part of the multiple-use rocket engine. The article gives some recommendations, including constructive ones, to reduce the probability of deviations or deviations in the work of automation units during their operation as part of the multiple-use rocket engine.


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Уфимського державного авіаційного технічного університету

  Наукова стаття на тему 'АГРЕГАТИ АВТОМАТИКИ У рідинних ракетних двигунів (РРД) багаторазового використання. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ '

  Текст наукової роботи на тему «АГРЕГАТИ АВТОМАТИКИ У рідинних ракетних двигунів (РРД) багаторазового використання. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ »

  ?ISSN 1992-6502 (Print) _

  2019. Т. 23, № 3 (85). С. 55-61

  вісник УГАТУ

  ISSN 2225-2789 (Online) http://journal.ugatu.ac.org.ua

  УДК 621.454.2

  Агрегати автоматики в рідинних ракетних двигунах (ЖРД)

  багаторазового використання. Можливі проблеми

  при експлуатації і конструктивні особливості

  1 2а. ф. Ефімочкін, і. п. клаптів

  ^^^ фтаІ.гі, 2МоБк@таИ.ги

  АТ «Конструкторське бюро хімічної автоматики» (АТ КБХА) Надійшла до редакції 20.04.2019

  Анотація. Представлений аналіз досвіду експлуатації агрегатів автоматики багаторазового спрацьовування, в основному ЖРД, виконаний з метою виявлення можливих причин відхилень або відмов агрегатів автоматики при їх експлуатації в складі ЖРД багаторазового використання. Перераховано причини відхилень або відмов агрегатів автоматики, які можуть виникати при експлуатації агрегатів автоматики в складі ЖРД багаторазового використання. Дано деякі рекомендації, в тому числі конструктивні, щодо зниження ймовірності появи відхилень або відмов у роботі агрегатів автоматики при їх експлуатації в складі ЖРД багаторазового використання.

  Ключові слова: ЖРД багаторазового використання; агрегати автоматики; ресурс; засмічення; динамічні навантаження; гідроудар; ущільнення; пари тертя.

  ВСТУП

  На даний момент розробкою ракет-носіїв з ЖРД багаторазового використання активно займаються ракетно-космічні підприємства в різних країнах світу, при цьому однією з проблем, яка може виникнути при експлуатації ЖРД багаторазового використання, є забезпечення планованої кратності його польотного використання [1]. Це підтверджується результатами експлуатації двигуна ББМЕ, який спочатку був спроектований на 55 польотних циклів, але на практиці виявилося, що вже після 10 циклів польотного використання двигуна заміни вимагають багато його вузли і агрегати [2], в тому числі і агрегати автоматики, відхилення в роботі яких відзначалися при експлуатації двигуна ББМЕ [3].

  Для забезпечення планованої кратності польотного використання ЖРД в цілому все агрегати, що входять до його складу, повинні з запасом забезпечувати необхідну кратність роботи, в тому числі і за кількістю включень (спрацьовувань).

  Число спрацьовувань агрегатів автоматики при експлуатації в складі ЖРД багаторазового використання визначається не тільки виходячи з кількості польотних циклів двигуна, але і з урахуванням спрацьовувань агрегатів, які виконуються при контролі технічного стану і вогневих стендових випробуваннях двигуна, що передують польотним використання. В результаті необхідну гарантовану кількість спрацьовувань агрегатів автоматики при експлуатації в складі ЖРД багаторазового використання, з урахуванням необхідного запасу по спрацьовувань, має в кілька разів

  перевищувати плановану кратність багаторазового польотного використання ЖРД.

  А оскільки в разі відхилень в роботі агрегату автоматики, зафіксованих при перевірках, що підтверджують можливість його повторного використання в складі ЖРД багаторазового польотного використання, його заміна або ремонт будуть пов'язані не тільки з тимчасовими, але і з фінансовими витратами, розробці надійної конструкції агрегатів автоматики ЖРД багаторазового використання необхідно приділяти підвищену увагу.

  ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АГРЕГАТІВ АВТОМАТИКИ У СКЛАДІ ЖРД

  багаторазового використання

  При розробці конструкції агрегатів автоматики для ЖРД багаторазового використання необхідно враховувати особливості експлуатації агрегатів в складі даних ЖРД, що впливають на появу відхилень та відмов у їх роботі, ймовірність появи яких підвищується з ростом кількості спрацьовувань агрегатів автоматики.

  За результатами аналізу інформації з [4-16] і досвіду проектування і відпрацювання агрегатів автоматики АТ КБХА до особливостей експлуатації, здатним вплинути на появу відхилень і відмов в роботі агрегатів автоматики в складі ЖРД багаторазового польотного використання, слід віднести:

  • можливість засмічення вузлів агрегатів автоматики (рухомих елементів і ущільнень) сторонніми частинками;

  • вплив динамічних навантажень, пульсацій тисків, вібрацій на елементи конструкції;

  • циклічне впливу температури, в тому числі і кріогенної.

  Додатково до цього, агрегати автоматики, призначені для експлуатації в складі ЖРД багаторазового польотного використання, повинні забезпечувати герметичність по місцях ущільнень і надійне функціонування рухомих елементів при виконанні множини спрацьовувань.

  ЗАСМІЧЕННЯ АГРЕГАТІВ АВТОМАТИКИ сторонніх часток

  Джерела можливих засмічень агрегатів автоматики ЖРД наступні: сторонні частинки, що залишаються в ємностях, в тому числі в баках і трубопроводах ЖРД після їх очищення, сторонні частинки, що вносяться під час продування і контролі технічного стану, частки, що вносяться при монтажі (в тому числі і з повітряної середовища складального цеху), продукти корозії зварних зборок, а також частки, що утворилися в результаті експлуатації агрегатів [4].

  Для зниження ймовірності попадання сторонніх часток в двигун і його агрегати встановлюються фільтри. Їх можуть встановлювати на вході в двигун, на вході в агрегат або на вході в прецизійні пари, що характерно для агрегатів регулювання. Необхідно враховувати, що після закінчення певного проміжку часу роботи ЖРД перепад тисків на фільтрі, внаслідок збільшення забрудненості його поверхні, може зростати до величини, що приводить до руйнування фільтруючого елемента або фільтра в цілому, що може привести до аварії двигуна [5]. Для виключення подібних випадків перед кожним повторним використанням двигуна бажано контролювати стан фільтруючого елемента.

  Попадання сторонніх часток в порожнині агрегатів автоматики, в тому числі і в прецизійні пари при їх експлуатації в складі ЖРД багаторазового використання, практично неминуче, але не кожне потрапляння частинки, а також пошкодження робочої поверхні від нього позначиться на працездатності агрегату [6]. Вплив сторонньої частки на працездатність агрегату залежить від її природи, розмірів, твердості і місця знаходження [4].

  Досвідом стендової відпрацювання агрегатів автоматики ЖРД АТ КБХА і стендових випробувань двигунів розробки АТ КБХА підтверджується, що поява сторонніх часток в порожнинах агрегатів можливо, в тому числі і при виконанні багаторазових спрацьовувань агрегатів з елементом, що фільтрує, встановленим в лінії подачі компонента, при цьому

  при попаданні сторонніх часток під затвор агрегату відзначається збільшення витоку за місцем посадки затвора.

  Одним з можливих варіантів вирішення проблеми потрапляння сторонніх часток під затвори агрегатів є введення в конструкцію агрегатів елементів, що забезпечують автоматичне очищення ущільнювачів місць від сторонніх часток за рахунок спрямованого руху потоку робочого середовища.

  ВПЛИВ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ,

  ПУЛЬСАЦІЙ ТИСКІВ І ВІБРАЦІЙ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ АГРЕГАТІВ АВТОМАТИКИ

  Динамічні навантаження, пульсації тиску і вібрації роблять значний вплив на працездатність агрегатів автоматики. За статистикою більшість відмов агрегатів автоматики виникає в результаті двох типів впливу зовнішніх механічних навантажень (вібраційних і ударних), а також навантажень, пов'язаних з циклічним спрацьовуванням агрегатів [7, 8].

  Дія великих вібронагрузок і спрацьовувань з ударом викликають розгерметизацію клапанів, неузгодженість елементів настройки і руйнування деталей (тарі-ли, сідла, елементів ущільнень, а також чутливих елементів і штовхачів регуляторів тиску), при цьому оцінка впливу зазначених навантажень на працездатність агрегату розрахунковим шляхом представляє певну складність [8, 9].

  Закриття відсічних клапанів тарілчастого типу на витраті компонента, наприклад при виключенні ЖРД виконується з ударом, за рахунок гідроударних явищ, що виникають в гідравлічних магістралях двигуна при закритті агрегату. Гідроударні явища можуть призводити до небезпечних для конструкції агрегатів автоматики і двигуна динамічним навантаженням.

  Для зниження величини гідроудару в конструкцію агрегатів автоматики вводять пристрої корекції динамічних процесів, зазвичай передбачають демпфірування при закритті агрегату [7, 10, 11]. В агрегатах автоматики використовують пристрої, що демпфірують як у вигляді раз-

  особистих елементів конструкції, встановлених в проточну порожнину, так і у вигляді дросельних шайб, встановлених на вході в керуючу або на виході з дренажної порожнини пневмоприводу [7].

  Досвід стендової відпрацювання двигуна РД0120 показує, що під дією динамічних навантажень в складі двигуна відзначалися відхилення в роботі деяких агрегатів автоматики (расклепиваніем місця ущільнення і викришування ущільнювач-ної кромки плунжера). Після впровадження заходів, що знижують динамічні навантаження, дані відхилення при експлуатації агрегатів в складі двигуна не повторювалися.

  В процесі експлуатації авіаційної техніки відзначалися випадки руйнування сітчастих паливних фільтрів, в місцях контакту сітки і каркаса. Руйнування відбувалося під дією вібрації через недостатню твердість конструкції [6].

  Вібрація інтенсифікує процес схоплювання тертьових деталей, так що виникають в результаті вібрацій відносні переміщення пов'язаних, що труться в процесі роботи деталей агрегатів, є поширеними умовами їх зносу, руйнування і схоплювання.

  Циклічні воздейстия ТЕМПЕРАТУРИ НА КОНСТРУКЦІЮ АГРЕГАТІВ АВТОМАТИКИ

  Циклічний вплив температури, в тому числі і кріогенної, здатне вплинути як на елементи ущільнення, в частині ресурсу їх роботи, так і на металеві деталі агрегатів автоматики ЖРД багаторазового використання.

  В умовах циклічного навантаження зниження температури сприяє переходу від вузьких процесів до процесів відколу (крихке руйнування), що призводить до різкого зниження несучої здатності конструкції. До застосування в даних умовах рекомендуються сталі аустенітного класу, які не мають схильності до охрупчіванію в широкому діапазоні температур [8].

  Згідно зі статистикою відмов гідравлічних систем літаків і вузлів ракетних двигунів, близько 60% з них пов'язано

  з ущільненнями агрегатів [12, 13], у зв'язку з чим надійне забезпечення ресурсу працездатності ущільнень агрегатів автоматики ЖРД багаторазового використання, які працюють, в тому числі, в умовах високих робочих тисків і кріогенних температур, може становити певну складність.

  Найбільше число відмов агрегатів під час ресурсних випробувань проявляється на режимах, відповідних кордонів температурного діапазону експлуатації [11]. Дане явище пояснюється зміною жорсткості (твердості) ущільнювачів, що веде до зниження щільності контакту в місці ущільнення і, як наслідок, збільшення витоку [12].

  У зв'язку з цим для забезпечення герметичності в умовах кріогенних температур питомі тиску по місцях ущільнень рекомендується значно збільшувати, в порівнянні з питомими тисками, необхідними для забезпечення герметичності при нормальних температурах, так для ущільнювальної пари з затвором з латуні ЛЖМц-59-1 і сідлом з стали необхідне збільшення питомих тисків в середньому в 3,2 рази [14].

  Збільшення питомих тисків може негативно відбитися на герметичності ущільнення в процесі напрацювання агрегатом ресурсу, при цьому робота затвора або регулюючого органу з підвищеними витоками за місцем ущільнення або регулювання при високих перепадах тиску і багаторазових спрацьовування викликає прискорену ерозію ущільнюючих або дросселирующих поверхонь [6, 15].

  Також необхідно відзначити, що при використанні металевих матеріалів для ущільнень рухомих елементів і затворів агрегатів автоматики не завжди вдається домогтися високих значень герметичності, особливо при зміні температурних режимів роботи, експлуатації в кріогенних компонентах і виконанні багаторазових спрацьовувань [4].

  УЩІЛЬНЕННЯ І ПАРИ ТЕРТЯ АГРЕГАТІВ АВТОМАТИКИ ЖРД

  багаторазового використання

  Як матеріали для ущільнень агрегатів автоматики ЖРД багаторазового використання розглядаються неметалеві матеріали, що знайшли широке застосування в агрегатах автоматики існуючих ЖРД, наприклад - фторопласт-4. Фторопласт-4 хімічно-термоморозостоек, але при його застосуванні в агрегатах автоматики ЖРД багаторазового використання необхідно враховувати наступне:

  • фторопласт-4 вже при температурі -120 ° С переходить в псевдокрісталіческое (склоподібний стан), при цьому істотно збільшується його усадка, зростає міцність, знижується в'язкість і підвищується крихкість;

  • манжети і кільця, виконані з фторопласту-4, не завжди забезпечують необхідні значення герметичності при низьких робочих тисках [11], особливо при багаторазових спрацьовування агрегату, при цьому в поєднанні з пружними підтискної елементами герметичність на порядок підвищується;

  • згідно з наведеними в [14] дослідженням при автономної перевірки герметичності фторопластових затворів з ущільненням типу «ластівчин хвіст» витік по затвору після 100 спрацьовувань на криогенном компоненті не перевищувала 120 см / с. При напрацюванні ресурсу в 500 спрацьовувань витік для клапана з прохідним перетином 100 мм досягла 2 л / хв, а з прохідним перетином 50 мм -114 см / хв. Найбільш імовірною причиною підвищення витоку є погіршення шорсткості ущільнювальної поверхні затвора, пов'язане з множинним кількістю відбитків від сідла, оскільки після відігрівання і теплого обтиску герметичність іноді відновлювалася, але потім витік знову збільшувалася.

  • застосування фторопласта-4 в умовах ударного контактування затвора з сідлом при тисках понад 500 кг / см2 представляє певну складність [4].

  Для забезпечення стабільного значення герметичності агрегатів автоматики за місцем ущільнення необхідна точна центровка ущільнюють елемента, наприклад, затвора щодо сідла. Зсув від центру відбитка сідла затвора навіть на 0,05 мм при виконанні багаторазових спрацьовувань призводить до збільшення значення витоку за місцем ущільнення. Забезпечуючи точну центрування, необхідно враховувати, що занадто малі зазори в напрямних парах можуть привести до заклинювання рухомих елементів при проведенні багаторазових спрацьовувань агрегату [9]. Рекомендації по вибору зазорів в рухомих парах кріогенної арматури представлені в [12].

  Одним з варіантів вирішення проблеми заклинювання рухомих елементів в агрегатах регулювання є введення елементів дублювання. Для двигуна РД0120 розробки АТ КБХА в зв'язку з великим початковим значенням витрати робочого тіла був розроблений ше-стіплунжерний регулятор витрати. Планувалося, що наявність шести плунжеров в конструкції агрегату буде забезпечувати нормальну роботу двигуна навіть при зависанні трьох плунжеров, але після зниження витрати робочого тіла даний регулятор був замінений на одноплунжерний, що має меншу масу [16].

  В процесі експлуатації агрегатів регулювання в складі ЖРД багаторазового використання необхідно забезпечувати стабільність малих сил тертя регулюючих пристроїв, що стежать за змінами тиску. Їх нестабільність можлива при схоплюванні контактуючих поверхонь. Подібні відмови носять раптовий характер і можуть самоусуватися, але потім з'являтися знову [6].

  Забезпечення ресурсу пар тертя шток-напрямна втулка в кріогенної арматури може становити певну складність. При застосуванні однорідних матеріалів, навіть при невеликих швидкостях руху, агрегати мають невисокі показники

  ресурсу по спрацьовуванню. У зв'язку з чим при розробці пневмоклапанов блоку Ц ракети-носія «Енергія» використовувалися пари тертя зі штоком зі сталі та направляючої втулкою з бронзи [7], а при розробці пневмоклапанов для двигуна РД0120 АТ КБХА застосовувалися штоки зі сталі і втулки з неметалічного матеріалу, покриті антифрикційним покриттям.

  Проблема забезпечення ресурсу рухомих елементів в агрегатах автоматики ЖРД багаторазового використання пов'язана не тільки із забезпеченням заданої кількості переміщень в парах тертя, але і з переміщенням рухомих систем регуляторів тиску, що мають підвищену чутливість. Такі системи схильні до впливу зовнішніх механічних навантажень і пульсацій тиску робочого середовища, які порівняно легко збуджують коливання рухомих систем, за рахунок цих коливань фактичне число циклів переміщень рухомих систем регуляторів тиску може багаторазово відрізнятися від планованого числа переміщень, що виникають під дією змін тиску середовища на вході в регулятор. Згідно з даними, представленим в [6, 8], відмови регуляторів тиску, пов'язані з даною проблемою, можуть проявлятися при експлуатації після декількох сотень циклів зміни тиску середовища на вході в регулятор.

  ВИСНОВОК

  Аналіз можливих проблем і особливостей експлуатації (засмічення сторонніми частинками, вплив динамічних навантажень, циклічне вплив температури, забезпечення ресурсу ущільнень і рухомих елементів) агрегатів автоматики в складі ЖРД багаторазового використання показує напрямки теоретичних, а також експериментальних досліджень, з можливою автономної відпрацюванням окремих елементів конструкції агрегатів автоматики, які дозволять знизити ймовірність виникнення відмов і відхилень в роботі агрегатів автоматики при їх експлуатації в складі ЖРД багаторазового використання.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Ефімочкін А. Ф., Рачук В. С., Шостак А. В. Рідинний ракетний двигун для багаторазової ракетно-космічної системи // Науково-технічний журнал Авіакосмічна техніка та технологія. 2010. № 4. С. 2636. [A. F. Efimochkin, V. S. Rachuk., A. V. Shostak, "Liquid rocket engine for reusable rocket and space system", (in Russian), in Nauchno-tekhnicheskij zhurnal Aviakosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya, no. 4, pp. 26-36, 2010.]

  2. Клепіков І. А. Вибір енергомассового характеристик маршових багаторазових ЖРД на зрідженому природному газі. Дисс. на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук: 05.07.05. Москва, 2005. 391 с. [I. A. Klepikov, "The choice of energy-mass characteristics of the main reusable rocket engines on liquefied natural gas", Thesis for the degree of doctor of technical sciences, p. 391, 2005.]

  3. Lessons Learned from the Space Shuttle Engine Hydrogen Flow Control Valve Poppet Breakage / H. E. Martinez et. al. // Аmerican institute of aeronautics and astronautics journal. 2011. P. 26. [H. E. Martinez et. al., "Lessons Learned from the Space Shuttle Engine Hydrogen Flow Control Valve Poppet Breakage", in Аmerican institute of aeronautics and astronautics journal, p. 391, 2011.]

  4. Жуковський А. Е. Основи створення агрегатів автоматики пневмогідравлічних систем літальних апаратів і двигунів. Частина II. Забезпечення якості динамічних процесів і стійкості систем з агрегатами управління і регулювання. Видавництво НВО Імпульс, 1995. 215 с. [A. E. Zhukovsky, Basis for the creation of the control units for the pneumatic-hydraulic systems of aircraft and engines. Part II. Quality assurance of dynamic processes and stability of systems with control and regulation units, (in Russian). Publishing house NPO Impulse, 1995.]

  5. Васильєв В. А. Дослідження гідравлічних характеристик фільтрів різних конструктивних форм для пневмогідравлічних систем рідинних ракетних двигунів. Дисс. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: 05.07.05. Воронеж, 1991. 119 с. [V. A. Vasiliev, "Investigation of hydraulic characteristics of filters of various structural forms for pneumatic-hydraulic systems of liquid rocket engines", Thesis for the degree of candidate of technical Sciences, p. 119, 1991.]

  6. Аксьонов А. Ф., Лозовський В. Н. Зносостійкість авіаційних паливно-гідравлічних агрегатів. М .: Транспорт, 1986. 240 с. [A. F. Aksenov, V. N. Lozovsky, Wear resistance of aviation fuel-hydraulic units, (in Russian). Moscow: Transport, 1986.]

  7. Сазанів В. П. Забезпечення міцності та надійності функціонування кріогенних пневмоклапанов надважкого ракетоносія. Дисс. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: 01.02.06. Самара, 2010. 184 с. [V. P. Sazanov, "Ensuring the strength and reliability of cryogenic pneumatic valves of superheavy launch vehicle", Thesis for the degree of candidate of technical Sciences, p. 184, 2010.]

  8. Хільчевського В. В., Ситников А. Е., Ананьївський В. А.

  Надійність трубопровідної пневмогідроарматури. М .: Машинобудування, 1989. 205 с. [V. V. Khilchevsky, A. E. Sitnikov, V. A. Ananevsky, Reliability of pipeline pneumatic-hydraulic fixture, (in Russian). Moscow: Mechanical Engineering, 1989.]

  9. Бугаєнко В. Ф. Пневмоавтоматика ракетно-космічних систем. М .: Машинобудування, 1979. 168 з.

  [V. F. Bugaenko, Pneumoautomatic rocket-space systems, (in Russian). Moscow: Mashinostroenie, 1979.]

  10. Математичне моделювання гідроударних явищ в магістралях з відсічними клапанами / Б. М. Барінштейн і ін. // Науково-технічний ювілейний збірник 60 років КБХА. Видавництво НПФ. Воронеж, 2001. С. 202-206. [B. M. Barinstein et. al., Mathematical modeling of hydraulic shock phenomena in pipelines with cut-off valves, (in Russian). Nauchno-tekhnicheskij yubilejnyj sbornik 60 let KBHA. Izdatel'stvo NPF, 2001.]

  11. Едельман А. І. Паливні клапани рідинних ракетних двигунів. М .: Машинобудування, 1970. 240 с. [A. I. Edelman, Fuel valves of liquid propellant rocket engines, (in Russian). Moscow: Mechanical Engineering, 1970.]

  12. Чегодаев Д. Є., Мулюкін О. П. Гідропневмотоп-зливи агрегати і їх надійність. Куйбишевське книжкове видавництво, 1990. 104 с. [D. E. Chegodaev, O. P. Mulyukin, Hydropneumatic fuel units and their reliability, (in Russian). Kuibyshev book publisher, 1990.]

  13. Жуковський А. Е. Основи створення агрегатів автоматики пневмогідравлічних систем літальних апаратів і двигунів. Частина I. Забезпечення конструкторської надійності і технологічності агрегатів. Видавництво НВО Імпульс, 1993. 375 с. [A. E. Zhukovsky, The basis for the creation of the control units of pneumatic-hydraulic systems of aircraft and engines. Part I. Ensuring the design reliability and manufacturability of units, (in Russian). Izdatel'stvo Impuls, 1993.]

  14. Романенко Н. Т., Куликов Ю. Ф. Криогенная арматура. М .: Машинобудування, 1978. 110 с. [N. T. Romanenko, Yu. F. Kulikov, Cryogenic valves, (in Russian). Moscow: Mechanical Engineering, 1978.]

  15. Казінер Ю. Я., Слободкін М. С. Арматура систем автоматичного управління. М .: Машинобудування, 1977. 136 с. [Yu. Ya. Kaziner, M. S. Slobodkin, Fittings of automatic control systems, (in Russian). Moscow: Mechanical Engineering, 1977.]

  16. Терехов Н. Т. Створення і вдосконалення агрегатів регулювання. Науково-технічний ювілейний збірник 60 років КБХА, Видавництво НПФ Воронеж 2001. С. 397-409. [N. T. Terekhov, Creation and improvement of control units, (in Russian). Nauchno-tekhnicheskij yubilejnyj sbornik 60 let KBHA. Izdatel'stvo NPF, 2001.]

  ПРО АВТОРІВ

  ЕФІМОЧКІН Олександр Фролович, проф. каф. РД ВГТУ д-р техн. наук по ЖРД, провідний конструктор теми АТ КБХА. Досл. в обл. розробки і випробувань РРД різного призначення, в тому числі і багаторазового використання.

  КЛАПТІВ Іван Павлович, асп. каф. РД ВГТУ, инж.-констр. АТ КБХА, Дипл. ВГЛТУ инж.-механік 2007 р Готує дис. в обл. забезпечення ресурсних і функціональних характеристик агрегатів автоматики ЖРД багаторазового використання.

  METADATA

  Title: The control units in liquid rocket engines of multiple use.

  possible problems during operation and structural features

  Authors: A. F. Efimochkin A. S.1, I. P. Loskutov2

  Affiliation:

  Chemical Automatics Design Bureau (CADB), Russia.

  Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Language: Russian.

  Source: Vestnik UGATU (scientific journal of Ufa State Aviation Technical University), vol. 23, no. 3 (85), pp. 55-61, 2019. ISSN 2225-2789 (Online), ISSN 1992-6502 (Print).

  Abstract: The article presents the analysis of the operation experience of the units of automation of multiple action, mainly rocket engine, performed to identify the possible causes of deviations or failures of automation units during their operation in the rocket engine of multiple use. The article lists the causes of deviations or failures of automation units that may occur during their operation as part of the multiple-use rocket engine. The article gives some recommendations, including constructive ones, to reduce the probability of deviations or deviations in the work of automation units during their operation as part of the multiple-use rocket engine.

  Key words: Rocket engine of repeated use, the control units; resource; blockage; dynamic loads; water hammer; seals; friction vapor.

  About authors:

  EFIMOCHKIN, Alexander Frolovich, Professor, Dr of Tech. Sci.of RD VSTU, the leading designer of rocket engine CADB.

  LOSKUTOV, Ivan Pavlovich, post-graduate student RD VSTU., Design engineer CADB, Dipl. mechanical engineer VSUFT 2007.


  Ключові слова: ЖРД багаторазового використання / АГРЕГАТИ АВТОМАТИКИ / РЕСУРС / ЗАСМІЧЕННЯ / ДИНАМІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ / гідроудару / УЩІЛЬНЕННЯ / ПАРИ ТЕРТЯ / ROCKET ENGINE OF REPEATED USE / THE CONTROL UNITS / RESOURCE / BLOCKAGE / DYNAMIC LOADS / WATER HAMMER / SEALS / FRICTION VAPOR

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити