У рецензії на навчальний посібник Н.Л. Рогалін «влада і аграрні реформи в Росії XX століття »систематизуються його основні положення, розкриваються особливості викладу матеріалу і концептуальні позиції, виявляється його значення в контексті сучасних досліджень аграрної проблематики Росії XX в.I

Анотація наукової статті з соціологічних наук, автор наукової роботи - Чувардін Герман Сергійович, Гончарова Ірина Валентинівна


n a review on the train aid of N.L. Rogalina «Power and Agrarian Reforms in Russia of the 20th Century »its main points are systematized, the features of exposition of material and conceptual positions are exposed. Its value in the context of modern researches of agrarian range of problems of Russia of the 20th century is revealed.


Область наук:
 • соціологічні науки
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: влада
  Наукова стаття на тему 'Аграрна модернізація XX століття: ретроспективний погляд і сучасні оцінки'

  Текст наукової роботи на тему «Аграрна модернізація XX століття: ретроспективний погляд і сучасні оцінки»

  ?книги

  Герман ЧУВАРДІН, Ірина ГОНЧАРОВА

  АГРАРНА МОДЕРНІЗАЦІЯ XX СТОЛІТТЯ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД ТА СУЧАСНІ ОЦІНКИ

  У рецензії на навчальний посібник Н.П. Рогапіной «Впасти і аграрні реформи в Росії XX століття» систематизуються його основні попоженія, розкриваються особливості ізпоженія матеріапа і концептуапьние позиції, виявпяется його значення в контексті сучасних ісспедованій аграрної пробпематікі Росії ХХ ст.

  In a review on the train aid of N.L. Rogalina «Power and Agrarian Reforms in Russia of the 20th Century» its main points are systematized, the features of exposition of material and conceptual positions are exposed. Its value in the context of modern researches of agrarian range of problems of Russia of the 20th century is revealed.

  Ключові слова:

  аграрна реформа, модернізація, впасти, селянство, соціапьная історія; agrarian reform, modernization, power, peasantry, social history.

  ЧУВАРДІН Герман Сергійович - к.і.н., докторант кафедри історії Росії Орловського державного університету, доцент Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  ГОНЧАРОВА

  Ірина

  Валентинівна - к.і.н., докторант кафедри історії Росії Орловського державного університету, доцент

  Напередодні 150-річчя скасування кріпосного права історична думка потребує ретроспективному погляді на проблему аграрної модернізації Росії, ролі влади в цьому процесі. У сучасних умовах ця тема набуває особливої ​​значущості, тому що зачіпає процес, пов'язаний із забезпеченням національної безпеки нашої держави.

  У навчальному посібнику «Влада і аграрні реформи в Росії XX ст.» 1 доктор історичних наук Н.Л. Рогаліна обґрунтовує систематизуючу роль аграрної проблематики в російській історії. В її роботі розкривається історичний контекст аграрних реформ, їх географічні, соціальні, ментальні передумови. Міждисциплінарний підхід, комплексність і багатоплановість дослідження знаходяться в руслі новітніх наукових позицій гуманітарного знання. Автор проводить історико-порівняльний аналіз реформ ХХ ст. і систематизує історіографічні оцінки. Таким чином, допомога - своєрідний путівник по методології дослідження реформ XX ст., Які викладаються в «соціальному вимірі».

  Відмінною особливістю є глибоке занурення в украй суперечливі, різнорідні по полярності оцінок і способам інтерпретації процеси соціальної історії ХХ ст. Важливе місце приділяється аналізу юридично-правової бази побудови (в рамках відтворення і подальшої еволюції) аграрного сектора радянської / російської економіки. Автор посібника детально описує історико-культурну канву аграрної історії Росії, при цьому виявляє не тільки закономірний характер переважної частини перетворень в галузі сільського господарства, а й аналізує загальну сукупність радянських політичних авантюр, які спричинили за собою серйозні проблеми у розвитку вітчизняної економіки. Велика історіографічна база роботи дозволяє об'єктивно побудувати спільне розуміння специфіки тупикового розвитку нашої держави в рамках радянського економічного експерименту.

  Н.Л. Рогаліна переконливо демонструє крайню суперечливість розвитку радянської планової економіки, яка в

  1 Рогаліна Н.Л., Влада і аграрні реформи в Росії XX ст. - М. Енциклопедія російських сіл 2010.

  2011'02

  ВЛАДА

  175

  Зрештою виявилася не застрахованою від ексцесів дореволюційного розвитку аграрного сектора. Диктат політичних форм побудови економічної теорії взагалі, спроби вирішення хронічних застійних явищ методом всіляких «кавалерійських атак», «трудових мобілізацій», «форсування» і «прискорення» в кінцевому підсумку відкинули розвиток аграрного сектора на кілька десятиліть назад, зумовивши катастрофічне відставання СРСР від країн з ринковою економікою.

  Разом з тим автор навчального посібника не обходить стороною позитивні складові економічних перетворень в аграрній сфері. Значна увага приділяється процесам еволюції сільськогосподарського сектора в післявоєнний

  період. Посібник дозволяє простежити не тільки базові процеси соціально-економічної історії, а й вийти на більш глибокий рівень соціально-антропологічного та психокультурного аналізу. В результаті стає зрозумілим процес назрівання глибокої системної кризи. При цьому однією з найважливіших причин цієї кризи виявляється небажання радянського керівництва приймати радикальні відповідальні рішення саме в аграрному секторі. Трактування прострочених і постперестроечних процесів здійснюється в форматі сучасних трендів, що дозволяє позначити ймовірні вектори розвитку російської економіки як в розглянутому сегменті, так і на рівні макроекоміческіх процесів на сучасному етапі.


  Ключові слова: АГРАРНА РЕФОРМА / МОДЕРНІЗАЦІЯ / ВЛАДА / селянство / СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ / AGRARIAN REFORM / MODERNIZATION / POWER / PEASANTRY / SOCIAL HISTORY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити