Дан огляд 43 видів агарікоідних грибів, зібраних в березових лісах Курської коси. Розглянуто склад видів в різних асоціаціях, виявлені еколого-трофічні групи.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Перевязкіна С. А., Володіна А. А.


Agarikoidnye mushrooms of birch forests Curonian lagoon

There are 43 species of agaricoid fungi were noticed in betula forest in the Curonian Spit. The associations Betuletum pteridosum, Betuletum avenellosum and Betuletum melampyrosum are includes most of all species.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Вісник Балтійського федерального університету ім. І. Канта. Серія: Природні і медичні науки

  Наукова стаття на тему 'Агарікоідние гриби Березняках Курської коси'

  Текст наукової роботи на тему «Агарікоідние гриби Березняках Курської коси»

  ?При вивченні сімейства Caryophyllaceae Juss були виявлені 5 рідко зустрічаються видів (Dianthus arenarius L., Dianthus superbus L., Gypsophila paniculata L., Spergula morisonii Boraou, Stellaria longifolia Muehl ex Willd (Stellaria diffusa Willd).

  Список літератури

  1. Abromeit J., Neuhoff w. Steffen M. Senh 2 ch A., Vogel G. Flora von Ost- und Westpreussen. Berlin, 1903. С. 482 - 502.

  2. Победімова Є.Г. Склад, поширення по районам і господарське значення флори Калінінградській області / / Тр. Бот. ін-ту АН СРСР. 1955. Сер. 3. Вип. 10. С. 323.

  3. Schroeder F.-G. Zur Klassifizierung der Antropochoren // Vegetatio. 1969. Bd. 16. №. 5-6. S. 223-238.

  4. Мерзлякова І.Є. Співвідношення синантропних елементів у флорі міста Томська // Бот. журн. 2001.-Т. 86. № 6. С. 94-98.

  Про авторів:

  С.В. Богданова - асп., РГУ ім. І. Канта, centaurea @ inbox. ru

  В. П. Дедков - д-р біол. наук, проф., РГУ ім. І. Канта, dedkov @ albertina. ru

  УДК 582.284.51

  68

  С.А. Перевязкіна, А.А. Володіна

  АГАРІКОІДНИЕ ГРИБИ Березняки Курської коси

  Дан огляд 43 видів агарікоідних грибів, зібраних в березових лісах Курської коси. Розглянуто склад видів в різних асоціаціях, виявлені еколого-трофічні групи.

  There are 43 species of agaricoid fungi were noticed in betula forest in the Curonian Spit. The associations Betuletum pteridosum, Betuletum avenello-sum and Betuletum melampyrosum are includes most of all species.

  У фітоценозах Курської коси березняки зустрічаються вузькими смугами і вкрапленнями в соснових лісах в невеликих зниженнях рельєфу між пагорбами. Більш протяжними є березові ліси, розташовані в південній частині коси до сел. Лісове. У цих ділянках лісу нами з 1999 по 2004 р проводилися дослідження видового складу агарікоідних (шапинкових) базидиомицетов.

  Агарікоідние гриби були представлені в наших дослідженнях наступною групою порядків:

  • Agaricales - 24 види: сем. Agaricaceae (1), Amanitaceae (3),

  Hygrophoraceae (1), Strophariaceae (1), Tricholomataceae (17);

  • Russulales - 16 видів (сем. Russulaceae):

  • Boletales - 2 види (сем. Boletaceae);

  • Cortinariales - 1 вид (сем. Cortinariaceae);

  • Poriales- 1 вид (сем. Lentinaceae).

  Найбільша кількість видів зібрано в родинах Tricholomataceae (17) і Russulaceae (16). Що відображає загальну картину для флори грибів помірної зони, в якій ці родини, а також сімейство Cortinari-aceae лідирують за кількістю видів.

  В асоціаціях Березняках Курської коси виявлено різну кількість видів агарікоідних грибів, що частково пов'язано з різним числом екскурсій в ці спільноти: березняк різнотравні - 6 видів; березняк злаковий - 4; березняк орляковие - 15; березняк луговіковий - 13; березняк марьянніковий - 13; березняк звездчатковий - 2; березняк кіслічних - 1; березняк сфагновий - 2.

  Є види, які зустрічаються в декількох рослинних асоціаціях (10). Це микоризообразователи берези (Leccinum scabrum, Russula velenovskyi, Russula claroflava), широко поширені в лісах області сімбіотрофи декількох деревних порід (Laccaria laccata, Lactarius aurantiacus, Lactarius camphoratus), а також сапротрофи на деревині (Pleurotus pulmonarius, Mycena galericulata), підстилці і листовому опаде листяних дерев (Marasmius epiphyllus, Mycena pura).

  В цілому розподіл еколого-трофічних груп шапинкових грибів в березняках Курської коси наступне: мікорізообразовате-ли налічують 22 види, серед яких найбільш представлені види сімейства Russulaceae (16); сапротрофного гриби - 21 таксон (ксиліт-трофі - 8; сапротрофи підстилкові - 7; сапротрофи на опаде - 2; бріотрофи - 2; гумусні сапротрофи - 2 види).

  Список літератури

  1. Володіна А.А. Дослідження макроміцетов Курської коси / / Проблеми вивчення та охорони природної і культурної спадщини Національного парку «Куршська коса». М .: НІА «Природа», 2003.

  2. Володіна А.А. Гриби порядку Boletales, зібрані на Куршській косі і в деяких інших районах Калінінградській області: Матер. VIII Молодіжної конференції ботаніків у Санкт-Петербурзі (17-21 травня 2004 роки) / СПГУТД. СПб., 2004. С. 61.

  про авторів

  С. А. Перевязкіна - студ., РГУ ім. І. Канта.

  А.А. Володіна - ст. преп., РГУ ім. І. Канта, nezhenkandr @ mail. ru

  69

  УДК 581.9 (665.944.51 + 665.944.581)

  Н.І. Туркін, О.Н. Бруннер РОСЛИННИЙ ДЖЕРЕЛО БАЛТІЙСЬКОГО БУРШТИНУ

  Проаналізовано гіпотези про ботанічний джерелі балтійського бурштину. Запропоновано визначати ботанічний джерело з природничих тангенціальним зрізах деревини з сукцініта. показано,


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити