Вперше проведено вивчення афіллофоровихгрибів Верхньо-Вашкінского малонарушеннимі лісового масиву, розташованого в Красноборской р-ні Архангельської обл. Виявлено 197 видів макроміцетов даної групи, 16 з яких вперше відзначені в Архангельській обл. Steccherinum straminellum (Bres.) Melo знайдений вперше на території європейській частині Росії. Відзначено 4 нових місцезнаходження Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst., Занесеного в «Червону книгу Російської Федерації» (Krasnaya ..., 2008b), і 3 місцезнаходження Hericium coralloides (Scop .: Fr.) Pers., Занесеного в «Червону книгу Архангельської області»(Krasnaya., 2008a).

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Коткова В.М.


Aphyllophoraceous fungi (Basidiomycota) in forest ecosystems of Setra River Basin (Arkhangelsk Region)

The paper provides the first data on aphyllophoraceous fungi of the Verkhne-Vashkinskiy Natural Forest (Krasnoborsk District, Arkhangelsk Region). Among 197 species of fungi collected there, Aporpium macroporum, Cerinomyces crustulinus, Clavulinopsis laeticolor, Hydnum umbilicatum, Hymenochaete cruenta, Hyphoderma clavigerum, H. guttuliferum, Junghuhnia fimbriatella, Leucogyrophana sororia, Perenniporia narymica, Rhizochaete filamentosa, Tomentella galzinii, Tomentella terrestris, Trechispora byssinella, Vararia racemosa are new for the region. Steccherinum straminellum (Bres.) Melo is recorded for the first time for the European part of Russia. A total 4 localities of Ganoderma lucidum from Red Data Book of Russian Federation (Krasnaya., 2008b) and 3 localities of Hericium coralloides from Red Data Book of Arkhangelsk Region (Krasnaya., 2008a) were found.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал
  Новини систематики нижчих рослин
  Наукова стаття на тему 'АФІЛЛОФОРОВИЕ ГРИБИ (BASIDIOMYCOTA) У лісових екосистемах БАСЕЙНУ РІЧКИ СЁТРА (АРХАНГЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ)'

  Текст наукової роботи на тему «АФІЛЛОФОРОВИЕ ГРИБИ (BASIDIOMYCOTA) У лісових екосистемах БАСЕЙНУ РІЧКИ СЁТРА (АРХАНГЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ)»

  ?Афіллофоровие гриби (Basidiomycota) в лісових екосистемах басейну річки Сётра (Архангельська область)

  В. М. Коткова

  Ботанічний інститут ім. В. Л. Комарова РАН, вул. Професори Попова, д. 2, Санкт-Петербург, 197376, Росія; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Резюме. Вперше проведено вивчення афіллофоровихгрибів Верхньо-Ваш-Кинського малонарушеннимі лісового масиву, розташованого в Красноборской р-ні Архангельської обл. Виявлено 197 видів макроміцетов даної групи, 16 з яких вперше відзначені в Архангельській обл. Steccherinum straminellum (Bres.) Melo знайдений вперше на території європейської частини Росії. Відзначено 4 нових місцезнаходження Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst., Занесеного в «Червону книгу Російської Федерації» (Krasnaya ..., 2008b), і 3 місцезнаходження Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers., Занесеного в «Червону книгу Архангельської області» (Krasnaya ..., 2008a).

  Ключові слова: афіллофоровие гриби, мікобіоти, Архангельська область, європейська частина Росії, малопорушені лісові масиви, Steccheri-num straminellum.

  Aphyllophoraceous fungi (Basidiomycota) in forest ecosystems of Setra River Basin (Arkhangelsk Region)

  V. M. Kotkova

  Komarov Botanical Institute, Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376, Russia;

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. The paper provides the first data on aphyllophoraceous fungi of the Verkhne-Vashkinskiy Natural Forest (Krasnoborsk District, Arkhangelsk Region). Among 197 species of fungi collected there, Aporpium macroporum, Cerinomyces crustulinus, Clavulinopsis laeticolor, Hydnum umbilicatum, Hymenochaete cruenta, Hyphoderma clavigerum, H. guttuliferum, Junghuhnia fimbriatella, Leucogyrophana sororia, Perenniporia narymica, Rhizochaete filamentosa, Tomentella galzinii, Tomentella terrestris, Trechispora byssinella , Vararia racemosa are new for the region. Steccherinum straminellum (Bres.) Melo is recorded for the first time for the European part of Russia. A total 4 localities of Ganoderma lucidum from Red Data Book of Russian Federation (Krasnaya., 2008b) and 3 localities of Hericium coralloides from Red Data Book of Arkhangelsk Region (Krasnaya., 2008a) were found.

  Keywords: aphyllophoroid fungi, mycobiota, Arkhangelsk Region, European part of Russia, old-growth forest, Steccherinum straminellum.

  Незважаючи на досить хорошу вивченість афіллофоровихгрибів Архангельської області в цілому, для якої за узагальненими даними відомо 483 види макроміцетов даної групи (Ezhov, 2013), мікобіоти ряду районів цього регіону практично не обсле-

  довай. До таких районам до початку справжніх досліджень ставився Красноборской р-н області, в якому збереглися масиви малонарушенних корінних лісів європейського Півночі Росії. Одним з них є Верхньо-Вашкінскій малонарушеннимі лісовий масив, розташований на південно-сході Архангельської обл. на кордоні з Республікою Комі.

  За лісорослинним районуванням територія Верхньо-Ваш-Кинського малонарушеннимі лісового масиву відноситься до Северодвінську округу середньої тайги європейської провінції сходу Російської рівнини (Kurnaev, 1973), а по геоботанічного районування - до Северодвінську-Верхньодніпровської подпровинции Північноєвропейської тайговій провінції (Aleksandrova, Yurkovskaya, 1989). У рослинному покриві панують ялинові (Picea obova-ta L.) чорничні і долгомошние лісу з кустарничками і Бореаль-ним мелкотравья. На межиріччях поширені сфагнові болота. На внутрішніх площах вододілів широко розвинені сфагнові і долгомошние ялинники. Особливістю даного лісового масиву є широка участь ялиці (Abies sibirica Ledeb.), Що знаходиться тут на західному кордоні ареалу.

  Вивчення афіллофоровихгрибів Верхньо-Вашкінского Малона-рушення лісового масиву проводилося автором у період 1-10 серпня 2013 року в лісових екосистемах в басейні р. Сётра, що є притокою р. Уфтюга. Дане дослідження було частиною комплексного екологічного обстеження ділянок цього лісового масиву, що обґрунтовує надання правового статусу особливо охоронюваної природної території регіонального значення. Польові роботи проводились переважно маршрутним методом. Була обстежена мікобіоти різних ялинових, смереково-ялицевих, ялицево-осикових, осикових і соснових лісів, характерною особливістю яких є різновікові деревостану і наявність великої кількості мертвої деревини, що знаходиться на різних стадіях розкладання. Види, що мають плодові тіла, добре діагностуються в природі, особливо широко поширені види, переважно НЕ гербарізіровалісь, а тільки фіксувалися їх місцезнаходження, субстрат і біотоп. Збір плодових тіл макроміцетов для подальшої ідентифікації проводився за загальноприйнятою методикою, а визначення зібраного матеріалу - в лабораторних умовах з використанням світлового мікроскопа і сучасних визначників.

  В результаті проведених досліджень на даній території виявлено 197 видів афіллофоровихгрибів. Практично всі вони

  вперше наводяться для Красноборского р-ну, а 16 видів відзначені вперше для Архангельської обл., в тому числі Steccherinum straminel-lum - вперше для території європейської частини Росії. Для рідкісного тайгового виду Vararia racemosa на обстеженій території виявлено другий місцезнаходження в європейській частині Росії (Kot-kova, 2005).

  Нижче наводиться анотований список афіллофоровихгрибів, зареєстрованих автором на обстеженій території Верхньо-Вашкінского малонарушеннимі лісового масиву. Все таксони розташовані за алфавітом. Види, вперше виявлені на території Архангельської обл., Відзначені знаком оклику (!). Назви видів наведено переважно за «Nordic Macromycetes» (1997) з урахуванням деяких змін (Niemela, 2005), для деяких видів в квадратних дужках даються синоніми, під якими вид наводиться або в роботах по Архангельській обл. (Ezhov, 2013), або в міжнародній базі даних (Index Fungorum, 2008-2014). Для кожного виду вказуються дані про субстратах і місцепроживання, зустрічальність (1 знахідка - єдина знахідка; 2-9 знахідок - рідко, 10-19 - нерідко, 20-49 - часто, більше 50 знахідок - дуже часто), а для видів, зразки яких гербарізіровани, також посилання на зразок в мікологічної гербарії Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова РАН (LE). Індикаторні (*) і спеціалізовані (**) види наведені згідно роботі «Виявлення та обстеження біологічно цінних лісів на Північно-Заході європейської частини Росії» (Vyyavlenie ..., 2009).

  Aleurodiscus amorphus (Pers.: Fr.) J. Schrot. - на валежних стовбурах Abies sibirica в ялицево-ялинових лісах, нерідко, LE 295730.

  A. lividocaeruleus (P. Karst.) P. A. Lemke [= Acanthophysellum lividocoeruleum (P. Karst.) Parmasto] - на валежной стовбурі Pinus sylvestris в сосняку чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295731.

  Amphinema byssoides (Pers.: Fr.) J. Erikss. - на валеже Betula sp. в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295732.

  * Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних і чернично-сфагново-зеленомошних і сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295733.

  ** Amylocystis lapponicus (Romell) Bondartsev et Singer - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках і сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, чернично-сфагнових і мелкопапоротніково-чорничних, часто.

  ** Anomoporia bombycina (Fr.) Pouzar - на валежной стовбурі Picea obovata в ялиннику чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295734.

  ** Antrodia crassa (P. Karst.) Ryvarden - на валежной стовбурі Picea obovata в ялиннику з осикою папоротевих-кіслічних, єдина знахідка, LE 295735.

  A. serialis (Fr.: Fr.) Donk - на валежних стовбурах Picea obovata, зрідка Pinus sylvestris в ялинниках чернично-зеленомошних, чернично-сфагнових і мелкопа-поротніково-чорничних, сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, часто.

  A. sinuosa (Fr.) P. Karst. - на валежних стовбурах Pinus sylvestris в сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, нерідко.

  A. sitchensis (D. V. Baxter) Gilb. et Ryvarden - на валежних стовбурах Picea obovata в ялиннику з ялицею чернично-зеленомошно, рідко, LE 295736.

  A. xantha (Fr.: Fr.) Ryvarden - на валежних стовбурах Picea obovata і Pinus sylvestris в ялинниках і сосняках чернично-зеленомошних, нерідко.

  ** Antrodiella citrinella Niemela et Ryvarden [= Flaviporus citrinellus (Niemela et Ryvarden) Ginns] - на валежной стовбурі Picea obovata в ялиннику з ялицею чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295737.

  A. romellii (Donk) Niemela - на базідіомах Phellinus laevigatus на валеже Betula sp. в сосняку з ялиною і березою чернично-зеленомошно, рідко, LE 295738.

  !Aporpium macroporum Niemela, Spirin et Miettinen - на валежной стовбурі Populus tremula в осичняку з ялиною чорничному, єдина знахідка, LE 295739.

  * Asterodon ferruginosus Pat. - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-сфагново-зеленомошних, рідко, LE 295740.

  Basidioradulum radula (Fr.) Nobles - на валежних стовбурах Sorbus au-cuparia, Alnus incana і Populus tremula в ялинниках чернично-зеленомошних, осичняках з ялиною чорничних і змішаних лісах, рідко, LE 295741, LE 295742.

  Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst. - на валежних і сухостійних стовбурах Populus tremula і Betula spp. в осичняках і ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, часто.

  Botryobasidium subcoronatum (Hohn. Et Litsch.) Donk - на гнилому валеже Picea obovata і Pinus sylvestris в ялинниках і сосняках з ялиною і березою черничий-но-зеленомошних і кіслічних-чорничних, нерідко, LE 295743.

  B. vagum (Berk. Et M. A. Curtis) D. P. Rogers - на валеже Picea obovata і Pinus sylvestris в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, ялинниках чернично-зеленомошних і папоротевих-хвощових, нерідко, LE 295744.

  Botryohypochnus isabellinus (Fr.: Fr.) J. Erikss. - на валеже Populus tremula і Abies sibirica в осичняках і ялинниках з ялицею чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295745, LE 295875.

  Ceraceomyces microsporus K. H. Larss. - на валеже Pinus sylvestris в сосняках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295746.

  C. serpens (Tode: Fr.) Ginns - на валеже Picea obovata в сосняках з ялиною і березою і ялинниках чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295747.

  C. violascens (Fr.: Fr) Julich - на валеже Betula sp. в сосняку з березою чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295878.

  !Cerinomyces crustulinus (Bourdot et Galzin) G. W. Martin - на валеже Pinus sylvestris в сосняку з ялиною чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295748.

  Ceriporia reticulata (Hoffm.: Fr.) Domanski - на валеже Populus tremula в ялиннику з осикою кіслічних-папоротевих, єдина знахідка, LE 295899.

  Ceriporiopsis subvermispora (Pilat) Gilb. et Ryvarden - на валежной стовбурі Picea obovata в ялиннику чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295837.

  Cerrena unicolor (Bull.: Fr.) Murrill - на валежних стовбурах Betula spp. і Populus tremula в сосняках з ялиною і березою і ялинниках чернично-зеленомош-них і мелкопапоротніково-чорничних, нерідко, LE 295749.

  ** Chaetoderma luna (Romell ex D. P. Rogers et H. S. Jacks.) Parmasto - на валежних крупномерних гілках Pinus sylvestris в сосняках чернично-зелено-Мошни, рідко, LE 295751.

  Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar - на валежних стовбурах Betula sp. в змішаних лісах, рідко.

  Clavariadelphus sachalinensis (S. Imai) Corner - на підстилці в ялинниках чернично-зеленомошно і папоротевих-кіслічних, рідко, LE 295751.

  Clavicorona pyxidata (Pers.: Fr.) Doty [= Artomyces pyxidatus (Pers.: Fr.) Julich] - на валежних стовбурах Populus tremula в осичняках і ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і мелкопапоротніково-чорничних, нерідко.

  !Clavulinopsis laeticolor (Berk. Et M. A. Curtis) R. H. Petersen - на підстилці в ялиннику разнотравная, єдина знахідка, LE 295882.

  * Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar - на Комлєв і сухість Picea obovata в ялинниках з ялицею чорничних і чернично-сфагновому і сосняку з ялиною чернично-зеленомошно, рідко.

  Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill - на піщаному грунті вздовж доріг, рідко.

  Conferticium karstenii (Bourdot et Galzin) Hallenb. - на валежних стовбурах Populus tremula в ялинниках c осикою кіслічних-чорничних, рідко, LE 295772.

  Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - на валежних стовбурах Picea obovata, Abies sibirica і Populus tremula в ялинниках з ялицею і осикою чернично-зеленомошних, нерідко.

  C. olivacea (Fr.: Fr.) P. Karst. - на валежних стовбурах і гілках Picea obo-vata, Populus tremula і Pinus sylvestris в ялинниках чернично-зеленомошних, чернично-сфагнових, ялинниках з осикою чорничних і сосняках багульніковие-сфагнових, нерідко, LE 295752.

  Corticium polygonioides P. Karst. [= Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M. J. Larsen et Gilb.] - на валежних стовбурах Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295753.

  C. roseum Pers. : Fr. - на валеже Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295754.

  ** Crustoderma dryinum (Berk et M. A. Curtis) Parmasto - на валежних стовбурах Picea obovata, Pinus sylvestris, Betula sp. і Populus tremula в ялинниках чернично-зеленомошних і чернично-сфагнових, сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295761.

  Cylindrobasidium laeve (Pers.: Fr.) Chamuris [= C. evolvens (Fr.: Fr.) Julich] - на валеже Populus tremula в ялиннику з осикою кіслічних-чорничному і осичняку чорничному, рідко, LE 295755.

  Cystostereum murrayi (Berk. Et M. A. Curtis) Pouzar - на валежних стовбурах Picea obovata і Abies sibirica в ялинниках з ялицею чернично-зеленомошних, рідко, LE 295756, LE 295757.

  Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto - на валеже Pinus sylvestris в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295759.

  Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemela - на валежних стовбурах Betula sp. в змішаних лісах, рідко, LE 295758.

  Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk - на валежних стовбурах Populus tremula в осичняку чорничному, рідко, LE 295760.

  Dichomitus albidofuscus (Domanski) Domanski - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках з ялицею чернично-сфагновому і чернично-зеленомошно, рідко, LE 295762, LE 295763.

  D. squalens (P. Karst.) D. A. Reid - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295764.

  * Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns et M. N. L. Lefebvre - на валежних стовбурах Picea obovata, зрідка Abies sibirica в ялинниках з ялицею і сосняках з ялиною чернично-зеленомошних і чернично-сфагнових, нерідко, LE 295765, LE 295766.

  Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. et Ryvarden [= Cinereomyces lindbla-dii (Berk.) Julich] - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, рідко.

  Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. - на сухостійних і валежних стовбурах Betu-la sp. в різних лісах, дуже часто.

  Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar - на валежних стовбурах і пнях Picea obovata в ялинниках з ялицею і березою чернично-сфагново-зеленомошних і чернично-зеленомошних, рідко, LE 295767, LE 296768.

  F. pinicola (Sw.: Fr.) P. Karst. - на пнях, сухостійних і валежних стовбурах Picea obovata, Pinus sylvestris, Betula sp., Abies sibirica і Populus tremula у всіх типах лісу, дуже часто.

  * F. rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst. - на валежних стовбурах Picea obo-vata в ялинниках і сосняках з ялиною чернично-зеленомошних і мелкопапоротні-ково-чорничних, часто.

  Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - на валежних і сухостійних стовбурах Populus tremula і Betula sp. в осичняках і ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, часто.

  * G. lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst. - на пнях і валежних стовбурах Betula sp. і Picea obovata в ялинниках з ялицею, осикою і березою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295769, LE 295770. Занесений до «Червоної книги Російської Федерації» (Krasnaya ..., 2008b). На обстеженій території виявлено 4 місцезнаходження даного виду. Раніше на території області він був відзначений тільки в Холмогорском р-ні в окр. оз. Б. Слобідське (Ezhov, 2013).

  Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk - на валеже Populus tremula і Betula sp. в ялинниках з осикою чернично-зеленомошно і трав'яному, рідко, LE 295771.

  G. porosum (Berk. Et M. A. Curtis) Donk - на валежних стовбурах Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і кіслічних-папороть-вих, рідко, LE 295773.

  Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imazeki - на валежних стовбурах і пнях Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, чернично-сфагнових і мелкопапоротніково-чорничних, нерідко.

  G. sepiarium (Wulfen: Fr.) P. Karst. - на валежних стовбурах Picea obovata, зрідка Abies sibirica в різних хвойних і змішаних лісах, а також на стовбурах Betula sp. і Populus tremula в штабелях уздовж доріг, нерідко.

  Gloeoporus dichrous (Fr.: Fr.) Bres. - на валежних стовбурах Betula sp. в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, рідко.

  * G. pannocinctus (Romell) J. Erikss. [= Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryvarden] - на валежних стовбурах Betula sp. і Populus tremula в ялинниках і сосняках з березою чернично-зеленомошних, ялинниках чернично-сфагнових, нерідко, LE 295887.

  Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P. Karst. [= Hapalopilus nidulans (Fr.: Fr.) P. Karst.] - на валеже Betula spp. в ялинниках чернично-зеленомошних і змішаних лісах, рідко.

  Henningsomyces candidus (Pers.: Fr.) Kuntze - на валежних стовбурах Betula spp. в ялинниках і сосняках з березою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295774.

  * Hericium coralloides (Scop.: Fr.) Pers. - на сухостійних стовбурі Betula sp. в змішаному лісі і на валежних стовбурах Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295775, LE 295776. Занесений до «Червоної книги Архангельської області» (Krasnaya., 2008a). На обстеженій території виявлено 3 місцезнаходження даного виду.

  Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. - на валежних стовбурах Abies sibirica в ялинниках з ялицею мелкопапоротніково-чорничних, рідко, LE 295777.

  H. parviporum Niemela et Korhonen - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках хвощових-папоротевих, рідко, LE 295778.

  Hydnum repandum L.: Fr. - на грунті в змішаному лісі, рідко.

  !H. umbilicatum Peck - на грунті в ялиннику чернично-сфагновому, єдина знахідка, LE 295779.

  !Hymenochaete cruenta (Pers.: Fr.) Donk - на валежной стовбурі Abies sibiri-ca в ялиннику з ялицею і осикою чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295780.

  H. tabacina (Sowerby: Fr.) Lev. [= Pseudochaete tabacina (Sowerby: Fr.) T. Wagner et M. Fisch.] - на валежних і сухостійних гілках Salix sp. і Spiraea sp. в прибережних лісах, рідко, LE 295873.

  !Hyphoderma clavigerum (Bres.) Donk [= Peniophorella clavigera (Bres.) K. H. Larss.] - на валеже Populus tremula в ялиннику з осикою чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295781.

  !H. guttuliferum (P. Karst.) Donk [= Peniophorella guttulifera (P. Karst.) K. H. Larss.] - на валеже Populus tremula в ялиннику з осикою чернично-зелено-Мошни, єдина знахідка, LE 295782.

  H. pallidum (Bres.) Donk [= Peniophorella pallida (Bres.) K. H. Larss.] - на валеже Picea obovata в ялиннику чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295783.

  H. praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. et A. Strid [= Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss.] - на гнилих валежних стовбурах Picea obovata, Abies si-birica і Populus tremula в ялинниках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295784, LE 295879.

  H. setigerum (Fr.: Fr.) Donk - на валежних стовбурах Betula sp., Зрідка Abies sibirica в ялинниках з березою трав'яних і в ялинниках з ялицею чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295785, LE 295786.

  Hyphodontia abieticola (Bourdot et Galzin) J. Erikss. - на валеже Picea obo-vata в ялинниках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295787.

  H. alienata (S. Lundell) J. Erikss. - на валеже Picea obovata в сосняку з ялиною чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295896.

  H. aspera (Fr.) J. Erikss. - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках папоротевих-трав'яних і сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, рідко, LE 295788.

  H. barba-jovis (Bull.: Fr.) J. Erikss. - на валеже Betula spp. в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295791.

  H. breviseta (P. Karst.) J. Erikss. - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних і чернично-сфагново-зеленомошних, сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295783, LE 295789.

  H. pallidula (Bres.) J. Erikss. - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках і сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, рідко, LE 295790.

  H. sambuci (Pers.: Fr.) J. Erikss. [= Lyomyces sambuci (Pers.: Fr.) P. Karst.] - на сухостійних стовбурах Spiraea sp. в змішаному лісі біля річки, рідко, LE 295880.

  H. subalutacea (P. Karst.) J. Erikss. - на валежних стовбурах Abies sibirica в ялинниках з ялицею хвощових, рідко, LE 295893.

  Inonotus obliquus (Pers.: Fr.) Pilat - на живих (стерильна форма - чага) і сухостійних стовбурах Betula sp. в сосняках з ялиною і березою чернично-зелено-Мошни і мелкопапоротніково-чорничних, нерідко.

  I. radiatus (Sowerby: Fr.) P. Karst. - на сухостійних стовбурах Sorbus aucu-paria в ялиннику з осикою чорничному, рідко.

  I. rheades (Pers.) P. Karst. [= Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemela] - на валежних стовбурах Populus tremula в ялинниках з осикою мелкопапоротніково-чорничному і чорничному і в штабелях уздовж доріг, рідко.

  Ischnoderma benzoinum (Wahlenb.: Fr.) P. Karst. - на сухостійних і валеж-них стовбурах Picea obovata і Pinus sylvestris в ялинниках чернично-зеленомошних і сосняку багульніковие-сфагновому, рідко.

  ** Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden [= Steccherinum collabens (Fr.) Vester-holt] - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках мелкопапоротніково-чорничному і чернично-зеленомошно, рідко, LE 295793, LE 295794.

  !J. fimbriatella (Peck) Ryvarden - на валежной стовбурі Populus tremula в ялиннику з осикою чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295885.

  J. luteoalba (P. Karst.) Ryvarden [= Steccherinum luteoalbum (P. Karst.) Vester-holt] - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295795.

  Laxitextum bicolor (Pers.: Fr.) Lentz - на валежних стовбурах Betula sp. в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, рідко.

  Lentaria byssiseda (Pers.: Fr.) Corner - на валежних гілочках Picea obovata в ялиннику чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295884.

  Lenzites betulina (L.: Fr.) Fr. - на валежних стовбурах Betula sp. в ялинниках з березою і осикою чернично-зеленомошних, рідко.

  ** Leptoporus mollis (Pers.: Fr.) Quel. - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, чернично-сфагнових і хвощових-папортні-кових, сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, рідко.

  !Leucogyrophana sororia (Burt.) Ginns - на валежних стовбурах Picea obovata в ялиннику папоротевих-кіслічних, рідко, LE 295796.

  * Meruliopsis taxicola (Pers.: Fr.) Bondartsev [= Gloeoporus taxicola (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden] - на валежних стовбурах Picea obovata в сосняку з ялиною чернично-зеленомошно і ялиннику чернично-сфагновому, рідко, LE 295797.

  Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto - на валежной стовбурі Betula sp. в сосняку з ялиною чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295798.

  Mucronella flava Corner - на валежних стовбурах Picea obovata в ялиннику чернично-сфагново-зеленомошно і сосняку з ялиною чернично-зеленомошно, рідко.

  * Multiclavula mucida (Pers .: Fr.) R.H. Petersen [= Lentaria mucida (Pers.: Fr.) Corner] - на крупномерних валежних стовбурах Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко.

  Mycoacia fuscoatra (Fr.: Fr.) Donk - на валежних стовбурах Betula spp. і Populus tremula в сосняках з ялиною і березою і ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і осичняку з ялиною чорничному, рідко, LE 295799, LE 295886.

  Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia fragilis (Fr.) Julich] - на валежних стовбурах Picea obovata в сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, нерідко.

  ** O. guttulatus (Peck) Gilb. et Ryvarden [= Postia guttulata (Peck) Julich] - на валежной стовбурі Picea obovata в ялиннику чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295800.

  O. stipticus (Pers.: Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia stiptica (Pers.: Fr.) Julich] - на валежних стовбурах Pinus sylvestris і Picea obovata в сосняку багульніковие-сфагновому і ялинниках хвощових-папоротевих і чернично-зеленомошних, нерідко.

  O. tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Postia tephroleuca (Fr.) Julich] - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чорничних і сфагнових, рідко.

  ** Onnia leporina (Fr.) H. Jahn [= Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. et Ryvarden] - на сухостійних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, трав'яних і чернично-сфагнових, рідко, LE 295801.

  Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden - на валежних стовбурах Populus tremula в осичняках і ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і мелкопапоротніко-по-чорничних, нерідко, LE 295802.

  Peniophora pithya (Pers.) J. Erikss. - на сухих гілках Picea obovata в ялиннику чернично-зеленомошно, рідко, LE 295803.

  P. polygonia (Pers.: Fr.) Bourdot et Galzin - на валеже Populus tremula в ялиннику з осикою кіслічних-чорничному, рідко, LE 295804.

  P. rufa (Fr.) Boidin - на гілках валежних стовбурів Populus tremula в осичняках і ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295646.

  P. septentrionalis Laurila - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-сфагново-зеленомошних і чернично-зеленомошних, рідко, LE 295805, LE 295806.

  !Perenniporia narymica (Pilat) Pouzar [= Yuchengia narymica (Pilat) B. K. Cui, C. L. Zhao et Steffen] - на валежной стовбурі Betula sp. в сосняку з березою чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295898.

  ** P. subacida (Peck) Donk - на валежних стовбурах Picea obovata, зрідка Betula spp. в ялинниках чернично-сфагново-зеленомошних, папоротевих-хво-щових і осоково-сфагновому, сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295807, LE 295808.

  Phanerochaete laevis (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden - на валежних стовбурах Betula spp. і Picea obovata в сосняках з березою і ялиною і ялинниках чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295810, LE 295811, LE 295812.

  P. sanguinea (Fr.) Pouzar - на гнилих валежних гілках Pinus sylvestris в сосняку з ялиною чернично-зеленомошно, рідко.

  P. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden - на валеже Populus tremula і Picea obovata в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295813, LE 295874.

  P. velutina (DC.: Fr.) P. Karst. - на валеже Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошно і чернично-сфагновому, рідко, LE 295814, LE 295889.

  * Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk - на сухостійних і валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках і сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, чернично-сфагнових і мелкопапоротніково-чорничних, нерідко.

  * P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [= Phellinidium ferrugineofus-cum (P. Karst.) Fiasson et Niemela] - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках і сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, чернично-сфагнових, кісліч-но чорничних і мелкопапоротніково-чорничних, нерідко, LE 295815.

  P. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin - на валежних стовбурах Betula sp. в ялинниках з березою і осикою мелкопапоротніково-чорничних і чернично-зеленомошних, сосняках з березою чернично-зеленомошних, рідко.

  P. lundellii Niemela - на сухостійних стовбурах Betula spp. в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, рідко.

  P. nigricans (Fr.) P. Karst. [= Phellinus igniarius (L.) Quel. p. p.] - на живих, рідше сухостійних стовбурах Betula spp. в сосняках з ялиною і березою і ялинниках з березою чернично-зеленомошних і чернично-сфагнових, рідко.

  ** P. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin [= Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemela, T. Wagner et M. Fisch.] - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних і чернично-сфагнових, нерідко, LE 295816.

  * P. pini (Brot.: Fr.) A. Ames [= Porodaedalea pini (Brot.: Fr.) Murrill] - на живих стовбурах Pinus sylvestris в сосняках чернично-зеленомошних і багульні-ково-сфагновому, рідко.

  * P. populicola Niemela - на живих стовбурах Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошно і мелкопапоротніково-чорничному, рідко.

  P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov - на живих і валежних стовбурах Populus tremula в осичняках, ялинниках з осикою чернично-зеленомош-них і мелкопапоротніково-чорничних і змішаних лісах, часто.

  * P. viticola (Schwein.) Donk - на валежних стовбурах Picea obovata, рідше Pinus sylvestris в ялинниках і сосняках чернично-зеленомошних і мелкопапорот-ників-чорничних, нерідко, LE 295881.

  * Phlebia centrifuga P. Karst. [= Phlebia mellea Overh.] - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних і чернично-сфагнових, нерідко.

  P. coccineofulva Schwein. [= Phlebia martiana (Berk et M.A. Curtis) Parmas-to] - на крупномерного валежной стовбурі Populus tremula в ялиннику з осикою кіслічних-папоротевих, єдина знахідка, LE 295817.

  ** P. cretacea (Romell ex Bourdot et Galzin) J. Erikss. et Hjortstam [= Caba-lodontia cretacea (Romell ex Bourdot et Galzin) Pi ^ tek] - на валеже Pinus sylves-tris в сосняку з ялиною і березою чернично-зеленомошно, рідко, LE 295818.

  P. livida (Pers.: Fr.) Bres. - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295883.

  * P. segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto - на валежних стовбурах Picea obo-vata в ялинниках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295819.

  P. tremellosa (Schrad.: Fr.) Nakasone et Burds. [= Merulius tremellosus Schrad. : Fr.] - на валежних стовбурах Betula spp. і Populus tremula в ялинниках з осикою і березою і сосняках з березою чернично-зеленомошних, нерідко.

  Phlebiella vaga (Fr.: Fr.) P. Karst. [= Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers; = Phle-biella sulphurea (Pers.: Fr.) Ginns et Lefebvre] - на валеже Picea obovata, Pinus sylvestris і Populus tremula в ялинниках і сосняках чернично-зеленомошних, осичняках чорничних, нерідко, LE 295 820.

  Phlebiopsis gigantea (Fr.: Fr.) Julich - на валежних стовбурах Pinus sylvestris і Picea obovata в сосняках з ялиною чернично-зеленомошних і ялинниках чернично-сфагнових, нерідко, LE 295897.

  Piloderma fallax (Liberta) Stalpers [= P. bicolor (Peck) Julich] - на гнилій валежной деревині і в підстилці під валежной стволами Picea obovata і Pinus sylvestris в сосняках з ялиною і ялинниках чернично-зеленомошних, нерідко.

  Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. - на валежних стовбурах Betula spp. в ялинниках і сосняках з березою і осикою чернично-зеленомошних, мелкопапоротніково-чорничних і в змішаних лісах, нерідко.

  Plicatura crispa (Pers.: Fr.) Rea [= Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) D. A. Reid] - на валежних стовбурах Betula spp. в ялинниках трав'яних, рідко, LE 295821.

  Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - на сухостійних стовбурах Populus tremula в осичняках чорничних і ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко.

  P. varius (Pers.) Fr. - на валежних, зрідка сухостійних стовбурах Populus tremula і Betula sp. в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і осичняках чорничних, рідко, LE 295876.

  * Pseudomerulius aureus (Fr.: Fr.) Julich - на валежних стовбурах Picea obo-vata в ялиннику чернично-зеленомошно, рідко, LE 295822.

  ** Punctularia strigosozonata (Schwein.) P. H. B. Talbot - на валежних стовбурах і гілках Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і мелкопапоротніково-чорничних, осичняках чорничних, рідко, LE 295892.

  ** Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzar - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках з ялицею чернично-сфагново-зеленомошно і чернично-зеленомошно, рідко, LE 295823, LE 295824.

  * P. fulgens (Fr.) Donk - на валежних, зрідка сухостійних стовбурах Picea obovata і Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і чернично-сфагнових, сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, нерідко.

  Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.: Fr.) P. Karst. - на валежних стовбурах Betula spp. і Populus tremula уздовж доріг в штабелях, рідко, LE 295825.

  Resinicium bicolor (Alb. Et Schwein.: Fr.) Parmasto - на валежних стовбурах Picea obovata, Populus tremula і Juniperus communis в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295826, LE 295827.

  R. furfuraceum (Bres.) Parmasto - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295828.

  ** Rhodonia placenta (Fr.) Niemela, K. H. Larss. et Schigel [= Oligoporus pla-centus (Fr.) Gilb. et Ryvarden, Postia placenta (Fr.) M. J. Larsen et Lombard] - на валежних стовбурах Pinus sylvestris і Picea obovata в сосняках з ялиною і березою і ялинниках чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295829.

  ** Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden - на валежних стовбурах Betula spp. в ялинниках з березою і осикою чернично-зеленомошних і папоротевих-моря-них, рідко, LE 295830.

  !Rhizochaete filamentosa (Berk. Et M. A. Curtis) Gresl., Nakasone et Raj-chenb. - на валежной стовбурі Picea obovata в ялиннику чернично-сфагново-зеле-номошном, єдина знахідка, LE 295809.

  Schizophyllum commune Fr. : Fr. - на валежних стовбурах Populus tremula в штабелях уздовж доріг, нерідко.

  Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk - на валежних стовбурах Betula spp., Populus tremula і Picea obovata в сосняках з ялиною і березою і ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і трав'яних, нерідко, LE 295831, LE 295890.

  Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. - на валежних стовбурах Betula sp. в ялинниках з березою сфагново-зеленомошних, рідко, LE 295832.

  S. raduloides (P. Karst.) Donk - на валежних стовбурах Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295833.

  Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss. - на валеже Pinus sylvestris в сосняку чернично-зеленомошно, рідко, LE 295792.

  Skeletocutis amorpha (Fr.: Fr.) Kotl. et Pouzar - на валежних стовбурах і гілках Picea obovata в ялинниках чернично-зеленомошних, рідко.

  S. biguttulata (Romell) Niemela-на валежних стовбурах Pinus sylvestris і Picea obo-vata в ялинниках і сосняках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295834, LE 295835.

  S. chrysella Niemela - на валежной стовбурі Picea obovata в ялиннику кіслічних-чорничному, єдина знахідка, LE 295836.

  ** S. odora (Sacc.) Ginns - на валежних стовбурах Picea obovata і Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295838.

  S. papyracea A. David - на валежних стовбурах Picea obovata в ялинниках з ялицею чернично-зеленомошних, рідко, LE 295839.

  S. subincarnata (Peck) Jean Keller - на валеже Picea obovata в ялиннику чернично-зеленомошно, рідко, LE 295840.

  Steccherinum fimbriatum (Pers.: Fr.) J. Erikss. - на валежних гілках Popu-lus tremula в ялинниках з осикою мелкопапоротніково-чорничному і кіслічних-чорничних, рідко, LE 295841.

  S. ochraceum (Pers.: Fr.) Gray - на валеже, зрідка сухість Betula spp. в ялинниках чернично-сфагнових і сосняках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295877.

  !S. straminellum (Bres.) Melo - на валеже Populus tremula в ялиннику з осикою чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295842. Вперше виявлено на території європейської частини Росії.

  Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Pers. - на валежних гілках Betula spp. в сосняках з ялиною і березою і ялинниках чернично-зеленомошних, нерідко.

  S. rugosum Pers. : Fr. - на сухостійних і валежних стовбурах Betula spp. в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, рідко.

  S. sanguinolentum (Alb. Et Schwein.: Fr.) Fr. - на валежних стовбурах Abies sibirica, Pinus sylvestris і Picea obovata в ялинниках з ялицею чернично-зелено-Мошни і з сосною кіслічних-чорничних, нерідко.

  Thelephora terrestris Ehrh. : Fr. - на залишках хвойної деревини в грунті уздовж доріг і в ялинниках чернично-сфагнових, нерідко.

  Tomentella bryophila (Pers.) M. J. Larsen - на валежних гілках Popu-lus tremula в сосняках з ялиною, березою і осикою чернично-зеленомошних і ялинниках з осикою кіслічних-папоротевих, рідко.

  T. coerulea (Bres.) Hohn. et Litsch. - на валежних гілках і стовбурах Populus tremula і Betula sp. в сосняках з ялиною, березою і осикою і ялинниках чернично-зеленомошних, рідко, LE 295844.

  ** T. crinalis (Fr.) M. J. Larsen - на валежной стовбурі Populus tremula в осичняку з ялиною папоротевих-кіслічних, єдина знахідка, LE 295845.

  T. ferruginea (Pers.: Fr.) Pat. - на валежной стовбурі Populus tremula в осичняку з ялиною чорничному, єдина знахідка, LE 295846.

  !T. galzinii Bourdot - на валежной стовбурі Juniperus communis в змішаному лісі, єдина знахідка, LE 295895.

  T. lapida (Pers.) Stalpers - на валеже Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295847.

  T. lilacinogrisea Wakef. - на валежной стовбурі Betula sp. в сосняку з березою чернично-зеленомошно, єдина знахідка, LE 295891.

  T. radiosa (P. Karst.) Rick - на валеже Alnus incana в змішаних лісах, рідко, LE 295848.

  T. stuposa (Link) Stalpers - на валеже Picea obovata і Populus tremula в ялинниках з осикою чернично-зеленомошних і чернично-сфагнових, рідко, LE 295849, LE 295850.

  T. sublilacina (Ellis et Holw.) Wakef. - на валеже Betula sp. в сосняку з березою і ялиною чернично-зеленомошно, рідко, LE 295851.

  !T. terrestris (Berk. Et Broome) M. J. Larsen - на валежних гілках Populus tremula в сосняку з ялиною, березою і осикою чернично-зеленомошно, рідко, LE 295844.

  Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Lloyd - на валежних стовбурах Betula spp. в штабелях уздовж доріг, нерідко.

  T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden - на валежних стовбурах Populus tremula і Betula spp. в сосняках з ялиною і ялинниках з березою і осикою чернично-зеленомошних, ялинниках з осикою мелкопапоротніково-чорничних і кіслічних-чорничних, а також осичняках, часто.

  T. pubescens (Schumach.: Fr.) Pilat - на валежних стовбурах Betula sp. в штабелях біля доріг, рідко.

  T. trogii Berk. - на валежних стовбурах Populus tremula в осичняках і штабелях уздовж доріг, нерідко.

  T. versicolor (L.: Fr.) Lloyd - на валежних стовбурах Populus tremula в ялиннику з осикою мелкопапоротніково-чорничному, рідко, LE 295852.

  !Trechispora byssinella (Bourdot) Liberta - на валеже Picea obovata в ялиннику чернично-сфагновому, єдина знахідка, LE 295853.

  T. farinacea (Pers.: Fr.) Liberta - на гнилому валеже Picea obovata і Pinus sylvestris в ялинниках і сосняках чернично-сфагново-зеленомошних, рідко, LE 295854.

  T. mollusca (Pers.: Fr.) Liberta - на гнилому валеже Betula sp. і старих базідіомах Fomes fomentarius в сосняках з березою чернично-зеленомошних, рідко, LE 295888.

  Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden - на валежних, зрідка сухостійних стовбурах Picea obovata і Pinus sylvestris в різних ялинових, соснових і змішаних лісах, дуже часто.

  T. fuscoviolaceum (Ehrenb.: Fr.) Ryvarden - на валежних стовбурах Abies si-birica в ялинниках з ялицею чернично-зеленомошних і чернично-сфагнових, рідко, LE 295855.

  T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden - на сухостійних стовбурах Picea obovata в ялинниках сфагнових, рідко, LE 295856.

  T. pargamenum (Fr.) G. Cunn. [= Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden] - на валежних стовбурах Betula spp. в ялинниках і сосняках чернично-зеленомошних і мелкопапоротніково-чорничних, часто, LE 295857.

  Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk - на валежних стовбурах Picea obovata в ялиннику чернично-трав'яному, рідко, LE 295858.

  T. glebulosus (Fr.: Fr.) Donk - на валежних стовбурах Alnus incana і Salix sp. в змішаних лісах, рідко, LE 295859, LE 295894.

  T. subulatus (Bourdot et Galzin) Donk - на валежних стовбурах Pinus sylvestris і Picea obovata в сосняках з ялиною і березою чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295860.

  Typhula uncialis (Grev.) Berthier - на сухих стеблах Chamaenerion angustifo-lium уздовж доріг, рідко.

  **! Vararia racemosa (Burt) D. P. Rogers et H. S. Jacks. - на валеже Picea obovata в сосняку з ялиною і березою чернично-зеленомошно уздовж водотоку, єдина знахідка, LE 295860.

  Veluticeps abietina (Pers.: Fr.) Hjortstam et Telleria - на валежних стовбурах Picea obovata в сосняку з ялиною та ялиннику чернично-зеленомошних, рідко, LE 295862.

  Vesiculomyces citrinus (Pers.) E. Hagstr. [= Gloiothele citrina (Pers.) Ginns et G. W. Freeman] - на валежних стовбурах Picea obovata і Pinus sylvestris в сосняках з ялиною чернично-зеленомошних, нерідко, LE 295863.

  Таким чином, крім великого числа виявлених видів на території обстеженого лісового масиву було виявлено багато індикаторних (18) і спеціалізованих (20) видів. Крім

  того, були виявлені 4 місцезнаходження Ganoderma lucidum -Бачиш, занесеного в «Червону книгу Російської Федерації» (Krasnaya ..., 2008b), 3 місцезнаходження Hericium coralloides, занесеного в «Червону книгу Архангельської області» (Krasnaya ..., 2008a), а також виявлені види афіллофоровихгрибів, рекомендовані для біонадзора в Архангельській обл .: Antrodia crassa, Fomitopsis cajanderi, Junghuhnia collabens і Pycnoporellus alboluteus. Також інтерес представляють знахідки таких рідкісних видів, як Dichomitus al-bidofuscus, Rigidoporus crocatus, Tomentella crinalis, Vararia racemosa, пропонованих для включення в наступне видання «Червоної книги Архангельської області». Все це свідчить про необхідність збереження Верхньо-Вашкінского малонарушеннимі лісового масиву і надання цій території статусу особливо охоронюваної природної території регіонального значення.

  Робота виконана за часткової фінансової підтримки програми Президії РАН «Жива природа: сучасний стан і проблеми розвитку» (підпрограма «Біорізноманіття: стан і динаміка»).

  література

  [Aleksandrova, Yurkovskaya] Александрова В. Д., Юрківська Т. К. 1989. Геоботанічне районування Нечорнозем'я європейської частини РСФСР. Л .: 64 с. [Ezhov] Єжов О. Н. 2013. Афіллофоровие гриби Архангельської області. Єкатеринбург: 276 с. Index Fungorum. 2008-2014. http://www.indexiungorum.org

  [Kotkova] Коткова В. М. 2005. Афіллофоровие гриби Півночі європейської частини Росії, асоційовані з ялиною. Проблеми лісової фітопатології і мікології: Матер. 6-ймеждунар. конф. М .; Петрозаводськ: 197-203. [Krasnaya.] Червона книга Архангельської області: офіційне видання. 2008a. Архангельськ: 351 с.

  [Krasnaya.] Червона книга Російської Федерації (рослини і гриби). 2008b. М .: 855 з.

  [Kurnaev] Курнаев С. Ф. 1973. лісорослинних районування СРСР. М .: 202 з.

  Niemela T. 2005. Polypores, lignicolous fungi. Norrlinia. 13: 320 p.

  Nordic Macromycetes. 1997. Vol. 3: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromyce-

  toid Basidiomycetes. Copenhagen: 445 p. [Vyyavlenie.] Виявлення та обстеження біологічно цінних лісів на Північно-Заході європейської частини Росії. 2009. Т. 2. Допомога по визначенню видів, які використовуються при обстеженні на рівні виділів. СПб .: 258 з.

  References

  Aleksandrova V. D., Yurkovskaya T. K. 1989. Geobotanicheskoe rayonirovanie necher-nozemya evropeyskoy chasti RSFSR [Geobotanical zonation of the Non-chernozem zone of European part of the RSFSR]. Leningrad: 64 p. (In Russ.).

  Ezhov O. N. 2013. Afilloforovyegriby Arkhangelskoy oblasti [Aphyllophoraceous fungi of Arkhangelsk Region]. Ekaterinburg: 276 p. (In Russ.).

  Index Fungorum. 2008-2014. http://www.indexlungorum.org

  Kotkova V. M. 2005. Aphyllophoraceous fungi on spruce in the North of European part of Russia. Problemy lesnoi fitopatologii i mikologii: Proc. 6 Int. Conf. Moscow; Petrozavodsk: 197-203. (In Russ. With Engl. Abstract).

  KrasnayaknigaArkhangelskoy oblasti: oficial'noe izdanie [Red Data Book of Arkhangelsk Region: official edition]. 2008a. Arkhangelsk: 351 p. (In Russ.).

  Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii (rasteniya i griby) [Red Data Book of the Russian Federation (plants and fungi)]. 2008b. Moscow: 855 p. (In Russ.).

  Kurnaev S. F. 1973. Lesorastitel'noe rayonirovanie SSSR [Forest vegetation zoning of USSR]. Moscow: 202 p. (In Russ.).

  Niemela T. 2005. Polypores, lignicolous fungi. Norrlinia. 13: 320 p.

  Nordic Macromycetes. 1997. Vol. 3: Heterobasidioid, aphyllophoroid and gastromyce-toid Basidiomycetes. Copenhagen: 445 p.

  Vyyavlenie i obsledovanie biologicheski tsennykh lesov na Severo-Zapade Evropeyskoy chasti Rossii. T. 2. Posobie po opredeleniyu vidov, ispolzuemykh pri obsledovanii na urovne vydelov [Survey of biologically valuable forests in North-Western European Russia. Vol. 2. Identification manual of species to be used during survey at stand level]. 2009. St. Petersburg: 258 p. (In Russ.).


  Ключові слова: АФІЛЛОФОРОВИЕ ГРИБИ / мікобіоти / MYCOBIOTA / АРХАНГЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ / ARKHANGELSK REGION / ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА РОСІЇ / EUROPEAN PART OF RUSSIA / Малонарушеннимі ЛІСОВІ МАСИВИ / STECCHERINUM STRAMINELLUM / APHYLLOPHOROID FUNGI / OLD-GROWTH FOREST

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити