на островах північній частині Ладозького озера, що відносяться до Республіці Карелія, виявлено 234 види афіллофоровихгрибів, в тому числі 198 видів на островах ПП «Валаамського архіпелагу», 97 видів в НП«Ладозьке шхери», 43 види -в ГПЗ«західний архіпелаг». Вперше для республіки вказані 4 види макроміцетов (Athelia alnicola, A. salicum, Botryobasidium pruinatum, Hypochnicium lundellii), а для біогеографічної провінції Karelia ladogensis (Kl) 22 види, в тому числі Punctularia strigosozonata, занесений до Червоної книги Республіки Карелія (2007). Всі нові знахідки підтверджені гербарних зразками, що зберігаються в гербаріях КарНЦ РАН (PTZ) і БІН РАН (LE). на островах північній частині Ладозького озера більшість афіллофоровихгрибів виявлено на деревині листяних порід (109 видів), тоді як на хвойних породах 84 види. Велика частина макроміцетов даної групи відзначені на основних лісоутворюючих породах сосні (68 видів), осики (56), їли (51) і березі (47). Менша кількість видів на вільсі (25 видів), вербі (19), горобині (16), ялівці (11), черемха (4), а також на породах-інтродуцентів (модрини, сосни кедрової сибірської, клені, дубе) на о. Валаам. на обстежених островах виявлені місцезнаходження 12 видів, занесених до Червоної книги Республіки Карелія (2007), 3 видів, занесених до Червоної книги Російської Федерації (2008), а також 19 індикаторних видів для високовозрастних (старовозрастних) і 6 індикаторних видів для незайманих лісів. Видове багатство макроміцетов вивченої групи грибів кожного острови визначається такими факторами, як типологічний склад, вік і породний склад деревостану, наявність валежа на різних стадіях розкладання, облесенность (скелястість) і антропогенне нарушенность, тоді як розмір острови не має істотного значення.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Руоколайнен Анна Володимирівна, Коткова Віра Матвіївна


APHYLLOPHOROID FUNGI (BASIDIOMYCOTA) ON ISLANDS IN THE NORTHERN PART OF LAKE LADOGA (REPUBLIC OF KARELIA)

On islands in the northern part of Lake Ladoga, within the Republic of Karelia, 234 species of aphyllophoroid fungi have been recorded, including 4 species (Athelia alnicola, A. salicum, Botryobasidium pruinatum, Hypochnicium lundellii) new for the Republic. Data are provided on the distribution of 22 species new for Karelia ladogensis province, including Punctularia strigosozonata, red-listed in the Republic of Karelia (2007). Specimens of all the new records are kept in the mycological herbaria of the Karelian Research Centre (PTZ) and Komarov Botanical Institute RAS (LE). 198 species were found in the Nature Park Valaamsky Archipelago, 97 in the Nature Reserve Zapadny Archipelago, and 43 -in the National Park Ladoga Skerries. A majority of aphyllophoroid fungi on islands in the northern part of Lake Ladoga were found on deciduous trees (109 species), 84 species were recorded on coniferous trees. Most of the species were collected from the main stand-forming species: 68 species from pine, 56 from aspen, 51 from spruce, and 47 from birch. Fewer species were found on alder (25 species), willow (19), rowan (16), juniper (11), bird cherry (4), and on introduced tree species (larch, Siberian pine, maple, oak) on Valaam Island . Locations of 12 species protected in the Republic of Karelia (2007), and 3 species protected in the Russian Federation (2008), as well as of 19 indicator species of old-growth forests and 6 indicator species of pristine forests were found on the islands. The species richness of aphyllophoroid fungi on each island is depends on the typological composition and age of forests, presence of deadwood in different stages of decay, forest cover (rockiness), and anthropogenic disturbance, while the island size is not significant.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Праці Карельського наукового центру Російської академії наук
  Наукова стаття на тему 'АФІЛЛОФОРОВИЕ ГРИБИ (BASIDIOMY-СОТА) ОСТРОВІВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ Ладозького озера (РЕСПУБЛІКА Карелія)'

  Текст наукової роботи на тему «АФІЛЛОФОРОВИЕ ГРИБИ (BASIDIOMY-СОТА) ОСТРОВІВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ Ладозького озера (РЕСПУБЛІКА Карелія)»

  ?Праці Карельського наукового центру РАН № 8. 2019. С. 17-29 DOI: 10.17076 / bg955

  УДК582.284 (470.22)

  АФІЛЛОФОРОВИЕ ГРИБИ (ВАБЮЮМУСОТЛ) ОСТРОВІВ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ Ладозького озера (РЕСПУБЛІКА Карелія)

  А. В. Руоколайнен1, В. М. Коткова2

  1 Інститут лісу КарНЦ РАН, Фіц «Карельський науковий центр РАН», Петрозаводськ, Росія

  2 Ботанічний інститут ім. В. Л. Комарова РАН, Санкт-Петербург, Росія

  На островах північній частині Ладозького озера, що відносяться до Республіки Карелія, виявлено 234 види афіллофоровихгрибів, в тому числі 198 видів - на островах ПП «Валаамського архіпелагу», 97 видів - в НП «Ладозьке шхери», 43 види -в ГПЗ «Західний архіпелаг ». Вперше для республіки вказані 4 види макроме-цетов (Athelia alnicola, A. salicum, Botryobasidium pruinatum, Hypochnicium lundellii), а для біогеографічної провінції Karelia ladogensis (Kl) - 22 види, в тому числі Punctularia strigosozonata, занесений до Червоної книги Республіки Карелія ( 2007). Всі нові знахідки підтверджені гербарних зразками, що зберігаються в гербаріях КарНЦ РАН (PTZ) і БІН РАН (LE). На островах північній частині Ладозького озера більшість афіллофоровихгрибів виявлено на деревині листяних порід (109 видів), тоді як на хвойних породах - 84 види. Велика частина макроміцетов даної групи відзначені на основних лісоутворюючих породах - сосні (68 видів), осики (56), їли (51) і березі (47). Менша кількість видів - на вільсі (25 видів), вербі (19), горобині (16), ялівці (11), черемха (4), а також на породах-ін-тродуцентах (модрини, сосни кедрової сибірської, клені, дубе) на о. Валаам. На обстежених островах виявлені місцезнаходження 12 видів, занесених до Червоної книги Республіки Карелія (2007), 3 видів, занесених до Червоної книги Російської Федерації (2008), а також 19 індикаторних видів для високовозрастних (старовозрастних) і 6 індикаторних видів для незайманих лісів. Видове багатство макроміцетов вивченої групи грибів кожного острова визначається такими факторами, як типологічний склад, вік і породний склад деревостану, наявність валежа на різних стадіях розкладання, облесенность (скелястість) і антропогенне нарушенность, тоді як розмір острова не має істотного значення.

  Ключові слова: афіллофоровие гриби; біорізноманіття; мікобіоти; ООПТ; острова; Валаамського архіпелагу; Західний архіпелаг; Ладозьке шхери; європейська частина Росії; Ладожське озеро; республіка Карелія.

  A. V. Ruokolainen, V. M. Kotkova. APHYLLOPHOROID FUNGI (BASIDIOMYCOTA) ON ISLANDS IN THE NORTHERN PART OF LAKE LADOGA (REPUBLIC OF KARELIA)

  On islands in the northern part of Lake Ladoga, within the Republic of Karelia, 234 species of aphyllophoroid fungi have been recorded, including 4 species (Athelia alnicola, A. salicum, Botryobasidium pruinatum, Hypochnicium lundellii) new for the Republic. Data are provided on the distribution of 22 species new for Karelia ladogensis province, including

  Punctularia strigosozonata, red-listed in the Republic of Karelia (2007). Specimens of all the new records are kept in the mycological herbaria of the Karelian Research Centre (PTZ) and Komarov Botanical Institute RAS (LE). 198 species were found in the Nature Park Valaamsky Archipelago, 97 - in the Nature Reserve Zapadny Archipelago, and 43 -in the National Park Ladoga Skerries. A majority of aphyllophoroid fungi on islands in the northern part of Lake Ladoga were found on deciduous trees (109 species), 84 species were recorded on coniferous trees. Most of the species were collected from the main stand-forming species: 68 species from pine, 56 - from aspen, 51 - from spruce, and 47 - from birch. Fewer species were found on alder (25 species), willow (19), rowan (16), juniper (11), bird cherry (4), and on introduced tree species (larch, Siberian pine, maple, oak) on Valaam Island . Locations of 12 species protected in the Republic of Karelia (2007), and 3 species protected in the Russian Federation (2008), as well as of 19 indicator species of old-growth forests and 6 indicator species of pristine forests were found on the islands . The species richness of aphyllophoroid fungi on each island is depends on the typological composition and age of forests, presence of deadwood in different stages of decay, forest cover (rockiness), and anthropogenic disturbance, while the island size is not significant.

  Keywords: aphyllophoroid fungi; biodiversity; mycobiota; protected areas; islands; Valaamsky Archipelago; Zapadny Archipelago; Ladoga skerries; European Russia; Lake Ladoga; Republic of Karelia.

  Вступ

  Ладозьке озеро - найбільше прісноводне озеро льодовикового-тектонічного походження в Європі, що відноситься до басейну Балтійського моря. Північна частина озера лежить на Балтійському кристалічному щиті, а південна - на Східно-Європейській платформі. У його акваторії знаходиться близько 660 островів розміром більше 1 га, загальною площею 457 км2, велика частина (близько 500 островів) з яких розташовані у північно-західного узбережжя в так званому шхерном районі Республіки Карелія. У північній частині Ладозького озера між 61 ° 10 'і 61 ° 25' північної широти з північного сходу на південний захід простягаються острови Валаамського і Західного архіпелагів, які як би замикають шхери Ладозького озера з півдня.

  Майже всі острови північній частині озера скелясті, з високими (до 60-70 м), іноді стрімкими берегами. Більшість островів шхерной частини Ладозького озера складено переважно гранітами і гнейсами, а Валаамського архіпелаг- олівіновимі діабазами.

  Найбільші острови Ладозького озера покриті лісом, дрібні - переважно з мізерною рослинністю, іноді майже голі. Територія Північного Приладожья в цілому (включаючи острова поблизу узбережжя) до 1930-х рр. піддавалася вибірковим рубок. Після закінчення Другої світової війни в При-ладожье істотно змінився характер природокористування: відбулася зміна хутірської системи розселення на великі поселення, занедбані дрібноконтурні сільгоспугіддя, пре-

  Краще суцільні рубки лісу і т. п. Згодом рубки на цій території практично не велися, а луки заростають похідними лісами [Кравченко, 2001]. Крім того, оскільки узбережжі Ладозького озера і його острова з історико-архітектурними пам'ятками, красивими ландшафтами та унікальними природними умовами приваблюють туристів, відпочиваючих і рибалок, природні екосистеми тут досить сильно порушені.

  Ряд островів Ладозького озера охороняються нині на регіональному та федеральному рівнях. У 1999 р на території музею-заповідника «Валаам» був створений природний парк «Валаамського архіпелагу», до складу якого входить острів Валаам і прилеглі до нього острови (Дубровський, Низький, Федоровський та ін.). Територіально заказник відноситься до Сортавальском району Республіки Карелія, а його загальна площа становить 261 км2.

  У 1996 р був утворений державний природний заказник «Західний архіпелаг», який включає ряд островів, найбільші з яких - Воссінансаарі, Кугрісарі, Макарінсаарі, Хейнясенма, Рахмансарі, Ялаянсаарі, Сіттулуото. Територіально заказник відноситься до Лахденпохском району Республіки Карелія, його загальна площа становить 19 500 га, на частку островів доводиться 390 га. Все острова Західного архіпелагу відносяться до історичного регіону Північне Приладожье. З усієї групи найвідомішим є острів Хейнясенма, на якому з другої половини XV до початку XVIII століть розташовувався православний чоловічий мона-

  Стир. Західний архіпелаг відомий також тим, що в той час, коли він перебував у складі Фінляндії, на його островах були бази фінських військових і спостережні пости.

  У 2017 року в Північному Приладожье був створений національний парк «Ладозьке шхери» загальною площею близько 122 000 га, що включає узбережжя (в тому числі гори Петсеваа-ра), ряд островів (острів Путсарі і ряд дрібніших островів: Ваяксенсаарі, Калкісаарі, Калто , Коскелосаарі, Кяряйтсаарі, Мякісало, Охансарі, Сікасаарі, Таватсарі, Янатсарі) і прилеглу акваторію Ладозького озера, територіально відносяться до Лахденпохском-му, Піткярантскому і Сортавальском районам Республіки Карелія. На о. Янатсарі з 1766 року і до початку 1810-х рр. знаходився кар'єр мармурових ломок «Калккісаарі».

  Вивчення макроміцетов деяких островів північній частині Ладозького озера було розпочато в 1990-і роки співробітниками Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова РАН та Інституту лісу КарНЦ РАН. Основна частина досліджень виконана в природному парку «Валаамського архіпелагу» на островах Валаам і Скитський [Лосицький, 1997; Крутов і ін., 2006; Єжов, Руоколайнен, 2016], на яких раніше було виявлено 156 видів афіллофоровихгрибів. Мікобіоти інших островів північній частині Ладозького озера раніше не вивчалась.

  матеріали та методи

  З 2016 року (15-22 червня) А. В. Руоколайнен були проведені польові дослідження і збір зразків афіллофоровихгрибів на 17 островах північній частині Ладозького озера на території Республіки Карелія, з яких 3 розташовані в Піткярантском районі (Калкісаарі, Мякісало і Янатсарі) , 4 - в Сортавалу-ському районі (острова Валаамського архіпелагу: Валаам, Низький, Дубровський, Федоровський) і 10 - в Лахденпохском районі (в тому числі острови Західного архіпелагу: Кугрісарі, Макарінсаарі, Хейнясенма).

  Вивчені острова розташовуються в підзоні середньої тайги. За схемою біогеографічного районування Східної Фенноскан-дии дана територія відноситься до біогеографічної провінції Karelia ladogensis - Kl [Melan ..., 1906], що відповідає Приладожья-ському флористичному району [Раменське, 1983]. Збір зразків афіллофоровихгрибів проводився маршрутним методом. Відомості про народження видів, добре розпізнаються в природі, заносилися до списку на підставі польових спостережень, для інших

  видів - після ідентифікації зібраного матеріалу в лабораторних умовах з використанням традиційних методів світлової мікроскопії. Ідентифікація матеріалу виконана В. М. Коткова і А. В. Руоколайнен в лабораторних умовах з використанням мікроскопів ЛОМО Микмед-6 і ЛОМО Микмед-7, стандартних реактивів і сучасних визначників. Також були вивчені зразки афіллофоровихгрибів з островів Валаамського архіпелагу, що зберігаються в мікологічної гербарії БІН РАН (LE), і проаналізовані всі раніше отримані дані [Лосицький, 1997; Крутов і ін., 2014; Єжов, Руоколайнен, 2016].

  Назви видів наведено переважно відповідно до міжнародної бази даних по номенклатурі грибів Index Fungo-rum [2018], за винятком пологів Antrodia, Fo-mitopsis, Phellinus, Polyporus [по: Niemela, 2016] і Junghuhnia [по: Ryvarden, Melo 2017 ], для яких приймається широка концепція.

  Результати та обговорення

  За підсумками проведених досліджень на підставі знову отриманих даних, аналізу і вивчення всіх наявних літературних та гербарних матеріалів в даний час на островах північній частині Ладозького озера, що відносяться до території Республіки Карелія, зареєстровано 234 види афіллофоро-вих грибів. В результаті визначення зібраного матеріалу були виявлені 4 нових для Республіки Карелія виду афіллофоровихгрибів - Athelia alnicola, A. salicum, Botryobasidium pruinatum, Hypochnicium lundellii. Крім того, при аналізі поширення макроміцетов даної групи на території республіки встановлено, що 22 види вперше зустрінуті в біогеографічної провінції Kl (табл. 1).

  На островах, що належать до ПП «Валаамського архіпелагу», виявлено 198 видів афіллофоровихгрибів, до НП «Ладозьке шхери» - 97 видів, а до ГПЗ «Західний архіпелаг» - 43 види.

  Більшість видів грибів, виявлених на островах північній частині Ладозького озера, є сапротрофами. Факультативних сапротрофов і патогенів, які розвиваються на живих стовбурах і викликають стовбурові і кореневі гнилі, небагато. До них відносяться Heterobasidion parviporum, Inonotus leporinus, I. obliquus, Laetiporus sulphureus, Onnia tomentosa, O. triquetra, Oxyporus populinus, Phaeo-lus schweinitzii, Phellinus alni, Ph. chrysoloma, Ph. conchatus, Ph. nigricans, Ph. pini, Ph. populicola, Ph. tremulae, а також ранові патогени Polyporus squamosus і Stereum sanguinolentum.

  Таблиця 1. Афіллофоровие гриби островів північній частині Ладозького озера Table 1. Aphyllophoroid fungi on the islands of the northern part of Lake Ladoga

  Вид Species Статус Status Субстрат Substrate Острови Islands

  Acanthophysellum lividocoeruleum (P. Karst.) Parmasto М, C 4, 16

  Albatrellus ovinus (Schaeff .: Fr.) Kotl. et Pouzar П 1

  Alutaceodontia alutacea (Fr.) Hjortstam et Ryvarden [= Hyphodontia alutacea (Fr.) J. Erikss.] Е, С 1, 14

  Amphinema byssoides (Pers .: Fr.) J. Erikss. Е, І, М 1, 7, 13

  Amylocorticiellum molle (Fr.) Spirin et Zmitr. З 1

  Amylocystis lapponica (Romell) Bondartsev et Singer • • Е 1

  Amylostereum chailletii (Pers .: Fr.) Boidin Е 1

  A. laevigatum (Fr.) Boidin М 9, 10, 13

  Antrodia pulvinascens (Pilat) Niemela [= Flavidoporia pulvinascens (Pilat) Audet] *, • Ос 1

  A. serialis (Fr.) Donk [= Neoantrodia serialis (Fr.) Audet] Е, С 1, 2, 7, 12, 15, 17

  A. sinuosa (Fr.) P. Karst. [= Amyloporiasinuosa (Fr.) Rajchenb., Gorjon et Pildain] З 1, 7, 14

  A. xantha (Fr .: Fr.) Ryvarden Е, С 1, 2, 6, 12, 13, 14, 16

  Antrodiella faginea Vampola et Pouzar І 1

  A. pallescens (Pilat) Niemela et Miettinen Б 1

  A. parasitica Vampola Е, Пт 17

  Artomyces pyxidatus (Pers.) Julich [= Clavicorona pyxidata (Fr.) Doty] Ос 1, 2, 8

  Asterodon ferruginosus Pat. • З 1

  Athelia alnicola (Bourdot et Galzin) Julich З 3

  A. decipiens (Hohn. Et Litsch.) J. Erikss. З 1, 14

  A. salicum Pers. Е 1

  Aurantiporus fissilis (Berk et M. A. Curtis) H. Jahn. ex Ryvarden [= Tyromyces fissilis (Berk et M. A. Curtis) Donk] Ос 1

  Auriscalpium vulgare Gray шишка 1

  Bjerkandera adusta (Willd .: Fr.) P. Karst. Ол, Ос 1, 8, 12

  B. fumosa (Pers .: Fr.) P. Karst. листям. 1

  Boletopsis leucomelaena (Pers .: Fr.) Fayod * ** П 1

  Botryobasidium isabellinum (Fr.) D. P. Roger З 3

  B. laeve (J. Erikss.) Parmasto Е, С 1, 7, 13

  B. medium J. Erikss. Б, Е 1

  B. obtusisporum J. Erikss. З 13

  B. pruinatum (Bres.) J. Erikss. І 8

  B. subcoronatum (Hohn. Et Litsch.) Donk Б, Ол, Ос, С 1, 3, 4, 8, 10, 14

  Byssomerulius corium (Pers .: Fr.) Parmasto Ос 1

  Cantharellus cibarius Fr. П 1

  Ceraceomyces microsporus K. H. Larss. ос 1

  C. serpens (Tode: Fr.) Ginns М, Ос, С 1, 4, 6, 13, 15

  Ceriporia viridans (Berk. Et Broome) Donk Ос 1

  Ceriporiopsis resinascens (Romell) Domanski Ос 4

  Cerrena unicolor (Bull .: Fr.) Murrill До 1

  Chaetodermella luna (Romell ex D. P. Rogers et H. S. Jacks.) Rauschert • З 1

  Chondrostereum purpureum (Pers .: Fr.) Pouzar Ос, Ск 1

  Cinereomyces lindbladii (Berk.) Julich [= Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. et Ryvarden] Е, С 1, 14, 15

  Clavaria fragilis Holmsk .: Fr. [= Clavaria vermicularis Fr.] П 1

  Clavariadelphus ligula (Schaeff .: Fr.) Donk П 1

  C. pistillaris (L .: Fr.) Donk * П 1

  Вид Species Статус Status Субстрат Substrate Острови Islands

  Clavulina coralloides (L .: Fr.) Schrot. [= C. cristata (Holmsk .: Fr.) Schrot.] П 1

  Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar Е 1

  Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. До 1

  Coltricia perennis (L .: Fr.) Murrill П 1

  Conferticium ochraceum (Fr .: Fr.) Hallenb. [= Gloeocystidiellum ochraceum (Fr .: Fr.) Donk] Е 1

  Coniophora arida (Fr.) P. Karst. Б, Е, С 1, 11, 12

  C. olivacea (Pers .: Fr.) P. Karst. З 1

  C. puteana (Schumach .: Fr.) P. Karst. З 1

  Corticium roseum Pers .: Fr. Ос 1, 17

  Craterellus tubaeformis (Fr .: Fr.) Quel. [= Cantharellus tubaeformis Fr .: Fr.] П 1

  Cristinia helvetica (Pers.) Parmasto Ос 1

  Crustoderma corneum (Bourdot et Galzin) Nakasone • • З 17

  C. dryinum (Berk. Et M. A. Curtis) Parmasto • Е 1

  Cylindrobasidium laeve (Pers .: Fr.) Chamuris Б 1

  Cytidia salicina (Fr.) Burt І 1

  Datronia mollis (Sommerf .: Fr.) Donk І, Ол, Ос 1

  Dendrocorticium polygonioides (P. Karst.) M. J. Larsen et Gilb. [= Corticium polygonioides P. Karst.] Ос 1

  Dentipellis fragilis (Pers .: Fr.) Donk * Ос 1

  Dichomitus squalens (P. Karst.) D. A. Reid *, •• З 1

  Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domanski З 1

  Elmerina caryae (Schwein.) D. A. Reid [= Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira et D. P. Rogers] * Б 1

  Exidia cartilaginea S. Lundell et Neuhoff Б 2

  E. recisa (Ditmar) Fr. І 4

  Fomes fomentarius (L .: Fr.) Fr. Б, Ос 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15

  Fomitopsispinicola (Sw .: Fr.) P. Karst. Б, Е, ЛЦ, Ол, Р, С 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17

  F. rosea (Alb. Et Schwein .: Fr.) P. Karst. [= Rhodofomesroseus (Alb. Et Schwein .: Fr.) Vlasak] • Е, С 1, 7

  Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. [= G. lipsiense (Batsch) G. F. Atk.] Б, Ос 1, 10

  G. lucidum (M. A. Curtis: Fr.) P. Karst. * ** Л 1

  Gelatoporia dichroa (Fr .: Fr.) Ginns [= Gloeoporus dichrous (Fr .: Fr.) Bres.] Ол, Ос 1

  Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk Б 1

  G. leucoxanthum (Bres.) Boidin листям. 1

  G. luridum (Bres.) Boidin Ос

  G. porosum (Berk. Et M. A. Curtis) Donk Б, Ос 1

  Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imazeki Е 1

  G. sepiarium (Wulfen: Fr.) P. Karst. Е, С 1, 7, 8, 15, 17

  Gloeoporuspannocinctus (Romell) J. Erikss. [= Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemela, Ceriporiopsis pannocincta (Romell) Gilb. et Ryvarden] листям., Р 1, 4

  Gloiothele citrina (Pers.) Ginns et G. W. Freeman [= Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hangstrom] З 1, 2

  Hapalopilus rutilans (Pers.) Murrill Б, Ол 1

  Hastodontia hastata (Litsch.) Hjortstam et Ryvarden [= Hyphodontia hastata (Litsch.) J. Erikss.] C 15

  Вид Species Статус Status Субстрат Substrate Острови Islands

  Henningsomycescandidus (Pers .: Fr.) Kuntze Б 15

  Hericium cirrhatum (Pers .: Fr.) Nikol. [= Creolophus cirrhatus (Pers .: Fr.) P. Karst.] Ос 1

  H. coralloides (Scop .: Fr.) Pers. * Б 1

  Heterobasidion parviporum Niemela et Korhonen E 1

  Hydnum rufescens Pers .: Fr. П 1

  Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Lev. E, M 1, 9

  H. tabacina (Sowerby) Lev. [= Hymenochaetopsis tabacina (Sowerby) S. H. He et Jiao Yang] І, Ос, Ч 1, 4, 7, 8, 12, 17

  Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk З 3, 16

  H. setigerum (Fr .: Fr.) Donk Б, E, Ол, Ос 1, 3, 7, 17

  Hyphodontia abieticola (Bourdot et Galzin) J. Erikss. E 1

  H. barba-jovis (Bull .: Fr.) J. Erikss. Б 1

  H. floccosa (Bourdot et Galzin) J. Erikss. C 7

  H. pallidula (Bres.) J. Erikss. Ол 8

  H. subalutacea (P. Karst.) J. Erikss. Ч 17

  Hypochnicium bombycinum (Sommerf .: Fr.) J. Erikss. Ос, листя. 1

  H. lundellii (Bourdot) J. Erikss. З 17

  H. punctulatum (Cooke) J. Erikss. листям. 16

  Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemela [= Inonotus rheades (Pers.) P. Karst.] Ос 1

  Inonotus leporinus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= Onnia leporina (Fr.) H. Jahn] • E 1

  I. obliquus (Pers .: Fr.) Pilat Б 1, 4, 6, 8, 10, 13, 15

  I. radiatus (Sowerby: Fr.) P. Karst. [= Xanthoporia radiata (Sowerby) Tura, Zmitr., Wasser, Raats et Nevo] Ол, Р 1, 5, 10, 12

  Ischnoderma benzoinum (Wahlenb .: Fr.) P. Karst. E 1

  Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden *, •• E 1

  J. lacera (P. Karst.) Niemela et Kinnunen [= Steccherinum lacerum (P. Karst.) Kotir. et Saaren.] C 3

  J. luteoalba (P. Karst.) Ryvarden [= Butyrea luteoalba (P. Karst.) Miettinen] • E 1

  Laetiporussulphureus (Bull .: Fr.) Murill Д 1

  Lagarobasidium detriticum (Bourdot et Galzin) Julich Ос 4

  Laxitextum bicolor (Pers .: Fr.) Lentz Ос 1

  Lentaria byssiseda (Pers .: Fr.) Corner [= L. soluta (P. Karst.) Pilat] До 1

  Lenzites betulinus (L .: Fr.) Fr. ос 1

  Leptoporus mollis (Pers .: Fr.) Quel. *, • E 1

  Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Julich Б, Ос, С 1, 2, 4, 7, 15, 17

  Leucogyrophana romellii (Fr.) Ginns З 1

  Macrotyphula fistulosa (Holmsk .: Fr.) R. H. Petersen [= Clavariadelphus fistulosus (Holmsk .: Fr.) Corner] П 1

  Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto Р 9

  Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk Б 11

  Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. П 1

  O. triquetra (Lentz: Fr.) Imazeki E, С 1, 15

  Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden Б, Ол, Ос, Р 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15

  O. populinus (Schumach .: Fr.) Donk До 1

  Peniophora incarnata (Pers .: Fr.) P. Karst. Б 1

  P. polygonia (Pers .: Fr.) Bourdot et Galzin Ос 1, 4

  Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss. Р, С 3, 10, 11

  Вид Species Статус Status Субстрат Substrate OCTpc ^ Islands

  Perenniporia subacida (Peck) Donk • E, Oл 1

  Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. • З 1

  Phanerochaete laevis (Pers .: Fr.) J. Erikss. et Ryvarden Oл, оС 1, 7

  P. sanguinea (Fr.) Pouzar M, O ^ З 3, 4, 8, 9, 12, 13, 15

  P. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden Б, Oл, O ^ Р, С 1, 3, 6, 7, 10, 14, 15, 17

  P. velutina (DC .: Fr.) P. Karst. Б, І 1, 13

  Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto [= Phellinus igniarius (L.) Quel. pro parte] Oл, Р 1, 4, 5, 7, 10

  P. chrysoloma (Fr.) Donk • E 1

  P. conchatus (Pers .: Fr.) Quel. [= Phellinopsis conchata (Pers.) Y C. Dai] І 1, 10, 13

  P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [= Phellinidium ferrugineofuscum (P. Karst.) Fiasson et Niemela] • E 1

  P. igniarius (L .: Fr.) Quel. І 1, 11, 15

  P. laevigatus (Fr.) Bourdot et Galzin Б 1, 8, 11, 14

  P. lundellii Niemela • Б 1

  P. nigricans (Fr.) P. Karst. [= Phellinus igniarius (L.) Quel. pro parte] Б 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15

  P. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin [= Phellopilus nigrolimitatus (Romell) Niemela, T. Wagner et M. Fisch.] • З 1, 15, 17

  P. pini (Brot .: Fr.) A. Ames • З 1, 15

  P. populicola Niemela оС 1

  P. punctatus (P. Karst.) Pilat [= Fomitiporia punctata (P. Karst.) Murrill] І, Oл, O ^ Ч 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 17

  P. robustus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [= Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson et Niemela] Д 1

  P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov оС 1, 2, 4, 5, 6, 8, 12

  P. viticola (Schwein .: Fr.) Donk • M 13

  Phellodon melaleucus (Sw .: Fr.) P. Karst. П 1

  Phlebia centrifuga P. Karst. • • E 1, 7

  P. lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Hjorstam. E 1, 7

  P. livida (Pers .: Fr.) Bres. З 1

  P. radiata Fr. : Fr. ОС 1, 17

  P. rufa (Pers .: Fr.) M. P. Christ. оС 1

  P. segregata (Bourdot et Galzin) Parmasto З 16

  P. subulata J. Erikss. et Hjortstam E, С 2, 7

  P. tremellosa (Schrad .: Fr.) Nakasone et Burds. Б 1

  Phlebiopsisgigantea (Fr .: Fr.) Julich З 1, 3, 5, 6

  Piloderma bicolor (Peck) Julich Б, С 4, 8

  Piptoporusbetulinus (Bull .: Fr.) P. Karst. [= Fomitopsisbetulina (Bull .: Fr.) B. K. Cui, M. L. Han et Y C. Dai] Б 1, 2, 4, 12, 13, 15

  Plicatura nivea (Sommerf .: Fr.) P. Karst. Oл 1

  Polyporus ciliatus Fr. [= Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. et Kovalenko] Б, листя. 1, 7, 12, 15

  P. leptocephalus (Jacq .: Fr.) Fr. [= Cerioporus leptocephalus (Jacq .: Fr.) Zmitr.] ОС 1

  P. melanopus (Pers .: Fr.) Fr. [= Picipes melanopus (Pers .: Fr.) Zmitr. et Kovalenko] погр. ін. 1, 12

  P. squamosus (Huds .: Fr.) Fr. [= Cerioporus squamosus (Huds .: Fr.) Quel.] І 1, 12, 17

  P. varius (Pers .: Fr.) Fr. [= Cerioporus varius (Pers .: Fr.) Zmitr. et Kovalenko] оС 1

  Вид Species Статус Status Субстрат Substrate Острови Islands

  Postia alni Niemela et Vampola [= Oligoporus alni (Niemela et Vampola) Pi ^ tek] Ос 1

  P. caesia (Schrad .: Fr.) P. Karst. [= Oligoporus caesius (Schrad .: Fr.) Cilb. et Ryvarden] Е 1

  P. fragilis (Fr.) Julich Е 1

  P. rennyi (Berk. Et Broome) Rajchenb. З 1

  P. stiptica (Pers .: Fr.) Julich [incl. P. immitis (Peck) Niemela] Е, І, Ос 1

  P. tephroleuca (Fr.) Julich Б, Е 1, 3

  Punctularia strigosozonata (Schwein.) Talbot * Ос 4

  Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk • Е 1

  Pycnoporus cinnabarinus (Jacq .: Fr.) P. Karst. Б 2, 7, 13

  Ramaria abietina (Pers .: Fr.) Quel. [= Phaeoclavulina abietina (Pers .: Fr.) Giachini] П 1

  Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner П 1

  Resinicium bicolor (Alb. Et Schwein .: Fr.) Parmasto Е 1

  R. furfuraceum (Bres.) Parmasto З 1, 4, 16

  Rigidoporus sanguinolentus (Alb. Et Schwein .: Fr.) Donk [= Physisporinussanguinolentus (Alb. Et Schwein .: Fr.) Pilat] Е 1

  Sarcodon squamosus (Schaeff.) P. Karst. П 1

  Schizophyllum commune Fr .: Fr. Б 1

  Schizopora paradoxa (Schrad .: Fr.) Donk [= Hyphodontiaparadoxa (Schrad .: Fr.) E. Langer et Vesterholt] Б, К, Ол 1, 7

  Scopuloides hydnoides (Cooke et Massee) Hjortstam et Ryvarden І 8

  Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk Б 12

  Sidera lunata (Romell ex Bourdot et Galzin) K. H. Larss. C 17

  Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. Ч 7

  S. octosporum (J. Schrot. Ex Hohn. Et Litsch.) Hallenb. З 17

  Sistotremastrumsuecicum Litsch. ex J. Erikss. • C 12

  Skeletocutis amorpha (Fr .: Fr.) Kotl. et Pouzar З 1, 10, 12, 17

  S. biguttulata (Romell) Niemela З 4, 14

  S. brevispora Niemela Е 1

  S. odora (Sacc.) Ginns • Е 1

  S. papyracea A. David [= S. subincarnata (Peck) Jean Keller] Е 1

  S. stellae (Pilat) Jean Keller • • З 15

  Sparassis crispa (Wulfen: Fr.) Fr. * ** П 1

  Steccherinum fimbriatum (Pers .: Fr.) J. Erikss. Д, Ол 1, 5, 9, 17

  S. ochraceum (Pers. Ex J. F. Gmel .: Fr.) Gray Ос 1

  Stereum hirsutum (Willd .: Fr.) Gray Б 1

  S. rugosum (Pers .: Fr.) Fr. Ол, Р 1, 4, 7, 10, 17

  S. sanguinolentum (Alb. Et Schwein .: Fr.) Fr. Е, С 1, 8, 17

  S. subtomentosum Pouzar Б, Ол, Ос, Р 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17

  Thelephora terrestris Ehrh .: Fr. Л 1

  Tomentella badia (Link) Stalpers М 10

  T. bryophila (Pers.) M. J. Larsen І, Ос 1, 7

  T. radiosa (P. Karst.) Rick Ол, Ос, С 4, 8, 10, 14, 15

  T. sublilacina (Ellis et Holw.) Wakef. Ол, Р 5, 8, 10

  T. terrestris (Berk. Et Broome) M. J. Larsen М 9

  Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Lloyd Б, Ос 1, 12

  T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden Б, Ос 1, 8, 12

  Table 1 (continued)

  Вид Species Статус Status Субстрат Substrate Острови Islands

  T. pubescens (Schumach .: Fr.) Pilat Б, Ол 1

  T. trogii Berk. І 12

  T. velutina (P. Karst.) G. Cunn. Б 1

  T. versicolor (L .: Fr.) Lloyd Б 1

  Trechispora farinacea (Pers .: Fr.) Liberta Б, Ос, С 1, 4, 11, 17

  T. microspora (P. Karst.) Liberta І 1

  T. mollusca (Pers .: Fr.) Liberta Ол, Р 1, 8, 10

  T. nivea (Pers .: Fr.) K. H. Larss. З 3

  T. subsphaerospora (Litsch.) Liberta І 9

  Trnhaptum abietinum (Pers. Ex J. F. Gmel .: Fr.) Ryvarden Е, С 1, 2, 3, 7, 12, 15, 17

  T. fuscoviolaceum (Ehrenb .: Fr.) Ryvarden Е, С 1, 3, 4, 6, 15

  T. laricinum (P. Karst.) Ryvarden З 1, 2, 6, 8, 13, 14

  T. pargamenum (Fr.) G. Cunn. [= Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden] Б 1, 13

  Tubulicrinis borealis J. Erikss. З 14, 15

  T. calothrix (Pat.) Donk Е, С 1, 17

  T. glebulosus (Fr.) Donk [= T. gracillimus (D. P. Rogers et H. S. Jacks.) G. Cunn.] Б, С 1, 3, 11, 13, 17

  T. subulatus (Bourdot et Galzin) Donk З 1, 4, 11, 13, 16

  Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers [= Phlebiella sulphurea (Pers .: Fr.) Ginns et Lefebvre] Е, М, Ос, Р, С 1, 3, 4, 8, 10, 13, 16

  Xylodon asperus (Fr.) Hjortstam et Ryvarden [= Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss.] Е, М, Ос, С 1, 3, 4, 13, 15, 17

  X. brevisetus (P. Karst.) Hjortstam et Ryvarden [= Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss.] Е, Ос, С 1, 3, 7, 12

  X. crustosus (Pers.) Chevall. [= Basidioradulum crustosum (Pers.) Zmitr., Malysheva et Spirin] листям., Р, С 10, 11, 12

  X. pruni (Lasch) Hjortstam et Ryvarden [= Lyomyces pruni (Lasch) Riebesehl et Langer] І 11

  X. radula (Fr .: Fr.) Tura, Zmitr., Wasser et Spirin [= Basidioradulum radula (Fr .: Fr.) Nobles, Hyphoderma radula (Fr .: Fr.) Donk] Б, І, Р 1, 10 , 12

  X. raduloides Riebesehl et Langer [= Schizopora radula (Pers.) Hallenb.] Р 7

  X. sambuci (Pers .: Fr.) Tura, Zmitr., Wasser et Spirin [= Hyphodontia sambuci (Pers .: Fr.) J. Erikss., Lyomyces sambuci (Pers .: Fr.) P. Karst.] Ол, ос 1, 5

  Примітка. Жирним шрифтом виділені види, нові для біогеографічної провінції Karelia ladogensis (Kl). Статус: • - індикаторні види старовозрастних лісів, •• - пралісів [по: Niemela, Kotiranta, 1996]; * - види, включені до Червоної книги Республіки Карелія [2007], ** - види, включені до Червоної книги Російської Федерації [2008]. Субстрат: Б - береза ​​(Betula spp.), Д - дуб (Quercus robur), Е - ялина (Picea abies), І - верба (Salix spp.), К - клен (Acer plata-noides), Л - модрина ( Larix sibirica), листя. - валеж листяної породи, М - ялівець (Juniperus communis), Ол -ольха (Alnus spp.), Ос - осика (Populus tremula), П - грунт і підстилка, погр. ін. - похована деревина, Пт - плодові тіла макроміцетов (fungi), Р - горобина (Sorbus aucuparia), С - сосна (Pinussylvestris), Ск - сосна кедрова сибірська (Pinus sibirica), Ч - черемха (Padus avium). Острови: 1 - Валаам, 2 - Ваяксенсаарі, 3 - Дубровський, 4 - Калто, 5 - Калкісаарі, 6 - Коскелосаарі, 7 - Кугрісарі, 8 - Кяряйтсаарі, 9 - Макарінсаарі, 10 - Мякісало, 11 - Низький, 12 - Охансарі, 13 -Сікасаарі, 14 - Таватсарі, 15 - Федоровський, 16 - Хейнясенма, 17 - Янатсарі.

  Note. New species for the biogeographical province of Karelia ladogensis (Kl) are highlighted in bold. Status: • - indicator species of old growth forests, •• - indicator species of virgin forests [by: Niemela, Kotiranta, 1996]; * - species protected in the Republic of Karelia [Krasnaya ..., 2007], ** - species protected in the Russian Federation [Krasnaya ..., 2008]. Substrates: Б - birch (Betula spp.), Д - oak (Quercus robur), E - spruce (Picea abies), І - willow (Salix spp.), K - maple (Acer platanoides), Л - larch (Larix sibirica ), листя. - dead fallen wood of deciduous trees, M - juniper (Juniperus communis), Ол - alder (Alnus spp.), Oc - aspen (Populus tremula), П - soil and litter, погр. ін. - buried wood, Пт - fruit bodies of macromycetes, P - rowan (Sorbus aucuparia), C - pine (Pinus sylvestris), Ск - Siberian pine (Pinus sibirica), Ч - bird cherry (Padus avium), шишка - cone . Islands: 1 - Valaam, 2 - Vayaksensaari, 3 - Dubrovsky, 4 - Kalto, 5 - Kalkisaari, 6 - Koskelosaari, 7 - Kugrisaari, 8 - Kyaruitsaari, 9 -Makarinsaari, 10 - Myakisalo, 11 - Nizkiy, 12 - Okhansari, 13 - Siikasaari, 14 - Tavatsaari, 15 - Fedorovsky, 16 - Heinasenmaa, 17 - Yanatsaari.

  На островах, як і в цілому в регіональній мікобіоти, переважають мезофіли, складаючи понад 50% від загального числа видів. Ксерофіли і гігрофіли представлені приблизно порівну, але на островах частка гігрофілу знижена в порівнянні з регіональної мікобіоти. Такий розподіл видів по екологічних груп пояснюється особливостями типологічного складу і віку лісів, з переважанням розріджених скельних соснових лісів, меншою часткою вологих ялинових біотопів та антропогенними порушеннями.

  Одним з важливих факторів, що визначають присутність тих чи інших видів афіллофоро-вих грибів в екосистемі, є наявність відповідного для їх розвитку субстрату - переважно деревини, при цьому важливе значення має її породний склад. На островах північній частині Ладозького озера на деревині хвойних порід виявлено 84 види, на листяних - 109, не виявляють вибірковості до певних порід (ростуть і на листяних, і на хвойних) 20 видів. Велика частина видів відзначені на основних лісоутворюючих породах: сосні (Pinus sylvestris L) - 68 видів, осики (Populus tremula L.) - 56, їли (Picea abies (L.) H. Karst.) - 51, берези (Betula spp. ) - 47. на вільхи (Alnus incana (L.) Moench) зареєстровано 25 видів, на вербі (Salix spp.) - 19, горобині (Sorbus aucuparia L.) - 16, ялівці (Juniperus communis L.) - 11, черемха (Prunus pa-dus L.) - 4. на породах-інтродуцентів на о. Валаам відзначені: Fomitopsis pinicola, Ganoderma lucidum і Thelephora terrestris на модрини (Larix sp.), Chondrostereum purpureum на сосні кедрової сибірської (Pinus sibirica Du Tour), Cerrena unicolor, Climacodon septentrionalis, Lentaria byssiseda, Oxyporus populinus і Schizo-pora paradoxa на клені (Acer sp.), Laetiporussul-phureus, Phellinus robustus і Steccherinum fim-briatum на дубі (Quercus robur L.).

  Надгрунтові види афіллофоровихгрибів найбільш характерні для високовозрастних соснових спільнот з мінімальною антропогенним навантаженням не тільки на деревне, але і трав'яний-кустарнічковий ярус і підстилку. У видовому складі островів ця група представлена ​​17 видами.

  Крім того, один вид - Antrodiella parasitica -отмечен на плодовому тілі Trichaptum abietinum і один вид - Auriscalpium vulgare - на соснових шишках (табл. 1).

  На обстежених островах північній частині Ладозького озера виявлено місцезнаходження 12 видів, занесених до Червоної книги Республіки Карелія [2007], і 3 видів, занесених до Червоної книги Російської Федерації [2008].

  Нове місцезнаходження зазначено для охоронюваного виду Punctularia strigosozonata (на о. Кал-то). Крім цього, на островах північній частині Ладозького озера знайдені 19 індикаторних видів для високовозрастних (старовозрастних) і 6 індикаторних видів для незайманих лісів [по: Kotiranta, Niemela, 1996].

  Найбільше число видів афіллофоровихгрибів (181) виявлено на острові Валаам - найбільшому за розміром з досліджених островів (табл. 2). Також на ньому зафіксовано найбільше число охоронюваних і індикаторних видів. Це пояснюється не тільки кращої його вивченістю, але перш за все великою різноманітністю біотопів і деревних субстратів, включаючи інтродуценти - дуб, клен, модрину і ін. На інших островах відзначено від 8 до 31 виду макроміцетов. З малих островів найбільшим видовим багатством відрізняються острова Калто (31 вид), Охансарі і Янатсарі (по 28), Кугрісарі і Федоровський (по 27), Кяряйтсаарі (26), Мякісало (24), Сікасаарі (22). При цьому, як видно з таблиці 2, число видів не залежить від розміру острова, а більше пов'язане з різноманітністю деревних субстратів і біотопів.

  З виявлених макроміцетов 148 видів відзначені тільки на одному острові, в тому числі 108 видів - тільки на о. Валаам, 6 видів - на о. Янатсарі, 5 видів - на о. Калто і по 4 види - на островах Дубровський і Кугрісарі, по 3 види -на островах Кяряйтсаарі, Макарінсаарі, Охані-сарі і Федоровський, по 2 види - на островах Низький, Сікасаарі і Хейнясенма, по 1 виду -на островах Ваяксенсаарі і Мякісало. На багатьох островах зустрічаються двадцять широко поширених видів: Antrodia serialis, A. xantha, Botryobasidium subcoronatum, Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, Inonotus obliquus, Oxyporus corticola, Phanerochaete sanguinea, P. sordida, Phellinus alni, P. nigricans, P. punctatus, P . tremu-lae, Piptoporus betulinus, Stereum rugosum, S. sub-tomentosum, Trichaptum abietinum, T. laricinum, Xenasmatella vaga, Xylodon asperus.

  При порівнянні біоти афіллофоровихгрибів островів північній частині Ладозького озера і островів Соловецького архіпелагу, розташованого в західній частині Білого моря в підзоні північної тайги і частково в лісотундрі, для якого відомо 307 видів грибів цієї групи [Єжов і ін., 2019], встановлено, що на цих групах островів близьке число видів відзначено тільки на сосні і на ялівці, тоді як видів, що мешкають на інших деревних породах, особливо на їли і модрини, а також на грунті островів північній частині Ладозького озера виявилося майже в 2 рази менше. Разом з тим у зв'язку з більш півд-

  Таблиця 2. Представленість афіллофоровихгрибів на островах північній частині Ладозького озера Table 2. Representation of aphyllophoroid fungi on the islands in the northern part of Lake Ladoga

  Острів Islands Площа острова, км2 Area of ​​island, km2 Число виявлених видів Number of species Число індикаторних видів Number of indicator species Число охоронюваних видів Number of protected species

  старих (високовозрастних) лісів of old growth forests пралісів of virgin forests

  Піткярантскій р-н Pitkyaranta District

  Мякісало Myakisalo ~ 4,1 24 - - -

  Калкісаарі Kalkisaari ~ 0,01 8 - - -

  Янатсарі Yanatsaari ~ 0,11 28 1 + 1 -

  Сортавальський р-н Sortavala District

  Валаам * Valaam 27,8 181 18 4 11

  Дубровський * Dubrovsky ~ 0,014 20 - - -

  Низький * Nizkiy ~ 0,026 11 - - -

  Федоровський * Fedorovsky ~ 0,05 27 3 - -

  Лахденпохском р-н Lakhdenpokhya District

  Ваяксенсаарі Vayaksensaari ~ 0,66 15 - - -

  Калто Kalto ~ 0,32 31 - - 1

  Коскелосарі Koskelosaari ~ 0,15 12 - - -

  Кугрісарі ** Kugrisaari ~ 0,96 27 1 + 1 -

  Кяряйтсаарі Kyaruitsaari ~ 0,5 26 - - -

  Макарінсаарі ** Makarinsaari ~ 0,17 9 - - -

  Охансарі Okhansaari ~ 0,12 28 1 - -

  Сікасаарі Siikasaari ~ 0,76 22 1 - -

  Таватсарі Tavatsaari ~ 0,33 11 - - -

  Хейнясенма ** Heinasenmaa ~ 2,4 8 - - -

  Примітка. * - острова Валаамського архіпелагу, ** - острова Західного архіпелагу; [~] - для невеликих островів приведена приблизна площа.

  Note. * - islands of the Valaamsky Archipelago, ** - islands of the Zapadny Archipelago; [~] - for small islands approximate areas are given.

  вим їх розташуванням на островах північній частині Ладозького озера є види, що мешкають на клені і дубі, а також в 5 разів більше видів, що розвиваються на вільсі. Це ще раз підтверджує той факт, що першочергове значення для грибів цієї групи має породний склад деревостану і стан середовища існування.

  висновок

  На островах північній частині Ладозького озера, що відносяться до території Республіки Карелія, в даний час виявлено 234 види афіллофоровихгрибів, в тому числі охоронюваних на регіональному (12 видів) і феде-

  ральная (3 види) рівнях. Видове багатство макроміцетов вивченої групи грибів кожного острова визначає кілька чинників -породний склад деревостану і наявність валежа, лісистість (скелястість) острови і присутність різних типів середовища існування, антропогенне нарушенность, тоді як розмір острова не має істотного значення.

  Дослідження А. В. Руоколайнен виконані в рамках державного завдання КарНЦ РАН (Інститут лісу КарНЦ РАН), В. М. Коткова -в рамках державного завдання Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова РАН «Біорізноманіття, екологія та структурно-функціональні особливості грибів та грибоподібних протистов» (АААА-А19-119020890079-6). Експедиційні роботи проводилися з використанням НІС КарНЦ РАН «Посейдон» (капітан І. Е. Єлагін) за фінансової підтримки Фано.

  література

  Єжов О. Н., Руоколайнен А. В. Видова різноманітність афіллофоровихгрибів Соловецького і Валаамського архіпелагів (Архангельська область, Республіка Карелія) // Праці КарНЦ РАН. 2016. № 1. С. 68-83. doi: 10.17076 / bg165

  Єжов О. Н., Змитрович І. В., Руоколайнен А. В. Нові дані про афіллофорових грибах і деяких інших групах макроміцетов Соловецького архіпелагу // Праці КарНЦ РАН. 2019. № 1. С. 85-92. doi: 10.17076 / bg849

  Кравченко А. В. Національний парк «Ладозьке шхери»: пропозиції по створенню. 2001. 93 с. URL:

  http://parks.karelia.ru/rus/img/ladoga.pdf (дата звернення: 13.11.2018).

  Червона книга Республіки Карелія. Петрозаводськ: Карелія, 2007. 368 с.

  Червона книга Російської Федерації (Рослини і гриби). М .: Т-во науч. изд. КМК, 2008. 855 с.

  Кіл В. І., Предтеченская О. О., Руоколайнен А. В., Шубін В. І. До вивчення біоти макроміцетов Валаамського архіпелагу // Академічна наука і її роль у розвитку продуктивних сил в північних регіонах Росії: Збірник доповідей Всерос. конф. з міжнар. участю, посвящ. 100-річчя від дня відкриття першого стаціонару Російської академії наук (м Архангельськ, 19-22 червня 2006 року). Архангельськ: Інститут екологічних проблем Півночі УрВ РАН, MCG / DonySuXX, 2006. С. 1-5. CD-ROM.

  Крутов В. І., Шубін В. І., Предтеченская О. О., Руоколайнен А. В., Коткова В. М., Польовий А. В., Ху-мала А. Е., Яковлєв Є. Б. Гриби і комахи - консорт лісоутворюючих деревних порід Карелії / Відп. ред. А. В. Польовий. Петрозаводськ: КарНЦ РАН, 2014. 216 с.

  Лосицький В. М. Афіллофоровие гриби (порядок Aphyllophorales) Валаамського архіпелагу // Мікологія і фітопатологія. 1997. Т. 31, вип. 6. С. 14-32.

  Раменське М. Л. Аналіз флори Мурманської області і Карелії. Л .: Наука, 1983. 216 с.

  Index Fungorum. CABI Database. URL: http://www.indexfungorum.org (дата звернення: 13.11.2018).

  Kotiranta H., Niemela T. Uhanalaiset kaavat Suomes-sa. Helsinki, 1996. 184 p.

  Melan A. J. Suomen Kasvio / Toim. A. K. Cajander. Helsinki: SKS, 1906. X + 68 + 764 s.

  Niemela T. The Polypores of Finland. Helsinki, 2016. 430 p.

  Ryvarden L., Melo I. Poroid fungi of Europe. Oslo, 2017. 431 p.

  Надійшла до редакції 26.12.2018

  References

  Ezhov O. N., Ruokolainen A. V. Vidovoe raznoobrazie afilloforovykh gribov Solovetskogo i Valaamskogo arkhi-pelagov (Arkhangel'skaya oblast ', Respublika Kareliya) [The species diversity of aphyllophoroid fungi of the Va-laam and Solovetsky Archipelagos (Arkhangelsk region, Republic of Karelia)]. Trudy KarNTs RAN [Trans. KarRC RAS]. 2016. No. 1. P. 68-83. doi: 10.17076 / bg165

  Ezhov O. N., Zmitrovich I. V., Ruokolainen A. V. No-vye dannye ob afilloforovykh gribakh i nekotorykh dru-gikh gruppakh makromitsetov Solovetskogo arkhipela-ga [New data on aphyllophoroid fungi and some other groups of macromycetes of the Solovetsky Archipelago]. Trudy KarNTs RAN [Trans. KarRC RAS]. 2019. No. 1. P. 85-92. doi: 10.17076 / bg849

  Krasnaya kniga Respubliki Kareliya [The Red data book of the Republic of Karelia]. Petrozavodsk: Kareliya, 2007. 368 p.

  Krasnaya kniga Rossiiskoi Federatsii (Rasteni-ya i griby) [The Red data book of the Russian Fe-

  deration (Plants and fungi)]. Moscow: KMK, 2008. 855 p.

  KravchenkoA. V. Natsional'nyi park "Ladozhskie shkhery": predlozheniya po sozdaniyu [The Ladoga Skerries National Park: proposals for the creation]. 2001. 93 p. URL: http://parks.karelia.ru/rus/img/lado-ga.pdf (accessed: 13.11.2018).

  Krutov V. I., Predtechenskaya O. O., Ruokolainen A. V., Shubin V. I. K izucheniyu bioty makromitsetov Valaamskogo arkhipelaga [To the study of the Valaam Archipelago macromycetes biota]. Akademicheskaya nauka i ee rol 'v razvitii proizvoditel'nykh sil v severnykh regionakh Rossii: Tezisy dokl. Vseros. konf. s mezh-dunar. uchastiem (Arkhangelsk, 19-22 June 2006 g.) [Academic science and its role in the development of productive forces in the northern regions of Russia: Abs. All-Russ. conf. with int. part. (Arkhangelsk, June 19-22, 2006)]. Arkhangelsk: MCG / DonySuXX, 2006. P. 1-5. CD-ROM.

  Krutov V. I., Shubin V. I., Predtechenskaya О. О., Ruokolainen А. V., Kotkova V. М., PolevoiА. V., Humala А. E., YakovlevЕ. B. Griby i nasekomye - konsorty lesoobrazuyushchikh drevesnykh porod Karelii [Fungi and insects - consorts of forest forming tree species in Karelia]. Petrozavodsk: KarRC RAS, 2014. 216 p.

  Lositskaya V. М. Afilloforovye griby (poryadok Aphyllophorales) Valaamskogo arkhipelaga [Aphyllophoroid fungi (order Aphyllophorales) of the Valaam Archipelago]. Mikologiya i fitopatologiya [Mycology and Phytopathology]. 1997. Vol. 31, iss. 6. P. 14-32.

  Ramenskaya M. L. Analiz flory Murmanskoi oblasti i Karelii [Analysis of the flora of the Murmansk Region and Karelia]. Leningrad: Nauka, 1983. 216 p.

  Index Fungorum. CABI Database. URL: http://www.indexfungorum.org (accessed: 13.11.2018).

  Kotiranta H., Niemela T. Uhanalaiset kaavat Suomes-sa. Helsinki, 1996. 184 p.

  Melan A. J. Suomen Kasvio. Ed. A. K. Cajander. Helsinki: SKS, 1906. X + 68 + 764 p.

  Niemela T. The Polypores of Finland. Helsinki, 2016. 430 p.

  Ryvarden L., Melo I. Poroid fungi of Europe. Oslo, 2017. 431 p.

  Received December 26, 2018

  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ:

  Руоколайнен Анна Володимирівна

  старший науковий співробітник, к. б. н. Інститут лісу КарНЦ РАН, Федеральний дослідний центр «Карельський науковий центр РАН»

  вул. Пушкінська, 11, Петрозаводськ, Республіка Карелія, Росія, 185910

  ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел .: (8142) 768160

  CONTRIBUTORS:

  Ruokolainen, Anna

  Forest Research Institute, Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences 11 Pushkinskaya St., 185910 Petrozavodsk, Karelia, Russia

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. tel .: (8142) 768160

  Коткова Віра Матвіївна

  старший науковий співробітник, к. б. н.

  Ботанічний інститут ім. В. Л. Комарова РАН

  вул. Проф. Попова, 2, Санкт-Петербург, Росія, 197376

  ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  тел .: (812) 3725469

  Kotkova, Vera

  Komarov Botanical Institute, Russian Academy of Sciences 2 Prof. Popov St., 197376 St. Petersburg, Russia e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. tel .: (812) 3725469


  Ключові слова: АФІЛЛОФОРОВИЕ ГРИБИ /БІОРІЗНОМАНІТТЯ /мікобіоти /ООПТ /ОСТРОВА /Валаамский архіпелаг /ЗАХІДНИЙ АРХІПЕЛАГ /Ладозьке шхери /ЄВРОПЕЙСЬКА ЧАСТИНА РОСІЇ /ЛАДОЖСЬКЕ ОЗЕРО /РЕСПУБЛІКА КАРЕЛІЯ /APHYLLOPHOROID FUNGI /BIODIVERSITY /MYCOBIOTA /PROTECTED AREAS /ISLANDS /VALAAMSKY ARCHIPELAGO /ZAPADNY ARCHIPELAGO /LADOGA SKERRIES /EUROPEAN RUSSIA /LAKE LADOGA /REPUBLIC OF KARELIA

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити