Наводяться перші відомості про 78 видах афіллофороідних грибів, виявлених на території заказника «Верховський» (Орловська обл.). Вперше для Орловської обл. вказуються види Botryobasidium aureum Parmasto, Chaetoporellus latitans (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer, Galzinia incrustans (Hohn. et Litsch.) Parmasto і Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss. Відзначено нове місцезнаходження рідкісного виду Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., включеного в «Червону книгу Російської Федерації» (Krasnaya., 2008). Представлений анотований список видів із зазначенням субстратів, середовищ існування та колекційних номерів гербарних зразків (LE, OHHI).

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Волобуєв С.В.


Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) of the "Verkhovskiy" State Nature Biological Sanctuary (Orel Region)

The first data on 78 aphyllophoroid fungi species revealed for the «Verkhovskiy» Sanctuary (Orel Region) Are reported. Four species (Botryobasidium aureum Parmasto, Chaetoporellus latitans (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer, Galzinia incrustans (Hohn. Et Litsch.) Parmasto, Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss.) Are registered for the first time for the Orel Region. New location of rare species Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. included in the Red Data Book of the Russian Federation (Krasnaya., 2008) is marked. Annotated list of species is presented including data on substrates, habitats and collection numbers of specimens in herbaria (LE, OHHI).


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва діє до: 2014
  Журнал
  Новини систематики нижчих рослин
  Наукова стаття на тему 'АФІЛЛОФОРОІДНИЕ ГРИБИ (BASIDIOMYCOTA) ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДНОГО БІОЛОГІЧНОГО заказник 'Верховський' (ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ)'

  Текст наукової роботи на тему «АФІЛЛОФОРОІДНИЕ ГРИБИ (BASIDIOMYCOTA) ДЕРЖАВНОГО ПРИРОДНОГО БІОЛОГІЧНОГО заказник" Верховський "(ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ)»

  ?ГРИБИ - FUNGI

  Афіллофороідние гриби (Basidiomycota) державного природного біологічного заказника «Верховський» (Орловська область)

  С. В. Волобуєв

  Ботанічний інститут ім. В. Л. Комарова РАН, вул. Професори Попова, д. 2, Санкт-Петербург, 197376, Росія; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Резюме. Наводяться перші відомості про 78 видах афіллофороідних грибів, виявлених на території заказника «Верховський» (Орловська обл.). Вперше для Орловської обл. вказуються види Botryobasidium aureum Parmasto, Chaeto-porellus latitans (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer, Galzinia incrustans (Hohn. et Litsch.) Parmasto і Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss. Відзначено нове місцезнаходження рідкісного виду Polyporus umbellatus (Pers.) Fr., включеного в «Червону книгу Російської Федерації» (Krasnaya ..., 2008). Представлений анотований список видів із зазначенням субстратів, середовищ існування та колекційних номерів гербарних зразків (LE, OHHI).

  Ключові слова: афіллофороідние гриби, біорізноманіття, ООПТ, заказник «Верховський», Орловська область.

  Aphyllophoroid fungi (Basidiomycota) of the «Verkhovskiy» State Nature Biological Sanctuary (Orel Region)

  S. V. Volobuev

  Komarov Botanical Institute, Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376, Russia; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. The first data on 78 aphyllophoroid fungi species revealed for the «Verkhovskiy» Sanctuary (Orel Region) are reported. Four species (Botryobasidium aureum Parmasto, Chaetoporellus latitans (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer, Galzinia incrustans (Hohn. Et Litsch.) Parmasto, Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss.) Are registered for the first time for the Orel Region . New location of rare species Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. included in the Red Data Book of the Russian Federation (Krasnaya., 2008) is marked. Annotated list of species is presented including data on substrates, habitats and collection numbers of specimens in herbaria (LE, OHHI).

  Keywords: aphyllophoroid fungi, biodiversity, protected areas, «Verkhovskiy» Sanctuary, Orel Region.

  Державний природний біологічний заказник «Верхів-ський», що відноситься до особливо охоронюваним природним територіям регіонального значення Орловської обл., Розташовується на території Верховского р-ну і займає площу, рівну 282 км2. Заказник був організований постановою Уряду Орловської обл. № 109 від 13 квітня 2010 року з метою збереження і відновлення природних комплексів і їх компонентів, а також підтримання екологічного балансу на території Верховского р-ну та Орловської обл. (Doklad ..., 2013). Разом з тим, основною метою освіти заказника стало відтворення і відновлення чисельності цінних у господарському, науковому, культурному відношенні об'єктів тваринного світу, в тому числі мисливсько-промислових, рідкісних і зникаючих видів тварин, а також збереження середовища їх проживання. Відомості про афіллофороідних грибах, що мешкають на даній території, до теперішнього часу повністю були відсутні.

  У серпні 2012 р автором було проведено первинне микологическое обстеження лісових екосистем, розташованих на північній і північно-західному кордоні заказника, в околицях дер. Турівка (52 ° 49'-51 'пн. Ш., 37 ° 05'-07' східної довготи. Д.). Район досліджень характеризується значним ступенем роз'єднаності деревостанів, що представляють собою штучні 60-річні насадження Quercus robur, Pinus sylvestris і Betula pendula в якості полезахисних і проти-воерозіонних лісосмуг. У складі підліску представлені Corylus avellana, Sorbus aucuparia і Malus sylvestris. Трав'яний покрив утворений переважно видами злаків і різнотрав'я, поширеними по узліссях широколистяних лісів - Aegopodium podagraria, Carex pilosa, Fragaria vesca, Melampyrum nemorosum, Poa nemoralis і ін. Відповідно до прийнятої схемою геоботанічного районування обстежена територія розташована в підзоні лісостепу шіроколіственнолесних зони (Kiseleva et al, 2012). Збір зразків плодових тіл здійснювався маршрутним методом, відомості про надійно відомих в природі видах афіллофороідних грибів заносилися в польовий щоденник без фіксації гербарного матеріалу. Подальша ідентифікація зібраних зразків проводилася в лабораторних умовах з використанням традиційних методів світлової мікроскопії.

  В результаті проведеного дослідження виявлено 78 видів афіллофороідних грибів, що відносяться до 51 роду. Всі знайдені види є новими для обстеженої території і Верховський-го р-ну. Серед них 4 види - Botryobasidium aureum Parmasto, Chae-toporellus latitans (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer, Galzinia

  incrustans (Hohn. et Litsch.) Parmasto і Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss. - вперше вказуються для Орловської обл. і раніше були відомі для окремих регіонів європейської частини Росії лише за одиничними знахідками. Зокрема, вид Chaetoporellus lati-tans до теперішнього часу був відзначений тільки в Республіці Комі (Parmasto, 1963; Kosolapov, 2008), Ленінградської (Kotkova, 2009) і Тверській (Kotkova, 2012; Kotkova, Storozhenko, 2012) областях. Про людське око Galzinia incrustans до проведення даного дослідження були відомі лише два достовірних вказівки для Європейської Росії по знахідкам з Ленінградської (Zmitrovich, 1999) і Мурманської (Kotkova, 2007) областей. Вид Hypochnicium wakefieldiae раніше вказувався для Краснодарського краю (Nilsson, Hallenberg, 2003) як H. caucasicum Parmasto. Однак результати мікроморфологічного вивчення типових зразків, дані молекулярно-генетичного аналізу і позитивні тести по Схрещуваність штамів цих таксонів дозволили однозначно включити H. caucasicum в синоніми H. wakefieldiae (Nilsson, Hallenberg, 2003). На обстеженій території відзначено нове місцезнаходження виду Polyporus umbella-tus, включеного в «Червону книгу Російської Федерації» (Kras-naya ..., 2008) і запропонованого до охорони на території Орловської обл. (Kotkova et al, 2011 року; Volobuev, 2012).

  Нижче наводиться анотований список виявлених на території заказника «Верховський» видів афіллофороідних грибів. Назви таксонів розташовані в алфавітному порядку і приведені у відповідність з виданням «Fungi Europaei» (Bernicchia, 2005; Bernicchia, Gorjon, 2010) за винятком представників пологів Cantharellus і Tomentella. Для кожного виду дана інформація про живильному субстраті і займаному местообитании, а також вказані колекційні номери зразків, що зберігаються в мікологічної гербарії Ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова РАН (LE) і мікологічної колекції Гербарія ім. В. Н. Хитрово Орловського державного університету (OHHI). Зірочкою відзначені види, вперше пріводенние для території Орловської обл.

  Antrodiella pallescens (Pilat) Niemela et Miettinen - на валежной стовбурі Be-tula pendula в березняку разнотравная; LE 298 810.

  A. romellii (Donk) Niemela - на валежних гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 818.

  Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - на валеже Corylus avellana і на пні Quercus robur в березняку різнотравно-злаковому і лісопосадках дуба; LE 298 777.

  Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers et Hjortstam - на сухих гілках Pinus sylvestris в сосняку трав'яному; LE 298 795.

  * Botryobasidium aureum Parmasto - на валежной стовбурі Pinus sylvestris в сосняку трав'яному; LE 298 780.

  Cantharellus cibarius Fr. - на грунті в сосново-дубовому лісі трав'яному і березняку різнотравно-злаковому.

  Ceraceomyces serpens (Tode) Ginns - на валежних гілках Corylus avellana і Pinus sylvestris в лісопосадках дуба і сосняку трав'яному; LE 298821, OHHI 1289.

  Ceriporia viridans (Berk. Et Broome) Donk - на валеже листяної породи в сосново-дубовому лісі; LE 298 835.

  Cerrena unicolor (Bull.) Murrill - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку різнотравно-злаковому; LE 298 831.

  * Chaetoporellus latitans (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer - на валежних стовбурах Betula pendula в березняках трав'яному і різнотравно-злаковому; LE 298801, OHHI 1198.

  Daedalea quercina (L.) Pers. - на пнях Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 815.

  Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schrot. - на валежних і сухостійних стовбурах Quercus robur в березняку з дубом і сосною трав'яному і лісопосадках дуба; LE 298789, OHHI 1192.

  D. tricolor (Bull.) Bondartsev et Singer - на валежних стовбурах Betula pendula в березняках трав'яних; LE 298 827.

  Datronia mollis (Sommerf.) Donk - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку різнотравно-злаковому; LE 298804.

  Dichomitus campestris (Quel.) Domauski et Orlicz - на сухих гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298784, OHHI 1189.

  Fomes fomentarius (L.) Fr. - на валежних і сухостійних стовбурах Betula pendula в різних типах лісу.

  Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - на валежной стовбурі Betula pendula в сосново-березовому лісі.

  * Galzinia incrustans (Hohn. Et Litsch.) Parmasto - на валеже Betula pendula в березняку різнотравно-злаковому; LE триста дві тисячі сорок одна.

  Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. - на сухостійних стовбурах Betula pendula в березняку і дубняку з сосною трав'яних.

  Gloeocystidiellum porosum (Berk. Et M. A. Curtis) Donk - на валеже Betula pendula в березняку різнотравно-злаковому; LE 302 042.

  Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку трав'яному.

  Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. - на сухість Sorbus aucuparia в лісопосадках дуба; LE 298 807.

  Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lev. - на валежних гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 819.

  Hyphoderma mutatum (Peck) Donk - на валежних гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 805.

  H. setigerum (Fr.) Donk - на валежной стовбурі Betula pendula і сухість Sorbus aucuparia в березняку разнотравная і лісопосадках дуба; LE 298822, OHHI 1203.

  * Hypochnicium wakefieldiae (Bres.) J. Erikss. - на сухість Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 836.

  Inonotus obliquus (Ach. Ex Pers.) Pilat - на живому стовбурі Betula pendula в березняку трав'яному.

  Kneifiella abieticola (Bourdot et Galzin) Julich et Stalpers [= Hyphodontia abieticola (Bourdot et Galzin) J. Erikss.] - на валежной стовбурі Pinus sylvestris в сосново-березовому лісі; LE 298 776.

  K. barba-jovis (Bull.) P. Karst. [= Hyphodontia barba-jovis (Bull.) J. Erikss.] - на валежних стовбурах Betula pendula в березняках трав'яному і різнотравно-злаковому; LE 298781, OHHI 1187, OHHI 1278.

  K. subalutacea (P. Karst.) Julich et Stalpers [= Hyphodontia subalutacea (P. Karst.) J. Erikss.] - на валеже Pinus sylvestris в сосново-дубовому лісі; LE 302 043.

  Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst. [= Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss.] - на сухих гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 820.

  Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. et Ryvarden - на валеже Pinus sylvestris в сосново-дубовому лісі; LE 302 040.

  Peniophora cinerea (Pers.) Cooke - на сухість Malus sylvestris в березняку трав'яному; LE 298 786.

  P. incarnata (Pers.) P. Karst. - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку різнотравно-злаковому; LE 298 799.

  P. nuda (Fr.) Bres. - на сухість Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 808.

  P. quercina (Pers.) Cooke - на валежних гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 814.

  Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K. H. Larss. [= Hyphoderma praetermis-sum (P. Karst.) J. Erikss. et A. Strid] - на сухість Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 811.

  P. pubera (Fr.) P. Karst. [= Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr.] - на обробленій деревині Quercus robur і відмерлої базідіомах Fomes fomentarius в березняках трав'яному і різнотравно-злаковому; LE 298812, OHHI 1202.

  Phanerochaete jose-ferreira (D. A. Reid) D. A. Reid - на сухих гілках Malus sylvestris в березняку разнотравная; LE 298 800.

  P. magnoliae (Berk. Et M. A. Curtis) Burds. - на валеже Betula pendula в березняку різнотравно-злаковому; LE 298802.

  P. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden - на валеже і сухих гілках Quercus robur і Pinus sylvestris, а також на сухість Corylus avellana в березняку з дубом і сосною трав'яному, дубняку з сосною трав'яному і лісопосадках дуба; LE 298823, LE 298824, OHHI 1204, OHHI тисячі двісті шістьдесят чотири.

  P. tuberculata (P. Karst.) Parmasto - на валежних гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 828.

  P. velutina (DC.) P. Karst. - на корі живого дерева Pyrus communis в сосново-дубовому лісі; LE 298 834.

  Phellinus punctatus (Fr.) Pilat - на сухість Corylus avellana в лісопосадках дуба; LE 298 813.

  P. robustus (P. Karst.) Bourdot et Galzin - на живому дереві Quercus robur в лісопосадках дуба.

  Phlebia aurea (Fr.) Nakasone [= Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden] - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку разнотравная; LE 299 110.

  Phlebiella vaga (Fr.) P. Karst. - на валежних гілках Quercus robur і валежной стовбурі сосни в лісопосадках дуба і сосняку трав'яному; LE 298832, OHHI 1206.

  Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - на валежних стовбурах Betula pendula в березняку з сосною трав'яному.

  Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. - поблизу пня Quercus robur в дубово-березовому лісопосадці; LE 298 829.

  P. varius (Pers.) Fr. - на пні Quercus robur в сосново-дубовому лісі; LE 298 833.

  Porostereum spadiceum (Pers.) Hjortstam et Ryvarden - на сухих гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 825.

  Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку різнотравно-злаковому; LE 298 794.

  Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M. P. Christ. - на сухість Quercus ro-bur в лісопосадках дуба; LE 298 803.

  Sarcodontia crocea (Schwein.) Kotl. - на сухість Malus sylvestris в березняку разнотравная; LE 298 790.

  Schizopora flavipora (Berk. Et MA Curtis ex Cooke) Ryvarden - на валежних і сухостійних стовбурах Quercus robur, рідше Pinus sylvestris, на відмерлої базидий-ме Fomes fomentarius в березняку з дубом і сосною трав'яному, лісопосадках дуба, сосняку трав'яному, дубняку з сосною трав'яному і березняку різнотравно-злаковому; LE 298793, LE 298837, LE 298838, OHHI 1195, OHHI 1196, OHHI 1197.

  S. radula (Pers.) Hallenb. - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку різнотравно-злаковому; LE 298 816.

  Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку разнотравная; LE 298 798.

  Skeletocutis carneogrisea A. David - на валежной стовбурі Pinus sylvestris і відмерлих базідіомах Trichaptum fuscoviolaceum в березняку з дубом і сосною трав'яному; LE 298 785.

  S. nivea (Jungh.) Jean Keller - на валеже Corylus avellana в лісопосадках дуба.

  Steccherinum bourdotii Saliba et A. David - на валежних гілках Quercus ro-bur і сухість Sorbus aucuparia в лісопосадках дуба; LE 298782, OHHI 1188.

  S. fimbriatum (Pers.) J. Erikss. - на сухість Corylus avellana в дубовій лісопосадці; LE 298 792.

  S. ochraceum (Pers.) Gray - на сухих гілках Pinus sylvestris в сосняку трав'яному; LE 298 809.

  Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - на пнях Quercus robur в лісопосадках дуба.

  S. subtomentosum Pouzar - на валежной стовбурі Betula pendula і валеже Corylus avellana в березняках різнотравно-злакових; LE 298826, OHHI 1205.

  Thanatephorus fusisporus (J. Schrot.) Hauerslev et P. Roberts - на сухих гілках Pinus sylvestris в сосняку трав'яному; LE 298 797.

  Tomentella bryophila (Pers.) M. J. Larsen - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку з дубом і сосною трав'яному; LE 298 783.

  T. umbrinospora M. J. Larsen - на грунті під валежной стволом Betula pendula в березняку разнотравная; LE 298 830.

  Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden - на валежной стовбурі Betula pendula і на пнях дуба в березняку трав'яному і лісопосадках дуба.

  T. versicolor (L.) Lloyd - на пнях Quercus robur в лісопосадках дуба. Trechispora alnicola (Bourdot et Galzin) Liberta - на валежних стовбурах Pinus sylvestris в сосново-дубовому лісі і сосняку трав'яному; LE 298778, OHHI тисяча сто вісімдесят шість.

  T. cohaerens (Schwein.) Julich et Stalpers - на валежной стовбурі Betula pendula в березняку разнотравная; LE 298 787.

  Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden - на валежних стовбурах Betula pendula в сосново-березовому лісі і березняку трав'яному.

  T. fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden - на валежних і сухостійних стовбурах Pinus sylvestris в сосняку трав'яному і березняку з дубом і сосною трав'яному; LE 298 796.

  Vuilleminia comedens (Nees) Maire - на сухих і валежних гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298788, OHHI 1190, OHHI тисячі сто дев'яносто один.

  Xylodon asperus (Fr.) Hjortstam et Ryvarden [= Hyphodontia aspera (Fr.) J. Erikss.] - на валежних гілках Pinus sylvestris в сосново-дубовому лісі; LE 298 779.

  X. crustosus (Pers.) Chevall. [= Hyphodontia crustosa (Pers.) J. Erikss.] - на валеже і сухих гілках Quercus robur в лісопосадках дуба і березняку з дубом і сосною трав'яному; LE 298791, OHHI 1193, OHHI 1194.

  X. nespori (Bres.) Hjortstam et Ryvarden [= Hyphodontia nespori (Bres.) J. Erikss. et Hjortstam] - на валежних і сухих гілках Pinus sylvestris в сосняках трав'яних і сосново-дубовому лісі; LE 298806, OHHI 1199, OHHI 1200, OHHI 1201, OHHI 1288.

  X. rimosissimus (Peck) Hjortstam et Ryvarden [= Hyphodontia rimosis-sima (Peck) Gilb.] - на валежних гілках Quercus robur в лісопосадках дуба; LE 298 817.

  Робота виконана за фінансової підтримки Російського фонду фундаментальних досліджень (проекти № 12-04-33018 та №14-0432239), а також Програми фундаментальних досліджень Президії РАН «Жива природа: сучасний стан і проблеми розвитку».

  література

  Bernicchia A. 2005. Polyporaceae s. l. Fungi Europaei. 10. Alassio: 808 p. Bernicchia A., Goijon S. P. 2010. Corticiaceae s. l. Fungi Europaei. 12. Alassio: 1009 p. [Doklad ...] Доповідь про екологічну ситуацію в Орловській області в 2012 році. 2013. Орел: 196 с.

  [Kiseleva et al.] Кисельова Л. Л., Прігоряну О. М., Щербаков А. В., Золотухін Н. І.

  2012. Атлас рідкісних і охоронюваних рослин Орловської області. Орел: 468 с. [Kosolapov] Косолапов Д. А. 2008. Афіллофороідние гриби среднетаежние лісів Європейського Північного сходу Росії. Єкатеринбург: 233 с.

  [Kotkova] Коткова В. М. 2007. До мікобіоти Мурманської області. Новини сист. Нижчі. раст. 41: 127-132.

  [Kotkova] Коткова В. М. 2009. Нові дані про афіллофорових грибах ООПТ Ленінградської області. III. Проектований ботанічна пам'ятка природи «Юшков». Новини сист. Нижчі. раст. 43: 129-133.

  [Kotkova] Коткова В. М. 2012. Нові дані про афіллофорових грибах Центрально-Лісового державного природного біосферного заповідника (Тверська область). Мікологія і фітопатологія. 46 (6): 361-364.

  [Kotkova et al.] Коткова В. М., Бондарцева М. А., Волобуєв С. В. 2011. Афілло-фонових гриби національного парку «Орловське Полісся» (Орловська область). Мікологія і фітопатологія. 45 (1): 35-47.

  [Kotkova, Storozhenko] Коткова В. М., Стороженко В. Г. 2012. Нові та маловідомі для Тверській області види афіллофоровихгрибів. Укр. Твер. держ. ун-ту. Сер. Біологія та екологія. 26: 125-134.

  [Krasnaya ...] Червона книга Російської Федерації (рослини і гриби). 2008. М .: 855 з.

  Nilsson R. H., Hallenberg N. 2003. Phylogeny of the Hypochnicium punctulatum complex as inferred from ITS sequence data. Mycologia. 95 (1): 54-60.

  [Parmasto] Пармасто Е. 1963. До мікологічної флорі Комі АРСР. Вчені записки Тартуського університету. Тр. з ботаніки. 136: 103-129.

  [Volobuev] Волобуєв С. В. 2012. Рідкісні та рекомендовані до охорони види афіллофоровихгрибів в Орловській області. Тез. доп. II (X) Міжнар. ботан. конф. молодих вчених в Санкт-Петербурзі. СПб .: 26-27.

  [Zmitrovich] Змитрович І. В. 1999. Гриби Ніжнесвірськой заповідника. Вип. 3. макроміцетов (Heterobasidiomycetes; Aphyllophorales - I): Анотовані списки видів. СПб .: 66 з.

  References

  Bernicchia A. 2005. Polyporaceae s. l. Fungi Europaei. 10. Alassio: 808 p.

  Bernicchia A., Goijon S. P. 2010. Corticiaceae s. l. Fungi Europaei. 12. Alassio: 1009 p.

  Doklad ob ekologicheskoy situatsii v Orlovskoy oblasti v 2012 godu [The report on ecological conditions in the Orel Region in 2012]. 2013. Orel: 196 p. (In Russ.).

  Kiseleva L. L., Prigoryanu O. M., Shcherbakov A. V., Zolotukhin N. I. 2012. Atlas red-kikh i okhranyaemykh rasteniy Orlovskoy oblasti [Atlas of rare and protected plants of the Orel Region]. Orel: 468 p. (In Russ.).

  Kosolapov D. A. 2008. Afilloforoidnye griby srednetayezhnykh lesov Evropeyskogo Severo-Vostoka Rossii [Aphyllophoroid fungi of middle-taiga forests of European North-East of Russia]. Ekaterinburg: 233 p. (In Russ.).

  Kotkova V. M. 2007. To the mycobiota of Murmansk Region. Novosti Sist. Nizsh. Rast. 41: 127-132. (In Russ.).

  Kotkova V. M. 2009. New data on aphyllophoraceous fungi of the protected areas of the Leningrad Region. III. Planned botanical natural monument «Yushkovo». Novosti Sist. Nizsh. Rast. 43: 129-133. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Kotkova V. M. 2012. New data on aphyllophoraceous fungi of the Tsentralnolesnoy State Nature Biosphere Reserve (Tver 'Region). Mikol. Fitopatol. 46 (6): 361-364. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Kotkova V. M., Bondartseva M. A., Volobuev S. V. 2011. Aphyllophoraceous fungi of the National park «Orlovskoye Poles'e» (Orel Region). Mikol. Fitopatol. 45 (1): 35-47. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Kotkova V. M., Storozhenko V. G. 2012. New and little-known for Tver Region species of aphyllophoraceous fungi. Vestn. Tver. Gos. Univ. Ser. Biologiya i Ecologiya. 26: 125-134. (In Russ. With Engl. Abstract).

  Krasnaya kniga Rossiyskoy Federatsii (rasteniya i griby) [Red Data Book of the Russian Federation (plants and fungi)]. 2008. М .: 855 p. (In Russ.).

  Nilsson R. H., Hallenberg N. 2003. Phylogeny of the Hypochnicium punctulatum complex as inferred from ITS sequence data. Mycologia. 95 (1): 54-60.

  Parmasto E. 1963. Data on the fungus flora of the Komi A.S.S.R. Uchen. Zap. Tartusk. Gosud. Univ. Trudy po botanike. 136: 103-129. (In Russ. With Engl. Summary).

  Volobuev S. V. 2012. Aphyllophoraceous fungi species recorded as rare or recommended for protection in Orel Region. Abstr. II (X) Intern. Bot. Conf. Young Scientists in St. Petersburg. SPb .: 26-27. (In Russ.).

  Zmitrovich I. V. 1999. Griby Nizhnesvirskogo zapovednika. Vyp. 3. Makromitsety (Heterobasidiomycetes; Aphyllophorales -1): Annotirovannye spiski vidov [Fungi of Nizhnesvirsky Reserve. 3. Macromycetes (Heterobasidiomycetes; Aphyllophorales - I): Check-list]. SPb .: 66 p. (In Russ.).


  Ключові слова: АФІЛЛОФОРОІДНИЕ ГРИБИ / APHYLLOPHOROID FUNGI / БІОРІЗНОМАНІТТЯ / BIODIVERSITY / ООПТ / PROTECTED AREAS / ЗАКАЗНИК "Верховський" / ОРЛОВСЬКА ОБЛАСТЬ / OREL REGION / "VERKHOVSKIY" SANCTUARY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити