Вперше cоставлен конспект адвентивних флори Новосибірської області, що нараховує 305 видів. 34 з них виявляють себе в якості інвазивних. Показані екологічна приуроченість видів, поширення по адміністративним районам, відзначені спосіб занесення і ступінь натуралізації на території області. Критично оброблені колекції Центрального сибірського ботанічного саду, розширено уявлення про поширенні 74 видів, 19 з яких є рідко зустрічаються в області чужоземними видами.

Анотація наукової статті з біологічних наук, автор наукової роботи - Зикова Е.Ю.


Alien flora of the Novosibirsk Region

For the first time synopsis of 305 alien species of the Novosibirsk Region has been completed, 34 of them are invasive ones. Ecological features, distribution in administrative regions are shown, the method of introduction and the degree of naturalization in the region are noted. The collections of the Central Siberian Botanical Garden were critically processed; the distribution of 74 species was specified, 19 of them are rare for the region.


Область наук:
 • біологічні науки
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Acta Biologica Sibirica

  Наукова стаття на тему 'адвентивної флори Новосибірської області'

  Текст наукової роботи на тему «адвентивної флори Новосибірської області»

  ?Acta Bioiogica Sibirica, 2019, 5 (4), 127-140, doi: https://doi.org/10.14258/abs. v5.i4.7147

  Research Article UDC581.9 (571.14)

  Alien flora of the Novosibirsk Region

  E. Yu. Zykova

  Central Siberian Botanical Garden, Siberian Branch Russian Academy of Science 101 Zolotodolinskaya St., Novosibirsk, 630090, Russian Federation E-mail: elena.yu.zyko va @ gmail. com

  For the first time synopsis of 305 alien species of the Novosibirsk Region has been completed, 34 of them are invasive ones. Ecological features, distribution in administrative regions are shown, the method of introduction and the degree of naturalization in the region are noted. The collections of the Central Siberian Botanical Garden were critically processed; the distribution of 74 species was specified, 19 of them are rare for the region.

  Key words: abstract of flora, adventive species, distribution, invasive plants, new locations, Novosibirsk Region

  Адвентивними флора Новосибірської області

  Е. Ю. Зикова

  Центральний Сибірський ботанічний сад СО РАН вул. Золотодолінская, 101, 630090, Новосибірськ, Росія E-maii: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Вперше складено конспект адвентивних флори Новосибірської області, що налічує 305 видів. 34 з них виявляють себе в якості інвазивних. Показані екологічна приуроченість видів, поширення по адміністративним районам, відзначені спосіб занесення і ступінь натуралізації на території області. Критично оброблені колекції Центрального сибірського ботанічного саду, розширено уявлення про поширення 74 видів, 19 з яких є рідко зустрічаються в області чужоземними видами. Ключові слова: адвентивні види, інвазивні рослини, конспект флори, Новосибірська область, нові місцезнаходження, поширення

  Вступ

  Найгострішими проблемами сучасності є знищення та антропогенна трансформація природних екосистем, обумовлені як безпосереднім господарським використанням територій, так і непрямими впливами, зокрема, занесенням і натуралізацією чужоземних видів [1-3]. Натуралізація чужоземних видів нерідко закінчується їх инвазиями (масовим поширенням і впровадженням в природні місцепроживання) і веде до вельми серйозних екологічних, соціальних і економічних наслідків: порушень природних екосистем, комополітізаціі і уніфікації флори, скорочення біорізноманіття, виведення з сільськогосподарського і рекреаційного використання значних за площею територій , в ряді випадків несе небезпеку здоров'ю і навіть життю людини і тварин. Слід зазначити, що боротьба з інвазивними видами вельми дорога [4-7].

  В даний час в 42% материкових регіонів світу число натуралізуватися адвентивних видів становить 10-40% від загального числа видів, причому ця цифра неухильно зростає [8]. Зареєстровано близько 13 тисяч адвентивних видів, натуралізуватися принаймні в одному регіоні планети [9, 10].

  Багато видів здатні успішно долати бар'єри різного рівня: географічні, екологічні, популяційні, генетичні. Але успіх натуралізації залежить не тільки від властивостей конкретних видів, що забезпечують їм переваги при вселенні [11], а й від умов приймаючої сторони: нестійкі і порушені екосистеми більш сприйнятливі до впровадження чужорідних видів [4].

  З 1995 р раннє виявлення інвазивних видів, а також моніторинг і мінімізація наслідків їх впливу на екосистеми стали обов'язком понад 170 країн, в тому числі і Росії, які підписали «Конвенцію про біологічне різноманіття» [12].

  До теперішнього часу проблема чужоземних видів стала однією з головних під час вирішення питань збереження біорізноманіття на світовому рівні [8-10]. У Росії їй також приділяється велика увага [13, 14], зокрема, зусиллями регіональних дослідників адвентивних флор складено перелік інвазивних видів Росії, що включає до теперішнього часу 730 видів [15].

  У Сибіру вивчення чужоземних і виявлення інвазивних видів стало одним з пріоритетних напрямків в останнє десятиліття [16]. Колективом сибірських ботаніків пророблена робота по виявленню «ядра» чужорідних видів, що включає 146 видів, що представляють реальну загрозу і є інвазивними або потенційно інвазивними в регіонах Сибірського федерального округу [17]. Найбільш небезпечні з них включені в «Чорну книгу флори Сибіру» [18].

  До недавнього часу адвентивними флора Новосибірської області вивчалася уривками, відомості були розрізнені. Метою цієї роботи було об'єднання всіх наявних відомостей і складання списку адвентивних видів флори НСО, виявлених до теперішнього часу.

  матеріали та методи

  У конспект включені адвентивні неофіти - види, які проникли на територію Новосибірської області не раніше початку XIX в. При вирішенні питання про причислення виду до групи адвентивних неофітів вивчалися: його загальний ареал, екологічна приуроченість, поширення на території області. Аналізувалося розселення виду з часу виходу «Флори Алтаю і Томської губернії» [19] і «Флори Західного Сибіру» [20]. Більшість з включених в конспект видів в зазначених зведеннях не наводяться, для інших відзначені поодинокі місцезнаходження на порушених місцепроживання в населених пунктах та їх околицях.

  При складанні конспекту адвентивних флори Новосибірської області були критично проаналізовані та враховані монографії «Флора Західного Сибіру» [20], «Флора Сибіру» [21], «Визначник рослин Новосибірської області» [22] (далі - «Визначник НСО»), «Конспект флори околиць Академмістечка »[23],« Конспект флори району Чано-Барабинской озерної групи (в межиріччі Омі і Чулима) »[24],« Рослини Маслянінского району (Новосибірська область) »[25],« Флора Салаирского кряжа »[26] , «Рослинна різноманіття Центрального сибірського ботанічного саду СО РАН» [27], а також публікації з флористичним знахідкам в НСО, велика частина яких вийшла пізніше «Визначника НСО» [22]. Критично проаналізовано весь матеріал по адвентивних видів, що зберігаються в Гербарії Центрального сибірського ботанічного саду (Уну «Гербарій (Иб, ИБК)», іБі_440537), враховані особисті збори автора.

  Сімейства в конспекті, пологи в межах сімейств і види в межах родів розташовані в алфавітному порядку. Обсяг таксонів, латинські назви родів і видів наведені, за деяким винятком, відповідно до «Конспект флори Азіатської Росії» [28].

  Посилання на публікації наводяться в тому випадку, коли вони доповнюють відомості про поширення виду, що містяться в «Визначнику НСО» [22]. Райони, зразки з яких зберігаються в Гербарії ЦСБС (Иб, №К) (до моменту здачі рукопису до друку) відзначені зірочкою (*). У разі виявлення в гербарних фондах збору з району, не вказаної в «Визначнику НСО» [22] і ніде не опублікованого, в конспекті наводиться штрихкод гербарного зразка (наприклад, * Сівши. (ИБ0022792)). Збори автора (О), віддані в інсерацію, наводяться тільки в тому випадку, коли про місцезнаходження виду в указуваному районі немає інших згадок.

  Для кожного виду коротко охарактеризована екологічна приуроченість, наведені відомості про народження в адміністративних районах області, зазначена приналежність до груп, виділених за способом занесення і за ступенем натуралізації.

  При виділенні груп адвентіков використана вже традиційна модернізована класифікація F.-G. Schroёder [29]. За способом занесення всі види традиційно поділяються на три групи: ергазіофіти - види, які пішли з культури (ер.); ксенофіти - випадково занесені види (кс.); ергазіоксенофіти -види, для яких можливий як перший, так і другий способи проникнення (ер.-кс.).

  За ступенем натуралізації виділені чотири групи видів. Найнебезпечнішу складають інвазивні види (інв.), Активно впроваджуються в природні і напівприродні рослинні співтовариства [30]. Решта три групи представлені видами, приуроченим до місця проживання з різним ступенем антропогенного порушеності: епекофіти - види, натуралізуватися і активно розселяються по порушеним місцепроживання (еп.); колонофіти - види, міцно закріпилися в порушених місцепроживання, але не поширюються з них (кл.); ефемерофіти - види, час від часу з'являються і зникають в локальних місцях проживання (еф.). Для деяких видів, виявлених на території області в останні роки, ступінь впровадження у флору не визначена, не відзначена вона і для деяких видів, наведених нами на підставі вивчених гербарних матеріалів та літературних даних (н.).

  У конспекті значком (•) відзначені види, включені в «Список інвазивних і потенційно інвазивних видів флори Сибіру» [17] і значком (!) - в «Чорну книгу флори Сибіру» [18]. У разі, коли вид в зазначених зведеннях відзначений для території НСО, наводиться привласнена йому категорія статусу [13]: 1. вид-«трансформер»,

  активно впроваджуються в природні і напівприродні спільноти, що змінює вигляд екосистем, що порушує сукцессіонние зв'язку, який виступає в якості едифікатора і домінанта, який утворює значні за площею одновидових зарості, що витісняє і (або) перешкоджає відновленню видів природної флори; 2. чужорідний вид, активно розселяти і натурализует в порушених напівприродних і природних середовищ існування; 3. чужорідний вид, розселяти і натурализует в порушених місцепроживання, в ході подальшої натуралізації здатний впровадитися в напівприродні і природні спільноти; 4. потенційно інвазивний вид, здатний до відновлення в місцях занесення та проявив себе в суміжних регіонах як інвазивного виду.

  Мал. 1. Адміністративні райони Новосибірської області.

  Адміністративні райони Новосибірської області позначені скороченнями: Баганского - Баг .; Барабинськ -Бар .; Болотнінского - Бол .; Венгеровский - Вен .; Доволенскій - Дов .; Здвінскій - ЗДВ .; Искитимский - Позов .; Карасукська - Крс .; Каргатскій - КРГ .; Коливанський - Кількість .; Коченевській - Кчн .; Кічковський - КЧК .; Краснозерского - Крн .; Куйбишевський - КБШ .; Купинських - Куп .; Киштовскій - Киш .; Маслянінскій - Мас .; Мошковський - Мош .; Новосибірськ - Н .; Новосибірський - Нов .; Ординський - Орд .; Північний - Сівши .; Сузунський -Суз .; Татарський - Тат .; Тогучінскій - Тог .; Убінський - УБН .; Усть-Таркскій - Уст .; Чановского - Чан .; Черепановські -Чер .; Чистоозерне - Чст .; Чулимська - Чул. (Рис. 1)

  конспект флори

  Aceraceae. • Acer negundo L .: висаджується в парках, вздовж доріг, в захисних смугах, впроваджується в лісові масиви, особливо в місцях з підвищеною грунтової вологістю [31]; натуралізувався в багатьох районах області [22], є збори з * Баг., * Нов .; ер.-кс. | інв. | ст. 1 [17,18]. A. tataricum L .: використовується в озелененні, поза культурою відзначений в * Н .: окр. ж / д ст. Сіяч [32], * Баг .: д. Баган (NS0021119); ер. | кл.

  Alliaceae. Allium caeruleum Pall .: вирощується як декоративний, виявлений в заростях чагарників; ВІН .: Радянський р-н [33]; ер. | еф. A. oleraceum L .: вирощується як харчової, відзначений як реликта культури на суходільному лузі; Онов .: окр. с. Комарівка [34]; ер. | н.

  Amaranthaceae. • Amaranthus albus L .: біля доріг, на ж / д насипах, по щебнисті берегів; рідкісний в * Крс .: с. Гарне [22], оз. Бол. Топольное [35], ВІН .: п. Кірова [22], в окр. зупинної платформи «Обської море», ж / д ст. «Клещиха», ж / д ст. «Новосибірськ-Південний», * СУЗ .: п. Сузун (NS0022812), оиски .: м Іскітім; кс. | кл. • A. blitoides S.Wats .: на полях, в городах, біля доріг; зрідка в Баг., Бар., Бол., Дов., ЗДВ., Позов., * Крс., Кол., КЧК., * Крн., КБШ., Куп., Мош., ОН.,

  Нов., Орд., * СУЗ., Тог., Чер., * Чст. [22], Мас. [25]; кс. I кл. A. caudatusL .: вирощується як декоративний, виявлений в сосновому лісі в ОН .: Радянський р-н [33]; ер. I еф. A. iividusL .: городи; Крс .: м Карасук [22]; кс. I еф. • A. retrofexus L .: на полях, пустирях, покладах, біля доріг, поблизу житла; вказано для всієї області [22], є збори з * Бар., * ЗДВ., * Позов., * Крс., * КРГ., * Мас., * H, * Нов., * СУЗ., * Тог .; кс. I інв. I ст. 3 [17].

  Amaryllidaceae. NarcissuspoeticusL .: вирощується як декоративний, відзначений на пустирях, смітниках; Оиски .: п. Новий [Зб]; ер. I н.

  Apiaceae. Anethum graveo / ens L .: вирощується як пряно-харчової, зрідка сорнічает [22]; ер. I еф. Ange / ica purpurascens (Ave-Lall.) Gilli: зберігається в якості реликта культури на старих покладах ЦСБС, йде в межують лісу, яри; Онов .: окр. Академмістечка [37]; ер. I кл. Bup / eurum rotundifo / ium L .: вказаний як бур'янистої в Кол .: п. Коливань [22]; кс. I еф. • .Conium macu / atum L .: в садах, городах, біля доріг, на пустирях, покладах, звалищах, поблизу житла, по берегах; зрідка в * Позов., Кол., Кчн., КЧК., Крн., * Мас., Мош., * Нов., * Орд., Пн., СУЗ., Тат., Тог., УБН., Уст. , Чан., Чер. [22]; кс. I еп. I ст. 3 [17, 1B]. Coriandrum sativum L .: вирощується як пряно-харчової, сорнічает в городах [22]; ер. I еф. Daucus carota L .: вирощується як харчової, поза культурою відзначений в * Мас .: п. Єгор'євський [38]; ер. I еф. • .Herac / eum sosnowskyiManden .: біля доріг, на покладах, пустирях, проникає на просіки, в яри, ліси; звичайний в ОН .: Радянський р-н, онов .: окр. Академмістечка [27, 32, 39]; кс. I інв. I ст. 4 [17, 1B]. Laserpitium hispidum Bieb .: на старих покладах ЦСБС в * Нов .: окр. Академмістечка [27, 34]; ер.-кс. | кл. • .Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris (Mill.) Rouy et Camus (P. sylvestris Mill.): у доріг, на полях, пустирях, покладах, просіках, деградованих луках, в степах, заходить в світлі ліси; звичайний в Бар., * Вен., ЗДВ., * Позов., * КРГ., Кол., * КЧК., КБШ., Куп., Киш., * Мас., Мош., * Н., * Нов. , * Орд., СУЗ., Тог., УБН., * Чан. [22], * Сівши. (NSQQ22792), * Уст. (NSQQ22793), * Чст. (NSQQ22791); кс. | інв. | ст. 2 [17, 18]. • Sphaferocarpusgraci / is (Besser ex Trevir.) Koso-Pol .: біля доріг, на занедбаних скотарнях; Орд. [22, 31]; кс. I н.

  Apocynaceae. Vinca minor L .: вирощується як почвопокровний, зберігається на території старого розплідника ЦСБС, йде в навколишні березові ліси, є активним бур'яном на території дачних товариств; ВІН .: Радянський р-н [33], онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. I кл.

  Aristolochiaceae. Aristo / ochia c / ematiiis L .: вирощується як декоративний, відхід з культури відзначений на території ЦСБС; ВІН .: Радянський р-н [33]; ер. I еф.

  Asclepiadaceae. Vincetoxicum hirundinaria Medik .: зберігається на старих експозиційних ділянках ЦСБС, проникає в суміжні лісу, зустрічається на лісових стежинах; * Нов .: окр. Академмістечка [27]; ер. I кл.

  Asteraceae. Achii / ea nobiiis L .: в степах, на мелкотравно деградованих луках, біля доріг; мабуть, місцевий вид в степах на півдні області, де поширений по східній межі ареалу [40], розселився на схід і північ області; зрідка в * Баг., Бар., Вен., Дов., * ЗДВ., * Позов., * Крс., КРГ., Кчн., КЧК., * Крн., КБШ., * Куп., ОН., нов., Орд., СУЗ., * Тат., Тог., УБН., Уст., * Чан., * Чст., Чул. [22]; кс. I еп. • .Ambrosia artemisiifo / ia L .: виявлений один екземпляр по залізничному полотну в * Н .: п. Кірова [41]; кс. I еф. A. trifida L .: в 2014 р карантинною інспекцією було виявлено вогнище рослин площею 0,01 б га на узбіччі дороги в Нов .: ж / д ст. Шелковічіха. Після проведення комплексу карантинних заходів по знищенню рослин, в 201B р на території вогнища і в прилеглій буферній зоні примірників виду не було виявлено [42]; кс. I н. Anthemissubtinctoria Dobrocz. (A. tincturia L.): у житла, вздовж доріг, за покладами; зрідка в Бол., Вен., * Позов., КРГ., Кол., Кчн., КБШ., * Киш., * Мас., Мош., * Н., * Нов., Орд., СУЗ., Тат ., * Тог., УБН., Чер., Чул. [22]; кс. I кл. ArctiumiappaL .: біля доріг і житла; рідкісний в Бар., Дов., ЗДВ., КРГ., Кчн., КБШ., Мас., ОН., Нов., Тат., Тог., УБН., Уст., Чан., Чер., Чст., Чул. [22], * Позов. (NS00134B6); кс. I кл. • A. minus (Hill.) Bernh .: біля доріг, в городах, в лісопаркових зонах; звичайний в * Н .: Радянський р-н [43], відзначений в * Позов .: с. Тальменка [43], * Мас .: с. Пенькове (NS00134B5); кс. I еп. Внаслідок помилкового визначення увійшов у флористичні зведення під назвою A. ieiuspermum Juz. et Serg. [22, 27, 44]. • Artemisia absinthium L .: біля доріг, поблизу житла, на покладах; зрідка в Бол., Позов., Крс., Кол., КЧК., * Мас., Мош., ОН., Нов., Тог., Чер. [22]; кс. I кл. • Aster novi-be / gii L. (Symphyutrichum novi-beigii (L.) G. L. Nesom): вирощується як декоративний, відзначений на лісових галявинах поблизу житла, у доріг, зберігається на покладах як релікт культури; Бол .: м Болотне [43], онов .: окр. Академмістечка [45]; ер. I кл. Bei / isperennis L .: вирощується як декоративний, зберігається в якості реликта культури на занедбаних садибах [22]; ер. I еф. • Carduus acanthoides L .: біля доріг, на насипах, пустирях; рідкісний в ОН .: Залізничний р-н [4б], Радянський р-н [33], Нов. [4б]; кс. I н. Centaurea adpressa Ledeb .: біля доріг; рідкісний в Баг .: с. Баган, ЗДВ .: с. Верхній Урюм, * Крс .: м Карасук [22], с. Морозівка ​​(NS0010937); кс. I еф. C. cyanus L .: на полях, покладах, біля доріг і житла; рідкісний в Бол., * Вен., Позов., Кол., КБШ., Куп., * Киш., * Мас., Мош., * Н., Нов., Орд., Пн., СУЗ., * Тог ., * УБН., Чан., * Чер. [22]; ер. I еф. • .C jacea L .: біля доріг і житла, на луках, пустирях, покладах, заходить в світлі ліси; звичайний в Бол., * Позов., Кол., * Мас., Мош., * Н., онов., Орд., СУЗ., * Тог., Чер. [22]; кс. I інв. I ст. 2 [17, 1B]. • .C pseudomacu / osa Dobrocz .: у житла; відомо одне місцезнаходження в * Баг .: д. Савчине [47], Крс .: с. Михайлівка [4B]; кс. I еф. I ст. 4 [1B]. Cichorium intybusL .: у житла, доріг, на покладах, по просіках, на сухих луках, проникає в світлі ліси; звичайний в Бар., Бол., * Позов., Крс., Кол., КЧК., КБШ., Мас., Мош., * Н., * Нов., * Орд. [22], * Чер. (NS0022B00); кс. I інв. • .Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.): біля доріг, на покладах, поблизу житла, на сухих луках, в степах, світлих лісах; вказано для всіх районів [22], є збори з * Баг., * Крс., * Кол., * Киш., * Мас., * Н., * Нов., * Орд., * СУЗ .; кс. I інв. I ст. 2 [17, 1B]. CosmosbipinnatusCav .: вирощується як декоративний, зустрічається на сміттєвих місцях, біля доріг; як бур'янистої відзначений в Позов., Крс., Мош., ОН., Нов., Орд. [22]; ер. I еф. ACyciachaena xanthifo / ia (Nutt.) Fresen: виявлений в ОН. на пустирі на території Хілокского ринку [49] і в якості сорного в парку Бонсай на території ЦСБС [33]; кс. I еф. I ст. 4 [17, 1B]. Echinops sphaerocepha / us L .: зберігається на старих покладах ЦСБС,

  рідко зустрічається в межують з ними лісах, ярах; Онов .: окр. Академмістечка [2?]; ер. I кл. • Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake (G. quadriradiata Ruiz. Et Pav.): У житла, в городах, на клумбах, газонах; в * Н .: Радянський р-н [45], * Нов .: с. Сєдова Заимка (NSQQ11 Q63); кс. I еф. • G. parviflora Cav .: на клумбах, у житла, в городах; зрідка в ОН .: Радянський р-н [33]; в «Визначнику НСО» [22] наведено на підставі невірно певних зразків G. ciliata (NSQQ11 Q63, NSQQ11Q64); кс. I еф. Helianthus annuus L .: повсюдно вирощується як харчової, зустрічається біля доріг, на сміттєвих місцях [22], є збори з * Крс., ОН., Онов., * MАС., * Уст .; ер. I еф. •! H. tuberosus L .: в багатьох районах вирощується як кормової і харчової, зустрічається як бур'янисті [22], зібраний в ОН .; ер. I кл. I ст. 4 [17, 18]. Helichrysum arenarium (L.) Moench: місцевий степовий вид на півдні області [40, 50], вирощується як декоративний, розростається на старих покладах ЦСБС, дає фон при цвітінні; * Нов .: окр. Академмістечка [2?]; ер. j кл. Inula helenium L .: на луках, покладах, в лісах, чагарниках, біля доріг, вирощується, активно йде з культури; нерідкий в * Н., * Нов. [22, 2 ?, 45], виявлений в ОMош. [45]; ер.-кс. I кл. Lactuca sativa L .: вирощується як харчової, дає самосів; рідкісний по всій області [22]; ер. I еф. •! L. serriola L. (L. scariola L.): у житла, в посівах, на сухих луках, біля доріг; звичайний в * Баг., * Бар., Бол .., Вен., * Дов., * ЗДВ., * Позов., * Крс., КРГ., Кол., Кчн., КЧК., Крн., * КБШ ., * Куп., * MАС., mош., * Н., * Нов., Орд., * Сівши., * СУЗ., * Тат., Тог., УБН., * Уст., Чан., Чер ., Чст., * Чул. [22], * Киш. (NS0011136); кс. I інв. I ст. 2 [17, 18]. • Lapsana communis L .: на пустирях, уздовж доріжок, в чагарниках в житловій зоні; ВІН ..: Радянський р-н [33]; кс. j еф. •! Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Chamomilla suaveolens (Pursh) Rydb., Matricaria matricarioides (Less.) Porter ex Britton, M. discoidea DC.): Біля житла, в городах, біля доріг, на пустирях і покладах; звичайний в Бар., Бол., Вен., Дов., * ЗДВ., * Позов., КРГ., * Кол., Кчн., КЧК., КБШ., * Киш., * MАС., mош., * Н., * Нов., * Орд., Пн., СУЗ., Тат., * Тог., УБН., * Уст., * Чан., Чер., Чул. [22]; кс. j інв. j ст. 2 [18], ст. 3 [1?]. Leucanthemum vulgare Lam. (Chrysanthemum leucanthemum L.): біля доріг, на луках, у світлих лісах, на покладах і в житла; звичайний в Бар., Бол., Вен., Дов., ЗДВ., * Позов., КРГ., * Кол., Кчн., КЧК., Крн., КБШ., * Киш., * MАС., mош. , * Н., * Нов., * Орд., Пн., СУЗ., Тат., * Тог., УБН., Уст., Чан., Чер., Чст., Чул. [22]; кс. I інв. Logfia arvensis (L.) Holub. (FilagoarvensisL.): Виявлений в складі пионерной угруповання в покинутій частині гранітного кар'єру; * Бол .: с. Новобібеево [51]; кс. j еф. Matricaria recutita L. (M. chamomillaL., Chamomilla recutita (L.) Rauschert): вирощується як лікарський, зустрічається біля доріг; вказано для Дов., КЧК., Нов., Тог. [22], зразки, що зберігаються під назвою виду в NS, відносяться до Tripleurospermum inodorum (NSQQ22? 66, NSQQ22? 65, NS0022764); ер. I еф. • OnopordumacanthiumL .: на залізничних насипах; * Н .: ж / д ст. Новосибірськ-Південний [49]; кс. I еф. I ст. 4 [17]. Petasites amplus Kitam. (P. japonicus auct.): Виявлений на лузі біля сміттєзвалища, мабуть, пішов з культури; * Нов .: окр. п. Кольцово [34]; ер. I еф. Phalacroloma annuum (L.) Dumort. (Erigeron annuus (L.) Pers.): Вирощується як декоративний, зустрічається як бур'янисті на клумбах і уздовж доріжок; рідкісний в ОН .: Радянський р-н [2 ?, 52]; ер. I еф. Picris rigida Ledeb .: вулицями, біля доріг; ВІН .: Радянський р-н [53]; кс. I еф. • Pilosella aurantiaca (L.) F. Schultz et. Sch. Bip. (Hieracium aurantiacum L.): вирощується як декоративний, зустрічається на газонах і вздовж доріжок; рідко в ОН .: Радянський р-н [27, 54]; ер. I еф. Pyrethrum parthenium (L.) Smith: вирощується як декоративний, дає самосів, зустрічається в міждворові лісах уздовж стежок; ВІН .: Радянський р-н [32]; ер. I еф. Rudbeckia hirta L .: вирощується як декоративний, зустрічається на сміттєвих місцях, покладах, біля доріг; в «Визначник НСО» [22] поміщений без вказівки районів, зібраний в * Н .: Радянський р-н [36], * Нов .: с. Пайвіно (NS0011245); кс. I еф. • R. laciniata L .: вирощується як декоративний, зберігається в якості реликта культури на занедбаних садибах [22]; кс. I кл. I ст. 4 [17]. • Senecio dubitabilis C. Jeffrey et Y. I. Chen: відзначений по щебеню залізничного полотна; Нов .: зупинний пункт «Навчальний» [31]; кс. I еф. • !? vulgaris L .: бур'янистої в городах, квітниках, у доріг, житла, вздовж стежок в лісопаркових зонах; зрідка в Бар., * Бол., Кол., MАС., mош., * Н., * Нов., Тог., * Чан. [22]; кс. I кл. I ст. 4 [1В]. Silphium perfoliatum L .: зберігається в якості реликта культури на старих покладах ЦСБС, розселяється в прикордонних лісах, по ярах в онов .: окр. Академмістечка [37]; ер. I кл. •! Solidago canadensis L .: вирощується як декоративний, поза культурою активний, займає великі площі на пустирях, покладах, навколо дачних товариств, уздовж доріг; вказаний як повсюдно зустрічається [22, 31], є збори з ОН., * Нов .; ер. j інв. j ст. 3 [1В], ст. 4 [17]. Sonchusasper (L.) Hill .: в городах, у житла і доріг; зрідка в ОН., * Нов. [22]; кс. I еф. • S. oleraceusL .: в городах, квітниках, на покладах, у житла і доріг; зрідка в Бар., КБШ., Киш., MАС., ОН., * Нов., Тог., Чан. [22], * Крс. (NS0022809), * Уст. (NSQQ22811); кс. I кл. Tanacetum balsamita L .: відзначений як стійкий релікт культури на покинутій садибі; Оиски .: м Бердськ [45]; ер. I кл. • Tragopogon dubius Scop .: на покладах, біля доріг, на сухих луках, в степах; рідкісний в * Баг., * Крс., * Крн., Куп., * Н., * Нов., Чст. [22], оиски .; кс. I кл. T. podolicus (DC.) S. N i kit .: біля доріг, на пустирях, поблизу житла; зрідка в * Крс .: д. Студена, оз. Астрада [22], м Карасук (NSQQ1Q445), оз. Бол. Топольное (NSQQ22? 1Q), рідкісний в * Баг .: д. Осинники [22], ВІН .: ж / д ст. Новосибірськ-Південний; кс. I еф. •! Tnipleunospenmum inodorumL) Sch. Bip. (Matricaria inodora L., M. perforata Merat): у житла, доріг, на полях, покладах, сміттєвих місцях; вказано для всієї області [22], є збори з * Бар., * Вен., * ЗДВ., * Позов., * КРГ., * Кол., * Кчн., * КЧК., * Крн., * КБШ. , * Куп., * MАС., * Н., * Нов., * Орд., * Сівши., * СУЗ., * Тат., * Тог., * УБН., * Чан .; кс. I інв. I ст. 3 [17, 1 В]. • Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz (X. riparium Itz. Et Hertsch.): В городах, на пустирях, в канавах, по берегах; * СУЗ .: с. Mереть [35], * Н .: Радянський р-н [27], * Позов .: п. Новий ^ 0022В06), * Крс .: с. Гарне ^ 0022В04), оз. Б. Топольное (NSQQ228Q3), * Чст .: д. Романівка ^ 0022В01); кс. I н. I ст. 4 [17, 1В]. X strumarium L .: у житла і доріг; рідкісний в * Баг., * Крс., Крн., Куп., * Н., Нов., Чст., Чул. [22], * ЗДВ. (NSQQ228Q?), * СУЗ. ^ 0022В05); кс. I кл.

  Balsaminaceae. • Mmpatiensglandulifera Royle: вирощується як декоративний, зустрічається по сміттєвих місцях, біля доріг і житла, заходить в яри і ліси, розташовані поблизу населених пунктів; відзначений як звичайний в більшості районів [22], зібраний в ОН., онов .; ер. I інв. I ст. 3 [17, 1В]. • I parviflora DC .: бур'янистої на

  пустирях, смітниках, активно розселяється в ярах і лісах; * Н .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [27, 54]; кс. | інв. | ст. 2 [17].

  Berberidaceae. Berberis vulgarisL .: вирощується як декоративний і харчової, дуже рідко дичавіє; відзначений в заростях клена ясенелистного; ВІН .: Радянський р-н [33]; ер. | н.

  Boraginaceae. Anchusa officinaiis L .: вирощується, зустрічається уздовж доріжок, біля парканів; рідкісний в * Н .: Радянський р-н [27]; ер. | еф. Asperugo procumbens L .: на рудеральних місцепроживання, біля доріг; рідкісний в * ЗДВ .: гирлі р. Каргат [22], оз. Малі Чани (NS0023037), КБШ .: м Куйбишев, Тог .: с. Которово [22], * Н .: ж / д ст. Новосибірськ-Південний (NS0022708); кс. | еф. Borago officinalisL .: вирощується, зустрічається на рудеральних місцепроживання, біля доріг; Позов .: м Бердськ [22], * Нов .: окр. Академмістечка (NS0020049), * УБН .: с. Убинское (NS0020040); ер. | еф. Brunnera sibirica Stev .: вирощується як декоративний, з дачним сміттям проникає в навколишні ліси, на берега р. Зранку, пустирі, утворює великі за площею зарості; * Н .: Радянський р-н [27, 36]; ер. | кл. Buglossoides arvensis (L.) Johnst. (LithospermumarvenseL.): На луках, рудеральних місцепроживання, біля доріг; рідкісний в * Баг., Бар., Бол., * ЗДВ., Позов., КБШ., Мас., Нов. [22]; кс. | кл. AEchium vulgare L .: на луках, біля доріг, поблизу житла, як рудеральних, вирощується як медонос; звичайний в Баг., Бар., Бол., Вен., * Позов., Крс., Кол., КЧК., Крн., КБШ., Куп., * Мас., Мош., * Н., * Нов. , * Орд., Пн., * СУЗ., Тат., * Тог., Уст., Чер., Чст., Чул. [22]; кс. | інв. | ст. 3 [17, 18]. Lycopsis arvensis L .: на дачних ділянках; * Нов .: окр. Академмістечка (NSK0065827); кс. | еф. L. orientalis L .: як рудеральними відзначений в * Мас .: с. Березово [22], * Нов .: окр. Академмістечка [55]; кс. | еф. Myosotisstricta Link ex Roem. et Schult .: виявлений на доріжках ділянок ЦСБС в * Н .: Радянський р-н [27]; кс. | еф. 'Strophiostomasparsiflorum (Mikan ex Pohl) Turcz. (Myosotissparsiflora Pohl): у житла, активний бур'ян в дачних товариствах; ВІН .: Радянський р-н, онов .: окр. Академмістечка [37]; кс. | еф. Symphytum officinale L .: вирощується як декоративний, зустрічається в лісопарковій зоні, біля доріг, на пустирях, у житла; * Н .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [22]; ер. | кл. S. uplandicum Nym .: рідкісний у доріг, в зоні забудови ЦСБС; * Н .: Радянський р-н [27]; ер. | еф.

  Brassicaceae. AArmoracia rusticana (Lam.) Gaertn., B. Mey. et Scherb .: вирощується як пряно-харчової, йде з культури; ймовірно звичайний по всій області [22], зібраний в оиски .: п. Новий, ВІН .: Радянський р-н [27, 36]; ер. | кл. | ст. 3 [18]. Brassica campestrisL .: біля доріг, на покладах, полях, городах; звичайний в * Бол., * ЗДВ., * Позов., * КРГ., * Кол., * КЧК., Мош., * Н., * Нов., * Орд., * Чан., * Чер. [22], УБН. [24], * Мас., * Тог. [26], * КБШ. (NS0023153), * Сівши. (NS0023154), * Тат. (NS0023152); кс. | кл. B. juncea (L.) Czern .: в посівах, біля доріг, на покладах, сміттєвих місцях, біля житла; звичайний в * Баг., Вен., * КРГ., Кол., * Крн., * Куп., Киш., Орд., Пн., Уст. [22], * Н., * Нов. [23, 27], Бар., ЗДВ., УБН. [24], Мас. [25], Тог. [26], * Крс. (NS0023150), * КЧК. (NS0023149), * Мош. (NS0023151), * СУЗ. (NSK0065480), * Тат. (NS0023148), * Чан. (NS0023039), оиски., Очерь .; кс. | кл. B. napusL .: на залізничних насипах; ВІН .: Радянський р-н; кс. | еф. 'Bunias orientalis L .: біля доріг, на полях, покладах, сухих луках, поблизу житла, по сміттєвих місцях; звичайний в * Вен., * Позов., Кол., * Мас., Мош., * Н., Нов., Орд., Пн., Тог., * Чер. [22], * Киш. (NS0023131); кс. | інв. | ст. 3 [17]. Camelinasativa (L.) Crantz: в посівах, біля доріг, на залізничних насипах; звичайний в Баг., Бар., ЗДВ., Позов., Крс., КРГ. [22], * Киш. (NS0023112), * Мош. (NS0023111); ер.-кс. | еф. Cardamine flexuosa With .: бур'янистої на дачних ділянках, зустрічається уздовж лісових стежок на території ЦСБС в ОН .: Радянський р-н [32]; кс. | еф. 'Cardaria draba (L.) Desv .: в посівах, по околицях полів, біля доріг; рідкісний в * Позов., ОН. [27, 32, 34, 49]; кс. | кл. | ст. 4 [17]. 'Chorispora sibirica (L.) DC .: на полях, біля доріг; * Позов .: м Іскітім, * Н .: роз'їзд Іня [22], * К .: с. Соколівка (NS0023040); кс. | еф. Ch. tenella (Pall.) DC .: на полях, біля доріг; рідкісний в * Н., * Нов. [22]; кс. | еф. Eruca sativa Mill .: на вигонах; * Тат .: д. Кабанка [22]; кс. | еф. Erucastrum armoracioides (Czern. Ex Turcz.) Cruchet: біля доріг, на покладах; ЗДВ .: с. Березівка, КРГ .: с. Маршанского [22]; кс. | еф. Erysimum canescens Roth: на залізничних схилах, насипах; ВІН .: ж / д ст. Новосибірськ-Південний [49]; кс. | еф. ALepidium densiflorum Schrad .: біля доріг, на полях, пустирях, покладах, в степах; вказаний як звичайний для всіх районів [22], є збори з * Бар., * Вен., * Позов., * Крс., * Крн., * Н., Нов., * Орд., * СУЗ., * Тог .; кс. | інв. | ст. 2 [17, 18]. 'L. ruderale L .: на пустирях, біля доріг, поблизу житла, в посівах, на покладах; звичайний в * ЗДВ., * КРГ., * Кол., * Крн., * Н., * Нов., * Сівши., УБН., * Чан. [22], * Мас., * Тог. [26], * Баг. (NS0023122), * Дов. (NS0023114), * Позов. (NS0023119), * Крс. (NS0023113), * Куп. (NS0023121), * Киш. (NS0023116), * СУЗ. (NS0023130), * Тат. (NS0023117), * УБН. (NS0023118), * Уст. (NS0023115), * Чер. (NS0023120); кс. | інв. Nesliapaniculata (L.) Desv .: на полях, покладах, у житла і доріг; зрідка в * Дов., * Позов., * Мас., * Орд., УБН., * Чан. [22], Нов. [23], ЗДВ. [24], * Кол. (NS0023127), * Тог. (NS0023126), * УБН. (NS0023123), * Уст. (NS0023128), * Чер. (NS0023129); кс. | еп. Raphanus raphanistrum L .: біля доріг, в посівах; відзначений як ймовірно звичайний по всій області [22], зібраний в * Н., * Нов. [27], * Позов., * Куп., * Мас., * Мош., * СУЗ .; кс. | еф. Rorippa austriaca (Crantz) Bess .: біля доріг; * Позов .: п. Новий (NS0023125), * УБН .: д. Миколаївка [56]; кс. | еф. ! R. sylvestris (L.) Bess .: біля доріг, по берегах водойм, на сирих луках, покладах, в городах, у житла; звичайний в Бол., * Позов., Мош., * Н., * Нов., Пн. [22], * СУЗ. [57], зрідка в * Орд. [56], Мас. [25], * Тог. [26]; кс. | інв. | ст. 2 [18]. Sinapisalba L .: на полях, в городах; рідкісний в * Баг .: д. Кузнецівка, Бар., Вен., Дов., ЗДВ., Позов., Крс., КРГ., Кол., Кчн., КЧК., Крн., Нов. [22]; кс. | еф. S. arvensisL .: біля доріг, на полях; рідкісний в Дов., * КРГ., Мош., Орд. [22], Мас., Тог. [26], ВІН .; кс. | еф. Sisymbrium altissimum L .: біля доріг, на насипах, в посадках, на покладах; рідкісний в * Баг., Бар., * Крс. [22], * Н., * Нов. [23, 36]; кс. | еф. 'S. volgense Bieb. ex Fourn .: на залізничних насипах, біля доріг, на газонах, у дворах; рідкісний в * Н. [49, 54]; кс. | кл. | ст. 4 [17]. AVelarum officinale (L.) Reichenb. (Sisymbrium officinale (L.) Scop.): У доріг і житла; рідкісний в * КРГ., * Н., Нов., СУЗ., * Тог. [22], * Позов. (NS0022703), * Киш. (NS0022706), * Мас. (NS0022707), * Сівши. (NS0022704); кс. | кл. | ст. 3 [18], ст. 4 [17].

  Campanulaceae. Campanula patula L .: на пасовищах, біля доріг, в посадках; * СУЗ .: с. Мерти [58], * Мас .: с. Петрівка [26], ВІН .: Радянський р-н [32]; кс. | еф. C persicifolia L .: виявлений в березових лісах на території ЦСБС в ОН .: Радянський р-н [37]; ер.-кс. | еф. 'C rapunculoides L .: вирощується як декоративний, зустрічається біля доріг, у

  дворах, на газонах; * Н .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [27, 36]; ер. | кл. C. trachelium L .: аборигенний лучно-лісової вид в межах Салаирского кряжа [22], вирощується як декоративний, дичавіє, відзначений в лісопарковій зоні в * Н .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [27, 32]; ер. | кл.

  Cannabaceae. • Cannabis sativa L .: на покладах, пустирях, біля доріг, поблизу житла, на скотарнях, стійбища; вказано для більшості районів області [22], є збори з * Баг., * Бар., * ЗДВ., * Позов., * КРГ., * Кол., ОН., * Нов., * СУЗ., * Тог. , * УБН., * Уст., * Чан .; кс. | інв. | ст. 3 [17].

  Caryophyllaceae. Agrostemmagithago L .: в посівах, на покладах, біля доріг; зрідка в * Бар., Вен., * Позов., * КЧК., Киш., Мас., * Нов., Пн., * Тог. [22]; кс. | еф. Arenaria serpyliifolia L. (A. uralensis Pall. Ex Spreng.): У доріг, на покладах; рідкісний в Бол., Позов., Мас., * Н., Нов. [22], Орд. [59]; кс. | еф. DianthusborbasiiVandas: вирощується як декоративний, виявлений на узліссі соснового лісу, уздовж пішохідної стежки в ОН .: Радянський р-н [60]; ер.-кс. | еф. • Eiisanthe noctifiora (L.) Rupr. (Melandrium noctiflorum (L.) Fries, Silene noctiflora L.): в квітниках, виявлений в * Н .: Радянський р-н [27]; кс. | еф. •! Saponaria officinalis L .: вирощується як декоративний, зустрічається біля доріг, поблизу житла; Тог .: п. Мирний [22], Мас. [25], ВІН .: Радянський, онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. | ст. 4 [18]. • Scleranthus annuusL .: на покладах, пустирях, біля доріг; * К .: п. Коливань [22], с. В'юни (NS0023145), * Мас .: с. Березово, Нов .: с. Затонського [22], Академмістечко [23], * Сівши .: с. Останінка (NS0023146); кс. | еф. Spergula arvensisL. s.l. (S. sativa Boenn., S. vulgaris Boenn.): На покладах, в посівах, борах, біля доріг; зрідка в * Кол., * Киш., * Мас., * Н., * Нов., * Тог., * Чер. [22], * Позов. (NS0023143), * Мош. (NS0023147), * Сівши. (NS0023144); кс. | еф. Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl (S. campestris (L.) Asch.): У доріг, на сміттєвих місцях, покладах, по берегах, на сирих луках; зрідка в Бар., * ЗДВ., * Крс., * Куп. [22], ОН. [27, 53]; кс. | кл. Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert (V. segetalis Garcke): в посівах, біля доріг; відзначений в Вен., * Позов., КБШ., * Нов., УБН. [22], Бар. [24]; ер.-кс. | еф.

  Celastraceae. Euonymus europaea L .: використовується в озелененні, йде з посадок, відзначений в лісах онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | н. E pauciflora Maxim .: виявлений в сосново-березовому лісі; * Нов .: окр. Академмістечка (NS0021101); ер. | н.

  Chenopodiaceae. AtriplexhortensisL .: в садах, городах, на пустирях, смітниках; зрідка в Бар., ЗДВ., КБШ., Куп., ОН., Нов., УБН. [22]; кс. | еф. A. oblongifoliaWaldst. et Kit .: на пустирях, узбіччях, придорожніх насипах; рідкісний в * Н .: п. Кірова, Позов .: м Бердськ [41]; кс. | еф. A. patula L .: в городах, посівах, біля доріг, поблизу житла; зрідка в * Дов., ЗДВ., * КРГ., * Кчн., * Н., Нов., * Тог. [22], * Киш. (NS0023140), * Сівши. (NS0023141), * Уст. (NS0023142); кс. | кл. • A. sagittataBorkh .: на пустирях, покладах, біля доріг, в житловій зоні; звичайний в * Бар., Вен., * ЗДВ., * Позов., * КБШ., * Крс., * КРГ., * Кчн., * КЧК., * Куп., * Мас., * Н., * нов., Орд., * Тог., УБН., * Уст., * Чан., Чст. [22], * Баг. (NS0023139); кс. | інв. | ст. 4 [17, 18]. • A. tatarica L .: біля доріг, на залізничних насипах, солончаках; зрідка в * Баг., * Бар., Дов., * ЗДВ., * Крс., * КРГ., * КЧК., * Крн., * КБШ., * Сівши., * Тат., * УБН., * вуст., * Чан., * Чст., * Чул. [22], * Кчн. (NS0023155), * Куп. (NS0023138), * Киш. (NS0023156), * Н. (NS0023137), * Тог. (NS0023157); кс. | інв. | ст. 4 [17]. •! AxyrisamaranthoidesL .: в посівах, на покладах біля доріг; зрідка в Баг., Вен., * ЗДВ., * Позов., * Крс., * КРГ., * Кчн., КЧК., КБШ., * Куп., * Киш., * Н., * Нов., * Орд., * Тат., * Тог., УБН., * Уст., * Чан., * Чер. [22], * Бол. (NS0023133), * Мас. (NS0023134), * Сівши. (NS0023136), * СУЗ. (NS0023135); кс. | інв. | ст. 4 [18]. • Bassia scoparia (L.) Scott (Kochia scoparia (L.) Schrad., K. densiflora (Turcz. Ex Moq.) Aellen): біля доріг, на пустирях, покладах, поблизу житла; зрідка в Баг., * Крс., * Н., Нов., * Чан. [22], КЧК. [31], * Позов .; кс. | еп. | ст. 3 [17]. Chenopodium ficifoliumSmith: біля доріг, по берегах водойм; * К .: с. Чаус [22], ОУст .: п. Усть-Тарка [32], * УБН .: с. Московка (NS0023044); кс. | еф. • Ch. strictum Roth: поклади, узбіччя доріг; рідкісний в Бар., ЗДВ., КРГ., Крн., Куп., Чан. [22]; кс. | еф. • Ch. urbicumL .: по берегах водойм, на покладах, луках, біля доріг; зрідка в Вен., * ЗДВ., * Позов., * Крс., КРГ., КБШ., * Куп., * Мас., * Тог., УБН., * Чан. [22], * Крн. [61], * Киш. (NS0023070); кс. | кл. Corispermum declinatum Steph. ex Stev .: в посівах, на покладах, пісках; рідко в Позов., Крс., Куп., * Н., Нов., Орд., Чст. [22], * СУЗ. (NS0023067); кс. | еф. C. hyssopifolium L .: біля доріг, на пісках, в степах; рідко в * Позов .: с. Легостаева, Кол .: п. Коливань, Куп .: оз. Красновішневое, ВІН .: Новосибірськ [22]; кс. | еф. Salsola collinaPall. (Kalicollina (Pall.) Akhani et E.H. Roalson): степи, узбіччя доріг, насипи, піски; зрідка в * Позов., * Кчн., * Н., * Нов., Орд., Пн., * Тог., * УБН., * Уст., * Чан. [22], * Баг. (NS0023056), * Крс. (NS0023057), * СУЗ. (NS0023058), * Чст. (NS0023060); кс. | кл. S. tragus L. (S. australis auct., Kali tragus (L.) Scop.): На пісках, рудеральних місцях, в посівах; рідко в * Баг .: с. Баган, * Крс .: м Карасук, * Н .: Новосибірськ, * СУЗ .: с. Мерти [22], * Куп .: с. Нікітінка (NS0023062), * УБН .: с. Кожурла (NS0023061); кс. | еф.

  Commelinaceae. Commelina communis L .: на залізничних насипах; виявлений в ОН .: Радянський р-н [36]; кс. | кл.

  Convallariaceae. • Convallaria majalisL .: вирощується як декоративний, йде в змішані ліси, утворює зарості; Онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл.

  Convolvulaceae. ConvolvulusbicuspidatusFisch. ex Link (C. fischerianusV. Petrov): в посівах; виявлений в * Баг .: д. Кузнецівка [22]; кс. | еф.

  Crassulaceae. Rhodiola rosea L .: вирощується як декоративний і лікарський, виявлений в заплаві р. Ельцовка; ВІН .: с. Нижня Ельцовка [60]; ер. | еф. Sedum acreL .: вирощується як почвопокровний, розростається на ділянках, по доріжках, на газонах; ВІН .: Радянський р-н [27, 43, 62]; ер. | кл. S. hispanicum L .: вирощується як декоративний, виявлений на доріжках партеру ЦСБС в Н .: Радянський р-н [62]; ер. | еф. S. hybridumL .: вирощується як декоративний, зустрічається по доріжках на ділянках ЦСБС в ОН .: Радянський р-н [27]; ер. | еф.

  Cucurbitaceae. •! Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray: вирощується як декоративний, зустрічається на пустирях, покладах, рудеральних місцепроживання, по берегах, в чагарниках; вказано для багатьох районів області

  [22, 31], є збори з * Крн., * Куп., * Н., * Нов., * Орд .; ер. | інв. | ст. 2 [17, 18]. Thladiantha dubia Bunge: в ярах, на подвір'ях поза клумб; рідкісний в ОН .: Радянський р-н [36, 62]; ер. | еф.

  Cuscutaceae. 'Cuscuta campestris Yunck .: вантажний двір, зібраний на Polygonum aviculare L. в ОН .: ж / д ст. Клещиха [49], в 1940-і рр. був зібраний в НСО без вказівки району, на люцерні [63]; кс. | еф.

  Elaeagnaceae. '! Elaeagnus angustifolia L .: культивується, зустрічається по берегах річок, в заплавних чагарниках, лісосмугах; рідкісний в * Баг., * Крс., КЧК., * Крн., Куп., Нов., Тат., Чст. [22]; ер.-кс. | кл. E argentea Pursh (E commutata Bernh. Ex Rydb.): Використовується для озеленення, поза культурою відзначений у дворах, на пустирях; * Н .: Радянський р-н [36]; ер. | н.

  Euphorbiaceae. Euphorbia cyparissiasL .: використовується при озелененні дворів, відзначений як бур'янистої по доріжках і на клумбах; * Н .: Радянський р-н [32]; ер. | кл. E helioscopia L .: на полях і покладах; рідкісний в Позов., Мас. [22]; кс. | еф. E. platyphyllosL .: бур'янистої на клумбах, газонах; * Н .: Радянський р-н [27, 62]; кс. | еф.

  Fabaceae. 'Astragalus cicer L .: біля доріг, в посадках, на покладах, поблизу житла, в світлих лісах, на луках; відзначений в * Позов .: с. Морозова [54], п. Новий [43], звичайний в * Н .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [27, 43, 54]; ер.-кс. | еп. | ст. 4 [17]. A. falcatusLam .: рясний на старих покладах ЦСБС, проникає в прилеглі ліси; Онов .: окр. Академмістечка [36]; ер. | кл. Chamaecytisusruthenicus (Fisch. Ex Woloszcz.) Klaskova: зберігається в якості реликта культури на старих покладах ЦСБС, йде в навколишні ліси; Онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. Chrysaspis aurea (Poll.) Greene (Trifolium aureum Poll., T. strepensCrantz): на полях, сухих луках, в березових лісах, по берегах; рідкісний в Бол .: с. Кунчурук, * Киш .: с. Межовка, Н. [22], * Позов .: с. Легостаева [64], с. Мости (NS0022996); кс. | еф. Ch. spadicea (L.) Greene (Trifolium spadiceum L.): на сирих луках, галявинах; * Тог .: п. Мирний [22]; кс. | еф. 'Galega orientalis Lam .: в посадках, на покладах, в лісах, на луках, біля доріг, в зоні забудови; ВІН .: Радянський р-н, онов .: окр. Академмістечка [27, 32, 36]; ер.-кс. | еп. | ст. 3 [17]. 'Genista tinctoria L .: зрідка на старих покладах ЦСБС, проникає в суміжні лісу; ВІН., * Нов .: окр. Академмістечка [22, 27]; ер. | кл. | ст. 4 [17]. LathyrussativusL .: на полях; Бар .: с. Новоспаська [22]; кс. | еф. L. sylvestris L .: вирощується як кормової і медоносний, зустрічається біля доріг, на покладах, проникає світлі ліси, на узлісся, утворює зарості; відзначений в * Позов .: с. Верх. Коен [22], ВІН .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [27, 32], с. Жеребцова [34], с. Ключі (NS0023036); ер.-кс. | еп. '! Lotus corniculatusL. s.l. (L. ucrainicus Klok.): На газонах і клумбах, біля доріг, в зоні забудови; звичайний в * Н .: Радянський р-н [27, 36, 53]; кс. | еп. | ст. 4 [17, 18]. '! Lupinus polyphyllus Lindl .: на покладах, пустирях, біля доріг, на територіях старих розплідників нерідко домінує; ВІН .: Радянський р-н, онов .: окр. Академмістечка, п. Кольцово [27, 36]; ер. | еп. '! Medicago sativa L .: вирощується як кормової, зустрічається у житла, на полях, покладах, біля доріг, на луках, у світлих лісах; вказаний як пішов з культури в усіх районах [22], є збори з * ЗДВ., * Позов., * КРГ., * Крн., * Н., * Нов., * Сівши., * Тог., * Чан. ; ер.-кс. | інв. | ст. 3 [18]. 'M. variaT. Martyn: біля доріг, в зоні забудови, на пустирях; звичайний в * Н .: Радянський р-н [27, 43]; кс. | кл. Melilotus wolgicusPoir .: по залізничному полотну; невелика популяція виявлена ​​в * Позов .: м Бердськ [41]; кс. | еф. OnonisarvensisL. (O. hircinaJacq.): На луках, біля доріг, зберігається як релікт культури; Позов .: м Бердськ [22], * Нов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. 'TrifoliumarvenseL .: на полях, сухих луках, біля доріг, за покладами, у житла; зрідка в * Бол., ЗДВ., КРГ., * Кол., Мас., * Мош., * Н., * Нов., Орд., УБН. [22], * Позов. (NS0022997), * Киш. (NS0022979); кс. | еп. | ст. 4 [17]. '! T hybridumL. (Amoria hybrida (L.) C. Presl): біля доріг, на покладах, в світлих лісах, на луках; звичайний в * Бол., КРГ., * Кол., * Мас., * Н., * Нов., Орд., * Тог., * Чан. [22], * Позов. (NS0022994), * Мош. (NS0022993), * Сівши. (NS0022995); кс. | інв. | ст. 2 [17, 18]. 'T medium L .: в світлих лісах, по берегах, на покладах як релікт культури; Бол .: між д. Кунчурук і д. Червона [22], Позов .: с. Легостаева [64], ВІН .: Радянський р-н, онов .: окр. Академмістечка [27]; ер.-кс. | еф. 'T. montanum L. (Amoria montana (L.) Sojak): на сухих луках, галявинах, дорожніх насипах, на покладах як релікт культури; рідкісний в Бол., Кол., Мас., * Нов., Тог. [22]; ер.-кс. | кл. T pannonicum Jacq .: утворює зарості на покладах ЦСБС в онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. Trigonella caerulea L .: в посівах; рідкісний в * Нов .: окр. Академмістечка [22]; кс. | еф. Vicia angustifoliaL .: на полях, покладах, в садах, біля доріг; рідкісний в КРГ., Мас., * Нов., УБН. [22], Позов., Чер. [64], * Орд. (NS0022983), * Тог. (NS0022984), * Чан. (NS0022982); кс. | еф. '! V. hirsuta (L.) S.F. Gray: на полях, покладах, в садах, біля доріг, проникає на луки; рідкісний в * КРГ. * Кол., Кчн., УБН. [22], * Н .: Радянський р-н, * Нов. [23, 27], * Тог. [63], * Бол. (NS0022983), * Мош. (NS0022976), * Орд. (NS0022977), * Тат. (NS0022974); кс. | кл. V sativa L .: на покладах, в посівах; рідкісний в Мас .: с. Березово, * Бол .: с. Кунчурук [22], с. Кустова (NS0022981), * К .: с. Піхтовка (NS0022991), * Тог .: с. Ізили (NS0022980); ер.-кс. | еф. V. tetrasperma (L.) Schreb .: на полях, покладах, в чагарниках; рідкісний в * ЗДВ .: д. Малишева, Суз .: п. Сузун [22], ОУст .: Демидов рям [32], * Н .: Нижня Ельцовка (NS0021333); кс. | еф.

  Fagaceae. 'Quercus roburL .: використовується в озелененні, дає самосів, як пішов з культури відзначений в * Бар .: с. Казанцева [22], онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл.

  Fumariaceae. 'Fumaria officinalisL .: в посівах, на покладах, звалищах, біля доріг, по галечникам; рідкісний в КРГ., Мас., * Н., * Нов., Орд., СУЗ., Тог., Чан. [22]; кс. | еф.

  Geraniaceae. Erodium cicutarium (L.) L'Her .: на полях, покладах, в городах; зрідка в Вен., ЗДВ., * Позов., Крс., * КРГ., * Кол., * КБШ., * Мош., * Нов., * Орд., * Тог., Чан., Чул. [22], * Мас. (NS0022473); кс. | кл.

  Grossulariaceae. RibesalpinumL .: використовується в озелененні, відзначений вздовж стежок в лісопарковій зоні і в березових лісах в дол. р. Зранку; ВІН .: Радянський р-н, онов .: окр. Академмістечка [37]; ер. | н. 'R. aureum Pursh: вирощується як харчової, відзначений по берегах водойм, на лісових галявинах; рідкісний в * Н .: Обское водосховище [31], * Крс .: окр. Карасукськой лісорозсадника [54], оз. Велике Топольное [65]; ер. | кл.

  Hyacinthaceae. ChionodoxaluciliaeBoiss .: на газонах, поза клумб і ділянок; ВІН .: Радянський р-н [37]; ер. | еф. ScillasibericaHaw .: на газонах, поза клумб і ділянок; ВІН .: Радянський р-н [37]; ер. | еф.

  Hydrocharitaceae. • \ Eiodea canadensisMichx .: в річках, заплавах; вказаний як дуже рідкісний в Позов .: с. Легостаева, р. Бердь, Мас .: с. Єгор'євське, долина р. Суенга, * Орд .: с. Шарап [22]; кс. | кл. | ст. 2 [18].

  Hydrophyllaceae. Phaceiia tanacetifoiia Benth .: вирощується як медонос, дичавіє, зустрічається на полях, біля доріг, на рудеральних місцях; відзначений в * Бар., * Позов., Кол., Крн., * Куп., * Н., Нов., * Орд., Тог., Чер. [22], * Бол. (NSK0065824), * Мас. (NS0022973); ер.-кс. | еф.

  Hypericaceae. Hypericum macuiatumCrantz .: відзначений на березі р. Об в Орд .: с. Червоний Яр [61]; кс. | еф.

  Juglandaceae. Jugians mandshurica Maxim .: використовується в озелененні, дає самосів; рідкісний в Нов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл.

  Lamiaceae. Acinos arvensis (Lam.) Dandy (A. thymoides Moench): на полях, покладах, остеповані луках, в соснових борах; * СУЗ .: с. Мерти [22], с. Сузун [35], с. В. Каракай (NSK0065833), * Орд .: с. Ерестная [59], Мас .: с. Єгор'євське [26], * Позов .: с. Барабка (NSK0065834); кс. | еф. Amethystea caeruiea L .: на полях, покладах; рідкісний в Н. [22]; кс. | еф. Betonica officinaiis L .: довго зберігається, розростаючись, на старих покладах ЦСБС в онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. Chaiturusmarrubiastrum (L.) Ehrh. ex Reichenb .: на покладах, в Березові колки; СУЗ .: с. Мерти [22], * Крс .: м Карасук (NS0020065); кс. | еф. Ciinopodium menthifoiium (Host) Stace (Caiaminthamenthifoiia Host): опубліковано для Н. [66] на підставі невірного визначення. Dracocephaium thymifiorum L .: на полях, покладах, біля доріг; відзначений як звичайний у всіх районах [22], є збори з * Бар., * ЗДВ., * КРГ., * Крс., * Куп., * Мас., * Н., * Уст., * Чан .; кс. | еп. • \ Eishoitzia ciliata (Thunb.) Hyi .: у житла, на пустирях, городах, в посівах, біля доріг; відзначений як звичайний у всіх обжитих районах [22], зібраний в ОН .: Радянський р-н [27]; кс. | кл. | ст. 3 [17, 18]. Gaieopsis iadanum L .: на полях, в городах, у житла; вказаний як звичайний у всіх лісостепових районах області [22], є збори з * Бар., * Дов., * ЗДВ., * Позов., * Кол., * Киш., ОН., * Нов., * Орд., * Сівши., * Тат., * УБН., * Уст., * Чан .; кс. | еп. G. speciosa Miii .: польовий бур'ян, у житла; відзначений як зрідка зустрічається у всіх обжитих районах області [22], зборів виду з області в гербарних фондах ЦСБС немає; кс. | н. Lamium ampiexicauie L .: на заливних луках, в посівах, у житла; рідкісний в * Нов. [22]; кс. | еф. L. purpureum L .: бур'янистої в посівах, квітниках, на газонах; рідкісний в * Н .: Радянський р-н [22, 27]; кс. | еф. Leonurus cardiaca L .: у житла; відзначений в Бар .: д. Белово [22]; кс. | еф. -L. quinqueiobatusGiiib .: на пустирях, в городах, біля доріг, поблизу житла; зрідка в Бар., ЗДВ., * КРГ., * Кол., * Мас., Орд. [22], ОН. [27], * Кчн. (NS0024016), * Киш. (NS0021324), * Сівши. (NS0021317), * Тат. (NS0021323), * Уст. (NS0021325); кс. | інв. | ст. 3 [17]. Melissa officinaiis L .: опублікований для Н. [32] на підставі невірного визначення зразків Nepeta cataria. Mentha iongifoiia (L.) L .: вирощується як декоративний, відзначений на покладах, у житла, по берегах; Мас .: кол. с. Новобудова, берег р. Мостова, * Тог .: п. Мирний [22], д. Єгор'євське (NS0022968), ВІН .: Радянський р-н [37]; ер.-кс. | еф. M. suaveoiensEhrh .: берег стариці; * К .: с. Червоний Яр (NS0022969); ер. | еф. NepetacatariaL .: вирощується як пряно-лікарський, зустрічається біля доріг, поблизу житла; ВІН .: Радянський р-н [27, 53]; ер.-кс. | кл. N. sibirica L .: на остеповані луках, покладах; Бар .: с. Полювання, КРГ .: між п. Кайкуль і д. Ключевський [22]; кс. | еф. Saivia pratensis L .: на узліссі, розташованого у старого розплідника ЦСБС; Онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. Scuteiiaria supina L .: відома одинична знахідка з околиць ЦСБС, ймовірно, пішов з культури; * Нов .: окр. Академмістечка [22]; ер. | еф. Stachysannua (L.) L .: в посівах, на покладах, у житла; рідкісний в Кол .: с. Кандиково, КБШ .: м Куйбишев, * Н .: Радянський р-н [22], Первомайський р-н (NS0022972), * Орд .: с. Кирза (NS0022971); кс. | еф.

  Linaceae. Linum usitatissimum L .: вирощується на полях, зустрічається як бур'ян в посівах, біля доріг; відзначений в Бол., Кол., Мас. [22], * Н .: ж / д ст. Новосибірськ-Південний (NS0022955), * Уст. (NS0023102); ер.-кс. | еф.

  Maivaceae. 'Aicea rosea L .: вирощується як декоративний, зустрічається біля доріг, на пустирях; ВІН .: Радянський р-н [45]; ер. | еф. Maiva crispa (L.) L .: як сорного відзначений в Чан .: с. Меньшикова [22]; ер. | еф. M. mauritiana L .: вирощується як декоративний, відзначений на сміттєвих місцях, біля доріг; КБШ .: д. Басалаевка, Нов .: Академмістечко [22]; ер. | еф. -IM mohiieviensis Downar (M. puicheiia Bernh., M. verticiiiata L.): на пустирях, біля доріг, бур'янистої на клумбах; ВІН .: Радянський р-н [33], оиски .: м Бердськ [37]; кс. | н. M. pusiiia Smith: біля доріг, поблизу житла, на ріллі, покладах, сміттєвих місцях; звичайний в Бар., Бол., Вен., Дов., * ЗДВ., * Позов., * КРГ., Кол., Кчн., * КЧК., * Крн., КБШ., * Куп., * Киш. , * Мас., Мош., * Нов., Орд., * Сівши., Тат., * Тог., УБН., * Чан., Чер., Чст., Чул. [22], * СУЗ. (NS0022964), * Уст. (NS0022965); кс. | еп.

  Onagraceae. • lEpiiobium adenocauion Hausskn .: біля доріг, на покладах, луках, в світлих лісах; зрідка в * Киш., * Н., * Нов., * Орд. [22], * Бар. (NS0022954), * Бол. (NS0022953), * Вен. (NS0022950), * Позов. (NS0022952), * Мас. (NS0022960), * СУЗ. (NS0022951), * Тат. (NS0022958), * Тог. (NSK0065489), * Чан. (NS0022947); кс. | інв. | ст. 2 [17, 18]. -IE pseudorubescensSkvorts .: бур'янистої на клумбах; рідкісний в * Уст. [67], ВІН .: Радянський р-н [27, 53]; кс. | еф. | ст. 4 [18]. E. tetragonumL .: по берегах, на луках, у канавах; зрідка в * Бар., Бол., * Дов., * ЗДВ., * Кол., * КРГ. [43], * Вен. (NS0022959), зазначений для Позов., Нов., УБН., Чан. [22]; кс. | еф. • Oenothera biennis L .: біля доріг, на насипах, в зоні забудови; рідкісний в * Н. [23, 49]; кс. | кл. -O. rubricauiisKiebahn .: вздовж парканів і доріжок, на газонах; * Н .: Радянський р-н [66]; кс. | еф.

  Oxaiidaceae. Xanthoxaiis stricta (L.) Smaii (X. fontana (Bunge) Hoiub): вирощується як декоративний, зустрічається у житла, вздовж стежок, як бур'янистої на клумбах, газонах, дачних ділянках; зрідка в * Н .: Радянський р-н [27, 41, 62]; ер.-кс. | кл.

  Paeoniaceae. Paeonia iactifiora Paii .: зберігається в якості реликта культури на старих покладах ЦСБС; Онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл.

  Papaveraceae. Papaver dubium L .: вирощується як декоративний, відзначений поза клумб, біля доріг; ВІН. [45], очерь. [53]; ер. | еф. P. rhoeasL .: вирощується як декоративний, зустрічається в посівах, на покладах, біля доріг; * Н .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [23, 27]; ер. | еф. P. somniferum L .: вирощується як харчової та

  декоративний, відзначений у доріг, на залізничних насипах; рідкісний в * Н .: Радянський р-н [32], Первомайський р-н (NSK0065476); ер. | еф.

  Plantaginaceae. '! Plantago lanceolata L .: на газонах, біля доріг, як рудеральних, поблизу житла, на луках; зрідка в Позов., * Мас., * Н., * Нов., * Тог. [22], * Орд. (NS0022967); кс. | інв. | ст. 2 [17, 18]. P. polysperma Kar. et Kir .: рудеральних місцепроживання, біля доріг; * ЗДВ .: с. Чулим [22]; кс. | еф.

  Poaceae. Anisantha tectorum (L.) Nevski: на залізничних насипах; * Н .: ж / д ст. Новосибірськ-Південний [49]; кс. | еф. Apera spica-venti (L.) Beauv .: біля доріг, на полях і покладах; * КРГ .: с. Каргат, * Нов .: окр. Академмістечка [22]; кс. | еф. Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl: на покладах, в балках; * Нов .: окр. Академмістечка [23], Жовтневий р-н [68]; кс. | еф. Avena fatua L .: в посівах, біля доріг; Позов., * Чан. [22], ВІН .: Радянський р-н [27], ймовірно, поширений набагато ширше; кс. | еф. Bromus japonicus Thunb .: біля доріг, бур'янистої на клумбах; ВІН .: Радянський р-н [36], * Позов .: п. Новий (NS0021336); кс. | еф. B. mollis L .: опублікований для Позов. [27] на підставі невірного визначення зразків B. japonicus (NS0021336). B. secalinusL .: в посівах; КРГ .: с. Каргат [22]; кс. | еф. B. squarrosusL .: біля доріг; * Н. [22]; кс. | еф. '! Echinochloa crusgalli (L.) Beauv .: біля доріг, в посівах, на покладах; звичайний в * Бар., * ЗДВ., * Позов., * Крс., * КРГ., * Кол., Куп., * Киш., * Мас., Мош., * Н., * Нов., * Орд ., СУЗ., * Тог., Уст., * Чан., Чст. [22]; кс. | інв. | ст. 3 [17, 18]. 'Elymus novae-angliae (Scribn.) Tzvel. (E trachycaulus (Link) Gould ex Shinn. Ssp. Novae angliae (Scribn.) Tzvel.): На покладах, біля доріг, в посівах; рідкісний в * Крн., * Куп., * Н., Нов., * Орд., * УБН., * Чан. [22]; кс. | еф. EragrostisamurensisProbat. (E pilosa auct.): У доріг, в посівах, на прирічкових пісках; рідкісний в * Бол., * Позов., ОН., Нов., Тог., Чан. [22], * Кол., * СУЗ. [69], * Крс. (NS0023046), * Мас. (NS0023047); кс. | кл. E minor Host: всі відомі місцезнаходження приурочені до залізничних насипах, укосів; * Крс .: ж / д ст. Карасук [49], ВІН .: ж / д ст. Новосибірськ-Південний [49], Академмістечко [45]; кс. | кл. '! Hordeumjubatum L .: на пустирях, покладах, біля доріг; зрідка в * Баг., Бар., * ЗДВ., Позов., * Крс., * КРГ., ОН., * Нов., * Сівши., * Тат., Уст., * Чан., Чст. [22]; кс. | інв. | ст. 2 [18], ст. 4 [17]. Lolium multiflorum Lam .: біля доріг, на пустирях; зрідка в ОН .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [22]; кс. | кл. 'L.perenneL: біля доріг; рідкісний в ОН .: Радянський р-н [36]; кс. | н. Miscanthus sinensis Anderss .: вирощується як декоративний, відзначений у дороги в дол. р. Зранку; Онов .: окр. Академмістечка [45]; ер. | н. Panicum ruderale (Kitag.) D.M. Chang (P. miliaceum L. auct.): В посівах, біля доріг; звичайний в Баг., * ЗДВ., * Крс., Кол., КЧК., * Крн., Тат., Уст., Чст. [22], * Мас. (NS0023049), * СУЗ. (NS0023048), ВІН .; кс. | кл. Seca / ecerea / e L .: біля доріг, на насипах, ріллі і покладах; * Н .: Радянський р-н [54], * Бар .: д. Зюзя (NS0023050); ер. | еф. Setaria maximowicziiTzvelev et Prob. (S. weinmannii Roem. Et Schult., S. viridis ssp. Weinmannii (Roem. Et Schult.) Heynh.): Уздовж залізничного полотна; виявлений в ОН .: Радянський р-н [37]; кс. | еф. S. pachystachys (Franch. Et Savat.) Matsum .: в посівах; * Крс .: окр. оз. Горького (NS0021334); кс. | еф. S. pumila (Poir.) Schult .: в посівах, покладах, біля доріг; рідкісний в * Позов., Крс., Мош., * Н., * Нов., * Орд., Пн. [22], * СУЗ. (NS0023051); кс. | кл. Tritium aestivum L .: біля доріг, на насипах, ріллі і покладах; рідкісний в ОН .: Радянський р-н [54], * Крн .: с. Краснозерское (NS0023052); ер. | еф. 'Zizania aquatica L .: по березі озера, зберігається в посадках; * Орд .: окр. с. Новий Шарап (NS0022985, NS0023053); ер. | кл. Z. latifolia (Griseb.) Stapf: по берегах озер і повільно поточних річок; * Н .: Радянський р-н [27, 34], Орд .: с. Новий Шарап [22], Шарапскій затоку (NS0023055); кс. | кл.

  Polygonaceae. Aconogonon weyrichii (Fr. Schmidt) Hara (Polygonum weyrichii Fr. Schmidt): вирощується як декоративний, зберігається на старих покладах ЦСБС, активно розселяється, утворюючи великі зарості на галявинах, в ярах, заходить в ліси; Онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. Fagopyrum esculentum Moench: біля доріг, в посівах, на покладах; рідкісний в Позов., Нов., Чер. [22], * Мас. (NS0023073), * СУЗ. (NS0023074); ер.-кс. | еф. F tataricum (L.) Gaertn .: біля доріг, в посівах, на покладах, поблизу житла; рідкісний в * Баг., ЗДВ., * Позов., Нов., * Тог. [22], УБН., Чан. [24], * КРГ. [61], * Бар. (NSK0065463); кс. | еф. Rheum rhabarbarumL .: вирощується як харчової, відзначений на пустирях в оиски .: п. Новий

  [36]; ер. | кл. Rumex sylvestris (Lam.) Wallr. (R. obtusifolius L. subsp. Sylvestris (Lam.) Celak.): Уздовж стежок, у дворах, в лісопарковій зоні в ОН .: Радянський р-н [43]; кс. | кл.

  Portulacaceae. Portulaca oleraceaL .: біля доріг, в садах, городах; рідкісний в * Н .: Радянський р-н [62, 70], п. Геологів (NS0023066); ер. | еф.

  Primulaceae. Lysimachia nummularia L .: вирощується як почвопокровний, відзначений на пустирях, у дворах; * Н .: Радянський р-н [33]; ер. | кл.

  Ranunculaceae. 'Aquilegia vulgaris L .: вирощується як декоративний, розростається на занедбаних садибах, старих покладах ЦСБС в онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. Ceratocephala testiculata (Crantz) Roth .: на схилах кар'єрів, в мелкодерновінние степах; * Позов .: с. Бистровка [60], Орд .: с. Спіріна [51]; кс. | еф. Clematis recta L .: вирощується як декоративний, відзначений в березових лісах на території ЦСБС в онов .: окр. Академмістечка

  [37]; ер. | н. C. terniflora DC .: вирощується як декоративний, розростається на старих покладах ЦСБС; Онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. Consolida regalis S.F. Gray (Delphinium consolida L.): на полях, біля доріг; * Чан .: с. Красносільське [22, 24], курорт Карачі (NSK0065475), * КРГ .: с. Лебедевской (NS0023038); кс. | еф. HepaticanobiiisMill .: вирощується як декоративний, виявлений по краю пішохідної доріжки в ОН .: Радянський р-н [60]; ер. | еф. Leptopyrum fumarioides (L.) Riechenb .: на покладах, біля доріг, в посівах і городах, на луках; рідко в Вен., Позов., Кол., Нов., Тог. [22], СУЗ. [71], азіатський вид, ймовірно в більшості районів НСО занесення; кс. | еф. Puisatiiia turczaninoviiKryl. et Serg .: степової вид, зберігається в якості реликта культури на території ЦСБС, розселяється; ВІН .: Радянський р-н [27]; ер. | кл.

  Rosaceae. Amelanchier ovalis Medik .: використовується в посадках деревних культур в ЦСБС, йде в навколишні ліси; Онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. | кл. Aronia mitschurinii A. Skvorts. et Maitulina: вирощується на дачних ділянках, відзначений в сосновому лісі біля ж / д ст. Сіяч в ОН .: Радянський р-н [33]; ер. | н. Cerasus fruticosa Pall .:

  вирощується як плодовий, відзначений на сміттєзвалищі; ВІН .: Радянський р-н [33]; ер. I кл. Dasiphora fruticosa (L.) Rydb. (Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz): як релікт культури розростається на старих покладах ЦСБС; Онов .: окр. Академмістечка [27], по-видимому, який пішов з культури в * Тог .: с. Юрти [26], с. Степово-Гутова (NSQQ22928); ер. I кл. • .Fragaria ananassa Duch .: вирощується як харчової, поза культурою відзначений в березових і соснових лісах в ОН .: Радянський р-н [33], * Нов .: окр. Академмістечка [32], Позов .: м Бердськ, MАС., Орд. [72]; ер. I еф. • .Malus baccata (L.) Borkh .: пішло з культури, нерідкий в змішаних і березових лісах, лісосмугах, в заплавних чагарниках; вказано для всіх районів [22], є збори з * Крс., * Н., Нов., * СУЗ .; ер.-кс. I інв. I ст. 2 [17, 1В]. M. prunifolia (Willd.) Borkh: вирощується як плодовий і декоративний, відзначений в змішаних лісах, по берегах водойм в ОН .: Радянський р-н, онов. [33]; ер. I кл. Physocarpus opulifolia (L.) Maxim .: використовується в озелененні, як пішов з культури відзначений в березово-осиковим лісі в ОКбш .: м Куйбишев [32]; ер.-кс. I н. Potentilla norvegica L .: на пустирях, покладах, луках, в городах, біля доріг, по берегах водойм; зрідка в * КРГ., * Кол., * КБШ., * Орд., * Тат., Тог., * УБН., * Чан. [22], * Нов. [23], * MАС. [25], * Бар. (NSQQ22944), * Позов. (NSQQ22945), * Киш. (NSQQ22949), * Сівши. (NSQQ22946), * Уст. (NSQQ22948), ВІН .; кс. I інв. • Rosa rugosa Thunb .: культивується як декоративний, відзначений в змішаному лісі в дол. р. Зранку в онов. [33]; ер. I н. • Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br .: використовується в озелененні, зустрічається в навколишніх лісах, по берегах водойм; ВІН .: Радянський р-н, онов .: окр. Академмістечка [27, 54]; ер. I кл. I ст. 2 [17]. Spiraea salicifolia L .: рідкісний вид, що зустрічається в лісовій зоні області [22]; використовується в озелененні, йде з культури, відзначений в березово-сосновому лісі в онов .: окр. Академмістечка [45]; ер. I н.

  Rubiaceae. Galium spurium L .: зустрічається як бур'янисті; рідкісний в MАС., Нов., Чан. [22], * Позов. (NSQQ13293); кс. I

  еф.

  Salicaceae. • PopulusbalsamiferaL .: використовується при створенні парків, лісосмуг, рідкісний на насипах, звалищах [22, № 3]; ер. I еф.

  Scrophulariaceae. Antirrhinum majus L .: вирощується як декоративний, поза культурою відзначений вздовж доріжок в житловій зоні; ВІН .: Радянський р-н [45]; ер. I еф. • VerbascumlychnitisL .: поклади, луки; рідкісний в * Позов .: між с. Бородавкін і с. Гуселетово, Н .: п. Кірова, * Орд .: с. Кирза, с. Ординське [22], с. Антонове (NSQQ22966), вказівка ​​для окр. Академмістечка [36] засноване на невірному визначенні зразка V. nigrum (NSQQ15? 5Q); кс. I еф. • Veronica / i / ifonmis Sm .: на газонах, по доріжках, проникає на луки, утворює великі популяції, що дають фон при цвітінні; ВІН .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [2 ?,? 4]; ер. I інв. I ст. 4 [17]. V.persica Poir .: на газонах, біля доріг; рідкісний в * Н .: Центральний р-н [22]; кс. I еф. V. teucrium L .: на старих покладах ЦСБС в онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. I кл. V. vernaL .: бур'янистої, у стежок; дуже рідкісний в * Н .: Радянський р-н [22, 2 ?, 35]; кс. I еф.

  Solanaceae. DaturastramoniumL .: бур'янистої; дуже рідкісний в Позов., Чер. [22]; кс. I еф. HyoscyamusnigerL .: бур'янистої в житловій зоні, на пустирях, відзначений для всіх районів [22], є збори з * Бар., * КРГ., * Кол., * КЧК., * MАС., * Н., * Орд., * Тат., * Тог .; кс. I кл. Physalis alkekengi L .: вирощується як декоративний, відзначений у дворах, поза газонів і клумб в ОН .: Радянський р-н [36]; ер. I еф. Ph. ixocarpaBrot. ex Hornem. (Ph. Philadelphica Lam.): Бур'янистої в городі; виявлений в Н. [бб]; ер.-кс. I еф. SolanumnigrumL .: на полях, покладах, в садах, городах, біля доріг; відзначений для всіх районів [22], є збори з * Баг., * Бар., * Крс., * Кол., * Крн., * Н., * Нов., * СУЗ., * Тат., * УБН. , * Уст., * Чан .; ер.-кс. I кл.

  Tiliaceae. • Tilia cordata Mill .: використовується для озеленення населених пунктів [22], відхід з культури відзначений в онов .: окр. Академмістечка [27]; ер. I кл.

  Ulmaceae. • .Ulmus laevsPall .: використовується при формуванні захисних лісосмуг, дає самосів; * Крс .: оз. Гарне [54], м Карасук (NSQQ23Q63), * Баг .: с. Баган (NSQQ23Q65), * Куп .: с. Алфьорова (NSQQ23Q64); ер. I кл. I ст. 4 [1В].

  Urticaceae. Urtica urensL .: в городах, на скотарнях, у житла; відзначений для всіх районів [22], є збори з * Крс., * Киш., * MАС., * Тог., * Уст., * Чан .; кс. I кл.

  Violaceae. ViolaalisovianaK \ ss. (V philippica Cav. Subsp. MundaW. Becker): бур'янистої на газонах; виявлений на території ЦСБС в * Н .: Радянський р-н [31]; кс. I еф. V. arvensis Murr .: на полях, покладах, біля доріг, поблизу житла; зрідка в * Позов., * Кол., * MАС., mош., * Н., * Нов., * Тог. [22], * Орд. (NSQQ22963), * Сівши. (NSQQ22961), * Чер. (NSQQ22962); кс. j кл. V. gmeliniana Roem. et Schult .: на газонах ЦСБС в * Н .: Радянський р-н [31, 35]; кс. I еф. V prionanta Bunge: бур'янистої на газонах ЦСБС в * Н .: Радянський р-н [31]; кс. I еф. V. sororia Willd .: вирощується як декоративний, зберігається в якості реликта культури, йде в лісопаркову зону, на пустирі, утворює зарості; ВІН .: Радянський р-н [75]; ер. I кл. V tricolor L .: бур'янистої на клумбах, у доріжок; рідкісний в ОН .: Радянський р-н, * Нов .: окр. Академмістечка [22, 27]; ер.-кс. I еф.

  Vitaceae. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch: вирощується як декоративний, дичавіє рідко, відзначений в березовому лісі на території ЦСБС, зустрічається у дворах і лісопарковій зоні в ОН .: окр. п. Кірова [37]; ер. I н.

  Результати та обговорення

  В результаті обробки власних зборів і матеріалів по Новосибірській області, що зберігаються в Гербарії ЦСБС, а також аналізу всіх наявних публікацій з адвентивних флорі Новосибірської області, встановлено, що до теперішнього часу у флорі зареєстровано 305 адвентивних видів. Понад 130 з них не були відомі з території області до моменту опублікування «Визначника НСО» [22].

  При інвентаризації гербарних фондів ЦСБС (NS, NSK) для 74 видів виявлені нові, раніше не опубліковані місцезнаходження в адміністративних районах області. 19 з цих видів є рідко зустрічаються на території області чужоземними видами: Brassica napus, Euonymus pauciflora, Setaria

  pachystachys, Zizania aquatica, Mentha suaveoiens, Acer tataricum, Rorippa austriaca, Chaiturus marrubiastrum, Secaie cereaie, Triticum aestivum, Consolida regaiis, Arctium minus, Borago officinaiis, Uimus iaevis, Amaranthus aibus, Tragopogon podoiicus, Chorispora sibirica, Chenopodium ficifoiium, Xanthium aibinum.

  Встановлено, що велика частина чужорідних видів (174), проникла на територію області випадковим чином, 105 видів пішли з культури, для 26 видів імовірним є й той і інший спосіб занесення.

  За ступенем натуралізації переважає група ефемерофіти (147), менше колонофіти (89), трохи епекофіти (14). Виявлено 34 види, які виявляють на території області інвазивний характер: Acer negundo, Amaranthus retrofiexus, Heracieum sosnowskyi, Pastinaca sativa subsp. syivestris, Centaurea jacea, Cichorium intybus, Conyza canadensis, Lactuca serrioia, Lepidotheca suaveoiens, Leucanthemum vuigare, Soiidago canadensis, Tripieurospermum inodorum, Impatiens gianduiifera, I. parvifiora, Echium vuigare, Bunias orientaiis, Lepidium densiflorum, L. ruderaie, Rorippa syivestris, Cannabis sativa, Atripiex sagittata, A. tatarica, Axyris amaranthoides, Echinocystis iobata, Medicago sativa, Trifoiium hybridum, Leonurus quinqueiobatus, Epiiobium adenocauion, Piantago ianceoiata, Echinochioa crusgaiii, Hordeum jubatum, Maius baccata, Potentiila norvegica, Veronica fiiiformis. Ступінь натуралізації у 21 виду, виявленого в області нещодавно або приводиться за одиничними літературними даними, не визначена.

  Через об'єктивні причини найбільш дослідженою є адвентивними флора р Новосибірська, адвентивними флора районів області потребує активного вивчення. Конспект покликаний стати першим етапом моніторингу за станом чужоземної флори і виявлення інвазивних видів у флорі Новосибірської області.

  Подяки

  Робота виконана в рамках державного завдання Центрального Сибірського ботанічного саду СО РАН № АААА-А17-117012610054-3. При підготовці публікації використано матеріали біоресурсного наукової колекції ЦСБС СО РАН «Гербарій вищих судинних рослин, лишайників і грибів (NS, NSK)», Уну № USU 440537.

  References

  1. Pysek P, Jrosik V, Hulme PE et al. (2012). A global assessment of invasive plant impacts on resident species, communities

  and ecosystems: the interaction of impact measures, invading species traits and environment. Giob. Chang. Bioi. 18 (5): 1725-1737. Doi: https://doi.org/10.1111 /j.1365-2486.2011.02636.x

  2. Tittensor DP, Waipoie M, Hiii SL et ai. (2014 року). A mid-term anaiysis of progress toward internationai biodiversity targets.

  Science 346: 241 -244. Doi: https://doi.org/10.1126/science.1257484

  3. Eariy R, Bradiey BA, Dukes JS et ai. (2016). Giobai threats from invasive aiien species in the twenty-first century and

  nationai response capacities. Nature Communications 7: 12485. Doi: https://doi.org/10.1038/ncomms12485

  4. Aiimov AF, Bogutskaya MI, Oriova MI i dr. (2004). Bioiogicai invasions in aquatic and terrestriai ecosystems. Moscow: KMK

  Scientific Press Ltd. (In Russian).

  5. Wiiiiamson M (1996). Bioiogicai Invasions. Springer Science & Business Media.

  6. Park K (2004). Assessment and management of invasive aiien predators. Ecoi. and Soc 9 (2): 12.

  7. Oimstead RG (2006). Are invasive piants an inevitabie consequence of evoiution? Amer. J. of Bot 93 (8): 1236-1239.

  8. Pysek P, Pergl J, Essl F et ai. (2017). Naturaiized aiien fiora of the worid: species diversity, taxonomic and phyiogenetic

  patterns, geographic distribution and giobai hotspots of piant invasion. Presiia 89: 203-274. Doi: https://doi.org/10.23855/presiia.2017.203

  9. van Kieunen M, Dawson W, Essi F et ai. (2015). Giobai exchange and accumuiation of non-native piants. Nature 525 (9):

  100-107.

  10. van Kleunen M, Pysek P, Dawson W et al. (2019). The Global Naturalized Alien Flora (GloNAF) database. Ecology, 100 (1),

  e02542. Doi: https://doi.org/10.1002/ecy.2542

  11. Jager EJ (1988). Mogiichkeiten der Prognose synanthroper Pfianzen ausbreitungen. Fiora 180: 101 -131.

  12. Convention on Bioiogicai Diversity (1995). https://www.cbd.int/convention/text/defauit.shtmi/

  13. Notov AA, Vinogradova YuK, Mayorov SR (2010). On the probiem of deveiopment and maintenance of the regionai Biack

  books. Rossiyskiy zhurnai bioiogicheskikh invaziy 4: 54-68 (in Russian).

  14. Vinogradova Yu, Pergi J, Essi F et ai. (2018). Invasive aiien piants of Russia: insights from regionai inventories. 2018.

  Bioiogicai Invasions 20 (8): тисячі дев'ятсот тридцять одна -1943. Doi: https://doi.org/10.1007/s10530-018-1686-3

  15. Vinogradova YuK, Abramova LM, Akatova TV et al. (2015). «Chernaya sotnya» invazionnykh rasteniy Rossii.

  Informatsionnyy byuiieten Soveta botanicheskikh sadov stran Soyuza nezavisimykh gosudarstv pri Mezhdunarodnoy assotsiatsii akademiy nauk 4 (27): 85-89 (in Russian).

  16. Ebei AL, Verkhozina AV, Zykova EYu i dr. (2017). Osnovnyye itogi i perspektivy izucheniya invazivnykh rasteniy Yuzhnoy

  Sibiri. In: Probiemy izucheniya i sokhraneniya rastiteinogo mira Yevrazii: II Vserossiyskaya konferentsiya s uchastiyem inostrannykh uchenykh, posvyashchennaya pamyati doktora bioiogicheskikh nauk, professora, zasiuzhennogo deyateiya nauki RF Leonida Viadimirovicha Bardunova (1932-2008). Irkutsk (in Russian).

  17. Ebel AL, Strelnikova TO, Kupriyanov AN et al. (2014 року). Invasive and potential invasive species of Siberia. Bulletin of the

  Main Botanical Garden 1 (200): 52-61 (in Russian).

  18. Chyernaya kniga flory Sibiri (2016). Editors Yu.K.Vinogradova, A.N.Kupriyanov. Novosibirsk: Geo Publ. (In Russian).

  19. Krylov PN (1901-1914). Flora Altaya i Tomskoy gubernii. Tomsk, I-VII (in Russian).

  20. Krylov PN (1927-1964). Flora Zapadnoy Sibiri. Tomsk, I-XII (in Russian).

  21. Flora Sibiri (1988-2003). Novosibirsk, I-XIV (in Russian).

  22. Opredelitel rasteniy Novosibirskoy oblasti (2000). Editor I.M.Krasnoborov. Novosibirsk: Nauka (in Russian).

  23. Penkovskaya EF (1973). Konspekt flory okrestnostey Akademgorodka. In: Novosti geografii i sistematiki rasteniy Sibiri.

  Novosibirsk (in Russian).

  24. Mironova LB (1988). Konspekt flory rayona Chano-Barabinskoy ozernoy gruppy (v mezhdurechye Omi i Chulyma).

  Novosibirsk (in Russian).

  25. Krasnikov AA, Zhirova OS, Cherniy IV (2003). Rasteniya Maslyaninskogo rayona (Novosibirskaya oblast). Novosibirsk (in

  Russian).

  26. Lashchinskiy NN, Lashchinskaya NV (2007). High vascular plants. In: Flora Salairskogo kryazha. Novosibirsk: Geo Publ.

  (In Russian).

  27. Zykova EYu, Korolyuk AYu, Korolyuk EA, Lashchinskiy NN (2014 року). Vysshiye sosudistyye rasteniya. In: Rastitelnoye

  mnogoobraziye Tsentralnogo sibirskogo botanicheskogo sada SO RAN. Novosibirsk: Geo Publ. (In Russian).

  28. Konspekt flory Aziatskoy Rossii: Sosudistyye rasteniya (2012). Editor K.S.Baykov. Novosibirsk: Izdatelstvo SO RAN (in

  Russian).

  29. Schroeder FG (1969). Zur Klassifizierung der Antropochoren. Vegetatio 16 (5-6): 225-238.

  30. Geltman DV (2006). The term "invasive species" as applied to the vascular plants. Bot. Zhurn. (Moscow & St. Peterburg)

  91 (8): 1222-1231 (in Russian).

  31. Krasnoborov IM, Shaulo DN, Krasnikov AA, Zykova EYu (2004). Dinamika sornykh vidov rasteniy vo flore Novosibirskoy

  oblasti. In: Doklad o sostoyanii okruzhayushchey sredy Novosibirskoy oblasti v 2003 godu. Novosibirsk: Arta (in Russian).

  32. Shaulo DN, Zykova EYu (2013). Findings of adventive species in the Novosibirsk Oblast. Plant Life of Asian Russia 1 (11):

  37-43 (in Russian).

  33. Shaulo DN, Zykova EYu (2018). New findings of some adventive and native plant species in Novosibirskaya Oblast.

  Turczaninowia 21 (3): 63-71 (in Russian). Doi: https://doi.org/10.14258/turczaninowia.21.3.8

  34. Zykova EYu, Kleshcheva EA, Shaulo DN, Tupitsyna NN, Shmakov AI (2014 року). Findings of some rare and adventive plant

  species in Novosibirskaya Oblast. Turczaninowia 17 (4): 74-78 (in Russian). Doi: https://doi.org/10.14258/turczaninowia.17.4.13

  35. Krasnoborov IM, Wiebe EI (2003). New items in the flora of Novosibirsk region. Turczaninowia 6 (2): 92-96 (in Russian).

  36. Zykova EYu, Shemetova TA (2018). Records of alien species in Novosibirsk provinc. Bulletin of Moscow Society of

  Naturalists: biological series 123 (6): 66-68 (in Russian).

  37. Zykova EYu, Shaulo DN (2019). Findings in the adventive flora of Novosibirsk Region. Turczaninowia 22 (3): 110-115 (in

  Russian). Doi: https://doi.org/10.14258/turczaninowia.22.3.6

  38. Pimenov MG (1996). DaucusL. In: Flora Sibiri 10: 138-139 (in Russian).

  39. Ebel AL, Zykova EYu, Mikhaylova SI, Chernogrivov PN, Ebel TV (2018). Rasseleniye i naturalizatsiya invazivnogo vida

  Heracleum sosnowskyi Manden. (Apiaceae) v Sibiri. In: Ekologiya i geografiya rasteniy i rastitelnykh soobshchestv: materialy IV Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Ekaterinburg, 1065-1070 (in Russian).

  40. Krylov PN (1949). Heiichrysum DC., Achillea L. In: Flora Zapadnoy Sibiri 11: 2703-2704, +2721 -2727 (in Russian).

  41. Lomonosova MN, Sukhorukov AP (2000). The floristic findings in South Siberia. Turczaninowia 3 (4): 64-66 (in Russian).

  42. Kazhdan AV, Zavertkina IV, Korenev AA, Zhirova OS (2018). Ambroziya trekhrazdelnaya (Ambrosia trifida L.) na territorii

  Novosibirskoy oblasti. Karantin rasteniy 3 (25): 61 -62 (in Russian).

  43. Ebel AL, Zykova EYu, Verkhozina AV et al. (2016). New data on distribution of alien and synanthropic plant speceis in

  Siberia. Systematic notes on the materials of P.N. Krylov Herbarium of Tomsk State University 114: 16-37 (in Russian). Doi: https://doi.org/10.17223/20764103.114.4

  44. Zhirova OS (1997). Arctium L. In: Flora Sibiri 13: 178-179 (in Russian).

  45. Zykova EYu, Shaulo DN, Gatilova EA (2017). Findings of some adventive and native plant species in Novosibirskaya

  oblastv. Turczaninowia 20 (4): 44-50 (in Russian). Doi: https://doi.org/10.14258/turczaninowia.20.4.6

  46. ​​Ebel AL, Ebel TV, Sheremetova SA (2017). On the distribution of Carduusacanthoides (Asteraceae) in Siberia. Systematic

  notes on the materials of P. N. Krylov Herbarium of Tomsk State University 116: 9-18 (in Russian). Doi: https://doi.org/10.17223/20764103.116.2

  47. Ebel AL (2007). New records of adventive plants in the Tomsk Region. Bot. Zhurn. (Moscow & St. Peterburg) 92 (5): 764-

  774 (in Russian).

  48. Ebel AL, Verkhozina AV, Zykova EYu i dr. (2018). New findings of alien plant species in Siberia. Systematic notes on the

  materials of P.N. Krylov Herbarium of Tomsk State University 118: 50-63 (in Russian). Doi: https://doi.org/10.17223/20764103.118.4

  49. Lomonosova MN, Zykova EYu (2003). Floristic findings in Novosibirsk city. Turczaninowia 6 (1): 63-66 (in Russian).

  50. Opredelitel rasteniy Novosibirskoy oblasti (1973). Editor A.V.Kuminova. Novosibirsk: Nauka (in Russian).

  51. Lashchinskiy NN, Lashchinskaya NV, Korolyuk AYu, Buko TE, Sheremetova SA (2009). New species for the flora of

  Novosibirskaya and Kemerovskaya oblast. Bot. Zhurn. (Moscow & St. Peterburg) 94 (6): 895-898 (in Russian).

  52. Lashchinsky NN, Korolyuk AYu, Lashchinskaya NV, Korolyuk EA (2010). Findings of rare and adventive vascular plant

  species in Omskaya, Novosibirskaya, Tyumenskaya oblasts and Altaiskii krai. Turczaninowia 13 (1): 117-123 (in Russian).

  53. Zykova EYu (2015). New and rare adventive species in the Novosibirsk Oblast, Altai Krai and Altai Republic. Plant Life of

  Asian Russia 2 (18): 68-71 (in Russian).

  54. Shaulo DN, Zykova EYu, Drachev NS, Kuzmin IV, Doronkin VM (2010). Floristic findings in West and Middle Siberia.

  Turczaninowia 13 (3): 77-91 (in Russian).

  55. Korolyuk EA (2005). Floristic finds in the south of Siberia. Botanicheskiye issledovaniya Sibiri i Kazakhstana 11: 90-92 (in

  Russian).

  56. Ebel AL (2000). K rasprostraneniyu vidov roda Rorippa Scop. (Brassicaceae) v Sibiri. Krylovia 2 (1): 81 -86 (in Russian).

  57. Ebel AL (2002). New data on distribution of Brassicaceae species in South Siberia and East Kazakhstan. Turczaninowia

  5 (2): 60-68 (in Russian).

  58. Chelaznova EA (2000). Floristic findings in the Novosibirskaya oblast. Turczaninowia 3 (4): 67-69 (in Russian).

  59. Kleshcheva EA, Korolyuk AYu, Lashchinskiy NN (2005). Floristic findings in the Novosibirskaya oblast and in the southern

  part of Altaiskii krai. Turczaninowia 8 (2): 30-34 (in Russian).

  60. Zykova EYu, Erst AS (2012). Floristic findings of some rare and alien species in Siberia. Turczaninowia 15 (4): 34-40 (in

  Russian).

  61. Bayandina II, Sidneva OV, Khan IV, Shinkarenko YuV (2007). Floristic finds in the Novosibirsk region. Botanicheskiye

  issledovaniya Sibiri i Kazakhstana 13: 73-80 (in Russian).

  62. Byalt VV (2003). New adventitious plants for Southern Siberia. Bulletin of Moscow Society of Naturalists: biological series

  108 (6): 70 (in Russian).

  63. Krylov PN, Sergiyevskaya KA (1964). Vicia L., Cucsuta L. In: Flora Zapadnoy Sibiri 12 (2): 3379, 3417 (in Russian).

  64. Krasnoborov IM, Kleshcheva EA (2013). Findings of rare species in the Novosibirskaya oblast. Plant Life of Asian Russia

  1 (11): 32-36 (in Russian).

  65. Grebenyuk AV, Ankova TV, Astashenkov AYu (2013). Floristic evidence for Novosibirsk Oblast of Bolshoe Topolnoe lake

  vicinites (Karasuk district). Plant Life of Asian Russia 1 (11): 24-31 (in Russian).

  66. Ebel AL, Zykova EYu, Verkhozina AV, Chepinoga VV, Kazanovsky SG, Mikhailova SI (2015). New and rare species in

  adventitious flora of Southern Siberia. Systematic notes on the materials of P.N. Krylov Herbarium of Tomsk State University 111: 16-32 (in Russian). Doi: https://doi.org/10.17223/20764103.111.2

  67. Ebel AL (2008). New and rare species of flowering plants to the flora of Altai mountain country. Turczaninowia 11 (4): 77-

  85 (in Russian).

  68. Lomonosova MN (2008). New data about distribution of some species of the families Chenopodiaceae and Poaceae in

  the Asian part of Russia. Turczaninowia 11 (4): 56-59 (in Russian).

  69. Taran GS (2008). Floristic records in Novosobirsk region. Bulletin of Moscow Society of Naturalists: biological series

  113 (6): 65 (in Russian).

  70. Dymina GD, Nikiforova OD (2005). Portulaca oleracea (Portulacaceae) in Siberia. Turczaninowia 8 (4): 53-54 (in Russian).

  71. Krylov PN (1931). Leptopyrum Reichb. In: Flora Zapadnoy Sibiri 5: 1125-1126 (in Russian).

  72. Baturin SO (2016). Naturalization of Fragaria x ananassa Duch. in Western Siberia. Siberian Journal of Ecology 3 (23):

  449-458 (in Russian). Doi: https://doi.org/10.15372/SEI20160315

  73. Ebel AL (2012). Konspekt flory severo-zapadnoy chasti Altaye-Sayanskoy provintsii. Kemerovo: KREOO Irbis Publ. (in

  Russian).

  74. Shaulo DN, Durnikin DA (2001). The floristic findings in South Siberia. Turczaninowia 4 (4): 73-75 (in Russian).

  75. Nobis M, Klichowska E, Terlevic A et al. (2019). Contribution to the flora of Asian and European countries: new national

  and regional vascular plant records. Botany Letters 8: 166-2, 163-188. Doi: https://doi.org/10.1080/23818107.2019.16001655

  Citation:

  Zykova EYu. 2019. Alien flora of the Novosibirsk Region. Acta Biologica Sibirica 5 (4): 127-140. Submitted: 14.11.2019. Accepted: 20.12.2019 crossref http://dx.doi.org/10.14258/abs.v5.i4.7147

  © 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).


  Ключові слова: ABSTRACT OF FLORA / ADVENTIVE SPECIES / DISTRIBUTION / INVASIVE PLANTS / NEW LOCATIONS / NOVOSIBIRSK REGION / адвентивні види / інвазивних РОСЛИНИ / КОНСПЕКТ флори / НОВОСИБІРСЬКА ОБЛАСТЬ / НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ / ПОШИРЕННЯ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити