Вчені записки Санкт-Петербурзького імені В. Б. Бобкова філії Російської митної академії
Наукова стаття на тему 'АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ 'БАЙКОНУР' І ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ 'Переміщення товарів ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ' БАЙКОНУР ''

Текст наукової роботи на тему «АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ" БАЙКОНУР "І ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ" Переміщення товарів ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПЛЕКСУ "БАЙКОНУР" »

?

В. А. Некрасов

Адміністративно-правове регулювання порядку переміщення товарів, необхідних для забезпечення функціонування комплексу «Байконур» і обгрунтування необхідності встановлення митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "»

Вступ

У світовій практиці відсутній досвід оренди одним державою території іншої держави, аналогічний оренду Російською Федерацією комплексу «Байконур» - єдиного науково-виробничого і соціального комплексу з колосальними виробничими площами і стотисячним містом. Унікальність цього об'єкта полягає не тільки в його функціональне призначення, ноів міжнародно-правове оформлення.

25 травня 1992 року між Російською Федерацією і Республікою Казахстан був укладений міждержавний Договір про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу, а також підписано Угоду між Республікою Казахстан і Російською Федерацією про порядок використання космодрому «Байконур». Грунтуючись на зазначених документах, 28 березня 1994 року між Російською Федерацією і Республікою Казахстан було укладено міждержавну Угоду про основні принципи та умови використання космодрому «Байконур», де передбачено передачу Республікою Казахстан в оренду Російській Федерації об'єктів космодрому «Байконур». Відповідно до Угоди між Україною та Республікою Казахстан і Російською Федерацією про статус міста Байконур, порядок формування і статус його органів виконавчої влади від 23 грудня 1995 року на період оренди комплексу «Байконур» місто Байконур в отношени-

ях з Російською Федерацією наділяється статусом, відповідним місту федерального значення Російської Федерації, з особливим режимом безпечного функціонування об'єктів, підприємств і організацій, а також проживання громадян. Дані документи, а також Договір оренди комплексу «Байконур» між Урядом Російської Федерації і Урядом Республіки Казахстан від 10 грудня 1994 р стали основою формування міжнародно-правової бази по комплексу «Байконур», яка сьогодні налічує понад півсотні міжнародних угод, десятки законодавчих актів Росії і Казахстану.

Ухвалення базових угод по комплексу «Байконур» зажадало радикальних змін в принципах митного адміністрування і технології митного оформлення і митного контролю щодо товарів, які ввозяться на комплекс «Байконур» з території Російської Федерації і вивозяться з комплексу «Байконур» в Російську Федерацію.

Ситуація ускладнювалася тим, що в міжнародних договорах визначені уповноважені державні органи Російської Федерації і Республіки Казахстан, які здійснюють свої функції на комплексі, серед яких відсутні митні органи Російської Федерації і Республіки Казахстан, не дається чіткого визначення юрисдикції сторін в сфері митної справи.

У зв'язку з цим виникла об'єктивна необхідність негайного формування міжнародно-правової бази у сфері митної справи.

Сьогодні митно-правові інструменти є невід'ємною складовою частиною механізму державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання на комплексі. Правові норми, що регламентують порядок переміщення товарів на / з комплексу «Байконур», займають в міжнародно-правовій базі з комплексу одну з ключових позицій. В першу чергу це пов'язано з особливим правовим режимом функціонування комплексу, на території якого практично у всіх сферах правового регулювання діє російське законодавство, а знаходиться він на митній території Республіки Казахстан.

Склалася ситуація, при якій товари і транспортні засоби поставляються і від російських суб'єктів господарювання на адресу своїх підрозділів чи інших російських суб'єктів господарювання, які перебувають на комплексі «Байконур» без зовнішньоторговельної угоди.

Сформована нормативно-правова база з митного регулювання на комплексі визначає:

- порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації і Республіки Казахстан;

- порядок вивезення товарів за межі комплексу «Байконур»;

- проведення спільного митного контролю митними органами Російської Федерації і Республіки Казахстан товарів, необхідних для забезпечення функціонування комплексу «Байконур», що переміщуються через митний кордон Російської Федерації і Республіки Казахстан, в тому числі контролю за їх цільовим використанням;

- технічні умови інформаційної взаємодії митних органів Росії і Казахстану;

- порядок і умови оподаткування товарів і транспортних засобів митними платежами;

- а також регламентує порядок декларування, митного оформлення і митного контролю товарів і транспортних засобів на комплексі «Байконур».

Однак сьогодні доводиться констатувати, що російські підприємства і організації на комплексі, а також персонал космодрому не можуть в повному обсязі виконувати свої функції і зазнають труднощів в реалізації своїх прав, що багато в чому відбувається через недосконалість нормативно-правової бази. Це обумовлено, в тому числі, відсутністю законодавчого закріплення адміністративно-правового режиму переміщення товарів, необхідних для забезпечення функціонування комплексу.

Митний режим як правовий режим, який представляє собою комплекс правових норм і заходів, які дозволяють здійснювати митну політику

Митно-правові інструменти є невід'ємною складовою частиною нового механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів. Правові норми, що регламентують порядок застосування митних режимів, займають в митному законодавстві одну з ключових позицій. В першу чергу це пов'язано з тим, що всі товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон відповідно до їх митного режиму.

Правові норми, що складають інститут митних режимів, регулюють порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, особливості переміщення окремих категорій товарів, регламентують умови перебування товарів і транспортних засобів на митній території Російської Федерації або за її межами, а також визначають порядок оподаткування переміщуваних товарів і транспортних засобів митними платежами.

Відповідно митними кодексами Російської Федерації і Республіки Казахстан переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації здійснюється відповідно до заявлених митних режимів, які визначають статус цих товарів і транспортних засобів і є регуляторами зовнішньоторговельної деятельности.1

Оскільки адміністративно-правове регулювання переміщення товарів для функціонування комплексу «Байконур» здійснюється без застосування митних режимів, для глибокого наукового розуміння і виявлення особливостей правового режиму і статусу таких товарів необхідно досліджувати інститут митних режимів.

Поняття митний режим служить для позначення спеціальної системи заходів і сукупності методів (прийомів), що забезпечують комплексне застосування інструментів митного регулювання, за допомогою якого здійснюється державний вплив на розвиток зовнішньоекономічних отношеній.2

Взагалі, слово «режим» походить від французького regime, що має латинський корінь regimen (правління, управління) 3. Стосовно до митного законодавства воно розглядається в значенні системи правил, заходів, необхідних для тієї чи іншої мети. Це ж визначення послужило основою при розробці поняття митного режиму для законодавства Російської Федерації про митну справу.

Відповідно до статті 11 Митного кодексу Російської Федерації митний режим - це митна процедура, яка визначає сукупність вимог і умов, що включають порядок застосування щодо товарів і транспортних засобів митних зборів, податків, заборон і обмежень, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а також статус товарів і транспортних засобів для митних цілей залежно від цілей їх переміщення через митний кордон та використання на митній території Російської Федерації або за її межами.

Митним кодексом України встановлено наступні митні режими:

1 Халіпов С. В. Митне право (митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності). - М .: ІКД "ЗЕРЦАЛО-М", 2001. С. 185.

2 Див .: Основи митної справи. Підручник. / За редакцією В. Г. Драганова. - М .: 1998. С. 107.

3 Ананьєв, Яснецкій, Лебединський. Повний латинсько-російський словник. М .: 1862; H. Bomecque et F. Cauet. Le dictionnaire latin-francais du baccalaureat. Paris, 1938.

1) основні митні режими: випуск для внутрішнього споживання, експорт, міжнародний митний транзит;

2) економічні митні режими: переробка на митній території, переробка для внутрішнього споживання, переробка за межами митної території, тимчасове ввезення, митний склад, вільна митна зона (вільний склад);

3) завершальні митні режими: реімпорт, реекспорт, знищення, відмова на користь держави;

4) спеціальні митні режими: тимчасове вивезення, безмитна торгівля, переміщення припасів, інші спеціальні митні режіми.4

Разом з тим, митний режим може розглядатися в якості одного з видів адміністративно-правових режимів, які, в свою чергу, є правовими режімамі.5

Правовим режимом є нормативно встановлені правила щодо певного предмета відносин або ситуації, які обов'язково повинні дотримуватися учасниками відносин з приводу цього предмета (об'єкта або певної ситуації) 6.

Правовий режим дає визначення юридичної природи предмета відносин і містить вимоги і принципи поведінки суб'єктів в певній ситуації. В. Б. Ісаковим в правовому режимі виділяється також і елемент соціальних відносин, він розглядається в якості взаємозв'язку (соціальних взаємозв'язків, суспільних відносин) об'єкта або виду діяльності, явища, процесу, інституту, закріпленої правовими засобами і забезпечує досягнення окремих целей7. С. С. Алексєєв робить особливий наголос на тому, що режим є порядком регулювання та виражається в комплексі правових средств8. Він також вказує, що кожен правовий режим несе в собі основні смислові відтінки слова «режим», в тому числі і те, що правовий режим виражає ступінь жорсткості юридичного регулювання, наявність відомих обмежень і пільг, допустимий рівень активності суб'єктів, межі їх правової самостоятельності9.

4 Митний кодекс Російської Федерації від 28 травня 2003 р N 61-ФЗ (зі змінами від 23 грудня 2003 року, 29 червня, 20 серпня, 11 листопада 2004 року)

5 Про галузевий виділення режимів см. Алексєєв С. С. Право: азбука - теорія - філософія: досвід комплексного дослідження. - М .: «Статут», 1999, с. 372-375.

6 Словник адміністративного права / Колектив авторів. - М .: Фонд «Правова культура», 1999, с. 320.

7 Ісаков В. Б. Механізм правового регулювання / Проблеми теорії держави і права - М .: 1987; Словник адміністративного права / Колектив авторів. - М .: Фонд «Правова культура», 1999, с. 320.

8 Алексєєв С. С. Загальні дозволу і заборони в радянському праві - М .: Юридична література, 1981; Алексєєв С. С. Право: азбука - теорія - філософія: досвід комплексного дослідження. - М .: Статут, 1999, розділ 6, Глава 6, Частина 2.

9 Там же.

Важливо враховувати, що, як і в більшості правовідносин, які базуються на адміністративно-правових нормах, в застосуванні митних режимів також присутній початкове нерівність сторін. Отже, митні режими мають на увазі юридичне нерівність сторін - держави та інших осіб, які беруть участь в митних правовідносинах протягом всього періоду застосування режимів.

Всі ці підходи мають право на існування, оскільки характеризують різні концепції розробки поняття правового режиму.

Слід сказати, що в правових режимах можна провести поділ на загальні і приватні режими. На основі загального правового режиму формується конкретний вид режиму. Якщо розглядати такі загальні адміністративно-правові режими як режим державного кордону і режим виняткової економічної зони, то вони є досить самостійними і не вимагають деталізації. Однак при розгляді режимів звернення окремих товарів на території Російської Федерації необхідно враховувати можливість виділення, наприклад, режимів звернення інших видів товарів - зброї, наркотичних засобів, отрут і т. Д.

Спроба включення аналогічного виду правових режимів в класифікацію за ознакою об'єкта-носія режиму була зроблена В. Б. Рушайло10.

Деякими авторами використовується термін «режим зовнішньоторговельної діяльності». Таке поняття розкривається як «правовий простір, в рамках якого здійснюється зовнішньоекономічна діяльність» 11, «сукупність всіх законодавчих актів і нормативних документів, що визначають принципи взаємодії суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності даної держави між собою, а також із зарубіжними суб'єктами у сфері міжнародного обміну товарами, послугами і капіталом »12.

Окремі дослідники вважають, що адміністративно-правові режими слід розглядати саме з точки зору забезпечення суверенітету і безпеки держави, охорони громадського порядку та оборони Російської Федерації. Одним з представників цього напряму І. С. Розановим поняття адміністративно-пра-вовихрежімов формулюється так: «встановлена ​​в законодавчому порядку сукупність правил діяльності, чинному законо-

10 Рушайло В. Б. Адміністративно-праві режими: Монографія. - М .: Видавництво "Щит - М", 2000, с. 264.

11 Бурмістров В. Н., Холопов К. В. Зовнішня торгівля Російської Федерації: Учеб. Посібник / За ред. проф. В. Н. Бурмістрова. - М .: МАУП, 2001, с. 305.

12 Там же.

твий або поведінки громадян і юридичних осіб, а також порядок реалізації своїх прав в певних умовах (ситуаціях) забезпечення і підтримки суверенітету і оборони держави, інтересів безпеки та охорони громадського порядку спеціально створеними для цієї мети службами державного управління »13.

Повертаючись до митних режимів, не можна не сказати про те, що в науці права, а найчастіше, і в законодавстві, безліч понять використовується в декількох аспектах. Наведене вище законодавче визначення має тільки вузько виражене значення, але дослідники виділяють також широкий зміст поняття митного режиму.

А. Н. Козирін вказує на ту обставину, що поняття митного режиму служить для позначення спеціальної системи заходів і сукупності методів (прийомів), що забезпечують комплексне застосування інструментів митного регулювання, за допомогою яких здійснюється державний вплив на розвиток зовнішньоекономічних отношеній14.

Необхідно звернути увагу на ту обставину, що жодна з наведених визначень не носить описового характеру. Чи не зустрічається в науковій літературі такого визначення, яке мало б на меті дати перелік предметів митного правового регулювання або митних цілей. Деякі автори, при досить глибоко проробленої і обгрунтованою класифікації митних режимів, взагалі не приділяють уваги питанню розробки поняття митного режіма15.

Зміст митного режиму може бути з великою часткою точності визначено за допомогою визначення правового положення (статусу) товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації. Це пов'язано з тим, що митний режим визначає в першу чергу положення товару, який підпадає під його дію. Мова, звичайно ж, йде не про адміністративно-правовий статус самого митного режиму, а про статус як про правове становище, стан переміщуваних предметів. Це стає можливим з огляду на те, що статус товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації, містить права і обов'язки осіб щодо переміщуваних предметів.

13 Рознов І. С. Адміністративно-правові режими по законодавству Російської Федерації, їх призначення та структура. Держава і право, № 9,1996.

14 Коментар до Митного кодексу Російської Федерації / за ред. А.Н. Козиріна- М .: Спарк, 1996, с. 42.

15 Халіпов С. В. Митне право (Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності). М .: ІКД «Зерцало-М», 2001, с. 272.

На основі цього ми пропонуємо розглядати зміст митного режиму через призму його адміністративно-правового статусу: як закріплені в законодавстві про митну справу обов'язки і відповідальність, що виникають при переміщенні товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації, і приміщенні їх під конкретний митний режим, а також систему використовуваних при цьому заходів правового впливу (включаючи юридичну відповідальність).

Яке ж зміст митних режимів відповідно до актів законодавства Російської Федерації у митній справі?

Загальним, характерним для всіх митних режимів ознакою є те, що застосування конкретного режиму залежить від мети переміщення товару. Метою ж переміщення товарів визначаються і особливі ознаки окремих митних режимів.

На підставі викладеного можна зробити висновок про те, що митний режим - це правовий режим, який представляє собою комплекс правових норм і заходів, які дозволяють здійснювати митну політику государства16 за допомогою визначених законом методів і засобів.

Умови, обмеження і вимоги митних режимів

Статтею 156 чинного Митного кодексу Російської Федерації встановлено, що ввезення товарів на митну територію Російської Федерації і їх вивезення з цієї території тягнуть за собою обов'язок осіб помістити товари під один з митних режимів, передбачених кодексом, і дотримуватися цей режім.17 Користування і розпорядження товарами і транспортними засобами, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації, здійснюються відповідно до їх митними режимами. Як вірно зазначено авторами «Постатейний коментар до Митного кодексу РФ», наведене положення, поряд з деякими іншими, визначає зміст, зміст і застосування норм Митного кодексу Російської Федераціі18. Такий висновок ґрунтується на правомочиях власника, встановлених статтею 209 Цивільного кодексу Рос-

16 Про митної політики Російської Федерації в справжній період часу див .: П. В. Дзюбенко, Л. І. Токарева. Митна політика Росії на рубежі ХХ-ХХ1 століть: проблеми і перспективи; В. А. Шамах, А. Б. Новіков. Митна політика в структурі російського федералізму. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності та еволюція митної політики Росії / Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції (22-23 жовтня 1996 роки): У 2-х частинах: Частина 1. - М: РІО РОТА, 1996. С. 35-45.

17 Митного кодексу Російської Федерації (нова редакція). -М .: ТК Велбі, 2003 с.156.

18 Постатейний коментар до Митного кодексу РФ / За редакцією доктора юридичних наук, проф.А.Н. Козиріна. - М.: Статут, 2001., с.75.

Російській Федерації, в числі яких - користування майном і розпорядження ним.

Правомочність користування означає засновану на законі можливість використання майна шляхом вилучення з нього корисних властивостей його споживання. Правомочність розпорядження розглядається як заснована на законі можливість визначення юридичної долі майна шляхом зміни його приналежності, стану і назначенія19.

Межі здійснення названих повноважень відносно товарів, що переміщуються через митний кордон Російської Федерації, обмежуються правовою регламентацією митного режиму, під який вони поміщені, тобто його умовам, обмеженням і требованіямі20.

Умови митних режимів

Під умовами митного режіма21 здобувач розуміє обставини, які породжують можливість приміщення під нього товарів і транспортних засобів. Ці обставини можуть носити різний характер.

По-перше, надання користувачеві деяких митних режимів залежить від статусу товарів і транспортних засобів. Законодавець може встановлювати заборону на приміщення під митний режим певних категорій товарів, виходячи з країни їх походження, найменування, класифікації згідно з кодом по Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності Російської Федерації, а також інших характеристик.

Так, наприклад, використання митних режимів переробки на митній території та тимчасового ввезення допускається тільки при переміщенні іноземних товарів (статті 174 і 209 чинного ТК РФ) .22 Товари, заборонені до ввезення в Російську Федерацію, не можуть бути оформлені, в тому числі у відповідності з митними

19 Науково-практичний коментар до частини першої Цивільного кодексу РФ для підприємців. 2-е изд., Доп. і перераб .. М .: 1999.

20 Постатейний коментар до Митного кодексу РФ / За редакцією д. Ю. н., професора Козиріна А. Н. - М .: Статут, 2001. с. 76.

21 Про умови, обмеження та вимоги митного режиму см. Відповідальність за порушення митних правил / Под ред. д. ю. н., професора Козиріна А. Н. - М .: Видавництво «Ось-89», 1999, глава 2.1. (Глави 2.1.-2.3., 2.5., 3.3. Написані Сошникова А. І. спільно з Егіазарова В. В. та Турчиною С. Ю.); Козирін А.І. Митні режими. - М: Статут, 2000., глава 1 (Глави 1 (§ 2-4) і 7 написані Егіазарова В.В.); Егіазарова В. В. Правове регулювання митних режимів переробки. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук // Московська Державна Юридична Академія - М .: 2000.

22 Митного кодексу Російської Федерації (нова редакція). - М .: ТК «Вів-бі», 2003, с. 98,117.

режимами випуску для внутрішнього споживання, тимчасового ввезення, митного складу, безмитної торговлі23.

По-друге, ряд митних режимів надається особі тільки під час проведення певних дій.

Зокрема, можливість поміщення товарів у митний режим випуску для внутрішнього споживання пов'язана зі сплатою щодо них митних зборів, податків і дотримання всіх обмежень, встановлених відповідно до законодавства Російської Федерації про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності (стаття 164 чинного ТК РФ) 24. Умовами випуску товарів відповідно до митного режиму реімпорту є: заява товарів до цього митного режиму протягом трьох років з дня, наступного за днем ​​перетину зазначеними товарами митного кордону при їх вивезенні з митної території Російської Федерації, а також знаходження їх в тому ж стані, в якому вони були в момент вивезення (стаття 235 чинного ТКРФ) 25.

Підставою для поміщення товарів у певні митні режими служить письмовий дозвіл митного органу, отримання якого також є умовою митного режиму. До таких режимів відносяться міжнародний транзит, тимчасове ввезення (вивезення), реекспорт, знищення, відмова на користь держави.

Як особливий вид дозволу митного органу виступає дозвіл, яке відповідно до чинного Митного кодексу Російської Федерації необхідно при використанні будь-якого з митних режимів переробки (переробки на митній території, переробки для внутрішнього споживання та переробки за межами митної території).

По-третє, приміщення товарів під митний режим може бути обумовлено можливістю настання сприятливих або, навпаки, небажаних для держави наслідків.

Зокрема, товари можуть бути поміщені під митні режими переробки на митній території або за межами митної території тільки в разі, якщо їх переробка сприятиме вивезення (ввезення відповідно) продуктів переработкі26. тамо-

23 Митного кодексу Російської Федерації (нова редакція). - М .: ТК «Вів-бі», с. 95,117-120,122-129,138-141.

24 Митного кодексу Російської Федерації (нова редакція). - М .: ТК «Вів-бі», 2003, с. 95.

25 Митного кодексу Російської Федерації (нова редакція). - М .: ТК «Вів-бі», 2003, с.131.

26 Митного кодексу Російської Федерації (нова редакція). - М .: ТК «Вів-бі», 2003, с. 98,110.

ваний орган не надає дозвіл на поміщення товарів у митний режим знищення, якщо в результаті знищення може бути заподіяно істотної шкоди навколишньому природному середовищу, а також, якщо знищення спричиняє або може спричинити витрати для державних органів Російської Федерації (стаття 244 чинного ТК РФ) 27.

Обмеження митних режимів

Вважаємо, що обмеження митного режиму можна представити у вигляді прямих або непрямих заборон на здійснення определеннихдействій з товарами і транспортними засобами, поміщеними під митний режим.

Обмеженням, зокрема, є положення, відповідно до якого в рамках митного режиму тимчасового ввезення передбачено обмеження в розпорядженні тимчасово ввезеними товарами способами, не передбаченими кодексом (стаття 211 чинного ТК РФ) 28.

Стаття 219 чинного Митного кодексу Російської Федерації закріплює, що з товарами, поміщеними під митний режим митного складу, можуть проводитися тільки певні операції. Встановлено, що всі операції, вироблені з товарами, не повинні змінювати характеристик цих товаров.29

Вимоги митних режимів

На нашу думку, вимоги митного режиму можна визначити як дії, із здійсненням яких пов'язана можливість завершення митного режиму відповідно до вимог законодавства про митну справу.

Так, при використанні митного режиму експорту вимогою є необхідність здійснити фактичне вивезення товарів за межі митної території Російської Федерації. Наведене вимога випливає з визначення самого режиму: відповідно до нього під експортом товарів розуміється митний режим, при якому товари, що знаходяться у вільному обігу на митній території Російської Федерації, вивозяться з цієї території без зобов'язання про їх зворотне ввезення (ст. 165 ТК РФ) 30.

27 Там же, с. 135.

28 Митного кодексу Російської Федерації (нова редакція). - М .: ТК «Вів-бі», 2003, с. 118-119.

29 Там же, с. 123-124.

30 Митного кодексу Російської Федерації (нова редакція). - М .: ТК «Вів-бі», 2003, с. 95.

Слід зазначити, що вимога вивезення товару за межі митної території Російської Федерації характерно для багатьох митних режимів. Це цілком зрозуміло: товари, що знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі ввезені на цю територію, є або російськими, або іноземними, а іноземні товари можуть перебувати на російській території тільки обмежена кількість часу, після чого повинні бути заявлені під митний режим випуску для вільного обігу (при приміщенні під цей режим товари набувають статусу російських) або вивезені з території Російської Федерації відповідно до іншим митним режимом. Ця вимога властиво також митних режимів митного складу (в разі, якщо товари, що зберігаються на митному складі, призначені для вивезення з Російської Федерації відповідно до митним режимом експорту), магазину безмитної торгівлі, тимчасового вивезення, реекспорту.

Помістивши товари під певний митний режим, особа, що переміщує товари, як би погоджується з заданими правилами і зобов'язується дотримуватися всіх установлених обмежень і вимоги.

Однією зі сторін цих відносин виступає користувач митного режиму, тобто особа, на момент переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації володіє правом користування та / або розпорядження зазначеними предметами, що помістила товари і транспортні засоби під митний режим і, в силу цього, яка отримує всі вигоди і переваги, пов'язані з використанням даного митного режиму.

Умови, обмеження і вимоги митних режимів можуть міститися як в самому Митному кодексі Російської Федерації, так і в інших нормативно-правових актах з митної справи.

Приміщення товарів під певні митні режими передбачає зміну юридичної долі речі. Це може виражатися в зміні власника або в зміні фізичного стану товару аж до його повної втрати.

Підводячи підсумок дослідження поняття митного режиму, можна зробити висновок, що митний режим - це правовий режим, який представляє собою комплекс правових норм і організаційних заходів, що дозволяють здійснювати митну політику держави за допомогою визначених законом методів і засобів.

Разом з тим, виходячи їх теми дослідження, необхідно відзначити, що чинний Митний кодекс Російської Федерації поділяє митні режими на чотири групи: основні, економічні, завершальні та спеціальні.

Розгляд змісту та правової суті зазначених митних режимів, сутності адміністративно-правового регулювання митних режимів Російської Федерації і отримані наукові результати, дозволяють зробити висновок про те, що порядок переміщення товарів, необхідних для функціонування комплексу «Байконур», чинним Митним кодексом Російської Федерації не визначений, що є основою для внесення пропозицій про необхідність його юридичної формалізації в спеціальний митний режим, оскільки він має всі ознаки митного режиму.

На думку дисертанта, умови, обмеження та вимоги щодо товарів, які ввозяться / вивозяться, на / з комплексу «Байконур», в повній мірі відповідають правовій природі інституту митних режимів. У цьому сенсі сукупність характеристик, наведених вище митних режимів, розкриває їх особливості і сприяє глибокому розумінню, а також обумовлює можливість запропонувати і обгрунтувати виділення нового митного режиму.

Детально ці питання ми розглянемо далі.

Порядок і особливості митного оформлення та контролю митними органами Російської Федерації

Відповідно до Угоди між Державним митним комітетом Російської Федерації і Митним комітетом Міністерства фінансів Республіки Казахстан про спрощений порядок митного оформлення та контролю товарів і транспортних засобів, що ввозяться з Російської Федерації на комплекс «Байконур» і вивозяться з комплексу «Байконур» в Російську Федерацію від 6 липня 1998, а також Протоколу про доповнення і зміни до нього від 29 квітня 2002 року, наказом Державного митного комітету Російської Федерації від 22 серпня 2002 № 884 затверджені Правила митного оформлення і митного контролю товарів і транспортних засобів, що вивозяться з Російської Федерації на комплекс «Байконур» і ввозяться з комплексу «Байконур» в Російську Федерацію31.

Наказом передбачено заходи щодо введення в дію цих Правил і доручено наступне:

- регіональним митним управлінням і митницям, безпосередньо підлеглим Державному митному комітету Росії, забезпечити в пріоритетному порядку митне оформлення

31 Наказ ГТК Російської Федерації від 22 серпня 2002 № 884 «Про митне оформлення та митний контроль товарів і транспортних засобів, що переміщуються через російсько-казахстанський кордон для забезпечення функціонування комплексу" Байконур "» / «Російська газета» від 8 жовтня 2002 р , № 190.

товарів і транспортних засобів, що вивозяться з Російської Федерації на комплекс «Байконур» і ввозяться з комплексу «Байконур» в Російську Федерацію;

- Управлінню у справах Митного союзу проінформувати Митний комітет Міністерства державних доходів Республіки Казахстан про введення в дію Правил;

- Прес-службі ГТК Росії забезпечити висвітлення положень Наказу в засобах масової інформації.

Управлінню спецтехніки та автоматизації митних технологій спільно з ГНІВЦ ГТК Росії і Управлінням у справах Митного союзу дані наступні вказівки:

- опрацювати питання про необхідність розширення пропускної здатності існуючих каналів зв'язку для обміну інформацією між ГТК Росії і Митним комітетом Міністерства державних доходів Республіки Казахстан через Представництво митної служби Російської Федерації при митній службі Республіки Казахстан;

- розробити проект технології автоматизованого обміну інформацією між Державним митним комітетом Російської Федерації і Митним комітетом Міністерства державних доходів Республіки Казахстан, що містить склад і структуру інформації, технічні умови та регламент обміну інформацією, здійснити необхідну доопрацювання програмних засобів.

З метою здійснення спільного митного контролю товарів і транспортних засобів на комплексі «Байконур» Представництву митної служби Російської Федерації при митній службі Республіки Казахстан доручено наступне:

- організувати взаємодію з Митним комітетом Міністерства державних доходів Республіки Казахстан при здійсненні контролю за цільовим використанням товарів і транспортних засобів, їх доставкою, а також при проведенні підрозділами Державного митного комітету Російської Федерації, Митного комітету Міністерства державних доходів Республіки Казахстан і співробітниками Представництва митної служби Російської Федерації при митній службі Республіки Казахстан спільних заходів, спрямованих на виявлення і припинення випадків залишення товарів і транспортних засобів, оформлених в спрощеному порядку, на території Республіки Казахстан поза комплексом «Байконур» і вивезення таких товарів і транспортних засобів з комплексу «Байконур» на територію Республіки Казахстан;

- забезпечити передачу формуються митними органами Російської Федерації і Республіки Казахстан статистичних форм.

Дія Правил поширюється на товари і транспортні засоби необхідні для забезпечення функціонування комплексу «Байконур», що вивозяться з Російської Федерації на комплекс «Байконур» і ввозяться в Російську Федерацію з комплексу «Байконур».

Статус товарів для митних цілей підтверджується шляхом подання до митного органу Російської Федерації гарантійних зобов'язань, засвідчених підписом уповноважених посадових осіб Російського авіаційно-космічного агентства або Міністерства оборони Російської Федерації (KB) і відповідними печатками. Форма гарантійного зобов'язання, а також зразки підписів та печаток уповноважених посадових осіб і організацій доводяться до відома митних органів правовими актами ГТК Росії.

Митне оформлення та митний контроль товарів здійснюється митними органами Російської Федерації в спрощеному порядку, без подання ліцензій та інших дозволів державних органів, без сплати митних зборів, податків і митних зборів за митне оформлення, без оформлення процедури доставки товарів під митним контролем, а також без обов'язкового приміщення таких товарів на склади тимчасового зберігання. Декларування товарів здійснюється шляхом подання в якості митної декларації транспортних і товаросупровідних документів.

Разом з тим, у разі розміщення товарів на склади тимчасового зберігання, документ обліку товарів, передбачений Наказом ГТК Росії від 23.03.2001 р № 290 «Про затвердження Положення про тимчасове зберіганні товарів і транспортних засобів під митним контролем» (зареєстровано в Мін'юсті Росії 11.07. 2001 року, per. № 2795) 32, не складається.

Митний огляд товарів проводиться у виняткових випадках, коли є достатні підстави вважати, що конкретна партія товарів переміщується в порушення митного законодавства Російської Федерації. При цьому митний огляд товарів, що перебувають під пломбами представників замовника (військового приймання) і відділів технічного контролю (ВТК), а також під пломбами підприємств і їх ОТК, здійснюється за погодженням

32 Зазначений наказ скасований у зв'язку з набранням чинності Наказом ГТК РФ від 03.09.2003. № 958 (ред. Від 27.10.2003.) «Про затвердження правил проведення митних операцій при тимчасовому зберіганні товарів» (Зареєстровано в Мін'юсті РФ 17.10.2003 № 5183), опублікований в «Российской газете», № 215, 24.10.2003.

зі службами безпеки (режиму) підприємств-постачальників і / або фахівців космодрому «Байконур» у спеціально пристосованих для цього приміщеннях посадовими особами митних органів, які мають допуск до роботи з секретними документами за формою 3.

При проведенні митного оформлення і митного контролю товарів, що вивозяться з Російської Федерації на комплекс «Байконур» і ввозяться в Російську Федерацію з комплексу «Байконур» в митний орган Російської Федерації повинні бути представлені:

- транспортні та товаросупровідні документи та дві їх копії;

- список товарів з обов'язковим зазначенням їх найменування, кодів згідно з ТН ЗЕД Росії та статистичної вартості в доларах США (далі - список товарів) і дві його копії;

- гарантійне зобов'язання.

Правилами визначено порядок дій, вироблених посадовою особою митного органу Російської Федерації при проведенні митного оформлення і митного контролю товарів:

- реєструє транспортні та товаросупровідні документи в окремому журналі реєстрації митних декларацій стосовно порядку, встановленому Тимчасовими правилами прийому, реєстрації та зберігання митних декларацій, затверджених Наказом ГТК Росії від 28.11.1994, № 624 «Про затвердження Тимчасових правил прийому, реєстрації, зберігання ВМД» ( зареєстрований Мін'юстом Росії 09.12.1994, per. № 743) 33. Реєстраційний номер формується відповідно до правил заповнення графи 7 ( «Довідковий номер») вантажної митної декларації (ВМД), встановленими Наказом ГТК Росії від 16.12.1998, № 848 «Про затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації» (зареєстровано в Мін'юсті Росії 05.02 .1999, per. № 1699) 34, з проставленням в старшому розряді реєстраційного номера цифри 9. При цьому під старшим розрядом реєстраційного номера розуміється перша цифра порядкового номера, що присвоюється по журналу реєстрації;

- перевіряє відповідність і повноту заявлених відомостей та проставляє штамп «Випуск дозволено», завірений відбитком особистої

33 Втратив чинність в зв'язку з виданням Наказу ГТК РФ від 29.11.2002 р № 1284 «Про затвердження правил прийому вантажних митних декларацій», опублікований в «Бюлетені нормативних актів міністерств і відомств РФ», N 3,1995.

34 Втратив чинність в зв'язку з виданням Наказу ФМС РФ від 11.08.2006, № 762 (ред. Від 20.12.2006) «Про затвердження інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації та транзитної декларації» (зареєстровано в Мін'юсті РФ 07.09.2006, № 8225 ).

номерної печатки в оригіналах і копіях транспортних і товаросупровідних документів;

- вручає декларанту оригінали транспортних і товаросупровідних документів, а також копію списку товарів;

- передає не пізніше наступного дня після випуску товарів копії транспортних і товаросупровідних документів, а також списки товарів до відділу (відділення) статистики митного органу для складання статистичної форми;

- передає копії транспортних і товаросупровідних документів з доданими оригіналами списку товарів і гарантійного зобов'язання в архів.

- при вивезенні товарів з Російської Федерації на комплекс «Байконур» проставляє в правому нижньому кутку оригіналів та копій транспортних і товаросупровідних документів позначку і запевняє її підписом і відбитком особистої номерної печатки.

Посадова особа відділу (відділення) статистики митного органу формує не пізніше 5 днів після випуску товарів статистичну форму в електронному вигляді і проводить вивантаження електронних копій статистичних форм в інформаційно-технічний відділ (відділення) митного органу для подальшої передачі в вищестоящий митний орган стосовно порядку збору , контролю, передачі та обробки первинної митної інформації в рамках Єдиної автоматизованої інформаційної системи ГТК Росії.

Передача і зберігання копій транспортних і товаросупровідних документів з доданими до них списками товарів і гарантійними зобов'язаннями здійснюється стосовно порядку, встановленому Тимчасовими правилами прийому, реєстрації та зберігання митних декларацій, затверджених Наказом ГТК Росії від 28.11.1994, № 624 «Про затвердження Тимчасових правил прийому , реєстрації, зберігання ВМД »(зареєстровано в Мін'юсті Росії 09.12.1994, per. № 743) .35

Як і в Російській Федерації, з метою забезпечення «дзеркальності» митного оформлення товарів, призначених для функціонування комплексу «Байконур», грунтуючись на Угоді між Митним комітетом Міністерства фінансів Республіки Казахстан і Державним митним комітетом Російської Федерації про спрощений порядок митного оформлення та контролю товарів і транспортних засобів, що ввозяться з Російської Федерації на комплекс «Байконур» і вивозяться з комплексу «Бай-

35 Наказ ГТК РФ від 29.11.2002г., № 1284 «Про затвердження правил прийому вантажних митних декларацій», опублікований в «Бюлетені нормативних актів міністерств і відомств РФ», N 3, 1995.

буд »в Російську Федерацію від 06.07.1998, Агентство митного контролю Республіки Казахстан наказом від 25.12.2002, № 158 затвердило Інструкцію про проведення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що ввозяться на комплекс« Байконур »з Російської Федерації і вивозяться з комплексу «Байконур» в Російську Федерацію.

Застосування митних режимів щодо товарів, які ввозяться / вивозяться на / з комплексу «Байконур» і обгрунтування необхідності встановлення митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "»

Як і в Російській Федерації, в Республіці Казахстан правові норми, що становлять інститут митних режимів, регулюють порядок переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон, особливості переміщення окремих категорій товарів, регламентують умови перебування товарів і транспортних засобів на митній території Казахстану або за її межами, а також визначають порядок оподаткування переміщуваних товарів і транспортних засобів митними платежами.

Відповідно до митних кодексами Російської Федерації і Республіки Казахстан переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон Російської Федерації здійснюється відповідно до заявлених митних режимів, які визначають «статус цих товарів і транспортних засобів і є регуляторами зовнішньоторговельної діяльності» .36

Вище нами детально висвітлені порядок і особливості митного оформлення та контролю товарів, що переміщуються через російсько-казахстанський кордон для забезпечення функціонування комплексу «Байконур» митними органами Російської Федерації і Республіки Казахстан.

На нашу думку, результати наукового дослідження адміністративно-правового регулювання переміщення товарів для функціонування комплексу «Байконур», виявлення особливостей правового режиму і статусу таких товарів, дозволяють запропонувати і науково обгрунтувати необхідність визначення нового спеціального митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "».

Введення такого митного режиму дозволить чітко визначити спеціальну систему заходів і сукупність методів (прийомів), що забезпечують комплексне застосування інструментів

36 Халіпов С. В. Митне право (митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності). - М .: ІКД "ЗЕРЦАЛО-М", 2001, с. 185.

митного регулювання, за допомогою яких здійснюється державний вплив на функціонування комплексу «Байконур».

Слід зазначити, що необхідність визначення нового спеціального митного режиму переміщення товарів для функціонування комплексу «Байконур» характерна як для Російської Федерації, так і для Республіки Казахстан, оскільки Митний кодекс Казахстану також не регламентує статус таких товарів, умови їх перебування, використання на митній території Казахстану і порядок митного оформлення та контролю.

Справа в тому, що на комплексі склалася унікальна ситуація, коли крім товарів, що знаходяться на його території у відповідності з існуючими митними режимами Республіки Казахстан, знаходяться товари, що не поміщені ні під один з митних режимів. Їх вивезення з комплексу «Байконур» також здійснюється без приміщення під митний режим.

Це стосується в рівній мірі і Російської Федерації, де законодавчо не визначений статус товарів, що вивозяться з Російської Федерації на комплекс, товарів, що ввозяться з комплексу «Байконур» в Російську Федерацію, які призначені для функціонування комплексу.

Співвідношення застосовуються до товарів митних режимів в Російській Федерації та Республіці Казахстан і особливого правового статусу товарів, призначених для функціонування комплексу «Байконур», можна уявити за допомогою діаграми Вен-на. Область перетину кіл є територією комплексу «Байконур» (рис. 1).

У нашій дослідження також інтерес адміністративно-правове становище товарів, ввезених на територію комплексу «Байконур». Беручи до уваги, що, незважаючи на особливий міжнародно-правовий статус комплексу і визначення дії на ньому, за деяким винятком, російського законодавства, його територія є митною територією Республіки Казахстан, на території комплексу можуть перебувати як товари, поміщені в Республіці Казахстан під певний митний режим, так і товари, ввезені на комплекс для забезпечення його функціонування.

Співвідношення застосовуються до товарів митних режимів

в Російській Федерації та особливого правового статусу товарів, призначених для функціонування

комплексу «Байконур»

Товари, що вивозяться з Республіки Казахстан відповідно до обраного митного

Товари, що вивозяться з Російської Федерації в соответствиис обраного митного режиму

Товари, ввезені в РеспублікуКазахстанв сйответствііс обраного митного режиму

Товари, що ввозяться в РоссійскуюФе, відповіднодо обраним митний

Товари, що вивозяться з Російської Федера! забезпечення функціонування комплексу «Байкой1

вивозяться з комплексу «Байконур» юкую Федерації * призначені для його функціонування

Товари; ввезені до Російської Федерації, предназначенниедля функціонування комплексу «Байконур» Товари, ввезені на комплекс «Байконур» для забезпечення його функціонування

Мал. 1. Діаграма Венна

Використовуючи кола Ейлера, правовий статус товарів, що знаходяться на території комплексу «Байконур», можна представити в наступному вигляді.

Правовий статус товарів, що знаходяться на території комплексу «Байконур»

• Товари, поміщені в Республіці Казахстан під певний митний режим

• Товари, ввезенниедля забезпечення функціонування комплексу «Байконур»

Зазначене вище ще раз наголошує на необхідності вивчення можливості виділення порядку переміщення товарів, необхідних для забезпечення функціонування комплексу «Байконур» у спеціальний адміністративно-правовий митний режим.

Дисертантом в першій частині цього дослідження (з урахуванням існуючих методологічних основ і наукових гіпотез) розкриті: поняття митного режиму, принципи його застосування, умови, властивості, обмеження і вимоги митних режимів, що дозволяє запропонувати такий зміст митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу« Байконур ».

Властивості митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу« Байконур »

Митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу« Байконур », виходячи з його ролі і місця в процесі господарської діяльності і економічного відтворення, можна визначити як спеціальний економічний митний режим, який безпосередньо відповідає інтересам розвитку космічної галузі в цілому і космодрому« Байконур »зокрема.

Залежно від напрямку руху товарів зазначений митний режим може бути ввізним (перебування товарів на території комплексу «Байконур») і вивізним (поза комплексом «Байконур»),

Використання цього митного режиму обмежена терміном дії - часом перебування на території комплексу «Байконур» і певною територією - периметром території комплексу «Байконур».

Митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» може бути використаний юридичними особами і застосовується тільки по відношенню до товарів. При цьому приміщенню під зазначений митний режим підлягають як російські, так і іноземні товари, призначені для забезпечення функціонування комплексу «Байконур».

В рамках митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» надаються пільги по сплаті митних платежів.

Зміст митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу« Байконур »

Аналогічно структурі всіх митних режимів структура митного режиму «Переміщення товарів для функціонування

комплексу "Байконур" »являє собою сукупність умов, обмежень і вимог, а також наданих пільг.

Умови митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "»

Як обгрунтовано зазначалося в літературі, в чинному російському правовому масиві стосовно реалізації права на підприємницьку діяльність існує два види нормативного регулювання. Перший - полягає в тому, що закон встановлює конкретні заборони в сфері економічної діяльності. Другий вид нормативного регулювання утворює правові норми, які веліли певні процедури, правила реалізації права на деятельность37. Обидва види нормативного регулювання присутні при встановленні умов митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», які можна розглядати як зміст права на здійснення діяльності щодо забезпечення функціонування комплексу «Байконур».

Можливість надання митних режимів обумовлюється статусом товарів і транспортних засобів, вчиненням особою встановлених законом дій і настанням певних наслідків. При розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» кожне з цих обставин має своє значення.

Можна виділити наступні вимоги, що пред'являються до статусу товарів, які розміщені під митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "».

По-перше, митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» не може бути заявлений в відношенні транспортних средств38: це не відповідало б його призначенням.

По-друге, дія митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» поширюється тільки на товари і транспортні засоби, необхідні для забезпечення функціонування комплексу «Байконур», що вивозяться з Російської Федерації на комплекс «Байконур» і ввозяться в Російську Федерацію з комплексу «Байконур».

По-третє, дія митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» обмежена периметром території комплексу «Байконур».

37 Підприємницьке (господарське) право. Під ред. Олійник О. М., - М .: Юрист, 1999, с. 159.

38 Під транспортним засобом в митному законодавстві розуміються будь-які засоби, що використовуються для міжнародних перевезень пасажирів і товарів, включаючи контейнери та інше транспортне обладнання (ст. 11 ТК РФ).

По-четверте, він містить вимогу щодо походження товарів. Так, під митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» можуть бути заявлені російські та іноземні товари, в той час як казахстанські товари приміщенню під зазначений митний режим не підлягають.

І, нарешті, головною умовою, що належать до статусу товарів, які розміщені під митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», є подання до митні органи Російської Федерації і Республіки Казахстан гарантійних зобов'язань, засвідчених підписом уповноважених посадових осіб Російського авіаційно-космічного агентства або Міністерства оборони Російської Федерації (КВ) і відповідними печатками. Форма гарантійного зобов'язання, а також зразки підписів та печаток уповноважених посадових осіб і організацій доводяться до відома митних органів правовими актами митних служб Росії і Казахстану.

Дозвіл на поміщення товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» видається митницею при одночасному дотриманні наступних умов:

- товари, що ввозяться на комплекс «Байконур» і вивозяться з комплексу «Байконур» не є предметом зовнішньоторговельної угоди;

- товари, що ввозяться на комплекс «Байконур» і вивозяться з комплексу «Байконур» є поставками резидентів Росії на адресу резидентів Росії, зареєстрованих в російському податковому органі міста Байконур;

- організація, що ввозить товари для забезпечення функціонування комплексу, має статус юридичної особи;

- організація надає до митного органу при проведенні митного оформлення і митного контролю товарів, що вивозяться з Російської Федерації на комплекс «Байконур» і ввозяться в Російську Федерацію з комплексу «Байконур» Російської Федерації:

• транспортні та товаросупровідні документи та дві їх копії, при цьому, в разі ввезення товарів на комплекс «Байконур» з Російської Федерації, в правому нижньому кутку транспортних і товаросупровідних документів повинна бути відмітка про дату та номер гарантійного зобов'язання, завірена підписом і відбитком особистої номерної печатки посадової особи російського митного органу;

• список товарів з обов'язковим зазначенням їх найменування, кодів згідно з ТН ЗЕД ЄврАзЕС і статистичної вартості в доларах США і дві його копії;

• гарантійне зобов'язання вантажоодержувача про цільове використання товарів, завірене підписом уповноважених посадових осіб Російського авіаційно-космічного агентства або Міністерства оборони Російської Федерації (КВ) і відповідними печатками.

- організація реально забезпечує виключення можливості використання товарів, поміщених у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» поза митним контролем товарів в інших цілях;

- організація веде облік товарів, поміщених у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», і періодично, але не рідше одного разу на квартал, подає звітність про такі товари до митного органу, що прийняв рішення про розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу "Байконур" », за формою і в строки, що встановлюються цим митним органом.

При прийнятті митницею позитивного рішення, митне оформлення і митний контроль товарів здійснюється митними органами Російської Федерації і Республіки Казахстан в спрощеному порядку, без подання ліцензій та інших дозволів державних органів, без сплати митних зборів, податків і митних зборів за митне оформлення, без оформлення процедури доставки товарів під митним контролем, а також без обов'язкового приміщення таких товарів на склади тимчасового зберігання. Декларування товарів здійснюється шляхом подання в якості митної декларації транспортних і товаросупровідних документів.

У разі не підтвердження належним чином статусу товарів і транспортних засобів, а також у разі використання товарів в інших цілях, митне оформлення і митний контроль товарів, що ввозяться і вивозяться з комплексу «Байконур», проводиться відповідно до інших митних режимів, передбаченими митних законодавств Республіки Казахстан і Російської Федерації.

Наведені положення є приклад умов митного режиму, встановлених не тільки по відношенню до товарів, ноів щодо особи, їх переміщує.

Вважаємо за необхідне визначити можливість анулювання або відкликання рішення митного органу в разі недотримання заявником вимог зазначеного режиму. Порядок анулювання та відкликання рішення пропонується визначити в Положенні про митному режимі «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "».

При цьому встановити, що рішення анулюється, якщо воно не могло бути прийнято на підставі встановленого порядку заявникові митного режиму або, якщо воно було прийнято на основі неповних або недостовірних відомостей, що мали істотне значення для прийняття рішення про його прийнятті.

Підставами для відкликання рішення можуть бути недотримання умов, обмежень і вимог митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», встановлених нормативними правовими актами з митної справи, а саме:

- нецільове використання товарів, тобто не з метою забезпечення функціонування комплексу «Байконур»;

- вивезення товарів за межі території комплексу «Байконур».

Рішення про анулювання або про відкликання рішення митниці

оформляється наказом начальника митниці з обов'язковим зазначенням причин такого рішення і протягом трьох днів з моменту виходу наказу надсилається з повідомленням про вручення заявнику.

Рішення про анулювання діє з дня прийняття рішення митного органу про розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», а про відкликання рішення - з моменту виявлення порушень умов митного режиму.

Наслідки анулювання або відкликання рішення митного органу про розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», пропонується звести до наступного:

- після прийняття митним органом рішення про анулювання або про відкликання рішення митного органу про розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», митне оформлення зазначених товарів припиняється;

- при анулюванні рішення митного органу про розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» заявнику митного режиму слід в десятиденний термін з моменту отримання відповідного рішення оформити всі товари, переміщені через митний кордон Російської Федерації, відповідно до митного режимами випуску для вільного обігу / для внутрішнього споживання або експорту.

Якщо товари були поміщені під режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», то заявник митного режиму повинен здійснити наступні дії:

- помістити товари, заявлені як призначені для забезпечення функціонування комплексу «Байконур» і вже використані в інших цілях або вивезені з території комплексу на решту території Республіки Казахстан, під митний режим випуску для вільного обігу / для внутрішнього споживання зі сплатою ввізного мита та інших податків в загальновстановленому порядку на день заяви митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» (при цьому сплачені митні платежі підлягають заліку в рахунок сплати ввізних митних зборів та інших податків відповідно до митного режиму випуску для вільного обігу / для внутрішнього споживання);

- сплатити ввізне мито та інші податки на день заяви митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "»;

- сплатити митні збори та інші податки, справляння яких покладено на митні органи, на день приміщення під митний режим експорту;

- помістити товари, поміщені у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», на склад тимчасового зберігання для проведення повторного митного оформлення.

У разі відкликання рішення митного органу про розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» заявником митного режиму виробляються аналогічні дії, тільки починаючи з дати відкликання такого рішення. При цьому всі митні платежі стягуються у загальновстановленому порядку на день заяви нового митного режиму.

Обмеження митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "»

1. Використання митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», передбачає використання товарів тільки для забезпечення функціонування комплексу, а саме:

- товарів для виконання космічних програм (ракетно-космічна техніка, технічне, технологічне обладнання, компоненти ракетного палива, паливно-мастильні матеріали та інше обладнання, необхідне для забезпечення виконання космічних програм);

- інших товарів (обладнання, паливо, промислові та продовольчі товари та інші матеріали і предмети, необхідні для забезпечення функціонування комплексу «Байконур»),

2. На митної території Республіки Казахстан дію митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» обмежена периметром території комплексу «Байконур».

3. Товари, поміщені у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» не можуть бути предметом зовнішньоторговельної угоди.

Вимоги митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "»

Вимогами митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» є:

- дотримання цільового використання товарів;

- використання товарів на митній території Республіки Казахстан виключно в межах території комплексу «Байконур»;

- виключення можливості використання товарів, поміщених у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» поза митним контролем товарів в інших цілях;

- ведення організацією обліку товарів, поміщених у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», і подання звітності про такі товари до митного органу, що прийняв рішення про розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», по формі і в строки, що встановлюються цим митним органом.

Правові пільги, передбачені митним режимом «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "»

Відповідно до міжнародних договорів, товари для забезпечення комплексу «Байконур» підлягають митному оформленню і контролю митними органами Республіки Казахстан і митними органами Російської Федерації в спрощеному порядку без:

- надання ліцензій та інших дозволів державних органів;

- справляння митних зборів, податків і зборів за митне оформлення;

- оформлення процедури доставки товарів під митним контролем;

- обов'язкового розміщення товарів на склади тимчасового зберігання;

- декларування, шляхом подання вантажних митних декларацій.

Митний огляд таких товарів здійснюється у виняткових випадках, коли є достатні підстави вважати, що конкретна партія товарів переміщується в порушення митного законодавства Російської Федерації або Республіки Казахстан. При цьому митний огляд товарів, що перебувають під пломбами представників замовника (військового приймання) і відділів технічного контролю (ВТК), а також під пломбами підприємств і їх ОТК, здійснюється за погодженням зі службами безпеки (режиму) підприємств-постачальників і / або фахівців космодрому " Байконур "в спеціально пристосованих для цього приміщеннях посадовими особами митних органів, які мають допуск до роботи з секретними документами за формою 3.

Отже, дисертантом зроблено спробу виявити, систематизувати і відобразити всі основні положення, що вимагають правового закріплення в цілях адміністрування порядку і умов переміщення товарів для забезпечення функціонування комплексу «Байконур».

Виходячи з вищевикладеного, можна констатувати, що аналогічно структурі всіх митних режимів, структура запропонованого митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» являє собою сукупність умов, обмежень і вимог, а також надаються правових пільг.

Основними умовами митного режиму «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "» є: статус товарів, використання в межах території комплексу «Байконур», дотримання інтересів розвитку космічної галузі, зобов'язання про цільове використання товарів. Обмеження розглянутого митного режиму виражаються в можливості використання товарів, поміщених під режим, тільки для цілей забезпечення функціонування комплексу «Байконур», заборони на перепродаж таких товарів і вивезення за межі комплексу. Під вимогами митного режиму слід розуміти дотримання цільового використання товарів, використання товарів на митній території Республіки Казахстан виключно в межах території комплексу «Байконур»; ведення організацією обліку товарів, поміщених у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "», і подання звітності про такі товари до митного органу, що прийняв рішення про розміщенні товарів у митний режим «Переміщення товарів для функціонування комплексу" Байконур "».

На закінчення хотілося б відзначити, що, беручи до уваги особливості адміністративно-правового впливу Казахстану на комплексі «Байконур» у сфері митної справи, є актуальним вдосконалення міжнародно-правової бази, митного законодавства, нормативно-правових актів Росії і Казахстану в сфері державного регулювання переміщення товарів, призначених для функціонування комплексу «Байконур».

У цій площині знаходиться і питання про доцільність адміністративно-правової формалізації порядку переміщення товарів, призначених для функціонування комплексу «Байконур» у спеціальний митний режим.


Ключові слова: ПОРЯДОК ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ

Завантажити оригінал статті:

Завантажити