ця стаття присвячена адміністративної діяльності органів внутрішніх справ в період агітації при проведенні виборчої компанії. У статті проводиться аналіз нормативних документів що регламентують діяльність органів внутрішніх справ у вказаний період.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Чістобородов Ілля Григорович


ADMINISTRATIVELY LEGAL JURISDICTION OF LAW-ENFORCEMENT BODIES IN PROPAGANDA AT CARRYING OUT OF THE SELECTIVE COMPANY

the present article is devoted administrative activity of law-enforcement bodies in propaganda at carrying out of the selective company. In article the analysis of standard documents of law-enforcement bodies regulating activity during the specified period is carried out.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Прогалини в українському законодавстві. юридичний журнал

  Наукова стаття на тему 'Адміністративно правова юрисдикція органів внутрішніх справ в період агітації під час проведення виборчої кампанії'

  Текст наукової роботи на тему «Адміністративно правова юрисдикція органів внутрішніх справ в період агітації під час проведення виборчої кампанії»

  ?11.5. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ЮРИСДИКЦІЯ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У

  ПЕРІОД АГІТАЦІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ

  Чістобородов Ілля Григорович, слухач. Місце навчання: Академія управління МВС Росії. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація: ця стаття присвячена адміністративної діяльності органів внутрішніх справ в період агітації під час проведення виборчої компанії. У статті проводиться аналіз нормативних документів що регламентують діяльність органів внутрішніх справ у вказаний період.

  Ключові слова: органи внутрішніх справ, адміні-ністратівно-юрисдикційні повноваження, період агітації, проведення виборчої кампанії.

  ADMINISTRATIVELY LEGAL JURISDICTION OF LAW-

  ENFORCEMENT BODIES IN PROPAGANDA AT CARRYING OUT OF THE SELECTIVE COMPANY

  Chistoborodov Ilja Grigorevich, listener. Place of study: Academy of management of MIA Russia. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Annotation: the present article is devoted administrative activity of law-enforcement bodies in propaganda at carrying out of the selective company. In article the analysis of standard documents of law-enforcement bodies regulating activity during the specified period is carried out. Keywords: law-enforcement bodies, administrative-legal authority, period of agitation, election campaign.

  Участь громадянами нашої країни у виборчих заходах це один із способів реалізації ними своїх конституційних прав, особливо в управлінні державою.

  Особливістю пройшли 14 березня поточного року виборів, які відбулися в 76 російських регіонах є те, що вони пройшли в умовах світової фінансової кризи, який надає негативний вплив на соціально-економічну обстановку в регіонах Російської Федерації. Крім того в передвиборній кампанії брали участь лідери великих політичних партій, безпосередньо які очолили регіональні партійні списки, а так само Депутати Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, що зробило помітний вплив на громадську політичну активність в цих регіонах. Зростання політичної активності громадян в цей період супроводжувався збільшенням числа протестних акцій і надходили до органів внутрішніх справ заяв і звернень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

  Ефективність залучення до адміністративної відповідальності за порушення норм виборчого законодавства безпосередньо, як видається, залежить від чіткого механізму адміністративного правозастосування, до числа суб'єктів якого слід віднести:

  - членів виборчих комісій з правом вирішального голосу, уповноважених спеціальним рішенням (постановою) відповідних виборчих комісій;

  - посадових осіб органів внутрішніх справ;

  - посадових осіб органів, уповноважених в області друку і засобів масової інформації;

  - посадових осіб органів, уповноважених в області телебачення, радіомовлення і державного контролю за технічними засобами мовлення.

  Необхідно враховувати, що тільки в цей період виникають обставини скоєння правопорушень, пов'язані з порушенням виборчого законодавства. Найважливішим завданням реалізації гарантій виборчих прав громадян є організація ефективної взаємодії та координація діяльності виборчих комісій усіх рівнів з правоохоронними органами Російської Федерації. Від якості та ефективності такої взаємодії залежать забезпечення законності, своєчасне виявлення, попередження і припинення злочинів та правопорушень в ході підготовки і проведення виборчих кампаній. Формується довіру громадян Російської Федерації до органів виконавчої влади, виборчим комісіям, до сформованим законодавчим органам влади. В кінцевому підсумку, від цього залежить якість політичної системи, політичного середовища.

  Передвиборна агітація є однією з важливих стадій виборчого процесу. Від її організації залежить успіх виборів і тому практично у всіх виборчих кампаніях передвиборна агітація це одне з найбільш складних і Конфликтообразующие-щих різновидів дій учасників виборів. Це обумовлено, з одного боку, напруженою, цілком реальною агітаційної боротьбою за голоси виборців, а з іншого - широким застосуванням в цій боротьбі різного роду юридично некоректних інформаційних і агітаційних технологій.

  Агітаційний період починається з дня висунення громадянина в якості кандидата, висування виборчим об'єднанням списку кандидатів і припиняється в нуль годин за місцевим часом за одну добу до дня голосування. В день голосування і в попередній йому день проведення передвиборної агітації забороняється. Проводити передвиборну агітацію мають право кандидати, виборчі об'єднання, громадяни Російської Федерації, громадські об'єднання, в тому числі не є виборчими об'єднаннями.

  Передвиборна агітація може проводитися: на каналах організацій телерадіомовлення і в періодичних друкованих виданнях; за допомогою проведення агітаційних публічних заходів (зборів, зустрічей з громадянами, мітингів, демонстрацій, ходів, публічних дебатів, дискусій); за допомогою випуску і розповсюдження друкованих, аудіовізуальних та інших агітаційних матеріалів; іншими не забороненими законом методами. Передвиборна агітація на каналах організацій телерадіомовлення і в періодичних друкованих виданнях проводиться в формі: публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій, інтерв'ю та виступів, показу теленарисів, відеофільмів про кандидата, виборчому об'єднанні, що зареєстрував список кандидатів. В основі конкретних форм передвиборної агітації лежить діяльність, яка спрямована на передачу інформації про кандидата, списку кандидатів, виборчому об'єднанні, і має на меті спонукати або спонукає виборців до голосування за конкретних кандидатів, списки кандидатів і, відповідно, проти інших кандидатів, списків кандидатів.

  Виборче законодавство покладає обов'язок по здійсненню контролю за дотриманням встановленого порядку проведення передвиборної агітації та вжиття заходів щодо усунення допущених порушень на виборчих комісій. Як свідчить практика, найбільш часто порушення виборчого законодавства виявляються органами внутрішніх справ в стадії передвиборної агітації.

  Відповідно до Федерального Закону від 12.06.2002 №67-ФЗ "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації" 1, до порушень в сфері виготовлення друкованих агітаційних матеріалів відносяться:

  - виготовлення агітаційних матеріалів без попередньої оплати за рахунок коштів відповідного виборчого фонду;

  - виготовлення друкованих агітаційних матеріалів без вказівки необхідних реквізитів (найменування, юридична адреса та ідентифікаційний номер платника податків організації (прізвище, ім'я, по батькові особи і найменування суб'єкта Російської Федерації, району, міста, іншого населеного пункту, де знаходиться місце його проживання), що виготовила (який виготовив) дані матеріали, найменування організації (прізвище, ім'я, по батькові особи), яка замовила (замовив) їх, а також інформацію про тираж і дату випуску цих матеріалів і вказівка ​​про оплату їх виготовлення з коштів відповідного виборчого фонду);

  - виготовлення друкованих агітаційних матеріалів організаціями, індивідуальними підприємцями, що не виконали вимоги про опублікування відомостей про розмір і інших умов оплати робіт або послуг з виготовлення друкованих агітаційних матеріалів в певний федеральним законом термін (не пізніше ніж через 30 днів з дня офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення виборів) і не представили такі відомості в той же термін до відповідної виборчої комісії.

  До порушень в сфері розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів відносяться:

  - поширення друкованих агітаційних матеріалів, екземпляри або копії яких не були представлені до початку їх поширення до відповідної виборчої комісії разом з відомостями про місце знаходження (про адресу місця проживання) організації (особи), що виготовила і замовила ці матеріали;

  - поширення підроблених друкованих агітаційних матеріалів (тобто матеріалів, що містять вищевказані відомості і реквізити, які не відповідають дійсності);

  - поширення друкованих агітаційних матеріалів, в яких використовуються зображення і (або) висловлювання фізичних осіб без їх письмової згоди, представленого в виборчу комісію;

  - розміщення друкованих агітаційних матеріалів у місцях, де таке розміщення заборонено федеральним законом (на пам'ятках, обелісках, будівлях, спорудах і в приміщеннях, що мають історичну, культурну або архітектурну цінність, а також в

  1 Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації: федер. закон: [від 12.06.2002 № 67-ФЗ, вим. від 01.07.2010 № 133-Ф3] // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 24. Ст. 2253.

  будівлях, в яких розміщені виборчі комісії, приміщення для голосування, і на відстані менше 50 метрів від входу в них);

  - розміщення друкованих агітаційних матеріалів в приміщеннях, на будівлях, спорудах та інших об'єктах без згоди власників або власників зазначених об'єктів;

  - поширення агітаційних матеріалів в період, коли їх поширення заборонено федеральним законом (проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму в день голосування і в попередній йому день забороняється);

  - поширення агітаційних матеріалів, у змісті яких містяться ознаки екстремістської діяльності;

  - поширення агітаційних матеріалів, зміст яких порушує вимоги законодавства РФ про інтелектуальну власність;

  - поширення агітаційних матеріалів, що містять комерційну рекламу.

  Відповідно до п.28 ст.10 Закону РФ «Про міліцію» 2 ОВС зобов'язані вживати заходів щодо припинення в ході виборчої кампанії, при підготовці і проведенні референдуму суперечить закону передвиборної агітації, агітації з питань референдуму (включаючи заходи щодо припинення спроб підкупу виборців, учасників референдуму), інформувати відповідну виборчу комісію або комісію референдуму про факти виявлених порушень та вжиті в зв'язку з цим заходи. Посадові особи органів внутрішніх справ (міліції) мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення в сфері інформаційного забезпечення виборів, передбачених КоАП РФ3.

  Стаття 5.8. КоАП РФ передбачає адміністративну відповідальність - за порушення передбачених законодавством про вибори і референдуми порядку і умов проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму на каналах організацій, що здійснюють тілі і (або) радіомовлення, і в періодичних друкованих виданнях.

  Стаття 5.10. КоАП РФ передбачає адміністративну відповідальність - за проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму поза агітаційного періоду і в місцях, де її проведення заборонено законодавством про вибори і референдуми.

  Стаття 5.11. КоАП РФ передбачає адміністративну відповідальність - за проведення передвиборної агітації, агітації з питань референдуму особами, яким участь в її проведенні заборонено федеральним законом.

  Стаття 5.12. КоАП РФ передбачає адміністративну відповідальність - за виготовлення, розповсюдження чи розміщення агітаційних матеріалів з порушенням вимог законодавства про вибори і референдуми.

  Стаття 5.14. КоАП РФ передбачає адміністративну відповідальність - за умисне знищення або пошкодження друкованих матеріалів, що відносяться до виборів, референдуму.

  2 Про міліцію: закон РФ: [від 18.04.1991 № 1026-1, вим. від 22.07.2010 № 156-ФЗ, № 157-ФЗ] // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №14. - У розділі ст. тисяча шістсот шістьдесят шість.

  3 Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення: [прийнято Держ. Думою 20 грудня 2001 р вим. від 27.07.2010 № 239-ФЗ, № 237-ФЗ] // Відомості Верховної Ради України. - 2002 г. - № 1 (ч. 1). - У розділі ст. 1.

  Відповідно до пункту 2 статті 56 Федерального закону про основні гарантії при проведенні передвиборної агітації забороняється здійснювати підкуп виборців, вручати їм грошові кошти, подарунки, інші матеріальні цінності інакше як за виконання організаційної роботи (збір підписів, агітаційну роботу); виробляти винагороду виборців, які виконували зазначену організаційну роботу, в залежності від підсумків голосування; проводити пільгову розпродаж товарів, безкоштовно поширювати будь-які товари, за винятком друкованих матеріалів і значків, спеціально виготовлених для виборчої кампанії; надавати послуги безоплатно або на пільгових умовах, впливати на виборців за допомогою обіцянок передачі грошових коштів, цінних паперів та інших матеріальних благ; в період всієї виборчої кампанії не допускається проведення лотерей і інших заснованих на ризику ігор, в яких виграш призів або участь в розіграші призів залежить від голосування, результатів виборів, або які іншим чином пов'язані з виборами.

  Однією з поширених форм є вручення подарунків виборцям на дому, продаж їм товарів за заниженими цінами, організація для них концертів з вільним входом. З метою фіксації цих фактів, збору необхідних доказів органам внутрішніх справ пропонується залучати серйозні сили, впливаючи в усіх напрямках, в тому числі і в організації професійного партнерства органів внутрішніх справ з іншими органами, спиратися на повідомлення виборців, зареєстрованих кандидатів, спостерігачів, інших учасників виборів . Посадові особи органів внутрішніх справ (міліції) мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення в сфері підкупу виборців, передбачених КоАП РФ.

  Стаття 5.16. КоАП РФ передбачає адміністративну відповідальність - за підкуп виборців, учасників референдуму або здійснення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму благодійної діяльності з порушенням законодавства про вибори і референдуми.

  Крім того, в період виборчої кампанії не допускається проведення лотерей і інших заснованих на ризику ігор, в яких виграш призів або участь в розіграші призів залежить від підсумків голосування, результатів виборів або які іншим чином пов'язані з виборами. Федеральний закон "Про лотереї" 4 закріплює що під лотереєю наступні поняття - «гра, яка проводиться відповідно до договору і в якій одна сторона (організатор лотереї) проводить розіграш призового фонду лотереї, а друга сторона (учасник лотереї) отримує право на виграш, якщо вона буде визнана виграла відповідно до умов лотереї. Договір між організатором лотереї та учасником лотереї укладається на добровільній основі і оформляється видачею лотерейного квитка, квитанції, іншого документа або іншим передбаченим умовами лотереї способом ».

  Іншими іграми, заснованими на ризик, можуть бути, тоталізатор, в якому полягає парі на прогноз можливих варіантів ситуації, пов'язаної з результа-

  4 Про лотереях: федер. закон: [прийнято Держ. Думою 17 жовтня 2003 року, вим. від 27.07.2010 № 214-ФЗ] // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 46 (ч. 1). - У розділі ст. 4434.

  тами виборів, ігри з використанням спеціальних автоматів з грошовими або іншими виграшами. Встановлення заборони на дані види діяльності пов'язано з тим, що при проведенні лотерей, організації тоталізаторів можливе надання впливу на волевиявлення виборців. Учасники цих ігор, зробивши ставку на певного кандидата, при голосуванні будуть керуватися суто економічними міркуваннями в інтересах підтримки конкретного кандидата. Посадові особи органів внутрішніх справ (міліції) зобов'язані припиняти подібні правопорушення відповідальність, за які передбачена КоАП РФ.

  Стаття 5.49. КоАП РФ передбачає адміністративну відповідальність - за порушення заборони на проведення в період виборчої кампанії, кампанії референдуму лотерей і інших заснованих на ризику ігор, пов'язаних з виборами і референдумом.

  На основі вищевикладеного можна зробити висновок, що агітаційний період найбільш схильний до скоєння правопорушень у сфері виборчого права. Таким чином, з метою профілактики і припинення правопорушень вважаю:

  Ефективність залучення до адміністративної відповідальності за порушення норм виборчого законодавства безпосередньо, залежить від чіткого механізму адміністративного правозастосування, членами виборчих комісій з правом вирішального голосу, посадових осіб органів внутрішніх справ, посадових осіб органів уповноважених в області друку і засобів масової інформації, посадових осіб органів, уповноважених в галузі телебачення, радіомовлення і державного контролю за технічними засобами мовлення, інспекторів рахункової палати.

  Членів комісії з правом вирішального голосу, уповноважених складати протоколи про адміністративне правопорушення, доцільно призначати з числа членів комісії, що мають практику роботи в правоохоронних органах, юридична або інше вищу освіту.

  За погодженням з керівниками правоохоронних органів організувати на базі територіальної прокуратури або підрозділу внутрішніх справ теоретичну і практичну підготовку уповноважених членів територіальної і дільничних виборчих комісій по застосуванню КоАП РФ.

  Список літератури:

  Конституція Російської Федерації (прийнята всенародним голосуванням 12.12.1993) (з урахуванням поправок, внесених Законами РФ про поправки до Конституції РФ від 30.12.2008 № 6-ФКЗ, від 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Російська газета. - 2009. - №7. - 21 січня.

  Про міліцію: закон РФ: [від 18.04.1991 № 1026-1, вим. від 22.07.2010 № 156-ФЗ, № 157-ФЗ] // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №14. Ст. тисяча шістсот шістьдесят шість.

  Про забезпечення конституційних прав громадян України обирати і бути обраними до органів місцевого самоврядування: федер. закон: [від 26.11.1996 № 138-ФЗ, вим. від 12.07.2006 № 107-ФЗ] // Відомості Верховної Ради України. -1996. - № 49. - Ст. 5497.

  Про основні гарантії виборчих прав і права на участь у референдумі громадян Російської Федерації: федер. закон: [від 12.06.2002 № 67-ФЗ, вим. від

  01.07.2010 № 133-Ф3] // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 24. - Ст. 2253.

  Про лотереях: федер. закон: [прийнято Держ. Думою 17 жовтня 2003 року, вим. від 27.07.2010 № 214-ФЗ] // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 46 (ч. 1). - У розділі ст. 4434.

  Про вибори Президента Російської Федерації: фе-дер. закон: [прийнято Держ. Думою 24 грудня 2002 р вим. від 27.07.2010, № 222-ФЗ] // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 2. - Ст. 171.

  Про вибори депутатів Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації: федер. закон: [прийнято Держ. Думою 22 квітня 2005, вим. від 27.07.2010, № 222-ФЗ] // Відомості Верховної Ради України. - 2005. - № 21. - Ст. 1919.

  Кодекс Російської Федерації про адміністративні правопорушення: [прийнято Держ. Думою 20 грудня

  2001 року, вим. від 27.07.2010 № 239-Ф3, № 237-Ф3] // Відомості Верховної Ради України. -

  2002 г. - № 1 (ч. 1). - У розділі ст. 1.

  Про оголошення Угоди про взаємодію Центральної виборчої комісії Російської Федерації і Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації: Наказ МВС Росії від 21 лютого 2005 № 108.

  рецензія

  На статтю Чистобородова І.Г.

  Тема, представлена ​​в статті досить актуальна «Адміністративно правова юрисдикція органів внутрішніх справ в період агітації під час проведення виборчої кампанії». В рецензованої статті проводиться найбільш характерні правопорушення в агітаційний період виборчих кампаній, які беруться автором з федеральних законів. Висвітлюються склади адміністративних правопорушень, які входять в юрисдикцію органів внутрішніх справ. Детально викладено і проаналізовано законодавство Росії, яке регулює процес проведення виборів в органи державної влади і муніципальні органи.

  Автором докладно розглядається діяльність органів внутрішніх справ щодо забезпечення правопорядку в період проведення виборів, проводиться аналіз нормативних документів, які дозволяють виявити порушення агітації у виборчому процесі. В цілому стаття виконана на хорошому рівні, відповідає вимогам, що пред'являються до робіт подібного роду, може бути рекомендована для опублікування у відкритій пресі і не містить закритої інформації.

  Кандидат юридичних наук

  Сапожников Г.А.


  Ключові слова: ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ / АДМІНІСТРАТИВНО-юрисдикційних повноважень / ПЕРІОД АГІТАЦІЇ / ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ / LAW-ENFORCEMENT BODIES / ADMINISTRATIVE-LEGAL AUTHORITY / PERIOD OF AGITATION / ELECTION CAMPAIGN

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити