проаналізовано встановлені законами суб'єктів РФ положення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері сервісу. Розглянуто питання про основні напрямки сервісної діяльності в сучасній Росії, пов'язаних з підприємництвом. Розкрито основні поняття, вироблені наукою адміністративного права з визначення вмісту адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення, адміністративного покарання.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Тихомирова Н. А.


The author examines the provisions of the administrative responsibility for the violations in the services industry established by laws for the subjects in the Russian Federation. The article dis-cusses the entrepreneurial trends in this sector and defines the key concepts developed by the science of administrative law to outline the content of responsibility, violation and correction


Область наук:

 • право

 • Рік видавництва: 2010


  Журнал: Вісник асоціації вузів туризму і сервісу


  Наукова стаття на тему 'Адміністративна відповідальність за порушення у сфері сервісу по законодавству суб'єктів Російської федерації'

  Текст наукової роботи на тему «Адміністративна відповідальність за порушення у сфері сервісу по законодавству суб'єктів Російської федерації»

  ?УДК 342.9

  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ У СФЕРІ СЕРВІСУ ПО ЗАКОНОДАВСТВА СУБ'ЄКТІВ

  Російської Федерації

  Тихомирова Н.А., доцент, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  ФГОУВПО «Російський державний університет туризму та сервісу», м.Москва

  The author examines the provisions of the administrative responsibility for the violations in the services industry established by lawsfor the subjects in the Russian Federation. The article dis-cusses the entrepreneurial trends in this sector and defines the key concepts developed by the science of administrative law to outline the content of responsibility, violation and correction.

  Проаналізовано встановлені законами суб'єктів РФ положення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері сервісу. Розглянуто питання про основні напрямки сервісної діяльності в сучасній Росії, пов'язаних з підприємництвом. Розкрито основні поняття, вироблені наукою адміністративного права з визначення вмісту адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення, адміністративного покарання.

  Key Words: services, law, subject, violation, penalty, correction.

  Ключові слова: сервіс, закон, суб'єкт, правопорушення, покарання.

  Сфера сервісу сьогодні - це численні відносини, що виникають у зв'язку з реалізацією різних послуг. У названих відносинах беруть участь, з одного боку, численні суб'єкти, які бажають придбати необхідні для них блага, з іншого, - виконавці, які надають певні послуги. Сервісна діяльність в сучасній Росії здійснюється в наступних напрямках: торгівля (оптова та роздрібна); послуги із забезпечення харчування і проживання (готелі, підприємства громадського харчування); транспорт; зв'язок і інформаційне обслуговування; операції з нерухомістю, кредит, фінанси, страхування; освіта, культура і мистецтво; охорона здоров'я, фізична культура і спорт; послуги домашнього напрямки (ремонт квартир, ведення домашнього господарства, комунальні послуги); ритуальні послуги; послуги особистого характеру (обслуговування транспорту, охорона) і багато інших. Мета сервісної діяльності - це задоволення необхідних по-

  потреб людини за допомогою надання різноманітних послуг.

  Сфера сервісу невіддільна від поняття «підприємницька діяльність». Згідно ч. 1 ст. 2 Цивільного кодексу РФ підприємницької називається діяльність, здійснювана самостійно на свій страх і ризик, яка спрямована на отримання прибутку, що має систематичний характер в результаті використання майна, продажу товарів, а також виконання робіт або надання послуг [2].

  Адміністративні правопорушення в сфері сервісу відбуваються суб'єктами, які здійснюють підприємницьку діяльність: керівниками юридичних осіб (посадовими особами), безпосередньо юридичними особами, індивідуальними підприємцями. Якщо підприємницька діяльність здійснюється без державної реєстрації або має місце продаж товарів без сертифіката відповідності, якщо порушується порядок ціноутворення, нару-

  17

  ДЕРЖАВА і ПРАВО

  шаются правила продажу алкогольної, спиртовмісної продукції та етилового спирту, здійснюється систематичний обман покупців та інших споживачів; порушуються правила транспортного обслуговування населення, правила надання ритуальних послуг, - все це може розглядатися як підстава для притягнення до адміністративної відповідальності.

  Як будь-яка сфера суспільного життя, сфера сервісу і все, що в ній відбувається, вимагає державно-правового регулювання. Від цього в значній мірі залежить правомірність здійснення сервісної діяльності в будь-якому її напрямку. Законність повинна стати мірилом будь-якої діяльності, особливо в сфері сервісу, де задовольняються щоденні, насущні потреби людей. Тому держава, здійснюючи законодавче регулювання в зазначених напрямках сервісу, має право і зобов'язана реагувати на будь-які негативні прояви.

  Росія - федеративна держава, яка об'єднує на своїй території численних суб'єктів, наділених відносну самостійність. Всі суб'єкти Російської Федерації наділені певними елементами державності. Не тільки республіки, які мають особливий статус, але і інші суб'єкти федерації - краю, області, автономна область, міста федерального значення, автономні округи - мають свої органи законодавчої і виконавчої влади, визначену законодавством судову систему.

  Конституція РФ, закріплюючи принцип федералізму, проводить розмежування питань, що відносяться до предметів відання і повноважень федеральних і регіональних органів влади держави. Конституція РФ визначає питання, які знаходяться в спільному веденні Російської Федерації і її суб'єктів, зокрема, законодавство адміністративне і адміністратівнопроцессуальное [1].

  Суб'єкти Російської Федерації, діючи в межах своїх повноважень, реалізують своє право приймати відповідні закони. У багатьох суб'єктах прийняті закони, що встановлюють адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень у різних сферах життєдіяльності, в т.ч. в сфері сервісу. встановлюючи відповідь-

  ственность за адміністративні правопорушення, всі суб'єкти РФ повинні виходити з пріоритету конституційних положень, установлений федерального законодавства про адміністративні правопорушення. Необхідність встановлення адміністративної відповідальності за порушення, що виникають в процесі здійснення сервісної діяльності, продиктована також особливостями регіональних проблем, що виникають у повсякденному житті.

  Адміністративна відповідальність, будучи одним з видів юридичної відповідальності, є заходи примусового впливу, що застосовуються до особі (особам), винному (винним) в скоєнні адміністративного правопорушення. Будучи мірою державного примусу, адміністративна відповідальність означає настання несприятливих юридичних наслідків, які можуть виражатися в обмеженні прав і законних інтересів правопорушників (фізичних і юридичних осіб).

  Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративного правопорушення і означає можливість застосування адміністративного покарання.

  Адміністративне правопорушення - це протиправне винне діяння (бездіяльність), що заподіює шкоду найважливішим інтересам держави або всього суспільства, що порушує встановлений правопорядок в державі, суспільстві, а також право власності, інші права і свободи громадян.

  Адміністративне покарання - це встановлена ​​державою міра, яка застосовується в разі вчинення адміністративного правопорушення і має превентивне значення, оскільки націлена на запобігання вчиненню нових протиправних діянь.

  Закони деяких суб'єктів федерації про адміністративні правопорушення містять визначення поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення, встановлюють види адміністративних покарань. Так, стаття 1.4 Закону Ленінградської області про адміністративні правопорушення від 2 липня 2003 року № 47-ОЗ визначає, що «адміністративним правопорушенням з метою справжнього обласного закону визнається протиправне, ви-

  18 науковий журнал ВІСНИК АСОЦІАЦІЇ ВНЗ ТУРИЗМУ І СЕРВІСУ 2010 / № 1

  Адміністративна відповідальність за порушення у сфері сервісу...

  новное дію (бездіяльність) фізичної або юридичної особи, за яке цим обласним законом встановлено адміністративну відповідальність »[5]. Аналогічні визначення містять закони про адміністративні правопорушення Рязанської області [6], республіки Адигея [11], Евенкійського автономного округу та інших суб'єктів Російської Федерації. Всі суб'єкти передбачають два види адміністративних покарань: попередження і штраф.

  Аналіз санкцій адміністративно-правових норм, встановлених законодавством суб'єктів федерації і передбачених за вчинення правопорушень у сфері сервісу, показує, що основою законотворчості суб'єктів в цьому напрямку є федеральне законодавство. Це підкреслює прагнення законодавчих органів суб'єктів дотримуватися конституційне встановлення про законодавче відповідно, несуперечності законодавства на федеральному рівні і в регіонах.

  Розглянемо деякі положення законів суб'єктів федерації про адміністративні правопорушення, які так чи інакше пов'язані з сервісною діяльністю.

  Важливе місце в цих законодавчих актах займає встановлення адміністративної відповідальності за порушення при здійсненні торгівлі, наданні побутових послуг, послуг у сфері громадського харчування. Так, стаття 11.1 Кодексу міста Москви про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність у випадках здійснення дрібнороздрібної торгівлі, надання побутових послуг, послуг громадського харчування без належних документів, які підтверджують право на розміщення об'єктів дрібнороздрібної мережі [4]. Санкція даної норми встановлює накладення штрафу на організації - від 30 тис. До 50 тис. Руб .; на посадових осіб - від 3 тис. до 5 тис. руб .; на фізичних осіб в розмірі від 1 тис. до 2,5 тис. руб. [4].

  Стаття 3.3 Закону Ленінградської області про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за торгівлю в невідведених для цього місцях і встановлює покарання у вигляді адміністративного штрафу на посадових осіб - від 1 тис. До 4 тис. Руб. і на фізичних осіб - до 1,5 тис. руб. [5].

  Відповідно до ст. 32 Закону Смоленської області про адміністративні правопорушення від 25 червня 2003 року № 28-з (ст. 32) за здійснення торгівлі в невстановлених місцях на організації накладається адміністративний штраф - від 6 тис. До 15 тис. Руб .; на посадових осіб - від 3 тис. до 6 тис. руб .; на фізичних осіб - від 1 тис. до 3 тис. руб. [8].

  Закон Володимирській області про адміністративні правопорушення від 14 лютого 2003 року № 11-ОЗ (ст. 8) за «порушення встановлених органами державної влади або відповідними органами місцевого самоврядування правил торгівлі на спеціально відведених територіях (ринках)» передбачає попередження або накладення адміністративного штрафу на організації - від 1 тис. до 2 тис. руб .; на посадових осіб - від 200 до 1 тис. руб .; на фізичних осіб - від 100 до 200 руб. [10].

  Стаття 23 Закону Костромської області про адміністративні правопорушення від 31 березня 2003 року № 107-ЗКО за торгівлю в невстановлених місцях передбачає накладення адміністративного штрафу на фізичних осіб в розмірі до 1 тис. Руб .; на посадових осіб - від 500 до 2,5 руб .; на організації - від 30 тис. до 50 тис. руб. [9].

  Закон Алтайського краю від 10 липня 2002 року № 46-ЗС «Про адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень на території Алтайського краю» (ст. 48) передбачає відповідальність за «обман споживачів громадянами». Під «громадянами» в названому законі розуміють фізичних осіб, які не володіють статусом індивідуального підприємця в сфері торгівлі (послуг), не є посадовими особами і не перебувають у трудових відносинах з організаціями, що здійснюють реалізацію товарів, які виконують роботи або надають послуги населенню. Санкція статті передбачає адміністративний штраф в розмірі від 500 до 1 тис. Руб. [13].

  В даний час не всі суб'єкти РФ використовували своє право на видання самостійного закону про адміністративні правопорушення. Однак ними видаються законодавчі акти, що встановлюють адміністративну відповідальність за різні правопорушення, в тому числі в сфері сервісу. Так, Закон Московської області від 7 жовтня

  19

  ДЕРЖАВА і ПРАВО

  2006 року № 171 «Про адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері споживчого ринку та послуг на території Московської області» встановлює адміністративну відповідальність за порушення правил роботи ринків організаціями, які управляють ринками, і, безумовно, їх посадовими особами; за торгівлю з рук, лотків і автомашин в невідведених для цього місцях [15]. Все, що стосується торгівлі, так чи інакше пов'язане з сервісної діяльністю. Наприклад, за надання організацією, що управляє ринком, торгових місць на території ринку таким організаціям, які не мають документів про державну реєстрацію як юридичної особи, а також надання торгових місць громадянам, які не мають встановленого законом документа про державну реєстрацію в якості індивідуального підприємця, передбачений адміністративний штраф, який встановлюється в таких розмірах: на посадових осіб в розмірі 5-10 тис. руб .; на організації в розмірі 30-50 тис. руб. [15].

  У випадках торгівлі з рук, лотків, а також автомашин продовольчими та (або) непродовольчими товарами в невідведених для цього місцях передбачено накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від 1,5 тис. До 2, 5 тис. Руб. [15].

  Порушення порядку ціноутворення тісно взаємопов'язано з іншими порушеннями в сфері сервісу. Адміністративна відповідальність передбачена федеральним законодавством за випадки підвищення або заниження регульованих державою цін (тарифів, розцінок, ставок і т.п.) на певну в законі продукцію, а також товари, послуги; випадки підвищення або заниження граничних цін (тарифів, розцінок, ставок і тому подібного); завищення або заниження встановлених надбавок (націнок) до цін (тарифів, розцінок, ставок і т.п.), або за порушення встановленого порядку регулювання цін (тарифів), а так само за інше порушення встановленого порядку ціноутворення (ст.14.6 КоАП РФ) [ 3].

  Поряд з Кодексом РФ про адміністративні правопорушення, відповідальність за порушення порядку ціноутворення передбачена і законами про адміністративні правопорушення суб'єктів РФ. Так, Кодекс

  міста Москви про адміністративні правопорушення за порушення порядку ціноутворення передбачає накладення адміністративного штрафу на фізичних осіб в розмірі від 2 тис. до 2,5 тис. руб .; на посадових осіб - від 4 тис. до 5 тис. руб .; на організації - від 40 тис. до 50 тис. руб. [4]. Закон Ленінградської області про адміністративні правопорушення як підстава адміністративної відповідальності розглядає завищення (заниження) цін, що регулюються органами місцевого самоврядування (ст. 3.2), і передбачає за вчинення даного діяння накладення адміністративного штрафу на фізичних осіб в розмірі від 1 тис. До 2,5 тис. руб.; на посадових осіб - від 2 тис. до 5 тис. руб .; на організації - від 30 тис. руб. до 50 тис. руб. [5]. В таких же розмірах за зазначені порушення встановлено штраф згідно із законодавством Рязанської області (ст. 9.3) [6].

  За порушення, що посягають на здоров'я, санітарно-епідеміологічне благополуччя населення, моральність, передбачена відповідальність практично кожним суб'єктом федерації. Зазначені порушення різноманітні і, на жаль, досить часто зустрічаються при здійсненні сервісної діяльності.

  При здійсненні різних робіт, наданні різноманітних послуг має місце порушення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, що виражається в негативних наслідках для людей, що є сьогодні гострою проблемою. Порушуються (не дотримуються) гігієнічні нормативи, санітарно-епідеміологічні вимоги, визначені санітарними правилами, а також не виконуються санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи (ст. 6.3 КоАП РФ) [3].

  Згідно з Федеральним законом від 30 березня 1999 року № 52-ФЗ «Про санітарно-епідеміологічного благополуччя населення» санітарними правилами визнаються ті нормативні правові акти, які встановлюють санітарно-епідеміологічні вимоги певного характеру при здійсненні відповідної діяльності та в разі їх недотримання створюється загроза не тільки здоров'ю, але і життя людини, а також загроза виникнення і поширення різних захворювань. Наприклад, ст. 4.5 Кодексу міста Москви (закон м Москви) від

  20 науковий журнал ВІСНИК АСОЦІАЦІЇ ВНЗ ТУРИЗМУ І СЕРВІСУ 2010 / № 1

  Адміністративна відповідальність за порушення у сфері сервісу...

  21 листопада 2007 року № 45 про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за випадки скидання або надходження іншим способом різних забруднюючих речовин на певний рельєф місцевості і встановлює адміністративний штраф, який накладається на посадових осіб в розмірі 50 тис. Руб., А на організації - 300 тис. руб. [4].

  Закон про адміністративні правопорушення Орловської області (ст. 3.3) встановлює відповідальність за забруднення територій населених пунктів побутовими і промисловими відходами, за що передбачає покарання у вигляді адміністративного попередження або адміністративний штраф, який передбачений для фізичних осіб в розмірі від 500 до 2 тис. Руб. ; для посадових осіб - від 1 тис. до 5 тис. руб .; для організацій - від 5 тис. до 10 тис. руб. [7].

  Важко переоцінити важливість сприятливого навколишнього середовища в повсякденному житті людини, що є невід'ємним життєвим умовою існування людей, їх життєдіяльності. Однак створення такої сприятливого навколишнього середовища завжди було і є на сьогоднішній день досить складним і проблемним питанням всього суспільства. Громадяни та юридичні особи в своїй діяльності не завжди пам'ятають, що право на сприятливе навколишнє середовище одночасно є і конституційним обов'язком, що вимагає берегти природу і навколишнє середовище. Тому не тільки на федеральному рівні, а й в суб'єктах РФ видаються законодавчі акти, що встановлюють відповідальність за порушення у цій галузі. Зокрема, Закон Московської області від 30 листопада 2004 року № 161-2004-ОЗ «Про державний адміністративно-технічний нагляд і адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері благоустрою, утримання об'єктів та виконання робіт на території Московської області» встановлює адміністративну відповідальність у тих випадках, коли порушується чистота і порядок не тільки в місцях громадського користування, а й масового відвідування, а також відпочинку громадян на території поселень [14]. Зазначений закон передбачає покарання у вигляді накладення адміністративного штрафу на організації в розмірі від 3 тис. До 5 тис. Руб .; на фізичних осіб - у розмірі від 100 до

  1 тис. Руб .; на посадових осіб - від 1 тис. до 4 тис. руб. [14].

  Адміністративна відповідальність за правопорушення, які заподіюють шкоду здоров'ю населення і моральності, передбачена, наприклад, законом Краснодарського краю про адміністративні правопорушення від 23 липня 2003 року № 608-КЗ. Зокрема, підставами адміністративної відповідальності є (ст. 2.8) виготовлення або зберігання з метою збуту, а так само збут міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, а також випадки не забезпечення безпеки дітей у віці до 16 років в місцях, призначених для використання в сфері розваг і (або) дозвілля (2.14).

  Нерідко зустрічається в наш час порушення тиші та спокою громадян також тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену зазначеним законом і законами багатьох суб'єктів [12]. Аналогічні склади адміністративних правопорушень і санкції за їх вчинення включені практично в усі діючі закони суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення.

  Законодавство суб'єктів РФ про адміністративні правопорушення знаходиться на стадії розвитку. В органах законодавчої та виконавчої влади регіонів йде постійна робота з розробки і внесення змін до вже діючих нормативно-правові акти, узагальнення досвіду правотворчої діяльності. Закони про адміністративні правопорушення удосконалюються.

  У свою чергу, відносини, що складаються в сфері сервісу, знаходяться в постійній динаміці: з'являються нові, змінюються колишні, зростає їх кількість, складність. У зв'язку з цим стає вельми акутальним питання про вдосконалення законодавчого регулювання сервісної діяльності, і в цих цілях, на думку автора, назріває необхідність виділення підстав відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з сервісною діяльністю, в відокремлену частину (главу) в законах про адміністративні правопорушення як на федеральному рівні, так і в суб'єктах РФ.

  Кодифікація нормативних правових актів, що передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення, є складною і об'ємною роботою. результатом

  21

  ДЕРЖАВА і ПРАВО

  зазначеної діяльності стане більш вдосконалення- правова охорона відносин, що складають-шенная і ефективна адміністративно ся в великої і складної сфері сервісу.

  література

  1. Конституція Російської Федерації.

  2. Цивільний кодекс Російської Федерації. Частини перша, друга, третя, четверта.

  3. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення від 30 грудня 2001 року № 195-ФЗ (в ред. ФЗ від 13 травня 2008 року).

  4. Кодекс міста Москви про адміністративні правопорушення (Закон міста Москви від 21 листопада 2007 року № 45 (в ред. Закону м Москви від 1 квітня 2008 року).

  5. Закон Ленінградської області про адміністративні правопорушення від 2 липня 2003 року № 47-ОЗ. (В ред. Закону Ленінградської області від 6 травня 2008 року № 29-ОЗ).

  6. Закон Рязанської області про адміністративні правопорушення від 6 жовтня 2003 року № 63-ОЗ (в ред. Закону Рязанської обл. Від 9 квітня 2008 року № 36-ОЗ).

  7. Закон Орловської області від 4 лютого 2003 року № 34-ОЗ «Про відповідальність за адміністративні правопорушення» (в ред. Закону Орловської обл. Від 4 квітня 2008 року № 754-ОЗ).

  8. Закон Смоленської області від 25 червня 2003 року № 28-з «Про адміністративні правопорушення на території Смоленської області» (в ред. Закону Смоленської обл. Від 29 вересня 2007 року № 98-З).

  9. Закон Костромської області про адміністративні правопорушення від 31 березня 2003 року № 7-ЗКО (в ред. Закону Костромської обл. Від 9 листопада 2007 року № 219-4-ЗКО).

  10. Закон Володимирській області від 14 лютого 2003 року № 11-ОЗ «Про адміністративні правопорушення у Володимирській області».

  11. Закон Республіки Адигея від 19 квітня 2004 року № 215 про адміністративні правопорушення (в ред. Закону Республіки Адигея від 18 грудня 2007 року № 132).

  12. Закон Краснодарського краю про адміністративні правопорушення від 23 липня 2003 року № 608-КЗ (в ред. Закону Краснодарського краю від 5 червня 2008 року № 1493-КЗ).

  13. Закон Алтайського краю від 10 липня 2002 року № 46-ЗС «Про адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень на території Алтайського краю» (в ред. Закону від 11 лютого 2008 року № 10-ЗС).

  14. Закон Московської області від 30 листопада 2004 року № 161-2004-ОЗ «Про державний адміністратівнотехніческом нагляд і адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері благоустрою, утримання об'єктів та виконання робіт на території Московської області» (в ред. Закону Московської області від 10 листопада 2009 року № 132-2009-ОЗ).

  15. Закон Московської області від 7 жовтня 2006 року № 171-2006-ОЗ «Про адміністративну відповідальність за правопорушення в сфері споживчого ринку та послуг на території Московської області» (в ред. Закону Московської області від 19 жовтня 2007 року № 181-2007- ОЗ).

  УДК 342.9

  ГРОМАДЯНСЬКЕ І службове ЗБРОЯ:

  ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ

  Степовий Р.А., здобувач, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,

  ФГОУВПО «Російський державний університет туризму та сервісу», м.Москва

  The author discusses the definition and the classification parameters for weapons. The article reviews the provisions regulating the legitimate arms trade, as well as theoretical studies and practice in the legal system.

  Досліджуються проблеми визначення зброї і його класифікації. Аналізуються законодавчі положення, що регулюють законний обіг зброї, розглядаються теоретичні дослідження і практика застосування закону.

  22 науковий журнал ВІСНИК АСОЦІАЦІЇ ВНЗ ТУРИЗМУ І СЕРВІСУ 2010 / № 1


  Ключові слова: сервіс /закон /суб'єкт /правопорушення /покарання /Services /Law /Subject /Violation /Penalty /Correction

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити