У статті автор аналізує досвід діяльності комісій по справах неповнолітніх і захисту їх прав, діючих на території муніципальних районів Омської області та адміністративних округів міста Омська, за 2014 рік в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення батьків (Які їх замінюють) неповнолітніх.

Анотація наукової статті по праву, автор наукової роботи - Банщикова С.Л.


Administrative Responsibility Parents of Reference for the Failure of Juvenile (Experience Omsk Region)

The author analyzes the experience of the commission for minors and protection of their rights operating in the municipal districts of the Omsk region and the administrative districts of the city of Omsk, for 2014 in terms of consideration of administrative cases parents (Their substitutes) minors.


Область наук:
 • право
 • Рік видавництва діє до: 2015
  Журнал: Сибірське юридична огляд

  Наукова стаття на тему 'Адміністративна відповідальність за невиконання батьками обов'язків щодо неповнолітніх (досвід Омської області)'

  Текст наукової роботи на тему «Адміністративна відповідальність за невиконання батьками обов'язків щодо неповнолітніх (досвід Омської області)»

  ?АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

  УДК 342.9 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  ЗА НЕВИКОНАННЯ БАТЬКАМИ ОБОВ'ЯЗКІВ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ (ДОСВІД Омської області) Administrative Responsibility Parents of Reference for the Failure of Juvenile (Experience Omsk Region)

  С. Л. Банщикова - доцент кафедри цивільного права Омського економічного інституту S. L. Banshchikova - Associate Professor of Civil Law Department of Omsk Economic Institute

  Анотація. У статті автор аналізує досвід діяльності комісій у справах неповнолітніх і захисту їх прав, що діють на території муніципальних районів Омської області та адміністративних округів міста Омська, за 2014 рік в частині розгляду справ про адміністративні правопорушення батьків (які їх замінюють) неповнолітніх.

  The author analyzes the experience of the commission for minors and protection of their rights operating in the municipal districts of the Omsk region and the administrative districts of the city of Omsk, for 2014 in terms of consideration of administrative cases parents (their substitutes) minors.

  Ключові слова: батьки, неповнолітні, виховання, право, здоров'я, комісія, адміністративне правопорушення, тютюн, алкогольна продукція.

  Рarents, minors, education, law, health, the Commission, the administrative offense, tobacco, alcoholic beverages.

  Зміни, внесені до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП РФ) Федеральним законом від 3 лютого 2015 р № 7-ФЗ «Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації» [4], кажуть про неослабний увагу законодавця до проблем належного виховання та розвитку дітей, збереженню їх

  здоров'я і моральності. Адміністративна відповідальність за неналежне виконання обов'язків по утриманню та вихованню дітей не обділена увагою вчених [1] і практиків.

  Російський законодавець встановлює сьогодні адміністративну відповідальність за невиконання або неналежне виконання батьками (особами, які їх замінюють) роди-

  14

  нізації обов'язків щодо неповнолітніх дітей в ст. 5.35 КоАП РФ. Крім того, незважаючи на визначення законодавцем інших (в порівнянні з гл. 5 КпАП РФ) видових об'єктів складів адміністративних правопорушень, говорити про адміністративні правопорушення, що посягають на права неповнолітніх, на наш погляд, можна, аналізуючи ч. 2 ст. 6.10, ч. 2 ст. 6.23, ст. 20.22 КоАП РФ.

  Дані статистичного звіту про роботу комісій у справах неповнолітніх і захисту їх прав щодо здійснення заходів, спрямованих на захист прав та інтересів неповнолітніх на території Омської області за підсумками 2014 р підготовленого комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав при уряді Омської області відповідно до вимогами федерального законодавства, свідчать про активну роботу 32 комісій муніципальних районів Омської області та 5 комісій адміністративних округів м.Києва з підготовки матеріалів справ і розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язані з невиконанням батьківських обов'язків. Наприклад, за 2014 р розглянуто 6 444 справи, порушені за ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 15 справ - за ч. 2 ст. 5.35, 9 справ - за ч. 2 ст. 6.10, 710 справ - за ст. 20.22.

  Відносно новими складами адміністративного правопорушення, який зазіхав на права неповнолітніх, є склади, передбачені ч. 2 ст. 5.35 [5] і ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ [3]. Як видно з статистичного звіту по Омській області, співвідношення кількості справ, розглянутих по чч. 1 і 2 ст. 5.35 КоАП РФ, становить 99,8 і 0,2%. За вказаний період часу не розглядалися справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ.

  Об'єктом адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, є права дітей на виховання, утримання, розвиток, навчання, захист їх прав і зміст їх батьками (особами, які заміняють батьків). У частині 2 цієї статті законодавець особливо виділяє адміністративну відповідальність за порушення прав неповнолітніх на спілкування з батьками (іншими близькими родичами), якщо таке спілкування не суперечить інтересам дітей, хоча право на спілкування є складовою частиною права на виховання. Виділення особливого складу викликано великим

  Адміністративне право

  кількістю суперечок, пов'язаних з вихованням дітей, а також невиконанням батьками судових рішень про визначення місця проживання дітей або рішень про порядок здійснення батьківських прав. Справи за ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ (в невеликій кількості) збуджуються в м Омці і Омській області за заявою в поліцію одного з батьків.

  Об'єктом правопорушень, передбачених ст.ст. 6.10, 6.23 КоАП РФ, є право неповнолітніх на здоров'я, яке має забезпечуватися перш за все їх батьками (особами, які їх замінюють). Відсутність належної уваги і турботи до стану здоров'я з боку батьків (які їх замінюють) є неналежним виконанням батьківських обов'язків, закріплених в ст. 63 Сімейного кодексу РФ. У 2014 р комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав Омської області за ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ було розглянуто 9 справ, по ним винесено 9 постанов про призначення адміністративного штрафу, на одну постанову принесений протест прокурором, і воно скасовано.

  Законодавець виділяє в окремий склад адміністративного правопорушення дії по залученню неповнолітніх в процес споживання тютюну, об'єднуючи його з іншими в ст. 6.10 КоАП РФ, мабуть, вважаючи, що шкода, завдана здоров'ю дитини від вживання тютюнових виробів, менший, ніж при вживанні алкогольної і спиртовмісної продукції, нових потенційно небезпечних психоактивних речовин, одурманюючих речовин; розміри штрафів в ч. 2 ст. 6.23 менше, ніж в ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ.

  До введення законодавцем в КоАП РФ складу адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 6.23, за втягнення неповнолітніх у вживання тютюну адміністративна відповідальність не передбачалася, як і за куріння в приміщеннях лікарень, навчальних закладів та інших громадських місцях, а також в громадському транспорті, де це заборонено відповідною адміністрацією (після виключення в 2002 [2] з Закону Омської області від 28 листопада 1994 р N ° 13-ОЗ [6] статті 7).

  На сьогоднішній день в м.Києві та Омської області відсутня практика притягнення до відповідальності батьків за втягнення дитини в споживання тютюну. Можна припустити, що інформація про вчинення батьком тако-

  15

  Вісник Омської юридичної академії. 2015. № 2 (27)

  го правопорушення буде надходити від дитини, самого батька, свідків правопорушення (педагогів, сусідів, ін.). На думку секретарів територіальних комісій м.Києва, ймовірність виявлення правопорушення на підставі показань дитини або батька мізерно мала, оцінювати же докази по справі, встановлювати ступінь вини правопорушника буде комісія у справах неповнолітніх і захисту їх прав.

  Таким чином, російський законодавець, встановлюючи адміністративну відповідальність

  за правопорушення батьків (осіб, які їх замінюють), які зазіхають на ті чи інші права неповнолітніх своїми протиправними діями (бездіяльністю), закріплює в КоАП РФ, на його погляд, найбільш важливі склади правопорушень. Практику реалізації комісіями можливість притягнення до відповідальності батьків неповнолітніх за правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 5.35, ч. 2 ст. 6.23 КоАП РФ, можна буде проаналізувати після певного періоду часу.

  бібліографічний список

  1. Банщикова, С. Л. Адміністративні покарання за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків по вихованню та утриманню неповнолітніх / С. Л. Банщикова // Укр. Ом. юрид. ін-ту. - 2007. - № 1 (6). - С. 17-20.

  2. Про внесення змін до Закону Омської області «Про адміністративну відповідальність за порушення громадського порядку на території Омської області»: закон Ом. обл. від 25 березня 2002 № 365-ОЗ // Ом. Вісн. - 2002. - 27 березень.

  3. Про внесення змін до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення та Федеральний закон «Про рекламу» в зв'язку з прийняттям Федерального закону «Про охорону здоров'я громадян від впливу навколишнього тютюнового диму та наслідків споживання тютюну»: федер. закон від 21 Жовтня. 2013 р № 274-ФЗ // Ріс. газ. - 2013. - 23 Жовтня.

  4. Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації: федер. закон від 3 берез. 2015 р № 7-ФЗ // Ріс. газ. - 2015. - 6 лютого.

  5. Про внесення змін до окремих законодавчих актів Російської Федерації: федер. закон від 4 травня 2011 року № 98-ФЗ // Ріс. газ. - 2011. - 6 травня.

  6. Про адміністративну відповідальність за правопорушення на міському, приміському та міжмуніципальному транспорті та порушення громадського порядку на території Омської області: закон Ом. обл. від 28 нояб. 1994 № 13-ОЗ // Коммер. вести. - 1995. - 25 Січня.

  УДК 347.1 ПРОБЛЕМА змагальності

  В Антимонопольному ПРОЦЕСІ Problem of Adversarial Principle in Antimonopoly Trial

  С. С. Суменков - аспірант Омської юридичної академії

  S. S. Sumenkov - a post-graduate student of the Omsk Law Academy

  Анотація. У статті російський антимонопольний процес розглядається як квазісудовий, так як почала змагальності в деякій мірі знайшли своє втілення в російському антимонопольному законодавстві.

  The article considers antimonopoly trial in the Russian Federation as a quasi-judicial process, because adversarial nature of the judicial process is to some extent implemented in the Russian antimonopoly law.

  16


  Ключові слова: БАТЬКИ / НЕПОВНОЛІТНІ / ВИХОВАННЯ / ПРАВО / ЗДОРОВ'Я / КОМІСІЯ / АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРАВОПОРУШЕННЯ / ТЮТЮН / АЛКОГОЛЬНА ПРОДУКЦІЯ / PARENTS / MINORS / EDUCATION / LAW / HEALTH / COMMISSION / ADMINISTRATIVE OFFENSE / TOBACCO / ALCOHOLIC BEVERAGES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити