When testing a spacecraft in a thermal vacuum chamber, special attention is paid to ensuring guaranteed continuous power supply to the spacecraft for a long time (up to several months). The de-energization of the spacecraft can lead to the failure of thermal control systems, up to the complete failure of the spacecraft worth several billion rubles. During the operation of ground power equipment, the necessary data on the intensity and types of failures in the operation of this ground power equipment were obtained, the result of which led to an increase in the test time and the risks of failure of the spacecraft at this stage. As a result of collaborative work of JSC "Academician MF Reshetnev Information Satellite Systems" and Research Institute of Automation and Electromechanics of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics on the analysis of failure statistics obtained during operation, a technical task was worked out to develop methods for increasing the uptime of ground power equipment manufactured. One of the key requirements for the new generation of ground power equipment being manufactured is to ensure a high reliability indicator "uptime". Experience in the field of additional screening tests of electro-radio parts before their installation in a spacecraft allows us to propose a method for determining the quantitative value of the decreasing coefficient of screening tests using a method for evaluating the coefficients characterizing the degree of difference between radio-electronic products that have successfully passed additional screening tests and received ones from the factory manufacturer. As a result of the calculations of the decreasing coefficient and the mathematical calculations of the uptime, it is possible to determine the effect of the decreasing coefficient of screening tests on improving the reliability of ground power equipment. High requirements for uptime of ground power equipment for electrical tests of the spacecraft have led to the need for additional screening tests in special testing technical centers, where the verification of indicators of the number of failures by confidence probabilities should be carried out. The introduction of additional screening tests in the technological process of ground equipment manufacturing is the next step in the methods of increasing reliability.

Анотація наукової статті з механіки і машинобудування, автор наукової роботи - Aliseenko Y. V., Nesterishin M. V., Vorontsova E. O., Fedosov V. V., Panteleev V. I.


ДОДАТКОВІ бракувальної ВИПРОБУВАННЯ В випробувальний ТЕХНІЧНОЇ ЦЕНТРІ ДЛЯ НАЗЕМНОГО СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

при випробуваннях космічного апарату в термовакуумной камері особлива увага приділяється забезпеченню гарантованого безперервного енергоживлення космічного апарату протягом тривалого часу (до декількох місяців). знеструмлення космічного апарату може спричинити за собою відмову систем терморегулювання, аж до повного виходу з ладу космічного апарату вартістю кілька мільярдів рублів. В процесі експлуатації наземного силового обладнання отримані необхідні дані про інтенсивність і типах відмов у роботі даного наземного силового обладнання, що призвело до збільшення термінів випробувань і ризиків виходу з ладу космічного апарату на етапі термовакуумних випробувань. В результаті спільно проведеного аналізу статистики відмов наземного силового обладнання, отриманих в процесі експлуатації, АТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М. Ф. Решетньова »і Науково-дослідним інститутом автоматики та електромеханіки Томського державного університету систем управління і радіоелектроніки, було розроблено технічне завдання по створенню методик збільшення часу безвідмовної роботи наземного силового обладнання. Одним з ключових вимог до виготовляється наземного силового обладнання нового покоління є забезпечення високого показника надійності часу безвідмовної роботи. Досвід в області додаткових бракувальної випробувань електрорадіоізделій перед їх установкою в космічному апараті дозволяє запропонувати спосіб визначення кількісного значення понижуючого коефіцієнта бракувальної випробувань за допомогою методу оцінки коефіцієнтів, що характеризують ступінь відмінності електрорадіоізделій, успішно пройшли додаткові бракувальної випробування і отриманих із заводу-виготовлювача. В результаті розрахунків понижуючого коефіцієнта і математичних розрахунків часу безвідмовної роботи можна визначити вплив понижуючого коефіцієнта бракувальної випробувань на підвищення надійності наземного силового обладнання. Високі вимоги по безвідмовної роботи наземного силового обладнання для електровипробування космічного апарату привели до необхідності проведення додаткових бракувальної випробувань в спеціальних випробувальних технічних центрах, де повинні проводитися перевірки показників кількості відмов по довірчим можливостям. введення додаткових бракувальної випробувань в технологічний процес виготовлення наземного обладнання це наступний щабель в методах підвищення надійності.(Російськомовна версія представлена ​​за адресою https://vestnik.sibsau.org.ua/arhiv/)


Область наук:
 • Механіка і машинобудування
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Сибірський журнал науки і технологій

  Наукова стаття на тему 'ADDITIONAL SCREENING TESTS AT THE TESTING TECHNICAL CENTER FOR GROUND POWER EQUIPMENT'

  Текст наукової роботи на тему «ADDITIONAL SCREENING TESTS AT THE TESTING TECHNICAL CENTER FOR GROUND POWER EQUIPMENT»

  ?Цей текст є російськомовною версією опублікованій англійською мовою статті та представлений в авторській редакції тільки на даному сайті!

  UDC 629.78.08.018

  Doi: 10.31772 / 2587-6066-2019-20-4-458-464

  For citation: Aliseenko Y. V., Nesterishin M. V., Vorontsova E. O., Fedosov V. V., Pateleev V. I. Additional screening tests at the testing technical center for ground power equipment. Siberian Journal of Science and Technology. 2019, Vol. 20, No. 4, P. 458-464. Doi: 10.31772 / 2587-6066-2019-20-4-458-464

  Для цитування: Алісеєнко Ю. В., Нестерішін М. В., Воронцова Е. О., Федосов В. В., Пантелєєв В. І. Додаткові бракувальної випробування у випробувальному технічному центрі для наземного силового обладнання // Сибірський журнал науки і технологій . 2019. Т. 20, № 4. С. 458464. Doi: 10.31772 / 2587-6066-2019-20-4-458-464

  ADDITIONAL SCREENING TESTS AT THE TESTING TECHNICAL CENTER

  FOR GROUND POWER EQUIPMENT

  Y. V. Aliseenko1, M. V. Nesterishin1, E. O. Vorontsova1,2, V. V. Fedosov3, V. I. Panteleev4

  JSC "Academician MF Reshetnev" Information Satellite Systems "52, Lenin St., Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region, 662972, Russian Federation 2Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation 3JSC" Testing Technical Center "20, Molodeznnaya Av., Zheleznogorsk, Krasnoyarsk region, 662970, Russian Federation

  4Siberian Federal University 79, Svobodny Av., Krasnoyarsk, 660041, Russian Federation E-mail: Jenvoroncova @ gmail. com

  When testing a spacecraft in a thermal vacuum chamber, special attention is paid to ensuring guaranteed continuous power supply to the spacecraft for a long time (up to several months). The de-energization of the spacecraft can lead to the failure of thermal control systems, up to the complete failure of the spacecraft worth several billion rubles. During the operation of ground power equipment, the necessary data on the intensity and types of failures in the operation of this ground power equipment were obtained, the result of which led to an increase in the test time and the risks of failure of the spacecraft at this stage. As a result of collaborative work of JSC "Academician MF Reshetnev Information Satellite Systems" and Research Institute of Automation and Electromechanics of Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics on the analysis of failure statistics obtained during operation, a technical task was worked out to develop methods for increasing the uptime of ground power equipment manufactured. One of the key requirements for the new generation of ground power equipment being manufactured is to ensure a high reliability indicator - "uptime". Experience in the field of additional screening tests of electro-radio parts before their installation in a spacecraft allows us to propose a method for determining the quantitative value of the decreasing coefficient of screening tests using a method for evaluating the coefficients characterizing the degree of difference between radio-electronic products that have successfully passed additional screening tests and received ones from the factory manufacturer. As a result of the calculations of the decreasing coefficient and the mathematical calculations of the uptime, it is possible to determine the effect of the decreasing coefficient of screening tests on improving the reliability of ground power equipment. High requirements for uptime of ground power equipment for electrical tests of the spacecraft have led to

  the need for additional screening tests in special testing technical centers, where the verification of indicators of the number of failures by confidence probabilities should be carried out. The introduction of additional screening tests in the technological process of ground equipment manufacturing is the next step in the methods of increasing reliability.

  Keywords: spacecraft, power ground equipment, reliability, screening tests, electro-radio parts.

  ДОДАТКОВІ бракувальної ВИПРОБУВАННЯ В випробувальний ТЕХНІЧНОЇ ЦЕНТРІ ДЛЯ НАЗЕМНОГО СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

  Ю. В. Алісеенко1, М. В. Нестерішін1, Е. О. Воронцова1'2, В. В. Федосов3, В. І. Пантелеев4

  1АО «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М. Ф. Решетньова »Російська Федерація, 662970, м Железногорськ Красноярського краю, вул. Леніна, 52

  2Сібірскій державний університет науки і технологій імені академіка М. Ф. Решетньова Російська Федерація, 660037, м Красноярськ, просп. ім. газ. «Красноярський робітник», 31

  3АО «Випробувальний технічний центр - НВО ПМ» Російська Федерація, 662970, м Железногорськ Красноярського краю, вул. Молодіжна, 20

  4Сібірскій федеральний університет Російська Федерація, 660041, м Красноярськ, просп. Вільний, 79 E-mail: Jenvoroncova @ gmail. com

  При випробуваннях космічного апарату в термовакуумной камері особлива увага приділяється забезпеченню гарантованого безперервного енергоживлення космічного апарату протягом тривалого часу (до декількох місяців). Знеструмлення космічного апарату може спричинити за собою відмову систем терморегулювання, аж до повного виходу з ладу космічного апарату вартістю кілька мільярдів рублів. В процесі експлуатації наземного силового устаткування отримані необхідні дані про інтенсивність і типах відмов у роботі даного наземного силового обладнання, що призвело до збільшення термінів випробувань і ризиків виходу з ладу космічного апарату на етапі термовакуумних випробувань. В результаті спільно проведеного аналізу статистики відмов наземного силового обладнання, отриманих в процесі експлуатації, АТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М. Ф. Решетньова »і Науково-дослідним інститутом автоматики та електромеханіки Томського державного університету систем управління і радіоелектроніки було розроблено технічне завдання по створення методик збільшення часу безвідмовної роботи наземного силового обладнання. Одним з ключових вимог до виготовляється наземного силового обладнання нового покоління є забезпечення високого показника надійності - часу безвідмовної роботи. Досвід в області додаткових бракувальної випробувань електрорадіоізделій перед їх установкою в космічному апараті дозволяє запропонувати спосіб визначення кількісного значення понижуючого коефіцієнта бракувальної випробувань за допомогою методу оцінки коефіцієнтів, що характеризують ступінь відмінності електрорадіоізделій, які успішно пройшли додаткові бракувальної випробування і отриманих із заводу-виготовлювача. В результаті розрахунків понижуючого коефіцієнта і математичних розрахунків часу безвідмовної роботи можна визначити вплив понижуючого коефіцієнта бракувальної випробувань на підвищення надійності наземного силового обладнання. Високі вимоги по безвідмовної роботи наземного силового обладнання для електровипробування космічного апарату призвели до необхідності проведення додаткових бракувальної випробувань в спеціальних випробувальних технічних центрах, де повинні проводитися перевірки показників

  кількості відмов по довірчим можливостям. Введення додаткових бракувальної випробувань в технологічний процес виготовлення наземного обладнання - це наступний щабель в методах підвищення надійності.

  Ключові слова: космічний апарат, силове обладнання, надійність, бракувальної випробування, електрорадіоізделія.

  Вступ. При випробуваннях космічного апарату (КА) в термовакуумной камері особлива увага приділяється забезпеченню гарантованого безперервного енергоживлення КА протягом тривалого часу (до декількох місяців). Знеструмлення КА може спричинити за собою відмову систем терморегулювання, аж до повного виходу з ладу КА вартістю кілька мільярдів рублів. В процесі експлуатації наземного силового обладнання (НСО) отримані необхідні дані про інтенсивність і типах відмов у роботі даного НСО, результат яких привів до збільшення термінів випробувань і ризиків виходу з ладу КА на етапі термовакуумних випробувань [1; 2].

  В результаті спільної роботи АТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М. Ф. Решетньова »(АТ« ІСС ») і Науково-дослідного інституту автоматики та електромеханіки Томського державного університету систем управління і радіоелектроніки (НДІ АЕМ ТУСУР) по проведенню аналізу статистики відмов НСО , отриманих в процесі експлуатації, було розроблено технічне завдання (ТЗ) з розробки методик збільшення часу безвідмовної роботи НСО.

  Одним з ключових вимог до продукції, що виготовляється НСО нового покоління є забезпечення високого показника надійності - напрацювання на відмову. Проведення безперервних випробувань в термовакуумной камері тривалістю до 30 діб повністю залежить від безвідмовної роботи НСО - імітаторів батарей сонячних (ІХС) і блоку імітації акумуляторних батарей (БІАБ).

  В забезпечення виконання ТЗ прийняті наступні методи підвищення надійності [3; 4]:

  - резервування силових каналів ІХС з можливістю «on-line» заміни поламаних блоків зі складу ЗІП;

  - відновлення працездатності поламаних блоків з комплекту ЗІП в режимі «on-line». У БІАБ розроблено вісім ідентичних незалежних силових модулів БІЗР, при цьому сім модулів забезпечують 100% вихідної потужності;

  - введення в процес виготовлення процедур технологічної вібрації і термоциклирования з метою виявлення виробничих дефектів перед попередніми здавальними випробуваннями;

  - введення процедури бракувальної випробувань (ОІ) електрорадіоізделій (Ері).

  У даній статті розглянуто метод додаткових бракувальної випробувань (ДСІ) як один з методів збільшення часу безвідмовної роботи НСО. За результатами роботи необхідно визначити вплив Дої на підвищення надійності НСО.

  Загальні поняття про підвищення надійності. Надійність Ері під час експлуатації характеризується кривою залежності інтенсивності відмов від часу (рис. 1) [5].

  X, 1/4

  vj

  Пеонод нормальної роботи

  період підробітки

  період старіння

  1000ч

  10 років

  Мал. 1. Типова залежність інтенсивності відмов Ері від часу Fig. 1. Typical EEE failure rate versus time

  Ця крива показує відносно високу інтенсивність відмов в період ранніх відмов (період підробітки), порівняно низьку і стабільну інтенсивність відмов в період експлуатації і зростаючу інтенсивність в період старіння (приблизно після 10 років нормальної роботи).

  Ранні відмови зазвичай виникають внаслідок конструкторських недоробок і недотримання технологічних норм при виготовленні. У нормальних умовах роботи період підробітки триває до 1000 год або приблизно 6 тижнів. На закінчення етапу підробітки вказує вирівнювання кривої інтенсивності відмов. Інтенсивність відмов в період підробітки має тенденцію до зменшення в міру вдосконалення конструкції апаратури і технології її виготовлення.

  В даний час загальноприйняті два основних напрямки підвищення надійності випускаються Ері [5]:

  1) усунення причин відмов у процесі виготовлення виробів шляхом вивчення і удосконалення виробничого процесу, а також посилення контролю. Таким чином відбувається вплив на процес виробництва за допомогою встановлення стабільної зворотного зв'язку передачі інформації в напрямку створення в ідеалі бездефектной технології;

  2) виявлення і видалення з готової партії виробів до поставки споживачеві виробів зі «слабкими місцями», які можуть призвести до відмов (дійсним або потенційним).

  Перший напрямок є більш ефективним методом підвищення якості та надійності виробів, що випускаються. Однак, оскільки відмов не уникнути навіть для добре налагодженого виробництва, більш поширеним способом підвищення якості та надійності продукції, що випускається партії Ері і інтегральних схем є проведення бракувальної випробувань в процесі вихідного контролю на заводі-виробнику. При цьому перевірка стосується не конкретно до кожного виробу з даної партії, а до всієї партії виробів [6].

  Вважається, що випадкових відмов Ері не буває, що кожен відмова, з одного боку, має свою причину, а з іншого - є наслідком застосування до виробу деякої критичної навантаження. Причиною відмов НСО можуть з'явитися «потенційно ненадійні» Ері, які залишилися не виявленими до початку експлуатації. Досвід використання інтегральних схем в КА показує, що впровадження бракувальної випробувань істотно підвищує рівень надійності НСО.

  Модернізація методу бракувальної випробувань. Тривалий час ВАТ «ІТЦ -НПО ПМ» і підприємства-контрагенти застосовують Ері категорії якості ВП, ОС і ОСМ, що пройшли додаткові бракувальної випробування (ДСІ), включаючи діагностичний неруйнівного контролю (ДНК) і руйнує фізичний аналіз (РФА), в

  випробувальних технічних центрах (ІТЦ), акредитованих в "Военелектронсерт" і Федеральної системі сертифікації космічної техніки. Ці випробування, за даними [6; 7], підвищують якість застосовуваних партій Ері, знижують інтенсивність відмов за рахунок виключення з них Ері з прихованими дефектами і дозволяють застосовувати понижуючий коефіцієнт Кітц, уточнююче значення Хе, величини експлуатаційної інтенсивності відмов Ері [8].

  Однак в даний час поправочний коефіцієнт Кітц не враховується при розрахунку проектної оцінки надійності НСО, так як ще відсутня метод кількісної оцінки даного коефіцієнта. Таким чином, актуальною залишається завдання технічного обґрунтування величини Кітц для застосування при уточненні значення експлуатаційної інтенсивності відмов [9].

  Досвід в області Дої Ері перед їх установкою в КА дозволяє запропонувати спосіб визначення Кітц за допомогою методу оцінки коефіцієнтів, що характеризують ступінь відмінності Ері, які успішно пройшли Дої і отриманих із заводу-виготовлювача [10].

  Суть методу полягає в тому, що, виходячи із загальноприйнятої функції інтенсивності відмов Ері в часі, необхідний термін служби Ері без відбраковування в складі апаратури відповідає періоду безвідмовності Ері, що забезпечується базової среднегрупповой інтенсивністю відмов і полями допусків параметрів Ері по технічній умові (ТУ) (див . рис. 1) [11].

  Результат аналізу статистики відмов показує, що при штатній експлуатації апаратури відмови Ері носять в основному параметричний характер, т. Е. Виникають відмови типу "вихід за поле допуску". Дої дозволяють класифікувати елементи з звуженими значеннями параметрів у порівнянні з полями допусків по ТУ. Це веде до збільшення тривалості періоду стабільної інтенсивності відмов Ері, що пройшли класифікацію.

  Справедливість такого підходу заснована на тому, що при оцінці інтенсивності відмов за результатами випробувань за відмову приймають повну втрату працездатності або догляд параметрів-критеріїв придатності за норми, встановлені в ТУ. Ілюстрація даного підходу наведена на рис. 2.

  J 0 X i Пс ДГЧ (/ / / / /? Ls7 \

  у

  б)

  i) 2) 3) ,

  4) 5) 6)

  Мал. 2. Уточнення функції інтенсивності відмов для Ері, що пройшли ОІ: а - без ОІ; б - пройшли ОІ; Тас - гарантійний термін служби апаратури і КА, що забезпечується ділянкою стабільної інтенсивності відмов Ері за технічними умовами; ДТас - приріст Тас

  за рахунок ОІ в ІТЦ

  Fig. 2. Refinement of the function of the failure rate for EEEs, past AST: а - without AST; b - passed AST; Тас - warranty period of the equipment and SC provided by the area of ​​stable failure rate of ERI according to technical conditions; ДТас - Тас increase due to

  additional AST in testing technical centers

  На рис. 2 наведені такі періоди:

  1) період підробітки Ері на заводі-виробнику;

  2) період стабільної експлуатації Ері, не підданих Дої;

  3) період зносу і старіння Ері, не підданих Дої;

  4) період Дої Ері всієї партії;

  5) період стабільної експлуатації Ері, підданих Дої;

  6) період зносу і старіння Ері, підданих Дої.

  З урахуванням того, що результати випробувань по кожному виду додаткових випробувань є незалежними подіями, Кітц визначається виразом:

  К - Т7 "до

  K ІТЦ ~ ki,

  де ki - коефіцієнт запасу по i видам ОІ; п - кількість видів Дої. Конкретне значення Кітц залежить від обсягу Дої.

  За основу Дої для Ері НСО прийняті ОІ, що проводяться для Ері, що входять до складу космічного апарату, модифіковані під вимоги ТЗ АТ «ІСС». В результаті визначено склад і обсяг випробувань для НСО [10].

  До складу додаткових випробувань Ері входять до 100% Ері і реле для комплектуючих вироби БІАБ-200ЛІ і ІХС-160 / 4-8. Обсяг додаткових випробувань Ері ІП, комплектуючих вироби БІАБ-200ЛІ і ІХС-160 / 4-8, наведено в табл. 1.

  Таблиця 1

  Обсяг додаткових іспитаній_

  № Вид випробувань Вибірка,% Примітка

  1 Серіалізация елементів 100

  2 Вимірювання електричних параметрів в нормальних умовах 100 із записом параметрів

  3 Статистична обробка результатів вимірювань, встановлення норм «посилення» параметрів

  4 Класифікація за посиленим нормам на електричні параметри 100 відповідно до встановлених посиленими нормами із записом параметрів

  5 Електротермотреніровка 100 не менше 72 год при 125 ° С

  6 Вимірювання електричних параметрів в нормальних умовах 100 із записом параметрів

  7 Статистична обробка результатів вимірювань і встановлення норм по дрейфу параметрів 100

  8 Класифікація по дрейфу параметрів 100 відповідно до встановлених норм із записом параметрів

  Необхідно підкреслити, що коефіцієнт Ь для випробувань, пов'язаних з вимірюванням електричних параметрів, є комплексним, тому що враховує всі електричні параметри, які беруть участь в класифікації, і визначається за формулою:

  кг = тах до],

  де до - коефіцієнт по кожному параметру Дої.

  Таким чином, узагальнений коефіцієнт запасу по параметричної надійності конкретної партії ЕКБ, відповідно до табл. 1 буде дорівнює:

  Кітц = кун х кд,

  де кун - класифікація по посиленим нормам, кд - оцінка дрейфу параметрів.

  У мінімальний склад додаткових випробувань Ері ІП, комплектуючих вироби БІАБ-200ЛІ і ІХС-160 / 4-8 входять 100% Ері:

  1) мікросхеми, ОЕП і генератори;

  2) джерела вторинного електроживлення в модульному виконанні;

  3) напівпровідникові прилади з малим розміром корпусу;

  4) напівпровідникові прилади з достатнім розміром корпусу для сериализации [12]. За результатами проведених випробувань ми склали цей акт про те, що АТ

  «ІТЦ - НУО ПМ» виконана робота по темі «Проведення додаткових випробувань Ері, призначених для установки в вироби ІХС-160 / 4-8 і БІАБ-2000ЛІ» відповідно до умов договору укладеного між АТ «ІТЦ - НУО ПМ» і «НДІ АЕТ ТУ СУР »[13; 14].

  Дої Ері проводилися в соответствии с ТЗ на виконання складової частини ДКР. Результати проведення Дої Ері (кількість випробуваних, придатних, забракованих і віднесених до категорії потенційно ненадійних (ПН)), призначених для комплектації виробів БІАБ-200ЛІ і ІХС-160 / 4-8, представлені в табл. 2.

  Таблиця 2

  Найменування Кількість Ері

  Випробувано Придатні Шлюб Потенційно ненадійні

  Генератори 117 115 0 2

  Діоди 31787 31171 305 313

  Мікросхеми 11623 11104 115 404

  Реле 1749 1663 13 73

  Стабілітрони 2840 2624 67 149

  Тиристори 1030 842 2 186

  Транзистори 5505 5255 4 246

  Для прив'язки отриманого коефіцієнта необхідно провести математичний розрахунок надійності ІХС-160 - це ймовірність безвідмовної роботи (ВБР) у програмі АСРН-2006.

  Для розрахунку експлуатаційної інтенсивності відмов Ері вітчизняного виробництва використовуються моделі, наведені в довіднику [15].

  Довідник містить відомості, призначені для використання при розрахунках показників надійності апаратури, складу комплектів ЗІП апаратури військового призначення та прогнозування надійності нових типів Ері відповідно до вимог основоположних документів по стандартизації.

  Для розрахунку експлуатаційної інтенсивності відмов Ері іноземного виробництва (Ері ІП) використовуються моделі, наведені в довіднику [16].

  Результати розрахунку. Розрахунки показують, що ВБР ІХС-60 / 4-8 становить 0,94677 за 1000 год експлуатації, що відповідає вимогам технічного завдання.

  З урахуванням коефіцієнта Кітц, отриманого в розрахунках і враховує вплив Дої на надійність НСО, значення ВБР ІХС-160 / 4-8 склало 0,96599 за 1000 год експлуатації.

  Аналіз розрахунку призводить до наступних висновків:

  1. Додаткові випробування впливу різних чинників на інтенсивність відмов конкретної партії показали, що відбраковування згідно з технічними умовами з подальшим вилученням неякісних виробів із заводської партії привела до суттєвого зменшення ймовірності відмови КПА.

  2. Можливі оцінки коефіцієнтів Кітц для будь-яких партій Ері за певний період їх виготовлення (за один рік) і видача рекомендацій з проведення випробувань з метою зменшення їх обсягу та підвищення довірчих ймовірностей за параметрами.

  Висновок. Високі вимоги до надійності НСО для ЕІ КА привели до необхідності проведення додаткових бракувальної випробувань в спеціальних випробувальних технічних центрах, де повинні проводитися перевірки показників кількості відмов по довірчим можливостям. Дані випробування призводять до подорожчання продукції, що виготовляється до 40% від вартості. Проте введення додаткових бракувальної випробувань в технологічний процес виготовлення наземного силового обладнання виправдовує збільшення вартості за рахунок зниження ризиків виходу з ладу об'єктів випробувань. Введення додаткових бракувальної випробувань в технологічний процес виготовлення наземного силового обладнання -Слідуйте щабель в методах підвищення надійності [17].

  бібліографічні посилання

  1. Лізунов А., Тарасов В. Методика прискорених термовакуумних випробувань акумуляторних батарей для космічного апарату // Вісник МГТУ ім. Н. Е. Баумана. Серія «Машинобудування». 2011. № 3. С. 43-47.

  2. ГОСТ Р 56469-2015. Апарати космічні автоматичні. Термобалансние і термовакуумной випробування. М., 2017. 15 c.

  3. Аналіз статистики відмов і збільшення надійності наземного силового обладнання виробництва НІІАЕМ ТУСУР / Ю. В. Алісеєнко, Д. В. Іванов, О. В. Бубнов, В. І. Пантелєєв // Електронні та електромеханічні системи і пристрої: матеріали наук. -техн. конф. молодих фахівців (12-13 квітня 2018, м Томськ). С. 31-33.

  4. Алісеєнко Ю. В., Леонов С. Н., Головко В. В. Розробка імітатора сонячних батарей з функцією резервування і зі збільшеним часом безперебійної роботи // Технічні науки: фундаментальні та прикладні дослідження: матеріали міжнар. науч. конф. молодих вчених (2016, Новосибірськ). С. 5-10.

  5. Федосов В. В. Надійність систем управління космічних апаратів. Красноярськ, 2017. 360 с.

  6. Schwank J. R., Sexton F. W., Fleetwood D. M. Temperature effekts on the radiation respronse of MOS devices // IEEE Trans. 1988. Vol. 6. P. 1432-1437.

  7. Данілін Н. С. Інформаційні технології та сертифікація елементної бази нових російських телекомунікацій. М.: РОТА ГТК, 2000. C. 76-78.

  8. Урлічіч Ю. М., Данілін Н. С. Управління якістю космічної радіоелектронної апаратури в умовах глобальної відкритої економіки. М.: МАКС Пресс, 2003. C. 198 199.

  9. Федосов В. В, Патраї В. Е. Підвищення надійності радіоелектронної апаратури космічних апаратів при застосуванні електрорадіоізделій, що пройшли додаткові бракувальної випробування в спеціалізованих випробувальних технічних центрах // авіакосмічного приладобудування. 2006. № 10. С. 50-55.

  10. Горлов М., Ануфрієв Л., Строгонов А. бракувальної технологічні випробування як засіб підвищення надійності партій ІС // Chip News. 2001. Nо. 5.

  11. РД В 22.32.119-89. Методичний посібник з вибору і використання методів і засобів електрофізичного діагностування електрорадіоізделій. 22 ЦНДІ МО РФ, 1989. 210 с.

  12. Integrated circuits, monolithic. ESA / SCC. Generic Specification No 9000. 1998. P 36.

  13. РД 11 0682-89. Мікросхеми інтегральні. Методи неруйнівного контролю діагностичних параметрів. 1990. 77 c.

  14. Федосов В. В, Орлов В. І. Мінімально необхідний обсяг випробувань виробів мікроелектроніки на етапі вхідного контролю // Изв. вузів. Приладобудування. 2011. Т. 54, № 4. C. 58-62.

  15. Надійність Ері: довідник // С. Ф. Швидке, В. М. Горбачова, А. А. Борисов та ін. / Наук. рук. С. Ф. Прудко. М.: 22 ЦНІІІ МО РФ, 2006. 641 c.

  16. Надійність Ері ІП: довідник. СПб. : Електронстандарт, 2006. 52 c.

  17. Збільшення надійності і техніко-економічне обгрунтування варіації наземного силового обладнання виробництва НІІАЕМ ТУСУР / Ю. В. Алісеєнко, Е. О. Воронцова, А. А. Правікова і ін. // Інноваційна діяльність в науці і техніці. Електромеханіка, автоматика і робототехніка: тез. доп. другий молодь. конф. (28 квітня 2018, м Істра). С. 5-7.

  References

  1. Lizunov A, Tarasov V. [Methodology for accelerated thermal vacuum tests of storage batteries for a spacecraft]. VestnikMGTU. 2011, No. 3, P. 43-47 (In Russ.).

  2. GOST R 56469-2015. Apparaty kosmicheskiye avtomaticheskiye. Termobalansnyye i termovakuumnyye ispytaniya [State Standard R 56469-2015. Space automatic devices. Thermal balance and thermal vacuum tests]. Moscow, 2017. 15 p.

  3. Aliseenko Y. V., Ivanov D. V., Bubnov O. V., Panteleev V. I. [Analysis of failure statistics and increased reliability of ground power equipment manufactured by NIIIAEM TUSUR]. Materialy Nauchno tekhnicheskoy konferentsii molodykh spetsialistov "Elektronnyye i elektromekhanicheskiye sistemy i ustroystva" [Materials of the Scientific and Technical Conference of Young Specialists "Electronic and Electromechanical Systems and Devices"]. Tomsk, 2018, p. 31-33 (In Russ.).

  4. Aliseenko Y. V., Leonov D. V., Golovko V. V. [Development of a solar simulator with redundancy and longer uptime]. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii molodykh uchenykh "Tekhnicheskiye nauki: fundamental'nyye i prikladnyye issledovaniya". [Materials of the international scientific conference of young scientists "Engineering: fundamental and applied research"]. Novosibirsk, 2016, P. 5-10 (In Russ.).

  5. Fedosov V. V. Nadezhnost 'sistem upravleniya kosmicheskikh apparatov [Reliability of the control systems of spacecraft]. Krasnoyarsk 2017, 360 p.

  6. Schwank J. R., Sexton F. W., Fleetwood D. M. Temperature effekts on the radiation respronse of MOS devices. IEEE Trans, 1988, Vol. 6. P. 1432-1437.

  7. Danilin N. S. Informatsionnyye tekhnologii i sertifikatsiya elementnoy bazy novykh rossiyskikh telekommunikatsiy [Information technology and certification of the element base of new Russian telecommunications]. Moscow, RTA GTK, 2000., Р. 76-78.

  8. Urlichich Y. M., Danilin N. S. Upravleniye kachestvom kosmicheskoy radioelektronnoy apparatury v usloviyakh global'noy otkrytoy ekonomiki [Quality management of space electronic equipment in a global open economy]. Moscow, Maks Press Publ., 2003 P. 198-199.

  9. Fedosov V. V., Patraev V. E. [Improving the reliability of spacecraft electronic equipment when using electronic radio products that have undergone additional screening tests in specialized testing technical centers]. Aviakosmicheskoyepriborostroyeniye. 2006, No. 10, P. 50-55 (In Russ.).

  10. Gorlov M., Anufriev L., Stroganov A. [Screening technology tests as a means of increasing the reliability of IP batches]. Chip News. 2001, No. 5 (In Russ.).

  11. RD V 22.32.119-89. Metodicheskoye posobiye po vyboru i ispol'zovaniyu metodov i sredstv elektrofiziches ogo diagnostirovaniya elektroradioizdeliy [Methodological manual on the selection and use of methods and means of electrophysical diagnosis of radio products]. 22 CNII MO RF, 1989, 210 p.

  12. Integrated circuits, monolithic. ESA / SCC. Generic Specification No 9000. 1998, P. 36.

  13. RD 11 0682-89. Mikroskhemy integral'nyye. Metody nerazrushayushchego kontrolya diagnosticheskikh parametrov [Integrated circuits. Non-destructive testing methods for diagnostic parameters]. 1990, 77 p.

  14. Fedosov V. V., Orlov V. I. [The minimum required test volume of microelectronics products at the input control stage]. Izv. Vuzov. Priborostroenie. 2011, Vol. 54, No. 4, P. 56-62 (In Russ.).

  15. Pritkoe S. F., Gorbacheva V. M., Borisov A. A. Nadezhnost 'ERI [EEEs Reliability]. Moscow, 22 CNII MO RF, 2006, 641 p.

  16. Nadezhnost 'ERI IP [EEEs Reliability of foreign manufacture]. St. Petersburg, RNII Electronstandart Publ., 2006, 52 p.

  17. Aliseenko Y. V., Vorontsova E. O., Pravikova A. A. [Increased reliability and feasibility study of ground power variation equipment manufactured by NIIIAEM TUSUR]. Tezisy dokladov vtoroy molodozhnoy konferentsii "Innovatsionnaya deyatel'nost 'v nauke i tekhnike. Elektromekhanika, avtomatika i robototekhnika" [Abstracts of the second youth conference "Innovation in science and technology. Electromechanics, automation and robotics"]. Istra, 2018, P. 5-7 [In Russ.].

  Алісеєнко Ю. В., Нестерішін М. В., Воронцова Е. О., Федосов В. В.,

  Пантелєєв В. І., 2019

  Алісеєнко Юрій Володимирович - інженер-конструктор; АТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М. Ф. Решетньова ». E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Нестерішін Михайло Владленович - начальник відділу бортових систем електроживлення; АТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М. Ф. Решетньова ». E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Воронцова Євгенія Олегівна - інженер; АТ «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М. Ф. Решетньова ». E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Федосов Віктор Володимирович - заступник директора; АТ «Випробувальний технічний центр - НВО ПМ».

  Пантелєєв Василь Іванович - професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри електротехнічних комплексів і систем; Сибірський федеральний університет. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Aliseenko Yuriy Vladimirovich - design engineer; JSC "Academician M. F. Reshetnev Information Satellite Systems". E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Nesterishin Michael Vladlenovich - head of Onboard Power Supply Department; JSC "Academician M. F. Reshetnev Information Satellite Systems". E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Vorontsova Evgeniya Olegovna - engineer; JSC "Academician M. F. Reshetnev Information Satellite Systems". E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Fedosov Victor Vladimirovich - deputy director; Joint Stock Company "Testing Technical Center".

  Panteleev Vasiliy Ivanovich - Dr. Sc., Professor, Head of Department Electrical complexes and systems; Siberian Federal University. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


  Ключові слова: КОСМІЧНИЙ АПАРАТ / СИЛОВЕ ОБЛАДНАННЯ / НАДІЙНІСТЬ / бракувальної ВИПРОБУВАННЯ / ЕЛЕКТРОРАДІОІЗДЕЛІЯ / SPACECRAFT / POWER GROUND EQUIPMENT / RELIABILITY / SCREENING TESTS / ELECTRO-RADIO PARTS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити