Розглянуто існуючий стан систем оповіщення населення, і пропонуються заходи щодо вдосконалення роботи систем оповіщення населення.

Анотація наукової статті за технологіями матеріалів, автор наукової роботи - Асанін Антон Вікторович, Войцеховський Валерій Феліксович, Руденко Вадим Анатолійович


ADAPTIVE ADDRESS ALERT SYSTEM AND INFORMING EMPLOYEES ON EMERGENCY HAZARDOUS OBJECTS

The article considers the existing state of public notification systems, and proposes measures to improve the work of public notification systems.


Область наук:
 • технології матеріалів
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Известия Тульського державного університету. Науки про землю

  Наукова стаття на тему 'АДАПТИВНА-АДРЕСНА СИСТЕМА СПОВІЩЕННЯ І ІНФОРМУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ НА АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТИВНА-АДРЕСНА СИСТЕМА СПОВІЩЕННЯ І ІНФОРМУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ НА АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ»

  ?ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

  УДК 355.58, 351.862.1.

  АДАПТИВНА-АДРЕСНА СИСТЕМА СПОВІЩЕННЯ І ІНФОРМУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ НА АВАРІЙНО-НЕБЕЗПЕЧНИХ ОБ'ЄКТАХ

  А.В. Асанін, В.Ф. Войцеховський, В.А. Руденко

  Розглянуто існуючий стан систем оповіщення населення, і пропонуються заходи щодо вдосконалення роботи систем оповіщення населення.

  Ключові слова: системи оповіщення населення, ефективність функціонування, технічні засоби, вдосконалення системи оповіщення, напрямків підвищення ефективності, комплексна система.

  В даний час значно зросла кількість надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, що спричинило за собою збільшення кількості втрат серед населення, споруд і техніки. Очевидним обставиною стало не вдосконалення систем оповіщення, що полягають у своєчасному і якісному доведенні сигналів до населення.

  В Указі Президента Російської Федерації від 13.11.2013 року № 1522 «Про створення комплексної системи екстреного оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» ставляться завдання про розробку і вдосконалення комплексу заходів по виключенню наявних недоліків в цих питаннях [2].

  Відповідно до ч. 3 ст. 9 Федерального закону від 12 лютого 1998 року № 28-ФЗ «Про цивільну оборону» організації, які експлуатують небезпечні виробничі об'єкти I і II класів небезпеки, особливо радіа-ційно і ядерно небезпечні виробництва та об'єкти, гідротехнічні споруди надзвичайно високу небезпеку і гідротехнічні споруди високої небезпеки , створюють і підтримують у стані готовності локальні системи оповіщення [1].

  Відповідно до статті 14 Федерального закону від 21 грудня 1994 року № 68-ФЗ «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру» організації зобов'язані створювати і підтримувати в постійній готовності локальні системи оповіщення про надзвичайні ситуації в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

  У діяльності щодо попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (НС) необхідно враховувати психологічний аспект. Він обумовлений впливом психологічних чинників на процес сприйняття розвитку і наслідків НС.

  У перших, психологічна сторона катастрофічних явищ залежить від якостей і стану свідомості людей (уявлення про характер і можливі наслідки катастроф, наявності досвіду, ступеня готовності протистояти лих і т.д.). По-друге, вона тісно пов'язана з якостями і станом групового свідомості, оскільки різні психічні реакції залежать як від впливає подразника, так і від внутрішньої психічної стійкості людей, а також соціально-психологічних факторів, що забезпечують стійкість в групі: згуртованість, лідерство [4].

  У критичних ситуаціях якісно змінюються зміст і характер мислення. Так, якщо в нормальних умовах співробітник міг користуватися стереотипними прийомами мислення, то в безупинно мінливих, часто несподіваних, нових умовах на перший план виступають евристичні компоненти його мислення, пов'язані з нестандартними діями і творчим застосуванням знань і практичних навичок для досягнення мети. Приклади психологічних реакцій людини в екстремальних умовах можна представити у вигляді таблиці.

  Відомо, що в екстремальній ситуації, інакше кажучи, в ситуації реальної загрози, можлива одна з трьох форм реагування:

  а) різке зниження організованості (дезорганізація) поведінки;

  б) різке гальмування активних дій;

  в) підвищення ефективності дій.

  Однією з основних причин негативного прояву впливу небезпеки на людину є непідготовленість до дій в непередбачених ситуаціях

  З вищевказаного випливає доцільність розробки адаптивно-адресному методики адаптації до споживача виду сигналів оповіщення та інформування з урахуванням особливостей особистості персоналу.

  Основні психологічні реакції людини в екстремальних умовах

  позитивні Негативні

  Мобілізація психологічних можливостей Прояв занепокоєння, невпевненості, тривоги

  Активізація ділових мотивів, боргу, відповідальності Загострення почуттів самозбереження

  Виникнення ділового збудження Поява страху, боязнь за справу і за себе

  Виникнення азарту, радості або ненависті Прояв розгубленості (фрустрація, заціпеніння, ступор)

  Активізація і оптимізація пізнавальної діяльності Нерозуміння того, що відбувається, дезорганізація пізнавальної діяльності

  Актуалізація творчих можливостей Руйнування відпрацьованих навичок, поява помилок в роботі

  Підвищення готовності до рішучих і сміливих дій Недостатня мобилизованность, прояв невідповідності в діях

  Підвищення витривалості, невибагливості Втрата самоконтролю, прояв естетичних реакцій, панічні дії

  Зміна порогів відчуттів, прискорення реакцій Поява почуття слабкості, втоми, крайньої виснажений

  Зниження стомлюваності, зникнення почуття втоми, безпечності Гострі психози

  Варіант такого підходу представлений на рис. 1, 2.

  Мал. 1. Методика адаптації виду сигналів оповіщення та інформування з урахуванням особливостей особистості персоналу

  1. Отримання інформації про співробітника, який прибув на робоче місце; (Розробка програми контролю прибувають / убуває щих співробітників)

  4. Зміна параметрів при завершенні робочого дня

  2. Аналіз колективу (розрахунку) на конкретній ділянці

  3. Вибір алгоритму подачі сигналів

  Мал. 2. Алгоритм адаптації видів повідомлень до виконавців з урахуванням психологічних особливостей

  Таким чином, представлений алгоритм адресному адаптації видів повідомлень до виконавців з урахуванням їх психологічних особливостей дозволить підвищити якість і оперативність реагування персоналу на можливість виникнення НС, її попередження та ліквідації.

  Список літератури

  1. Федеральний закон від 12.02.1998 р №28-ФЗ (зі змінами) «Про цивільну оборону».

  2. Указ Президента РФ від 13.11. 2013 р № 1522 «Про створення комплексної системи екстреного оповіщення населення про загрозу виникнення або про виникнення надзвичайних ситуацій».

  3. Наказ МНС РФ, Мінінформзв'язку РФ і Мінкульту РФ від 25.07.2006 р №422 / 90/376 «Про затвердження Положення про системах оповіщення населення».

  4. Психологічні аспекти НС (helpiks.Org/1 -2869.html).

  Асанін Антон Вікторович, канд. техн. наук, зав. кафедрою, аяапт-аМоп@уапёех.ги, Росія, Химки, Академія цивільного захисту МНС Росії,

  Войцеховський Валерій Феліксович, канд. техн. наук, проф., УоНеекоузИ-

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Химки, Академія цивільного захисту МНС Росії,

  Руденко Вадим Анатолійович, ст.викл., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Росія, Химки, Академія цивільного захисту МНС Росії

  ADAPTIVE ADDRESS ALERT SYSTEM AND INFORMING EMPLOYEES ON EMERGENCY HAZARDOUS OBJECTS

  A. V. Asanin, V.F. Wojciechowski, V.A. Rudenko

  The article considers the existing state of public notification systems, and proposes measures to improve the work of public notification systems.

  Keywords: public notification systems, efficiency of functioning, technical means, improvement of the notification system, directions of increase of efficiency, complex system.

  Asanin Anton Viktorovich, candidate of technical sciences, head of department, asa-nin-anton @ yandex. ru, Russia, Khimki, Academy of Civil defence EMERCOM of Russia,

  Wojciechowski Valery Felixovich., Candidate of technical sciences, professor, Voitcehovski- Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Russia, Khimki, Academy of Civil defence EMERCOM of Russia,

  Rudenko Vadim, senior lecturer, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Russia, Khimki, Academy Of civil Protection of EMERCOM of Russia

  Reference

  1. The federal law of 12.02.1998 No. 28-FZ (with changes) "About civil defense".

  2. Decree of the Russian President of 13:11. 2013 No. 1522 "About creation of a complex system of the emergency notification of the population about threat of emergence or about emergence of emergency situations".

  3. Order of Emercom of Russia, Ministry of Information Technologies and Communications of the Russian Federation and Ministry of Culture of the Russian Federation of 25.07.2006 No. 422/90/376 "About the adoption of the Provision on the systems of the notification of the population".

  4. Psychological aspects of emergency (helpiks.org/1-2869.html).


  Ключові слова: СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ / ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ / ТЕХНІЧНІ КОШТИ / ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОВІЩЕННЯ / НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ / Комплексна система / PUBLIC NOTIFICATION SYSTEMS / EFFICIENCY OF FUNCTIONING / TECHNICAL MEANS / IMPROVEMENT OF THE NOTIFICATION SYSTEM / DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY / COMPLEX SYSTEM

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити