Область наук:
 • Електротехніка, електронна техніка, інформаційні технології
 • Рік видавництва: 2006
  Журнал: Известия Південного федерального університету. Технічні науки
  Наукова стаття на тему 'Адаптер, який реалізує узагальнену схему зшивання з динамічно змінним опором, для hilмоделірованія'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптер, який реалізує узагальнену схему зшивання з динамічно змінним опором, для hilмоделірованія»

  ?Секція теоретичних основ радіотехніки

  Вирази (15), (16) утворюють систему з чотирьох незалежних рівнянь. Загальна кількість невідомих - п'ять: в1, в2, п, г, к, так що система нерозв'язна. Однак, якщо характеристики опадів в зоні пошуку відомі (наприклад, при моніторингу), то фазовий ГОЛ дозволяє визначати г, до однозначно:

  | З (16) виражається до

  | З рішення системи (15) - (17) знаходяться в1, в2 як функції (}, (2 і з (16) - (17) - шукані г - і до.

  Якщо покласти п = 1, з цих виразів отримаємо

  З викладеного видно, що проблему вимірювання координат гідролокаціон-,,, для цього необхідні додаткові дослідження.

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Махонін ГМ., Федосов В.П., Черніховскій ГОЛ. Виявлення локаційних об'єктів в складних середовищах з поглинанням // Радіотехніка. 2006. №2. С. 90-95.

  2. БреховскіхЛ.М., Годін О.А. Акустика шаруватих середовищ. - М .: Наука, 1989. - 214 с.

  3. Ішутко АТ. Вимірювання координат замулених об'єктів / Известия ТРТУ. №6. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. С. 145-149.

  4. . ., . . , -

  // 18. , 2006 ().

  УДК 681.321.21 / 22

  А.Е. Горніцький

  АДАПТЕР, реалізує узагальнену схему зшивання З динамічно змінюється ОПОРОМ, ДЛЯ Н1Ь-

  МОДЕЛЮВАННЯ

  В даний час одним з напрямків моделювання є моделювання по частинах з використанням реального обладнання в якості власних моделей, так зване ''ш ^ аге-т-Ше-1оор "- або Н1Ь-моделювання. При такому підході досліджувана система піддається декомпозиції, тобто поділу на частини таким чином, що деякі з них моделюються чисельно, тоді як інші представляють собою реальні пристрої.

  Так як система ділиться на частини, необхідно застосовувати ітераційні методи для того, щоб забезпечити задану точність рішення розділеної системи. Обмін результатами моделювання між аналогової і цифрової частинами декомпозіровать системи проводиться на основі ітераційного алгоритму Гаусса-Зейделя, з використанням так званої узагальненої схеми зшивання.

  (Я + а) tgв2 - Нг% 01

  (17)

  Бт в1 Бт В2

  Известия ТРТУ

  Спеціальний випуск

  Завдання схеми зшивання полягає в об'єднанні декомпозіровать частин системи і забезпеченні точного рішення за мінімальне число ітераційних циклів.

  Одним з доданків такого виду моделювання є апаратний пристрій або адаптер, який забезпечує з'єднання між аналогової і чисельної частиною системи, що моделюється. Адаптер не повинен впливати на

  , -зірованним частинами системи. Крім цього необхідно, щоб адаптер мав динамічно змінювані характеристики в залежності від того, якого типу пристрій використовується в якості власної моделі.

  Такий адаптер був розроблений для використання разом з програмним середовищем Virtual Test Bed (VTB) для реалізації методів HIL-моделювання електричних ланцюгів. Адаптер має два інтерфейси: аналоговий для підключення пристроїв, що працюють в якості власної моделі і цифровий, для обміну з ви.

  керований джерело струму або напруги із змінним внутрішнім сопротив-.

  даних (АЦП, ЦАП). Адаптер може працювати в декількох режимах: режим реального джерела з заданим вихідним опором і режими "ідеадьних" джерела струму або напруги. Такі режими необхідні для реалізації різних методів об'єднання декомпозіровать частин системи, що моделюється.

  УДК 621.396.96

  П.Ю. Калиновський

  РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ ДОЗВОЛУ ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ В щільною групою НА ОСНОВІ ПРОЦЕДУРИ СВЕРХРАЗРЕШЕНІЯ

  Проблема дозволу повітряних цілей в щільній групі літаковими РЛС залишається однією з актуальних в радіолокації. Труднощі її полягає в тому, що внаслідок малих інтервалів між елементами групових цілей, дозвіл їх по кутових координатах, навіть в рамках сверхрелеевского підходу, є. , Що забезпечує так зване «доплеровское загострення» променів діаграми спрямованості антеною системи РЛС.

  Завдання дозволу цілей в щільній групі зводиться до задачі визначення - .

  Одним з напрямків покращення роздільної здатності за кутом є використання так званого траекторного управління спостереженнями. У додатку до процедур вирішення цілей в щільній групі воно засноване на переході до «доплеровскому загострення» променя, що здійснюється в процесі польоту за спеціальною криволінійної траєкторії, яка характеризується великими зна-

  «-».

  зупиняється при досягненні шириною локалізованого спектрального ділянки сигналу заданого мінімуму. При великих удалениях від носія внаслідок малості відмінностей величин проекцій векторів швидкості на лінії візування «РЛС» ,

  , , -


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити