Вивчено екстер'єрні особливості корів симентальської породи місцевої та австрійської селекції. Оцінені продуктивні якості і відтворювальні здатності досліджуваних популяцій.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Муратова Л. М., Сахаутдінов І. Р., Исламова С.Г.


ADAPTABLE QUALITIES SIMMENTALS OF THE AUSTRIAN SELECTION IN CONDITIONS SOUTHERN URAL

The features of cows Simmentals breeds of local and Austrian selection аrе studied. Рroductive qualities and reproductive abilities of researched populations аrе investigated.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2011
  Журнал: Аграрний вісник Уралу

  Наукова стаття на тему 'Адаптаційні якості сімменталов австрійської селекції в умовах Південного Уралу'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптаційні якості сімменталов австрійської селекції в умовах Південного Уралу»

  ?Тваринництво

  органічні препарати йоду, селену і сірчанокислої випадку термін відгодівлі скорочується на один місяць, що міді протягом 30 днів з місячною перервою. У цьому економічно вигідно.

  література

  1. Бузлама С. В. Стрес-коректне дію і розробки показань до застосування мегфола: авотреф. дис. ... канд. вет. наук. Воронеж, 2003. 22 с.

  2. Бурлакова Е. Б. Роль антиоксидантної активності ліпідів в клітинному метаболізмі // Вітаміни. Біохімія вітаміну Е і селену. Київ, 1975. Т. 8. С. 37-42.

  3. Воробйов Д. В. Фізіологічна характеристика метаболізму Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se і його корекція у свиней в онтогенезі в біогеохімічних умовах Нижньої Волги. СПб. : Лань, 2010. 141 с.

  4. Воробйов Д. В., Воробйов В. І., Кутепов А. Ю., Полковниченко А. П. Фізіологічний статус і його корекція у жуйних всеїдних тварин і птахів в біогеохімічних умовах регіону Нижньої Волги. СПб. : Лань, 2011. 179 с.

  5. Королюк М. А. Методи визначення активності каталази // Лабораторна справа. 1988. № 1. 40 з.

  6. Ковальський В. В. Геохимическая екологія. М.: Наука, 1974. 342 с.

  7. Кудрявцев А. А., Кудрявцева Л. А. Клінічна гематологія тварин. М.: Колос, 1974. 380 с.

  8. Назаренко І. І., Єрмаков В. В. Аналітична хімія селену і телуру. М.: Наука, 1971. 251 с.

  9. Окуневич І. В., Сапронов Н.С. Антиоксиданти: ефективність природних і синтетичних сполук в комплексній терапії серцево-судинних захворювань // Огляди по клінічної фармакології та лікарської терапії. 2004. № 3. Т. 3. С. 2-17.

  10. Прайс С. В. Аналітична атомно-абсорбційна спектроскопія. М.: Мир, 1976. 335 с.

  11. Покровський В. К., Понаморьов О. В., Погодаев А. А. Імунологія інфекційного процесу // Свинарство. 2003. № 5. С. 20-21.

  12. Турков М. І. супероксідісмутази: властивості і функції // Успіхи сучасної біології. 1976. № 3. Т. 81.

  С. 341-371.

  13. Чеварі К., Чаба Г., Секей Г. Лабораторна справа // Лабораторна справа. 1985. № 3. С. 678-681.

  14. Bowry V. W., Jngold K. U. Extradinary kinertic behavior of the alfa - to copheroxyi (vitamine E) radical //

  J. Org. Chem. 1995. Vol. 6. D. P. 2488-2496.

  АДАПТАЦІЙНІ ЯКОСТІ сімменталов АВСТРІЙСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО УРАЛА

  Л. М. МУРАТОВА, аспірант,

  Башкирська ГАУ,

  І. Р. Сахаутдінов, здобувач, генеральний директор,

  ГУСП «Башплемсервіс»,

  С. Г. Ісламова ,

  доктор сільськогосподарських наук, професор, Башкирська ГАУ

  г. Уфа, вул. 50-річчя Жовтня, буд. 34;

  тел. 8917763696S; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ключові слова: екстер'єр, молочна продуктивність, селекція, відтворювальні здатності, порода.

  Keywords: exterrnr features, dairy efficiency, selection, reproductive abilities, breed.

  Молочне скотарство Південного Уралу є однією з важливих галузей сільськогосподарського виробництва. В останнє десятиліття галузь зазнає великі зміни, пов'язані як з процесом скорочення поголів'я, так і з використанням генофонду кращих порід світу.

  Для збагачення генофонду вітчизняної симентальської породи за останні 20 років в Росії завезено понад 2 тис. Сімменталов з Австрії та Німеччини. Вивчення питань акліматизації та адаптації в даний час досить актуально.

  У зв'язку з цим перед нами були поставлені наступні завдання: вивчити екстер'єрні особливості, оцінити продуктивні якості і відтворювальні

  здатності корів симентальської породи різного походження.

  Матеріалом для досліджень послужило стадо клінічно здорових чистопорідних корів симентальської породи, завезених з Австрії та місцевої популяції стада ОПХ «Баймакского» Баймакского району Республіки Башкортостан. Для проведення досліджень з оцінки екстер'єру було сформовано 2 групи корів-первісток за 10 голів у кожній по методу пар-аналогів.

  Основним тлом, на якому провели порівняльну оцінку місцевих і австрійських симентальських корів по господарсько-біологічними ознаками, були однакові умови утримання, годівлі

  Тваринництво

  Таблиця

  Індекси статури симентальських корів,%

  Індекс Місцевої селекції Австрійської селекції

  Довгоногі 44,0 ± 0,56 44,5 ± 1,07

  Розтягнутості 122,8 ± 1,94 * 116,9 ± 1,07

  Тазо-грудний 80,5 ± 1,82 95,7 ± 3,4 ***

  Грудної 60,5 ± 1,82 70,4 ± 1,39 ***

  Сбітості 118,4 ± 1,63 137,6 ± 2,2 ***

  Переросла 107,4 ± 0,95 105,0 ± 0,87

  Костистості 16,9 ± 0,36 17,6 ± 0,27

  Великоголову 39,9 ± 0,64 38,7 ± 0,93

  Мясности 79,2 ± 1,21 82,2 ± 1,48

  Примітка: * р < 0,05; *** р < 0,001.

  Таблиця 2

  Характеристика корів за молочною продуктивністю і живій масі

  Показник I лактація II лактація III лактація

  Місцеві Австрійські Місцеві Австрійські Місцеві Австрійські

  Удій, кг M ± m 3660,6 ± 66 4553 ± 200,4 3836,64 ± 114 4128,96 ± 229 4445,94 ± 292 3609,26 ± 176

  Cv,% 15,41 9,8 16,21 15,2 18,91 19,2

  Жир,% M ± m 3,79 ± 0,02 3,9 ± 0,1 3,8 ± 0,08 4,2 ± 0,06 * 3,89 ± 0,15 4,03 ± 0,07

  Cv,% 5,20 2,5 9,3 8,7 11,3 5,1

  Білок,% M ± m 3,16 ± 0,01 3,34 ± 0,03 3,07 ± 0,01 3,19 ± 0,02 3,01 ± 0,01 2,96 ± 0,04

  Cv,% 6,5 8,7 3,1 5,3 1,6 5,1

  Жива маса, кг M ± m 531 ± 13,1 656 ± 21,9 572 ± 9,7 653 ± 5,4 589 ± 9,1 651 ± 6,8

  Cv,% 7,4 5,5 11,6 7,5 12,5 6,9

  Примітка: * Р < 0,05.

  і обслуговування у всіх дослідах. Це сприяло більш повного прояву генетичних особливостей піддослідних тварин.

  У практиці племінної роботи давно використовується оцінка тварин за конституцією і екстер'єру, заснована на існуванні певного зв'язку між зовнішньою будовою тваринного і його господарсько корисними ознаками.

  Достовірні міжстадні відмінності, як за промірами, так і за індексами статури, обумовлені генотипом і факторами зовнішнього середовища. Нами при порівнянні корів за екстер'єром виявлено достовірне перевагу сімменталов австрійської селекції. Корови австрійської селекції високовірогідним перевершували своїх ровесниць по ширині грудей за лопатками - на 8,1 см, шириною тазу в тазостегнових зчленуваннях - на 4 см, шириною тазу в сідничних горбах - на 10,5 см, обхвату грудей за лопатками - на 25,1 см, обхвату п'ястка - на 1,4 см і напівобхвату заду - на 6,3 см (р < 0,01 ... 0,001).

  Для встановлення екстер'єрних особливостей корів, визначення співвідношення окремих анатомічно пов'язаних промірів були обчислені індекси статури, що характеризують пропорції, ступінь вираженості у тварин особливостей бажаного напряму продуктивності (табл.1).

  Порівняльний аналіз екстер'єру за індексами статури тварин показав, що корови місцевої селекції мають переважно молочно-м'ясний тип статури, вони достовірно перевершували австрійських за індексом розтягнутості на 4,1% (р < 0,05). Корови ж австрійської селекції перевершували ровесниць за індексами довгоногих на 0,5%, тазо-грудному індексу - на 15,2% (р < 0,001), грудному - на 10,1% (р < 0,001), сбітості - на 19,2% (р < 0,001), костистості - на 0,7% і мясности - на 3% (р < 0,05). Т. е. У них більш виражені м'ясні якості.

  Слід зазначити, що для всіх корів, незалежно від приналежності до тієї чи іншої популяції, були характерні більш високі показники за такими індексами, як костистих і великоголову. Корови симентальської породи австрійської селекції мають значні відмінності, що характеризують їх як більш масивних, великоголових тварин. Це свідчить про еволюцію породи в конкретних умовах середовища.

  Молочну продуктивність у 50 голів корів кожної групи оцінили за даними контрольних доїнь і відомостей з племінних карток Ф-2М0Л за перші три лактації (табл. 2).

  Нами встановлено, що австрійські корови по I лактації перевершували місцевих по продуктивності на 892,4 кг, по жирномолочности - на 0,11%, а бел-ковомолочності - на 0,18%, по II лактації різниця

  Тваринництво

  Таблиця 3

  Відтворювальна здатність корів симентальської породи різної селекції

  Показник Місцевої селекції Австрійської селекції

  М ± m Cv,% М ± m Cv,%

  Вік 1 отелення, дн. 27,4 ± 0,14 2 3,6 27,6 ± 0,14 3,64

  Тривалість сервіс-періоду, дн. 52,22 + 1,13 15,3 43 + 2,74 45,2

  Тривалість сухостійного періоду, дн. 57,4 + 1,36 16,8 55,3 + 1,63 20,9

  МОП, дн. 343,88 + 2,78 5,89 329,8 + 4,08 * 8,75

  КВС 1,09 ± 0,01 6,71 1,08 ± 0,0139 8,85

  Жива маса приплоду, кг 31,2 ± 0,48 10,89 37,14 ± 0,367 *** 6,98

  Примітка: * Р < 0,05; *** Р < 0,001.

  склала 291,36 кг, 0,4% і 0,12% відповідно на користь австрійських корів. Однак по III лактації їх удій і вміст білка виявився нижчим, ніж у місцевих корів, на 836,68 кг і на 0,05%. Встановлено чіткий взаємозв'язок між молочною продуктивністю і живою масою корів. Зі збільшенням живої маси у корів місцевої селекції зростали надої. Слід зазначити, що за живою масою і вмістом жиру в молоці австрійські корови незалежно від віку виявилися більш однорідними, ніж їх однолітки місцевої селекції. Разом з тим, для них характерна була велика мінливість за вмістом білка в молоці.

  Рівень виробництва продуктів тваринництва знаходиться в прямій залежності від інтенсивності розмноження сільськогосподарських тварин. Відтворювальна здатність корів залежить від безлічі факторів, таких як тривалість сервіс-і межотельного періодів, а також рівня молочної продуктивності корів (табл. 3).

  Нами встановлено, що у корів австрійської селекції вік першого отелення був тільки на 0,2 місяці більше, ніж у місцевих, т. Е. Значення мало відрізнялися один від одного і різниця була недостовірною.

  Коефіцієнт відтворювальної здатності австрійських корів склав 1,08, і він нижче, ніж у місцевих тварин, на 0,01.

  Жива маса телят при народженні - важливий селекційний ознака. Дослідженнями встановлено, що за даним показником потомство австрійських корів мало перевагу майже на 6 кг. Ця різниця була високодостоверное (Р < 0,001).

  Слід зазначити, що за досліджуваними показниками обидві групи корів були однорідні (^ 3,6 ... 10,89%).

  Нами відзначена, в цілому, оптимальна тривалість сервіс-періоду і сухостійного періоду у обох груп тварин, але, тим не менш, корови

  місцевої селекції перевершували своїх австрійських аналогів за тривалістю сервіс періоду на 9 днів, а за тривалістю сухостійного періоду - на 2 дні. Однак межотельного період у австрійських корів в середньому був на 14 днів коротше, ніж у ровесниць (Р < 0,05).

  Тим часом, якщо за тривалістю межотельного періоду тварини в обох групах були однорідні, то за тривалістю сухостійного і особливо сервіс-періоду встановлена ​​висока мінливість, про що свідчить коефіцієнт варіабельності ознак (Cv 15,3 ... 45,2%).

  Нами встановлено корелятивний зв'язок показників молочної продуктивності з відтворювальними якостями корів.

  Слід зазначити, що корелятивний зв'язок відтворювальних якостей з показниками продуктивності виявилася слабкою у обох груп тварин. Так, з удоєм вона варіювала від -0,25 до +0,26, а з вмістом жиру - від -0,23 до +0,08. У австрійських сімменталов тривалість сервіс-, сухостойного і межотельного періодів мала позитивну, хоча і дуже слабкий зв'язок з показниками молочної продуктивності.

  Таким чином, корови і місцевої і, особливо, австрійської селекції мають високу індивідуальною мінливістю, що необхідно враховувати при відборі корів в даному стаді.

  В цілому результати проведених досліджень дозволяють зробити висновок, що процес адаптації корів симентальської породи австрійської селекції до нових екологічних і кормових умов міг позначитися на приспосабливаемости їх до умов техногенної провінції Південного Уралу. Це, безсумнівно, могло викликати певні зміни в екстер'єрі, інтер'єрі і господарсько корисних ознак тварин.


  Ключові слова: ЕКСТЕР'ЄР / МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ / СЕЛЕКЦІЯ / відтворювальної здатності / ПОРОДА / EXTERRNR FEATURES / DAIRY EFFICIENCY / SELECTION / REPRODUCTIVE ABILITIES / BREED

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити