Під спостереженням знаходилися 150 курсантів військового інституту у віці від 16до 25 років. Вивчали зміни показників внутрішньосудинного компонента мікроциркуляції в процесі адаптації курсантів доумов військової служби. Виявлено, що у курсантів молодших курсів агрегационная здатність еритроцитів, розміри тромбоцитарних агрегатів і швидкість агрегації вище, ніж у курсантів старших курсів. Ці дані можуть бути використані в оцінці адаптації курсантів до військової служби при прогнозі їх військово-професійної працездатності.

Анотація наукової статті з фундаментальної медицини, автор наукової роботи - Киричук В. Ф., Шматов А. П.


ADAPTATION OF MICROCIRCULATION INTRAVASCULAR COMPONENT IN CADETS DURING THE COURSE OF THEIR MILITARY PROFESSIONAL STUDY

150 cadets ages 16 to 25years were under the obsrevation of adaptation of intravascular microcirculation component during the course of their military professional study. The research data proved that active erythrocyte aggregation, the size of thrombocyte aggregates and the speed of thrombocyte aggregation are higher in the first-, secondand third-year cadets than in senior students. These findings are to be used in the assessment ofcadets ' adaptation to the military service and the prognosis of their professional capacity.


Область наук:
 • фундаментальна медицина
 • Рік видавництва: 2008
  Журнал: Саратовський науково-медичний журнал

  Наукова стаття на тему 'Адаптація внутрішньосудинного компонента мікроциркуляції у курсантів при військово-професійне навчання'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптація внутрішньосудинного компонента мікроциркуляції у курсантів при військово-професійне навчання»

  ?'ШМ ШШЩШ4 ЩІІ

  ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОФІЗІОЛОГІЯ

  ІШI 'V \

  УДК 612.11.015.017.2-78: 621.375.826]: 378.6: 355 (045)

  АДАПТАЦІЯ внутрішньосудинної КОМПОНЕНТУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У КУРСАНТІВ ПРИ ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ

  В.Ф. Киричук - ГОУ ВПО Саратовський ДМУ Росздрава, завідувач кафедри нормальної фізіології, заслужений діяч науки РФ, професор, доктор медичних наук; А.П. Шматов - ГОУ ВПО Саратовський ДМУ Росздрава, аспірант кафедри нормальної фізіології. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Під спостереженням знаходилися 150 курсантів військового інституту у віці від 16до25лет. Вивчали зміни показників внутрішньосудинного компонента мікроциркуляції в процесі адаптації курсантів до умов військової служби.

  Виявлено, що у курсантів молодших курсів агрегационная здатність еритроцитів, розміри тромбоцитарних агрегатів та швидкість агрегації вище, ніж у курсантів старших курсів. Ці дані можуть бути використані в оцінці адаптації курсантів до військової служби при прогнозі їх військово-професійної працездатності.

  Ключові слова: адаптація, агрегація, агрегати, військово-професійна працездатність, мікроциркуляція, тромбоцити, еритроцити.

  ADAPTATION OF MICROCIRCULATION INTRAVASCULAR COMPONENT IN CADETS DURING THE COURSE OF THEIR MILITARY PROFESSIONAL STUDY

  V.F. Kirichuk - Saratov State Medical University, Head of Department of Normal Physiology, Professor, Doctor of Medical Science; A.P. Shmatov - Saratov State Medical University, Department of Normal Physiology, Post-graduate. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  150 cadets ages 16 to 25 years were under the obsrevation of adaptation of intravascular microcirculation component during the course of their military professional study.

  The research data proved thatactive erythrocyte aggregation, the size of thrombocyte aggregates and the speed of thrombocyte aggregation are higher in the first-, second- and third-year cadets than in senior students. These findings are to be used in the assessment of cadets 'adaptation to the military service and the prognosis of their professional capacity.

  Key words: adaptation, aggregation, aggregates, professional capacity for work, microcirculation, thrombocytes, erythrocytes.

  В останні роки процесу адаптації військовослужбовців до умов професійної діяльності, збереженню військово-професійної працездатності приділяється пильна увага [7,11,12]. Є дані про вплив на процес адаптації різних факторів: кліматично [4], навчального навантаження [1], емоційно-ментальних стресів [13], вегетативного статусу [9], типологічних особливостей кардіогемодинаміки [8].

  Стан мікроциркуляторного русла має важливе значення в реалізації механізмів адаптації на тканинному рівні. Є роботи, присвячені архітектоніці мікроциркуляторного русла [5, 15, 17], різним типам реакцій на деформаційний стрес [16], механічні подразнення (тиск, кровотік) [15].

  Функціональний стан кори великих півкуль головного мозку має важливе значення для формування адаптаційних реакцій. Через вегетативну нервову систему вплив кори великих півкуль головного мозку реалізується на тканинному рівні за допомогою мікроциркуляторного русла. У свою чергу, на стан мікроциркуляторного русла впливають гемореологічні показники - агрегационная здатність еритроцитів, їх здатність до деформації, функціональні властивості кров'яних пластинок (тромбоцитів) - їх адгезія і агрегація [6]. Однак в літературі немає чітких даних про взаємозв'язку процесів адаптації та показників внутрішньосудинного компонента мікроциркуляції.

  Мета цього дослідження - вивчення змін показників внутрішньосудинного компонен-

  та мікроциркуляції в процесі адаптації курсантів до умов військової служби та оцінка можливості використання даного показника для виявлення дезадаптації на ранній стадії військово-професійного навчання.

  Матеріали і методи дослідження. Обстежено 150 курсантів I-V курсів Саратовського військового інституту внутрішніх військ МВС Росії (по 30 осіб з кожного курсу) у віці від 16 до 25 років, середній вік яких склав 19,2 ± 1,6 року. Всі курсанти давали письмову згоду на проведення дослідження.

  У дослідження включалися курсанти, які відповідають таким вимогам: I курс - клінічно здорові курсанти; II курс - клінічно здорові курсанти, протягом останніх 6 місяців не переносили гострі респіраторні захворювання; III, IV, V курси -Клінічна здорові курсанти, які не хворіли на протягом останніх 6 місяців на гострі респіраторні захворювання, які мають хронічні захворювання органів травлення (хронічний гастрит, хронічний холецистит) в стадії стійкої ремісії (відсутність загострень в останні 6 місяців).

  З дослідження виключалися курсанти: перенесли в останні 6 місяців гострі респіраторні захворювання, в тому числі пневмонію; з хронічними захворюваннями органів травлення в стадії нестійкої ремісії (менше 6 місяців з моменту завершення лікування з приводу останнього загострення) або загострення; з виразковою хворобою шлунка і / або дванадцятипалої кишки, хронічний панкреатит незалежно від стадії; з сечокам'яною хворобою; з варикозної хворобою вен нижніх кінцівок незалежно від ступеня венозної недостатності.

  Внутрішньосудинне ланка мікроциркуляції оцінювали шляхом дослідження гемореологии і стану судинно-тромбоцитарного ланки системи гемостазу. Реологічні показники використовували для виявлення ригідності / пластичності еритроцитів і агрегаційної здатності еритроцитів, про стан судинно-тромбоцитарного ланки гемостазу судили по агрегаційної здатності тромбоцитів.

  Вимірювання в'язкості крові при різних швидкостях зсуву проводили за допомогою аналізатора крові реологического «АКР-2» з подальшим обчисленням індексів агрегації та деформації еритроцитів [2], аналіз агрегаційної активності тромбоцитів - за допомогою аналізатора агрегації тромбоцитів «BIOLA 230 LTD» [3].

  Статистична обробка отриманих результатів включала розрахунок середніх значень величин (М), стандартного відхилення (SD). Достовірність відмінностей визначалася за критерієм Стьюдента (t). Відмінності вважалися достовірними при р<0,05.

  Результати та обговорення. Агрегаційна здатність еритроцитів (табл. 1, рис. 1,2) достовірно (р<0,05) нижче у курсантів IV (1,37 ± 0,07 ум.од.) та V курсів (1,35 ± 0,15усл.ед.) В порівнянні з будь-яким молодшим (I-III) курсом, в той час як індекс деформації еритроцитів не має істотних відмінностей між курсантами старших (IV, V) і молодших (I-III) курсів.

  Як видно з даних табл. 2 і рис. 3-6, у курсантів IV курсу максимальний розмір тромбоцитарних агрегатів склав в середньому 2,18 ± 0,09 ум.од., а максимальний ступінь агрегації 34,45 ± 5,98%, що достовірно (р<0,05) менше в порівнянні з аналогічними показниками у курсантів будь-якого молодший за-

  го (1-111) курсу. У курсантів V курсу ці показники (2,12 ± 0,14усл.ед. І 33,58 ± 4,35% відповідно) також достовірно нижче в порівнянні з даними, отриманими у курсантів I, II або III курсів, при цьому максимальна швидкість освіти наібольшіхтром-боцітарних агрегатів у курсантів IV курсу склала 2,84 ± 0,11усл.ед., максимальна швидкість агрегації -54,74 ± 5,16 ум .ед .; у курсантів V курсу - 2,75 ± 0,3 вус -л.ед. і51,95 ± 10,33 ум.од. відповідно, що достовірно нижче аналогічних показників курсантів молодших (МІ) курсів. Таким чином, у курсантів курсів агрегационная активність тромбоцитів знижена, що проявляється в достовірно (р<0,05) зменшеною агрегаційної здатності тромбоцитів (менші розміри тромбоцитарних агрегатів, швидкість агрегації) в порівнянні з будь-якою з вибірок курсантів молодших (МІ) курсів.

  Представлені дані свідчать про те, що формування функціональних систем, що компенсує вплив різних стресових факторів, відбувається з великим напруженням у курсантів молодших курсів. Про це свідчить погіршення у них внутрішньосудинного компонента мікроциркуляції, що проявляється активацією агрегаційної здатності еритроцитів і тромбоцитів. Загальновідомо, що при впливі стресового чинника будь-якої етіології відбувається викид в кровотік з надниркових залоз катехоламінів і глюкокортикостероїдних гормонів, які, мобілізуючи резерви організму, підтримують гомеостаз до моменту формування відповідної функціональної системи, яка виконує ту ж саму функцію, але з меншими енергетичними затратами [3,14 ]. Одним з ефектів катехоламінів є спазм судин мікроциркуляторного русла і, як наслідок, створення благопріятнихусловіій для спонтанної агрегації формених елементів крові [14]. Підвищена здатність еритроцитів до агрегації, великі розміри тромбоцитарних агрегатів в групі курсантів молодших курсів посилюють мікроциркуляторні порушення, що неминуче виникають на стадії термінової адаптації, сприяють виникненню дезадаптації і ускладнюють тим самим формування ефективного механізму протидії стресу. У той же час у курсантів старших курсів менші розміри тромбоцитарних агрегатів, відносно низькі показники агрегаційної здатності еритроцитів дозволяють підтримувати адекватний мік-рососудістий кровотік і формувати ефективні механізми захисту від стресових впливів.

  висновки:

  1. У курсантів молодших (МІ) курсів агрегационная активність еритроцитів достовірно (р<0,05) вище, ніж у курсантів старших (М- ^ курсів. У той же час зміни індексу деформованості еритроцитів протягом терміну навчання були статистично не достовірні (р>0,05).

  2. Розміри тромбоцитарних агрегатів, швидкість агрегації тромбоцитів достовірно (р<0,05) нижче у курсантів старших (М- ^ Про курсів у порівнянні з аналогічними показниками курсантів молодших (МП) курсів.

  3. Показники реології крові та агрегації тромбоцитів, відображаючи внутрішньосудинне стан мікроциркуляторного русла, можуть бути використані в оцінці станів адаптації і дезадаптації у курсантів в процесі їх військово-професійного навчання.

  1,44

  1,42

  S

  I

  § 1-38 Зі

  ? 1,36 [й

  (3 1,34

  1,32

  1,3

  I курс

  II курс III курс

  роки навчання

  IV курс

  V курс

  Примітка: * - відмінності статистично достовірні в порівнянні з будь-якою з вибірок, що відображають динаміку індексу агрегації еритроцитів у курсантів ММ курсів

  Мал. 1. Динаміка індексу агрегації еритроцитів в залежності від року навчання

  1,14

  1,12

  1,1

  1,08

  1,06

  1,04

  1,02

  1

  I курс II курс III курс

  роки навчання

  IV курс

  V курс

  Мал. 2. Динаміка індексу деформації еритроцитів у курсантів залежно від року навчання

  2,5 I 2

  0,5

  I курс

  II курс III курс IV курс

  роки навчання

  V курс

  Примітка: * - відмінності статистично достовірні в порівнянні з будь-якою з вибірок, що відображають динаміку максимального розміру тромбоцитарних агрегатів у курсантів I-III курсів

  Мал. 3. Динаміка максимального розміру тромбоцитарних агрегатів у курсантів залежно від року

  навчання

  *

  *

  3

  *

  *

  1

  0

  60 50 І 40

  30

  20

  10

  0

  I курс

  II курс

  курс Роки навчання

  IV курс

  V курс

  Примітка: * - відмінності статистично достовірні в порівнянні з будь-якою з вибірок, що відображають динаміку максимальному ступені агрегації у курсантів ММ курсів

  Мал. 4. Динаміка максимальному ступені агрегації у курсантів залежно від року навчання

  роки навчання

  Примітка: * - відмінності статистично достовірні в порівнянні з будь-якою з вибірок, що відображають динаміку максимальної швидкості освіти найбільших тромбоцитарних агрегатів у курсантів I-III курсів

  Мал. 5. Динаміка максимальної швидкості освіти найбільших тромбоцитарних агрегатів у курсантів в

  Залежно від року навчання

  80

  70

  3 60 s

  I 50

  а 40 л

  І 30 про

  Л 20

  10

  0

  I курс

  II курс III курс

  роки навчання

  IV курс

  V курс

  Примітка: * - відмінності статистично достовірні в порівнянні з будь-якою з вибірок, що відображають динаміку максимальної швидкості агрегації у курсантів ММ курсів.

  Мал. 6. Динаміка максимальної швидкості агрегації у курсантів залежно від року навчання Саратовський науково-медичний журнал № 4 (22) 2008, жовтень-грудень

  Таблиця 1

  Реологічні властивості еритроцитів у курсантів різних курсів (M ± SD)

  Курс ІАЕ (усл.ед.) ІДЕ (усл.ед.)

  I 1,43 ± 0,15 1,12 ± 0,04

  II 1,41 ± 0,08 1,04 ± 0,01

  Ш 1,43 ± 0,11 1,12 ± 0,03

  IV 1,37 ± 0,07 * 1,11 ± 0,03

  V 1,35 ± 0,15 * 1,04 ± 0,03

  Примітка: ІДЕ-індекс деформації еритроцитів; ІАЕ-індекс агрегації еритроцитів;

  * -Відмінності статистично достовірні в порівнянні з будь-якою з вибірок, що відображають агрегаційну здатність еритроцитів курсантів! - !!! курсів

  Таблиця 2

  Зміни показників агрегації тромбоцитів в групах курсантів різних курсів (М ± 8Р)

  Курс RmaxV (усл.ед.) 00 $ 1? ? про LT maxV (усл.ед.) LT maxS (усл.ед.)

  I 2,55 ± 0,15 3,27 ± 0,09 47,67 ± 6,38 69,67 ± 7,25

  II 2,35 ± 0,15 3,1 ± 0,21 43,88 ± 7,28 64,26 ± 9,37

  Ш 2,39 ± 0,07 3,13 ± 0,16 45,34 ± 6,59 66,19 ± 7,25

  IV 2,18 ± 0,09 * 2,84 ± 0,11 * 34,45 ± 5,98 * 54,74 ± 5,16 *

  V 2,12 ± 0,14 * 2,75 ± 0,3 * 33,58 ± 4,35 * 51,95 ± 10,33 *

  Примітка: ротах-максимальний розмір тромбоцитарних агрегатів; ЯтахБ максимальна швидкість утворення найбільших тромбоцитарних агрегатів; 1_ТтахУ максимальна ступінь агрегації; ІтахБ - максимальна швидкість агрегації;

  * - відмінності статистично достовірні в порівнянні з будь-якою з вибірок, що відображають агрегаційну здатність тромбоцитів курсантів! - !!! курсів

  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

  1. Агаджанян, Н.А.Здоровье студентів / Н.А. Агаджі-нян.-М .: Изд-во РУДН, 1997.-199с.

  2. Аналізатор крові реологічний АКР-2. Визначення реологічних властивостей крові: Метод. рекомендації / НДІ фізико-хімічної медицини; Упоряд .: А.С. Парфьонов, А.В. Пєшков, Н.А. Добровольський. - М., 1994.-15с.

  3. Анохін, П.К. Теорія функціональної системи / П.К. Анохін // Успіхи фізіолого. наук. - 1970. - Т. 1. - №1. - С. 19-54.

  4. Гришко, Е.А. Адаптаційні можливості і морфофункціональні особливості організму військовослужбовців десантно-штурмового полку Ставропольського гарнізону: Автореф. дис .... канд. мед. наук / Е.А. Гришко. - Ставрополь, 2О06. - 20 з.

  5. Єлісєєва, А.Н. Роль мікроциркуляції в реалізації адаптаційно компенсаторних реакцій системи кровообігу: Автореф. дис .... канд. мед. наук / О.М. Єлісєєва. - М., 1996. - 32 с.

  6. Киричук, В.Ф. Фізіологія крові / В.Ф. Киричук. -Саратов: Изд-во Сарат. держ. мед. ун-ту, 2005. - 112 с.

  7. Киричук, В.Ф. Військово-професійна підготовка. Системний підхід і адаптація / В.Ф. Киричук, Н.Г. Кор-шевер - Саратов: Изд-во Сарат. мед. ун-ту, 1997. - 304 с.

  8. Колимажной, В .В. Особливості взаємодії кровообігу і дихання у молодих здорових людей різного рівня тренованості при адаптації до фізичної діяльності: Автореф. дис .... канд. мед. наук / В.В. Колимажной. - Волгоград, 2003. - 22 с.

  9. Лебідь, Є.П. Вегетативні механізми приспособ-

  лення діяльності серця до фізичного навантаження у студентів 17-18 років / Є.П. Лебідь // Вісник фізіотерапії та курортології. - 1996. - №1. - С. 29-30.

  10. Новий високочувстітельний метод аналізу агрегації тромбоцитів / З.А. Габбасов, Є.Г. Попов, І.Ю. Гаврилов та ін. // Лабораторна справа. - 1989. - №10. - C.15-18.

  11. Носов, А.Л. Адаптація слухачів військово-медичного факультету та шляхи підвищення ефективності їх професійного навчання: Автореф. дис .... канд. мед. наук /А.Л. Носов. - Саратов, 1993. - 24 с.

  12. Способи і засоби збереження та відновлення військово-професійної працездатності: Учеб. посібник / Сарат. військово-мед. ін-т; Упоряд .: Д.А. Тимофєєв, І.А. Ігнатьєв, О.І. Драліна, В.В. Сєров. - Саратов, 2006. - 44 с.

  13. Федоров, Б. М. Стрес, кардіологічні аспекти / Б.М. Федоров // Фізіологія людини. - 1997. - Т.23. -№3. - С. 53-57.

  14. Фізіологія людини: В 3 т. / Под ред. Р. Шмідта і Г. Тевса. - М.: Мир, 1996. - Т.2. - 313 с.

  15. Kuo, L. Longitudinal gradients for endothelium-dependent and independent vascular responses in the coronary circulation / L. Kuo, M.J. Davis, W.M. Chilian // Circulation. -1995. - №92. - P.518-525.

  16. Kuo, L. Myogenic activity in isolated subepicardial and subendocardial coronary arterioles / L. Kuo, M.J. Davis, W.M. Chilian // Am. J. Physiol. - 1988. - №255. - P.1558-1562.

  17. William, M. Coronary microcirculation in health and desease / M. William // Circulation: Summary of an NHLBI workshop. - 1995. - № 95. - P.522-528.

  УДК 618.3-008.6-02: 618.2 + 618.33]: 616-092: 612.017.1 (043.3)

  ПРО РОЛЬ ПОРУШЕНЬ ІМУННОГО СТАТУСУ МАТЕРІ І ПЛОДА У ПАТОГЕНЕЗІ гестоз

  Н.П. Чеснокова - ГОУ ВПО Саратовський ДМУ Росздрава, професор кафедри патофізіології, доктор медичних наук; С.М. Архангельський - ГУОЗ Перинатальний центр м Саратова, головний лікар; М.М. Яхамова - ГОУ ВПО Саратовський ДМУ Росздрава, аспірант кафедри патофізіології. E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  В роботі представлені результати дослідження імунного статусу матері та плоду за показниками вмісту в венозної крові матері і пуповинної крові імуноглобулінів класів А, М Іо в момент завершення пологів. Проведена порівняльна оцінка вказаних показників в 2-х групах: при фізіологічному перебігу


  Ключові слова: АДАПТАЦІЯ /агрегації /АГРЕГАТИ /ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ /мікроциркуляції /ТРОМБОЦИТИ /ЕРИТРОЦИТИ /ADAPTATION /AGGREGATION /AGGREGATES /PROFESSIONAL CAPACITY FOR WORK /MICROCIRCULATION /THROMBOCYTES /ERYTHROCYTES

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити