У статті розглядаються деякі методичні аспекти початкового навчання вчорашніх школярів вищої математики в технічному вузі. Перші місяці є непростим періодом як для самих першокурсників, так і для їхніх викладачів. Авторами позначені проблеми, що виникають в перехідному періоді школа-вуз, досліджені причини їх появи, запропоновані деякі методики їх вирішення. Ці проблеми досить умовно можна розділити на кілька типів. До першого типу автори відносять проблеми психологічної адаптації абітурієнтів, вік яких 16-18 років можна вважати пізнім підлітковим. До наступного типу проблем перехідного етапу слід віднести проблеми, пов'язані з якістю математичної підготовки студентів першого курсу. Ще одна проблема полягає в тому, що завдяки посиленій підготовці до здачі ЄДІ першокурсники не готові до великої варіативності завдань у вузі. Дуже тривожною є проблема, яка полягає в невмінні, а часто і небажання довести рішення задач до кінця, отримати відповідь і перевірити його, розібратися в причині помилки. Більш детально автори зупиняються на проблемі списування на контрольних роботах та іспитах. Автори провели дослідження того, як змінюється відсоток списують учнів при переході від шкільного до вузівського періоду, і спробували проаналізувати цю небезпечну тенденцію. Більш докладно розглядаються проблеми, пов'язані з використанням студентами всіляких гаджетів. Формулюються дидактичні особливості, які, на думку авторів, повинні бути притаманні математичним завдань, що вирішуються студентами з використанням комп'ютера на практичних заняттях з математики.

Анотація наукової статті по наукам про освіту, автор наукової роботи - Кленина Людмила Іванівна, Бурковська Марина Олександрівна


Adaptation of graduates of schools for training in a technical university

The article considers some methodological aspects of higher mathematics education in a technical university. The first months are a difficult period both for the new students and their teachers. The authors show the problems arising in the transition school-University, investigate the causes of their appearance, propose some methods to solve them. These very problems can be divided into several types. The first type considers to the problem of psychological adaptation of students, aged 16-18 years, this age can be considered as a late adolescent. The following types of problems of the transition phase should include the problems associated with the quality of mathematical preparation of first year students. Another problem is that thanks to intensive training by passing the exam students are not ready for the large variability of tasks in the University. Very worrying is the problem, consisting in the inability, and often unwillingness to communicate the decision of tasks to finish, to get the answer and check it, to understand the cause of the error. In more detail, the authors examine the problem of cheating on tests and exams. The authors conducted a study of how the percentage written off students in the transition from school to University period changes and tried to analyze this dangerous trend. In more detail the problems associated with the use by students of various gadgets are considered. Didactic peculiarities are formulated, which, in the authors 'opinion, should be inherent in the mathematical problems solved by students using the computer in practical classes in mathematics.


Область наук:
 • Науки про освіту
 • Рік видавництва діє до: 2016
  Журнал: Світ науки. педагогіка і психологія

  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ ДО НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОЇ ВНЗ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ ШКІЛ ДО НАВЧАННЯ В ТЕХНІЧНОЇ ВНЗ»

  ?Інтернет-журнал «Світ науки» ISSN 2309-4265 http://mir-nauki.com/ 2016, Том 4, номер 2 (березень - квітень) http://mir-nauki.com/vol4-2.html URL статті : http://mir-nauki.com/PDF/27PDMN216.pdf Стаття опублікована 28.04.2016 Посилання для цитування цієї статті:

  Кленина Л.І. Бурковська М.А. Адаптація випускників шкіл до навчання в технічному вузі // Інтернет-журнал «Світ науки» 2016, Том 4, номер 2 http://mir-nauki.com/PDF/27PDMN216.pdf (доступ вільний). Загл. з екрану. Яз. рус., англ.

  УДК 378

  Кленина Людмила Іванівна

  ФГБОУ ВО «Національний дослідницький університет« Московський енергетичний інститут », Росія, Москва

  професор

  Кандидат фізико-математичних наук Доктор педагогічних наук, доцент E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Бурковська Марина Олександрівна

  ФГБОУ ВО «Національний дослідницький університет« Московський енергетичний інститут », Росія, Москва

  Кандидат педагогічних наук, доцент E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Адаптація випускників шкіл до навчання в технічному вузі

  Анотація. У статті розглядаються деякі методичні аспекти початкового навчання вчорашніх школярів вищої математики в технічному вузі. Перші місяці є непростим періодом як для самих першокурсників, так і для їхніх викладачів. Авторами позначені проблеми, що виникають в перехідному періоді школа-вуз, досліджені причини їх появи, запропоновані деякі методики їх вирішення. Ці проблеми досить умовно можна розділити на кілька типів. До першого типу автори відносять проблеми психологічної адаптації абітурієнтів, вік яких 16-18 років можна вважати пізнім підлітковим. До наступного типу проблем перехідного етапу слід віднести проблеми, пов'язані з якістю математичної підготовки студентів першого курсу. Ще одна проблема полягає в тому, що завдяки посиленій підготовці до здачі ЄДІ першокурсники не готові до великої варіативності завдань у вузі. Дуже тривожною є проблема, яка полягає в невмінні, а часто і небажання довести рішення задач до кінця, отримати відповідь і перевірити його, розібратися в причині помилки. Більш детально автори зупиняються на проблемі списування на контрольних роботах та іспитах. Автори провели дослідження того, як змінюється відсоток списують учнів при переході від шкільного до вузівського періоду, і спробували проаналізувати цю небезпечну тенденцію. Більш докладно розглядаються проблеми, пов'язані з використанням студентами всіляких гаджетів. Формулюються дидактичні особливості, які, на думку авторів, повинні бути притаманні математичним завдань, що вирішуються студентами з використанням комп'ютера на практичних заняттях з математики.

  Ключові слова: адаптація; випускники шкіл; списування; гаджети; мотивація; іспит; підказки; контроль; інтернет; виховання

  Розглядаються деякі методичні аспекти початкового навчання вчорашніх школярів вищої математики в технічному вузі. Окреслено проблеми, що виникають в перехідному періоді від школи до вузу, досліджені причини їх появи, запропоновані деякі методики їх вирішення. Особливу увагу приділено проблемам списування, тобто використання учнями всіляких підказок при проведенні контрольних заходів і безконтрольного використання сучасних мобільних електронних пристроїв.

  Перші місяці навчання вчорашніх абітурієнтів у ВНЗ є непростим періодом першого навчального семестру, як для самих першокурсників, так і для викладачів. Цей семестр багато в чому визначає, як складеться весь процес важкого навчання вищої математики в технічному вузі. Виникає цілий ряд проблем, які ми, викладачі з багаторічним стажем, спостерігаємо рік у рік і до яких в останні роки додаються абсолютно специфічні проблеми, пов'язані з лавиноподібно інформатизацією. Ці проблеми досить умовно можна розділити на кілька типів.

  До першого типу ми відносимо проблеми психологічної адаптації абітурієнтів, вік яких 16-18 років можна вважати пізнім підлітковим або юнацьким віком. Психологія розвитку, характеризуючи розвиток пізнавальних процесів юнацтва, зазначає, що «в старших класах школи розвиток пізнавальних процесів дітей досягає такого рівня, що вони виявляються практично готовими до виконання всіх видів розумової роботи дорослої людини, включаючи найскладніші, причому розвиток засобів пізнання дуже часто випереджає власне особистісний розвиток дітей »[5, с. 208]. У юнацькому віці розширення кола інтересів і розвиток самосвідомості часто включає в себе перепади настрою. У підлітків «сентиментальність часом уживається з вражаючою черствістю, хвороблива соромливість - з розбещеністю, бажання бути визнаним і оціненим іншими - з показною незалежністю» [5, с. 215]. Особливо це проявляється з різкою зміною колективу - нова студентська група, для іногородніх студентів - нові сусіди по гуртожитку, новий величезний місто і пов'язані з цим проблеми з транспортом, нарешті, сам комплекс університету з різними корпусами, аудиторіями і лабораторіями.

  Виникає певна розгубленість вчорашніх школярів і як наслідок провали в успішності в перші тижні. Особливо важкою виявляється перша екзаменаційна сесія. З року в рік ми спостерігали, як цілком успішні з математики студенти не могли «вийти» на сесію через незданих заліків з фізкультури та предметів гуманітарного циклу. Вважаємо дуже своєчасним введення в останні два роки в НДУ МЕІ системи допусків до іспитів, коли отриманий допуск до іспиту дозволяє студенту здавати іспит поза зв'язком з іншими дисциплінами. Корисним є відродження в останні роки інституту кураторства. Кураторами часто є випускники кафедр, аспіранти, молоді викладачі, добре знайомі з проблемами першокурсників.

  Вважаємо за доцільне включення в програму підвищення кваліфікації, яку регулярно проходять викладачі технічних вузів, знайомство з особливостями підліткової психології. Переважна кількість викладачів кафедри вищої математики є висококласними фахівцями у професійній сфері, випускниками класичних або технічних, а не педагогічних університетів. Педагогічний досвід набувається роками шляхом проб і помилок. Для початківців викладачів дуже цінним було б отримати кваліфікацію «Викладач вищої школи», в рамках додаткової професійної освіти, що практикується в МДУ ім. М.В. Ломоносова і в інших вузах.

  До наступного типу труднощів перехідного етапу школа - вуз слід віднести проблеми, пов'язані з якістю математичної підготовки студентів першого курсу. Ми спостерігаємо, що у багатьох студентів не сформована початкова математична школа: вміння швидко і головне безпомилково вважати і виконувати алгебраїчні перетворення. На перших заняттях з вищої математики з'ясовується, що студенти «забули» формули скороченого множення. Першокурсники пояснюють це тим, що ЄДІ вони здавали давно, вже три місяці тому. Алгебраїчні перетворення виконують з помилками, за будь-яким простою арифметичною дією звертаються до калькуляторах. Як наслідок, не витримується високий темп подачі нового і по-справжньому складного математичного матеріалу. Сумлінні і хороші студенти схоплюють і розуміють новий матеріал, але «буксують» в математичної техніці через відсутність стійкого досвіду. Погана початкова математична підготовка може спрацювати як міна уповільненої дії і на старших курсах. Для подолання ситуації, що склалася в нашому вузі вже кілька років перші заняття з вищої математики присвячуються саме шкільного матеріалу, це забирає дефіцитне навчальний час на освоєння основного курсу, яке і так скорочено.

  Проблема полягає ще і в тому, що завдяки посиленій підготовці до здачі ЄДІ першокурсники не готові до великої варіативності завдань у вузі, різницю в задачах вони вбачають лише в зміні числових коефіцієнтів або типу функції, на контрольних заходах нерідкі зауваження студентів типу «ми такі завдання не вирішували ». Викладачі приходять до необхідності виключення з набору завдань, які пропонуються студентам, цілих пластів важливих і змістовних задач, оскільки основна маса студентів не в змозі їх вирішити. Старі перевірені навчальні посібники та задачники, на нашу думку, вимагають переробки з урахуванням нинішньої підготовки випускників середніх шкіл.

  Дуже тривожною є проблема, яка полягає в невмінні, а часто і небажання довести рішення до кінця, отримати відповідь і перевірити його, розібратися в причині помилки. Звиклі до відсутності контролю і належної перевірки виконання домашніх і контрольних робіт в школі, студенти не готові до ретельності вузівського контролю, вважають його часом зайво суворим, нерідко вступають з цього приводу в дискусію з викладачем.

  Більш докладно хотілося б зупинитися на питанні списування на контрольних роботах та іспитах. Метою списування є обман викладачів або контролюючих органів. «Обман - феномен, властивий в основному людському суспільству» [8, с. 11]. На думку Ю.В. Щербатих «здатність лукавити виникла у людини одночасно з появою у нього здатності до прогнозування майбутніх подій, без яких немислимо свідомість» [8, с. 13]. Філософи стверджують, що «брехня закорінена в повсякденному і соціального життя, є всюди, де взаємодіють люди; вона є функція будь-яких людських комунікацій, при яких здійснюється «зустріч» інтересів індивідів і соціальних груп »[8, с. 13].

  Причиною обману, на нашу думку, є страх. «Під страхом по великій частині розуміють суб'єктивний стан, в яке потрапляють завдяки відчуттю« розвитку страху »і називають його афекту» [9, с. 252]. Видатний австрійський психолог Зигмунд Фрейд у своїх лекціях з психоаналізу виділяв страх, боязнь і переляк. Він вважав, «що« страх »(Angst) відноситься до стану, і не висловлює уваги до об'єкта, тим часом як« боязнь »(Furcht) вказує якраз на об'єкт. Навпаки, «переляк» (Schreck), здається, має особливий сенс, а саме підкреслює дію небезпеки, коли не було готовності до страху »[9, с. 252]. З. Фрейд вважав, «готовність до небезпеки, що виражається в підвищеному сенсорному уваги і моторному напрузі, слід, не замислюючись, визнати великим

  перевагою »[9, с. 252]. Відсутність готовності сприймати незнайоме або невідоме, як небезпека, наприклад, робота з невідомими приладами, може завдати істотної шкоди здоров'ю. Небезпечний також і надмірно сильний страх, який паралізує будь-які дії у відповідь.

  У психології страх це негативна емоція, яка виникає в результаті реальної чи уявної небезпеки. Ця небезпека пов'язана невизначеністю подальших життєвих перспектив, з загрозою позбавлення життя або цінностей життя.

  Розглядаючи людину як біолого-психолого-соціальну систему, наведемо визначення цінності з системної точки зору. «Цінності - це найістотніші властивості системи і її елементів, без яких вона не зможе існувати, як заявлена ​​або припинить своє існування» [2, с. 34]. Цінності людини, як члена суспільства, це найістотніші властивості людини, без яких він не зможе існувати або припинить своє існування як особистість. Це особисті (особистісні) цінності людини. Як справедливо зазначив російський психолог С.Л. Рубінштейн, «цінності, це не те, за що платимо, а то, заради чого живемо» [3, с. 131].

  Ми згодні з російським філософом А.Г. Спиркин, що «моральна сутність особистості« перевіряється »на багато що. Соціальні обставини нерідко призводять до того, що людина, поставлена ​​перед вибором, не завжди слід самому собі, етичному імперативу своєї особистості. У такі моменти він перетворюється в маріонетку соціальних сил, і це завдає непоправної шкоди його особистості »[7, с. 463].

  Школярі обманюють вчителів свідомо, плануючи отримати оцінку своїх знань і умінь вища за ту, яка, на їхню думку, відповідає їхнім знанням. Вони побоюються, що низькі оцінки ускладнять їх життя: викличуть гнів батьків або ж стануть перешкодою вступу до вузу. Батьки і вчителі часом теж дурять (мимоволі чи свідомо) дітей і школярів з метою підвищення свого авторитету.

  Дуже часто вчителі стають на точку зору О.С. Пушкіна: «Ах, обдурити мене неважко. Я сам обманюватися радий ». Багато вчителів радіють, віруючи в достовірність знань і навчань школярів. Вони дозволяють себе обманювати, тому що низькі оцінки знижують показники успішності в класі і школі.

  У Росії і в світі останнім часом проходить дискусія з Єдиного державного іспиту (ЄДІ) і Державної підсумкової атестації (ДПА). У січні 2016 року в Державній Думі РФ депутати в черговий раз виступили з пропозицією скасувати ЄДІ в якості випускного та вступного іспиту до ВНЗ, мотивуючи свою точку зору зниженням рівня базових знань школярів. Багато викладачів російських вузів теж вважають, що випускники шкіл не готові без додаткової підготовки освоювати вузівську програму.

  Аналог російського ЄДІ є і в інших країнах. Корейські школярі здають чотири обов'язкові екзамени і три на вибір. Школярі, які не збираються продовжити освіту у ВНЗ, взагалі звільняються від іспитів. У Китаї здають три обов'язкові екзамени і кілька на вибір. Там дуже жорстко борються з недбайливими школярами. Їх навіть можуть довічно відсторонити їх від здачі державних іспитів і позбавити можливість вчитися у вузі. У США школярі здають обов'язкові іспити не у всіх штатах. Бажаючі вступити до коледжів та університетів повинні представити результати стандартизованих тестів, в яких перевіряються не знання фактів, а вміння і здатності вирішувати завдання. Незважаючи на заборони, американські школярі на іспитах намагаються використовувати смартфони, планшети і різні шпаргалки для обману іспитів.

  Схильність школярів до обману, багато в чому, залежить від виховання і впливу на незміцнілу душу школяра батьків, шкільної атмосфери і навіть випадкових знайомих. Ми провели дослідження того, як змінюється відсоток списують учнів при переході від шкільного до вузівського освіти, і спробували проаналізувати цю небезпечну тенденцію. При анкетуванні студентів першого курсу різних факультетів нашого університету після здачі першої зимової сесії ми отримали наступні дуже тривожні цифри. При здачі ЄДІ, який відкрив дорогу до ВНЗ, шпаргалками в тому чи іншому вигляді користувалися 10% абітурієнтів, при здачі ДПА списували 24% школярів, а при виконанні поточних контрольних заходів і того більше - 42%! Під час першої ж зимової сесії кількість списують студентів зросла до 40%. До зростання числа списують наводить цілий комплекс причин.

  По-перше, слабка загальна підготовка, в першу чергу математична, заповнити яку за перші місяці навчання в вузі просто неможливо; по-друге, відсутність «на горизонті» перспективи вступу до ВНЗ і необхідність для цього набрати потрібну кількість балів і по-третє, лавиноподібне зростання обсягу навчального матеріалу, який вчорашні школярі просто не можуть систематизувати і засвоїти.

  Вироблена звичка здавати іспити і заліки нечесно, за допомогою шпаргалки в паперовому або електронному вигляді, школярі, які стали студентами, приносять в університети. Це призводить до протиріч з позицією Болонської конвенції, до якої приєдналася Росія в 2003 р Болонська конвенція сприяє мобільності випускників університетів. Це здійснюється шляхом визнання «університетських дипломів і вчених ступенів за межами того національної держави, де розташований видав їх університет. Ці дипломи, ступені і щодо уніфікована система оцінки знань виступають легітимізує фактором соціальної стратифікації в суспільстві знання »[10].

  З 2014 року в Росії реалізується проект з моніторингу проведення ЄДІ «в частині підготовки та навчання громадських спостерігачів, які здійснюють контроль процедури ЄДІ в пунктах проведення іспитів» [6, с. 8]. З 2016 року планується навчити 620 спостерігачів. Вони почали роботу в своїх регіонах вже з 21 березня 2016 року, коли почалася дострокова здача ЄДІ. Ідея створення громадських спостерігачів в Російському Союзі Молоді виникла в зв'язку з тим, що засоби масової інформації широко обговорювалася тема недовіри до процедури проведення іспитів. Це недовіра обумовлено виявленням випадків списування школярами на іспитах.

  Проблеми списування, які виникають в середній школі і наростають при навчанні вчорашніх школярів у вузі, повинні вирішуватися в цілій системі морального виховання підлітків, яка в значній мірі втрачена за останні роки. Педагоги в школі і викладачі в вузі повинні створювати освітній простір, який «є вид простору, місце, що охоплює людину і довкілля в процесі їх взаємодії, результатом якого виступає приріст індивідуальної культури [4, с. 45]. Просторовий підхід до утворення дозволяє охопити навчальний і виховний процес, який враховує індивідуальні та вікові особливості учнів, а також сприяє розвитку їх розумових і діяльнісних здібностей. В освітньому просторі організовується виховне середовище, яка сприяє «духовно-моральному, естетичному, фізичному вдосконаленню людини. Основою виховання виступає формування цінностей, яке здійснюється в процесі актуального оцінювання »[4, с. 69]. Оцінювання відбувається в процесі навчання, яке тісно пов'язане з вихованням. «У процесі навчання можуть виникнути знання про те, що є цінним для інших, які вчинки мають позитивне, а які від'ємне значення для людини, суспільства, держави» [4, с. 69].

  27РБМ№16

  Більш докладно зупинимося на представляють для нас великий професійний інтерес проблемах, пов'язаних з використанням студентами всіляких гаджетів. За нашими опитуваннями 95% наших першокурсників володіють мобільними телефонами з можливістю виходу в інтернет або комп'ютерами, оснащеними системами символьної математики, наприклад, МаШСаё. Ці пристрої дозволяють або шляхом виходу в Інтернет, яким оснащені більшість навчальних аудиторій вузу, або безпосередньо виконувати багато математичних дії, такі як диференціювання, інтегрування, побудова графіків, дозволяють вирішувати задачі лінійної алгебри і т.д. На перших же перевірочних роботах нові студенти дістають телефони і благополучно «виконують» запропоновані завдання. Принизливі і для студентів, і для викладача дисциплінарні заходи з відбору на кожному занятті мобільних телефонів, що можливо зробити при здачі ЄДІ, просто неактуальні. В результаті складається ситуація, схожа з необмеженим використанням калькулятора в школі. Без електронних помічників студенти виявляються абсолютно безпорадними.

  Виникає серйозна методична проблема: яку відповідь можна запропонувати на цей справжній виклик всій традиційній педагогіці. Відповідь ми бачимо тільки в природному, грамотному включенні подібних електронних помічників в процес навчання. Мова йде не про ті можливості, які надають електронні пристрої по «обслуговування» навчального процесу (видача навчальних матеріалів в електронному вигляді, ведення обліку, візуалізації і т.п.), а про безпосередньому включенні комп'ютера в процес навчання і контролю знань. На певному етапі треба дозволити студентам користуватися комп'ютерами при виконанні математичних завдань. Це можуть бути і стаціонарні комп'ютери для домашніх завдань, і ноутбуки, і мобільні телефони.

  Зупинимося далі на дидактичних особливостях, які, на нашу думку, повинні бути притаманні математичним завдань, що вирішуються студентами з використанням комп'ютера на практичних заняттях з математики. У кожному завданні слід виділити дві частини: одна з них повинна бути виконана студентом без залучення комп'ютера, друга -з використанням комп'ютера. Це необхідно чітко формулювати в умові завдання.

  При поповненні банку завдань, до яких може бути застосована така змішана (аналітична + чисельна) форма рішення, і при відповідній корекції навчальних програм дисциплін математичного циклу розгляд завдань, в яких студент усвідомлено взаємодіє з комп'ютером, буде можливо на кожному занятті з математики. Прикладом навчального посібника з подібним набором завдань може служити, підготовлений в НДУ МЕІ, збірник [1]. Чи можлива подібна практика застосування математичних пакетів на заняттях з математики в школі? Питання не ясний і вимагає додаткового дослідження. Дійсно, багато хто стандартні шкільні завдання допускають такий поділ на дві частини, одну з яких може виконувати комп'ютер, а іншу учень? Однак знайомство школярів, особливо успішних, з можливостями математичних пакетів, доступних через їх звичні мобільні телефони, на факультативних заняттях, безумовно, корисно.

  Також в процесі виконання і підготовки до виконання контрольних заходів у ВНЗ при підборі відповідного контрольного матеріалу студенти можуть користуватися електронними навчальними та контролюючими матеріалами. Це дозволяє студентам більш творчо підходити до освоєння методів вирішення завдань, а не загострювати свою увагу на запам'ятовування формул, і не відчувати стрес, якщо потрібна формула не згадується. Природно, що електронні навчальні курси і математичні пакети, завантажені в смартфони мобільних телефонів, наділених функціями кишенькового персонального

  комп'ютера, не повинні містити помилок і неточностей, які притаманні сучасним матеріалам з мережі Internet.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бурковська М.А. Збірник завдань з вищої математики для вирішення з використанням математичного пакета. Методичний посібник. / М.А. Бурковська, Ю.С. Федоров. М .: Изд-во МЕІ, 2014. 23 с.

  2. Павлова Е.А. Концепція цінностей з синергетичної точки зору / Десяті Ювілейні КУРДЮМІВСЬКИЙ читання «Синергетика в громадських і природних науках»: матеріали Міжнар. междісціплінар. наук. конф. з елементами науч. школи для молоді / Відп. За випуск Г.П. Лапіна, П.С. Ліхуша. - Твер: Твер. Держ. Ун-т, 2015. - Ч. II - 192 с. (С. 33-36).

  3. Педагогіка: Підручник для вузів. Стандарт третього покоління / Под ред. А.П. Тряпіцин. СПб .: Пітер, 2013. 304 с.

  4. Пономарьов Р.Е. Освітній простір: Монографія. М .: МАКС Пресс, 2014. 100 с.

  5. Психологія людини від народження до смерті. Повний курс психології розвитку / Під загальною ред. А.А. Реана. СПб .: «прайм-Еврознак», 2003. 416 с. (Серія «Психологічна енциклопедія»).

  6. Распутін Я. ЄДІ під крилом студентства // журнал Росія студентська. 2015. №1 (грудень), с. 8-9.

  7. Спиркин А.Г. Основи філософії: Учеб. посібник для вузів. М .: Политиздат, 1988. 592 с.

  8. Щербатих Ю.В. Мистецтво обману. Популярна енциклопедія. М .: Изд-во ЕКСМО-Прес, 2002. 720 с. (Серія «Психологія спілкування»).

  9. Фрейд З. Вступ до психоаналізу: Лекції. - М .: Наука, 1989. 456 с. (Серія «Класики науки»).

  10. Treiman D.J., Guazeboom h.B.G. The fourth generation of comparative stratification research // The international handbook of sociological / Ed. By S.R. Quah, A. Sales. L .: Sage, 2000..

  Klenina Lyudmila Ivanovna

  National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Russia, Moscow

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Burkovskaya Marina Aleksandrovna

  National Research University «Moscow Power Engineering Institute», Russia, Moscow

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Adaptation of graduates of schools for training in a technical university

  Abstract. The article considers some methodological aspects of higher mathematics education in a technical university. The first months are a difficult period both for the new students and their teachers. The authors show the problems arising in the transition school-University, investigate the causes of their appearance, propose some methods to solve them. These very problems can be divided into several types. The first type considers to the problem of psychological adaptation of students, aged 16-18 years, this age can be considered as a late adolescent. The following types of problems of the transition phase should include the problems associated with the quality of mathematical preparation of first year students. Another problem is that thanks to intensive training by passing the exam students are not ready for the large variability of tasks in the University. Very worrying is the problem, consisting in the inability, and often unwillingness to communicate the decision of tasks to finish, to get the answer and check it, to understand the cause of the error. In more detail, the authors examine the problem of cheating on tests and exams. The authors conducted a study of how the percentage written off students in the transition from school to University period changes and tried to analyze this dangerous trend. In more detail the problems associated with the use by students of various gadgets are considered. Didactic peculiarities are formulated, which, in the authors 'opinion, should be inherent in the mathematical problems solved by students using the computer in practical classes in mathematics.

  Keywords: adaptation; high school graduates; cheating; gadgets; motivation; exam; tips; control; Internet; education

  REFERENCES

  1. Burkovskaya M.A. Sbornik zadach po vysshey matematike dlya resheniya s ispol'zovaniem matematicheskogo paketa. Metodicheskoe posobie. / M.A. Burkovskaya, Yu.S. Fedorov. M .: Izd-vo MEI, 2014. 23 s.

  2. Pavlova E.A. Kontseptsiya tsennostey s sinergeticheskoy tochki zreniya / Desyatye Yubileynye Kurdyumovskie chteniya «Sinergetika v obshchestvennykh i estestvennykh naukakh»: materialy Mezhdunar. mezhdistsiplinar. nauchn. konf. s elementami nauch. shkoly dlya molodezhi / Otv. Za vypusk G.P. Lapina, P.S. Likhusha. - Tver ': Tver. Gos. Un-t, 2015. - Ch. II - 192 s. (S. 33-36).

  3. Pedagogika: Uchebnik dlya vuzov. Standart tret'ego pokoleniya / Pod red. A.P. Tryapitsynoy. SPb .: Piter, 2013. 304 s.

  4. Ponomarev R.E. Obrazovatel'noe prostranstvo: Monografiya. M .: MAKS Press, 2014. 100 s.

  5. Psikhologiya cheloveka ot rozhdeniya do smerti. Polnyy kurs psikhologii razvitiya / Pod obshchey red. A.A. Reana. SPb .: «praym-EVROZNAK», 2003. 416 s. (Seriya «Psikhologicheskaya entsiklopediya»).

  6. Rasputin Ya. EGE pod krylom studenchestva // zhurnal Rossiya studencheskaya. 2015. №1 (dekabr '), s. 8-9.

  7. Spirkin A.G. Osnovy filosofii: Ucheb. posobie dlya vuzov. M .: Politizdat, 1988. 592 s.

  8. Shcherbatykh Yu.V. Iskusstvo obmana. Populyarnaya entsiklopediya. M .: Izd-vo EKSMO-Press, 2002. 720 s. (Seriya «Psikhologiya obshcheniya»).

  9. Freyd Z. Vvedenie v psikhoanaliz: Lektsii. - M .: Nauka, 1989. 456 s. (Seriya «Klassiki nauki»).

  10. Treiman D.J., Guazeboom h.B.G. The fourth generation of comparative stratification research // The international handbook of sociological / Ed. By S.R. Quah, A. Sales. L .: Sage, 2000..


  Ключові слова: АДАПТАЦІЯ / ВИПУСКНИКИ ШКІЛ / списування / гаджет / МОТИВАЦІЯ / ІСПИТ / ПІДКАЗКИ / КОНТРОЛЬ / ІНТЕРНЕТ / ВИХОВАННЯ / ADAPTATION / HIGH SCHOOL GRADUATES / CHEATING / GADGETS / MOTIVATION / EXAM / TIPS / CONTROL / INTERNET / EDUCATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити