У статті розглянуті проблеми адаптації потреб молодняку ​​великої рогатої худоби до реальних умов інтенсивного годування. Метою досліджень була розробка адаптованих до сучасних умов годування норм виходячи з потреби ремонтних телиць в деяких поживних речовинах. У статті проаналізовано умови забезпечення раціонального годування молодняка ВРХ. Встановлено, що молочне тваринництво в регіонах країни постійно розвивається, вдосконалюється кормовиробництво, збільшується молочна продуктивність, змінюється племінної статус сельхозяйственной підприємств. У зв'язку з цим з'являється необхідність оптимізації існуючих норм годування тварин. Обґрунтовано необхідність приділяти особливу увагу повноцінності годівлі, ретельно балансувати раціони за всіма життєво необхідних елементів живлення відповідно до норм потреби. Проведена дослідницька робота має практичну значимість, тому що дозволила уявити норми потреби ремонтних телиць в деяких поживних речовинах, адаптовані до умов раціонального годування тварин з урахуванням змісту обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону і фактичної живою масою при першому готелі. Дослідження показало, що раціони з високим вмістом енергії у молодняка можуть знижувати розвиток молочної залози, що призводить до зменшення залізистих проток, паренхіматозних клітин і зменшення вироблення молока після отелення. Сформульовано основні завдання при годуванні тварин щодо забезпечення збалансованості основними поживними і біологічно активними речовинами, відповідно до потреб молодняка, з високим генетичним потенціалом в основних поживних речовинах, при різній концентрації енергії в 1 кг сухої речовини раціону (МДж). На закінчення статті сформульовані висновки, спрямовані на поліпшення умов годівлі та утримання тварин.

анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - М. Т. Мороз, І. А. Марк, В. І. Саморуков


ADAPTATING NEEDS OF YOUNG CATTLE TO THE REAL CONDITIONS OF FEEDING

The article deals with the problems of adapting needs of young cattle to the real conditions of intensive feeding. The aim of the research was to develop standards adapted to the modern conditions of feeding based on the needs of repair heifers in some nutrients. The article analyzes the conditions for the rational feeding of young cattle. It is established that dairy farming in the regions of the country is constantly developing, improving feed production, increasing milk productivity, changing the tribal status of agricultural enterprises. In this regard, there is a need to optimize the existing norms of animal feeding. The need to pay special attention to the fullness of feeding, carefully balance the rations for all vital nutrients in accordance with the norms of need. The conducted research work is of practical importance, as it allowed to present the norms of the needs of repair heifers in some nutrients, adapted to the conditions of rational animal feeding, taking into account the content of metabolic energy in 1 kg of dry matter of the diet and the actual live weight at the first birth. The study showed that high-energy diets for young animals can reduce breast development, leading to a decrease in glandular ducts, parenchymal cells and a decrease in milk production after calving. The main tasks of feeding animals to ensure the balance of basic nutrients and biologically active substances, in accordance with the needs of young animals with high genetic potential in the basic nutrients, at different energy concentrations in 1 kg of dry matter diet (MJ). In the article can be found the conclusions aimed at improving the conditions of feeding and keeping animals.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Известия Санкт-Петербурзького державного аграрного університету
  Наукова стаття на тему 'Адаптація потреб молодняку ​​до реальних умов годування'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптація потреб молодняку ​​до реальних умов годування»

  ?Literatura

  1. Izhboldina S.N., Stulova V.V. Molochnaya produktivnost 'i vosproizvoditel'nye kachestva korov holmogorskoj porody v OAO «Put' Il'icha» Zav'yalovskogo rajona Udmurtskoj respubliki / Nauchnoe obespechenie innovacionnogo razvitiya zhivotnovodstva: mater. nauch.-prakt. konf. -Izhevsk. - 2010. - S. 168 - 171.

  2. Vil'ver D.S. Vliyanie vozrasta pervogo osemeneniya telok na molochnuyu produktivnost '// Vestnik CHelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2008. - № 4. - S. 159-160.

  3. SHeveleva O.M. Molochnaya produktivnost 'i ekster'ernye osobennosti krupnogo rogatogo skota cherno-pestroj porody i ee pomesej s golshtinami v usloviyah Severnogo Zaural'ya // Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2006. -№ 10. - S. 178-182.

  4. Loretc O.G., Donnik I.M. Povyshenie bioresursnogo potenciala krupnogo rogatogo skota i kachestva molochnoj produkcii pri promyshlennyh tekhnologiyah soderzhaniya // Agrarnyj vestnik Urala. - 2014. - № 10 (128). - S. 51-55.

  5. Isakova M.N., Lihodeevskaya O.E., Byuller A.V., Dvinina L.D. Ocenka sostoyaniya zdorov'ya molochnoj zhelezy korov po pokazatelyam kachestva moloka // Voprosy normativno-pravovogo regulirovaniya v veterinarii. - 2018. - № 4. - S. 122-125.

  6. Vinogradova N.D., Paderina R.V. Produktivnoe dolgoletie golshtinizirovannyh korov // Perspektivy innovacionnogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa i sel'skih territorij: mater. mezhdunar. kongressa. - SPb .: SPbGAU, OOO «EF-INTERNESHNL», 2014. - S. 94-96.

  8. Safronov S.L., Rybkin B.A. Teoreticheskie aspekty prodolzhitel'nosti hozyajstvennogo ispol'zovaniya korov v molochnom skotovodstve // ​​Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. - 2011. - №24. - S. 99-102.

  УДК 636.084.1 DOI 10.24411 / 2078-1318-2019-13093

  Канд. с.-г. наук М.Т. МОРОЗ (ФГБОУ ВО СПбГАУ, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Канд. екон. наук І.А. МАРК (ФГБОУ ВО СПбГАУ, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Канд. пед. наук В.І. Саморуков (ФГБОУ ВО СПбГАУ, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  АДАПТАЦІЯ ПОТРЕБ МОЛОДНЯКА ДО РЕАЛЬНИХ УМОВ ГОДУВАННЯ

  Розробка технології вирощування молодняка великої рогатої худоби є складним завданням в зв'язку з швидкими змінами потреб в період їх росту. З метою забезпечення генетичного прогресу в стаді необхідно постійно вдосконалювати умови вирощування молодняку ​​з урахуванням досягнень сучасної науки і практики. Для оптимального росту і розвитку молодняка слід забезпечувати раціональне годування, так як проведеними дослідженнями встановлено, що відтворювальні якості тварин знаходяться в залежності від повноцінності їх годування [1].

  У молочний період телят годують з урахуванням особливостей розвитку органів травлення. Техніка і організація годування телят повинні бути спрямовані на забезпечення швидкого зростання, міцного здоров'я молодняку, а також на отримання тварин з високою продуктивністю. Останнім часом з'явилися суттєві зміни в підході до організації годівлі телят в молочний період, пов'язані з інтенсифікацією технологій в тваринництві. Головним є раннє привчання телят до споживання зернових кормів.

  Мета дослідження - розробити норми потреби ремонтних телиць в деяких поживних речовинах, адаптовані до сучасних умов годування.

  Матеріали, методи і об'єкти дослідження. Дослідження проведені на основі аналізу баз даних сільськогосподарських підприємств Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, зоотехнічні працівники яких проходили навчання в Академії менеджменту та агробізнесу ФГБОУ ВО СПбГАУ за додатковими професійними програмами підвищення кваліфікації в 2016-2018 рр. Дані були отримані з автоматизованої системи племінного виробничого обліку «СЕЛЕКС». У роботі використаний аналітичний метод досліджень, аналіз крові тварин, методи моделювання кормових раціонів з використанням АРМ «СЕЛЕКС. Кормові раціони ». Всі результати проведених досліджень були піддані обробці економіко-математичними методами [2].

  Результати дослідження. Нами узагальнені численні дані про сучасних умовах годівлі молодняку ​​великої рогатої худоби. Годування концентратами рекомендується починати з 2-4-го дня життя теляти. Вуглеводи, що містяться в концентратах, мають велике значення, так як продукти їх ферментації необхідні для формування слизової оболонки рубця.

  Встановлено, що в практиці вирощування телят активне використання концентратів починається з місячного віку, переважно дачею комбікорми-стартера з високим вмістом білка. Рослинні корми в молочний період необхідні теляті для забезпечення інтенсивного обміну речовин, стимулювання розвитку передшлунків і всього травного тракту, секреції травних залоз, розвитку і зміцнення м'язової і кісткової тканини. З іншого боку, переклад телят на годування концентрованими і грубими кормами значно здешевлює вартість їх вирощування.

  У послемолочний період організація годування телят повинна бути спрямована на оптимізацію їх зростання і розвитку, формування тварин, здатних до споживання великої кількості високоякісних кормів, що сприятиме найбільш повній реалізації генетичного потенціалу в дорослому стані, так як недостатньо розвинений молодняк має труднощі під час першого отелення і низьку молочну продуктивність. При оптимальному розвитку статеве дозрівання телят не затримується, і до першого отелення вони досягають бажаної маси, тобто 80-85% від живої маси дорослої корови.

  Для забезпечення ефективного вирощування молодняку ​​необхідно по можливості скорочувати терміни плідного осіменіння телиць і вік першого отелення, що можна реалізувати тільки в умовах збалансованого годування.

  Існує стійкий взаємозв'язок між живою масою в період першого отелення і продуктивністю в першу лактацію. Недостатньо розвинена первістки буде споживати недостатню кількість кормів для виробництва генетично обумовленої продуктивності і триваючого зростання. Якщо тварина має хороший розвиток, конфлікту організму між зростанням і продуктивністю не існує. Норми потреби молодняку ​​різних вікових періодів при різних середньодобових приростах живої маси наведені в таблицях. Одним з критеріїв нормування в представлених нормах обраний показник, що характеризує якість кормів в кормовому раціоні. Ми вважаємо, що норми потреби ремонтних телиць в основних поживних і біологічно активних речовинах повинні бути адаптовані з урахуванням змісту обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону [3, 4, 5].

  Середній рівень зростання в період до статевого дозрівання і прискорений рівень зростання після є найкращою стратегією вирощування телиць. Так, максимальний рівень зростання в період від вилучення до статевого дозрівання для молодняка голштинської породи становить 700-900 г на добу.

  Прискорене зростання після статевого дозрівання має позитивний вплив на майбутню молочну продуктивність корови. Телиці з оптимальним рівнем зростання в усі періоди мають високу запліднюваність. Телиці з високим рівнем зростання під час

  тільності мають більшу вагу на момент отелення, менше ризику виникнення ускладнень під час отелення, а також кращу продуктивність при першій лактації. На час отелення телиця повинна бути в міру угодованої. Раціон повинен бути збалансований таким чином, щоб був гарний розвиток скелетно-м'язової маси, а не накопичення додаткових жирових відкладень. Тому слід контролювати розвиток молодняку ​​в різні стадії зростання (табл.1).

  Таблиця 1. Динаміка вирощування молодняка

  Жива маса Жива маса Жива маса Жива маса Жива маса

  Вік в міс. при першому при першому при першому при першому при першому

  готелі 650 кг готелі 600 кг готелі 550 кг готелі 510 кг готелі 470 кг

  1 66 62 56 52 47

  2 89 83 74 69 62

  3 113 106 94 87 79

  4 139 130 115 107 96

  5 166 156 138 127 114

  6 193 182 162 148 134

  7 220 208 186 171 155

  8 247 234 210 194 176

  9 274 260 234 217 197

  10 301 286 258 240 218

  11 328 312 282 261 238

  12 355 338 306 282 258

  13 382 364 329 303 278

  14 409 388 352 324 298

  15 436 412 375 345 318

  16 462 436 398 366 338

  17 488 459 419 386 356

  18 512 482 440 406 374

  19 535 503 460 424 391

  20 558 524 480 442 408

  21 579 544 498 459 423

  22 600 564 516 476 438

  23 621 584 534 493 453

  24 650 600 550 510 470

  Дослідження показують, що раціони з високим вмістом енергії у молодняка можуть знижувати розвиток молочної залози, що призводить до зменшення залізистих проток, паренхіматозних клітин і зменшення вироблення молока після отелення. Отже, жива маса при першому готелі 650 кг і вище рекомендована для стад з великими породами, у яких жива маса повновікових порід досягає 750 кг [6,7,8].

  Основним завданням при годуванні тварин є забезпечення збалансованості основними поживними і біологічно активними речовинами, відповідно до потреб молодняка, з високим генетичним потенціалом в основних поживних речовинах, при різній концентрації енергії в 1 кг сухої речовини раціону (МДж):

  - при інтенсивній системі вирощування молодняку ​​слід знати поїдання сухої речовини раціону, яке залежить від якості кормів, заданих в раціоні;

  - годування ремонтних телиць старше 6-місячного віку має забезпечити їх інтенсивний ріст, щоб при заплідненні в 15-16-місячному віці вони досягали живої маси 360-400 кг і вище (табл.1);

  - при недостатньому годуванні у молодняка порушується нормальний розвиток м'язової і кісткової тканини, збільшується термін статевого дозрівання, знижується продуктивність в першій лактації;

  - недолік об'ємистих кормів при надлишку концкорми негативно впливає на молочну продуктивність і призводить до перевищення норм поживності раціону.

  Молочне тваринництво в регіонах країни постійно розвивається, вдосконалюється кормовиробництво, збільшується продуктивність, змінюється племінної статус сільгосппідприємств. У зв'язку з цим з'являється необхідність оптимізації існуючих норм годівлі тварин:

  - в раціони ремонтних телиць старше 6 місяців слід поступово вводити корми, які будуть в раціонах корів. Зразкові добові дачі об'ємистих кормів в різні вікові періоди становлять: сіна - 1,0-3,0 кг, сінажу - 4-10, силосу - 5-15 кг, концкормів - від 1 до 3 кг;

  - можна починати вводити патоку, жом і т.д.

  - слід розробляти адресний премікс (мінерально-вітамінний). Мінерально-вітамінна добавка обов'язкове, розробляється індивідуально для кожного господарства з тим, щоб уникнути дисбалансу в основних макро-мікроелементи і вітаміни.

  Типи годівлі молодняку ​​можуть бути різними, але за неодмінної умови забезпечення норм потреб в необхідних елементах живлення. У даній статті представлені конкретні норми по сухій речовині (СВ), обмінної енергії - МДж, протеїну, клітковини, вуглеводів, жиру (табл. 2-8).

  Таблиця 2. Потреба в сухій речовині на добу, кг

  Вік в міс. Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону, МДж

  9 МДж 10 МДж 11 МДж

  Жива маса при першому готелі, кг

  470 510 550 510 550 600 650 550 600 650

  6 4,3 4,8 5,2 4,2 4,6 5,2 5,6 4,1 4,6 5,0

  12 7,3 8,0 9,0 7,5 8,2 9,3 10,1 7,9 8,7 9,2

  18 10,4 11,2 12,8 10,7 12,0 13,4 14,4 11,6 12,8 13,5

  24 12,8 13,8 16,1 13,5 15,1 16,2 17,2 14,7 15,6 16,8

  Таблиця 3. Потреба в обмінній енергії на добу, МДж

  Вік в міс. Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону, МДж

  9 МДж 10 МДж 11 МДж

  Жива маса корів при першому отеленні, кг

  470 510 550 510 550 600 650 550 600 650

  6 39 43 47 42 46 52 56 45 51 55

  12 66 72 81 75 82 93 101 87 96 102

  18 93 101 115 107 120 134 144 128 140 148

  24 120 131 149 140 158 171 178 168 180 189

  Таблиця 4. Потреба в сирої клітковині на добу, г

  Вік в міс. Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону, МДж

  9 МДж 10 МДж 11 МДж

  Жива маса при першому готелі, кг

  470 510 550 510 550 600 650 550 600 650

  6 989 1040 1196 924 1012 1092 1120 820 931 950

  12 1752 1920 2160 1725 1886 2046 2121 1659 1827 1932

  18 2600 2800 3200 2568 2760 3082 3312 2552 2816 2970

  24 3200 3450 4025 3105 2473 3726 3956 3381 3588 3864

  Таблиця 5. Потреба в сирому протеїні на добу, г

  Вік в міс. Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону, МДж

  9 МДж 10 МДж 11 МДж

  Жива маса при першому готелі, кг

  470 510 550 510 550 600 650 550 600 650

  6 647 715 782 673 759 863 1002 742 845 1062

  12 1043 1140 1306 1117 1301 1490 1688 1301 1469 1776

  18 1461 1586 1825 1593 1806 2060 2328 1860 2102 2429

  1861 2028 2286 2308 2561 2774 2411 2620 2873

  Таблиця 6. Потреба в крохмалі в добу, г

  Вік в міс. Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону, МДж

  9 МДж 10 МДж 11 МДж

  Жива маса при першому готелі, кг

  470 510 550 510 550 600 650 550 600 650

  6 343 379 415 443 485 524 600 520 570 631

  12 548 604 700 707 791 890 1005 852 955 1057

  18 724 799 947 912 1058 1203 1308 1130 1267 1371

  24 760 850 990 950 1085 1210 1250 1185 1280 1360

  Таблиця 7. Потреба в цукрі на добу, г

  Вік в міс. Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону, МДж

  9 МДж 10 МДж 11 МДж

  Жива маса при першому готелі, кг

  470 510 550 510 550 600 650 550 600 650

  6 262 290 321 293 325 362 409 327 367 416

  12 569 622 692 658 743 860 943 769 872 982

  18 726 789 907 855 994 1128 1221 1011 1179 1282

  24 806 876 1011 960 1107 1256 1330 1134 1302 1400

  Таблиця 8. Потреба в сирому жирі на добу, г

  Вік в міс. Концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону, МДж

  9 МДж 10 МДж 11 МДж

  Жива маса при першому готелі, кг

  470 510 550 510 550 600 650 550 600 650

  6 302 333 347 331 363 363 415 343 374 411

  12 451 493 540 516 550 583 654 554 592 662

  18 548 594 691 636 690 724 792 690 748 816

  24 593 646 733 699 747 773 809 760 807 846

  Як видно з даних, представлених в табл. 2-8, норми потреби ремонтних телиць в деяких поживних речовинах адаптовані до умов годівлі з урахуванням змісту обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону і фактичної живою масою при першому готелі.

  висновки:

  1. Особливу увагу слід приділяти повноцінності годівлі, ретельно балансувати раціони за всіма життєво необхідних елементів живлення відповідно до норм потреби. Незбалансоване харчування протягом першого року життя призводить в майбутньому до зниження продуктивності корови і вкорочує період експлуатації тварин.

  2. Вік першого отелення корів важливий для формування молочної продуктивності корів і підвищення економічної ефективності виробництва молока в стаді. Крім того,

  існує залежність між віком першого отелення і довічної продуктивністю корів. Тому біологічно повноцінна годівля молодняку ​​на всіх етапах вирощування - це неодмінна умова для реалізації високої продуктивності корів.

  3. При інтенсивному вирощуванні телиці досягають фізіологічної зрілості до 13 місяців, їх жива маса становить 350 кг, висота в холці 123 см. Запліднюють телиць у віці 14-15 міс., Що дозволяє отримувати перший отелення у віці 24 місяці. Це ще раз підтверджує необхідність інтенсивного вирощування ремонтних телиць при рівномірних середньодобових приростах живої маси на рівні 800-850 г.

  4. Вітчизняними вченими встановлено, що тимчасова затримка росту молодняку ​​може бути компенсована при поліпшенні умов годівлі та утримання. Ступінь компенсації залежить від віку тварини і від того, наскільки сильною була затримка в розвитку. Якщо порушення в годуванні продовжувалися тривалий час, то в подальшому, навіть при хороших умовах годівлі та утримання, компенсація не настає, що позначається на зниженні продуктивності в першій лактації. Здатність до компенсації пояснюється тим, що в організмі після деякої затримки росту створюються умови для більш інтенсивного синтезу речовин. Компенсація тимчасових порушень обумовлюється генетичними факторами розвитку організму.

  Високі середньодобові прирости живої маси ремонтних телиць можуть бути отримані при високому рівні обміну речовин. Інтенсивний обмін зберігається в дорослому стані і сприяє прояву високої молочної продуктивності. Інтенсивно ростуть ремонтні телиці раніше досягають живої маси, необхідної для запліднення, і раніше запліднюються. При інтенсивної технології вирощування ремонтних телиць слід враховувати сучасні вимоги до їх потреби в необхідних поживних речовинах в різні вікові періоди.

  література

  1. Мороз М.Т., Тюренкова Е.Н., Олексіевіч Е.А., Саморуков В.І. Профілактика порушень обміну речовин, що впливають на відтворення і економічну ефективність тваринництва: монографія. - СПб .: СПбГАУ, 2018. - 152 с.

  2. Базарнова Ю.Г., Саморуков В.І. Методологічні принципи експерименту в рамках науково-дослідної роботи студентів / IV МІЖНАРОДНИЙ БАЛТІЙСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ФОРУМ (Калінінград, 22-28 травня 2016 г.). - Калінінград, 2016. - С. 1093-1102.

  3. Мороз М.Т., Васильєва О.Р. Конкурентна перевага підприємств АПК при підвищенні кваліфікації фахівців тваринництва із застосуванням інформаційних технологій // Нормування і оплата праці в сільському господарстві. - 2018. - № 12. - С. 44-48.

  4. Буряків Н.П., Демидова Є.П. Нормування раціонів в Росії і Нідерландах // Тваринництво Росії. - 2012. - № 5. - С. 61-63.

  5. підрядником В.Г., Тарабрин І.В., Радуль Н.П., Зиганшин Р.Х. Харчова поведінка тварин при різних формах балансу незамінних амінокислот // Сільськогосподарська біологія. - 2005. - № 5. - С. 3-13.

  6. Григор'єв Н.Г. Біологічна повноцінність кормів. - М .: Агропромиздат, 1989. - 289 с.

  7. Цюпко В.В., Проніна В.В. Принципи нормування годування жуйних тварин на основі змісту перевариваемой, доступною для обміну і чистої енергії в раціоні // Сільськогосподарська біологія. - 1986. - № 3. - С. 111-120.

  8. Хімічний склад харчових продуктів. Довідник. Книга I і II. - 2-е изд., Перераб. і доп. / Під ред. проф. І. М. Скурихина, проф. М. Н. Волгарева. - М .: Агропроіздат, 1987. - 224 с.

  Literatura

  1. Moroz M.T., Tyurenkova E.N., Oleksievich E.A., Samorukov V.I. Profilaktika narushenij obmena veshchestv, vliyayushchih na vosproizvodstvo i ekonomicheskuyu effektivnost 'zhivotnovodstva: monografiya. - SPb .: SPbGAU, 2018. - 152 s.

  2. Bazarnova YU.G., Samorukov V.I. Metodologicheskie principy eksperimenta v ramkah nauchno-issledovatel'skoj raboty studentov / IV MEZHDUNARODNYJ BALTIJSKIJ MORSKOJ FORUM (Kaliningrad, 22-28 maya 2016 g.). - Kaliningrad, 2016. - S. 1093-1102.

  3. Moroz M.T., Vasil'eva O.R. Konkurentnoe preimushchestvo predpriyatij APK pri povyshenii kvalifikacii specialistov zhivotnovodstva s primeneniem informacionnyh tekhnologij // Normirovanie i oplata truda v sel'skom hozyajstve. - 2018. - № 12. - S. 44-48.

  4. Buryakov N.P., Demidova E.P. Normirovanie racionov v Rossii i Niderlandah // ZHivotnovodstvo Rossii. - 2012. - № 5. - S. 61-63.

  5. Ryadchikov V.G., Tarabrin I.V., Radul 'N.P., Ziganshin R.H. Pishchevoe povedenie zhivotnyh pri raznyh formah balansa nezamenimyh aminokislot // Sel'skohozyajstvennaya biologiya. - 2005. - № 5. - S. 3-13.

  6. Grigor'ev N.G. Biologicheskaya polnocennost 'kormov. - M .: Agropromizdat, 1989. - 289 s.

  7. Cyupko V.V., Pronina V.V. Principy normirovaniya kormleniya zhvachnyh zhivotnyh na osnove soderzhaniya perevarivaemoj, dostupnoj dlya obmena i chistoj energii v racione // Sel'skohozyajstvennaya biologiya. - 1986. - № 3. - S. 111-120.

  8. Himicheskij sostav pishchevyh produktov. Spravochnik. Kniga I i II. - 2-e izd., Pererab. i dop. / Pod red. prof. I. M. Skurihina, prof. M. N. Volgareva. - M .: Agroproizdat, 1987. - 224 s.

  УДК 636.22.28.061.6 DOI 10.24411 / 2078-1318-2019-13099

  Доктор с.-г. наук О.В. ГОРЕЛИК (ФГБОУ ВО УРГА, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) Доктор с.-г. наук Н.А. ФЕДОСЄЄВА (ФГБОУ ВО РГАЗУ, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Канд. Ветеринар. Наук І.В. КНИШ (ФГБОУ ВО СПбГАУ, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.)

  МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ голштинської ЛІНІЙ чорно-рябої худоби

  Збільшення виробництва продукції тваринництва, в тому числі молока, -первостепенная завдання працівників агропромислового комплексу країни [1, 2]. Одним із шляхів її вирішення є використання високопродуктивних тварин. В даний час в країні широко поширена чорно-ряба порода великої рогатої худоби, поліпшена за рахунок того, що підлило крові голштинської породи [2, 3]. Тривале використання схрещування призвело до того, що частка крові голштинів в чорно-рябої породи становить 80% і більше. Змінився генотип тварин і, відповідно, генеалогічна структура стада [4, 5]. У багатьох господарствах розводять тварин голштинских ліній. Однак у зв'язку з тим, що за кордоном лінійної селекції останнім часом не надають великого значення, даних про характеристику корів по лініях недостатньо [6, 7]. У зв'язку з цим виникла необхідність провести вивчення молочної продуктивності корів голштинских ліній чорно-рябої худоби.

  Метою досліджень було проведення порівняльної оцінки корів, що розводяться в господарстві по голштінізірованних лініях, по молочної продуктивності.

  Матеріали, методи і об'єкти дослідження. Дослідження проводилися на молочному комплексі в період з 2017-го по 2019 роки. За період досліджень враховувалася молочна продуктивність за закінчену лактацію по контрольні доїння. У молоці кожної корови 1 раз на місяць визначали вміст жиру на приладі «Клевер - 1М», білка на приладі «Мілкотестер». Дослідження проводилися в обласній молочної лабораторії. Для порівняння корів за молочною продуктивністю між собою удій приводили до повновікових лактації із застосуванням коефіцієнтів перерахунку: 1 лактації - 1,33; 2 лактації - 1,11.


  Ключові слова: тваринництво / обмін речовин / норми годування / кормові раціони / animal husbandry / metabolism / feeding norms / feed rations

  Завантажити оригінал статті:

  завантажити