Запропоновано новий підхід до оцінки мікропластікового забруднення пляжних і донних відкладень берегової зони моря, заснований на вивченні їх гранулометричного складу. Описана процедура проведення повного гранулометричного аналізу відкладень в лабораторних умовах із застосуванням ситового методу з промиванням і без промивки водою, адаптованого для умов їх можливого забруднення мікропластіком. В даний час даний метод проходить апробацію, в ході якої будуть відпрацьовані і удосконалені прийоми обробки пляжних і донних відкладень.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Агаркова-Лях Ірина Володимирівна, Сібірцова Олена Миколаївна


Adaptation of a method of the granulometric analysis for studying of microplastic pollution of deposits of a coastal zone of the sea

A new approach to the assessment of microplastic pollution of beach and bottom sediments of the coastal zone of the sea based on the study of their particle size distribution is proposed. A standard procedure for carrying out a complete granulometric analysis of the sediments in laboratory conditions is described. It uses the sieve method with and without washing with water adapted to the condition of their possible contamination with microplastics. Currently, this method is receiving practical approval during which the methods of processing beach and bottom sediments will be worked out and improved.


Область наук:

 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал: принципи екології


  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ гранулометричні АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІКРОПЛАСТІКОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ МОРЯ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ гранулометричні АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІКРОПЛАСТІКОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ МОРЯ»

  ?науковий електронний журнал

  \ + У ПРИНЦИПИ екології

  Петрозаводськ МГО / ААРСГЕГгННМЙ

  vi 1ів: рсітст

  Про

  http://ecopri.ru

  http://petrsu.ru

  УДК 504.4.054

  АДАПТАЦІЯ МЕТОДУ гранулометричні АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МІКРОПЛАСТІКОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ МОРЯ

  АГАРКОВА-ЛЯХ Ірина Володимирівна кандидат географічних наук, ФГБНУ Інститут природно-технічних систем, iva Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  СІБІРЦОВА Олена Миколаївна кандидат біологічних наук, ФГБУН Фіц «Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського РАН», Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ключові слова:

  донні грунти пляжні відкладення гранулометричний склад

  мікропластік ситової метод проба

  Анотація: Запропоновано новий підхід до оцінки мікропластікового забруднення пляжних і донних відкладень берегової зони моря, заснований на вивченні їх гранулометричного складу. Описана процедура проведення повного гранулометричного аналізу відкладень в лабораторних умовах із застосуванням ситового методу з промиванням і без промивки водою, адаптованого для умов їх можливого забруднення мікропластіком. В даний час даний метод проходить апробацію, в ході якої будуть відпрацьовані і удосконалені прийоми обробки пляжних і донних відкладень.

  © Петрозаводський державний університет

  Отримано 21 лютого 2019 року

  Підписано до друку 07 жовтня 2019 року

  Вступ

  В умовах відсутності природних механізмів розкладання мікропластіка масштаби його накопичення в навколишньому середовищі набувають ранг планетарної екологічної проблеми. В даний час лідерство в вивченні мікропластікового забруднення Світового океану належить зарубіжним дослідникам, чиї роботи присвячені методиці відбору і обробки проб (Hidalgo-Ruz et al., 2012; Imhof et al., 2012; Claessens et al., 2013; Laboratory ... , 2015; Losh, 2015; Loder, Gerdts, 2015; Besley et al., 2016 року; Kedzierski et al., 2016 року; Mahat 2017), оцінці забруднення мікропластіком різних екологічних зон і районів Світового океану. Вітчизняні вчені тільки починають дослідження в даній області (Зобков, Есюкова, 2018 і ін.). Перші спостереження за розподілений-

  ням мікропластіка проведені на пляжах Балтійського і Чорного морів, в акваторії Японського моря (Блиновских, Якименко, 2018; Есюкова, Чубаренко, 2018; Зобков, Есюкова, 2018; Сібірцова, 2018; Sibirtsova, 2016 року; Esiukova 2017).

  Одним з слабо вивчених аспектів мікропластікового забруднення берегової зони моря як в зарубіжних, так і вітчизняних роботах є роль гранулометричного складу (грансостава) пляжних і донних відкладень в накопиченні, переміщення і просторово-часовому розподілі мікропластіка. Так, виконаний в статті (Есюкова, Чубаренко, 2018) частковий аналіз грансостава пляжів Балтійського моря не дозволив встановити будь-якої чіткої його зв'язку з вмістом мікропластіка. При цьому автори зазначеної роботи наголосили на необхідності проведе-

  ня розгорнутого аналізу грансостава відкладень в перспективі. Разом з тим польові дослідження на пляжах Севастополя одного з авторів цієї роботи виявили якісні відмінності частинок мікропластіка, виявлених в різних шарах пляжних відкладень потужністю 5 см при їх пошаровому відборі (Сібірцова, 2018; Sibirtsova, 2016). Таким чином, вивчення особливостей поведінки частинок мікропластіка в прибережно-морських відкладеннях різного грансостава становить певний інтерес.

  Як відомо, гідродинамічні фактори (хвильова і штормова діяльність) суттєво впливають на формування товщі пляжно-донних відкладень, а разом з ними і перерозподіл часток мікропластіка в межах надводної та підводної частин берегової зони моря. Значний внесок у надходження і диференціацію мікропластіка в межах берегової зони також вносить діяльність людини. Тобто процес надходження і міграції мікропластіка в пляжних і донних відкладеннях можна розглядати як результуючу гідродинамічної активності та антропогенного навантаження на берегову зону моря.

  У зв'язку з цим автори виходять із припущення, що розподіл мікропластіка в

  товщі пляжно-донних відкладень і за профілем берегової зони моря тісно пов'язане з їх гранскладу. Для перевірки цієї гіпотези пропонується метод сполученого аналізу грансостава відкладень і їх забруднення мікропластіком.

  Мета роботи - представити новий підхід до оцінки мікропластікового забруднення пляжних і донних відкладень берегової зони моря, заснований на проведенні адаптованої процедури їх повного гранулометричного аналізу.

  матеріали

  Процедура проведення грананаліза базується на основних положеннях діючих міждержавних стандартів (ГОСТ, 2000., 2015), змінених з урахуванням можливої ​​присутності в прибережно-морських відкладеннях мікропластіка. Відбір проб проводився в п'яти районах берегової зони Севастопольського регіону (рис. 1), що відрізняються по рекреаційної навантаженні і місцевих умов (гідродинамічний режим, тип і ширина пляжу, профіль берегової зони та ін.). Точки відбору 2, 4, 5 знаходяться в бухтах з ослабленим хвильовим режимом, точка 1 - на відкритому узбережжі, точка 3 - на пригирловій ділянці. Найбільшу ширину мають пляжі на точках 1 і 5, найменшу - 2, 3 і 4.

  Мал. 1. Райони відбору проб. 1 - пляж «Учкуєвка», 2 - пляж «Костянтинівський», 3 - гирло р. Чорної, 4 |

  пляж «Сонячний», 5 - пляж «Омега» Fig. 1. Sampling areas. 1 - beach "Uchkuevka", 2 - beach "Konstantinovsky", 3 - mouth of the Black River, 4 -

  beach "Solnechny", 5 - beach "Omega"

  Оригінальні методи досліджень

  Проведення грананаліза є одним з етапів методики комплексного вивчення грансостава і мікропластікового забруднення пляжних і донних відкладень берегової зони моря, що включає відбір проб, їх грананаліз, оцінку мікропластікового забруднення і докладно розглянутої в роботі (Сібірцова, Агаркова-Лях, 2019). Стандартна процедура грананаліза відкладень, що проводиться на другому етапі, адаптована для умов їх можливого забруднення

  мікропластіком, що вносить коректування в температуру сушки, інтенсивність механічної дії, використання очищеної (дистильованої) води і ін. При проведенні грананаліза застосовується ситової метод з промиванням і без промивки водою. Даний метод дозволяє виявляти видимі неозброєним оком частки мікро- і мезопластіка з розмірами від 0.25-5 мм до 5-25 мм відповідно. Основні відмінності адаптованої процедури грананаліза від стандартної (ГОСТ, 2015) представлені в табл. 1.

  Таблиця 1. Відмінності стандартного грананаліза від адаптованого для вивчення мікропластікового забруднення Table 1. Differences of standard grananalysis from adapted to study microplastics contamination

  Характеристики та процедури ГОСТ 12536-2014 Адаптація методу для вивчення мікропластікового забруднення

  Квартування і відбір середньої

  проби

  Мінімальна маса проби від 50 до 2000 г від 1500 до 4500 г

  Растіркі при підготовці і є немає

  просеивании проб

  (105 ± 5) 0С (50-60 ± 5) 0С

  Температура сушіння (для мінеральних проб) (70 ± 5) 0С (для органо-мінеральних проб) (для будь-яких проб)

  водопровідна або

  Промивання проби профільтрована дощова (річкова) вода дистильована вода

  Відмучування частинок менше 0.1 мм під струменем води в ємності з водою

  процедура випарювання

  на піщаній бані після є немає

  промивання водою

  Нижче описана послідовність дій при проведенні грананаліза пляжних і донних відкладень берегової зони моря.

  Необхідне обладнання: набір сит з розміром осередків 10.0; 5.0; 2.0; 1.0; 0.5; 0.25 і 0.1 мм, кришкою і піддоном; лабораторні електронні ваги; сушильну шафу; порцелянові або металеві чашки; скляна ємність (наприклад, стакан-циліндр); скляна або дерев'яна паличка; гумова груша; ємності для зберігання проб і фракцій; етикетки; олівець. Щоб уникнути ризику зовнішнього забруднення проб частинками мікропластіка, при проведенні лабораторних робіт виключається використання пластикового посуду, інструментів і одеж-

  ди зі штучних матеріалів.

  При наявності обмежень у дослідника для мінімізації зусиль по доставці і обробці проб стандартна процедура грананаліза передбачає їх квартування і відбір середньої проби. На наш погляд, бажано виключити процедуру квартування при вивченні мікропластікового забруднення, т. К. Скорочення маси проби знижує ймовірність отримання об'єктивної картини кількісного вмісту часток мікропластіка у відкладеннях.

  Ситовий метод без промивання водою застосовують для грананаліза проб з переважним розміром частинок від 0.5 до 10.0 мм.

  Відібрана проба може бути сухою або

  вологою. Вологу пробу спочатку висушують, а потім зважують. Суху пробу відразу зважують.

  Висушування проби. Пробу поміщають в попередньо зважену порцелянову або металеву чашку і висушують в сушильній шафі при температурі (50-60 ± 5) 0С (Hidalgo-Ruz et al., 2012; Laboratory., 2015; Loder, Gerdts, 2015) до повітряно-сухого стану.

  Зважування сухої проби. Суху або висушену пробу зважують разом з порцелянової або металевої чашкою. З отриманої величини віднімають масу чашки і отримують вагу сухої проби. Результат записують в таблицю розрахунків.

  Просіювання проби через набір сит. Для поділу проби на фракції застосовують сита з розміром осередків 10.0; 5.0; 2.0; 1.0 і 0.5 мм. Сита монтують в колонку, розміщуючи від піддону в порядку збільшення розміру осередків від 0.5 до 10.0 мм. На верхнє сито в кілька прийомів висипають пробу і закривають кришкою. Сіють пробу ручним (шляхом легких ударів долонь про боки сит) або механізованим способом. Для кращої екстракції мікропластіка з органічного матеріалу (фрагментів водоростей, шматків дерева та ін.) Останній ретельно промивають дистильованою водою в окремій ємності, потім воду з ємності зливають через сито з розміром осередків 0.5 мм. Затримався на ситі матеріал переміщують за допомогою гумової груші в попередньо зважену чашку, висушують в сушильній шафі, зважують і значення фіксують в таблиці, висипають до решти пробі на верхнє сито.

  Повноту просіювання фракцій крізь кожне сито перевіряють його струшуванням над аркушем паперу. Якщо при цьому на лист випадають частки, то їх висипають на наступне сито. Просівши продовжують до тих пір, коли на папір перестануть випадати частки або поки кількість піску, що проходить через кожне сито протягом 1 хв, не складе менше 0.1% від усієї маси проби.

  Зважування фракцій і розрахунок втрати маси проби. Кожну фракцію, що затрималася після просіювання на ситі, а також пройшла в піддон, переносять починаючи з верхнього сита в заздалегідь зважені порцелянові чашки і зважують окремо. Отримані значення заносять в таблицю розрахунків.

  Після просіювання проби підсумовують ваги всіх фракцій. Зазвичай в ході просів-

  вання відбувається незначна втрата маси проби щодо її початкової кількості. Якщо ж отримана сума ваг всіх фракцій більш ніж на 1% перевищує вага сухої проби, взятої для аналізу, то просіювання повторюють. Втрату проби при її просіювання (п г) розносять по всіх виділених фракцій пропорційно їх масі (за винятком проб, в яких фракції більше 2 мм представлені одиничними включеннями уламкового матеріалу. В такому випадку ці фракції не враховують при розрахунках втрати маси проби). Формула розрахунку по кожній фракції виглядає наступним чином:

  М = m + (п • m J / m, [1]

  fr fr 1 pr fr pr L J

  де М / г - маса фракції з урахуванням втрати маси проби, г; mfr - маса фракції після просіювання, г; m - маса проби після просіювання, г.

  Підсумки розрахунків фіксують в таблиці.

  Розрахунок частки кожної фракції в пробі. Після коригування маси кожної фракції розраховують її частку (Ф%) в пробі за формулою:

  Ф = (Мг • 100% J / ms, [2]

  де ms - маса сухої проби, взятої для аналізу, г.

  Результати обчислення грансостава відкладень слід визначати з похибкою до 0.1%. Підсумки розрахунків фіксують в таблиці.

  Розфасовка і упаковка фракцій. Просіяний по фракціям матеріал поміщають в підготовлені сухі ємності, етикетує-ють, підписують і залишають в лабораторії до етапу аналізу їх мікропластікового забруднення.

  Ситовий метод з промиванням водою застосовують для гранулометричного аналізу проб з високим вмістом часток розміром менше 0.5 мм.

  Висушування і зважування проби здійснюють аналогічно процедурам, описаним вище для ситового методу без промивання водою.

  Промивання проби. Для промивання використовують дистильовану воду. Пробу поміщають в попередньо зважену скляну ємність (наприклад, стакан-циліндр), змочують її, а потім заливають водою так, щоб висота шару води була вище поверхні відкладень приблизно на 20 см. Пробу перемішують скляною або дерев'яною паличкою, взмучивая суспензію, і дають їй відстоятися 10-15

  с. Промивання проби за допомогою взмучивания частинок і зливання води проводять до повного освітлення води над осадом. Далі зливають воду з неосевшімі частками (суспензією) через сито з розміром осередків 0.1 мм, а залишок частинок на ньому змивають за допомогою гумової груші назад в ємність. Після промивання всієї проби воду з ємності акуратно зливають, а матеріал промитої проби поміщають в попередньо зважену порцелянову чашку і відправляють у сушильну шафу.

  Висушування і зважування промитої проби здійснюють аналогічно процедурам, описаним вище для ситового методу без промивання водою.

  Масу частинок розміром менше 0.1 мм (С г) визначають за різницею між масою сухої проби, взятої для аналізу (ms), і її масою після промивання водою і висушування (m). Вміст глинистої фракції розраховують за формулою [3] з округленням до 0.1.

  С = ms- m [3].

  Просіювання проби через набір сит. Для поділу проби на фракції застосовують сита з розміром осередків 10.0; 5.0; 2.0; 1.0; 0.5; 0.25 і 0.1 мм. Сита монтують в колонку, розміщуючи від піддону в порядку збільшення розміру отворів від 0.1 до 10.0 мм. Далі виконують дії, описані вище для ситового методу без промивання водою.

  Зважування фракцій і розрахунок втрати маси проби, розрахунок частки кожної фракції

  Бібліографія

  Блиновских Я. Ю., Якименко А. Л. Аналіз забруднення акваторії затоки Петра Великого (Японського моря) мікропластіком // Успіхи сучасного природознавства. 2018. № 1. С. 68-73.

  ГОСТ 12071-2000. Грунти. Відбір, упаковка, транспортування і зберігання зразків. М .: Держбуду України, 2000. 25 с.

  ГОСТ 12536-2014. Грунти. Методи лабораторного визначення зернового (гранулометричного) і мікроагрегатного складу. М .: Стандартинформ, 2015. 22 с. Есюкова Е. Е., Чубаренко І. П. Особливості розподілу мікропластіка на піщаних пляжах Калінінградській області (Балтійське море) // Регіональна екологія. 2018. № 1 (51). С. 108-121.

  Зобков М. Б., Есюкова Е. Е. Мікропластік в морському середовищі: огляд методів відбору, підготовки та аналізу проб води, донних відкладень і берегових наносів // Океанологія. 2018. Т. 58. № 1. С. 149-157. Сібірцова Е. Н. Мікропластіковое забруднення грунтів пляжів м.Севастополя в літній період 2016-2017 рр. // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон моря. 2018. № 1. С. 64-73. Сібірцова Е. Н., Агаркова-Лях І. В. Методика вивчення мікропластікового забруднення в пляжних і донних відкладеннях різного гранулометричного складу // Системи контролю навколишнього середовища. Севастополь: ІПТС, 2019. Вип. 1 (35). С. 136-145. Besley A., Vijver M. G., Behrens P., Bosker T. Standardized method for sampling and extraction

  в пробі, розфасовку і упаковку фракцій здійснюють аналогічно описаним раніше маніпуляціям для ситового методу без промивання водою.

  Висновок або висновки

  Представлений новий підхід до вивчення поведінки мікропластіка в пляжно-донних відкладеннях берегової зони морить, заснований на аналізі їх грансостава. Для проведення повного грананаліза відкладень запропонований ситової метод з промиванням і без промивки водою, адаптований для умов їх можливого забруднення мікропластіком.

  Перевірка запропонованої авторами методики сполученого аналізу грансостава відкладень і їх забруднення мікропластіком дозволить підтвердити або спростувати зв'язок між якісно-кількісними характеристиками мікропластікового забруднення і гранулометричним складом прибережно-морських відкладень.

  У разі встановлення кореляційних залежностей між гранскладу і змістом мікропластіка стане можливим використання першого в якості ін -дікатора мікропластікового забруднення пляжно-донних відкладень. В даний час даний метод проходить апробацію лабораторних умовах, в ході якої будуть відпрацьовані і удосконалені прийоми обробки матеріалу.

  methods for quantifying microplastics in beach sand // Mar. Pollut. Bull. 2016. Vol. 114 (1). P. 77-83.

  Claessens M., Van Cauwenberghe L., Vandegehuchte M. B., Janssen C. R. New techniques for the detection of microplastics in sediments and field collected organisms // Mar. Pollut. Bull. 2013. Vol. 70. P. 227-233.

  Esiukova E. Plastic pollution on the Baltic beaches of the Kaliningrad region, Russia // Mar. Pollut. Bull. 2017. Vol. 114 (2). P. 1072-1080.

  Hidalgo-Ruz V., Gutow L., Thompson R. T., Thiel M. Microplastics in the marine environment: a review of the Methods used for identification and quantification // Environ. Sci. Technol. 2012. Vol. 46. ​​P. 3060-3075.

  Imhof H. K., Schmid J., Niessner R. et al. A novel, highly efficient method for the separation and quantification of plastic particles in sediments of aquatic environments // Limnol. Oceanogr. Methods. 2012. Vol. 10. P. 524-537.

  Kedzierski M., Tilly V., Bourseau P., Bellegou H., Cesar G., Sire O., Bruzaud S. Microplastics elutriation from sandy sediments: а granulometric approach // Mar. Pollut. Bull. 2016. Vol. 107 (1). P. 315-323.

  Masura J., Baker J., Foster G., Arthur C., Herring. C. Laboratory Methods for the Analysis of Microplastics in the Marine Environment. Recommendations for quantifying synthetic particles in waters and sediments. NOAA Marine Debris Program. Silver Spring. 2015. 31 p.

  Losh S. A proposed method to analyze meso- and microplastic pollution on beaches in Oregon / Honors! Baccalaureate! Of! Science in! Environmental! Science. Oregon, 2015. 45 p.

  Loder M. G. J., Gerdts G. Methodology used for the detection and identification of microplastics - a critical appraisal // Bergmann M., Gutow L., Klages M. (eds.). Marine anthropogenic litter. Cham, 2015. P. 201-227.

  Mahat S. Separation and quantification of Microplastics from Beach and Sediment samples using the Bauta microplastic - sediment separator. Oslo, 2017. 60 p. DOI: http: //hdl.handle. net / 11250/2459114.

  Sibirtsova E. The Black Sea and microplastics: Sevastopol beaches monitoring // Conference Paper: EMECS 11 - SEA COASTS XXVI. JOINT CONFERENCE. Managing risks to coastal regions and communities in a changing world. St. Peterburg, 2016. URL: https: //www.researchgate. net / publication / 314105559_THE_BLACK_SEA_AND_MICROPLASTICS_SEVASTOPOL_ BEACHES_MONITORING (дата звернення: 20.12.2018).

  Подяки

  Дослідження виконано за фінансової підтримки РФФД і міста Севастополя в рамках наукового проекту № 18-44-920014 р_а, а також по держбюджетній темі ФГБУН Фіц ІнБПМ РАН №

  0828-2018-0005 і держбюджетної теми ІПТС №0012-2019-0007.

  ADAPTATION OF A METHOD OF THE GRANULOMETRIC ANALYSIS FOR STUDYING OF MICROPLASTIC POLLUTION OF DEPOSITS OF A COASTAL ZONE OF THE

  SEA

  AGARKOVA-LYAKH Irina Vladimirovna PhD, Institute of Natural and Technical Systems, iva Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  SIBIRTSOVA Elena Nikolaevna PhD, The A.O. Kovalevsky Institute of Marine Biological Research of RAS, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Key words:

  bottom soilbi

  beach sediments

  granulometric

  composition

  microplastic

  sieve method

  sample

  Summary: A new approach to the assessment of microplastic pollution of beach and bottom sediments of the coastal zone of the sea based on the study of their particle size distribution is proposed. A standard procedure for carrying out a complete granulometric analysis of the sediments in laboratory conditions is described. It uses the sieve method with and without washing with water adapted to the condition of their possible contamination with microplastics. Currently, this method is receiving practical approval during which the methods of processing beach and bottom sediments will be worked out and improved.

  Received on: 21 February 2019 Published on: 06 October 2019

  References

  Besley A., Vijver M. G., Behrens P., Bosker T. Standardized method for sampling and extraction methods

  for quantifying microplastics in beach sand, Mar. Pollut. Bull. 2016. Vol. 114 (1). P. 77-83. Blinovskaya Ya. Yu. Yakimenko A. L. The analysis of microplastics pollution of the water area of ​​Peter the

  Great Bay (Sea of ​​Japan), Uspehi sovremennogo estestvoznaniya. 2018. No. 1. P. 68-73. Claessens M., Van Cauwenberghe L., Vandegehuchte M. B., Janssen C. R. New techniques for the detection of microplastics in sediments and field collected organisms, Mar. Pollut. Bull. 2013. Vol. 70. P. 227-233.

  Esiukova E. Plastic pollution on the Baltic beaches of the Kaliningrad region, Russia, Mar. Pollut. Bull. 2017.

  Vol. 114 (2). P. 1072-1080. Esyukova E. E. Chubarenko I. P. Peculiarities of microplastic distribution on the sandy beaches of Kaliningrad

  region (Baltic Sea), Regional'naya ekologiya. 2018. No. 1 (51). P. 108-121. GOST 12071-2000. Soils. Sampling, packaging, transportation and storage of samples. M .: MNTKS, 2000. 25 p.

  GOST 12536-2014. Soils. Methods of laboratory determination of grain (particle size) and microaggregate

  composition. M .: Standartinform, 2015. 22 p. Hidalgo-Ruz V., Gutow L., Thompson R. T., Thiel M. Microplastics in the marine environment: a review of the Methods used for identification and quantification, Environ. Sci. Technol. 2012. Vol. 46. ​​P. 3060-3075.

  Imhof H. K., Schmid J., Niessner R. et al. A novel, highly efficient method for the separation and quantification of plastic particles in sediments of aquatic environments, Limnol. Oceanogr. Methods. 2012. Vol. 10. P. 524-537.

  Kedzierski M., Tilly V., Bourseau P., Bellegou H., Cesar G., Sire O., Bruzaud S. Microplastics elutriation from

  sandy sediments: a granulometric approach, Mar. Pollut. Bull. 2016. Vol. 107 (1). P. 315-323. Loder M. G. J., Gerdts G. Methodology used for the detection and identification of microplastics - a critical appraisal, Bergmann M., Gutow L., Klages M. (eds.). Marine anthropogenic litter. Cham, 2015. P. 201-227.

  Losh S. A proposed method to analyze meso- and microplastic pollution on beaches in Oregon,

  Honors! Baccalaureate! Of! Science in! Environmental! Science. Oregon, 2015. 45 p. Mahat S. Separation and quantification of Microplastics from Beach and Sediment samples using the Bauta

  microplastic - sediment separator. Oslo, 2017. 60 p. DOI: http://hdl.handle.net/11250/2459114.

  Masura J., Baker J., Foster G., Arthur C., Herring. C. Laboratory Methods for the Analysis of Microplastics in the Marine Environment. Recommendations for quantifying synthetic particles in waters and sediments. NOAA Marine Debris Program. Silver Spring. 2015. 31 p.

  Sibircova E. N. Lyah I. V. The method of studying microplastics pollution in the beach and bottom sediments of different granulometric composition, Sistemy kontrolya okruzhayuschey sredy. Sevastopol ': IPTS, 2019. Vyp. 1 (35). P. 136-145.

  Sibircova E. N. Microplastics pollution of Sevastopol beaches sediment in summer 2016-2017, Ekologicheskaya bezopasnost 'pribrezhnoy i shel'fovoy zon morya. 2018. No. 1. P. 64-73.

  Sibirtsova E. The Black Sea and microplastics: Sevastopol beaches monitoring, Conference Paper: EMECS 11 - SEA COASTS XXVI. JOINT CONFERENCE. Managing risks to coastal regions and communities in a changing world. St. Peterburg, 2016. URL: https://www.researchgate.net/ publication / 314105559_THE_BLACK_SEA_AND_MICROPLASTICS_SEVASTOPOL_BEACHES_ MONITORING (data obrascheniya: 20.12.2018).

  Zobkov M. B. Esyukova E. E. Microplastic in the marine environment: review of methods of selection, preparation and analysis of water samples, sediments and coastal sediments, Okeanologiya. 2018. T. 58. No. 1. P. 149-157.


  Ключові слова: донні ГРУНТИ /ПЛЯЖНІ ВІДКЛАДЕННЯ /ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД /МІКРОПЛАСТІК /ситова МЕТОД /ПРОБА /BOTTOM SOILИ /BEACH SEDIMENTS /GRANULOMETRIC COMPOSITION /MICROPLASTIC /SIEVE METHOD /SAMPLE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити