Вступ. Оцінка параметрів жорсткості артерій дозволяє зробити висновки про розвиток серцево-судинних захворювань задовго до клінічних проявів ураження органів-мішеней. «Золотим стандартом» оцінки жорсткості артеріальної стінки є визначення швидкості пульсової хвилі (СПВ). «Одноточечного» осцилометрична методика визначення СПВ має ряд переваг (зручність і велика швидкість вимірювання) перед найбільш поширеною «двухточечной». Метою даної роботи було адаптувати методику вимірювання СПВ осцилометричним методом для скринінгових поліклінічних обстежень шляхом створення універсальної формули для розрахунку значень СПВ в положенні лежачи, виходячи з показників СПВ в положенні сидячи. Методи. За допомогою діагностичної системи BPLab Vasotens (Росія) проведено вимірювання СПВ осцилометричним методом у 152 пацієнтів, виведена формула для перерахунку значень СПВ лежачи на підставі вимірювання СПВ сидячи. Результати. Вимірювання аортальной СПВ в положенні сидячи дало можливість одночасного дослідження параметрів центральної та периферичної АТ і жорсткості артеріальної стінки. Отримані результати можуть використовуватися при обстеженні пацієнтів в умовах поліклініки. Висновок. Використання скрининговой методики визначення СПВ в аорті в поліклінічній практиці дозволить зробити висновки про розвиток ССЗ задовго до клінічних проявів ураження органів-мішеней, позбавить пацієнта від ймовірності неправильної оцінки його кардіоваскулярного ризику.

Анотація наукової статті за медичними технологіями, автор наукової роботи - Ткаченко Юлія Валеріївна, Стражеско Ірина Дмитрівна, Борисов Євген Миколайович, Плисюк Аліна Геннадіївна, Орлова Яна Артурівна


Adaptation of the method of pulse wave velocity measurement for screening examinations in outpatient practice

Background. Estimation of the parameters of arterial stiffness allows one to make conclusions about the development of CVD long before clinical manifestations of the target organ damage. The determination of the pulse wave velocity (PWV) is the «gold standard» for the arterial wall stiffness assessment. The oscillometric method of PWV measurement has a number of advantages (convenience and high speed) over the most common «two-point» techniques. Objective. The purpose of this work was to adapt the PWV measurement using the oscillometric method for screening outpatient examinations. Using a BPLab Vasotens diagnostic oscillometric system (Russia), PWV was measured in 152 patients, and a formula was obtained for recalculating PWV values ​​in the supine position on the basis of PWV values ​​in the sitting position. Methods. Using a BPLab Vasotens diagnostic system, PWV was measured in 152 patients, and a formula was derived for recalculating PWV values ​​in the supine position on the basis of PWV values ​​in the sitting position. Results. Measuring aortal PWV in the sitting position gave an opportunity of a simultaneous study of the central and peripheral BP parameters and the arterial wall stiffness. The obtained data may be used during patients 'screening in the outpatient setting. Conclusion. The use of the screening procedure for the PWV measurement in the outpatient practice will allow concluding on the CVD development long before clinical manifestations of the target organs damage and will rid the patient of a possibility of a wrong estimation of their cardiovascular risk.


Область наук:
 • Медичні технології
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал
  клінічна практика
  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ пульсовиххвиль ДЛЯ скринінгових обстежень У АМБУЛАТОРНОЇ ПРАКТИЦІ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ пульсовиххвиль ДЛЯ скринінгових обстежень У АМБУЛАТОРНОЇ ПРАКТИЦІ»

  ?АДАПТАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ пульсовиххвиль ДЛЯ скринінгових обстежень У АМБУЛАТОРНОЇ ПРАКТИЦІ

  Ю.В. Ткаченко, І.Д. Стражеско, Е.Н. Борисов, А.П Плисюк, Я.А. Орлова

  Московський державний університет імені М.В. Ломоносова, Москва, Російська Федерація

  Вступ. Оцінка параметрів жорсткості артерій дозволяє зробити висновки про розвиток серцево-судинних захворювань задовго до клінічних проявів ураження органів-мішеней. «Золотим стандартом» оцінки жорсткості артеріальної стінки є визначення швидкості пульсової хвилі (СПВ). «Одноточечного» осцилометрична методика визначення СПВ має ряд переваг (зручність і велика швидкість вимірювання) перед найбільш поширеною «двухточечной». Метою даної роботи було адаптувати методику вимірювання СПВ осцілломе-тричних методом для скринінгових поліклінічних обстежень шляхом створення універсальної формули для розрахунку значень СПВ в положенні лежачи, виходячи з показників СПВ в положенні сидячи. Методи. За допомогою діагностичної системи BPLab Vasotens (Росія) проведено вимірювання СПВ осцилометричним методом у 152 пацієнтів, виведена формула для перерахунку значень СПВ лежачи на підставі вимірювання СПВ сидячи. Результати. Вимірювання аортальной СПВ в положенні сидячи дало можливість одночасного дослідження параметрів центральної та периферичної АТ і жорсткості артеріальної стінки. Отримані результати можуть використовуватися при обстеженні пацієнтів в умовах поліклініки. Висновок. Використання скрининговой методики визначення СПВ в аорті в поліклінічній практиці дозволить зробити висновки про розвиток ССЗ задовго до клінічних проявів ураження органів-мішеней, позбавить пацієнта від ймовірності неправильної оцінки його кардіоваскулярного ризику.

  Ключові слова: артеріальна жорсткість, методи вимірювання швидкості пульсової хвилі. (Для цитування: Ткаченко Ю.В., Стражеско І.Д., Борисов Е.Н., Плисюк А.П, Орлова Я.А. Адаптація методики вимірювання швидкості пульсової хвилі для скринінгових обстежень в амбулаторній практиці. Клінічна практика. 2019; 10 (1): 548-56. doi: 10.17816 / сІпргасШ148-56)

  ADAPTATION OF THE METHOD OF PULSE WAVE VELOCITY MEASUREMENT FOR SCREENING EXAMINATIONS IN OUTPATIENT PRACTICE

  Y.V. Tkachenko, I.D. Strazhesko, E.N. Borisov, A.G. Plisiuk, I.A. Orlova

  Moscow State University MV Lomonosov, Moscow, Russian Federation

  Background. Estimation of the parameters of arterial stiffness allows one to make conclusions about the development of CVD long before clinical manifestations of the target organ damage. The determination of the pulse wave velocity (PWV) is the «gold standard» for the arterial wall stiffness assessment. The oscillometric method of PWV measurement has a number of advantages (convenience and high speed) over the most common «two-point» techniques. Objective. The purpose of this work was to adapt the PWV measurement using the oscillometric method for screening outpatient examinations. Using a BPLab Vasotens diagnostic oscillometric system (Russia), PWV was measured in 152 patients, and a formula was obtained for recalculating PWV values ​​in the supine position on the basis of PWV values ​​in the sitting position. Methods. Using a BPLab Vasotens diagnostic system, PWV was measured in 152 patients, and a formula was derived for recalculating PWV values ​​in the supine position on the basis of PWV values ​​in the sitting position. Results. Measuring aortal PWV in the sitting position gave an opportunity of a simultaneous study of the central and peripheral BP parameters and the arterial wall stiffness. The obtained data may be used during patients 'screening in the outpatient setting. Conclusion. The use of

  Ч,-

  РГНЧ

  si?

  the screening procedure for the PWV measurement in the outpatient practice will allow concluding on the CVD development long before clinical manifestations of the target organs damage and will rid the patient of a possibility of a wrong estimation of their cardiovascular risk.

  Keywords: arterial stiffness, pulse wave velocity measurement methods.

  (For citation: Tkachenko YV, Strazhesko ID, Borisov EN, Plisiuk AG, Orlova IA. Adaptation of the Method of Pulse Wave Velocity Measurement for Screening Examinations in Outpatient Practice. Journal of Clinical Practice. 2019; 10 (1): 48-56 . doi: 10.17816 / clinpract10148-56)

  ВСТУП

  Серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають перше місце в структурі смертності і втрати працездатності в економічно розвинених країнах світу. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, в 2012 р від ССЗ померло 17,5 млн осіб, що відповідає 31% всіх випадків смерті в світі [1]. У 2014 році в Російській Федерації 50,1% всіх смертей були обумовлені хворобами системи кровообігу [2]. При цьому важливу роль у розвитку ССЗ грає збільшення жорсткості стінок магістральних артерій. В основі підвищення артеріальної жорсткості лежать такі зміни еластинових і колагенових волокон в медії артерій, як фрагментація еластину під дією матриксних металопротеїназ, його гликирование, збільшення продукції колагену під дією ангіотензину II і цитокінів, утворення «перемичок» між його волокнами [3]. Оцінка параметрів жорсткості артерій дозволяє зробити висновки про розвиток ССЗ задовго до клінічних проявів ураження органів-мішеней, що має значну діагностичне перевагу. А оцінка параметрів жорсткості артерій спільно з традиційними факторами ризику, особливо у пацієнтів з їх прикордонними значеннями або з обтяженим сімейним анамнезом по розвитку ССЗ, може підвищити прогностичну значимість класичних систем оцінки ризику розвитку ССЗ, інтегруючи вплив традиційних факторів серцево-судинного ризику і возрастассоціірованних змін. При цьому найвища прогнозована цінність визначення жорсткості артерій щодо розвитку ішемічної хвороби серця була відзначена у пацієнтів групи низького і проміжного ризику, а також у пацієнтів молодого віку [4]. «Золотим стандартом» оцінки жорсткості артеріальної стінки є визначення швидкості пульсової хвилі (СПВ). Даний маркер був визнаний незалежним предиктором серцево-судинних ускладнень [5].

  Існує безліч методів вимірювання СПВ. Найбільшу популярність отримали так звані двоточкові методи, в основі яких лежить реєстрація пульсової хвилі в двох точках, розташованих на певній відстані. Найбільш надійним є вимір СПВ на каротидного-феморального сегменті за допомогою методу аппланаціонной тонометрии (за порогове значення прийнята СПВ рівна 10 м / с) [6].

  Аналогом широко поширених в світі «двоточкових» приладів для вимірювання СПВ стали «одноточкові» методи, які використовують один датчик замість двох. Найбільш зручний в цьому випадку осциллометрический датчик, вбудований в манжету приладів для добового моніторіро-вання артеріального тиску (АТ). До переваг «однокрапкового» осцилометрична методики відносяться зручність вимірювання (одна манжета на плечі), можливість проводити дослідження в положенні сидячи, швидкість вимірювання. Вітчизняним приладом для вимірювання СПВ в аорті з використанням «одноточечного» осцилом-лометріческого методу є діагностична ситема BPLab Vasotens (ТОВ «Петро Телегін», Нижній Новгород, Росія), що включає в себе добовий монітор АТ BPLab і програмне забезпечення Vasotens, що дозволяє деталізувати інформацію про характері пульсової хвилі. Додатковою функцією діагностичної системи є вимір центрального (аортального) АТ і індексу аугментации. Дослідження на 99 добровольцях показало сильну кореляцію параметрів СПВ, отриманих в положенні лежачи приладами BPLab і SphygmoCor (r = 0,85; р<0,001) [7]. Однак існують дані про більш високих значеннях СПВ в положенні пацієнта сидячи в порівнянні з положенням лежачи на спині. На значення СПВ також впливає попередня дослідженню релаксація [8]. Різниця результатів при вимірюванні СПВ сидячи без релаксації і лежачи після релаксації вивчено недостатньо. Створення універсальної формули для розрахунку

  Том 10 №1

  ініческая

  оактіка

  істинної СПВ при вимірюванні в положенні сидячи дозволить проводити вимірювання «однокрапковим» осцилометричним методом в умовах масового поліклінічного скринінгу. Мета даної роботи - адаптувати методику вимірювання СПВ осцилометричним методом для скринінгових поліклінічних обстежень шляхом створення універсальної формули для розрахунку значень СПВ в положенні лежачи, виходячи з показників СПВ в положенні сидячи.

  МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

  Дослідження проведено в клініко-діагностичному центрі МНОЦ МПУ імені М.В. Ломоносова. Були обстежені 152 пацієнта (вік 58 ± 18 років, 43% чоловіків) з артеріальною гіпертонією, ішемічною хворобою серця і здорові добровольці. У всіх учасників дослідження вимірювали зріст, масу тіла, індекс маси тіла (ІМТ), а також показники систолічного артеріального тиску (САТ), діастолічного АТ (ДАТ), частоту серцевих скорочень (ЧСС), СПВ в положенні сидячи без релаксації, а потім лежачи на спині після 15-хвилинної релаксації.

  Вимірювання САТ, ДАТ, ЧСС, СПВ осціллометріі-ного методом в положенні сидячи і лежачи проводилося за допомогою діагностичної системи BPLab Vasotens.

  СПВ розраховується в м / с за часом поширення відбитої хвилі. У програмному забезпеченні (ПЗ) BPLab для визначення СПВ в аорті використовується співвідношення:

  СПВА = К х (2 х L) / ВРОВ,

  де СПВА - СПВ в аорті; К - масштабний коефіцієнт для нормування отриманого значення СПВ; L - довжина ствола аорти (в ПО BPLab за довжину аорти приймається відстань від верхнього краю грудини до лобкової кістки); ВРОВ - час поширення відбитої хвилі.

  Часом поширення відбитої хвилі називається період між піками ударної і відбитої хвилі на сфигмограмме (RWTT на рис. 1), за довжину шляху приймається подвоєна довжина ствола аорти.

  Вимірювання СПВ були проведені відповідно до міжнародних протоколами. Дотримувалися наступні умови: всі вимірювання проводилися в одному кабінеті при однаковій температурі і навколишнього оточення в один час дня; у всіх пацієнтів вимір вироб-

  Мал. 1. Відображення пульсової хвилі від біфуркації аорти [9]

  дилось на лівій руці за допомогою манжети стандартного розміру; під час вимірювань пацієнтові заборонялося рухатися і розмовляти, заборонялося приймати їжу, кофеїн і курити менше ніж за 3 год до дослідження; для кожного положення тіла проводилося мінімум 3 вимірювання, потім обчислювалися середні значення; У разі виявлення різниці між вимірами в одному положенні більше 0,5 м / с проводилося контрольне (четверте) вимір. Виміри проводилися в наступному порядку: 3 (при необхідності 4) вимірювання в положенні сидячи - відпочинок в горизонтальному положенні протягом 15 хв - 3 (при необхідності 4) вимірювання в положенні лежачи.

  Отримані дані були занесені в зведену таблицю MS Excel. Подальша статистична обробка була проведена за допомогою ПО STATISTICA 12.5 (StatSoft Russia). Ряди даних були перевірені на нормальний розподіл за допомогою критеріїв Колмогорова-Смирнова і Шапіро-Уілкі. Для параметрів, що підкоряються нормальному розподілу, були підраховані середні значення і стандартні відхилення. Для аналізу відмінностей був використаний f-тест для пов'язаних сукупностей.

  Було виконано кореляційний аналіз для виявлення незалежних змінних (предикторів), пов'язаних з СПВ в положенні лежачи. Для отримання підсумкової формули була побудована множинна лінійна регресійна модель, що описує зв'язок між значеннями СПВ в положенні лежачи і в положенні сидячи, віком, ростом і ЧСС пацієнтів.

  Т Т Т т ^

  Таблиця 1

  характеристика пацієнтів

  Значення ± стандартне відхилення

  152

  65/87

  58 ± 18

  167,9 ± 10,0

  78,5 ± 16,9

  27,8 ± 5,3

  126,2 ± 14,9

  показник

  Число пацієнтів Пол, муж / жен Вік, років, см Маса тіла, кг Індекс маси тіла, кг / м2

  Артеріальний тиск систолічний сидячи, мм рт.ст. Артеріальний тиск систолічний лежачи, мм рт.ст. Артеріальний тиск діастолічний сидячи, мм рт.ст. Артеріальний тиск діастолічний лежачи, мм рт.ст. Частота серцевих скорочень сидячи, уд. / Хв Частота серцевих скорочень лежачи, уд. / Хв Швидкість пульсової хвилі сидячи, м / с Швидкість пульсової хвилі лежачи, м / с 10,29 ± 2,30

  Мал. 2. Розподіл частоти швидкості пульсової хвилі в положенні сидячи (зліва) і лежачи (праворуч)

  123,5 ± 15,7

  81,2 ± 10,8

  76,8 ± 10,9

  69,3 ± 10,6

  64,1 ± 9,1

  10,58 ± 2,27

  Histogram: PWVao сидячи K-S d =, 04538, р> .20; Lilliefors р> .20 Shapiro-WilkW =, 99235, р =, 59414

  8 10 12 14 16 18 20 X <= Category Boundary

  90

  80

  70

  »60 про

  |550 §40 30 20 10

  Histogram: PWVao лежачи K-S d =, 03999, p> .20; Lilliefors p> .20 Shapiro-WilkW =, 99411, p =, 79668

  8 10 12 14

  X <= Category Boundary

  РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ

  ДОСЛІДЖЕНЬ

  У табл. 1 представлена ​​характеристика вибірки. Всі дані представлені в вигляді середнього ± стандартне відхилення, так як підкоряються нормальному розподілу (задовольняють критеріям Колмогорова-Смирнова і Шапіро-Уілкі).

  Виконання критерію Шапіро-Уілкі показало, що значення СПВ в положенні сидячи і лежачи задовольняють нормальному розподілу, що відображено на рис. 2.

  Нормальний розподіл дозволяє виконати?-Тест для пов'язаних сукупностей. Результати? -Тест представлені в табл. 2.

  Отримані результати свідчать про те, що СПВА в положенні лежачи після релаксації достовірно не відрізняється від СПВА в положенні сидячи без попередньої релаксації. За результатами кореляційного аналізу показник СПВ в положенні лежачи мав достовірну зв'язок з СПВ в положенні сидячи, ЧСС в положенні сидячи і лежачи, а також з віком пацієнтів (табл. 3).

  Таблиця 2

  Результати t-тесту для СПВА в положенні сидячи і лежачи

  Параметр Середнє Ст. викл. t р

  СПВА сидячи, м / с 10,58 2,27 - -

  СПВА лежачи, м / с 10,29 2,30 1,13 0,857

  Результати кореляційного аналізу Таблиця

  Досліджуваний параметр Вік Зростання ЧСС сидячи СПВ сидячи СПВ лежачи

  Вік 1,000 -0,465 -0,370 0,876 0,894

  Зростання -0,465 1,000 0,134 -0,362 -0,343

  ЧСС сидячи -0,370 0,134 1,000 -0,245 -0,290

  СПВА сидячи 0,876 -0,362 -0,245 1,000 0,950

  СПВА лежачи 0,894 -0,343 -0,290 0,950 1,000

  Примітка. Напівжирним шрифтом виділені достовірні кореляції (р<0,05). ЧСС - частота серцевих скорочень, СПВА - аортальна швидкість пульсової хвилі.

  Результати множинного лінійного регресійного аналізу

  параметр

  Св. Член Вік СПВА сидячи

  b

  0,607

  SE

  t (147)

  Таблиця 4

  p

  0,271

  2,243

  0,026

  0,034

  0,006

  5,474

  0,0000

  0,729

  0,049

  14,874

  0,0000

  Показники СПВА в положенні лежачи корелюють з віком, ростом, ЧСС, яка вимірюється в положенні сидячи. Дані параметри були обрані в якості незалежних змінних при побудові моделі множинної лінійної регресії, де в якості залежної змінної виступала СПВА лежачи. Результати множинного лінійного регресійного аналізу наведені в табл. 4.

  У табл. 4 представлені лише ті показники, які в підсумковій моделі продемонстрували статистично значимий зв'язок з результатами СПВА лежачи. Значення коефіцієнта детермінації R2 склало 0,92. Було виконано аналіз залишків, на підставі якого з регресійній моделі виключені 5 спостережень. Таким чином, підсумкова формула для перерахунку значень з СПВ в положенні сидячи в СПВ в положенні лежачи має наступний вигляд:

  СПВА лежачи = 0,729 х СПВА сидячи + + 0,034 х вік + 0,607.

  Значення СПВА в положенні лежачи, розраховані за формулою, також підкоряються нормальному розподілу. Очікувані значення достовірно пов'язані з спостерігаються (r = 0,76, p<0,05).

  ОБГОВОРЕННЯ

  У 1922 р J. Bramwell і А. Hill запропонували вимір СПВ для оцінки розтяжності артерій. Цей показник по сей день є одним з найбільш часто використовуваних маркерів артеріальної жорсткості [10]. СПВ безпосередньо залежить від геометрії артеріального судини і еластичних властивостей його стінки і описується рівнянням Моенса-Кортевега (Moens-Korteweg): СПВ = (E ^ xh / Dxp) 05, де р - щільність, Е - модуль пружності, h - товщина стінки судини , а D - його діаметр [11]. СПВ вимірюється як відношення відстані, пройденого пульсової хвилею між проксимальним і дистальним ділянкою судини, до часу, за яке це відстань було подолано.

  Ч,-

  РГНЧ? 1?

  Для встановлення крайніх точок пройденої відстані використовуються хвилі тиску, потоку або розтягування, які вважаються умовно еквівалентними. Найбільш об'єктивні вимірювання інтенсивності хвиль можна зробити за допомогою інвазивних методик, які припускають катетеризацию артерії, однак очевидно, що для клінічної практики дані методи не підходять. При неінвазивних вимірах найчастіше проводиться реєстрація хвилі тиску за допомогою механодатчіка, розміщеного на досліджуваній артерії. В якості альтернативи можуть використовуватися інші фізіологічні хвилі, такі як допплерівський потік або хвиля розтягування, що реєструються за допомогою ультразвукового дослідження. Інвазивні методики вимірювання СПВ використовуються для валидизации тваринницьких ферм неінвазивних методів, найбільш бажаних в клінічній практиці.

  Важливим аспектом вимірювання СПВ є вибір артерій, протягом яких будуть проводитися вимірювання. Ідеальним посудиною для оцінки жорсткості є аорта, однак її розташування не дозволяє виміряти СПВ безпосередньо на ній. Кращим ділянкою для оцінки СПВ в аорті є відстань між загальної сонної і стегнової артеріями. Ця ділянка була обрана в якості «золотого стандарту» відповідно до рекомендацій Американської кардіологічної асоціації (American Heart Association, АНА; 2015) [12]. СПВ, виміряна за допомогою сфигмография на каротидного-феморального сегменті, зустрічається в літературі під абревіатурою «СПВкф», і саме її значення визнано незалежним предиктором розвитку серцево-судинної патології [4]. Перевагами сфигмография на каротидного-феморального сегменті є неінвазивний, простота, безпека методики і невисока вартість процедури в порівнянні з ультразвуковим дослідженням і магнітно-резонансною томографією.

  Для вимірювання СПВкф використовуються два датчика, один з яких розташовується над проекцією загальної сонної, а другий - над стегнової артерією в області пупартовой зв'язки. Одночасно або послідовно реєструються дві сфігмограми з визначенням затримки по часу між пульсаціями в досліджуваних точках. Єдина формула визначення відстані, пройденого пульсової хвилею: d = 0,8 * L, де L -

  відстань від проекції загальної сонної артерії до проекції стегнової артерії в області пупартовой зв'язки. Надалі СПВ розраховується за формулою СПВ = d / t [6]. Методика є досить точною, проте слід дотримуватися певних правил для мінімізації похибок [6], виконання яких важко при скринінгових дослідженнях в амбулаторній практиці. Ступінь похибки результатів при відхиленні від даних рекомендацій вивчена недостатньо. Наприклад, існує всього декілька досліджень про вплив положення пацієнта на СПВкф, і їх дані суперечливі [13, 14]. Дослідження, проведене J. Nurnberger і со-авт. [13], показало відсутність різниці для положень сидячи і лежачи. У цьому дослідженні СПВ і індекс аугментації вимірювалися двома методами, а саме сфігмографіческім на каро-тідно-феморального сегменті з використанням приладу SphygmoCor (Австралія) і осціллометріі-ного за допомогою приладів Arteriograph (Угорщина) і Vascular Explorer ((Ерманов). Результати з усіх трьох приладів показали відсутність статистично значущих відмінностей в положенні сидячи і лежачи. Однак, зауважимо, що порядок дослідження дещо відрізнявся: спочатку пацієнтові пропонувався 5-хвилинний відпочинок в положенні лежачи, потім вимірювалися СПВ і індекс аугментації в поло жении лежачи, після цього вимірювання проводилися в положенні сидячи [13]. У дослідженні S. Shimawaki і ін. [8], проведеному на японській популяції, було проведено порівняння СПВ в семи різних положеннях тіла (сидячи, лежачи на спині, стоячи, напівлежачи під різними кутами тулуба до підлоги, із зігнутими і розігнутими в колінах ногами). СПВ в положенні лежачи була достовірно нижче в порівнянні з іншими положеннями тіла, в той час як СПВ в положенні сидячи показала достовірно найвищі значення. Виходячи з отриманих значень, автор пропонує свою формулу для перерахунку значень СПВ з позиції сидячи в позицію лежачи: СПВлежа = 0,46 * СПВсідя + 4,56 [8].

  На сьогоднішній день існують різні методики для реєстрації пульсової кривої і відповідно до цього - кілька принципово відрізняються приладів для вимірювання СПВкф. Найбільш поширеними в світі вважаються Complior System (Artech, Ле Ліла, Франція), система SphygmoCor (ArtCor, Сідней, Австралія), Pulsepen (Diatecne, Мілан, Італія), проте

  si?

  існують і інші аналоги. Вітчизняним приладом для вимірювання СПВкф є «По-ли-Спектр-СРПВ» (Нейрософт, Іваново, Росія).

  У приладі Complior System використовуються датчики механотрансдукціі, які реєструють артеріальні пульсові хвилі на ділянці сонної і стегнової артерій одночасно. Система SphygmoCor забезпечена широкосмуговим п'єзоелектричним зондом, який реєструє артеріальний пульс послідовно спочатку на сонної, а потім на стегнової артерії. Обидва сигнали синхронізуються з зубцем R на електрокардіограмі (ЕКГ), що вимагає постійної ЧСС під час кожного запису, щоб уникнути похибки. Відмінною особливістю приладу є можливість вимірювати також центральне (аортальне) АТ. Пристрій Pulsepen виробляє послідовні записи артеріальних пульсовиххвиль, синхронізованих з ЕКГ. Також існує функція аналізу пульсової хвилі, яка вимірюється безпосередньо в сонної артерії [14]. Прилад «Полі-Спектр-СРПВ» реєструє одномоментно три сфігмограми (на сонної, стегнової і променевої артерії) і синхронізує їх з ЕКГ. У приладі використовується об'ємний метод реєстрації сфігмограмі за допомогою манжет.

  Аналогом широко поширених в світі «двоточкових» приладів для вимірювання СПВ стали «одноточкові» методи, які використовують один датчик замість двох. Дане вдосконалення значно спрощує процедуру вимірювань-

  ня СПВ, особливо в педіатричній практиці. В основі цієї групи методів лежить реєстрація часу між ударної і відбитої пульсової хвилею. За відстань, пройдену пульсової хвилею, приймається подвоєна довжина ствола аорти (рис. 3).

  Як і «двоточкові» методи вимірювання СПВ, «одноточкові» методи надзвичайно різноманітні: для них можуть використовуватися різні типи датчиків - ультразвукові, осцилом-лометріческіе (прилад Аг1егюдгар ^ TensioMed, Будапешт, Угорщина), фотоелектричні (прилад «Ангіоскан», АПД ^ сап Е1е ^ готх, Москва, Росія, який використовує метод фотоплетізмографія). У дослідженні J. Davies та співавт. на основі аналізу 48 опублікованих раніше статей було проведено порівняння чотирьох приладів для вимірювання СПВ - СотрІог, SphygmoCor, Arteriograph і Vicorder (оцінює СПВкф осцилометричним методом). За результатами дослідження, Arteriograph показав найбільшу кореляцію з інвазивними методами, але при цьому найменшу - з іншими приладами, включеними в дослідження [16]. Близькість «одноточечного» осцилометрична-го методу до значень, виміряних инвазивно, пояснюється обмеженням ефекту Бернуллі, викликаного повною зупинкою кровотоку манжетою. Вітчизняний прилад BPLab Vasotens (дозволяє деталізувати характеристики пульсової хвилі. Додатковими функціями діагностичної системи є вимір

  Мал. 3. Принцип реєстрації часу між ударної і відбитої пульсової хвилею [15]

  Т Т Т т ^

  центрального (аортального) АТ і індексу аугментации. СПВ, виміряна цим приладом, показала значиму кореляцію з іншим предиктором серцево-судинних захворювань - добової варіабельністю АТ [17]. На думку експертів, вимір СПВ цим методом допустимо, але не рівнозначно виміру СПВкф, тому слід використовувати один метод для реєстрації СПВ в динаміці. Це слід враховувати при вивченні Вляна різних лікарських препаратів на жорсткість артеріальної стінки, виміряну за допомогою СПВ. Застосування «одноточкових» ос-ціллометріческіх приладів для вимірювання СПВ може застосовуватися в клінічній практиці, з огляду на його незаперечна зручність.

  Завданням нашого дослідження було порівняння показників СПВ в положенні сидячи без попередньої релаксації і лежачи після відпочинку протягом 15 хв, щоб визначити, чи впливають положення пацієнта і релаксація на значення СПВ при використанні осцилометричного методу. Вимірювання СПВ в положенні сидячи дало можливість одночасного дослідження параметрів центральної та периферичної АТ і жорсткості артеріальної стінки, а отримані результати дозволяють рекомендувати цю методику в якості скринінгової при обстеженні пацієнтів в умовах поліклініки.

  ВИСНОВОК

  Вивчення жорсткості артеріальної стінки як предиктор ССЗ займає важливе місце в вітчизняних та зарубіжних дослідженнях. Формується поняття про артеріальної жорсткості як про субклиническом ураженні органів-мішеней, що виникає під впливом таких чинників ризику, як дисліпідемія, ожиріння, цукровий діабет, куріння і пр. Використання скрининговой методики визначення СПВА в поліклінічній практиці дозволить зробити висновки про розвиток ССЗ задовго до клінічних проявів ураження органів-мішеней, позбавить пацієнта від ймовірності неправильної оцінки його кардіоваску-лярного ризику.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Інформаційний бюлетень ВООЗ № 317. Березень 2013 г. [World health Organization. Information Fact sheet of the world health organization № 317 March 2013. (In Russ).] Доступно по: http://www.who.int/mediacentre/ factsheets / fs317 / ru. Посилання активна на 02.12.2018.

  2. Демографічний щорічник Росії. Статистичний збірник. / Под ред. М.А. Діанова, С.Ю. Нікітіної та ін. - М .: Росстат; 2015. - 263 с. [The Demographic Yearbook of Russia. Statistical Handbook. Ed by MA Dianov, SYu Nikitina, et al. Moscow: Rosstat; 2015. 263 p. (In Russ).]

  3. Стражеско І.Д., Акашева Д.У, Дудинская Е.Н., Ткачова ОН. Старіння судин: основні ознаки і механізми // Кардиоваскулярная терапія і профілактика. - 2012. - Т.11. - №4. - С. 93-100. [Strazhesko ID, Akasheva DU, Dudinskaya EN, Tkacheva ON. Vascular ageing: main symptoms and mechanisms. Kardiovaskulyarnaya terapiya i profilaktika. 2012; 11 (4): 93-100. (In Russ).]

  4. Vlachopoulos C, Aznaouridis K, Stefanadis C. Prediction of cardiovascular events and all-cause mortality with arterial stiffness: a systematic review and meta-analysis. J Am Coll Cardiol. 2010 року; 55 (13): 1318-1327. doi: 10.1016 / j.jacc.2009.10.061.

  5. Boutouyrie P, Tropeano AI, Asmar R, et al. Aortic stiffness is an independent predictor of primary coronary events in hypertensive patients: a longitudinal study. Hypertension. 2002; 39 (1): 10-15. doi: 10.1161 / hy0102.099031.

  6. Van Bortel LM, Laurent S, Boutouyrie P, et al .; European Society of Hypertension Working Group on Vascular Structure and Function; European Network for Noninvasive Investigation of Large Arteries. Expert consensus document on the measurement of aortic stiffness in daily practice using carotid-femoral pulse wave velocity. J Hypertens. 2012; 30 (3): 445-448. doi: 10.1097 / HJH.0b013e32834fa8b0.

  7. Kotovskaya YV, Kobalava ZD, Orlov AV. Validation of the integration of technology that measures additional «vascular» indices into an ambulatory blood pressure monitoring system. Med Devices (Auckl). 2014; 7: 91-97. doi: 10.2147 / MDER.S61839.

  8. Shimawaki S, Toda M, Nakabayashi M, Sakai N. The effect of measurement position on brachial-ankle pulse wave velocity. Acta Bioeng Biomech. 2015; 17 (1): 111-116.

  9. Посохов І.М. БіПіЛаб в наукових дослідженнях: посібник. - Нижній Новгород: Деком; 2017. - 63 с. [Posokhov IN. BiPiLab v nauchnykh issledovaniyakh: posobie. Nizhnij Novgorod: Dekom; 2017. 63 р. (In Russ).]

  10. Bramwell JV, Hill AV. Velocity of transmission of the pulse-wave. Lancet. 1922; 1: 891-892. doi: 10.1016 / s0140-6736 (00) 95580-6.

  SI?

  11. O'Rourke MF Safar ME, O'Rourke MF. Principles and definitions of arterial stiffness, wave reflections and pulse pressure amplification. Arterial Stiffness in Hypertension. Handbook of Hypertension. Philadelphia; 2006. pp. 3-19.

  12. Townsend RR, Wilkinson IB, Schiffrin EL, et al. Recommendations for improving and standardizing vascular research on arterial stiffness. A Scientific Statement from the American Heart Association. Hypertension. 2015; 66 (3): 698-722. doi: 10.1161 / hyp.0000000000000033.

  13. Nurnberger J, Michalski R, Turk TR, et al. Can arterial stiffness parameters be measured in the sitting position? Hypertens Res. 2011 року; 34 (2): 202-208. doi: 10.1038 / hr.2010.196.

  14. Boutouyrie P, Fliser D, Goldsmith D, et al.Assessment of arterial stiffness for clinical and epidemiological studies: methodological considerations for validation and entry into the European Renal and Cardiovascular Medicine registry. Nephrol Dial Transplant. 2014; 29 (2): 232-239. doi: 10.1093 / ndt / gft309.

  15. Осмоловський Ю.Ф., Глечан А.М., Мареев В.Ю. Жорсткість артеріальної стінки у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю зі зниженою і збереженою систолічною функцією лівого шлуночка // Кардіологія. - 2010. - Т50. - №10. - С. 86-93. [Osmolovskaya YuF, Glechan AM, Mareev VYu. Arterial wall stiffness in patients with chronic heart failure with lowered and preserved systolic left ventricular function. Kardiologiya. 2010 року; 50 (10): 86-93. (In Russ).]

  16. Davies JM, Bailey MA, Griffin KJ, Scott DJ. Pulse wave velocity and the non-invasive methods used to assess it: Complior, SphygmoCor, Arteriograph and Vicorder. Vascular. 2012; 20 (6): 342-349. doi: 10.1258 / vasc.2011.ra0054.

  17. Omboni S, Posokhov IN, Rogoza AN. Relationships between 24-h blood pressure variability and 24-h central arterial pressure, pulse wave velocity and augmentation index in hypertensive patients. Hypertens Res. 2017; 40 (4): 385-391. doi: 10.1038 / hr.2016.156.

  КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ Ткаченко Юлія Валеріївна

  ординатор кафедри внутрішніх хвороб

  факультету фундаментальної медицини МДУ ім. М.В. Ломоносова; адреса: 119192, Москва, Ломоносовський пр., д. 27, корп. 1, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Стражеско Ірина Дмитрівна

  канд. мед. наук, провідний науковий співробітник відділу возрастассоціірованних захворювань медичного науково-освітнього центру МДУ ім. М.В. Ломоносова; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Борисов Євген Миколайович

  лаборант-дослідник відділу возрастассоціірованних захворювань медичного науково-освітнього центру МДУ ім. М.В. Ломоносова; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Плисюк Аліна Геннадіївна

  канд. мед. наук, старший науковий співробітник відділу возрастассоціірованних захворювань медичного науково-освітнього центру МДУ ім. М.В. Ломоносова; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Орлова Яна Артурівна

  д-р мед. наук, керівник відділу возрастассоціірованних захворювань медичного науково-освітнього центру МДУ ім. М.В. Ломоносова; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


  Ключові слова: Артеріальна ЖОРСТКІСТЬ / МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ пульсовиххвиль / ARTERIAL STIFFNESS / PULSE WAVE VELOCITY MEASUREMENT METHODS

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити