У період завезення найбільшим рівнем гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і загального білка в крові відрізнялися тварини голштинської породи голландської селекції, перевага яких над нетелями-однолітками американської селекції склало 13 г / л (Р>0,999), 0,9х1012 / л (Р>0,99), 0,9х10>/ Л (Р>0,95) і 9 г / л (Р>0,99) відповідно. У другій рік адаптаційного періоду ці відмінності склали 11 г / л (Р>0,99), 1,0х1012 / л (Р>0,999), 1,2х10>/ Л (Р>0,99) і 10 г / л (Р>0,99). На третій рік розведення в нових умовах проживання міжгрупові відмінності кілька згладжуються, але знову ж таки з перевагою голштинів, завезеного з Голландії. Більш інтенсивний фагоцитоз проявляли нетелі голландської селекції, який виявився на 8,2 абс. проц. вище, ніж у ровесниць американської селекції (Р>0,99), а також бактерицидну і лизоцимная активність сироватки крові на 8,8 абс. проц. (Р>0,99) 6,9 абс. проц. (Р>0,99) відповідно. В результаті від голштинів голландської селекції отримані коефіцієнти адаптації на рівні сприятливих значень (не більше 2-х од.), рекомендованих M.V. Benezra [10], тоді як у ровесниць американського походження вони перевищували оптимальний рівень на 0,18 од. Відмінності між групами по аналізованому коефіцієнту склали 0,31 од. (Р>0,999), що свідчить про напружений процесі адаптації організму голштинів з США. індекси резистентності до високих температур підтвердили кращу стійкість до цього фактору голштинів голландської селекції, у яких він склав 0,7 од., що характеризує їх як високорезистентних тварин. На відміну від них аналізований індекс у голштинів американської селекції склав 1,2 од., Що є прикордонним значенням між резистентними і нізкорезістентним тваринами.

Анотація наукової статті по тваринництву і молочному справі, автор наукової роботи - Улімбашев М.Б.


Adaptation of holstein breed of the dutch and american breeding in the North Caucasus in case of loose housing

The article presents results of the studies on adaptive abilities of Holstein breed of the Dutch and American breeding to the conditions of the North Caucasus region with loose housing year-round. Initially, Holstein animals of the Dutch selection had higher parametres than their American peers in hemoglobin, erythrocytes, leukocytes and total protein in blood; their superiority over American peers was 13 g / 1 (P> 0.999), 0.9 x 1012/1 (P> 0.99), 0.9 x 10/1 (P> 0.95) and 9 g / 1 (P> 0.99), respectively. In the second year of the adaptation period, these differences were 11 g / L (P> 0.99), 1.0 x 1012 / L (P> 0.999), 1.2 x 1 (0 / L (P> 0.99) and 10 g / 1 (P> 0.99). In the third year of breeding in the new living conditions, the intergroup differences are smoothed out, but again with the advantage of Holstein imported from Holland. More intense phagocytosis was shown by Dutch selection heifers, which turned out to be 8.2 abs. percent higher than that of peers of American selection (P> 0.99), as well as bactericidal and lysozyme activity of blood serum by 8.8 abs. percent (P> 0.99) 6.9 abs. percent (P> 0.99), respectively. As a result, adaptation coefficients of Dutch Holstein breed were obtained at the level of favorable values ​​(no more than 2 units) recommended by M.V. Benezra, as for their peers of American origin, they exceeded the optimal level by 0.18 units. Differences between groups in the analyzed coefficient amounted to 0.31 units. (P> 0.999), which indicates an intense process of adaptation of the organism of Holstein from the USA. The indexes of resistance to high temperatures confirmed the best resistance to this factor of Holsteins of the Dutch breeding, it amounted to 0.7 units, which characterizes them as highly resistant animals. In contrast, the analyzed index in Holstein of the American breeding amounted to 1.2 units, which is the boundary value between resistant and low-resistant animals.


Область наук:
 • Тваринництво і молочне справа
 • Рік видавництва: 2019
  Журнал: Вісник Ульяновської державної сільськогосподарської академії

  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЯ голштино ГОЛЛАНДСЬКОЇ І АМЕРИКАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦИИ НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ ПРИ безприв'язне утримання'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЯ голштино ГОЛЛАНДСЬКОЇ І АМЕРИКАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦИИ НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ ПРИ безприв'язне утримання»

  ?УДК 636.2: 636.082

  DOI 10.18286 / 1816-4501-2019-3-146-150

  АДАПТАЦІЯ голштино ГОЛЛАНДСЬКОЇ І АМЕРИКАНСЬКОЇ СЕЛЕКЦИИ НА ПІВНІЧНОМУ КАВКАЗІ ПРИ безприв'язне утримання

  Улімбашев Мурат Борисович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, провідний науковий співробітник лабораторії промислової технології виробництва продукції тваринництва

  ФГБНУ «Північно-Кавказький федеральний науковий аграрний центр»

  356241, Ставропольський край, Шпаковський район, м Михайловск, вул. Ніконова, 49; тел .: 8 (928) 7202633, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Ключові слова: корови, голштинська порода, безприв'язне утримання, теплостійкість, коефіцієнт адаптації, склад крові, резистентність.

  У період завезення найбільшим рівнем гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і загального білка в крові відрізнялися тварини голштинської породи голландської селекції, перевага яких над нетелями-однолітками американської селекції склало 13 г / л (Р>0,999), 0,9 * 1012 / л (Р>0,99), 0,9х10Р / л (Р>0,95) і 9 г / л (Р>0,99) відповідно. У другій рік адаптаційного періоду ці відмінності склали 11 г / л (Р>0,99), 1,0 * 1012 / л (Р>0,999), 1,2х10Р / л (Р>0,99) і 10 г / л (Р>0,99). На третій рік розведення в нових умовах проживання міжгрупові відмінності кілька згладжуються, але знову ж таки з перевагою голштинів, завезеного з Голландії. Більш інтенсивний фагоцитоз проявляли нетелі голландської селекції, який виявився на 8,2 абс. проц. вище, ніж у ровесниць американської селекції (Р>0,99), а також бактерицидну і лизоцимная активність сироватки крові - на 8,8 абс. проц. (Р>0,99) - 6,9 абс. проц. (Р>0,99) відповідно. В результаті від голштинів голландської селекції отримані коефіцієнти адаптації на рівні сприятливих значень (не більше 2-х од.), Рекомендованих M.V. Benezra [10], тоді як у ровесниць американського походження вони перевищували оптимальний рівень на 0,18 од. Відмінності між групами по аналізованому коефіцієнту склали 0,31 од. (Р>0,999), що свідчить про напружений процесі адаптації організму голштинів з США. Індекси резистентності до високих температур підтвердили кращу стійкість до цього фактору голштинів голландської селекції, у яких він склав 0,7 од., Що характеризує їх як високорезистентних тварин. На відміну від них аналізований індекс у голштинів американської селекції склав 1,2 од., Що є прикордонним значенням між резистентними і нізкорезістентним тваринами.

  Вступ

  З кінця минулого століття на територію Північного Кавказу поряд з використанням насіння високопродуктивних порід великої рогатої худоби стали завозити поголів'я імпортного молочного худоби, яким стали заповнювати як нові тваринницькі комплекси і ферми, так і реконструйовані, як правило, з безприв'язним утриманням [1, 2]. Інтродукція інозонального худоби, а також використання в селекційному процесі насіння бугаїв-плідників проводилося господарствами або фірмами-посередниками, або безпосередньо господарствами із зарубіжними країнами не тільки без науково-практичного обґрунтування, а й без відповідного наукового супроводу [3 - 5]. Результати такого підходу очевидні, і сьогодні в кожному регіоні постає питання про доцільність такого прийому, так як підприємства з виробництва молока несуть великі втрати і збитки від придбання тварин, які не окупають витрат. Негативні сторони від завезення тварин із західних і європейських країн полягають в незадовільною адаптаційної здатності як до природно-кліматичних, так і кормовим, технологічним і дру-

  гим умов. Проблема посилюється тим, що країни-імпортери пропонують вітчизняним молочним підприємствам худобу поганої якості, з спадковими захворюваннями, які не здатні реалізувати генетичний потенціал продуктивності в конкретних умовах зовнішнього середовища.

  У ряді випадків погана адаптація голштинів в деяких регіонах нашої країни пов'язана не з самими тваринами, а з умовами, що створюються для них, але ж загальновідома вимогливість високопродуктивної худоби до комфортних умов життєдіяльності.

  У зв'язку з цим вивчення імунологічної реактивності і пристосувальних механізмів при зміні екологічних умов представляє великий практичний інтерес при адаптації завезеного худоби в нові умови зовнішнього середовища, відмінні від батьківщини розведення або виведення.

  На порушення процесів на ранньому етапі адаптації голштинів, які проявляються в метаболізмі і імунокомпетентних системі, вказує ряд досліджень, в яких причиною відзначають тривалу транспортування тварин [6 - 8].

  Збільшення або зменшення чисельності популяції, а також в разі, якщо її чисельність залишається постійною, істотно залежить від умов годівлі та утримання тварин. Однак на збільшення або зменшення чисельності популяції у молочних порід худоби, особливо корів сахалінської популяції, істотний вплив роблять природні та економічні фактори [9].

  Мета досліджень полягала у вивченні адаптивних здібностей голштинів голландської і американської селекції до умов Північно-Кавказького регіону при безприв'язному цілорічному утриманні.

  Об'єкти і методи досліджень

  Об'єктом досліджень були тварини голштинської породи голландської і американської селекції.

  Реалізація поставленої мети досліджень досягалася в ТОВ «Агро-Союз», розташованому в Чегемском районі Кабардино-Балкарської Республіки (предгорная зона). У господарстві утримується близько 2 тисяч голів племінної молочної худоби, з яких 200 - голландської селекції і понад 1000 - американської селекції.

  Групи формувалися з урахуванням походження, живої маси і фізіологічного стану. До першої групи увійшли тварини голштинської породи американської селекції, в другу - голландської селекції. Піддослідна поголів'я знаходилося в умовах безприв'язного утримання при цілорічному однотипному годуванні.

  Аналіз клініко-фізіологічних і мор-фобіохіміческіх показників, розрахунок коефіцієнта адаптації, моніторинг клітинних і гуморальних факторів захисту організму, дослідження стану теплотривкості проводили в період завезення нетелей в нові умови розведення, в періоди 1 і 2 лактації на 10 головах з кожної групи.

  Кров відбирали з яремної вени вранці натщесерце.

  Бета-літичну активність крові визначали за методом В.Я. Саруханова з співавт. [10], бактерицидну активність сироватки крові (БАСК) - за методом О.В. Бухаріна і В.Л. СОЗи-кіна (1979), лизоцимная активність сироватки крові (ЛАСК) - за методикою О.В. Бухаріна (1971), фагоцитарну активність нейтрофілів крові (ФАНК) - за методом А.І. Іванова і Б.А. Чухловіна (1967).

  Коефіцієнт адаптації визначили за формулою М.М Benezra [11]:

  КА = РТ: 38,33 + ЧД: 23, де РТ - ректальна температура тіла тварини при даних умовах; ЧД - частота дихання в хвилину за даних умов навколишнього середовища; 38,33 - температура тіла при найбільш сприятливих умовах; 23 - частота дихання в хвилину при оптимальних умовах середовища в стані спокою.

  Теплотривкість тварин визначали за розробленим В.Т. Головань з співавт. [12] способу визначення стійкості тварин до високих температур навколишнього повітря. Сутність зазначеного способу полягає у визначенні резистентності корів до високої температури середовища, що включає вимірювання температури тіла у тварини при оптимальній температурі і оцінку тваринного за індексом стійкості, який визначається за фор-

  де Т "і - середньодобова температура тіла конкретного тваринного і середня середньодобова температура групи тварин, відповідно, певні як середня між ранковими та денними значеннями в екстремальних умовах при температурі повітря не нижче 30 ° С з інтервалами між вимірами 11-13 годин. Температура тіла може вимірюватися в залежності від місцевого клімату і часу з урахуванням піків температури повітря протягом доби в 4-6 годин ранку (перший вимір) і 16-18 годин дня (другий вимір) одних або суміжних діб.

  -: І - то ж, в оптимальних умовах при температурі повітря 10 ± 2 ° С.

  При цьому до високорезистентними відносять тварин при І<0,8; до резистентним - при І = 0,8-1,2; до нізкорезістентним при І>1,2.

  Результати досліджень

  Взяття проб крові показало на існуючі відмінності між тваринами різної селекції за морфологічним складом і концентрації загального білка (табл. 1).

  У період завезення, так само як і в інші вивчені періоди адаптації, найбільшим рівнем гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і загального білка в крові відрізнялися тварини голландської селекції, перевага яких над нетелями-однолітками американської селекції склало 13 г / л (Р>0,999), 0,9х1012 / л (Р>0,99), 0,9х109 / л (Р>0,95) і 9 г / л (Р>0,99) відповідно. У другій рік адаптаційного періоду ці відмінності склали 11 г / л (Р>0,99), 1,0х1012 / л (Р>0,999), 1,2х109 / л (Р>0,99) і 10 г / л (Р>0,99). На третій рік розведення в нових ус-

  Таблиця 1

  Зміна морфобіохіміческіх показників крові корів різної селекції на різних етапах адаптаційного періоду, хв. Х ± т

  Порода, селекція Показник крові,%

  гемоглобін, г / л еритроцити, 1012 / л лейкоцити, 109 / л загальний білок, г / л

  Фізіологічна норма 99-129 5,0-7,5 6-12 72-86

  в період завезення - 1-й рік (нетелі 5-6 міс. тільності)

  Голштинська американської селекції 103 ± 2,3 5,8 ± 0,14 8,0 ± 0,23 75 ± 1,7

  Голштинська голландської селекції 116 ± 1,9 6,7 ± 0,18 8,9 ± 0,29 84 ± 2,0

  Американська ± до голландської -13 ", -0,9 ** -0,9 * -9 **

  другий рік розведення (первістки 3-4 міс. лактації)

  Голштинська американської селекції 109 ± 2,6 6,0 ± 0,15 8,2 ± 0,21 76 ± 1,6

  Голштинська голландської селекції 120 ± 2,1 7,0 ± 0,20 9,4 ± 0,32 86 ± 2,2

  Американська ± до голландської -11 ** -1,0 *** -1,2 ** -10 **

  третій рік розведення (корови 3-4 міс. лактації)

  Голштинська американської селекції 116 ± 2,4 6,6 ± 0,14 7,6 ± 0,18 80 ± 1,8

  Голштинська голландської селекції 121 ± 1,8 7,1 ± 0,16 8,4 ± 0,22 83 ± 2,0

  Американська ± до голландської -5 -0,5 * -0,8 * -3

  Примітка (тут і далі): достовірно при * Р>0,95; ** Р>0,99; *** Р>0,999.

  Показники «неспецифічної» резистентності корів різної селекції, Х ± т Таблиця 2 x

  Порода, селекція Показник крові,%

  ФАН БАСК ЛАСК? -Лізіни

  Фізіологічна норма 20-60 44-100 13-54 -

  в період завезення (нетелі 5-6 міс. тільності)

  Голштинська американської селекції 37,4 ± 1,4 48,7 ± 1,9 17,8 ± 0,6 17,3 ± 0,9

  Голштинська голландської селекції 45,6 ± 1,7 57,5 ​​± 2,3 20,7 ± 0,8 14,5 ± 0,7

  Американська ± до голландської -8,2 ** -8,8 ** -2,9 ** + 2,8 *

  другого року розведення (первістки 3-4 міс. лактації)

  Голштинська американської селекції 39,3 ± 1,6 51,4 ± 2,3 19,0 ± 0,7 16,7 ± 0,9

  Голштинська голландської селекції 49,5 ± 2,1 62,3 ± 3,0 28,3 ± 1,1 13,8 ± 0,8

  Американська ± до голландської -10,2 ** -10,9 ** -3,3 * + 2,9 *

  в третій рік розведення (корови 3-4 міс. лактації)

  Голштинська американської селекції 42,4 ± 2,0 49,2 ± 1,9 18,5 ± 0,6 15,4 ± 0,8

  Голштинська голландської селекції 56,3 ± 2,6 67,8 ± 3,3 31,4 ± 1,0 11,9 ± 0,6

  Американська ± до голландської -13,9 *** -18,6 *** -3,8 ** + 3,5 **

  ловиях проживання міжгрупові відмінності кілька згладжуються, але знову ж таки з перевагою голштинів, завезеного з Голландії. Отримані значення показників крові свідчать про більш інтенсивному протіканні окисно-відновних процесів в організмі тварин голландської селекції і перевазі їх над однолітками американської селекції за захисними властивостями (лейкоцитам).

  З метою з'ясування стану імунологічної реактивності худоби різної селекції провели моніторинг клітинних і гуморальних факторів захисту організму (табл. 2).

  У завезених нетелей зареєстровані відмінності в захисних механізмах організму. Так, більш інтенсивний фагоцитоз проявляли

  нетелі голландської селекції, який виявився на 8,2 абс. проц. вище, ніж у ровесниць американської селекції (Р>0,99). Цим тваринам був властивий більш високий рівень гуморального імунітету: по бактерицидної активності сироватки крові - на 8,8 абс. проц. (Р>0,99), по лизоцимной - 6,9 абс. проц. (Р>0,99). Перевага нетелей американської селекції по бета-літичної активності (на 2,8 абс. Проц., Р>0,95) свідчило про гіршій адаптивної здатності до нових чинників навколишнього середовища в порівнянні з однолітками, завезеними з Голландії. У другій рік адаптації у всіх груп тварин показники резистентності збільшилися, причому найбільшою мірою - у первісток голландської селекції, що забезпечило їм вищі відмінності по

  Таблиця 3

  Коефіцієнт адаптації та індекс стійкості піддослідних груп корів до високих температур, Х ± m

  Показник Норма Порода, селекція Американська ± до голландської

  Голштинська американської селекції Голштинська голландської селекції

  Температура тіла, 0С 37,5-39,0 38,8 ± 0,2 38,3 ± 0,1 + 0,5 *

  Частота дихання, уд. / Хв. 15-25 27 ± 0,3 20 ± 0,1 +7 ***

  Пульс, уд. / Хв 50-75 78 ± 1,1 61 ± 0,8 +17 ***

  Коефіцієнт адаптації, од. 2 2,18 ± 0,06 1,87 ± 0,05 +0,31 ***

  Індекс стійкості до високих температур не більше 1,2 1,2 ± 0,03 0,7 ± 0,02 +0,5 ***

  вивченим показниками над однойменними однолітками американської селекції. Подальша експлуатація піддослідного поголів'я виявила більш суттєві відмінності між клітинними і гуморальними показниками захисних сил організму корів різної селекції. З моніторингу рівня «неспецифічної» резистентності можна констатувати про більш високих захисних механізмах худоби голштинської породи голландської селекції, його кращій пристосованості до нових умов розведення.

  Поряд з вище вивченими показниками, важливе значення представляє аналіз параметрів адаптації та стійкості тварин до високих температур навколишнього повітря, що особливо актуально в умовах глобального потепління клімату. Результати цих досліджень відображені в таблиці 3.

  Для встановлення коефіцієнта адаптації тварин були вивчені клініко-физиоло-ня показники, які свідчать про відповідність значень у представниць голландської селекції видовий нормі. У особин американської селекції частота дихання і серцебиття кілька перевищувала фізіологічну норму для великої рогатої худоби. В результаті від голштинів голландської селекції отримані коефіцієнти адаптації на рівні сприятливих значень (не більше 2-х од.), Рекомендованих М.У Benezra [10], тоді як у ровесниць американського походження вони перевищували оптимальний рівень на 0,18 од. Відмінності між групами по аналізованому коефіцієнту склали 0,31 од. (Р>0,999), що свідчить про напружений процесі адаптації організму голштинів з США.

  Індекси резистентності до високих температур підтвердили кращу стійкість до цього фактору голштинів голландської селекції, у яких він склав 0,7 од., Що характеризує їх як високорезистентних тварин. В

  відміну від них аналізований індекс у голштинів американської селекції склав 1,2 од., що є прикордонним значенням між резистентними і нізкорезістентним тваринами.

  висновки

  Адаптаційний процес голштинів американської селекції на відміну від особин голландського походження, завезених в Північно-Кавказький регіон нашої країни, протікав більш напружено і з меншою стійкістю до високих температур навколишнього середовища, що слід враховувати при подальшій інтродукції імпортного худоби.

  бібліографічний список

  1. Сокуров, З.А. Ефективність схрещування бурого швіцким худоби з поліпшують породами / З.А. Сокуров, М.Б. Улімбашев, Р.А. Улімбашева // Вісник Російської академії сільськогосподарських наук. - 2010. - № 3. - С. 66-67.

  2. Улімбашев, М.Б. Особливості голшті-нізірованних червоної степової худоби Кабардино-Балкарії / М.Б. Улімбашев // Аграрна Росія. - 2010. - №3. - С. 23-24.

  3. Тамарова, Р.В. Адаптація корів гол-штінской породи канадської селекції в умовах молочного комплексу з прив'язним утриманням тварин / Р.В. Тамарова // Вісник АПК Верхневолжья. - 2016. - №3 (35). - С. 41-47.

  4. Юсупов, Р. Вплив голштинізації на молочну продуктивність корів і екологічну безпеку продукції / Р. Юсупов, X. Тагіров, Е. Ан-дріянова // Молочне і м'ясне скотарство. - 2008. - №6. - С. 19-20.

  5. Кахікало, В.Г. Племінні та продуктивні якості дочок бугаїв-плідників голштинских ліній в умовах Зауралля / В.Г. Кахікало, О.В. Назарченко // Аграрний вісник Уралу. - 2012. - № 4 (96). - С. 11-14.

  6. Сулига, Н.В. Продуктивні якості корів-первісток голштинської чорно-рябої породи угорської селекції в адаптаційний період / Н.В. Сулига, Г.П. Ковальова // Зоотехнія.

  - 2010. - №2. - С. 4-6.

  7. Китаєв, Е.А. Особливості рубцового травлення у корів голштинської породи в процесі адаптації / Е.А. Китаєв, В.С. Карама-їв, С.В. Караман // Известия Самарської державної сільськогосподарської академії.

  - 2014. - №1. - С. 85-89.

  8. Шевхужев, А.Ф. Продуктивні якості та адаптивні здібності чорно-рябої і голштиньского худоби / А.Ф. Шевхужев, М.Б. Улімбашев, Ж.Т. Алагірова. - Санкт-Петербург 2017.

  - 238с.

  9. Кузнецов, В.М. Пристосованість гол-штінской породи до умов Сахалінської про-

  ласті / В.М. Кузнецов, Г.Б. Ревіна // Зоотехнія.

  - 2005. - №4. - С. 4-6.

  10. Саруханов, В.Я. Метод визначення бета-літичної активності крові великої рогатої худоби / В.Я. Саруханов М.М. Ісам, Н.В. Грудина, П.Г. Царін // Сільськогосподарська біологія. - 2005. - №6. - С. 115-116.

  11. Benezra, M.V. A new index for measuring the adaptability of cattle to tropical conditions / M.V. Benezra // Proc. J. Anim. Sci. - 1954. - No 13.

  - p. 1915.

  12. Головань, В.Т. Захист худоби від інтенсивного сонячного освітлення на півдні Росії / В.Т. Головань, А.Л. Туманян, Д.А. Юрін, Ю.Г. Так-хужев // Збірник наукових праць Північно-Кавказького науково-дослідного інституту тваринництва. - 2013. - Т. 2. - №1. - С. 62-67.

  ADAPTATION OF HOLSTEIN BREED OF THE DUTCH AND AMERICAN BREEDING IN THE NORTH CAUCASUS IN CASE

  OF LOOSE HOUSING

  Ulimbashev M. B.

  Federal State Budgetary Institution "North Caucasian Federal Scientific Agrarian Center" 356241, Stavropol Territory, Shpakovsky District, Mikhailovsk t., Nikonova st., 49; tel .: 8 (928) 7202633.

  E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Key words: cows, Holstein breed, loose housing, heat resistance, coefficient of adaptation, blood composition, resistance.

  The article presents results of the studies on adaptive abilities of Holstein breed of the Dutch and American breeding to the conditions of the North Caucasus region with loose housing year-round. Initially, Holstein animals of the Dutch selection had higher parametres than their American peers in hemoglobin, erythrocytes, leukocytes and total protein in blood; their superiority over American peers was 13 g / 1 (P> 0.999), 0.9 x 1012/1 (P> 0.99), 0.9 x 109/1 (P> 0.95) and 9 g / 1 (P> 0.99), respectively. In the second year of the adaptation period, these differences were 11 g / L (P> 0.99), 1.0 x 1012 / L (P> 0.999), 1.2 x 109 / L (P> 0.99) and 10 g / l (P> 0.99). In the third year of breeding in the new living conditions, the intergroup differences are smoothed out, but again with the advantage of Holstein imported from Holland. More intense phagocytosis was shown by Dutch selection heifers, which turned out to be 8.2 abs. percent higher than that of peers of American selection (P> 0.99), as well as bactericidal and lysozyme activity of blood serum - by 8.8 abs. percent (P> 0.99) - 6.9 abs. percent (P> 0.99), respectively. As a result, adaptation coefficients of Dutch Holstein breed were obtained at the level of favorable values ​​(no more than 2 units) recommended by M.V. Benezra, as for their peers of American origin, they exceeded the optimal level by 0.18 units. Differences between groups in the analyzed coefficient amounted to 0.31 units. (P> 0.999), which indicates an intense process of adaptation of the organism of Holstein from the USA. The indexes of resistance to high temperatures confirmed the best resistance to this factor of Holsteins of the Dutch breeding, it amounted to 0.7 units, which characterizes them as highly resistant animals. In contrast, the analyzed index in Holstein of the American breeding amounted to 1.2 units, which is the boundary value between resistant and low-resistant animals.

  Bibliography

  1. Sokurov, Z.A. Crossbreeding efficiency of brown Schwitz cattle with improving breeds / Z.A. Sokurov, M.B. Ulimbashev, R.A. Ulimbasheva // Vestnik of the Russian Academy of Agricultural Sciences. - 2010. - No. 3. - P. 66-67.

  2. Ulimbashev, M.B. Features of Holstein Red Steppe Cattle of Kabardino-Balkaria / M.B. Ulimbashev // Agrarian Russia. - 2010. - No. 3. - P. 23-24.

  3. Tamarova, R. V. Adaptation of Holstein cows of Canadian breeding in a dairy complex with tie-up housing / R.V. Tamarova // Vestnik of the agricultural sector of the Upper Volga. - 2016. - No. 3 (35). - P. 41-47.

  4. Yusupov, R. Influence of Holsteinization on cow productivity and environmental safety of products / R. Yusupov, Kh. Tagirov, E. Andriyanova // Dairy and beef cattle breeding. - 2008. - No. 6. - P. 19-20.

  5. Kakhikalo, V.G. Tribal and productive qualities of daughters of bulls-producers of Holstein lines in the Trans-Urals / V.G. Kakhikalo, O.V. Nazarchenko // Agrarian Vestnik of the Urals. - 2012. - No. 4 (96). - P. 11-14.

  6. Sulyga, N.V. Productive qualities of first-calf cows of the Holstein black-spotted breed of Hungarian selection in the adaptation period / N.V. Sulyga, G.P. Kovaleva // Zootechnics. - 2010. - No. 2. -P. 4-6.

  7. Kitaev, E.A. Features of ruminal digestion of Holstein cows during adaptation / E.A. Kitaev, V.S. Karamaev, S. V Karamaev // Veestnik of Samara State Agricultural Academy. - 2014. - No. 1. - P. 85-89.

  8. Shevkhuzhev, A.F. Productive qualities and adaptive abilities of black-spotted and Holstein cattle / A.F. Shevkhuzhev, M.B. Ulimbashev, Zh.T. Alagirova.

  - St. Petersburg 2017 .-- 238 p.

  9. Kuznetsov, V.M. The adaptability of the Holstein breed to the conditions of Sakhalin region / V.M. Kuznetsov, G. B. Revina // Zootechnics. - 2005. - No. 4. - P. 4-6.

  10. Method for determining the beta-lytic activity of cattle blood / VYa. Sarukhanov, N.N. Isamov, N.V. Grudina, P.G. Tsarin // Agricultural biology. - 2005.

  - No. 6. - P. 115-116.

  11. Benezra, M.V. A new index for measuring the adaptability of cattle to tropical conditions / M.V. Benezra // Proc. J. Anim. Sci. -1954. - No 13. - p. 1915.

  12. Protection of cattle from intensive sunlight in the south of Russia / V.T. Golovan, A.L. Tumanyan, D.A. Yurin, Yu.G. Dakhuzhev // Collection of scientific papers of the North Caucasian Research Institute of Animal Husbandry. - 2013. - V. 2. - No. 1. - P. 62-67.


  Ключові слова: КОРОВИ /голштинської породи /безприв'язне утримання /теплотривкість /КОЕФІЦІЄНТ АДАПТАЦІЇ /СКЛАД КРОВІ /РЕЗИСТЕНТНІСТЬ /COWS /HOLSTEIN BREED /LOOSE HOUSING /HEAT RESISTANCE /COEF? CIENT OF ADAPTATION /BLOOD COMPOSITION /RESISTANCE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити