Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2007


  Журнал: Вчені записки університету ім. П.Ф. Лесгафта


  Наукова стаття на тему 'Адаптація дітей з порушеннями поведінки до шкільних умов засобами фізичної рекреації'

  Текст наукової роботи на тему «Адаптація дітей з порушеннями поведінки до шкільних умов засобами фізичної рекреації»

  ?- у старшокласниць відзначається низька мотивація до підвищення рівня своєї фізичної підготовленості, багато в чому обумовлена ​​незадоволеністю уроками як засобом повноцінного розвитку фізичних якостей;

  -різновиди аеробіки (танцювальна, силова та ін.) є тими видами рухової активності, які в більшій мірі відповідають потребам та інтересам старшокласниць.

  АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ПОВЕДІНКИ До ШКІЛЬНИМ УМОВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ

  рекреації

  М. С. Данилейко

  На сучасному етапі розвитку освітньої системи в середній школі існує гостра потреба у вивченні, профілактиці та корекції негативних явищ в поведінці першокласників при адаптації їх до умов школи.

  Завданнями даного дослідження є:

  - дослідження корекції поведінки дитини засобами фізичної рекреації,

  - апробація методики фізичної рекреації з метою корекції поведінки молодших школярів.

  Учні перших класів після навчальних занять відвідують уроки в секціях додаткової освіти, а саме настільного тенісу та спортивних танців. Ці спортивні напрямки нами обрані з двох причин, по-перше, це - парна діяльність, яка вимагає вміння спільного прийняття рішення в управлінні своїми діями і діями партнера. По-друге, в спортивних танцях спостерігається елемент співпраці, взаємодії між дітьми, на відміну від настільного тенісу, де яскраво виражену спрямованість має елемент суперництва між ними.

  Ми припустили, що заняття фізичною рекреацією з дітьми асоціальної типу поведінки з урахуванням їх індивідуально-психічних особливостей дозволять прискорити процес адаптації школярів до навчальної діяльності і позитивно вплинуть на зміну стереотипу поведінки займаються.

  Педагогічний експеримент проводився в чотири етапи. В експерименті взяли участь учні перших класів шкіл № 156 і № 619 Калінінського району Санкт-Петербурга (п = 40). Педагогам, які працюють в класах, була запропонована схема соціальної адаптації, розроблена Е.М. Олександрівської (1984), для визначення рівня соціалізації дитини в різних сферах навчальної діяльності.

  На початковому етапі заняття за цією методикою проводилися в кінці кожного навчального тижня першої чверті і далі два рази на місяць протягом усього навчального року. На підставі отриманих даних нами були визначені групи адаптованих і дезадаптованих учнів. Учні, які відчувають труднощі в сприйнятті норм шкільного життя, відібрані за схемою спостереження соціальної адаптації, склали експериментальну і контрольну групи.

  На другому етапі дослідження визначалися індівідуальнотіпологіческіе відмінності між адаптованими і дезадаптованими учнями. До групи дезадаптованих дітей потрапили учні з порушеннями в емоційній сфері, умовно ми виділили дві форми прояву порушень: агресивна і депресивна. На третьому етапі дослідження проводилися контрольні випробування фізичної підготовленості дітей і замірялися показники їх самопочуття, активності і настрою.

  На четвертому етапі дослідження проводилося порівняння змін психологічних і соціальних показників за навчальний рік адаптованих учнів і учнів контрольної та експериментальної груп.

  Результати проведеного педагогічного експерименту представлені в таблицях 1 і 2.

  Таблиця 1

  Порівняльна характеристика адаптованих і дезадаптованих

  учнів до експерименту (середнє арифметичне і 1-критерій Стьюдента)

  Критерії порівняння Адаптовані учні Учні дезадаптовані і з неповною адаптацією Ра< 0,05

  Корректурная проба: кількість помилок 2,1 3,8 +

  продуктивність уваги 130 78 +

  кількість знаків - - -

  Метод шифровки Векслера 29 23 +

  Метод колірних виборів по Люшеру: працездатність 16,5 14,6 +

  рівень тривожності 1,7 3 +

  значення «Я» - - -

  ставлення до навчання - - -

  Шкала САН: самопочуття - - -

  настрій - - -

  активність 3,4 2,6 +

  Шкала пам'ять: візуальна пам'ять - - -

  слухова пам'ять 5,4 4,4 +

  Вербально-логічне мислення 4,8 3,9 +

  Схема соціальної адаптації (Е.М. Олександрівська): навчальна активність 4,6 2,9 +

  навчальна успішність 4,5 3 +

  поведінка на перерві 4,7 3,2 +

  поведінку на уроці 4,7 3,3 +

  відносини з однокласниками 4,7 3,3 +

  відносини з вчителями 4,7 3,4 +

  переважне настрій 4,1 3,5 +

  Соціометрія 2,6 2,4 +

  Біг 30 метрів (бали) 16,5 10,8 5,1

  Стрибок в довжину з місця (бали) 12,8 10,3 2,5

  Нахил тулуба вперед (сидячи на підлозі) (бали) 15 9,6 4,9

  Оцінка соціальних контактів учнями: відносини з вчителями 4,8 4,5 +

  відносини з хлопцями 4,7 4,3 +

  ставлення до уроків 4,6 4,2 +

  відносини з батьками - - -

  Таблиця 2

  Порівняльна характеристика адаптованих і дезадаптованих учнів після експерименту __________ (середнє арифметичне і ^ критерій Стьюдента) _______

  Критерії порівняння Адаптовані учні дезадаптованих учні Ра< 0,05

  експериментальних тальная група контрольна група

  Корректурная проба: кількість помилок 1,7 1,8 3 +

  продуктивність уваги 128 129 93 +

  Метод шифровки Векслера 48 48 40 +

  Метод колірних виборів по Люшеру: працездатність 12,6 12,8 9,9 +

  рівень тривожності 1,3 1,4 2,2 +

  Шкала САН: активність 3,4. 3,7 2,9 +

  Слухова пам'ять 5,9 6 4,9 +

  Вербально-логічне мислення 5,6 5,8 3,5 +

  Схема соціальної адаптації (Е.М. Олександрівська): навчальна активність 4,4 4 3,4 +

  навчальна успішність 4,4 3,9 3,3 +

  поведінка на перерві 4,2 ​​4 3,1 +

  поведінку на уроці 4,5 4,5 3,2 +

  відносини з однокласниками 4,6 4,5 3,4 +

  відносини з вчителями 4,5 4,2 3,6 +

  переважне настрій 4,4 4,3 3,7 +

  Соціометрія 2,6 2,7 2,4 +

  Біг 30 метрів (бали) 13,6 13,8 12,3 +

  Стрибок в довжину з місця (бали) 12 11 10 +

  Нахил тулуба вперед (сидячи на підлозі) (бали) 10,2 10,5 10 -

  Оцінка соціальних контактів учнями: відносини з вчителями 4,8 4,7 4,7 -

  відносини з хлопцями 4,5 4,8 4,1 -

  ставлення до уроків 4,5 4,5 4,4 -

  ВИСНОВКИ

  Таким чином, отримані дані, що стосуються позитивної динаміки показників інтелектуального і психічного станів займаються, а також фізичної підготовленості та соціалізації, безперечно, свідчать про ефективне комплексному вплив занять за спеціально розробленою методикою рекреаційних занять з урахуванням індивідуальних особливостей займаються на стан психіки, організму і соціальної адаптації учнів перших класів. Ефективність даної методики заклю-

  чає в тому, що протягом навчального року у випробовуваних відбувається стійке збільшення енергетичних резервів і соціальних контактів, а також готовності до їх реалізації. Дані зміни супроводжуються стійким емоційним фоном.

  ЛІТЕРАТУРА

  1. Бальсевіч, В.К. Концепція альтернативних форм організації фізичного виховання дітей та молоді / В.К. Бальсевіч // Фіз. культ .: виховання, освіту, тренування, 1996. - № 1. - С. 23-25.

  2. Вишневський, В.А. Системний підхід до організації оздоровчої роботи в освітній установі В.А.. Вишневський // Теорія і практика фіз. культури. - 2003. - N 4. - С.39-44

  3. Зайцев, Г.К. Потребностно-мотиваційна сфера фізичного виховання студентів /Г.К. Зайцев // Теорія і практика фізичної культури. -1993. - N.7. -С.21-24.

  4. Мухіна, А.В. Особливості рекреаційних занять з обтяженнями зі школярами - інвалідами по зору. Автореф. дис. ... канд.пед.наук / А.В. Мухіна; СПбГАФК ім. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 1999. -27С.

  5. Платонова, Т.В. Система комплексного впливу методик здорового способу життя в інтересах фізичного і психічного здоров'я людини. Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т.В. Платонова. - СПбГАФК їм.

  П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2003. - 23с.

  6. Соленова, Р.І. Підготовка дітей 6-8 років до навчання в школі засобами фізичного виховання. Автореф. дис ... канд. пед. наук /Р.І. Соленова.

  - Краснодар: ГАФК, 1999 - 23с.

  7. Шитикова, Г.Ф. Теоретико-методичні основи фізичної рекреації школярів /Г.Ф. Шитикова // Актуальні проблеми теорії і методики фізичної культури як-навчальної дисципліни. - Л., 1986. -59 з.

  8. Шпитальна, О.А. Фізична рекреація молодших школярів з проблемами інтелекту в умовах дитячого будинку. / О.А. Шпитальна; СПб ГАФК ім. П.Ф. Лесгафта. - СПб, 2000 - 22с.

  9. Олександрівська, Е.М. Проблеми адаптації дітей і підлітків / Е.М. Олександрівська, Г.Н. Сердюковская, С.М. Громбах; Під ред. Г.Н. Сер-Дюковской, С.М. Громбаха. - М .: [б.и.], 1984 - 137с.

  ТЕХНОЛОГІЯ ПРИСКОРЕНОГО РОЗВИТКУ швидкісно-силових якостей У КУРСАНТІВ ВНЗ ЗАЛІЗНИЧНИХ ВІЙСЬК НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ

  К.М. Дементьєв, О.В. пристав

  Як показують дослідження, проведені в останні роки, близько 30% першокурсників вузів залізничних військ отримують незадовільні оцінки з фізичної підготовки, особливо пов'язаної з проявом швидкісно-силових якостей.

  У зв'язку з цим необхідний науковий пошук найбільш ефективних засобів, форм і методів фізичної підготовки для курсантів вузів залізничних військ.

  Тому дослідження було спрямовано на вивчення слабких місць в фі-


  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити