У представленій статті описуються результати фізіологічних досліджень дев'яти професійних груп мігрантів, які прибули з південних Республік Середньої Азії в Московський регіон РФ. Виявлено особливості регуляції варіабельності серцевого ритму у мігрантів в залежності від величини м'язових навантажень і нервово-емоційного характеру трудової діяльності. Розроблено заходи оптимізації процесів адаптації мігрантів за допомогою організації раціонального режиму праці і відпочинку, формування здорового способу життя, поліпшення медичного обслуговування.

Анотація наукової статті з наук про здоров'я, автор наукової роботи - Бухтияров І.В., Ходжа М.А.


ADAPTATION OF LABOR MIGRANTS FROM THE SOUTH ASIA REPUBLICS

In this article the results of physiological researches of nine migrant professional groups who arrived from south Asia Republics to Moscow region are presented. It was proved that the migrants have the heart rate variability features which are depending on the muscular load and neuro-emotional kind of work. The measures of optimization of processes of adaptation of migrants are developed through the organization of a rational regime of work and rest, healthy lifestyle, improvement of medical care.


Область наук:

 • Науки про здоров'я

 • Рік видавництва: 2017


  Журнал: Міжнародний науково-дослідний журнал


  Наукова стаття на тему 'АДАПТАЦІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ІЗ ПІВДЕННИХ республік СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ'

  Текст наукової роботи на тему «АДАПТАЦІЇ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ ІЗ ПІВДЕННИХ республік СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ»

  ?Таким чином, слід зазначити, що застосування озоноване розчинів у хворих з гострою гнійною хірургічною інфекцією призводило до більш раннього поліпшенню загального стану пацієнтів, зменшення показників інтоксикаційного синдрому, прискоренню загоєння гнійних ран і скорочення ліжко-днів.

  Список літератури / References

  1. Бабаєв Х. Про ефективність використання озонотерапії при лікуванні гнійних ран м'яких тканин / Х. Бабаєв, Ш. Оразбаев // Молодий вчений. - 2011. - №9. - С. 235-241.

  2. Дробушевская А.І. Оптимізація лікування інфекційних захворювань м'яких тканин на тлі цукрового діабету (експериментально-клінічне дослідження): автореферат дис ... кандидата медичних наук: 14.01.17: захищена 21.05.13. : Затверджена 15.11.13. / Дробушевская Анна Іванівна. - Красноярськ, 2013. - 22 с.

  3. маку А.Х. Медичний озон в комплексному лікуванні гострого перитоніту: автореферат дісс.кандідата медичних наук: 14.00.27: захищена 21.05.04. : Затверджена 14.11.04. / Макао Амін Хаджі-Муратович. -Нальчік: КБГУ. - 2004. - с. 18.

  4. Хараева З.Ф. Персистентний потенціал збудників хронічного тонзиліту / Хараева З.Ф., Нагоєва М.Х., Афашагова М.М. та ін. // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2016. - №2. - с. 124.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Babayev Kh. Ob jeffektivnosti ispol'zovanija ozonoterapii pri lechenii gnojnyh ran mjagkih tkanej [About the effectiveness of ozone therapy in the treatment of purulent wounds of soft tissues] / Babayev Kh., Orazbayev S. // Molodoj uchjonyj [The Young scientist]. - 2011. - No. 9. - P. 235-241. [In Russian]

  2. Drobushevskaya AI Optimizacija lechenija infekcionnyh zabolevanij mjagkih tkanej na fone saharnogo diabeta (jeksperimental'no-klinicheskoe issledovanije) [Optimize treatment of infectious diseases of the soft tissues in diabetes mellitus (experimental and clinical study)]: abstract of diss.of MD: 14.01.17. : Defens of the thesis 21.05.13. : Approved 15.11.13. / Drobyshevskaya Anna Ivanovna. - Krasnoyarsk, 2013. - 22 P. [in Russian]

  3. Makaov A. H. Medicinskij ozon v kompleksnom lechenii ostrogo peritonita [Medical ozone in complex treatment of acute peritonitis]: abstract of diss.of MD: 14.00.27: defens of the thesis 21.05.04. : Approved 14.11.04. / Makaov Amin Hadzhi-Muratovich. - Nalchik: KBSU. - 2004. - 18 P. [in Russian]

  4. Kharaeva Z. F. Persistentnyj potencial vozbuditelej hronicheskogo tonzillita [Persistent potential pathogens of chronic tonsillitis] / Kharaeva Z. F., Nagoeva M. H., Afashagova M. M. and others // Sovremennye problemy nauki i obrazovanija [Modern problems of science and education]. - 2016. - No. 2. - P. 124. [in Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.57.030 Бухтияров І.В.1, Ходжа М.А.2

  1 Доктор медичних наук, професор, 2 кандидат медичних наук Федеральне державне бюджетна наукова установа «Науково-дослідний інститут медицини праці», адаптації трудових мігрантів З ПІВДЕННИХ республік СЕРЕДНЬОЇ АЗІЇ

  анотація

  У представленій статті описуються результати фізіологічних досліджень дев'яти професійних груп мігрантів, які прибули з південних Республік Середньої Азії в Московський регіон РФ. Виявлено особливості регуляції варіабельності серцевого ритму у мігрантів в залежності від величини м'язових навантажень і нервово-емоційного характеру трудової діяльності. Розроблено заходи оптимізації процесів адаптації мігрантів за допомогою організації раціонального режиму праці і відпочинку, формування здорового способу життя, поліпшення медичного обслуговування.

  Ключові слова: мігранти, адаптація, варіабельність серцевого ритму, здоровий спосіб життя.

  Bukhtiyarov I.V.1, Khodzhiev M.A.2

  1MD, professor, 2MD,

  Federal State Budgetary Scientific Institution "Research Institute of Occupational Medicine" ADAPTATION OF LABOR MIGRANTS FROM THE SOUTH ASIA REPUBLICS

  Abstract

  In this article the results of physiological researches of nine migrant professional groups who arrived from south Asia Republics to Moscow region are presented. It was proved that the migrants have the heart rate variability features which are depending on the muscular load and neuro-emotional kind of work. The measures of optimization ofprocesses of adaptation of migrants are developed through the organization of a rational regime of work and rest, healthy lifestyle, improvement of medical care.

  Keywords: migrants, adaptation, heart rate variability, training course.

  Питання адаптації трудових мігрантів з колишніх Республік Середньої Азії (Республіки Таджикистан), до роботи і проживання в Москві і Московській області є актуальними і вимагають вивчення. В даний час встановлено біоенергетичні і хронофізіологіческіе особливості адаптації людини до комплексу факторів зовнішнього середовища [1, С. 8]. Відомі фізіологічні закономірності протікання постійної переадаптации людини при «човникових» міграціях, а також реакції термінової та довготривалої адаптації [1, С. 12]. Виникає необхідність отримання фізіологічних знань з проблеми адаптації працівника до нових чинників трудового процесу (тяжкості і напруженості праці), психосоціальних, кліматично-географічних умов. При цьому напруга регуляторних механізмів може оцінюватися по реакціях серцевого ритму,

  фізіологічних змін показників нервово-м'язового апарату і системи кровообігу. Перенапруження систем регуляції може призвести до зриву адаптації з неадекватним зміною рівня функціонування основних систем організму, розвитку порушень здоров'я, виникнення професійних і виробничо-обумовлених захворювань [3, С. 58].

  У світлі сказаного актуальність досліджень обумовлена ​​з одного боку практичною значущістю вивчення медико-біологічних проблем оптимізації праці мігрантів. З іншого боку - теоретичної важливістю вивчення фізіологічних механізмів регуляції функцій і особливостей пристосувальних реакцій в залежності від класу умов праці за показниками важкості напруженості трудового процесу.

  Мета дослідження: фізіологічне дослідження напруги регуляторних механізмів адаптації мігрантів до сочетанному впливу факторів трудового процесу, розробка заходів по фізіолого-гігієнічної оптимізації праці.

  Матеріал і методи. Дослідження проводилися в виробничих умовах на дев'яти професійних групах трудових мігрантів: будівельники-арматурники, будівельники-монтажники, метробудівці-прохідники (будівельники метро при щитовому способі проходки), працівники дорожньої мережі, робочі плодоовочевого складу, продавці плодоовочевого ринку, працівники, зайняті в соціальній сфері (домробітниці, доглядальниці, няні). Обстежено 207 трудових мігрантів у віці 20-39 років (29,5 ± 1,2) зі стажем роботи від 1 до 3 і більше років.

  Дослідження включали Професіографічний аналіз трудової діяльності з урахуванням ступеня тяжкості (ТТ) і напруженості трудового процесу (НТ) відповідно до Керівництва Р 2.2.2006-05 [6, С.32]. Фізіологічні дослідження включали визначення показників ручної і станової динамометрії, треморометріі, порівняльний аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР) [4, С. 72], визначення артеріального тиску (АТ), частоти серцевих скорочень (ЧСС), індексу функціональних змін системи кровообігу (ІФІ) [5, С. 7] за загальноприйнятими методами. Для проведення фізіологічних досліджень підбиралися практично здорові особи за даними попередніх медичних оглядів Центру міграційної служби по м Москві і Московській області. Отримані дані оброблені із застосуванням пакета програм "8ТАТ18Т1СА 6.0".

  Результати та їх обговорення. На підставі вивчення характеру професійної діяльності працівників фізичної і нервово-емоційного трудового процесу були сформовані професійні групи в залежності від ступеня шкідливості за показниками важкості (ТТ) і напруженості праці (НТ). Систематизація отриманих матеріалів дозволила виділити кілька категорій трудової діяльності, до якої увійшли представники 2 допустимого і 3 класів шкідливості відповідно до Р 2.2.2006-05. При цьому були віднесені до 3-го класу 1-го ступеня - продавці плодоовочевого ринку, до 3 -ему класу 2-го ступеня - будівельники монтажники, працівники дорожньої мережі, домробітниці, доглядальниці, няні; до 3 -ему класу 3-го ступеня - будівельники-арматурники, метробудівці, працівники плодоовочевого складу.

  Проведена на основі виробничих досліджень професіографічної характеристики праці будівельників дозволила віднести характер фізичних навантажень до регіональних і загальним, оцінити працю як важкий (клас 3.2-3.3 умов праці). Напруженість праці була обумовлена ​​вираженими емоційними навантаженнями і несприятливим режимом роботи (тривалий робочий день, змінність роботи), оскільки праця будівельників відноситься до травмонебезпечним видам діяльності з високим ступенем ризику для власного життя, особливо при роботі на висоті (монтажники). Ступінь відповідальності за безпеку інших осіб визначалася роботою в бригаді і необхідністю скоординованих дій окремих членів бригади, в ряді випадків мають низький рівень професіоналізму.

  Для оцінки функціонального стану організму мігрантів використаний комплекс фізіологічних методів, що дозволяє оцінити стан основних систем організму, зокрема, нервово-м'язової. В динаміці зміни у арматурників відзначалося зниження динамометричних показників, особливо чітко виявляється до кінця роботи. Так, якщо в першій половині зміни, до обідньої перерви, витривалість м'язів кисті руки до статичного зусилля знижувалася на 11,2%, то до кінця зміни зниження витривалості було більш значним і досягало 28,5% (р<0,05), максимальної м'язової працездатності (ММР) 31,8% (р<0,05). Одночасно зі зниженням динамометричних показників різко (в 2,5 рази) збільшувався тремор рук. Так, якщо на початку зміни число торкань за 30 секунд становило 9,7 ± 1,16, то до кінця роботи воно досягало 29,8 ± 2,13 торкань, що свідчить про стомливості праці арматурників.

  Беручи до уваги, що робота арматурників пов'язана з перебуванням часто в незручних робочих позах (до 50% часу зміни) і характеризується глибокими нахилами корпусу, було цікаво простежити за зміною показників динамометрії м'язів, що беруть участь в підтримці робочої пози. До кінця роботи відзначалося зниження сили на 15,9% (р<0,05), витривалості на 25,6% (р<0,05), а інтегрального показника ММР - на 37,9% (р<0,05). Отже, можна зробити висновок, що під впливом роботи у арматурників, в динаміці зміни розвивається стомлення нервово-м'язової системи організму працюють. Аналогічні зміни спостерігалися у монтажників, але були виражені в меншому ступені.

  У трудових мігранток динаміка динамометричних показників протягом зміни і глибина фізіологічних зрушень свідчать про розвиток напруги і перенапруги НМА рук і станових м'язів. Перші ознаки напруги з'являються вже через 4 години після початку роботи. До кінця робочого дня напруга нервово-м'язового апарату має виражений характер, що дозволяє охарактеризувати його як перенапруження.

  Результати проведених досліджень варіабельності серцевого ритму (ВСР), виявили достовірні відмінності показників стрес-індексу - 81, що характеризує ступінь напруги регуляторних систем у працівників різних професійних груп в залежності від класу важкості трудового процесу [2, С. 201]. Зазначалося зростання його значень від 201,0 ± 14,9 ум.од. при класі 3.1 (продавці плодоовочевого ринку) до 511,4 ± 13,6 (будівельники-арматурники) і 611,9 ± 25,7 вус. од. (Метробудівці-прохідники) при класі 3.3. Мабуть, спостерігалося збільшення активності центральних механізмів регуляції при придушенні автономного контуру у

  працівників з класом важкості праці 3.3, що вказує на напруження фізіологічних резервів організму.

  Підтвердженням цього стало значне зменшення сумарної варіабельності кардіоінтервалів - SDNN у прохідників Метробуду, тяжкість праці яких відповідала 3 класу 3 ступеня шкідливості. З точки зору теорії Р.М. Баевского отримані матеріали свідчать про зниження активності парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи. У продавців ринку (клас ТТ 3.1) показник SDNN був вище.

  При аналізі результатів досліджень у працівників з різним рівнем фізичних навантажень достатньо інформативним виявився індекс централізації - IC. Отримані результати узгоджуються зі змінами показника автокореляційної функції - CCO і свідчать про підвищення центральних механізмів в регуляції серцевого ритму при високому ступені тяжкості праці. Аналіз частотних характеристик ВСР виявив у будівельників і працівників Мосметростроя виражене збільшення потужності спектра дуже низькочастотного компонента (VLF), при одночасному зростанні ЧСС (до 91,5 уд / хв), що свідчить про високий рівень симпатичної активації.

  Показник активності регуляторних систем (PARS) виявив достатню напругу процесів адаптації у трудових мігрантів. Так, у жінок мігранток, зайнятих у соціальній сфері, показник коливався в межах 4,0-5,8 ум. од. Це вказує на формування стану вираженого напруги регуляторних систем, яке пов'язане з активною мобілізацією захисних механізмів, в тому числі підвищенням активності симпатико-адреналової ланки. Отримані значення PARS у працівників Мосметростроя і будівельників-монтажників (від 6,0 до 6,50 бала) дозволили віднести функціональний стан організму до стану перенапруження регуляторних систем. Для цього стану характерна недостатність захисно-пристосувальних механізмів, їх нездатність забезпечити адекватну реакцію організму на вплив факторів трудового процесу і виробничого середовища. У цьому випадку надмірна активація регуляторних систем непідкріплюється відповідними функціональними резервами .

  Отримані результати досліджень дозволили обґрунтувати визначення стадій адаптаційного процесу за результатами аналізу взаємозв'язку факторів трудового процесу і фізіологічних показників (динамометричні показники і вегетативного забезпечення організму). За допомогою регресійного аналізу виведено формулу для визначення рівня напруги адаптаційних реакцій організму людини: оптимальне, допустиме напруження, перенапруження (підготовлена ​​заявка на винахід).

  На підставі великого масиву обстеження робочих різних галузей, в тому числі і будівельної, була розрахована ймовірність розвитку випадків професійної патології опорно-рухового апарату (ОРА) і периферичної нервової системи (ПНС) в залежності від рівнів показників тяжкості трудового процесу. Встановлено, що при тяжкості трудового процесу 3 класу 2-3 ступеня ймовірність розвитку патології (ОДА) становила 17,1-37,0% випадків, що вказує на необхідність фізіолого-гігієнічної оптимізації праці.

  За результатами визначення стадії адаптаційного процесу організму людини ефективні профілактичні заходи щодо раціональної організації режиму праці та відпочинку, корекції функціонального стану, поліпшення медичного обслуговування з проведенням систематичної диспансеризації, формуванням культури здорового способу життя.

  Таким чином, трудова діяльність мігрантів, які прибули з південних Республік Середньої Азії, протікає на тлі напруги функціональних систем організму. В динаміці робочого дня у будівельників при вираженій тяжкості праці розвивається значне напруження і перенапруження нервово-м'язового апарату м'язів рук і станових м'язів. Адаптаційної синдром напруги виражається в зміні варіабельності серцевого ритму: різних рівнях стрес-індексу SI, обумовлених нервово-емоційними і фізичними навантаженнями; вираженому збільшенні потужності спектра дуже низькочастотного компонента (VLF) при одночасному зростанні ЧСС, що є показником активності симпатичної ланки регуляції; певних стадіях функціонального стану організму і ступеня адаптації за показником активності регуляторних систем - PARS. Виявлене у мігрантів напруга адаптаційного процесу, обумовлене функціональною перебудовою фізіологічних регуляторних механізмів організму, вимагає оптимізації режиму праці та відпочинку, поліпшення медичного обслуговування з проведенням систематичної диспансеризації, формуванням культури здорового способу життя.

  Список літератури / References

  1. Агаджанян Н. А., Шабатура М. Н. Біоритми, спорт, здоров'я / Н. А. Агаджанян, Н. Н. Шабатура. - М .: Фізкультура і спорт, 1989. - 208 с.

  2. Агаджанян Н. А. Використання ВСР в оцінці функціонального стану і поведінки спортсменів вищих досягнень екстремальних видів спорту, спрямоване на спільне володіння зі стресом / Н. А. Агаджанян, Т. В. Башкірєва, А. В. Башкірєва і ін. // Збірник наукових праць VII Всеросійського симпозіуму і V Школи-семінару з міжнародною участю «Повільні коливальні процеси в організмі людини. Теоретичні та прикладні аспекти нелінійної динаміки в фізіології і медицині ». - Новокузнецьк: Изд. Центр СібГІУ, 2015. - С. 200-204.

  3. Баєвський P.M. Прогнозування станів на межі норми і патології / P. M. Баєвський. - М .: Медицина, 1979. - 298 с.

  4. Баєвський P.M. На допомогу практичному лікарю. Аналіз варіабельності серцевого ритму при використанні різних електрокардіографічних систем (методичні рекомендації) / P. M. Баєвський, Г. Г. Іванов, Л. В. Чірейкін і ін. // Вісник аритмології. - 2001. - № 24. - С. 65-87.

  5. Бродягін Н. А. Оптимізація функціонального стану організму в фізкультурно-оздоровчому центрі промислового підприємства. Методичні рекомендації МОЗ РФ / Н. А.Бродягін, С. С. Карпушин, А. П. Берсеньєва і ін. - М., 1988. - 23с.

  6. Керівництво Р 2.2.20006-05 Посібник з гігієнічної оцінки факторів робочого середовища і трудового процесу. Критерії та класифікація умов праці. - М .: Федеральний центр гігієни та епідеміології Росспоживнагляду, 2005. -142 с.

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Agadzhanyan N. A., Shabatura N. N. Bioritmy, sport, zdorov'e [Biorhythms, sports, health] / N. A. Agadzhanyan, N. N. Shabatura. - M .: Fizkul'turai sport, 1989. - 208 p. [In Russian]

  2. Agadzhanyan NA Ispol'zovanie VSR v otsenke funktsional'nogo sostoyaniya I povedeniya sportsmenov vysshikh dostizheniy ekstremal'nykh vidov sporta, napravlennoe na sovladenie so stressom [The use of HRV in the assessment of the functional state and behavior of athletes of the highest achievements of extreme sports, aimed at co-ownership with stress] / NA Agadzhanyan, TV Bashkireva, AV Bashkireva and others // Sbornik nauchnyk htrudov VII Verossiyskogo simpoziuma i V Shkoly-seminara s mezhdunarodnym uchastiem «Medlennye kolebatel'nye protsessy v organizme cheloveka. Teoreticheskie I prikladnye aspekty nelineynoy dinamiki v fiziologii i meditsine »[Collection of research papers of VII all -Russian Symposium V School-seminar with international participation" Slow oscillatory processes in the human body. Theoretical and applied aspects of nonlinear dynamics in physiology and medicine " ]. - Novokuznetsk: Izd. Tsentr SibGIU, 2015. - P. 200-204. [In Russian]

  3. Baevskiy P. M. Prognozirovanie sostoyaniy na grani normy I patologii [Prediction states on the verge of norm and pathology] / P. M. Baevskiy. - M .: Meditsina, 1979. - 298 p. [In Russian]

  4. Baevskiy P. M. V pomoshch 'prakticheskomu vrachu. Analiz variabel'nosti serdechnogo ritma pri ispol'zovanii razlichnykh elektrokardiograficheskikh sistem (metodicheskie rekomendatsii) [To help the practitioner. The analysis of heart rate variability using different electric cardiografic systems] / P. M. Baevskiy, G. G. Ivanov, L. V. Chireykini and others // Vestnikaritmologii [Bulletin of arrhythmology]. - 2001. - № 24. - P. 65-87. [In Russian]

  5. Brodyagin N. A. Optimizatsiya funktsional'nogo sostoyaniya organizma v fizkul'turno-ozdorovitel'nom tsentre promyshlennogo predpriyatiya. Metodicheskie rekomendatsii MZ RF [Optimization of the functional state of the organism as a sports and wellness center for industrial enterprises: Methodical the recommendations of MoH of RF] / N. A. Brodyagin, S. S. Karpushin, A. P. Bersen'eva and others. - M., 1988. - 23 p. [In Russian]

  6. Rukovodstvo R 2.2.20006-05 Rukovodstvo po gigienicheskoy otsenke faktorov rabochey sredy I trudovogo protsessa. Kriterii I klassifikatsiya usloviy truda [Manual P 2.2.20006-05 Guide hygienic assessment of factors of working environment and labor process. The criteria and classification of working conditions]. - M .: Federal'nyy tsentr gigieny i epidemiologii Rospotrebnadzora, 2005. - 142 p. [In Russian]

  DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.57.068 Давлятшіна Н.З.1, Маянскій С.Д.2, Мухаметгаліева А.Р.3, Кравцова О.А.4, Майкова Є.В. 5

  1URCID: 0000-0003-0265-1846, аспірант кафедри госпітальної терапії з курсом ендокринології, ФГБОУ ВО «Казанський державний медичний університет» Міністерства охорони здоров'я РФ,

  2ORCID: 0000-0001-6701-5395, доктор медичних наук, професор кафедри госпітальної терапії з курсом ендокринології ФГБОУ ВО «Казанський державний медичний університет»

  Міністерства охорони здоров'я РФ,

  3магістрант кафедри біохімії та біотехнології, ФГАОУ ВО Казанський (Приволзький) федеральний університет,

  4кандідат біологічних наук, доцент кафедри біохімії та біотехнології, ФГАОУ ВО Казанський (Приволзький) федеральний університет,

  5кандідат біологічних наук, асистент кафедри біохімії та біотехнології, ФГАОУ ВО Казанський (Приволзький) федеральний університет

  Дослідження виконано за фінансової підтримки РФФД в рамках наукового проекту №16-34- 00737

  Експресії генів ФЕРМЕНТОВ АНТИОКСИДАНТНОГО СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ З атеросклерозу РІЗНОЮ СТУПЕНЯ ВИРАЖЕНОСТІ

  анотація

  Метою даного дослідження була оцінка рівня експресії генів, що беруть участь в активації антиоксидантної системи (АОС) ендотеліальних клітин - SOD 1, SOD 2 і GPX 1 в периферичної крові і в атеросклеротичних бляшках (АБ) у 127 пацієнтів з атеросклерозом різного ступеня вираженості. Всім пацієнтам проводився аналіз експресії генів SOD1, SOD2 і GPX1 в периферичної крові; в 1-й групі -Додаткової аналізувалася експресія генів в АБ, вилучених в ході оперативних втручань з сонних артерій. У 40 пацієнтів діагноз мультифокального атеросклерозу (МФА) підтверджений клініко-діагностичними методами (1 група); у 40 осіб - ІХС, ускладнена гострим коронарним синдромом (ГКС) (2 група) і у 38 чол. - без клінічних ознак атеросклерозу, але з наявністю факторів ризику (ФР) розвитку серцево-судинних захворювань (ССЗ) (3 група). Аналіз експресії генів проводили щодо контрольної групи (9 чол.), Куди увійшли пацієнти без ознак серцево-судинної патології. У нашому дослідженні в групі хворих з ОКС і МФА експресія генів SOD 1 була знижена, що ймовірно свідчило про виснаження ендогенного антиоксидантного потенціалу в процесі розвитку ускладнень атеросклеротичного процесу. У групі пацієнтів з наявністю ФР розвитку ССЗ спостерігається незначна активація генів SOD 1.При аналізі атеросклеротичних бляшок експресія генів SOD 1, GPX 1 методами ПЛР не визначена.

  Ключові слова: антиоксидантна система, експресія генів SUD 1, SUD 2, GPX 1, мультифокальний атеросклероз, фактори ризику, гострий коронарний синдром.


  Ключові слова: МІГРАНТИ /MIGRANTS /АДАПТАЦІЯ /ADAPTATION /ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ /HEART RATE VARIABILITY /ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ /TRAINING COURSE

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити