Ад'ювантна хіміотерапія при раку товстої і прямої кишки (колоректальний рак, КРР) переживає сьогодні черговий піковий виток свого розвитку, пов'язаний з декількома новими підходами до терапії і появою ряду лікарських засобів.

Анотація наукової статті з клінічної медицини, автор наукової роботи - Горбунова В. А.


Nowadays adjuvant chemotherapy of colorectal cancer is facing another peak in its development, resulting from a number of new approaches to therapy and a number of new agents designed to treat cancer. The research results quoted in this article confirm the appropriateness of adjuvant chemotherapy in patients with colorectal cancer III and in some patients with colorectal cancer II and poor prognosis. Best outcomes observed with FOLF OX4 and Eloxatin + Capecitabine treatment regimens. V.A. GORBUNOVA, Doctor of Medicine, professor, Blokhin Russian Oncological Scientific Centre at Russian Academy of Medical Sciences. Adjuvant chemotherapy of colorectal cancer.


Область наук:

 • клінічна медицина

 • Рік видавництва: 2005


  Журнал: Ремедиум. Журнал про російський ринок ліків і медичної техніки


  Наукова стаття на тему 'Ад'ювантна хіміотерапія раку товстої і прямої кишки'

  Текст наукової роботи на тему «Ад'ювантна хіміотерапія раку товстої і прямої кишки»

  ?58 * 8? 8 28 18 08 И 8 L LL 9L 5 L їі 1L ZL IL 0L 69 89? 9 99 59 * 9? 9 29 19 09 65 85

  ДОСЛІДЖЕННЯ MOSAIC продемонстрували поліпшення 3-РІЧНОЇ ВИЖИВАНОСТІ ПРИ FOLFOX4 | До 48% ФАРМАЦЕВТІВ ПРОТЯГОМ ДНЯ ЗА Ля ВІД ГОЛОВНОГО БОЛЮ ЗВЕРТАЮТЬСЯ 20 РАЗІВ | У РФ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ В Г8МЕОПАТІІ ДОЗВОЛЕНО 260 лікарських рослин | НА 1 СІЧНЯ 2004 Г. ЗАРЕЄСТРОВАНО 4609 БАД

  2005 грудень

  ршшіім

  [КОН'ЮНКТУРА І ДОСЛІДЖЕННЯ]

  В РОЗДІЛІ

  В.А.ГОРБУНОВА, д.м.н., проф., ГУ РОНЦ ім Н.Н.Блохина РАМН

  Ад'ювантна хіміотерапія раку

  товстої і прямої кишки

  Ад'ювантна хіміотерапія при раку товстої і прямої кишки (колоректальний рак, КРР) переживає сьогодні черговий піковий виток свого розвитку, пов'язаний з декількома новими підходами до терапії і появою ряду лікарських засобів.

  Виживання хворих КРР безпосередньо залежить від стадії захворювання, кількості уражених пухлиною лімфатичних вузлів, товщини пухлини, глибини пухлинної інвазії, наявності перфорації пухлини, її гістологічної диференціювання ровки і ін. (Табл. 1-2).

  Мета-аналіз 7 досліджень підтвердив залежність безрецидивної виживаності перерахованих вище факто-

  рів в процесі ад'ювантної хіміотерапії на основі 5-фторурацилу. Основні етапи розробки ад'ювантної хіміотерапії майже за 20-річний проміжок часу зазнали періоди порівняння з групою простого спостереження за хворими після операції та періоду порівняльних лікувальних режимів.

  Спочатку було показано перевагу для хворих, які отримували

  Nowadays adjuvant chemotherapy of colorectal cancer is facing another peak in its development, resulting from a number of new approaches to therapy and a number of new agents designed to treat cancer. The research results quoted in this article confirm the appropriateness of adjuvant chemotherapy in patients with colorectal cancer III and in some patients with colorectal cancer II and poor prognosis. Best outcomes observed with FOLF OX4 and Eloxatin + Capecitabine treatment regimens.

  V.A. GORBUNOVA, Doctor of Medicine, professor, Blokhin Russian Oncological Scientific Centre at Russian Academy of Medical Sciences. Adjuvant chemotherapy of colorectal cancer.

  КОН'ЮНКТУРА І ДОСЛІДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ XXI СТОЛІТТЯ

  37

  Р? МШііМ грудень 2005

  таблиця i | Виживання хворих КРР

  в залежності від стадії

  Стадія TNM Duke's П'ятирічна виживаність,%

  I T1, N0, M0 А 85-95

  T2, N0, M0 В1

  II T3, N0, M0 В2 60-80

  T4, N0, M0

  III Будь-яка T, N1-3, M0 З 30-60

  IV Будь-яка T, будь N, M1 D <5

  таблиця г | Прогностичні фактори при раку товстої

  кишки П / Ш стадій (мета-аналіз 7 рандомізованих

  досліджень в порівнянні ад'ювантної хіміотерапії

  на основі 5-ФУ і спостереження, 3302 пацієнта) [1]

  Прогностичні фактори Ставлення

  виживання без ознак захворювання ризику р

  Стан лімфатичних вузлів:

  1-4 вузла 2,11 < 0,0001

  »5 вузлів 4,23 < 0,0001

  Глибина пухлинної інвазії (Т):

  Т4 1,81 0,0033

  Гістологічна ступінь злоякісності:

  Високий ступінь 1,34 0,0017

  таблиця з | Основні етапи розробки ад'ювантної

  хіміотерапії раку товстої кишки

  роки Режим

  1990 Переваги застосування 5-ФУ / левамизол vs. спостереження [2]

  1995 Переваги застосування 5-ФУ / ФК vs. спостереження [3]

  1998 Застосування 5ФУ / ФК ефективніше, ніж використання 5ФУ / левамизол [4];

  6-місячна ад'ювантна терапія аналогічна 12-місячної [4];

  Додавання левамізолу до 5-ФУ / ФК не дає переваг [7];

  Малі дози ФК так само ефективні, як і високі дози ФК [5,6];

  Щотижнева схема болюсноговведення 5-ФУ аналогічна щомісячної схемою [10]

  2003 Інфузійний режим введення 5-ФУ настільки ж ефективний і більш безпечний, ніж болюсне режим введення 5-ФУ [9,10]

  2004 Режим FOLFOX ефективніше інфузійного введення 5-ФУ / ФК [11]

  Майбутнє Підвищення зручності: (?) Комбінації з оральними фторпіримідинами; (?) Коротша тривалість лікування

  Поліпшення ефективності: (?) Підключення «таргетной» терапії (бевацизумаб, цетуксимаб) Індивідуальна терапевтична тактика (індивідуальний вибір препарату для лікування): patient and drug selection

  ТАБЛИЦЯ 4

  | характеристика хворих

  FOLFOX4 LV5FU2

  Рандомізовані хворих 1123 1123

  Проліковано хворих 1108 1111

  Всього курсів 11829 12506

  Середнє число курсів 10,7 11,3

  12 курсів 74,7% 86,5%

  Медіана відносної інтенсивності дози,%

  оксалиплатин 81 -

  5-фторурацил 85 98

  5-фторурацил, в порівнянні з групою без хіміотерапії. Подальші дослідження привели до використання нових режимів, що включають оксаліпла-тин (Оксол) в якості найбільш ефективної ад'ювантноїтерапії (табл. 3).

  Режим FOLFOX4 в дослідженні MOSAIC з'явився одним з кращих режимів, продемонструвавши 24% -ве зниження ризику рецидиву хвороби при III стадії процесу [11].

  Оксаліплатин (Оксол) вводили в дозі 85 мг / м2 в перший день, 5-фторурацил по 400 мг / м2 струменевий і по 600 мг / м2 внутрішньовенно протягом 22 годин в 1 і 2 дні. В іншій групі, згідно рандомізації, ті ж цикли проводили без оксаліплатину, всього 12 циклів протягом 6 місяців кожні 2 тижні.

  У групі FOLFOX4 по 12 курсів хіміотерапії отримали 74,7% пацієнтів, у групі LV5FU2 - 86,5% хворих (табл. 4). Токсичність комбінації з Елоксаті-ном була екстраординарною. Частота нейтропенії 4-го ступеня склала 12,2%; периферична сенсорна нейропатія була переважно 1-2-го ступеня

  (79,6%), через рік вона зберігалася у 29%

  таблиця 5 | Частота прояву токсичності

  при різних режимах дослідження MOSAIC)

  NCI е Ст. 3 FOLFOX4 LV5FU2

  (N = 1108),% (n = 1111),%

  Тромбоцитопенія 1,6 0,4

  Нейтропенія 41,0 (Gr 4: 12,2) 4,7

  Фебрильна нейтропенія 0,7 0,1

  Септическая нейтропенія 1,1 0,1

  Діарея 10,8 6,7

  Стоматит 2,7 2,2

  Нудота 5,9 1,4

  Алергія 3,0 0,2

  Алопеція (Ст. 2) 5,0 5,0

  Смертність 0,5 0,5

  таблиця б | периферична сенсорна

  нейропатія (дослідження MOSAIC)

  Парестезія (NCI версія 1) Група FOLFOX4 (% хворих)

  під час лікування через 1 рік після закінчення лікування

  0 ступінь 8 71

  1 ступінь 48,1 24

  2 ступінь 31,5 4

  3 ступінь 12,4 1

  хворих, а 3-го ступеня - лише у 1% (табл. 5-6).

  Цікавою обставиною в дослідженні є факт практично повного збігу статистичної гіпотези з отриманими результатами. Згідно зі статистичною гіпотезою, включення Елоксатину в ад'ювантний режим мало викликати 25% -ве зменшення ризику розвитку рецидиву, що відповідало б 79% -ної трирічної виживаності без прогресування для досліджуваної групи і 73% -ної - для контрольної. Фактичні віддалені результати дослідження MOSAIC практично повністю підтвердили передбачувану гіпотезу: трирічна безрецідів-ва виживаність склала 77,8% (режим FOLFOX4) і 72,9% (режим LV5FU2). Ступінь відмінностей була більш виражена при III стадії захворювання (табл. 7). Перевага FOLFOX було показано в різних підгрупах хворих, що характеризують такі прогностичні фактори, як стадія процесу, наявність або відсутність кишкової непрохідності, перфорації пухлини і ін. (Рис. 1).

  Таким чином, дослідження MOSAIC відзначили покращення 3-річної безрецидивної виживаності при режимі FOLFOX4 в порівнянні з раніше існуючим стандартом - інфузій-онним введенням 5-фторурацилу з лейковорином.

  Поряд з цим тривають інші протоколи, які також спрямовані на виявлення переваг нових режимів лікування (табл. 8).

  таблиця 7 | Трирічна безрецидивної виживаність (дослідження MOSAIC)

  FOLFOX4,% LV5FU2 Примітка

  Безрецидивної виживаність (пропорція ризику 0,77) 77,8 (n = 1 123) 72,9 (n = 1 123) 23% -ве зниження ризику рецидиву

  Безрецидивної виживаність при III стадії (пропорція ризику 0,76) 72,8 (n = 672) 65,8 (n = 675) 25% -ве зниження ризику рецидиву в групі FOLFOX4

  Безрецидивної виживаність при II стадії (пропорція ризику 0,82) 86,6 (n = 1123) 83,9 (n = 1123) 18% -ве зниження ризику рецидиву в групі FOLFOX4

  таблиця Ефективність ад'ювантної хіміотерапії

  у хворих на рак товстої кишки III стадії

  Дослідження Терапія Трирічна безрецидивної виживаність,%

  IMPACT, 1995 (1526 хворих) [3] Спостереження 44

  Болюсне введення 5-ФУ / ФК 62

  Adnre, 2003 (905 хворих) [9] Болюсное введення 5-ФУ / ФК 61

  Інфузійне введення 5-ФУ / ФК 61

  MOSAIC (2246 хворих) [11] Інфузійне введення 5-ФУ / ФК 65,8

  FOLFOX 4 72,8

  X-ACT (1987 хворих) [12,13] Болюсное введення 5-ФУ / ФК 60,6

  капецитабін 64,2

  NSABP C-07 [14] 5-ФУ / ФК струменево 65,5

  5-ФУ / ФК і оксаліплатин 72,8

  QUASAR -2 Болюсное введення 5 FU / LV очікування результатів

  FU / LV + Кампто Капецитабін

  Капецитабін + Кампто

  1 3 - Про Про? Ш о_ Инфузия 5 FU / LV немає переваг

  Інфузія FU / LV + Кампто

  МАЛЮНОК 1

  Прогноз безрецидивної виживаності

  LV5FU2 краще FOLFOX4 краще

  Група отримали лікування

  чоловіки

  жінки

  > 65 років

  < 65 років

  Т4

  Т1, Т2, Т3

  N2

  ВД1 Стадія III Стадія II

  Кишкова непрохідність Без порушення Перфорація пухлини Без перфорації Початковий рівень РЕА > 5 Початковий рівень РЕА < 5 Добре / помірно діфференц. Погано диференційовані Венозна інвазія Без венозної інвазії

  0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8

  таблиця 9 | Дослідження №9741: ^ в повних дозах.

  Медіана загальної виживаності

  Порівняння Ставлення шансів (95% довірчий інтервал) р

  FOLFOX vs. IFL 0,66 (0,54 / 0,82) 0,0001

  IROX vs. IFL 0,81 (0,66 / 1,00) 0,04

  FOLFOX vs. IROX 0,83 (0,67 / 1,03) 0,09

  * IROX - іринотекан 85 мг / м2 в 1-й день 125 мг / м2; F - 5-ФУ 8-й, 15-й, 22-й дні (Кампто) 200 мг / м2 в 1-й день + оксаліплатин (кожні 3 тижні); IFL-I - іринотекан - 500 мг / м2; L - лейковорін 20 мг / м2 в 1-й,, кожні 6 тижнів.

  таблиця ю | Дослідження №9741: ^ в повних дозах.

  Медіана часу до прогресування

  Порівняння Ставлення шансів (95% довірчий інтервал) р

  FOLFOX vs. IFL 0,74 (0,61 / 0,89) 0,0014

  IROX vs. IFL 1,02 (0,85 / 1,23) >0,5

  FOLFOX vs. IROX 0,72 (0,60 / 0,87) 0,001

  таблиця ii | Результати мета-аналізу в порівнянні

  струминного і інфузійного введення 5-ФУ [18]

  1219 хворих 5-ФУ струй- ного 5-ФУ інфу- Зіон р

  Об'єктивний ефект,% 14 22 <0,0002

  Медіана виживання, міс. 11,3 12,1 <0,04

  Токсичність III-IV ступеня,% 31 4 <0,0001

  Нейтропенія,% 31 4 <0,0001

  Долонно-підошовний синдром,% 13 34 <0,0001

  У світлі останніх досягнень слід звернути увагу на те, що європейські та американські експерти схвалили капецитабин (Кселода) для ад'ювантного лікування КРР: ЕМЕА - 31 березень 2005 року, FDA США - 15 червень 2005 г. При II стадії процесу FOLFOX4 дає 18% - ве зменшення ризику рецидиву. Рада декількох експертів після мета-аналізу наявних даних про доцільність ад'ювантної хіміотерапії після радикальних операцій при II стадії дав висновок про користь призначення ад'ювантної хіміотерапії, але на підставі оцінки наявних прогностичних даних хворого.

  Все ад'ювантні протоколи засновані на даних, отриманих при лікуванні дисемінованих процесів. Це, в першу чергу, дослідження Goldberg з співавт. (Дослідження №9741) [16], в якому пацієнти (795 хворих з IV стадією КРР) були рандомізовані в три групи:

  4 иринотекан + 5-FU / LV (IFL);

  «Оксалиплатин + 5-FU / LV (FOLFOX);

  Ф иринотекан + оксаліплатин (IROX). Результати дослідження продемонстрували перевагу режиму FOL-FOX (табл. 10-11).

  Дослідження Tournigand з співавт. [17] (GERCOR) підтвердило однакову ефективність режимів FOLFOX і FOLFIRI в 1-й лінії і перевагу FOLFOX у 2-й лінії хіміотерапії КРР, причому ефективність FOLFOX становила 15% в порівнянні з 4% для FOLFIRI.

  Слід, однак, звернути увагу, що в цих дослідженнях інфузійних-ний режим 5-фторурацилу у схемі FOLFOX порівнювали зі струменевим введенням 5-фторурацилу в режимі IFL. Тим часом мета-аналіз порівняння струменевого і інфузійного режиму 5-фторурацилу дає перевагу інфузійного режиму (табл. 11).

  У цих дослідженнях по III фазі були зроблені наступні висновки:

  1) інфузія 5-ФУ повинна бути основою комбінованої терапії;

  2) комбінація оксалиплатин / 5-ФУ забезпечує високу частоту відповіді, време-

  ні до прогресування і загальної виживаності;

  3) комбінація іринотекану (Камп-то) / 5-ФУ характеризується високою частотою відповіді, виживанням без прогресування і загальної здатності до виживання.

  Подальшої щаблем розвитку лікування КРР на сучасному етапі стало включення в терапію біологічних агентів або так званих «таргет-них» препаратів з направленим, націленим на певні мішені пухлинного росту механізмом дії. В ряду таких засобів найбільш вивчений при КРР антиангіогенний препарат бевацизумаб (Авастин). Дослідження II і III фази показали, що Авастин значно покращує ефект лікування при його комбінації зі стандартними режимами хіміотерапії [19].

  У дослідженні ЕСОС 3200 інгібітор ангіогенезу бевацизумаб викликав поліпшення результатів хіміотерапії 2-й лінії в комбінації з режимом FOL-FOX4 зі зниженням ризику смерті на 26% (табл. 12). застосування бевацізу-

  таблиця 12 | Дослідження ECOG 3200 бевацизумаб

  vs. FOLFOX4 ± бевацизумаб

  FOLFOX4 + бевацізу-МАБ (n = 262) FOLFOX4 (n = 265) Бевацізу- МАБ (n = 230)

  Об'єктивний ефект,% 21,8 9,2 3,0

  Медіана виживання, міс. 12,9 10,8 10,2

  Час до прогресування, міс. 7,2 4,8 2,7

  таблиця i3 | Ефективність IFL ± бевацизумаб

  в терапії першої лінії МКРР

  IFL + плацу-бо (n = 412) IFL + беваці-зумаб (n = 403) р

  Відповідь,% 35 45 0,0029

  Час до прогресування, міс. 6,24 10,6 <0,00001

  Загальна виживаність, міс. 15,6 20,3 0,00003

  Тривалість ефекту, міс. 7,1 10,4 0,001

  таблиця 14 | Результати дослідження BOND1

  Цетуксимаб + іринотекан Цетуксимаб

  Ефект,% 22,9 10,8

  Час до прогресування, дні 126 45

  Загальна виживаність, міс. 8,6 6,9

  таблиця 15 | Хіміотерапія колоректального раку:

  порівняння ефективності

  BOND1 цетуксимаб BOND2 цетуксимаб + бевацизумаб BOND1 цетуксимаб + іринотекан BOND2 цетуксимаб + іринотекан + бевацизумаб

  Ефект,% 11 23 23 38

  Час до прогресування, міс. 1,5 6,9 4 8,5

  маба, однак, асоціювалося з гіпертонією 3-4 ступеня і невеликими кровотечами. Вкрай рідко використання бевацизумабу приводило також до виникнення свищів і перфорацій кишки [20].

  Додавання бевацизумабу до режиму IFL (іринотекан, FU / LV) також сприяло поліпшенню результатів лікування з високими безпосередніми і віддаленими результатами (табл. 13) [21]. При метастатичному колоректальному раку (МКРР) в якості 1-й лінії хіміотерапії в даний час вивчаються наступні режими:

  XELOX ± Авастин vs. FOLFOX ± Авастин (NO 16996) і FOLFOX6 + Авастин ± Ca / Mg (CON ce PT). На моделі КРР на голих мишах продемонстровано зменшення кількості і розмірів метастазів в печінці і показано, що найкращим режимом при поєднанні з ка-пецітабіном (Кселода) є послідовне введення спочатку Кселоди, а потім бевацизумабу (Авастин). Оскільки ангіогенез є механізмом, залученим не тільки в процес розвитку, але і метастазування злоякісних пухлин, антіангіо-генні препарати можуть не тільки пригнічувати, а й попереджати ці процеси. У зв'язку з цим перспективно їх використання в ад'ювантна режимах. Такі протоколи вже заплановані - це протоколи III фази по изуче-

  нию Авастину в ад'ювантної хіміотерапії КРР:

  «FOLFOX ± Авастин (NSABP C-08 2500 хворих);

  «FOLFOX vs FOLFOX + Авастин vs XELOX + Авастин (AVANT, 3450 хворих).

  Первісне клінічне вивчення ваталаніба (новий антиангіогенний препарат), РТК 787, в комбінації з режимами, що містять іринотекан (41% -ний ефект, 59% -ва стабілізація [22]), або з оксаліплатином (54% -ний ефект, ВДП - 11 міс. [23]), також здавалося обнадійливим: медіана виживання становила 24,3 і 18,6 міс. відповідно.

  Однак аналіз результатів комітетом експертів дозволив виділити лише одну має перевагу підгрупу хворих, а саме - хворих з початково високими показниками ЛДГ [24].

  З інших таргетних препаратів при колоректальному раку вивчаються інгібітори рецепторів епідермального фактора росту (EGFR) і інгібітори рецепторів тирозинкінази EGFR. Ан-ти-EGFR є сенсибілізаторами для іринотекану, оксаліплатину, а також променевої терапії. Комбінація анти-ангіогенних препаратів і анти-EGFR пригнічує 2 механізму прогресії при раку товстої і прямої кишки. Дослідження BOND було спрямоване не тільки на вивчення інгібіторів EGFR

  при КРР, а й на вивчення комбінацій таргетних препаратів різного механізму дії. Так, дослідження BOND1 не тільки продемонструвало можливу ефективність одного це-туксімаба, але і переваги комбінації іринотекану з цетуксимабом за всіма показниками [25] (табл. 14). Ефективність цетуксимабу в комбінації з режимом FOLFOX4 в 1-й лінії хіміотерапії раку товстої кишки склала 72%, відзначено 9% повних ремісій; у 23% хворих спостерігали стабілізацію хвороби. Медіана виживання до прогресування - 10,5 міс. [26].

  Гефітиніб (Іресса) викликав стабілізацію у 18% і ефект - у 1% хворих з резистентним процесом, 53% -ний ефект в комбінації з FOLFOX 4 при часу без прогресування 9,5 міс. [27].

  Якщо порівняти кілька комбінацій, що включають таргетні препарати, при терапії МКРР, то виявиться, що всі вони ефективні, і, більш того, комбінація таргетних препаратів, таких як цетуксимаб + бевацизумаб, дає порівнянні з хіміотерапією результати (табл. 15).

  Включення бевацизумабу в другу лінію лікування в комбінації як з цетук-сімабом (23% і 6,9 міс.), Так і з цетук-сімабом в поєднанні з Кампто (38% і 8,5 міс.) Достовірно підвищує об'єктивним-

  тивний ефект і медіану часу до прогресування процесу в порівнянні з результатами вивчення одного цетуксимабу (10,8% і 1,5 міс.), і цетуксимабу + Кампто (22,9% і 4,1 міс.) без бевацизумабу [28 ].

  В даний час продовжуються дослідження з таргетними препаратами при МКРР. Більшість ад'ювантна протоколів засновано на використанні оксалиплатина (Елоксатину). Окремо розглядається ад'ювантна терапія при метастазах КРР в печінку. Результати лікарського лікування хворих з метастазами дозволили значно змінити тактику лікування. Операціями піддаються пацієнти як при спочатку резектабельності метастазах у печінці, так і після успішної хіміотерапії, якщо залишаються ре-зектабельние метастази. В якості ад'ювантної вивчається системна хіміотерапія, внутрішньоартеріальна внут-ріпеченочная хіміотерапія і поєднання цих двох методів.

  За протоколом ECOG / SWOC порівнювали тільки хірургічне лікування 53 хворих з групою 56 хворих, яким проводили 4 циклу внутріартеріаль-ного введення FUDR в печінкову артерію і 12 циклів системної хіміотерапії 5-фторурацилом.

  FUDR - це метаболіт фторурацилу, аналог дезоксіурідіна, виборчий інгібітор тимідилат синтетази, ефективний у 42-62% хворих з метастазами КРР в печінки при внутріарте-ріального введенні. Чотирирічна загальна виживаність склала 53 і 62%, чотирирічна безрецидивної виживаність - 25 і 46% (р = 0,04) і чотирирічна виживаність без повторного метастазування в печінку - 43 і 67% (р = 0,03) відповідно. Опубліковані дані Інституту Memorial Sloan-Kettering за результатами лікування 156 пацієнтів, половині з яких після резекції метастазів в печінці проводили 6 циклів системної хіміотерапії 5-фторурацилом і лейковорі-ном, половині - таку ж системну хіміотерапію в поєднанні з внутрішньо-артеріальної хіміотерапією (FUDR і дексаметазон). Кращі результати були отримані в 2-й групі: дворічна виживаність - 86 vs 72% (р = 0,03), пя-

  тирічна - 61 vs 45%, медіана виживаності 72 vs 69 міс. Без рецидиву, метастазів в печінці дворічний період прожили 90% хворих 2-ї групи в порівнянні з 60% хворих 1-ї групи (р = 0,001). Медіана виживання без метастазів в печінці не була досягнута в групі з внутрішньоартеріальною хіміотерапією і склала 42,7 міс. в групі системної хіміотерапії. Дворічна безрецидивної виживаність склала 67 і 42% (р = 0,07), медіана - 37,4 і 17,2 міс. відповідно. Дослідження з ад'ювантної хіміотерапії після резекції метастазів КРР в печінки тривають. Одне з них (NCCTG-N9945 / CJ) вивчає внутріпече-нічний введення FUDR в дозі 0,2 мг / кг / день + дексаметазон протягом 14 днів в комбінації з системною хіміотерапією, потім після тижневої перерви - системне введення оксаліпла-тину в дозі 130 мг / м2 в 1-й день + перорально капецитабин 2000мг / м2 в 1-14 дні. Потім слід тиждень перерви, і далі проводиться повторення циклу. Подібна ж схема порівнюється з однією тільки системної хіміотерапією оксалиплатином і капецитабіном в дослідженні III фази NSABP-C-09. EORTC вивчає передопераційну і післяопераційну хіміотерапію за схемою FOLFOX порівняно з одним оперативним лікуванням при наявності 4-менш резектабельності метастазів в печінці (ерос Trial). У кожну рандомізовану групу включено 339 і 364 хворих. Головним завданням є без-рецидивна виживаність і відповідь на питання, чи може «періоператівном» хіміотерапія відстрочити рецидив. Таким чином, результати досліджень підтверджують доцільність ад'ювантної хіміотерапії у хворих КРР III стадії і вибірково, при наявності несприятливих прогностичних ознак - у хворих II стадією захворювання. Найкращі результати - це режим FOLFOX4, режим Елоксаті-на з капецитабіном. В майбутньому визначиться місце і значення таргетних препаратів. ж

  Список використаної літератури Ви можете запитати в редакції.


  Ключові слова: РАК /РАК товстої кишки /РАК ПРЯМОЇ КИШКИ /Ад'ювантної хіміотерапії РАКУ

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити