Стаття присвячена дослідженню особливостей вживання ад'єктивних оціночної лексики в заголовках текстів сучасних засобів масової інформації. Аналіз мовного фактичного матеріалу дозволяє виділити структурнограмматіческіе і змістовні особливості використання оціночних прикметників в текстах заголовків для впливу на думки і почуття читача. Серед структурно-граматичних аспектів вживання ад'єктивних оцінок в заголовках текстів мас-медіа в цій статті розглянемо, наприклад, такі: конструкція «прикметник + іменник» як найбільш поширена синтаксична модель; прийом побудови заголовків по одній синтаксичної схемою; використання лапок; прийом трансформації прецедентного тексту і ін. В числі змістовних особливостей використання оціночних прикметників в заголовках текстів засобів масової інформації проаналізовано кількісне співвідношення пейоративних і меліоративних оцінок, а також його залежність від жанру публіцистичного тексту. Крім того, в статті відображені такі змістовні аспекти використання ад'єктивних оцінок, як тип оцінного значення (загальні / приватні оцінки), інтенсифікація / деінтенсіфікація оцінки, Ад'єктивних метафоризація, графічна мовна гра, словотвірні Філологія, трансформація сенсу прецедентного тексту, іронія та ін. Подібне пильну увагу до заголовку публіцистичного тексту обумовлено його значимістю для реалізації впливає функції текстів ЗМІ.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Мінемулліна Анна Романівна


Adjectival Appraisal Vocabulary in the Title of the Journalistic Text

The article is dedicated to the investigation of usage peculiarities of the adjectival appraisal vocabulary in the contemporary mass media'S titles. The analysis of the linguistic facts will permit to pick out structural-grammatical and meaningful usage peculiarities of evaluative adjectives in the titles of texts to influence the reader's thoughts and feelings. Among structural-grammatical aspects of usage of adjectival appraisal in the mass media titles in this article it is studied the following, for example: a structure "an adjective + a noun" as a more common syntactic pattern; forming the titles according to the same scheme; usage of quotation-marks; transformation of case text, etc. The proportion of pejorative appraisal and reclamative appraisal is analysed among the substantial features of usage of evaluative adjectives, and its dependence on the genre of the journalistic text. Besides the article reflected such substantial aspects of usage of evaluative adjectives as the type of the appraisal meaning (general appraisal / particular appraisal); intensification / de-intensification of appraisal; adjectival metaphorization; graphical language game; word-formation of occasionalisms; transformation of the case text meaning, irony and etc. Such close attention to the title of the journalistic text is stipulated by the importance of realization of the affecting function of mass media.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2014


  Журнал

  Ярославський педагогічний вісник


  Наукова стаття на тему 'Ад'єктивних оцінна лексика в заголовку публіцистичного тексту'

  Текст наукової роботи на тему «Ад'єктивних оцінна лексика в заголовку публіцистичного тексту»

  ?УДК 811.161.1'42

  А. Р. Мінемулліна

  Ад'єктивних оцінна лексика в заголовку публіцистичного тексту

  Стаття присвячена дослідженню особливостей вживання ад'єктивних оціночної лексики в заголовках текстів сучасних засобів масової інформації. Аналіз мовного фактичного матеріалу дозволяє виділити структурно-граматичні та змістовні особливості використання оціночних прикметників в текстах заголовків для впливу на думки і почуття читача.

  Серед структурно-граматичних аспектів вживання ад'єктивних оцінок в заголовках текстів мас-медіа в цій статті розглянемо, наприклад, такі: конструкція «прикметник + іменник» як найбільш поширена синтаксична модель; прийом побудови заголовків по одній синтаксичної схемою; використання лапок; прийом трансформації прецедентного тексту і ін.

  У числі змістовних особливостей використання оціночних прикметників в заголовках текстів засобів масової інформації проаналізовано кількісне співвідношення пейоративних і меліоративних оцінок, а також його залежність від жанру публіцистичного тексту.

  Крім того, в статті відображені такі змістовні аспекти використання ад'єктивних оцінок, як тип оцінного значення (загальні / приватні оцінки), інтенсифікація / деінтенсіфікація оцінки, Ад'єктивних метафоризація, графічна мовна гра, словотвірні Філологія, трансформація сенсу прецедентного тексту, іронія та ін.

  Подібне пильну увагу до заголовку публіцистичного тексту обумовлено його значимістю для реалізації впливає функції текстів ЗМІ.

  Ключові слова: Ад'єктивних оцінна лексика, заголовок, публіцистичний текст, функції заголовка, мовна гра, прецедентний текст, пейоративна оцінка, меліоративна оцінка, общеоценочная лексика, частнооценочная лексика, іронія, засоби масової інформації.

  А. R. lYIincmullina

  Adjectival Appraisal Vocabulary in thc Title of thc Journalistic Text

  The article is dedicated to the investigation of usage peculiarities of the adjectival appraisal vocabulary in the contemporary mass media's titles. The analysis of the linguistic facts will permit to pick out structural-grammatical and meaningful usage peculiarities of evaluative adjectives in the titles of texts to influence the reader's thoughts and feelings.

  Among structural-grammatical aspects of usage of adjectival appraisal in the mass media titles in this article it is studied the following, for example: a structure "an adjective + a noun" as a more common syntactic pattern; forming the titles according to the same scheme; usage of quotation-marks; transformation of case text, etc.

  The proportion of pejorative appraisal and reclamative appraisal is analysed among the substantial features of usage of evaluative adjectives, and its dependence on the genre of the journalistic text.

  Besides the article reflected such substantial aspects of usage of evaluative adjectives as the type of the appraisal meaning (general appraisal / particular appraisal); intensification / de-intensification of appraisal; adjectival metaphorization; graphical language game; word-formation of occasionalisms; transformation of the case text meaning, irony and etc.

  Such close attention to the title of the journalistic text is stipulated by the importance of realization of the affecting function of mass media.

  Keywords: adjectival appraisal vocabulary, a headline, a journalistic text, the headline's functions, lingual games, case text, pejorative appraisal, reclamative appraisal, all-evaluation vocabulary, particular vocabulary, irony, mass media.

  Перше, на що звертає увагу читач, відкриваючи газету або журнал, - яскравий, експресивний заголовок. Крім найменування тексту, він служить своєрідним сигналом, що викликає певну реакцію: читати чи текст далі [9, с. 25].

  Крім цього, заголовок покликаний дати читачеві бодай мінімальне уявлення про зміст тексту. Однак необхідна від заголовка лаконічність не завжди дозволяє включити в його текст змістовний компонент. В такому випадку цю роль грає підзаголовок.

  Інформативна, номінативна і рекламна функції заголовків виділяються дослідниками як основні [6, с. 81-83; 8, с. 60].

  Разом з тим, характеризуючи зміни в мові сучасних засобів масової інформації (ЗМІ), лінгвісти підкреслюють посилення впливає функ-

  ції заголовків [3, с. 666]. Різноманітні мовні засоби, в тому числі використання ад'єктивних оціночної лексики, допомагають позначити авторське ставлення до того, що повідомляється і певним чином вплинути на думки і почуття читача.

  Дослідження особливостей вживання ад'єктивних оціночної лексики в заголовках публіцистичних текстів включило аналіз 300 шуканих прикладів, отриманих методом суцільної вибірки. Проведене дослідження дозволяє зробити ряд висновків.

  Результати аналізу можна умовно розділити на відображають структурно-граматичні та змістовні особливості вживання оціночних прикметників в заголовках текстів ЗМІ.

  Розглянемо структурно-граматичні особливості заголовків з оціночними прикметниками.

  © Мінемулліна А. В., 2014

  Найбільш поширеною синтаксичною моделлю є модель: прикметник + іменник. Серед подібних конструкцій велике кількість заголовків, в яких прикметник має оцінне значення. Наприклад, Скорботна допомогу (Літературна газета, 13.02.13); Смиренна краса (Літературна газета, 13.02.13); Чудовий сусід (Нова газета, 20.02.13); Неприродний відбір (Нова газета, 11.02.13); Залізні леді (Аргументи і факти, 06.03.13); Недитячі проблеми (Аргументи і факти, 20.02.13); Нещасливий квиток (Нові вісті, 20.07.10); Стандартний розкол (Російська газета, 22.07.10); Фальшивий капітал (РБК, 22.07.10); Безцінна безпеку (Відомості, 22.07.10). Іноді в подібних оборотах зустрічається інверсія: Свято гнаний і улюблений (Літературна газета, 26.12.12).

  Тема може складатися лише з оціночних прикметників (одного або декількох). В цьому випадку автору важливий не сам об'єкт оцінки, а його оціночна характеристика: Заштатне (стаття про І. Охлобистін і фільмі з його участю «Метод Фрейда», в якій актор названий «позаштатним священиком») (Літературна газета, 16.01.13); Закоханий і пристрасний (стаття про діяльність А. С. Макаренка) (Літературна газета, 06.03.13); Чавунний, ніжний, високогірний (стаття про вірші Я. Смелякова, присвячена його сторічного ювілею; чавунний ніжний голос - про Ю. Кузнецова, учня Я. Смелякова; високогірний - оцінка поета Я. Смелякова В. Дементьєва) (Літературна газета, 16.01.13 ).

  Автори публіцистичних текстів нерідко використовують як синтаксичний прийом однаковий синтаксичний малюнок заголовків (побудова по одній синтаксичної схемою). Наприклад, [Оціночна дод. хороший + ім'я сущ. - інше оцінне дод. + Ім'я сущ.]: Хороший художник - живий художник (видання, 22.06.07); Хороший підприємець - здоровий підприємець (Незалежна газета, 15.11.11); Хороший ЄДІ - дорогий ЄДІ (Московський комсомолець, 04.07.11); Хороший вуз - російський вуз (Газета,

  30.11.09).

  Заголовки різних публіцистичних текстів можуть бути побудовані також по синтаксичної схемою [Ім'я сущ. + Оцінне дод., Ім'я сущ. + Оцінне дод.]: Подарунок - передбачуваний, свято - сумний (Нова газета, 23.02.13); Дисертації - липові, мільйони - справжні (Літературна газета, 13.02.13).

  У заголовку публіцистичного тексту можуть бути використані лапки. Однією з основних цілей їх застосування є цитування, коли автор переадресує оцінку іншому суб'єкту, погоджуючись з нею або не погоджуючись, однак судити про це часто можна лише в ширшому контексті, тобто для цього потрібно прочитати саму статтю. У будь-якому випадку подібний прийом служить для об'єктивізації оцінки. Наприклад, в статті під назвою «Газета сувора, лаконічна, з хорошою літературою» (Время новостей,

  17.12.10) автор виніс у заголовок слова М. Жванецького про газету «Час новин», в якому надрукована стаття. Тут мета використання лапок лежить на по-

  поверхні: показати об'єктивність даного судження про видання.

  Тема «Позитивна ділова репутація» (Время новостей, 22.07.10) статті про підозру Ю. Слєпцова, глави міста Воскресенська, в отриманні хабара є частиною висловлювання самого Ю. Слєпцова про репутацію району. Явна невідповідність назви статті її змісту говорить про незгоду автора з висловленою думкою.

  Використання лапок може свідчити також про іронічному відношенні автора до того, що повідомляється ( «ЕР» вчить своїх активістів відповідати на "незручні.» Питання (Аргументи і факти, 12.10.11) або про переносному значенні оціночного слова (Регіони бунтують проти закону про «гумових» квартирах (Незалежна газета, 05.03.13); «Бульдозерне» мислення проти громадської думки? (Время новостей, 15.12.09).

  Тема іноді є трансформований прецедентний текст, повністю або частково збігається за формою з вихідним. На думку В. Г. Костомарова, «експрессеми, тобто одиницею, здатної виявляти виразно-

  конструктивні "збільшення", може служити явище самої різної природи і різного рівня -це вислови, цитати, прислів'я, словосполучення, фразеологізми і т. п. » [5, с. 160]. Крім того, дослідник вважає, що прецедентний текст може використовуватися з певними стилістичними цілями як без змін, у своїй вихідній формі, так і зі зміною семантики і структури [5, с. 159]. Зі зміною структури прецедентного тексту побудовані заголовки: Безкоштовний сир (Місце події, 22.03.13) - редукція приказки «Безкоштовний сир буває тільки в мишоловці». «Якщо ти такий розумний ...» (Нові вісті, 28.09.12) - скорочений афоризм «Якщо ти такий розумний, то чому такий бідний». Без зміни структури вихідного тексту створені заголовки: Поганий, ще гірше (Нові вісті, 23.04.09) - трансформація назви художнього фільму «Тупий, ще тупіший». Хороший, поганий, босий (Русский Newsweek, 19.07.10) - трансформація назви художнього фільму «Хороший, поганий, злий». Дорослий лепет (Вогник, 23.03.13) - модифіковане стійкий вираз «дитячий лепет».

  Далі мова піде про деякі змістовних особливостях вживання оціночних прикметників в заголовках публіцистичних текстів.

  Кількість використаних в заголовках прикметників з пейоративних оцінкою незначно перевищує число слів, що містять меліоративну оце-ночность (близько 43% отриманих прикладів мають позитивну оценочностью).

  Однак слід зазначити, що дане співвідношення безпосередньо залежить від жанру публіцистичного тексту. Так, незважаючи на комунікативну установку жанру новинний хроніки на об'єктивне інформування, в заголовках новинних текстів відсоток прикметників з негативною оцінкою набагато вище, ніж, наприклад, в заголовках інтерв'ю, рецензій або нарисів. причи-

  ної подібної закономірності може служити прагнення авторів висвітлювати новини, що містять негативну інформацію, як більш експресивні й емоційні, орієнтуючись при відборі фактів на переваги аудиторії: в силу різних психологічних причин, споживачів публіцистичного тексту більше цікавлять події зі знаком «-». Особливо яскраво ця особливість простежується в телевізійних новинних передачах.

  Для підтвердження вищевказаного тези на підставі даних, отриманих методом суцільної вибірки із заголовків новинних телепередач «П'ятого каналу», зібрано 150 прикладів вживання оціночних прикметників в заголовках передач «Сейчас» і «Місце події». Аналіз отриманого фактичного матеріалу показав наступне: 110 з 150 заголовків (73,3%) містять Ад'єктивних пейоративна оцінку. Майже 21% слів з негативною оцінкою так чи інакше пов'язані за змістом з темою смерті: смертельний (12 прикладів - далі в дужках вказано кількість прикладів), убивчий (3), мертвий (2), злоякісний (2), посмертний (2), смертоносний (1), кривавий (1). Крім того, найбільш вживаними серед інших негативно-оцінних слів є прикметники небезпечний (11), фатальний (5), кримінальний (4), страшний (3), дикий (2), важкий (2), жорстокий (2), нелегальний ( 2), підроблений (2), спірне (2). Причину подібного інтересу людей до тем смерті, агресії, насильства позначив ще А. С. Пушкін, вклавши її в слова персонажа трагедії «Бенкет під час чуми» Вальсингама: «Все, все, що загибеллю загрожує, / Для серця смертного таїть / невимовну насолоду - / безсмертя, може бути, застава! »

  Далі варто відзначити, що в заголовках публіцистичних текстів вживається як общеоценочная, так і частнооценочная Ад'єктивних лексика.

  Прикладами вживання загальних оцінок можуть бути такі заголовки: 31 міна при поганій грі (видання, 04.06.09); Мислення при поганій погоді (Время новостей, 23.04.09); «Ми витягли хороший урок» (Російська газета, 06.11.09); Перемога - відмінний привід для бійки (Праця, 19.05.08).

  У текстах заголовків можна зустріти ад'єктивних слова з різними типами частнооценочних значень [1, с. 75]:

  - сенсорно-смакові оцінки: Смачний дискурс (Время новостей, 26.08.10); Дуже смачний відсоток (Мир новостей, 18.08.12); Чи не приємний дим вітчизни (Нові вісті, 28.01.10); Дуже неприємний цар (видання, 10.11.12);

  - психологічні оцінки: Приходить розумний капітал (Російська газета, 29.11.11); Нах-Нах - дурний порося (Московський комсомолець, 29.02.12); Нудний фінал (Нові вісті, (17.05.10); Пішов весела людина (Російська газета, 28.07.08); Небажаний інвестор (Відомості, 27.02.10);

  - естетичні оцінки: Гарний жест (Відомості, 11.12.07); Марії Шарапової з'явився прекрасний приз (видання, 28.01.08);

  - етичні оцінки: Аморальний вигляд (Російська газета, 03.09.08); Чиновник моральний, прямоходяча (Нова газета, 09.12.08); Уряд потрапило в порочне цикл (видання, 23.10.07); Добрий мінорітянін (Відомості, 30.03.11); Ракети переслідує злий рок (Російська газета, 29.09.11);

  - утилітарні оцінки: Росія - корисний вантаж (Газета, 27.02.07); Шкідливий графік (Відомості, 10.05.07); Незручний Єльцин і незручна демократія (ред Влада, 07.05.07); Практичний «голуб миру» (Время новостей, 26.07.07);

  - нормативні оцінки: Правильна людина в правильному місці (Російська газета, 23.08.07); Неправильний арешт (Російська газета, 24.12.09); До кінця березня москвичів чекає ще один аномальний снігопад (Московський комсомолець, 25.03.13); 50 років -полет нормальний (Російська газета, 16.07.07); Нестандартний розподіл островів (Відомості, 19.02.09); Лікарняні - болюче питання (Нові вісті, 11.02.13);

  - телеологічні оцінки: Відкрито ефективний спосіб лікування раку без хіміотерапії (РБК, 11.11.11); Неефективний РДГУ визнаний затребуваним вузом (Московський комсомолець, 26.12.12); Невдалий подарунок (Російська газета, 08.12.07); Вдалий закон (Російська газета, 26.11.07).

  У числі текстів, що містять оцінну лексику, чимало прикладів, які включають одночасно слова з позитивним і негативним значенням. Подібне різке протиставлення оцінних характеристик служить для посилення експресивності звучання мови. Даний стилістичний прийом зустрічається в заголовках, що містять як общеоценочние, так і частнооценочние прикметники. Наприклад, протиставлення загальних оцінок: Хороший вихід з поганої історії (Московський комсомолець, 04.09.12); Хороший хлопчик з поганої компанії (Незалежна газета, 15.11.11); Хороший футбол на поганому полі (Нові вісті, 06.04.09); Що зможуть поганий і хороший поліцейські (Аргументи тижня, 21.05.09). Або антитеза в приватних оцінках: Люди-то у нас добрі, а ось народ - злий (Московський комсомолець, 13.08.10); Праця розділять на шкідливий і нешкідливий (видання, 07.12.11).

  Ад'єктивних оцінка в тексті заголовка може бути інтесифікована або деінтенсіфіцірована: Вільна, та не дуже (Літературна газета, 06.03.13); За найпоганішою дорозі (Літературна газета, 13.02.13); Від щедрот найдобрішого Бєлкіна (Літературна газета, 13.03.13); Кращі книги і люди (Літературна газета, 13.03.13); Захар Прилепин і Михайло Веллер: «Цькування-абсолютно прекрасна річ!» (Співрозмовник, 05.10.12); Вісімдесяті вищої проби (ред ^ еекеМ, 20.11.09).

  У значної частини заголовків публіцистичних текстів використана Ад'єктивних метафоризація як ефективний спосіб впливу на свідомість читача. Тематично використані метафори вельми різноманітні. наприклад:

  - сенсорні: Ароматний контрафакт (Місце події, 07.03.13) (сюжет про конфіскацію партії

  контрафактних духів); Холодна війна (Нові вісті) (стаття про холодах);

  - естетичні: Блискучий ремонт (Сьогодні, 21.02.13) (сюжет про відновлення позолоти в ході реставраційних робіт); Чисте шахрайство (Зараз, 26.03.13) (сюжет про підозру в шахрайстві чиновника, який завищив вартість прибирання території);

  - медичні: Злоякісний лікар (Місце події, 11.02.13) (сюжет про арешт заступника директора Московського онкологічного інституту, підозрюваного в отриманні хабара). Сюжет на цю ж тему вийшов 12.02.13 в програмі «Сейчас» під заголовком Злоякісний відкат. Болісний заслін (Російська газета, 22.05.09) (стаття про додаткове введення контролю пунктів пропуску через державний кордон внаслідок великої кількості приїхали в нашу країну людей, хворих на свинячий грип). Здоровий розмова (Зараз, 13.03.13) (сюжет про нараду з Президентом РФ про фізичну культуру в країні).

  Відзначимо далі, що в текстах, присвячених одній події, факту, явища, часто використовується один і той же оцінне прикметник. Так, наприклад, в заголовках статей, які висвітлюють новина про фальсифікації при написанні дисертацій і отриманні ступенів кандидата або доктора наук, багаторазово використано слово липовий: Дута наука. Кому потрібні липові дисертації (Аргументи і факти, 20.02.13); Чим закінчилися скандали з липовими дисертаціями? (Аргументи і факти, 20.02.13); Кандидати липових наук (Газета, 23.11.12); Як врятувати чиновника від липової дисертації (РІА Новини, 01.02.13); Липові дисертації і гальмо нашої науки (Правда, 08.02.13); Липові дисертації (Вечірня Москва, 26.02.13); Дисертації - липові, мільйони - справжні (Літературна газета, 13.02.13); ВАК знайшов ще 15 липових дисертацій: чиновники за це розплатяться (Московський комсомолець, 04.04.13).

  У БТС зафіксовано таке значення слова липовий: «Помилковий, неправильний, не відповідає дійсності. Несправжній, який існує насправді. Підроблений, фальшивий »[2, с. 498].

  При наявності достатньої кількості слів-синонімів з даними значенням, в заголовках статей, що описують зазначену ситуацію, крім слова липовий, вжито лише слово фальшивий: Спіймати політика і чиновника на фальшивій дисертації може кожен: інструкція (Московський комсомолець, 12.03.13); Фальшиві дисертації пустять під ніж (Московський комсомолець, 21.02.13); До справи голови ВАК додадуть фальшиві дисертації (Нові вісті, 07.02.13).

  Вибір авторами для заголовків статей саме цих оціночних прикметників пояснюється їх більшою експресивністю в порівнянні з іншими словами, що мають дане лексичне значення.

  Розглянемо далі мовну гру, яка використовується авторами як прийом посилення оцінковості і експресивності в заголовках публіцистичних тек-

  стов з метою привернути увагу читача і викликати у нього бажання прочитати весь текст.

  Графічна мовна гра спрямована на маніпулювання свідомістю читача засобами графіки, наприклад, за допомогою шрифтового виділення сегмента слова прописними буквами. Даний прийом, який має в сучасній лінгвістиці назву «капіталізація» [7, ​​с. 97], дає автору можливість обіграти лексичне значення слова і витягти з нього додатковий сенс, загострюючи увагу читача на певному слові, яке пов'язане зі змістом статті. Наприклад, Герой тижні - СМІшной Митрофанов (Современник, 26.09.12) (в статті йдеться про згоду А. Митрофанова очолити думський комітет з ЗМІ); Дике везіння? (Аргументи і факти, 12.10.11) (стаття про стан справ в російському футболі, очолюваному Діком Адвокатом).

  Словотворчі Філологія в заголовках текстів ЗМІ широко використовуються авторами для більш точного, яскравого та експресивного, в порівнянні із загальновживаною лексикою, вираження своїх думок: Фізкультпріветлівие особи (видання, 20.03.13); Спісательная операція (видання, 18.01.13); Подшельфние (Російська газета, 16.01.13); Контрабатькін товар (Московський комсомолець, 12.10.12); Напівбезкоштовні сир (Підсумки, 22.09.12).

  Один з проявів мовної гри - трансформація сенсу прецедентного тексту [4, с. 554] - реалізується за допомогою заміни одного або декількох слів на слово, значуще для змісту статті, наприклад: Ротнийрефлекс (Нова газета, 16.03.13) - змінений медичний термін «блювотний рефлекс». У зв'язку з тим, що оригінальне вираження має від'ємне значення, спочатку нейтральне слово ротний набуває по аналогії з ним пейоративна оценочен-ність. Занадто веселий молочник (Нові вісті, 02.11.09) - трансформоване назва торгової марки молочних продуктів «Веселий молочник». Наріччя занадто деінтенсіфіцірует психологічну оцінку, закладену в значення прикметника веселий. У нашому будинку оселився небажаний сусід (Московський комсомолець, 13.04.11) - змінена рядок пісні «У нашому будинку оселився чудовий сусід». Прикметник з позитивним значенням замінено негативною оцінкою, в результаті чого вся фраза набуває оцінне значення, протилежне вихідного.

  Одним із засобів імпліцитного вираження оцінки в заголовках публіцистичних текстів є іронія, наприклад: Партія справжніх чоловіків (Незалежна газета, 18.03.13) (стаття про депутата А. Ісаєва, який веде війну зі ЗМІ від імені партії «Єдина Росія»); Чудовий сусід (Нова газета, 11.03.13) (стаття про одного одного з великих підмосковних чиновників, який вимагає від пенсіонерки віддати йому належить їй земельну ділянку); Найгуманніший суд (Місце події, 05.03.13) (сюжет про рішення суду засудити до умовного терміну екс-поліцейського, який збив на смерть на пішохідному переході цілу сім'ю).

  Таким чином, використання ад'єктивних оціночної лексики в заголовку публіцистичного тексту дозволяє автору зацікавити аудиторію в прочитанні статті і позначити своє ставлення до того, що повідомляється матеріалу. Значимість заголовка публіцистичного тексту для читачів пояснює пильну увагу до нього з боку журналістів.

  У зв'язку з цим цікавий інтернет-сайт під промовистою назвою «Заголовки» (www.zagolovki.ru). Тут зібрані заголовки статей з основних російських газет і журналів (друкованих та інтернет-видань). Існування подібного ресурсу говорить про важливість для читачів саме цієї частини публіцистичного тексту: по заголовку будь-який бажаючий може знайти для себе той матеріал, який йому цікавий, що не гортаючи для цього весь масив періодичної преси. Крім того, даний інтернет-ресурс корисний авторам: він допомагає уникнути плагіату і небажаної неоригінальності при найменуванні текстів.

  бібліографічний список

  1. Арутюнова, Н. Д. Типи мовних значень: Оцінка. Подія. Факт [Текст] / Н. Д. Арутюнова. - М .: Наука, 1988. - 341 с.

  2. Великий тлумачний словник російської мови [Текст] / ред. С. А. Кузнецов. - СПб .: Норинт, 2000. - тисячу п'ятсот тридцять шість з.

  3. Дускаева, Л. Р. Мовно-стилістичні зміни в сучасних ЗМІ [Текст] / Л. Р. Дускаева // Стилістичний енциклопедичний словник / під ред. М. Н. Кожин. - М., 2003. - С. 664-675.

  4. Земська, Є. А. Мова як діяльність: Морфема. Слово. Мова [Текст] / Е. А. Земська. - М., 2004. - 688 с.

  5. Костомаров, В. Г. Російська мова на газетній шпальті. Деякі особливості мови сучасної газетної публіцистики [Текст] / В. Г. Костомаров. - М .: Изд-во Моск. ун.-та, 1971. - 271 с.

  6. Нефедова, Т. П. Функції газетних заголовків з короткими прикметниками [Текст] / Т. П. Нефедова // Питання стилістики. - Саратов: Изд-во Саратовського ун-ту, 1982. -Вип. 13. - С. 24-39.

  7. Нефляшева, І. А. Філологія як реалізація словотворчих можливостей мови [Текст] / І. А. Нефляшева // Філологічний вісник. - № 1. - Майкоп, 1999. - С. 97-108.

  8. Сальникова, О. Г. Як народжуються заголовки [Текст] / О. Г. Сальникова // Російська мова. - 1983. - № 6. - С. 60-62.

  9. Стам, І. С. Газетний заголовок: співвідношення логічного та емоційного в світлі соціальної психології [Текст] / І. С. Стам // Питання стилістики. - Саратов: Изд-во Саратовського ун-ту, 1982. - Вип. 18. - С. 24-40.

  Bibliograflcheskij spisok

  1. Arutjunova, N. D. Tipy jazykovyh znachenij: Ocenka. Sobytie. Fakt [Tekst] / N. D. Arutjunova. - M .: Nauka, 1988. -341 s.

  2. Bol'shoj tolkovyj slovar 'russkogo jazyka [Tekst] / red. S. A. Kuznecov. - SPb .: Norint, 2000. - тисяча п'ятсот тридцять шість s.

  3. Duskaeva, L. R. Jazykovo-stilisticheskie izmenenija v sovremennyh SMI [Tekst] / L. R. Duskaeva // Stilisticheskij jenciklopedicheskij slovar '/ pod red. M. N. Kozhinoj. - M., 2003. - S. 664-675.

  4. Zemskaja, E. A. Jazyk kak dejatel'nost ': Morfema. Slovo. Rech '[Tekst] / E. A. Zemskaja. - M., 2004. - 688 s.

  5. Kostomarov, V. G. Russkij jazyk na gazetnoj polose. Ne-kotorye osobennosti jazyka sovremennoj gazetnoj publicistiki [Tekst] / V. G. Kostomarov. - M .: Izd-vo Mosk. un.-ta, 1971. -271 s.

  6. Nefedova, T. P. Funkcii gazetnyh zagolovkov s kratkimi prilagatel'nymi [Tekst] / T. P. Nefedova // Voprosy stilistiki. -Saratov: Izd-vo Saratovskogo un-ta, 1982. - Vyp. 13. -S. 24-39.

  7. Nefljasheva, I. A. Okkazionalizmy kak realizacija slo-voobrazovatel'nyh vozmozhnostej jazyka [Tekst] / I. A. Nefljasheva // Filologicheskij vestnik. - № 1. - Majkop, 1999. -S. 97-108.

  8. Sal'nikova, O. G. Kak rozhdajutsja zagolovki [Tekst] / O. G. Sal'nikova // Russkaja rech '. - 1983. - № 6. - S. 60-62.

  9. Stam, I. S. Gazetnyj zagolovok: sootnoshenie logicheskogo i jemocional'nogo v svete social'noj psihologii [Tekst] / I. S. Stam // Voprosy stilistiki. - Saratov: Izd-vo Sara-tovskogo un-ta, 1982. - Vyp. 18. - S. 24-40.


  Ключові слова: Ад'єктивних ОЦІНОЧНА ЛЕКСИКА /ADJECTIVAL APPRAISAL VOCABULARY /ЗАГОЛОВОК /HEADLINE /публіцистичних текстів /JOURNALISTIC TEXT /ФУНКЦІЇ ЗАГОЛОВКА /МОВНА ГРА /прецедентного тексту /CASE TEXT /пейоративна ОЦІНКА /МЕЛІОРАТИВНА ОЦІНКА /ОБЩЕОЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА /ЧАСТНООЦЕНОЧНАЯ ЛЕКСИКА /ІРОНІЯ /IRONY /ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ /MASS MEDIA /THE HEADLINE'S FUNCTIONS /LINGUAL GAMES /PEJORATIVE APPRAISAL /RECLAMATIVE APPRAISAL /ALL-EVALUATION VOCABULARY /PARTICULAR VOCABULARY

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити