Представлений перелік радіовуглецевих датувань (55 шт.) З кодами MPI-62 до MPI-117, виконаних в радіовуглецевого лабораторії ІМЗ СО РАН з 2015 по 2017 р Наведено результати перехресних датувань, виконаних в інших лабораторіях, які свідчать про гарну відтворюваності визначень з імовірністю 95 %. Дається коротка характеристика найбільш цікавих датувань, що характеризують вік і хронологічний обсяг супіщаних дюнних покривів дьолкумінской свити, льодово-лесових відкладень едомной свити, нових знахідок мамонтової фауни та ін. В світлі нових датувань акцентується увага на деяких ключових питаннях кріостратіграфіі і палеогеографії Центральної Якутії і Східного Сибіру на рубежі неоплейстоцена і голоцену.

Анотація наукової статті з наук про Землю і суміжних екологічних наук, автор наукової роботи - Шапошников Г.І., Галанін А.А., Литкін В.М., Павлова М.Р.


Absolute dates at the IMZ SB RAS Radiocarbon laboratory: since 2015 to 2017

This article presents a list of radiocarbon dating (55 pcs.) With codes MPI-62 to MPI-117, performed at the Radiocarbon Laboratory of the IMZ SB RAS for the period from 2015 to 2017. The results of cross-dating executed in other laboratories indicated good reproducibility with a probability of 95%. A brief description of the most interesting dates characterizing the age and chronological volume of the loamy sand dune cover of the D'yolkumin Series, ice-loess deposits of the Edoma Series, new findings of the mammoth fauna, etc. is given. In the light of new dates, attention is focused on some key issues of cryostratigraphy and paleogeography of Central Yakutia and Eastern Siberia at the turn of the Neopleistocene and Holocene.


Область наук:

 • Науки про Землю та суміжні екологічні науки

 • Рік видавництва: 2019


  Журнал

  Природні ресурси Арктики і Субарктики


  Наукова стаття на тему 'Абсолютні датування радіовуглецевого ЛАБОРАТОРИИ ІМЗ СО РАН З 2015 по 2017 Г'

  Текст наукової роботи на тему «Абсолютні датування радіовуглецевого ЛАБОРАТОРИИ ІМЗ СО РАН З 2015 по 2017 Г»

  ?ПРИРОДНІ РЕСУРСИ АРКТИКИ І Субарктіке, 2019, Т. 24, № 3 УДК 902.652

  DOI 10.31242 / 2618-9712-2019-24-3-4

  Абсолютні датування радіовуглецевого лабораторії ІМЗ СО РАН

  з 2015 по 2017 р.

  Г.І. Шапошников, А.А. Галанін, В.М. Литкін, М.Р. Павлова

  Інститут мерзлотоведения СО РАН ім. П.І. Мельникова, Якутськ, Росія Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Анотація. Представлений перелік радіовуглецевих датувань (55 шт.) З кодами MPI-62 до MPI-117, виконаних в радіовуглецевого лабораторії ІМЗ СО РАН з 2015 по 2017 р Наведено результати перехресних датувань, виконаних в інших лабораторіях, які свідчать про гарну відтворюваності визначень з імовірністю 95 %. Дається коротка характеристика найбільш цікавих датувань, що характеризують вік і хронологічний обсяг супіщаних дюнних покривів дьолкумінской свити, льодово-лесових відкладень едомной свити, нових знахідок мамонтової фауни та ін. В світлі нових датувань акцентується увага на деяких ключових питаннях кріостратіграфіі і палеогеографії Центральної Якутії і Східного Сибіру на рубежі неоплейстоцена і голоцену.

  Ключові слова: радіовуглецевий аналіз, абсолютний вік, еолові освіти Якутії, тукулани, голоцен, неоплейстоцена, шерстистий мамонт.

  Подяки. Дослідження виконані за підтримки Комплексної програми фундаментальних наукових досліджень СО РАН II.1, грантів РФФД № 17-05-00954-а, РФФД-РС (Я) № 18-45140012.

  DOI 10.31242 / 2618-9712-2019-24-3-4

  Absolute dates at the IMZ SB RAS Radiocarbon laboratory:

  since 2015 to 2017

  G.I. Shaposhnikov, A.A. Galanin, V.M. Lytkin, M R. Pavlova

  P.I. Melnikov Permafrost Institute SB RAS, Yakutsk, Russia Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Abstract. This article presents a list of radiocarbon dating (55 pcs.) With codes MPI-62 to MPI-117, performed at the Radiocarbon Laboratory of the IMZ SB RAS for the periodfrom 2015 to 2017. The results of cross-dating executed in other laboratories indicated good reproducibility with a probability of 95%. A brief description of the most interesting dates characterizing the age and chronological volume of the loamy sand dune cover of the D'yolkumin Series, ice-loess deposits of the Edoma Series, new findings of the mammoth fauna, etc. is given. In the light of new dates, attention is focused on some key issues of cryo-stratigraphy and paleogeography of Central Yakutia and Eastern Siberia at the turn of the Neopleistocene and Holocene.

  Key words: radiocarbon analysis, absolute age, aeolian formations of Yakutia, tukulans, Holocene, Neopleistocene, woolly mammoth.

  Acknowledgements. This work was supported by the Complex Program of Foundation Scientific Research SB RAS II.1, and the Russian Foundation for Basic Research and the Russian Foundation for Basic Research - the Republic of Sakha (Yakutia), projects no. 17-05-00954-а and no.18-45-140012.

  Вступ

  Багаторічномерзлі відкладення є прекрасним колектором і консервантом органічних залишків флори і фауни, які добре зберігаються тут протягом десятків і сотень тисяч років. В цьому плані територія Якутії, як і вся Східна Сибір, є унікальним об'єктом для вивчення історії і закономірностей формування криолитозони, клімату, палеогеографічних подій неоплейстоцена і голоцену, оскільки саме тут найбільш часто виявляються численні залишки флори і фауни льодовикового періоду.

  У тимчасовому інтервалі до 40-45 тис. Років найбільш часто використовується радіовуглецевий метод датування [1]. У 1970-1980 рр. в Інституті мерзлотоведения ім. П.І. Мельникова СО РАН (ІМЗ СО РАН) діяла радиоуглеродная лабораторія під керівництвом В.В. Костю-кевич. За період своєї роботи лабораторія виконала кілька сотень датувань з різних типів відкладень і біологічних залишків [2-8]. Оскільки радіовуглецевий аналіз досить трудомісткий і дорогий метод, а самі датування представляють велику цінність для виконання різних реконструкцій, то реєстри датувань всіх лабораторій було прийнято публікувати в періодичному виданні - Бюлетень комісії з вивчення четвертинного періоду [2-8].

  У 1990-2000 рр. радиоуглеродная лабораторія в ІМЗ СО РАН не функціонувала через відсутність фінансування і зносу морально застарілого обладнання. У 2011 р організована нова радиоуглеродная лабораторія (РЛ), заснована на базі сучасного ультраніз-кофонового рідинно-сцинтиляційного спектрометра-радіометра Quantulus 1 220 (виробництво США) і хімічної установки для синтезу бензолу (виробництво Інституту геохімії навколишнього середовища України).

  Сучасні можливості РЛ ІМЗ СО РАН, основні методики пробопідготовки і датування різних органічних матеріалів (кістка, деревина, торф, розсіяна органіка і ін.) Розглянуті нами раніше [1, 9].

  З 2011 року по теперішній час в РЛ ІМЗ СО РАН ведеться формування бази даних абсолютних вікових груп з географічною прив'язкою кожної радіовуглецевого дати до відповідних розрізах, об'єктам і генетичним типам датуються утворень. Кожному зразку радіовуглецевого датування присвоюється ідентифікаційний номер, що починається з абревіатури MPI (Melnikov Permafrost Institute). За даним номером дослідник, у разі потреби, може легко відшукати всі вихідні протоколи і дату виконання аналізу, параметри розрахунку віку. Це дає можливість виконання вторинних перерахунків в разі потреби.

  Таблиця 1

  Радіовуглецеві датування, отримані в результаті перехресного датування в РЛ ІМЗ СО РАН, РЛ ГИН РАН і Центрі ізотопних досліджень (Нідерланди)

  Table 1

  Radiocarbon dating obtained as a result of cross-dating at the RL IMZ SB RAS, RL GI RAS and the Center for Isotope Research (Netherlands)

  РЛ ІМЗ СО РАН РЛ ГИН РАН

  Матеріал, метод Код датування Вік С14, років Матеріал, метод Код датування Вік С14, років

  Вугілля MPI-62 180 ± 65 Вугілля, рідинна 15134 180 ± 20

  MPI-66 8900 ± 95 сцинтилляция 15104 8660 ± 40

  MPI-70 2060 ± 70 15110 1900 ± 30

  РЛ ІМЗ СО РАН Нідерланди, Центр ізотопних досліджень

  Стегнова кістка мамонта MPI-31 29300 ± 1000 Кость, АМС GrA-60044 28660 ± 160

  Реброва кістка мамонта MPI-32 25600 ± 500 Шерсть, АМС GrA-60021 28570 ± 150

  Деревина з о. Котельний (пні модрини) MPI-55 40200 ± 2400 Деревина, АМС GrA-62148 33600 ± 150

  Таблиця 2

  Радіовуглецеві датування, отримані РЛ ІМЗ СО РАН з 2014 по 2017 р.

  Table 2

  Radiocarbon dating obtained by the RL IMZ SB RAS from 2014 to 2017

  Лабораторний номер Регіон, замовник датування Координати, широта довгота Вміщають відкладення Глибина від поверхні (тераси), м Матеріал проби Вік 14С, Л.М. Календарний вік, Л.М. (P > 94,9%)

  MPI-62 Перехресні датування, ІМЗ СО РАН Вугілля 180 ± 65 420-410

  MPI-63 П-ів Ямал, Інститут кріосфери землі СО РАН 69 ° 10'24,0 "70 ° 12'23,8" Едомная свита, пжл 9-12 Деревина модрини 42600 ± 1700 49800-43700

  MPI-64 69 ° 10'33,3 "70 ° 12'07,5" 6,1-6,2 Деревина > 50 000 -

  MPI-65 69 ° 10'24,0 "70 ° 12'23,8" 1,60 Мохової торф 7600 ± 160 8930-8920

  MPI-66 Перехресні датування, ІМЗ СО РАН Вугілля 8900 ± 95 10230-9695

  MPI-67 П-ів Ямал, Інститут кріосфери землі СО РАН 69 ° 09'48,4 "70 ° 13'41,4" Едомная свита, пжл 3,5-3,7 Мохової торф 22300 ± 400 27400-25850

  MPI-68 69 ° 10'24,0 "70 ° 12'23,8" 2 Деревина мерзла 8220 ± 90 9435-9005

  MPI-69 69 ° 42'44,8 "66 ° 48'32,7" 3,3-3,4 Алло-ХТОН «повсть»

  MPI-70 Перехресні датування, ІМЗ СО РАН Вугілля 2060 ± 70 2305-2240

  MPI-71 Центральна Якутія, басейн р. Суон-Юрях, ІМЗ СО РАН 61 ° 35,382 '129 ° 10,407' Покривні супеси 2,45 Дерево 9330 ± 110 11070-11020

  MPI-72 Дерево 9510 ± 120 11190-10510

  MPI-73 Центральна Якутія, п. Кільдямци, ІМЗ СО РАН 62 ° 17,165 '129 ° 49,829' Покривні супеси низькою тераси р. Лена 9,6-9,68 Дерево 8220 ± 105 9480-8980

  MPI-74 Нижня течія р. Вилюй, дюнний масив (тукулан) Махатта ІМЗ СО РАН 63 ° 54'34 "122 ° 32'37" Низькі протоку-віальние тераси в борту термоерозіонного каньйону р. Кисил-Юрях 3 Похований грунтовий горизонт 1500 ± 120 1700-1180

  MPI-75 7-7,3 Супісок з рослинним детритом 305 ± 120 3510-2920

  MPI-76 6,5 Мохової торф 2550 ± 120 3510-2920

  MPI-77 63 ° 54'50.2 "122 ° 32'45.6" 2,7-2,6 Мохової торф 1300 ± 180 1570-900

  MPI-78 2,4-2,6 Торф 650 ± 180 940-305

  Лабораторний номер Регіон, замовник датування Координати, широта довгота Вміщають відкладення Глибина від поверхні (тераси), м Матеріал проби Вік 14С, Л.М. Календарний вік, Л.М. (Р > 94,9%)

  МР1-79 Абийскій район, Янц СО РАН 68 ° 34'500 "147 ° 09'659" Покрівля едомной свити 2 Трав'яниста купина 1580 ± 120 1740-1280

  МР1-80 Місцезнаходження Мегінского мамонта, р. СУОЛ. Бестяхская тераса, Янц СО РАН 62 ° 5'14.6 "130 ° 11'18.3" 10-12-метрова тераса р. СУОЛ 9 Рослинний торф із залишками Суольского мамонта 19250 ± 250 23860-22650

  МР1-81 Нижня течія р. Вилюй, дюнний масив (тукулан) Махатта, ІМЗ СО РАН 63 ° 54'50.2 "122 ° 32'45.6" Незакріплені дюни 2,9-3 Торф 1850 ± 200 2210-1370

  МР1-82 2,1-1,9 Торф 410 ± 170 675-235

  МР1-83 2,8-2,9 Торф 2030 ± 170 2405-2380

  МР1-84 Нижня течія р. Вилюй, ІМЗ СО РАН 63 ° 56'57.4 "122 ° 52'47.8" Едомний комплекс в покрівлі 65-метрової тераси р. Вилюй 10,5 Трав'яниста купина 34800 ± 2000 44290-35290

  МР1-85 Нижня течія р. Вилюй, дюнний масив (тукулан) Махатта, ІМЗ СО РАН 63 ° 54'50.2 "122 ° 32'45.6" Незакріплені дюни 410 Торф 2480 ± 180 2980-2110

  МР1-86 63 ° 54'34 "122 ° 32'37" 5 Мохової торф 2480 ± 180 2800-2290

  МР1-87 63 ° 54'50.2 "122 ° 32'45.6" 410 торф 2900 ± 200 3600-2500

  МР1-88 3,3-3,4 Рослинний детрит 2100 ± 180 2540-1610

  МР1-89 ​​445 Пісок з розсіяною органікою 2450 ± 300 3260-1820

  МР1-90 360 Торф 3200 ± 180 3870-2950

  МР1-91 Нижня течія р. Вилюй, висока заплава, ІМЗ СО РАН 63 ° 54'22.4 "122 ° 32'42.1" Висока заплава, покрита ялиновим лісом 5,8 Торф 1460 ± 110 1620-1170

  МР1-92 Нижня течія р. Вилюй, дюнний масив (тукулан) Махатта, ІМЗ СО РАН 63 ° 54'34 "122 ° 32'37" Незакріплені дюни 10 Мохової торф 2710 ± 110 3180-2450

  МР1-93 63 ° 54'50.2 "122 ° 32'45.6" 2,4-2,55 Похований грунтовий горизонт 660 ± 70 730-530

  Лабораторний номер Регіон, замовник датування Координати, широта довгота Вміщають відкладення Глибина від поверхні (тераси), м Матеріал проби Вік 14С, Л.М. Календарний вік, Л.М. (Р > 94,9%)

  МР1-94 Нижня течія р. Вилюй, ІМЗ СО РАН 63 ° 56'57.4 "122 ° 52'47.8" Едомний комплекс в покрівлі 65-метрової тераси р. Вилюй 19-18 Трав'яниста купина 35500 ± 2000 40660-39570

  МР1-95 14-15 Трав'яниста купина 33100 ± 1700 40770-34350

  МР1-96 2,5 Залишки чагарників 23970 ± 800 30140-26690

  МР1-97 0,5 уславитися вугіллячок молоде -

  МР1-98 Східна Якутія, Булунского район, ІМЗ СО РАН 72 ° 23'06.30 "126 ° 27'34.10" руслових аллювий 6,15-6,40 Намивний рослинний детрит 2380 ± 170 2795-1995

  МР1-99 Нижня течія р. Вилюй, висока заплава, ІМЗ СО РАН 63 ° 54'22.4 "122 ° 32'42.1" Висока заплава, покрита ялиновим лісом 8,7 Суглинок 1740 ± 150 2000-1340

  МР1-100 1,5 Суглинок 1160 ± 150 1350-780

  МР1-101 Середня течія р. Лена, Долина Туймаада, ІМЗ СО РАН 62 ° 17'506 "129 ° 49'969" Відкладення низькою (сергеляхской) тераси р. Лена 7,15 Рослинний детрит 12920 ± 600 17240-13710

  МР1-102 Нижня течія р. Вилюй, ІМЗ СО РАН 63 ° 56'57.4 "122 ° 52'47.8" Едомний комплекс в покрівлі 65-метрової тераси р. Вилюй 10,5 Трав'яниста купина 32200 ± 3000 46605-31396

  МР1-103 Місцезнаходження Мегінского мамонта, р. СУОЛ. Бестяхская тераса, ІМЗ СО РАН 62 ° 5'14.6 "130 ° 11'18.3" обрушилася печера техногенної вироблення (кістки мамонта) 2,7-2,8 Залишки дерев 8400 ± 200 9950-8750

  МР1-104 2,7 Гілки дерев 8470 ± 200 10150-9000

  МР1-105 2,2 Залишки дерев 9800 ± 200 12750-9900

  МР1-106 Середня течія р. Лена, Долина Туймаада, ІМЗ СО РАН 62 ° 17'506 "129 ° 49'969" руслових аллювий 14,2514,36 Намивний рослинний детрит >50000

  МР1-107 Середня течія р. Лена, м Жиганськ, ІМЗ СО РАН 66 ° 40'214 "123 ° 29'429" палеопочви з включенням детриту 0,58-0,72 Деревина 25620 ± 1000 31740-27780

  Лабораторний номер Регіон, замовник датування Координати, широта довгота Вміщають відкладення Глибина від поверхні (тераси), м Матеріал проби Вік 14С, Л.М. Календарний вік, Л.М. (Р > 94,9%)

  МР1-108 Місцезнаходження Мегінского мамонта, р. СУОЛ. Бестяхская тераса, ІМЗ СО РАН 62 ° 5'14.6 "130 ° 11'18.3" обрушилася печера техногенної вироблення (кістки мамонта) 1,5-1,55 Торф 8000 ± 200 9410-8420

  МР1-109 62 ° 5'14.6 "130 ° 11'18.3" 2,8-3 Торф з піском 10100 ± 200 12430-11190

  МР1-110 62 ° 5'14.6 "130 ° 11'18.3" 0,8 Торф Молоде

  МР1-111 Східна Якутія, Булунского район, ІМЗ СО РАН 72 ° 23'06.30 "126 ° 27'34.10" руслових аллювий 12,3612,46 Деревне детрит 4500 ± 220 5660-4530

  МР1-112 Місцезнаходження Мегінского мамонта, р. СУОЛ. Бестяхская тераса, ІМЗ СО РАН 62 ° 5'14.6 "130 ° 11'18.3" обрушилася печера техногенної вироблення (кістки мамонта) 1,1-1,15 Торф 7250 ± 250 8550-7610

  МР1-113 62 ° 5'14.6 "130 ° 11'18.3" 1,4-1,6 Торф 7500 ± 250 8990-7850

  МР1-114 Східні Саяни, р. Сенца, ІМЗ СО РАН 52 ° 39'29.87 "99 ° 29'22.69" руслових аллювий першої тераси 1,05 Стовбур дерева, плавець 6200 ± 200 7490-6640

  МР1-115 Нижня течія р. Вилюй, дюнний масив (тукулан) Махатта, ІМЗ СО РАН 63 ° 54'40,04 "122 ° 32'42,85" Незакріплені дюни 0 Вертикально поховане дерево 330170 650

  МР1-116 Центральна Якутія, Мегіно- Кангаласскій район, Абалахская тераса, ІМЗ СО РАН 61 ° 38'26,33 "131 ° 00'51,46" Деревина поверхні 0 Деревина Молоде -

  МР1-117 61 ° 38'16,38 "131 ° 02'28,71" Відкладення на поверхні спущеного термокарстових озера 0 Деревина Молоде

  Розуміючи важливість абсолютних датувань в вивченні багатьох фундаментальних питань палеогеографії, геокриологии, четвертинної геології та археології Якутії і Східного Сибіру, ​​для зручності користування та обміну даними між науковими фахівцями, автори, дотримуючись традиції, продовжують публікувати реєстри виконуваних в РЛ ІМЗ СО РАН датувань в міру їх накопичення. Деякі найбільш цікаві

  і інформативні, на наш погляд, датування і їх серії, істотно уточнюють стратиграфию і палеогеографічну історію регіону, супроводжуються короткими коментарями і посиланнями на опубліковані роботи.

  Необхідно відзначити, що крім виконання датувань, в РЛ ІМЗ СО РАН безперервно ведуться методичні роботи по вдосконаленню способів пробоподготовки і датування,

  оновленню колекцій еталонних зразків та ін. Для перевірки точності і надійності датування авторами виконано кілька перехресних аналізів одних і тих же проб в інших радіовуглецевих лабораторіях (табл. 1).

  Повний реєстр датувань, виконаних в РЛ ІМЗ СО РАН з 2011 по 2014 р під кодовими номерами від МР1-1 до МР1-61, опублікований в [1]. У цій статті пропонуються до обговорення абсолютні радіовуглецеві дати, отримані з 2015 по 2017 року з кодами від МР1-62 до МР1-117 (табл. 2).

  Результати перехресного датування

  Всього за період роботи РЛ ІМЗ СО РАН виконано п'ять перехресних датувань в двох лабораторіях.

  У радіовуглецевого лабораторії Геологічного інституту РАН (РЛ ГИН РАН) під керівництвом Н.Є. Зарецький, яка використовує аналогічне обладнання і методику сцинтилляций-ційного рахунки по бензолу, проведено визначення віку трьох різних зразків деревного вугілля. Результати перехресного датування наведені в табл. 1.

  В рамках проекту з вивчення Малоляхов-ського мамонта з «рідкої кров'ю», виявленого в 2013 р на о. Малий Ляховський, виконано дві перехресні датування (МР1-31 і МР1-32) з Європейським центром ізотопних досліджень (Нідерланди). Ще одна датування отримана по пнях модрини, виявленим на о. Котельний в 2014 року (див. Табл. 1).

  Результати перехресних датувань свідчать, що в інтервалі до 30 тис. Л. н. розбіжності дат, отриманих в різних лабораторіях, не перевищують 3-5%, в той час як для датувань старше 30 тис. років похибки можуть перевищувати 5%.

  Вік покривних дюнних відкладень Центральної Якутії

  Походження і вік покривних супіщаних відкладів (дьолкумінская свита), поширених на значній території Центральної Якутії, є одними з ключових питань історії регіону на рубежі фінального неоплейстоцена і голоцену. Результати вивчення та оцінки абсолютного віку найважливіших опорних розрізів покривних дюнних відкладень розглянуті в недавніх публікаціях [10, 11]. Всього за час роботи РЛ ІМЗ СО РАН виконано бо-

  леї 50 датувань різних органічних включень, відібраних як з підстилаючих і перекривають відкладень, так і безпосередньо з перехресних супесей, що представляють різні фації параболічних, накидних і копьевідних дюн, а також піщаних еолових покривів.

  Датування Кисил-Сирского опорного розрізу, розташованого в межах однойменного тукулана в 20 км від п. Кисил-Сир, опубліковані в [10, 11], показують, що підстилають алювіальні відкладення Палеовілюя формувалися тут в кінці каргінского термохрона 35-40 тис. Л. н. Протягом Сартанського кріохрона формувалася перша пачка дюнних відкладень потужністю до 15-20 м. Вище вона перекривається ґрунтовим обрієм з торфовищами, що формувалися протягом бореального періоду голоцену в інтервалі від 10 до 5 тис. Л. н. [10, 11].

  З 2015 по 2017 р отримані нові датування покривних дюнних відкладень (див. Табл. 2) в межах найбільшого сучасного дюнного масиву Центральної Якутії - тукулана Махатта. Частина датувань (MPI-74, MPI-75, MPI-76, MPI-77, MPI-78, MPI-85, MPI-86, MPI-87, MPI-88, MPI-89, MPI-90) характеризують позднеголоцено- вий вік низьких терас в бортах розрізає в дюнний масив термоерозіонного каньйону руч. Кисил-Юрях. Ці датування визначають останній етап закріплення дюнного масиву рослинністю, що передував сучасному етапу активізації еолових процесів в регіоні під час глобального похолодання Малого льодовикового періоду (МЛП) протягом XI-XIX ст.

  Ще одна датування (MPI-115) отримана для мертвого дерева, вертикально похованого в дюнном масиві Махатта разом з ґрунтовим обрієм і кореневою системою. Абсолютний вік близько 300 років свідчить про те, що дюнний масив зовсім недавно поширився на ділянки соснового лісу в період глобального похолодання і опустелювання, що охопила Центральну Якутії під час МЛП.

  Інша серія радіовуглецевих датувань дюнних відкладень, що складають верхні частини розрізу 65-метрових цокольних терас в басейні нижньої течії р. Вилюй, отримана на дослідженому оголенні № 487 в 10 км нижче сел. Кисил-Сир. Тут полого- і хвилясто-шаруваті дюнні супеси потужністю до 15-20 м,

  включають безліч тонких трав'янисто-дернових горизонтів і похованих трав'янистих купин, формувалися в інтервалі 35-30 тис. л. н. в самому кінці каргінского термохрона (МР1-84, МР1-94, МР1-95, МР1-102). Пізніше відбулося закріплення дюнного масиву грунтово-рости-них покровом, а протягом Сартанські-го кріохрона 24-12 тис. Л. н. (МР1-96, МР1-97) тут формувалися льодово-лесові відкладення едомной свити з полигонально-жильними льодами.

  Вік високих акумулятивних заплавних терас басейну нижньої течії р. Вилюй висотою до 7-8 м, як правило, покритих зімкнутими ялиновими лісами, охарактеризований датами (МР1-91, МР1-99, МР1-100) від 1 до 2 тис. Л. н. Це вказує, що навіть високі заплавні тераси тут вельми молоді та сформувалися в кінці голоценових інтервалу.

  Вік найбільш пізніх знахідок шерстистого мамонта в Центральній Якутії

  Причини і хронологія вимирання мамонтової биома - одні з ключових питань палеогеографії пізнього неоплейстоцена і голоцену, активно дискутованих вже кілька століть. Традиційна гіпотеза пов'язує масове вимирання мамонтової фауни з кліматичними змінами на рубежі пізнього неоплейстоцена і голоцену, а саме - зі скороченням тундрово-степової рослинності і розширенням ареалів тайги. Останнім часом все більше палеогеографічне значення надається глобальної кліматичної катастрофи Молодого дріасом, викликаної падінням великого космічного об'єкта близько 12,7 тис. Л. н.

  В межах Східного Сибіру щорічно виявляється велика кількість різноманітної плейстоценовой мегафауни. Знахідки найбільш пізніх мамонтів, в тому числі карликових форм, приурочені, в основному, до арктичного узбережжя Північного Льодовитого океану і острівним архіпелагу. Так на о. Беннетта залишки мамонта датовані 12590 ± 60 14С л. н. [12]. Наймолодші знахідки карликової форми шерстистого мамонта встановлені на о. Врангеля і датуються інтервалом від 7 до 4 тис. Років [13].

  Таким чином, в межах Арктичної частини Сибіру мамонти існували аж до початку голоцену, а деякі популяції очевидно є сучасниками античних цивілізацій. Парадоксально, але в більш південних регіонах настільки молоді знахідки поки не відома-

  ни. Навіть в Центральній Якутії найбільш пізні знахідки шерстистого мамонта мають вік близько 22-24 тис. Л. н. [14]. До найбільш пізнім знахідкам мамонтів в Центральній Якутії відносяться частини скелета мамонта, ідентифіковані як окремий вид - Суольскій мамонт [15]. У його зовнішності збереглися риси Степового (трогонтеріевого) мамонта, що жив в ранньому і середньому неоплейстоцене. Однак вік знахідки виявився занадто молодим - 19690 ± 0,1 14С л. н. (ГІН-14700) [16]. Авторами виконано калібрування цієї дати з використанням стандартної програми ОхСа1 4.3 [18], після якої її вік становив 22,06-21,45 тис. Л. н. На основі отриманих даних ця знахідка віднесена до мамонт найвеличніший [14, 16].

  У 2013 р місцевими жителями в цьому ж районі виявлено ще один майже повний скелет мамонта (Мегінскій мамонт) архаїчного вигляду, дуже подібний з попередньої знахідкою. Він був знайдений на першій терасі р. СУОЛ, в 3 м від урізу води в торф'яної лінзі в межах ареалів поширення дюнних відкладень дьолкумін-ської свити.

  Для визначення абсолютного віку Ме-гінского мамонта в РЛ ІМЗ СО РАН керівником відділу мамонтової фауни АН РС (Я) А.В. Протопопова переданий органічний матеріал, підстильний останки скелета. Вага відібраного зразка (мохово-рослинний опад) склав 300 м В результаті синтезу отримано бензол з об'ємом 15 мл. В результаті отримана абсолютна датування 23,86-22,65 тис. Каліб. л. н. (МР1-80).

  Знахідка двох особин шерстистого мамонта архаїчного вигляду, що мешкали в один і той же час в межах невеликої території, не вкладається в еволюційні стандарти і ставить питання про необхідність виділення ендемічного підвиду шерстистого мамонта, адаптованих до умов сильного опустелювання Центральної Якутії на рубежі пізнього неоплейстоцена і голоцену.

  висновок

  Виконана серія перехресних радіовуглецевих датувань дозволяє зробити висновок, що дати, отримані в РЛ ІМЗ СО РАН сцинтиляційних-ним методом, в 95-97% -м інтервалі відтворюються РЛ ГИН РАН (Москва) 30 тис. Років. Датування, отримані сцинтиляційним методом для подій древнє 30 тис. Л. н., відтворюються з точністю 90-95% методом АМС.

  За період з 2015 по 2017 року в РЛ ІМЗ СО РАН було отримано 55 абсолютних датувань з кодами від MPI-62 до MPI-117. Значна кількість нових дат отримано для покривних дюнних супесей дьолкумінской свити, що дозволило уточнити її вік і хронологічний обсяг. Виявлено, що опустелювання і формування дюнних покривів відбувалося в Центральній Якутії практично безперервно протягом останніх 35 тис. Років, але з різною інтенсивністю. Максимального поширення еолові покриви досягли в кінці пізнього неоплейстоцена і пов'язані з глобальним похолоданням останнього кріохрона. Останній етап опустелювання і активізації дюнообразованія пов'язаний з глобальним похолоданням Малого льодовикового періоду XI-XIX ст.

  У Центральній Якутії в басейні р. СУОЛ в 2013 р виявлений майже повний скелет мамонта (Мегінскій мамонт) архаїчного вигляду, що є найбільш пізнім представником, що мешкали в межах бестяхской тераси р. Лена 23,86-22,65 тис. Л. н. (MPI-80) в оточенні дюнних масивів дьолкумінской свити. У його зовнішності збереглися риси степового (трогонте-ріїв) мамонта. У 1970 р в цьому ж районі виявлено так званий Суольскій мамонт східного вигляду. Після виконаної калібрування радіовуглецевий дати 19,69 ± 0,1 14С тис. Л. н. (ГІН-14700) вік залишків Суольского мамонта виявився дорівнює 22,06-21,45 тис. Л. н., що практично ідентично Мегінскому мамонтові. Знахідка двох мамонтів східного вигляду, що мешкали в один і той же час в межах однієї і тієї ж території, дає підставу віднести їх до окремого підвиду або останнім ізольованим мікропопуляцій, що мешкали тут в період максимального похолодання і намагалися адаптуватися до катастрофічного опустелювання, що охопило Центральну Якутію 2218 тис. л. н.

  література

  1. Галанін А.А., Дьячковскій А.П., Литкін В.М., Бурнашева М.П., ​​Шапошников Г.І., Куть А.А. Результати визначення абсолютного віку зразків в радіовуглецевого лабораторії Інституту мерзлотоведения СО РАН // Наука і освіта. 2015. № 4 (80). С. 45-49.

  2. Костюкевич В.В., Дегтярьова Г.П., Бєлова М.Н. Список радіовуглецевих датувань Лабораторії геохімії Інституту мерзлотоведения СО АН СРСР (ін-

  декс - ІМ СО АН) // Бюлетень комісії з вивчення четвертинного періоду. 1974. № 41. С. 197-200.

  3. Костюкевич В.В., Дегтярьова Г.П. Радіовуглецеві дані Лабораторії геохімії Інституту мерзлотоведения СО АН СРСР, Повідомлення II // Бюлетень комісії з вивчення четвертинного періоду. 1974. № 42. С. 210.

  4. Костюкевич В.В., Дегтярьова Г.П., Іванов І.Є., Нестеренко С.А. Радіовуглецеві дані Лабораторії геохімії Інституту мерзлотоведения СО АН СРСР. Повідомлення III // Бюлетень комісії з вивчення четвертинного періоду. 1977. № 47. С. 145-152.

  5. Костюкевич В.В., Іванов І.Є., Нестеренко С.А. Радіовуглецеві дані Лабораторії геохімії Інституту мерзлотоведения СО АН СРСР, Повідомлення IV // Бюлетень комісії з вивчення четвертинного періоду. 1978. № 48. С. 213-217.

  6. Костюкевич В.В., Іванов І.Є., Нестеренко С.А. Список радіовуглецевих дат Лабораторії геохімії Інституту мерзлотоведения СО АН СРСР // Бюлетень комісії з вивчення четвертинного періоду. 1980. № 50. С. 193-196.

  7. Костюкевич В.В., Дніпровська О.А., Іванов І.Є. Радіовуглецеві дати Лабораторії геохімії Інституту мерзлотоведения СО АН СРСР // Бюлетень комісії з вивчення четвертинного періоду. 1984. № 53. С. 172-175.

  8. Костюкевич В.В., Дніпровська О.А., Іванов І.Є. Радіовуглецеві дати Лабораторії геохімії Інституту мерзлотоведения СО АН СРСР. Повідомлення VII // Бюлетень комісії з вивчення четвертинного періоду. 1985. № 54. С. 149-152.

  9. Галанін А.А., Бурнашева М.П., ​​Дьячковскій А.П., Шапошников Г.І. Принципи і технологія сучасного рідинно-сцинтиляційного радіовуглецевого методу // Наука і техніка в Якутії. 2014. № 2 (27). С. 24-32.

  10. Галанін А.А., Павлова М.Р., Климова І.В. Позднечетвертічние дюнні освіти (д'олку-мінська свита) в Центральній Якутії (частина 1) // Кріосфера Землі. 2018. Т. 22, № 6. С. 3-15. DOI: 10.21782 / KZ1560-7496-2018-6 (3-15).

  11. Галанін А.А., Павлова М.Р. Позднечетвертіч-ні дюнні освіти (д'олкумінская свита) в Центральній Якутії (частина 2) // Кріосфера Землі. 2019. Т. 23, № 1. С. 3-16. DOI: 10.21782 / KZ1560-7496-2019-1 (3-16).

  12. Макєєв В.М., АрслановХ.А., Барановська О.Ф., Космодаміанська А.В., Пономарьова Д.П., Тертич-ва Т.В. Стратиграфія, геохронологія і палеогеографія пізнього плейстоцену і голоцену о-ва Котельного // Бюлетень Комісії з вивчення четвертинного періоду. 1989. № 58. С. 58-69.

  14. Боескоров Г.Г., Ноговіцин П.Р., Мащенко О.М. та ін. Нові дані про ссавців мамонтової фауни басейну Середньої Лени (Якутія; націо-

  ний природний парк «Ленские стовпи» і прилеглі території) // Докл. Академії наук. 2016. Т. 469, № 2. С. 190-194. DOI: 10.7868 / S0869565216200147.

  13. Vartanyan S.L., Garutt V.E., Sher A.V Holocene dwarf mammoths from Wrangel Island in the Siberian Arctic // Nature. 1993. V. 362, N. 6418. P. 337-349. D01: 10.1038 / 362337a0.

  15. Русанов Б.С. Биостратиграфия кайнозойських відкладень Південної Якутії. М .: Наука, 1968. 459 с.

  16. Боескоров Г.Г., Мащенко О.М. Систематичне положення «суольского» мамонта (Mammuthus, Pro-boscidea) // Наука і освіта. 2014. № 2. С. 48-54.

  17. зольників В.Г. Про знахідку скелета мамонта на р. Солі // Наукові повідомлення. 1960. Вип. 3. С. 26-32.

  18. Bronk R.C. Bayesian analysis of radiocarbon dates // Radiocarbon. 2009. N. 51 (1). P. 337-360.

  References

  1. Galanin А.А., Diachkovskii A.P., Lytkin V.M., Bur-nashova M.P., Shaposhnikov G.I., Kut'A.A. Resul'tatu opredelenia absolutnogo vozrasta obraztsov v radiougle-rodno 'laboratorii Instituta merzlotovedenia SO RAN // Nauka i Obrazovanie. 2015. N 4 (80). P. 45-49.

  2. Kostyukevich V.V., Degtyareva G.P., Belova M.N. Spisok radioyglerodnych datirovok Laboratorii geokh-imii Instituta merzlotovedenia SO AN SSSR (index - IM SO AN) // Byulleten 'komissii po izucheniyu chetvertich-nogo perioda. 1974. N 41. P. 197-200.

  3. Kostyukevich V.V., Degtyareva G.P. Radiouglerod-nye dannye Laboratorii geokhimii Instituta merzlotovedenia SO AN SSSR. Soobshchenie II // Byulleten 'komis-sii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1974. N 42. P. 210.

  4. Kostyukevich V.V., Degtyareva G.P., Ivanov I.E., Nesterenko S.A. Radiouglerodnye dannye Laboratorii Instituta merzlotovedenia SO AN SSSR. Soobshchenie III // Byulleten 'komissii po izucheniyu chetvertichnogo perio-da. 1977. N 47. P. 145-152.

  5. Kostyukevich V.V., Ivanov I.E., Nesterenko S.A. Radiouglerodnye dannye Laboratorii geokhimii Instituta merzlotovedenia SO AN SSSR, Soobshchenie IV // Byul-leten 'komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1978. N 48. P. 213-217.

  6. Kostyukevich V.V., Ivanov I.E., Nesterenko S.A. Spisok radioyglerodnych dat Laboratorii geokhimii Instituta merzlotovedenia SO AN SSSR // Byulleten 'komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1980. N 50. P. 193-196.

  7. Kostyukevich V.V., Dneprovskaya O.A., Ivanov I.E. Radiouglerodnye daty laboratorii geokhimii Instituta merzlotovedenia SO AN SSSR // Byulleten 'komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1984. N 53. P. 172-175.

  8. Kostyukevich V.V., Dneprovskaya O.A., Ivanov I.E. Radiouglerodnye daty laboratorii Instituta merzlotovedenia SO AN SSSR. Soobshchenie VII // Byulleten 'komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1985. N 54. P. 149-152.

  9. Galanin А.А., BurnashovaM.P., Diachkovskii A.P., Shaposhnikov G.I. Printsypy i tekhnologia sovremenno-go zhidkostno-stsntillyatsionnogo radioyglerodnogo metoda // Nayka i Tekhnika v Yakutii. 2014. N 2 (27). P. 24-32.

  10. Galanin A.A., Pavlova M.R., Klimova I.V. Pazne-chetvertichnye dyunnye obrazovania (d'olkuminskaya svita) v Central'noj Yakutii (chact '1) // Criosfera Zemli. 2018. T. 22. № 6. S. 3-15. DOI: 10.21782 / KZ1560-7496-2018-6 (3-15).

  11. Galanin A.A., Pavlova M.R. Pozdnechetvertichnye dyunnye obrazovania (d'olkuminskaya svita) v Central'noj Yakutii (chact '2) // Criosfera Zemli. 2019. V. 23, N 1. P. 3-16. DOI: 10.21782 / KZ1560-7496-2019-1 (3-16).

  12. Makeev V.M., ArslanovKh.A., Baranovskaya O.F., Kosmodamianskij A.V., Ponomareva D.P., Tertychnaya T. V. Stratigrafia, geokhronologia i paleogeografia pozd-nego plejstotsena i golotsena o-va Kotel'nogo // Byul-leten 'komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda. 1989. N 58. P. 58-69.

  13. Vartanyan S.L., Garutt V.E., Sher A.V. Holocene dwarf mammoths from Wrangel Island in the Siberian Arctic // Nature. 1993. V. 362, N. 6418. P. 337-349. DOI: 10.1038 / 362337a0.

  14. Boeskorov G.G., Nogovitsyn P.R., Mashchen-ko E.N. i dr. Novye dannye o mlekopitayushchikh mamon-tovoi fauny bassejna Srednej Leny (Yakutia; natsional'nyj prirodnyj park «Lenskue stolby» i prilegayushchie terri-torii) // Doklady Akademii nayk. 2016. V. 469, N 2. P. 190-194. DOI: 10.7868 / S0869565216200147.

  15. Rusanov B.S. Biostratigrafia kajnozojskikh otloz-henij Yuzhnoj Yakutii. M .: Nauka, 1968. 459 p.

  16. Boeskorov G.G., Mashchenko E.N. Sistematich-eskoe polozhenie «syol'skogo» mamonta (Mammuthus, Proboscidea) // Nauka i Obrazovanie. 2014. N 2. P. 48-54.

  17. Zol'nikov V.G. O nakhodke skeletal mamonta na r. Sole // Nauchnye soobshchenia. 1960. Vyp. 3. P. 26-32.

  18. Bronk R.C. Bayesian analysis of radiocarbon dates // Radiocarbon. 2009. N. 51 (1). P. 337-360.

  Надійшла до редакції 19.07.2019 Прийнята до публікації 30.09.2019

  About the authors

  SHAPOSHNIKOV Grigorij Ivanovich, junior researcher, Laboratory of General Geocryology, P.I. Mel-nikov Permafrost Institute SB RAS, 36 Merzlotnaya St., Yakutsk, 677010, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  LYTKIN Vasilij Mizhailovich, candidate of geographical sciences, researcher, Laboratory of General Ge-ocryology, P.I. Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 36 Merzlotnaya St., Yakutsk, 677010, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  GALANIN Aleksej Aleksandrovich, doctor of geographical sciences, principal researcher, Laboratory of General Geocryology, P.I. Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 36 Merzlotnaya St., Yakutsk, 677010, Russia,

  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  PAVLOVA Maria Romanovna, junior researcher, Laboratory of General Geocryology, P.I. Melnikov Permafrost Institute SB RAS, 36 Merzlotnaya St., Yakutsk, 677010, Russia, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Citation

  Shaposhnikov G.I., Galanin A.A., Lytkin V.M., Pavlova M.R. Absolute dates of the IMZ SB RAS Radiocarbon laboratory: since 2015 to 2017 // Arctic and Subarctic natural resources. 2019; V. 24, N 3. pp. 39-49. (In Russ.). https://doi.org/10.31242/2618-9712-2019-24-3-4

  про авторів

  ШАПОШНИКОВ Григорій Іванович, молодший науковий співробітник, лабораторія загальної геокриологии, Інститут мерзлотоведения ім. П.І. Мельникова СО РАН, 677010, Якутськ, вул. Мерзлотной, 36, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  Литкін Василь Михайлович, кандидат географічних наук, науковий співробітник, лабораторія загальної геокриологии, Інститут мерзлотоведения ім. П.І. Мельникова СО РАН, 677010, Якутськ, вул. Мерзлотной, 36, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  Галанін Олексій Олександрович, доктор географічних наук, головний науковий співробітник, лабораторія загальної геокриологии, Інститут мерзлотоведения ім. П.І. Мельникова СО РАН, 677010, Якутськ, вул. Мерзлотной, 36, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

  ПАВЛОВА Марія Романівна, молодший науковий співробітник, лабораторія загальної геокриологии, Інститут мерзлотоведения ім. П.І. Мельникова СО РАН, 677010, Якутськ, вул. Мерзлотной, 36, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

  Інформація для цитування Шапошников Г.І., Галанін А.А., Литкін В.М., Павлова М.Р. Абсолютні датування радіовуглецевого лабораторії ІМЗ СО РАН з 2015 по 2017 рр. // Природні ресурси Арктики і Субарктики. -2019. Т. 24. N 3. С. 39-49. https://doi.org/10.31242/2618-9712-2019-24-3-4


  Ключові слова: радіовуглецевого аналізу /АБСОЛЮТНИЙ ВІК /Еоловий ОСВІТИ Якутії /ТУКУЛАНИ /голоцену /неоплейстоцена /мамонт найвеличніший /RADIOCARBON ANALYSIS /ABSOLUTE AGE /AEOLIAN FORMATIONS OF YAKUTIA /TUKULANS /HOLOCENE /NEOPLEISTOCENE /WOOLLY MAMMOTH

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити