У статті розглядаються абревіатури як ключові елементи соціокультурного простору в мові ЗМІ. Особливу увагу приділено таким мовним одиницям як вихідним лексем: ІГІЛ, ВАДА, ЗМІ, ОПЕК та ін. Автором показано, що отаббревіатурние найменування відображають актуальні явища, значимі для життя російського суспільства, виконують експресивну і впливає функцію.

Анотація наукової статті з мовознавства та літературознавства, автор наукової роботи - Замальдінов Владислав Євгенович


Abbreviations as Key Elements of Social and Cultural Space in Contemporary Media Texts

The article considers abbreviations as key elements of social and cultural space in the language of mass media. The paper closely focuses on the following language units as the initial lexemes: IGIL (ISIS), WADA, SMI (mass media), OPEC etc. The author shows that abbreviated names reflect currently relevant phenomena in the life of the Russian society, and perform an expressive and influencing function.


Область наук:

 • Мовознавство та літературознавство

 • Рік видавництва: 2020


  Журнал: Известия Саратовського університету. Нова серія. Серія Філологія. Журналістика


  Наукова стаття на тему 'АБРЕВІАТУРИ ЯК КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНИХ медіатекстами'

  Текст наукової роботи на тему «АБРЕВІАТУРИ ЯК КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ В СУЧАСНИХ медіатекстами»

  ?В. Е. Замальдінов. Абревіатури як ключові елементи соціокультурного простору

  УДК 811.161.1'366

  Абревіатури як ключові елементи соціокультурного простору в сучасних медіатекстах

  В. Е. Замальдінов

  Замальдінов Владислав Євгенович, кандидат філологічних наук, незалежний дослідник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  У статті розглядаються абревіатури як ключові елементи соціокультурного простору в мові ЗМІ. Особливу увагу приділено таким мовним одиницям як вихідним лексем: ІГІЛ, ВАДА, ЗМІ, ОПЕК та ін. Автором показано, що від-абревіатурні найменування відображають актуальні явища, значимі для життя російського суспільства, виконують експресивну і впливає функцію.

  Ключові слова: абревіатури, ключові елементи соціокультурного простору, новоутворення, мова ЗМІ, способи словотворення.

  Abbreviations as Key Elements of Social and Cultural Space in Contemporary Media Texts

  V. E. Zamaldinov

  Vladislav E. Zamaldinov, https://orcid.org/0000-0003-4513-3571, independent researcher, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  The article considers abbreviations as key elements of social and cultural space in the language of mass media. The paper closely focuses on the following language units as the initial lexemes: IGIL (ISIS), WADA, SMI (mass media), OPEC etc. The author shows that abbreviated names reflect currently relevant phenomena in the life of the Russian society, and perform an expressive and influencing function. Keywords: abbreviations, key elements of social and cultural space, neologisms, language of mass media, ways of word formation.

  DOI: https://doi.org/10.18500/1817-7115-2020-20-1 -35-38

  Для кожної епохи характерні свої ключові слова - лексеми, які відображають актуальні явища і несуть концептуальну інформацію. У лінгвістичних роботах зустрічаються різні позначення даного поняття: «ключові елементи соціокультурного простору» (В. Е. Замальдінов), «високочастотні слова» (Е. А. Земська), «концептуальні слова» (Г. Я. Солганик), «ключові слова поточного моменту »(Т. В. Шмельова) і ін. Як відзначає Ю. М. Караулов,« дати визначення того, що зазвичай метафорично називають ключовими словами, досить непросто »1.

  Під ключовими словами соціокультурного простору ми будемо розуміти «актуальні лексеми, характерні для певного періоду розвитку соціуму, що відображають національно-культурні особливості народу, що володіють високою частотністю вживання» 2.

  У мові сучасних ЗМІ журналісти активно використовують інновації на базі ключових елементів соціокультурного простору, представлених абревіатурами. Абревіатури запомінаєми, мають експресивністю, економлять мовні зусилля, підвищують ефективність комунікації, привертають увагу своїм розміром на загальному тлі тексту статті. «Дані мовні одиниці поєднують в собі економний план вираження і семантично насичений план змісту. Журналісти використовують абревіатури як зорову перешкоду в процесі сприйняття тексту для запланованого графічного впливу на читача »3. На думку С. І. Шумаріна, «ніж соціально значуща явище, що позначається абревіатурою, тим більшим дериваційного потенціалом вона володіє» 4.

  Абревіатурні найменування широко поширені в медійних текстах, активно обростають похідними. Так, за допомогою суффиксального способу словотворення утворені такі інновації: Кривавий лик ІГІЛов Київщини постає перед нами у своєму жахливому потворності. Він страшний і огидний ( «опортунізм - бій!». 04.01.16); Ігіловци грають в футбол відрубаними головами (заголовок) ( «Бест». 06.11.16); ІГІЛізм (заголовок). Акули корчаться від злості. Алепо упав і Асад цілий! І все ж ліберали-жлоби беруть «тиранів» на приціл ( «Стихи.ру». 09.04.19); Масштабна т. Н. «ВАДАізація» спорту, що подається в якості турботи про здоров'я спортсмена і супроводжувана все посилюється «антидопінгової кампанією» - фактично перетворюється в формування карального політичного меча в спорті ( «Агентство Політичних Новин». 24.06.16). Крім того, за допомогою суффиксации журналісти утворюють прикметники-інновації на базі абревіатур: Ігіловскій муфтій був знищений в Раві (заголовок) ( «Бест ^ і». 11.11.17). Розглянуті новоутворення відносяться до релігійно-політичної (ІГІЛ) і спортивної лексиці (ВАДА), вживаються з різко негативною конотацією, висловлюють критичне ставлення до званим явищам.

  Отаббревіатурние новоутворення можуть бути створені за допомогою префіксації: В нашій ситуації навіть не знаю, що це за слово додати до цього самого «псевдо». істина,

  © Замальдінов В. Є., 2020

  Изв. Сарат. ун-ту. Нов. сер. Сер. Філологія. Журналістика. 2020. Т. 20, вип. 1

  порядок, контроль, правда? Або відразу написати «ПсевдоВАДА і її псевдоборьба за чистоту спорту» (радіо «Шансон». 30.08.17); В реальності казахстанські ЗМІ змагаються не з блогерами, а з квазіСМІ у ВКонтакте і в Instagram, у яких і аудиторія більше, і є потенціал зростання, вони в більшості двомовні ( «Kaktakto.com». 01.02.18); Псевдо-ЗМІ - це типові ЗМІ гітлерівської Німеччини, СРСР, путінської Росії і тому подібних вождистських режимів ( «Політексперт». 14.09.18); Севастопольське недоСМІ пробило дно в пекло і веде звідти пряму трансляцію? (Заголовок) ( «інформери». 17.01.19); Заступник директора з енергетичного напрямку Інституту енергетики і фінансів Олексій Білогір'я в свою чергу заявив, що на даний момент ніхто за межами ОПЕК не готовий до створення квазіОПЕК з жорсткими умовами членства, а вже тим більше до прийняття на себе якихось обов'язків по виконанню рішень організації ( «ФНЕБ». 11.07.17). Новоутворення з префіксами псевдо-, квазі-, недо- мають негативну оцінність, яка може посилюватися контекстуальних оточенням. На думку В. А. Мар'янчик, «оцінність - очевидне і закономірне властивість неологізму, обумовлене його прагматичної функцією: новоутворення містить інформацію не тільки про денотате, але і про ставлення автора до нього» 5.

  У сучасних ЗМІ частотність набувають отаббревіатурние номінації з використанням аффіксоідов. За словами Е. А. Левашова, «особливістю аффіксоідов є те, що, уподібнюючись аффиксам за своїм становищем в слові, в змістовному плані вони, будучи" уламками "породили їх слів, успадковують їх значення, тобто несуть самостійну кореневу навантаження» 6. У зв'язку з популяризацією інформаційних технологій журналісти стали активно використовувати префіксоїд кібер для позначення високотехнологічних явищ: На його думку, не потрібно шукати винних в що відбулася виборчої кампанії США, а необхідно спільно виробити відповідні дії проти «кібер-ІГІЛ» (терористичне угрупування «Ісламська держава »заборонена в Росії) (т / к« РЕН ТВ ». 17.05.17). Як видно з прикладу, для новоутворення з префіксоїд кібер характерна негативна експресія, яка підтримується за рахунок контексту.

  Для поширення негативної інформації журналісти нерідко використовують суффіксоіди: І ось тепер все повторюється знову. Тільки замість наркотиків - сирійська і іракська нафта, замість «контрас» - ІГІЛ і «бандерів-ци», а замість спецслужб Ірану та Ізраїлю - турецькі і катарські розвідки. Такий собі «ІГІЛ-гейт» ... ( «За Батьківщину, за Путіна!» 11.12.15); Американська ІГІЛофобія (заголовок). біз-

  Несміт з ОАЕ, який приїхав до США на лікування, заарештували у готелі відразу по виходу з таксі, повідомляє CNN ( «Федеральне агентство новин». 04.07.16); ВАДАгейт. 5 головних питань щодо ситуації з «легальним» допінгом (заголовок) ( «Аргументи і факти». 16.09.16). Слід зазначити, що новоутворення з суффіксоідамі -гейт з семантикою 'політичний скандал' і -фобія з семантикою 'боязнь чого-небудь' містять негативну оцінку. За допомогою даних морфем журналісти поширюють негативну інформацію, вказують на політичні махінації і антипатії.

  Новоутворення на базі абревіатур можуть бути створені окказіональнимі способами. «Окказиональное словотворчість дозволяє моделювати ментальні поняття, якщо вони не знаходять адекватного вираження в мові. Окказиональное словотворчість органічно вплітається в архітектоніку тексту »7. Так, журналісти активно створюють новоутворення за допомогою графічної гібридизації. Під нею ми будемо розуміти результат створення нових номінацій, в яких використовується графічне виділення сегмента. Розглянемо приклади: опікати, але не «заморожувати» (заголовок). Провалом завершилася чергова спроба колись грізного нафтового картелю прийти до єдиної думки щодо рівня видобутку чорного золота ( «Life». 02.06.16); Америка проти Росії. Як працює система протиракетної оборони США (заголовок) ( «Life». 11.10.16). Відзначимо, що подібні інновації утворені за допомогою такого різновиду графічної гібридизації, як капіталізація. Під нею ми будемо розуміти «графічне виділення сегмента слова» 8. Псевдомотівірованние інновації впливають на зорове сприйняття адресата, економлять мовні засоби, беруть участь у мовній грі, яка побудована на збігу по звучанню узуальних слів і абревіатур. Як відзначають вчені, «мовна гра з використанням складноскорочених слів привертає увагу читачів, а також активізує візуальне і асоціативне сприйняття матеріалу» 9.

  В сучасних медіатекстах зустрічаються інновації з графемно зміною вихідної лексеми: СМІшние справи (заголовок). Державні канали на межі закриття, а іноземні - поза законом ( «Zakon.kz». 26.01.17) ^ ЗМІ + смішні; Чи не СМІшно: зарубіжні видання і телеканали в Росії стануть «іно-агентами» ( «РІА Новини». 15.11.17) ^ ЗМІ + смішно. Активізація подібних новоутворень демонструє, що абревіатура ЗМІ знаходиться в фокусі суспільної уваги, асоціюється зі сміхом, що говорить про прагматичний характер мовної гри. Крім того, в якості залучення уваги до публікації адресанти можуть використовувати прецедентний феномен: Що ПАСЕешь, то і повернеш. при-

  В. Е. Замальдінов. Абревіатури як ключові елементи соціокультурного простору

  їде делегація Росії в Страсбург? (Заголовок). На минулому тижні Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи вирішило доручити Комісії ПАРЄ по регламенту вивчити питання про повноваження національних делегацій ( «Аргументи і факти». 27.05.19). Вплив на читача здійснюється через відсилання адресата до прислів'я «Що посієш, те й пожнеш», яка використовується «з когнітивним змістом" кожна дія приводить до відповідного результату "» 10. Таким чином, інновація ПАСЕешь набула політичного інтерпретацію, так як в статті йде мова про повернення Росії в ПАРЄ на умовах абсолютно рівної участі. Крім того, риторичне питання в заголовку сприяє розумовій діяльності адресатів, розставляє смислові акценти. Таким чином, дані новоутворення співзвучні узуальним лексем (смішно, посієш), створюють двозначність, активізують увагу адресатів, мінімальним текстом передають максимум інформації. Однак необхідно відзначити, що порушення звичного вигляду узуальной лексеми в подібних номінаціях може сприйматися адресатом як помилка і впливати на формування орфографічного смаку читача. «З огляду на тенденцію зниження грамотності в сучасному суспільстві, навряд чи варто оцінювати позитивно заголовки з" помилкою "» 11.

  Характерною рисою сучасних ЗМІ стало використання журналістами елементів латинської графіки. Таку різновид графічних гібридів лінгвісти стали називати поліграфіксаціей. Під нею ми будемо розуміти «створення новоутворень за допомогою графічних засобів різних мов» 12. Крім того, «необхідною умовою визнання нової лексичної одиниці в якості поліграфіксата є не тільки формальна присутність, але і семантична значимість іншомовного графічного елементу» 13.

  Так, активно функціонує в сучасних ЗМІ абревіатура РЯ: PRесс-конференція губернатора (заголовок) ( «Мичуринская правда». 10.06.16); «PRівет, Америка!». Частина 1: як правильно відповідати на анкетні питання про ваш проект (заголовок) ( «Ше ^ Ьу».

  14.04.17); Стартувала Далекосхідна PR премія «PRужіна суспільства» в сфері зв'язків з громадськістю (заголовок) ( «PrimaMedia».

  28.04.18); PR-агентство «Гагарін» і студенти-переможці конкурсу «Кришталевий апельсин» минулих років провели майстер-класи. На першому - «Пишемо PRоект PRавільно»...<...> Якщо молодим людям кілька років полоскати мізки подібної PRофанаціей російської мови, то немає нічого дивного в тому, що вони не будуть бачити помилок в посиланнях - але ж саме через це у Страннікова виник конфлікт з контрагентом. <... > Інакше PRоблема буде тільки посилюватися, і в результаті клеймо

  шарлатанства можуть поставити на всій галузі, а не тільки на особливо яскравих її представників ( «Погляд». 06.07.18); «PRЕМІЯ-2018» імені Ольги Давиденко відбудеться 16 лютого 2019 роки ( «Комсомольська правда». 02.10.18). Таким чином, іншомовна абревіатура PR освоюється російським мовним свідомістю і розкриває свої словотвірні можливості.

  Виробляє базою для нових новоутворень служить абревіатура SOS: Прикордонне SOSтояніе (заголовок) ( «Час». 13.06.15); Чи не SOSкучіться (заголовок)! ( «Аргументи і факти в Твері». 25.01.17); SOSедка позбавила корівку сіна, а дітей молока ( «Провінційна газета». 17.02.18). Відзначимо, що «різкий зрушення в значеннях таких поліграфіксатов зазвичай пов'язаний з тим, що латинізований елемент збігається з самостійним словом чи морфемою» 14. Крім того, окказіональность подібних номінацій (PRоект, PRавільно, PRофанаціей, PRоблема, SOSтояніе, SOSкучіться, SOSедка) підкреслюється тим, що журналісти початкові великі літери передають латиницею, а для іншої частини слова використовують літери російського алфавіту. На думку дослідників, «абревіатури, оформлені в російській мові латинською графікою, беруть участь в тих же словотворчих процесах, що і прості слова з російським корінням» 15.

  Серед складних інновацій звертають на себе увагу структури з графічно неадаптованими елементами: Нововведенням 2017 року стане покращений VIP-кемпінг: на території «Альфа-Кемпінгу» буде створена окрема зона наметової готелі під відкритим небом Caravan ( «Нижегородський робочий». 26.06.17); Насправді, американський інвестор виявився практично в VIP-СІЗО, розповіла в бесіді з «Коммерсант FM» заступник голови столичної Громадської спостережної комісії Єва Меркачева: «Є великий ізолятор" Матроська тиша ", на його території стоїть будівля, яке спочатку будувалося і організовувалося для VIP-персон »(« Комерсант FM ». 19.02.19); У Магнітогорську завершився традиційний регіональний конкурс з інформаційних технологій серед школярів «IT-відображення», який щорічно проходить за підтримки Магнітогорського металургійного комбінату ( «Коммерсант-Південний-Урал-Online». 08.04.19); І у тих, хто просуває IT-медицину, і у аерокосмічній індустрії, і у тих, хто працює з сонячної та іншої відновлюваною енергією ... У всіх, хто реально займається інноваційними технологіями, тут прекрасне майбутнє, - говорить Дмитро Азаров ( «Погляд ». 24.05.19). Активізацію новоутворень з графічно неадаптованими частинами можна пов'язати зі змінами в сучасному світі. Подібні інновації поповнюють словар-

  лінгвістика

  37

  Изв. Сарат. ун-ту. Нов. сер. Сер. Філологія. Журналістика. 2020. Т. 20, вип. 1

  ниі складу російської мови, характеризуються прозорістю своеї структури, незвичністю і яскравістю.

  Зібраний і проаналізований нами матеріал дозволив зробити висновок про те, що абревіатури можуть бути ключовими елементами соціокультурного простору в сучасних ЗМІ. Журналісти активно використовують в медійних текстах такі мовні одиниці як вихідні лексеми: ІГІЛ, ВАДА, ЗМІ, ОПЕК, ПРО, ПАРЄ, PR, SOS, VIP, IT. Це пов'язано, на наш погляд, з інтернаціоналізацією мови ЗМІ і з тим, що абревіатури відображають актуальні явища, значимі для життя російського суспільства.

  В сучасних медіатекстах отаббревіа-турне новоутворення створюються за допомогою узуальних (суфіксація, префіксація, пре-фіксоідація, суффіксоідація) і неузуальних (графічна гібридизація) способів словотвору. Подібні номінації є новими, дивують читача, економлять мовні засоби, виконують експресивну і впливає функції.

  Примітки

  1 Караулов Ю. Словник Пушкіна і еволюція російської мовної здібності. М., 1992. С. 155.

  2 Замальдінов В. Словотворчі неологізми як засіб мовного впливу (на матеріалі нижегородських ЗМІ почала XXI ст.): Дис. ... канд. філол. наук. Н. Новгород, 2018. С. 121.

  3 Замальдінов В. Ключові елементи в сучасному медійному словотворчестве // Укр. МДГУ 2017. № 1. С. 202.

  4 Шумаріна С. Структура отаббревіатурних словотворчих гнізд в сучасній російській мові // Проблеми філологічної освіти: межвуз. зб. науч. тр. / Під ред. Л. І. черемисиново. Саратов, 2018. С. 193.

  5 Мар'янчик В. Про словнику медіа-політичних неологізмів сучасної епохи // Російська академічна Неограф (до 40-річчя наукового напряму): матеріали міжнар. конф. / Відп. ред. Т. Н. Буцева, О. М. Карева. СПб., 2006. С. 111.

  6 Левашов Е. Ще раз про аффіксоідах // Російська мова. 2008. № 3. С. 51.

  7 Лаврова Н. Окказіональние освіти і їх місце в мовній системі // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. 2010. № 9. С. 225.

  8 Див .: Ільясова С., Амірі Л. Мовна гра в комунікативному просторі ЗМІ і реклами. М., 2015.

  9 Чернікова Н., Ермолина Н. Емоційно-експресивний потенціал абревіатур // Раціональне та емоційне в російській мові - 2018: зб. тр. міжнар. науч. конф. / Відп. ред. Н. Б. Самсонов. М., 2018. С. 251.

  10 Коваленко Е. Когнітивна семантика російських фразеологізмів // Світ науки і мистецтва: питання філології, мистецтвознавства і культурологи. 2014. № 34. С. 28.

  11 Ільясова С. Мовна гра: словотворча, графічна, орфографічна (на матеріалі текстів сучасних російських ЗМІ) // Медіалінгвістіка. 2015. № 1 (6). С. 96.

  12 Попова Т. креолізованного деривати як елемент російської письмової комунікації рубежу ХХ-ХХ1 ст. // Лінгвістика креативу-1 / під ред. Т. А. Грідін. Єкатеринбург, 2013. С. 164.

  13 Нефляшева І. Іншомовні графічні елементи в структурі окказионального слова // Укр. Ставроп. держ. ун-ту. 2011. № 5-1. С. 92.

  14 Попова Т. Сучасні графо-орфографічні гри: комунікативні удачі і невдачі (на матеріалі графіксатов російської мови рубежу ХХ-ХХ1 ст.) // Лінгвістика креативу-2 / під ред. Т. А. Грідін. Єкатеринбург, 2012. С. 213.

  15 Галактіон А., Попова Т. морфемная типи номінативних поліграфіксатов-симплексів в сучасній російській мові // Укр. ННГУ 2011. № 5 (1). С. 314.

  Зразок для цитування:

  Замальдінов В. Е. Абревіатури як ключові елементи соціокультурного простору в сучасних медіа-текстах // Изв. Сарат. ун-ту. Нов. сер. Сер. Філологія. Журналістика. 2020. Т. 20, вип. 1. С. 35-38. DOI: https: // doi. org / 10.18500 / 1817-7115-2020-20-1-35-38

  Ote this article as:

  Zamaldinov V. E. Abbreviations as Key Elements of Social and Cultural Space in Contemporary Media Texts. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Philology. Journalism, 2020 року, vol. 20, iss. 1, рр. 35-38 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.18500/1817-7115-2020-20-1-35-38


  Ключові слова: АБРЕВІАТУРИ /КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ /НОВОУТВОРЕННЯ /МОВУ ЗМІ /СПОСОБИ словотвору /ABBREVIATIONS /KEY ELEMENTS OF SOCIAL AND CULTURAL SPACE /NEOLOGISMS /LANGUAGE OF MASS MEDIA /WAYS OF WORD FORMATION

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити