виконано візуальне дослідження абразії узбережжя Фінської затоки в Сестрорецьку Ленінградської області, запропоновано розвиток рекреації шляхом створення штучної території. Визначено мету і завдання системного дослідження в області організаційно-технологічного проектування комплексного процесу інженерної підготовки штучної прибережної території Фінської затоки. Пошук ефективних будівельних технологій глибинного ущільнення намивних грунтів прибережних штучних територій триває в рамках наукової школи Санкт-Петербурзького державного архітектурного будівельного університету під керівництвом професора В.В. Верстовими і його учня і послідовника, завідувача кафедри технології будівельного виробництва А.Н. Гайдо. В основі дослідження лежить порівняння типових технологічних рішень з наступною заміною застарілих будівельних машин новими зразками будівельної техніки і перерахунком техніко-економічних показників.

Анотація наукової статті з будівництва та архітектури, автор наукової роботи - Тілінін Ю.І., Козлов О.В., Рульов К.С.


COAST ABRASIA AND DEVELOPMENT OF RECREATIONAL COASTAL TERRITORY OF GULF OF FINLAND IN SESTRORETSK, LENINGRAD REGION

A visual study of a coast abrasion of the Gulf of Finland in Sestroretsk, Leningrad Region was carried out. The development of recreation by creating an artificial territory is proposed. The goal and objectives of system research in the field of organizational and technological design of an integrated process of engineering preparation of the artificial coastal territory of the Gulf of Finland are determined. The search for efficient construction technologies for deep compaction of alluvial soils in coastal artificial areas continues within the framework of the scientific school of the St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering under the guidance of Professor V.V. Verstov and his student and follower, head of the department of technology of construction production A.N. Gaido. The study is based on the comparison of typical technological solutions with the subsequent replacement of outdated construction machines with new models of construction equipment and the recalculation of technical and economic indicators.


Область наук:
 • Будівництво та архітектура
 • Рік видавництва: 2018
  Журнал
  Сучасне будівництво і архітектура
  Наукова стаття на тему 'Абразив БЕРЕГА І РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ФІНСЬКОГО ЗАТОКИ В Г.СЕСТРОРЕЦКЕ Ленінградської області'

  Текст наукової роботи на тему «абразив БЕРЕГА І РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ФІНСЬКОГО ЗАТОКИ В Г.СЕСТРОРЕЦКЕ Ленінградської області»

  ?ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ БУДІВНИЦТВА / CONSTRUCTION ENGINEERING

  DOI: https://doi.org/10.18454/mca.2018.12.4 Тілінін Ю.І.1, Козлов О.В.2, Рульов К. С. 3

  1,2,3Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет

  Абразив БЕРЕГА І РОЗВИТОК РЕКРЕАЦІЙНІЙ ПРИБЕРЕЖНОЇ ТЕРИТОРІЇ ФІНСЬКОГО ЗАТОКИ

  У Г.СЕСТРОРЕЦКЕ Ленінградської області

  анотація

  Виконано візуальне дослідження абразії узбережжя Фінської затоки в Сестрорецьку Ленінградської області, запропоновано розвиток рекреації шляхом створення штучної території. Визначено мету і завдання системного дослідження в області організаційно-технологічного проектування комплексного процесу інженерної підготовки штучної прибережної території Фінської затоки. Пошук ефективних будівельних технологій глибинного ущільнення намивних грунтів прибережних штучних територій триває в рамках наукової школи Санкт-Петербурзького державного архітектурного будівельного університету під керівництвом професора В.В. Верстовими і його учня і послідовника, завідувача кафедри технології будівельного виробництва А.Н. Гайдо. В основі дослідження лежить порівняння типових технологічних рішень з наступною заміною застарілих будівельних машин новими зразками будівельної техніки і перерахунком техніко-економічних показників.

  Ключові слова: дослідження, абразія, узбережжі, інженерна підготовка території, організаційно-технологічні рішення, штучна територія, ущільнення, дренаж, набережна.

  Tilinin Ju.I.1, Kozlov O.V.2, Ruljova K.S.3

  1,2,3Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering

  COAST ABRASIA AND DEVELOPMENT OF RECREATIONAL COASTAL TERRITORY OF GULF OF

  FINLAND IN SESTRORETSK, LENINGRAD REGION

  Abstract

  A visual study of a coast abrasion of the Gulf of Finland in Sestroretsk, Leningrad Region was carried out. The development of recreation by creating an artificial territory is proposed. The goal and objectives of system research in the field of organizational and technological design of an integrated process of engineering preparation of the artificial coastal territory of the Gulf of Finland are determined. The search for efficient construction technologies for deep compaction of alluvial soils in coastal artificial areas continues within the framework of the scientific school of the St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering under the guidance of Professor V.V. Verstov and his student and follower, head of the department of technology of construction production A.N. Gaido. The study is based on the comparison of typical technological solutions with the subsequent replacement of outdated construction machines with new models of construction equipment and the recalculation of technical and economic indicators.

  Keywords: research, abrasion, coast, engineering preparation of the territory, organizational and technological solutions, artificial territory, compaction, drainage, embankment.

  Email авторів / Author email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  На берегах Фінської затоки в м Сестрорецьку Ленінградської області проводять свій відпочинок не тільки жителі Сестрорецка, але і жителі м Санкт-Петербурга і його околиць. Сучасний рівень організації прибережних рекреаційних територій відрізняється наявністю пішохідних набережних, пляжів, а не рідко і при наявності причалів для малих суден громадського та індивідуального призначення. Всю зону, що включає сучасну берегову зону, підняті і завантажені берегові форми, називають узбережжям. Візуальні дослідження узбережжя Фінської затоки в Сестрорецьку були проведені по маршруту (Рис. 1).

  г ПА ПггпеГБЧРГ

  ст. Саь

  4

  ? 1? *

  Л ^ ч ^

  ф? д

  ? '

  За дм до »кгегц хвилями

  УчІСЮк ИЛКОПМІНЯ МАМОбО *

  Фм Н ГКІ і

  *] Гряди дюн

  ОЦОМ * «» ІМ СКАОЦ ВолжютьоЙНАЛ СТЯНХА Шмктслое відображень

  Скупчення гшни | д-у ^. |

  Мал. 1 - Точки маршруту дослідження узбережжя Фінської затоки в г.Сестрорецке Ленінградської області

  Узбережжя належить до самим мобільним ділянок суші. Берегова лінія моря визначається один раз в 25 років по лінії максимального відпливу [1, С.2].

  Провідна роль в процесі зміни берега належить різним формам руху води: вітрового хвилювання, хвильовим течіям, припливи і відпливи. Велике значення мають крутість берега і глибина моря, склад грунту. Але на піщаних узбережжях бризи утворюють на узбережжі берегові вали і дюни. Стадії відступу берега (см.ріс.2, Рис.3).

  Рис.2 - Схематичний план морського берега, стадії відступу під впливом вітрової хвилі [2, С.316]

  Рис.3 - Абразія берега:

  К - Кліф; АТ - абразійні тераса (бенч); ПАТ - Підводна аккумулятивная тераса; УВ - Рівень води

  При дослідженні прибережної території в п'яти запланованих заздалегідь точках маршруту складена візуальна характеристика грунтів, руйнування і абразії берега.

  У першій точці берег представлений валунами і галькові-гравійних грунтами, спостерігається розмив узбережжя хвилями. Частина зруйнованого берега у вигляді гальки, гравію та піску виноситься хвилями на абразионного терасу і осідає на ній у вигляді берегових акумуляторних форм (Рис.3).

  Рис.3 - валуни-галькові тераси узбережжя

  Інша ж частина матеріалу виноситься хвилями далі в затоку і утворює, так звану, притулений абразионного терасу.

  Основне руйнування берега відбувається за рахунок хвильової діяльності і тиску льоду. Висота хвилі в Фінській затоці досягає при сильному вітрі 4 м.

  При дослідженні узбережжя Фінської затоки в Сестрорецьку, був зроблений висновок про те, що традиційна забудова прибережних територій житловими будинками не раціональна, так як ця територія має рекреаційну цінність не тільки для місцевого населення, але і для всього Північно-Західного регіону, в першу чергу для жителів

  Санкт-Петербурга. Більш того при організації інфраструктури рекреаційної зони з метою розвитку курортних послуг, можливо підвищити привабливість території для росіян і європейців.

  При просуванні по маршруту обстеження, на другій точці, побачили зміцнення берега бетонними плитами і гранітними брилами (Рис.4).

  Рис.4 - Захист берега бетонними плитами

  Успішна реалізація проекту здійсненна при виконанні інженерної підготовки території з урахуванням застосування раціональних організаційно-технологічних рішень її збільшення в сторону моря, зміцнення набережної, меліорації паркової зони.

  У запропонованій науково-дослідній роботі передбачається провести порівняльний аналіз технологій відсипання штучної території привозили кар'єрним піском і намиву штучної території морським піском, який видобувається з дна затоки землесосними снарядами. Крім того, необхідно вибрати способи ущільнення намивних і насипних піщаних грунтів, порівняти ефективність технологій створення дренажних систем. Наприклад, стрічкового типу і щебеневих колон в грунті, а також способів зміцнення набережних буронабивних і ґрунтоцементні палями. Оцінити область застосування в проекті технології стіна в ґрунті, металевого шпунтового огорожі. Дослідження є продовженням наукової роботи, проведеної кафедрою технології будівельного виробництва під керівництвом професора верстовими В.В. за участю його учня і послідовника Гайдо А.Н., завідувача кафедри з 2017 року.

  У човнової станції, зазначеної на плані маршруту черговою точкою спостереження, берег стає акумулятивним більш пологим, складеним каменем і крупним піском. (Рис.5.)

  Рис.5 - Берегова акумуляція хвильових наносів

  У четвертій точці маршруту спостерігається слабкий вітер на відстані до 1 км від берега. Висота дюн залишається постійною. У розрізі залежно від напрямку вітру видно шаруватість. Дюни дуже однорідні - розмір часток коливається в межах від 0,1 до 0,25 і несильний прибій, хвиля гаситься приблизно за 100 метрів від берега. Захисною смугою від руйнівної роботи моря є дрібнопіщаний пляж. На узбережжі вітру створюють піщані пагорби -дюни, перпендикулярні напрямку панівних вітрів. Дюни мають навітряний схил 10-12 ° С, подветренний схил 20-25 ° С. Схема розташування Сестрорецкого дюн (див. Рис.6).

  Рис.6 - Схема розташування Сестрорецкого дюн

  У плані дюни мають форму підкови, відкритої до моря. Таке розташування дюн пояснюється відставанням в швидкості руху низьких, бічних частин дюни від більш високої середини. Складають дюни зазвичай тонкозернисті

  39

  піски з характерною косою шаруватість. На багатьох дюнах виростає своєрідна рослинність - чагарник-червонолозу і костриця піщана. За своїми розмірами, своєрідності форм і рослинності Сестрорецьку дюни є унікальною пам'яткою природи (рис. 7) [3, С. 68].

  Рис.7 - Піщані дюни

  В кінці пляжу у лісосмуги обладнані спеціальні бетонні огорожі, які не дають піску переноситися далі лінії пляжу вглиб узбережжя (Рис.8).

  Рис.8 - Пляж в Сестрорецьку

  При розвитку рекреаційної прибережної території Фінської затоки в Сестрорецьку в першу чергу доцільно реконструювати парк Дубки, в якому виконати освітлення електричними ліхтарями пішохідної та велосипедної дорожньої мережі, що має місця відпочинку в вигляді лавок і кафе. На території парку до початку робіт з благоустрою необхідно виконати меліорацію, з метою зниження заболоченности.

  В сторону затоки необхідно збільшити територію, на якій звести пішохідну набережну з виділенням смуги для легких електромобілів. Між набережній і парком розмістити ресторани, готелі, кіноконцертний зал, виставкові галереї, спортивні майданчики для відпочиваючих, зимовий аквапарк. Для зимового періоду відпочинку передбачити в парку лижні маршрути. Створити причальний фронт для прогулянкових легких морських суден. Виділити зону для проведення тренувань і змагань на яхтах, а також зону для любителів підводного світу, аквалангістів. Створити піщаний пляж уздовж набережної. Пляж захистить берега і буде в літній період служити місцем для купання і прийняття сонячної засмаги.

  Успішна реалізація проекту здійсненна при виконанні інженерної підготовки штучної території з урахуванням намивання, ущільнення, дренажу і зміцнення берегів з одночасним будівництвом набережної. У зв'язку з чим, актуально здійснення в подальшому дослідження технологічного досвіду створення штучних територій на узбережжі Фінської затоки Василівського острова, і розробка з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду пропозицій в галузі технології та організації будівельних робіт при інженерної підготовки території. Цікавий технологічний досвід робіт по утворенню штучних територій морського порту методом гідротехнічного намиву. Метод гідротехнічного намиву набув широкого поширення завдяки своїй комплексної механізації процесу, що об'єднує видобуток, перекачування і укладку в масив грунту.

  Для створення штучних прибережних територій Фінської затоки застосовуються грунти, які добуваються землесосними снарядами з розроблювального дна акваторії.

  Землесосний снаряд, являє собою самохідне або буксирується плавуче судно, на якому розміщено обладнання з розпушування донного грунту і перекачування пульпи (Рис.9).

  Рис.9 - Землесосний снаряд

  Пошук ефективних будівельних технологій глибинного ущільнення намивних грунтів прибережних штучних територій здійснювався ще у вісімдесяті їм передували роки Всесоюзним науково-дослідним інститутом гідромеханізації, санітарно-технічних і спеціальних будівельних робіт (ВНІІГС) Мінмонтажспецбуду СРСР. Лабораторією намивних споруд і підстав науково-дослідного інституту (ВНІІГС). У збірниках наукових праць інституту, що видаються в 80-ті роки під загальною редакцією В.В. Верстовими, були опубліковані наукові розробки В. М. Зубкова, В.М. Анісімова, Е.Д. Ковалевського в області технології глибинного ущільнення намивних насичених водою пісків.

  Ущільнення піщаного масиву було запропоновано проводити за допомогою грунтоуплотняющей вібраційної установки ВУУП-6 (Рис.10). Ущільнення вироблялося триразовим зануренням і підйомом так званої «ялинки» циклами по 15 хвилин з кроком місць занурення від двох до трьох метрів.

  Рис.10 - Грунтоуплотняющая вібраційна установка ВУУП-6 «Ялинка» ВНІІГС

  Вібраційна установка ВУУП-6 складається з високочастотного віброзанурювача В-401 і погружаемого в грунт ущільнювача «Ялинки». Ущільнювач представляє собою металеву конструкцію у вигляді трубчастої штанги діаметром 130 мм, довжиною близько 7 м з привареними до неї через кожні 410-450 мм по висоті горизонтальними ребрами (по чотири в кожному ярусі) [3, С.199-203]. Конструктивна схема ущільнювача ВУУП-6 була вдосконалена і запропонована для ущільнення піщаного ґрунту захисних дамб Санкт-Петербурга в 2003 році О.П. Мінаєвим. Суть модернізації полягала в зрізку у верхній частині штанги радіальних елементів і залишення їх в нижній.

  Глибинне ущільнення намивного піску штучної території може виконуватися важкими трамбівками, що мають масу від 10 до 40 т і скидали за допомогою стрілового гусеничного крана з висоти, як правило, від 5 до 15 м і більше (Рис. 11).

  Мал. 11 - Глибинне ущільнення грунту падаючої плитою з висоти до 30 м: 1 - кран; 2 - падаюча плита; 3 - ущільнюється грунт; 4 - напрямок переміщення крана; 5 - напрямок

  ущільнення грунту

  Перед ущільненням території важкої трамбуванням зазвичай здійснюється її попередня планування і укочування. Будівельний кран повинен бути масою не менше 80 т. В процесі ущільнення здійснюється щоденний контроль якості робіт за допомогою динамічного і статичного зондування, штампового випробування і пресиометром. Для ущільнення верхніх шарів грунту безпосередньо при будівництві дорожнього насипу або підстави під фундаменти об'єктів застосовується більш компактна динамічна самохідна трамбування на базі гусеничного або пневмоколісного екскаватора [5, С.134].

  Як берегового укріплення служить набережна, будівництво якої має важливе значення, як елемент інженерної підготовки прибережної території

  При будівництві набережної застосовні буронабивні технології: Прохідний шнек, подвійне обертання, з отриманням грунту шнеком, з вгвинчуванням порожнистої обсадної труби, з вібраційним зануренням обсадної труби, із забиванням порожнистої обсадної труби, з ущільненням (витісненням), розкочуванням грунту навколо палі. [6, С. 195]

  При влаштуванні протифільтраційному завіси уздовж набережної застосовні порожнисті палі зі сталевої труби діаметром 1,2 м з товщиною стінки 12 мм, які після занурення можуть заповнюватися ілоцементним складом або худим бетоном, але найбільш прийнятно технологія влаштування протифільтраційному завіси з буросекущіхся паль з підвищенням стійкості конструкції сваямі- Баретто [7, С. 78]

  Детально ефективний пристрій огороджень котлованів на акваторіях з використанням Вібротехнологія розглянуто в працях [8, С. 75], [9]

  Продовження наукових досліджень з урахуванням зарубіжного досвіду відображено в працях кафедри технології будівельного виробництва Санкт-Петербурзького державного архітектурно-будівельного університету. Дослідження під керівництвом професора верстовими В.В. за участю його учня і послідовника Гайдо А.Н., завідувача кафедри з 2017 року, проводяться в області динамічний вплив на занурюються в грунт пальові, шпунтові та порожнисті конструкції, на що ущільнюється масив грунту [10]. Досліджуються технології пристрою дрен, струменевої цементації і глибинної сілікатізаціі піщаних грунтів, які застосовні при влаштуванні грунтоцементних паль і зміцненні піщаних масивів [11] в процесі інженерної підготовки території.

  Методологія формування комплексної організаційно-технологічної моделі інженерної підготовки штучної прибережної території повинна вирішувати систему завдань:

  1. Формування раціональної технологічної моделі робіт з укладання піску в масив штучної території;

  2. Формування раціональної технологічної моделі дренажних робіт;

  3. Формування раціональної технологічної моделі робіт ущільнювачів;

  4. Формування технологічного складу і послідовності виконання робіт, що входять в комплексний процес інженерної підготовки штучної прибережної території.

  Список літератури / References

  1. Про затвердження Правил визначення місця розташування берегової лінії (межі водного об'єкта), випадків і періодичності її визначення та про внесення змін до Правил встановлення на місцевості меж водоохоронних зон та меж прибережних захисних смуг водних об'єктів: пост. Уряду РФ - [від 29 квітня 2016 року № 377] / [Електронний ресурс] - М .: Уряд РФ, 2016р. - 9с. - URL: https://rg.org.ua/2016/05/05/bereg-site-dok.html (дата звернення 14.10.2018)

  2. Важелів Г.І. Геоморфологія: підручник для академічного бакалаврату / Г.І. Рижов - 4-е изд. - М .: Издательство Юрайт. 2018. - 396с.

  3. Хазанович К.К. Геологічні пам'ятки Ленінградської області: [нарис-путівник] / К.К. Хазанович .Л. : Лениздат, 1982. - 78 с.

  4. Тілінін Ю.І., Гарненька Є.В. Глибинне зміцнення обводнених пісків при намивання території / Ю. І. Тілінін, Е.В.Хорошенькая // Збірник наукових праць учасників міжвузівської науково-практичної конференції (6 квітня 2018 г.) / За редакцією кандидата технічних наук Галушко М.М. - СПб: ВІ (ІТ) ВА МТ02018. - С. 232 237

  5. Денисов В.Н., Петраков Б.І., Романенко М.В.Технологіческіе процеси в будівництві / В.Н.Денісов, Б.І.Петраков, М.В.Романенко // ВІ (ІТ) ВАМТО. - СПб - 2016. - 401 с.

  6. Технологія і комплексна механізація шпунтових і пальових робіт / О.М. Гайдо, В.В. Верстов, Я.В. Іванов. - СПб .: Іздательсьво «Лань», 2012. - 288 с.

  7. Гайдо, А.Н., Іванов, Я.В., Ільїн, Я.В. Удосконалення технології улаштування водонепроникних огорож котлованів при формуванні штучних островів і намивних територій / О.М. Гайдо, Я.В. Іванов, Я.В. Ільїн // Геотехника. - 2013 - № 4-5 / 2013 - С.64-73.

  8. Гайдо, А.Н., верст, В.В. Ефективні технології влаштування огороджень котлованів на акваторіях / О.М. Гайдо, В.В. Верстов // Вісник цивільних інженерів. - 2013. - №2013 / 6 (41). - С. 75-84.

  9. Anton Gajdo, Vladimir Verstov and Antonina Judina Comparative Efficiency Investigation of Various Types of Dynamic Influences on the Dipped Pile // World Applied Sciences Journal -2013.- Vol.23 (6). - P.817-822. doi: 10.5829 / idosi.wasj.2013.23.06.13109.

  10. Гайдо А.Н. Удосконалення технологій занурення сталевих оболонок, що застосовуються при влаштуванні водонепроникних огорож на акваторії / О.М. Гайдо // Монтажні і спеціальні роботи в строітельстве.-2015. - № 3 (870) С. 28-32.

  11. Юдіна А.Ф. Технологічні процеси в будівництві: підручник для студ. Установ вищ. проф. Освіти / А.Ф.Юдіна, В.В. Верстов, Г.М. Бадьин. // - М .: Видавничий центр «Академія», 2013. - 304 с. (Сер. Бакалаврат).

  Список літератури англійською мовою / References in English

  1. Ob utverzhdenii Pravil opredelenija mestopolozhenija beregovoj linii (granicy vodnogo ob'ekta), sluchaev i periodichnosti ee opredelenija io vnesenii izmenenij v Pravila ustanovlenija na mestnosti granic vodoohrannyh zon i granic pribrezhnyh zashhitnyh polos vodnyh ob'ektov: postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii [ On approval of the Rules for determining the location of the coastline (boundaries of a water body), the cases and the frequency of its determination, and on amending the Rules for Establishing Local Boundaries of Water Protection Zones and Borders of Coastal Protective Bands of Water Objects: Resolution of the Government of the Russian Federation of April 29, 2016 No. 377] - [Electronic resource]: resolution of the Government of the Russian Federation - [dated April 29, 2016 No. 377] / [Electronic resource] - Moskva: Pravitel'stvo RF, 2016. - 9 p. - URL: https://rg.org.ua/2016/05/05/bereg-site-dok.html (accessed 14.10.2018). [In Russian]

  2. Rychagov G.I. Geomorfologija: uchebnik dlja akademicheskogo bakalavriata [Geomorphology: a textbook for academic undergraduate] / G.I. Ryzhov - 4th edition. - M .: Izdatel'stvo Jurajt. 2018. - 396 p. [In Russian]

  3. Hazanovich K.K. Geologicheskie pamjatniki Leningradskoj oblasti: [ocherk-putevoditel ': [essay-guide]] [Geological monuments of the Leningrad region] / K.K. Hazanovich.- L.: Lenizdat, 1982. - 78 p. [In Russian]

  4. Tilinin Ju.I., Horoshen'kaja E.V. Glubinnoe ukreplenie obvodnennyh peskov pri namyve territorii [Deep Fortification of Watered Sands at Land Alluvium] / Ju.I.Tilinin, EVHoroshen'kaja // Sbornik nauchnyh trudov uchastnikov mezhvuzovskoj nauchno-prakticheskoj konferencii (6 aprelja 2018 g.) [Collection of Scientific Works of Participants of the Interuniversity Scientific-Practical Conference (April 6, 2018)] / edited by PhD in Engineering Galushko MM - SPb: VI (IT) VA MTO-2018. - P. 232-237. [In Russian]

  5. Denisov V.N., Petrakov B.I., Romanenko M.V. Tehnologicheskie processy v stroitel'stve [Technological processes in construction] /V.N.Denisov, B.I.Petrakov, M.V.Romanenko // SPb: VI (IT) VA MTO-2016. - 401 p. [In Russian]

  6. Tehnologija i kompleksnaja mehanizacija shpuntovyh i svajnyh rabot [Technology and complex mechanization of sheet piling and piling] / A.N. Gajdo, V.V. Verstov, Ja.V. Ivanov. - SPb .: Izdatel's'vo «Lan '», 2012. - 288 p. [In Russian]

  7. Gajdo, A.N., Ivanov, Ja.V., Il'in, Ja.V. Sovershenstvovanie tehnologii ustrojstva vodonepronicaemyh ograzhdenij kotlovanov pri formirovanii iskusstvennyh ostrovov i namyvnyh territorij [Improving the technology of waterproof pits fencing during the formation of artificial islands and alluvial areas] / A.N. Gajdo, Ja.V. Ivanov, Ja.V. Il'in // Geotehnika [Geotechnical]. - 2013. - № 4-5 / 2013 - P.64-73. [In Russian]

  8. Gajdo, A.N., Verstov, V.V. Jeffektivnye tehnologii ustrojstva ograzhdenij kotlovanov na akvatorijah [Effective technologies for fencing pits in the waters] / A.N. Gajdo, V.V. Verstov // Vestnik grazhdanskih inzhenerov [Bulletin of civil engineers]. - 2013. - №2013 / 6 (41). - P. 75-84. [In Russian]

  9. Anton Gajdo, Vladimir Verstov and Antonina Judina Comparative Efficiency Investigation of Various Types of Dynamic Influences on the Dipped Pile // World Applied Sciences Journal -2013.- Vol.23 (6). - P. 817-822. doi: 10.5829 / idosi.wasj.2013.23.06.13109.

  10. Gajdo A.N. Sovershenstvovanie tehnologij pogruzhenija stal'nyh obolochek, primenjaemyh pri ustrojstve vodonepronicaemyh ograzhdenij na akvatorii [Improving the immersion technology of steel shells used in the construction of waterproof enclosures in the water area] / A.N. Gajdo // Montazhnye i special'nye raboty v stroitel'stve [Installation and special works in construction] .- 2015. - № 3 (870). - P. 28-32. [In Russian]

  11. Judina A.F. Tehnologicheskie processy v stroitel'stve: uchebnik dlja stud. Uchrezhdenij vyssh. prof. Obrazovanija [Technological processes in construction: a textbook for stud. Institutions of higher. prof. Education] / A.F.Judina, V.V. Verstov, G.M. Bad'in. - M .: Izdatel'skij centr «Akademija», 2013. - 304 p. (Ser. Bakalavriat). [In Russian]


  Ключові слова: ДОСЛІДЖЕННЯ / абразив / УЗБЕРЕЖЖІ / ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТЕРИТОРІЇ / ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ / Штучна ТЕРИТОРІЯ / УЩІЛЬНЕННЯ / Дренаж / НАБЕРЕЖНАЯ / RESEARCH / ABRASION / COAST / ENGINEERING PREPARATION OF THE TERRITORY / ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS / ARTIFICIAL TERRITORY / COMPACTION / DRAINAGE / EMBANKMENT

  Завантажити оригінал статті:

  Завантажити